visa hela filen. visa radnr till radnr (lämna tomt så väljs första / sista) sök efter teckensträng sök efter bandnummer (innehåll efter BIX:) (funkar halvhjärtat)

Här skrivs resultatet, med radnummer först på raden: 1......|Filen senast rättad: 091114 (mycket återstår att rätta) 2......| 3......|Denna textfil innehåller innehållsförteckning / hänvisningar till innehållet på 4......|olika band. Totalt finns 1830 band (kassettband) med totalt 2600 timmar 5......|inspelat material från radio och tv under åren ca 1956 - 2005. Den övervägande 6......|delen material är inspelad på senare år. 7......| 8......| 9......|Förkortningen BIX ("bandindex") är ett försök att förbereda för sökning efter 10.....|bandnummer. Bandnummer består av en- till tre-siffriga nummer som ibland följs 11.....|av ett romerskt tal, tex. "BIX: 123 IV" är det fjärde bandet i 123-serien. 12.....|Ofta finns angivet månad när det spelades in, i formen 8/98 eller 8/1998 13.....|(augusti 1998). 14.....| 15.....| 16.....|Synpunkter/rättelser är välkomna: http://itu.se/kontakt/ 17.....|Om du vill hänvisa till en viss del av nedanstående text, titta gärna på 18.....|filen med hjälp av verktyget för sökning, och nämn radnumret där det du 19.....|hänvisar till börjar. 20.....| 21.....| 22.....|OBS! Nummerföljd på band EJ lika med årsföljd (ex. 430 är före 94) 23.....| R EFTER BANDNUMMER BETYDER RULLBAND. 24.....| RULLBANDEN ÄR INSPELADE PÅ 50-,60- OCH 70-TALET! 25.....| 26.....| 27.....|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 28.....| 29.....|Noteringar om stavning: 30.....| 31.....|Hongkong (på svenska) heter på engelska Hong Kong, i denna textfil står det som Hong Kong. 32.....|Macao (på svenska) heter på portugisiska Macau, i denna textfil står det som Macao. 33.....| 34.....|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 35.....| 36.....|Aalto Alvar (1898-1976) mycket stor finsk arkitekt. Ett minnesreportage med 37.....| röstinslag. BIX: 2/98 458 VI 38.....| 39.....|Abba BIX: 207 40.....| 41.....|ABESSINIEN 1936 (kort) BIX: 52. Nu ETIOPIEN. 42.....| -om Abessinien (Carl Gustav von Rosen) BIX: 838 43.....| 44.....|ABCHAZIEN georgisk självständighetssträvande repuplik i hårda 45.....| strider med Georgien. BIX: 8/92 708 IX, 120 XIX 46.....| -strider fortsätter, Georgien klagar. BIX: 5/93 708 XI 47.....| -ytterligare rapporter om grymma strider. BIX: 5/93 121 XIX 48.....| -värre strider mot moderrepubliken Georgien. 49.....| BIX: 7/93 708 XI,121 XXIX, 121 XXX 50.....| -vapenvila ingången med Georgien som genom sin premiärminister Sjevardnaze 51.....| vädjar om omvärldens och rysk förståelse. BIX: 9/93 708 XI 52.....| -strider mot georgier fortsätter. Civilbef.lider, georgier tas 53.....| till fånga. BIX: 9/93 708 XII,(121:F) 54.....| -Div.händelser i konflikten Georgien-Abchasien.Lite historia. 55.....| BIX: 9/93 708 XII, 121:F 56.....| 57.....|Aboriginer. Staffan Heimerson om missbruken bland Australiens ursprungs- 58.....| befolkning. BIX: 8/00 791 XII 59.....| 60.....|Adam av Bremen, om en historieskrivare. Vem var han? BIX: 408 61.....| -svenske amatörforskaren Stålsjös källa. BIX: 343-serien (del av). 62.....| -om asa-templet i Uppsala enligt Adam av Bremen. BIX: 10/94 811 63.....| 64.....|Adelborg Fredrik, konsul, kapten.Tal 1935.(Evert Taubeperson) BIX: 706 XVIII, 451. 65.....| 66.....|AFGHANISTAN BIX: 37, 43, 72, 86, 88, 99 V, 99 XIV, 99 XVII, m.m. 67.....| (Landets innevånare: 50% Pashtuner i söder, 25% tadzjiker 68.....| i nordost, och turkmener 69.....| och uzbeker i norra, khazarer i centrala, balucher i södra samt 70.....| nuristaner. 10-15% är nomader.) 71.....| -president, kupp avsatt. Kontakt regering - oeniga rebeller. BIX: 4/1992 120 IX 72.....| -direkt Kabuls "sista timmar"? (Heimerson) BIX: 4/92 120 X 73.....| -mitt i korselden: Staffan Heimerson. FN:s generalsekreterare 74.....| Boutros Ghali vädjar om fred. Islamsk förbrödring. BIX: 4/1992 120 X 75.....| -på randen av anarki. Rörigt i statsapparaten. BIX: 5/1992 120 XI 76.....| -inbördeskriget har åter börjat. Kabul attackerat. BIX: 8/92 120 XIX 77.....| -bittra strider regeringstrupper - gerilla BIX: 8/92 120 XIX 78.....| -provinserna i Afghanistan är trötta på alla inbördeskrig. I Kabul är det 79.....| kaotiskt. BIX: 9/92 120 XXII 80.....| -åter statskupp i landet? Heimerson utreder! BIX: 12/92 120 XXX 81.....| -nya strider i landet. ("allas krig mot alla") BIX: 1/94 122 I 82.....| -Afghanistan idag BIX: 1/94 122 I 83.....| -åter fullt inbördeskrig. Svält och förstörelse i Kabul. BIX: 3/94 122 VIII 84.....| -"det bortglömda kriget". Afghanistan idag. BIX: 4/94 428 85.....| -om svenska Afghanistan-kommittén. Bidragen. Afghanistan idag. BIX: 1/95 123 III 86.....| -ny gerillarörelse, talibanerna, blir starkare. Börjar inta 87.....| intresseområden i hela Afghanistan BIX: 2/95 123 V 88.....| -längre reportage om Afghanistan och talibanerna. BIX: 2/95 439 89.....| -massgrav utanför Kabul. Flera kan vara skyldiga. BIX: 3/95 123 VIII 90.....| -kriget som alla glömt har pågått i 16 år. Två miljoner har dödats och 91.....| många tusen är lemlästade för livet. BIX: 12/95 123 XXIV 92.....| -talibanerna allt starkare. Långt dagsreportage från det 16-åriga 93.....| inbördeskriget. BIX: 12/95 123 XXV 94.....| -bomber över Kabul. Rebeller och regeringssidan strider fortfarande. 95.....| Barn ingår i trupperna. BIX: 1/96 124 I 96.....| -om spänningar och oron i Kabul. BIX: 7/96 751 II 97.....| -aktiv gerilla. Pakistan infiltrerar och stör. BIX: 9/96 124 XVII 98.....| -talibanska-islamistiska fundamentalister intog Kabul och införde 99.....| muslimska påbud som förtrycker kvinnan. BIX: 9/96 124 XVII, 751 III 100....| -FN:s generalsekreterare varnar talibanerna. Landets bidrag kan dras in. 101....| BIX: 10/96 437 II 102....| -internationell press på Afghanistan. BIX: 10/96 124 XVII 103....| -svensk medicin och skolhjälp (65 miljoner kr/år) trots talibaner. BIX: 11/96 751 III 104....| -långt ljudavsnitt från TV-reportage om talibanernas förtryck. BIX: 11/96 751 III 105....| -skärper ytterligare kravet på skylandet av kvinnor. BIX: 12/96 124 XXI 106....| -nya bomber över Kabul. BIX: 1/97 125 I 107....| -fortsatta strider talibaner - regeringstrupper. Sverige stoppar viss hjälp 108....| till Afghanistan. på grund av det talibanska kvinnoförtrycket. 109....| BIX: 1/97 751 IV 110....| -talibanerna behärskade nästan hela Afghanistan men tappade åter. BIX: 5/97 753 I 111....| -afghanska samhället attackeras oupphörligt av talibanerna. BIX: 7/97 125 XVI 112....| -EU-delegation greps. Stor kulturskillnad mot talibanernas lagar. BIX: 125 XXIII 113....| -kraftig jordbävning i norr. Ca 5000 döda. 15.000 hemlösa. BIX: 2/98 789 IV 114....| Ytterligare rapporter. BIX: 2/98 789 V 115....| -kvinnornas status = noll i "mansgrisarnas" - talibanernas Afghanistan. Kvinnor 116....| får bara arbeta i vården. Annars gäller slöja och galler för ansikte. 117....| ("burka"). BIX: 3/98 789 VI 118....| -om "burka" januari 2002. BIX: 458 XXV 119....| -jordbävning dödade många tusen och förstörde många byar. BIX: 5/98 789 X, 753 VI 120....| -efter skalven: Fattigt land med stora transportproblem. BIX: 6/98 789 XII 121....| -talibanerna offensiva och kvinnorna förtrycks. BIX: 8/98 789 XIII 122....| -spänningen stiger mellan talibanernas Afghanistan och Iran. BIX: 9/98 789 XV 123....| -skakande reportage från de muslimska talibanernas Afghanistan 124....| BIX: 10/98 737 III, 789 XVII 125....| -många staters intresse i Afghanistan redovisas. "Afghanistan ett problem för världen"! 126....| BIX: 10/98 789 XVII 127....| -Afghanistan prickas med skärpa i den årliga amerikanska rapporten om de mänskliga 128....| rättigheterna. Kvinnan har t.ex. ingen status alls. BIX: 2/99 458 XI 129....| -intenationella bistånd stryps pga. talibanernas förtryck av framförallt 130....| kvinnorna. Men Sveriges bidrag till landet är störst. 131....| BIX: 3/99 785 I, 437 VII 132....| -muslimska talibaner lägger mer och mer under sig av Afghanistan. Torka, 133....| misär och människoflykt. BIX: 9/00 785 VI 134....| -extrem torka och talibanernas förtryck får tusentals att fly till bl.a. 135....| Pakistan och FN-förnödenheter. BIX: 1/01 792 I 136....| -taliban-milisen gav order om att alla statyer ska förstöras, även de antika 137....| buddastatyerna från 400-500-talet ska bort enligt talibanerna. Den islamska 138....| världen fasar över beslutet. BIX: 2-3/01 785 VIII, (792 IV) 458 XIX 139....| -FN:s generalförsamling fördömde talibanernas förstörande av de jättelika 140....| buddastatyerna. BIX: 3/01 458 XIX 141....| -barnen i Afghanistan lider svårt av undernäring pga. de ihållande inbördeskrigen. 142....| BIX: 3/01 785 VIII 143....| -tiotusentals flyktingar släpps inte in i grannländerna. Nöden är akut enligt FN. 144....| BIX: 4/01 785 VIII 145....| -torkan och kriget drev människor från sina hem. BIX: 5/01 785 VIII 146....| -svensk intervju med en av de högsta talibanledarna. BIX: 5/01 785 VIII 147....| -internationella hjälparbetare åtalade för "spridning av kristendomen". BIX: 9/01 785 IX 148....| -miljoner afghaner flyr från Afghanistan med svält, fattigdom och skoningslösa talibaner 149....| till norra Pakistan. Men de får det inte bättre! 150....| BIX: 9/01 785 IX, 725 XIX, 792 XV 151....| -muslimska afghanska präster anmodade Usama bin Ladin, den förmodade mannen 152....| bakom historiens värsta terrordåd i USA (11 sept. 2001) att frivilligt 153....| lämna Afghanistan (en omöjlig anmodan). BIX: 9/01 792 XV 154....| -svensk general och FN-man, expert på talibaner i Afghanistan, ansåg att det är 155....| omöjligt för USA att fånga in Usama bin Ladin, mannen som tros ligga 156....| bakom terrorattackerna i USA 11 sept. 2001. BIX: 9/01 725 XX 157....| -talibanerna i Afghanistan verkar tappa greppet. BIX: 9/01 792 XV 158....| -FN beslöt tillåta våld mot terrorister eller mot dem som skyddar dessa. 159....| Dessutom beslöts att skicka livsmedel, skolmaterial och kläder till Afghanistan 160....| BIX: 9/01 792 XV 161....| -England och USA frös talibanernas tillgångar i länderna. 162....| 1933-1973 var det monarki i Afghanistan. Nu vill Norra alliansen i norr sätta 163....| tillbaka kung Zahir, nu i exil, efter det att talibanerna 164....| fördrivits. BIX: 10/01 741 VII:2, 165....| -dödlig blödarfeber spreds bland afghanska flyktingar i Pakistan. 166....| BIX: 10/01 785 IX 167....| -amerikanska/engelska missiler mot 7 ställen i talibanska Afghanistan. USA:s 168....| president Bush meddelade om anfallet och att den icke-talibanska befolkningen 169....| i Afghanistan nu får diverse livsuppehållande material från luften. 170....| 7 okt. 2001 BIX: 725 XX,725 XXX, Svenske statsministern kommenterar 792 XVI. 171....| -afghansk/muslimsk radio i Los Angeles. Reportage. BIX: 10/01 725 XX 172....| -al-Qaida, terrororganisationen som opererar bland muslimer i arabvärlden. 173....| -flera amerikanska flygräder. Talibanledarson dödad. Vissa framgångar för norra 174....| alliansen. Undernärda barn. BIX: 10/01 792 XVII 175....| -exilkung Zahir försöker samla ny regering. BIX: 10/01 792 XVI 176....| -USA:s och Englands bomber mot Afghanistan. Hör även: BIX: 725 XVI och 725 XX 177....| -7,5 milj afghaner, inkl. 100.000 barn hotas av svält i vinter 2001-02. 178....| BIX: 785 X 179....| -intensifierade bomber över norra Afghanistan. Läget i de afghanska 180....| flyktinglägren är mycket grymt. BIX: 11/01 725 XXI, 792 XVII 181....| -Norra alliansen intog talibanstad. Afghanistan idag. BIX: 11/01 792 XVIII 182....| -där talibaner drivs undan tog kvinnorna av sin ansiktsslöja och männen 183....| rakade av sitt skägg (talibanska påbud). BIX: 11/01 792 XVIII, 785 X 184....| -huvudstaden Kabul i norra alliansens händer utan strid, trots att USA bett 185....| alliansen vänta tills alla grupper enats om regering i Afghanistan. 186....| BIX: 11/01 792 XVIII, 785 X, 187....| -så ser dagens flykting-afghan ut. BIX: 11/01 792 XVIII 188....| -fortsatta framgångar för norra alliansen. "USA ska utraderas" enligt 189....| talibanledare. BIX: 11/01 792 XVIII 190....| -för 5 år sedan president - nu återvänder han till talibanfria Kabul för 191....| att försöka bilda ny bred politisk regering. Samt ett reportage. BIX: 11/01 785 X 192....| -en hel del om Afghanistan den 19-20 nov.2001. BIX: 11/01 792 XVIII 193....| -nu ska världens länder skänka pengar till Afghanistans uppbyggnad. 194....| BIX: 11/01 792 XVIII 195....| -direktrapport från Aftonbladets korrespondent i Afghanistan. BIX: 11/01 792 XVIII 196....| -afghanska talibaner ger snart upp men aldrig de talibanska legoknektarna. 197....| BIX: 11/01 792 XIX 198....| -talibanerna långt ifrån att vara slagna. BIX: 11/01 792 XIX 199....| -Staffan Heimerson rapporterar från Afghanistan idag 24 nov. 2001. BIX: 534 II 200....| -1.500 amerikanska kommandosoldater som förtrupp landsatta i södra Afghanistan. 201....| BIX: 11/01, 725 XXI, 792 XIX 202....| -afghansk gruppering träffades "under FN-flagg" i Bonn för att försöka samsas 203....| om samarbete och fred i landet (dömt att misslyckas). TV4-reporter 204....| mördad. (Den nionde reportern som dödats i Afghanistan) BIX: 11/01 792 XIX 205....| -hör Staffan Heimersons rapporteringar från inbördeskriget/eländet i landet. 206....| BIX: 534 II 207....| -ryska militärer på Kabuls gator. Vad f-n gör dom där! BIX: 11/01 792 XIX,744 X 208....| -beslut om Afghanistans framtid, då Bonn-mötet avslutades. Men det "gnisslar". 209....| BIX: 12/01 792 XIX 210....| -många odetonerade amerikanska bomber oroar befolkningen i Afghanistan. BIX: 12/01 725 XXI 211....| -talibanernas sista? fästen i södra Afghanistan har fallit. BIX: 12/01 792 XIX 212....| -bin Ladin gömmer sig i grottorna i Tora Bora-bergen i östra Afghanistan, 213....| tror man! 214....| Jakten fortsätter - också på talibanledaren mulla Omar. 215....| BIX: 12/01 792 XIX,725 XXI 216....| -så började det igen - den interna kampen om makten mellan olika afghanska 217....| klaner. Det blir aldrig riktig fred i Afghanistan!?. BIX: 12/01 792 XX 218....| -fri talibanledare, f.d. bödel ansåg trots allt att den riktiga islamska läran 219....| föreskriver totalt förtryck av kvinnor och att musik är en styggelse 220....| BIX: 12/01 785 X 221....| -hör utrikeskorrespondent Staffan Heimersons rapporter från krigets Afghanistan. 222....| BIX: 12/01 534 III 223....| -al-Qaidas fästen i Tora-Bora-bergen rensade, men ingen bin Ladin fångad. 224....| BIX: 12/01 792 XX, 725 XXII 225....| -första afghanska regeringen bildad för en 6-månadersperiod. BIX: 12/01 792 XXI 226....| -jul även i Afghanistan. Afghaner, som flytt till Pakistan, återvänder 227....| med TV-apparater, en förut av talibaner förbjuden vara. BIX: 12/01 785 X 228....| -åter amerikanska felbombningar. Över 100 civila dödade. BIX: 12/01 725 XXII,792 XXI 229....| - Mulla Omar inringad men bin Ladin "finns inte"! Amerikanska soldater arbetar 230....| med afghanska soldater. 231....| Internationella officerare dryftade Afghanistans framtid. BIX: 1/02 793 I 232....| -huvudstaden Kabul full av beväpnade soldater från olika 233....| stridsgrupper. Nu måste de tillbaka till sina förband. Internationell 234....| övervakning väntas. BIX: 1/02 793 I 235....| -Afghanistan efter 100 dar. Bomber, fångar och laglöst Kabul. BIX: 1/02 793 I 236....| -landet fick nära 50 miljarder kr (motsvarande) av flertalet länder. 237....| BIX: 1/02 793 II 238....| -kvinnorna på Kabuls gator har ännu inte tagit av sig "burkan" trots att 239....| talibanregimen är borta. Ännu är inte läget stabilt! 240....| BIX: 3/98, 1/02 458 XXV 241....| -instabila krafter åter i Afghanistan: "Småkungar tar ton". BIX: 1/02 793 I 242....| -amerikanska bomberna mot talibanerna stoppade för en tid narkotikasmugglingen 243....| från Afghanistan, men nu har opium/heroin-trafiken åter börjat. BIX: 1/02 793 II 244....| -flickor/kvinnor får åter gå i skola och ha en anställning. BIX: 2/02 793 III 245....| -afghanistanska slår hårt tillbaka mot amerikanska soldater. Men de amerikanska 246....| bombningarna "mjukade upp" motståndarna. BIX: 3/02 793 V 247....| -reportage från första riktiga skoldagen i Afghanistan sen talibanerna störtades. 248....| BIX: 3/02 785 XI 249....| -jordbävning i norra Afghanistan. Tusentals döda, många skadade och flera 250....| tusen hemlösa. FN och flera hjälporganisationer på plats. 251....| BIX: 3/02 785 XI,793 VI 252....| -exilkungen (87 år) återkom till Afghanistan. En återblick på vad som hänt i landet 253....| de senaste sex månaderna. Så här är det i Afghanistan idag. BIX: 4/02 793 VII 254....| -som väntat slåss olika afghanska grupper mot varandra igen. Om de fattiga 255....| gatubarnen i Kabul. BIX: 4/02 793 VIII 256....| -landets ledare utsedd!? Stormöte i Kabul. Exkungen vill inte bli vald till statschef. 257....| BIX: 6/02, 793 X 258....| -regeringen utsedd. Svensk styrka i internationell övervaknings-/uppbyggnadsenhet 259....| BIX: 6/02 793 X 260....| -vicepresident mördades. Visar hur instabilt nya Afghanistan är. BIX: 7/02 793 XI,785 XII 261....| -efter talibanernas fall blommar åter kvinnorna upp igen. BIX: 9/02 785 XII 262....| -amerikanska försök att hitta Usama bin Ladin i Afghanistan är fruktlösa 263....| ännu efter ett år. 7 oktober 2002. BIX: 793 XIII,725 XXX Röd 264....| -kan komma att sätta upp nationell armé enligt presidenten. BIX: 12/02 785 XIII 265....| -flyktingar som återvände till Afghanistan fann vapengrupper härskande över deras bygd. 266....| -läget är instabilt i Afghanistan, som har kommit i skuggan av Irakkriget i april 2003. 267....| BIX: 4/03 785 XIV 268....| -Afghanistans kvinnor allt "tuffare". Reportage från Kabul. BIX: 5/03 794 VII,785 XIV 269....| -talibanerna åter på frammarsch. Blodig augusti 2003. BIX: 9/03 794 XI 270....| -korrupta tjänstemän river fattigas bostäder och bygger nytt i Kabul. BIX: 9/03 785 XV 271....| -fria val redan år 2004!? BIX: 10/03 785 XV 272....| -utvecklingen i Afghanistan är oroväckande. Gamla "orosledare"/lokala krigsherrar 273....| invalda i nya regeringen. (Amnestys Carl Söderberg kommenterar). 274....| BIX: 12/03 785 XVI 275....| -ny konstitution för landet. Mera liberalt och kvinnovänligt. Afghanistan idag. 276....| BIX: 1/04 785 XVI 277....| -det behövs fler fredsbevarande soldater i Afghanistan enl FN. 278....| Landet i oro! BIX: 1/04 785 XVI 279....| -opium landets förnämsta exportvara! BIX: 2/04 795 III 280....| -jakten på bin Ladin och mulla Omar fortsätter. Bybor hjälper amerikanerna. 281....| BIX: 2/04 785 XVI 282....| -blodig nationalsport åter tillåten i Afghanistan. BIX: 3/04 785 XVII 283....| -oro och uppblossade strider på flera ställen i landet. BIX: 4/04 785 XVII 284....| -Läkare Utan Gränser flyr landet efter mord på 5 ur personalen. BIX: 6/04 785 XVII 285....| -många afghaner lider av div.depressioner efter de många stridena i landet. BIX: 8/04 785 XVIII 286....| -kvinnorna i Afghanistan på frammarsch. BIX: 10/04 785 XVIII 287....| "succé och fiasko"!? vid politiskt val till president. BIX: 10/04 785 XVIII 288....| -långsamt uppbyggnadsarbete i landet. Lovade ersättningar till vissa hårt drabbade afghaner, 289....| har nonchalerats av USA, BIX: 10/04 785 XVIII 290....| -Afghanistans förste demokratiske president vald. BIX: 12/04 785 XVIII 291....| 292....|AFRIKA världens fattigaste kontinent i svält. (Se Sydafrika). BIX: 4/1991 100 X 293....| -rapport BIX: 4/1991 100 XII 294....| -rapport BIX: 4/1992 (Etiopien,Zimbabwe,Sudan,Botswana,Mocambique, 295....| Somalia och Sydafrika svältdrabbade). BIX: 120 IX 296....| -staterna (länderna) före 1938 enligt Dirckes kartbok. Namnen nu 297....| och förr. En uppräkning. BIX: 2/93 411 298....| -om stamstrider,etnisk rensning och massaker i Rwanda under 1994 299....| och 1995, hör årsband eller Södra Afrika BIX: 745 IV. 300....| -om ebola-virus i Zaire våren 1995. BIX: 123 XI,442 301....| -Centralafrikas flyktingländer: Zaire,Rwanda,Burundi. Blodiga etniska 302....| rensningar mellan regeringstrupper och tutsi 303....| BIX: 10-11/96 751 III, 124 XIX 304....| -2000 man i internationell styrka. Fredsförsök mellan milismän och gerilla i 305....| Östra Centralafrika. BIX: 11/96 751 IV 306....| -i Zaire möttes gerilla och regering för fredssamtal, men gerillan fortsätter 307....| att inta städer och byar. BIX: 4/97 125 VIII 308....| -tillbakablick på 1997. BIX: 753 V 309....| -mycket mördande i oroliga afr. stater: Sierra Leone,Kongo Brazzaville, 310....| Kongo Kinshasa och Angola. BIX: 1/99 790 I 311....| -om utbredd aids och hiv-smitta i A. BIX: 2/00 791 III 312....| -om kaoset vid de mycket svåra översvämningarna i framför allt Mocambique. 313....| BIX: 2/00 745 V,791 IV,785 IV 314....| -dyster FN-rapport om svälten i Södra Afrika, Kenya i fokus. BIX: 7/00 745 V 315....| -dagens situation i Zimbabwe där den vite farmaren drivits från sin farm. 316....| BIX: 8/01 458 XXI 317....| -svälten i Zambia och aids-situationen. BIX: 11/02 475 IX 318....| -Etiopien: Svälten och fattigdomen värre än 1984. 11 miljoner innevånare är 319....| involverade. BIX: 7/03 785 XV 320....| -enorma gräshoppssvärmar hotar flera av Afrikas länder med svält som följd. BIX: 7/04 795 IX 321....| -afrikaans och deras språk. BIX: 10/04 745 IX 322....| 323....|"Afrikas Horn" se Etiopien. 324....| 325....|After Shave - Galenskaparna revygäng BIX: 526 326....| 327....|"Aftonstjärnan". Om en göteborgsk teaterscen "från förr". BIX: 368 XII 328....| -Kent Andersson-revy där. BIX: 2/00 600 VIII,529 VI, 329....| 330....|Agenter. Se Spioner. 331....| 332....|Ahl Per-Olof. Reportage i okt. 1954 om hans banbrytande kappförsäljning 333....| i källarlokal i Göteborg. BIX: 452,360 XVI 334....| 335....|Ahlmark Per, f.d. (fp)-ledare. Kritik mot nye vapeninspektörchefen i Irak 336....| svensken Hans Blix (efterträdare till Ekéus). BIX: 2/00 791 II 337....| 338....|Ahrle Elof skådespelare BIX: 508 339....| 340....|Aids och HIV -smitta BIX: 88,92 VIII,99 III,99 VII,99 XV,100 XIII, 341....| -vanligast bland invandrare i Sverige. BIX: 11/1991 100 XXVI 342....| -utbredningen i Thailand 1/1992 BIX: 393 343....| -aidsgala på Wembley till minne av Freddie Mercury. BIX: 4/1992 398 344....| -siffror från USA BIX: 1/93 121 I 345....| -10 miljoner barn beräknas sjuka år 2000. Allvaret förstås inte 346....| av gemene man. BIX: 6/93 121 XX 347....| -har internationella Aids-kongresser överlevt sig själva? BIX: 6/93 121 XXI 348....| -sv. rapport visar mest invandrarsmitta. BIX: 12/93 121:M 349....| -aids ökar i fattiga länder BIX: 748, 122:30 350....| -världssiffran 4,5 miljoner fall = BIX: 1/95 123 I 351....| -rapport för Sverige BIX: 2/95 123 IV 352....| -nyfödda med Hiv helt virusfria efter en tid. Öppning? BIX: 3/95 123 VIII 353....| -18 miljoner, mest kvinnor, HIV-smittade i världen. BIX: 6/95 123 XIII 354....| -Hiv-smittan bara ökar. 26 milj. smittade i världen. BIX: 11/95 123 XXIII 355....| -2/3 av Zimbabwes armé bar på smitta. BIX: 3/96 124 VII 356....| -25,5 milj. smittade och 4,5 milj. har avlidit i Aids. Främst i Afrika. BIX: 6/6 124 X 357....| -rapport juli 1996. BIX: 124 XII 358....| -aids-skandal i Japan. BIX: 12/96 453 359....| -HIV-virus av olika grupper upptäckta hos afrikanska invandrare i 360....| Sverige. BIX: 5/97 456 361....| -minskad aids men ökad HIV i S. BIX: 7/97 125 XVII 362....| -HIV bärs av 30 milj. människor idag i världen. 2,3 milj.kommer att dö i 363....| AIDS årligen. 16.000 HIV-smittade tillkommer/dag. Men hjälpprogram 364....| finns. BIX: 11/97 458 IV 365....| -snabb spridning av HIV och AIDS i Kaliningrad, Ryssland. BIX: 12/97 744 III 366....| -dystert i Afrika och i väst på Internationella Aidsdagen. BIX: 12/98 789 XX 367....| -i ryska staden Kaliningrad (före 1946 Königsberg) frodas aids och HIV- 368....| smitta tillsammans med droger. Långt reportage. BIX: 3/99 744 V 369....| -allt fler dör i aids i Afrika. BIX: 9/99 790 VI 370....| -svensk forskning om HIV. BIX: 11/99 458 XII 371....| -skakande dödssiffror från tredje världen. Många svenskar bär HIV-smitta. 372....| BIX: 11/99 790 X 373....| -Kambodja = Asien värst drabbad av HIV och AIDS. BIX: 11/99 790 X 374....| -om aids i Zimbabwe och den utbredda smittan i Afrika. BIX: 2/00 791 III 375....| -"ett sent uppvaknande" om aids i USA. BIX: 5/00 725 VIII 376....| -den dystra aids-situationen i Afrika och Asien kommenteras. BIX: 7/00 458 XVII 377....| -4,3 milj.smittade i Sydafrika. Förre presidenten Mandela till orda. BIX: 7/00 791 X 378....| -bekämpningspengar från Världsbanken till Etiopien och Kenya. BIX: 9/00 458 XVII 379....| -Hiv-epidemi sprider sig i Estland. Från heroin-missbrukare i Narva. 380....| BIX: 10/00 703 VII 381....| -Ryssland har den snabbaste spridningen av HIV i världen f.n. BIX: 11/00 744 VIII 382....| -4,7 miljoner sydafrikaner är smittade. BIX: 3/01 745 V,792 V 383....| -Sydafrika vann över läkemedelsjättarna om inköp av billigare aidsmedicin. 384....| BIX: 4/01 745 V 385....| -i Nigeria är 3 miljoner innevånare smittade i aids. BIX: 8/01 458 XXI 386....| -nytt botemedel mot HIV-smitta?! BIX: 9/01 792 XIV 387....| -40 milj. aidsfall i världen. I forna öststater, fr.a. Ryssland är ökningen 388....| störst. BIX: 11/01 744 X, 792 XIX 389....| -alla våldtäktsoffer i Sydafrika ska få fri tillgång till bromsmedicin 390....| mot aids. BIX: 4/02 745 VIII 391....| -man beräknar att om 20 år (2022) kommer 68 miljoner pers. ha dött i AIDS i 392....| världen. BIX: 7/02 458 XXVII 393....| -stor aids-konferens i Barcelona: 40 miljoner smittade idag, 24 miljoner 394....| har hittills dött i sjukdomen i världen. Sydafrikas förre president Mandela 395....| deltog bl.a. BIX: 7/02 793 XI 396....| -öststater har snabbaste smittspridningen i världen. Rapport från Ryssland. 397....| Sprutnarkomaner är orsaken! BIX: 9/02 793 XIII 398....| -40 milj.männislor lever med Aids eller Hiv. Svårast drabbat är Botswana, 399....| där 1/3 av innevånarna är sjuka. Långt reportage. BIX: 11/02 793 XVI 400....| -12% av befolkningen i Sydafrika är smittade av aids. 600 dör varje dag. 401....| BIX: 11/03 745 IX, 794 XIV 402....| -på Världsaidsdagen den 1 dec. 2003 meddelade FN att 3 miljoner smittade ska få 403....| bromsmedicin inom 2 år. Ukraina är värst drabbat f.n. men 404....| Botswana har flest aidssjuka. 405....| BIX: 12/03 794 XV 406....| -nytt HIV-virus uppdagat som är resistent mot "broms"-läkemedel. BIX: 12/03 794 XVI 407....| -förre sydafrikanske pres. Mandela gav sig in i aids-debatten i landet. 408....| BIX: 1/04 745 IX,795 I 409....| -HIV ökar kraftigt liksom könssjukdomar i Sverige. BIX: 1/04 795 II + III 410....| -5 miljoner i Sydafrika är aids-smittade, men regeringen ger dem inte bromsmedicin. 411....| BIX: 4/04 795 VI 412....| -världskonferens om aids i Bangkok. Sydafrikanska expresidenten Mandela var huvudtalare. 413....| Men några direkta resultat gav inte konferensen. BIX: 7/04 745 IX, 795 IX 414....| -förslag på att Hiv-testa asylsökande i Sverige. Aids bland invandrare ökar. 415....| BIX: 11/04 795 XI 416....| 417....|Aktiv dödshjälp. BIX: 1/01 458 XVIII 418....| 419....|Akupunktur. Bättre än vad som allmänt anses. BIX: 3/00 458 XV 420....| 421....|Al Qaida, terrororganisation som går saudiaraben Usama bin Ladins ärenden 422....| från bl.a. Afghanistan, för global terrorism mot USA och icke-muslimer. 423....| Hör BIX: 725 Spec.gul, 725 XX-XXII, 792 XVIII-XX. sept./dec. 2001. 424....| Al-Qaida hotar vitt och brett i världen. BIX: 6/02 793 X 425....| (attentat av al-Qaida i Kenya och Tanzania BIX: 8/98 725 IV-V) 426....| -organisationen experimenterar med nervgas - ett CNN-avslöjande. 427....| BIX: 8/02 793 XII 428....| -opererar nu från Pakistan, där det finns många sympatisörer. BIX: 9/02 793 XIII 429....| -en al Qaida-ledare greps av amerikaner. Hade "utformat" många terrordåd i 430....| flera år. BIX: 11/02 725 XXX:röd. 431....| -organisationen tog på sig skuld för attack mot utländskt hotell i Kenya. 432....| BIX: 12/02 793 XIII 433....| -toppman inom al Qaida gripen i Pakistan. Tipsaren fick motsvarande 227 milj.kr. 434....| BIX: 3/03 794 III 435....| -div. uppgifter och klarlägganden om al Qaida. (långt). BIX: 3/03 459 II 436....| -terrorattack i Riyadh, Saudiarabien riktat mot utlänningar fr.a.amerikaner 437....| dödade minst 29 pers. och skadade många. BIX: 5/03 794 VII 438....| -fler och fler terrordåd signerade organisationen: Saudiarabien,Marocko, Israel m.m. 439....| BIX: 5/03 794 VII 440....| -hot mot England: Flygplansdåd mot byggnad (liksom New York sept 2001). 441....| BIX: 8/03 794 XI 442....| -al Qaida bakom fruktansvärda terrordåd mot civila pendeltåg i Madrid, Spanien. 443....| 121 döda och 1.400 pers. skadade. EU sörjde. Jättedemonstrationer i Spanien, 444....| som lurade FN att tro att ETA låg bakom. BIX: 795 IV-V, 785 XVII 445....| -attentat och gisslantagande i Saudiarabien. BIX: 5/04 70 XX, (795 VIII) 446....| -al Qaida-ledare gripen. BIX: 7/04 794 Spec. 447....| 448....|ALASKA och oljan. Offras miljön för oljeutvinning i norra A? BIX: 1/96 447 449....| -om "Exxon Valdez" - jättetankerolyckan 1989. BIX: 87 II,381,433,444,458 XX 450....| 451....|ALBANIEN 452....| -samlingsband BIX: 63 I-II 453....| -om Albanien 1939 BIX: 2 454....| -Radio Tirana sänder på svenska 1985(?). BIX: 344 V,347 455....| -demokrativåg? BIX: 1/90 99 I, 4/90 99 VII 456....| -massflykt till utländska ambassader BIX: 6-7/1990 99 X 457....| -vacklar i sin hårda kommunistlinje BIX: 12/1990 99 XIX,(380). 458....| -Europas fattigaste nation. Val mot demokrati?? BIX: 12/1990 99 XX 459....| -mjuknar politiskt! BIX: 99 XX. 460....| -många albaner flyr till Grekland BIX: 1/1991 100 I 461....| -regeringen gör stora eftergifter efter massiva demonstrationer, staty 462....| av f. diktatorn Hoxha vältes. BIX: 2/1991 100 V 463....| -massflykten från A. rapporteras BIX: 3/1991 100 VII. 464....| -16.000 pers. har flytt till Italien. Hygenisk och teknisk oro i 465....| den italienska hamnstaden. BIX: 3/1991 100 VIII 466....| -inför första fria dem. valet på 45 år. BIX: 3/1991 100 VIII, 100 X. 467....| -kommunisterna anser sig som valsegrare. Men tvivel om ärligheten 468....| orsakar oro och dödsskjutningar. BIX: 4/1991 100 X. 469....| -demonstrationer, strejker tvingar nya reg. avgå. 6/1991. BIX: 100 XV. 470....| -hungerstrejker i Europas fattigaste land. 6/1991. BIX: 100 XVI. 471....| -stora politiska förändringar. 6/1991. BIX: 100 XVI. 472....| -första ickekommunistiska regeringen utsedd. 6/1991 BIX: 100 XVI. 473....| -på vägen mot demokrati hjälper EG till. 7/1991. BIX: 100 XVIII. 474....| -långsam demokratiprocess. Nu mera fritt. 8/1991 BIX: 100 XIX 475....| -tiotusentals flyr till Italien. 8/1991. BIX: 100 XIX 476....| -kort facitrapport 1991. BIX: 100 Spec. 477....| -om albanerna i Kosova (f.d. självständig provins i Serbien). 478....| BIX: 723 III, 122 XVIII 479....| -nya uppror. Inget "riktigt" land längre. Inget fungerar i Europas 480....| fattigaste land. 2/1992 BIX: 120 IV och 120 V 481....| -kommunister orsakar kaos före val, religionen efter kommunismens 482....| fall 3/1992 BIX: 120 V 483....| -kommunister kraftigt tillbaka vid valet. Om A. och den nye premiärministern 484....| Sali Berisha. Kommentar om framtiden. 3/1992 BIX: 120 VII 485....| -kommunistpartiet förbjuds. BIX: 7/92 120 XVII 486....| -demonstrationerna börjar igen. BIX: 8/92 120 XX 487....| -fortf.pol.oro + mycket dyra livsmedel.Långt reportage. BIX: 11/92 120 XXIX 488....| -förflyttar trupper till gränsen mot Jugoslavien. BIX: 3/93 121 IX 489....| -om relationerna till Grekland. BIX: 8/94 122 XX 490....| -albaner utvisade från Grekland. Områdestillhörighet orsak. BIX: 8/94 122 XXI 491....| -konflikten med Grekland kan sluta militärt. Rättegångar, bakgrund 492....| till konflikten. BIX: 9/94 122 XXII 493....| -rapport BIX: 7/95 750 494....| -oro för snabbt ökande serb-inflytande i Kosovo. BIX: 8/95 123 XVI 495....| -ett gammalt kommunistland inför ett val. BIX: 5/96 751 II,124 X 496....| -omfattande valfusk, blodigt nedslagna demonstranter. BIX: 751 II,124 X 497....| -albansk ambassadör i Sverige vågar ej åka hem. Får dock ej svenskt 498....| uppehållstillstånd. BIX: 1/97 125 I 499....| -"Pyramidspel" orsakar upplopp i Tirana. Regimen lovade ersättning till 500....| alla förlorarna. BIX: 1/97 751 IV,125 III 501....| -familjerapport från Europas fattigaste land. BIX: 2/97 751 IV 502....| -förvärrat läge i A. i flera rapporter. BIX: 2/97 125 IV,751 IV 503....| -åter albansk flyktingvåg mot Italien och Grekland. BIX: 2/97 125 IV 504....| -återblick på spelkraschen. Innevånarna vaknar. BIX: 2/97 125 V 505....| -"från socialism till kapitalismens baksida". Albanien idag. BIX: 2/97 125 V 506....| -president Berisha omvald, Undantagstillstånd infört. Vapen på drift. Stridsvagnar 507....| i söder. Förbud för utlandskorrespondenter. Inbördeskrig nära. 508....| BIX: 3/97 125 VI 509....| -väpnade rebeller i söder lägger inte ned vapnen - utlöser sånär inbördeskrig 510....| BIX: 3/97 751 IV,753 I 511....| -plundringar, olyckor med ovana skyttar BIX: 3/97 125 VI+VII, 63 I 512....| -landet i kaos. Utlänningar evakueras, blev beskjutna. Regeringsfamiljer 513....| liksom vanliga albaner flyr landet. Lugnare, trots allt. BIX: 3/97 63 II 514....| -lugnare. Italien sätter stopp för albanska flyktingar. BIX: 3/97 63 II 515....| -FN-vaktstyrka under italienskt befäl till A. Båtflykt-tragedi. Kommer 516....| Sverige att hälpa uppbyggnad av A.? BIX: 3/97 63 II,125 III 517....| -internationell hjälpstyrka i A., ledd av Italien. BIX: 4/97 63 II,125 VIV 518....| -domstolsbyggnader i städerna förstörda av folket. BIX: 4/97 63 II 519....| -president Berisha planerar val. Albanien i vånda inför valet. BIX: 5/97 753 I 520....| -nya bråk inför valet den 29 juni -97. 6/97 125 XIV 521....| -åter oroligt. BIX: 6/97 63 II,125 XV 522....| -anarki i söder, oro i Tirana inför och under valet. Socialistledaren 523....| Fatos Nano intervjuas. Sali Berisha förlorade. BIX: 6/97 63 II,125 XVI-XVI 524....| -oordning efter valet. Maktkamp inledd. Tirana hyllade Fatos Nano. 525....| BIX: 7/97 63 II,(125 XVI). 526....| -Berisha avgick (äntligen!) Fatos Nano ny pres. BIX: 7/97 63 II,125 XVIII 527....| -de internationella styrkorna lämnade A. Gangsterligor ökar. Polis maktlös. 528....| BIX: 8/97 63 II 529....| -uppbyggnad av det "söndriga" A. kommer att ta lång tid. BIX: 8/97 63 II 530....| -tillbakablick på år 1997. BIX: 753 V 531....| -laglösheten stor i Shkodra i norra Albanien. BIX: 2/98 753 V 532....| -mycket spänt mellan Serbien och A. ang. Kosovo. BIX: 3/98 789 V 533....| -åter spänt mellan opposition och regering. Fullt kaos i Tirana och en 534....| statskupp är nära förestående. Det skjuts på gatorna. 535....| BIX: 9/98 63 II, 789 XV 536....| -nya oroligheter kan sprida sig till hela Balkan. Bakgrund. BIX: 9/98 789 XV 537....| -förre pres. Berisha manar till lugna demonstrationer mot sittande pres. 538....| Fatos Nano. BIX: 9/98 63 II 539....| -Fatos Nono avgick som premiärminister och Pandel Maiko (30år) tillträdde. 540....| BIX: 9/98 63 II 541....| -religion mot religion i ett val för demokrati. BIX: 11/98 63 II, 789 XIX 542....| -intimt samarbete med Kosovo-gerillan försämrar förhållandet till Jugoslavien. 543....| BIX: 1/99 63 II, 723 XXVII 544....| -i skuggan av Kosovokriget blev A. alltmer västorienterat. BIX: 4/99 63 II, 790 V 545....| -val i A. som kan förändra politiken. Läget i Europas fattigaste land. 546....| BIX: 10/00 785 VI 547....| -rapport inför ett parlamentsval. Berisha vill åter bli president. 548....| BIX: 6/01 63 II,785 IX 549....| -medeltida lagar gäller i Albanien efter kommunismens kollaps. Blodshämnd 550....| gäller. Familjer tungt drabbade. BIX: 4/02 551....| 552....|Albert Herb dansorkester. BIX: 416R,417R 553....| 554....|Albright Madeleine, utrikesminister i USA 1996-2001 under Clintonadministrationen. 555....| BIX: 2/01 739 XXVII 556....| 557....|Alfvén Hugo tonsättare, körledare, dirig. "Midsommarvaka". BIX: 706 II. 558....| 559....|Alfving Barbro (Bang) reporter, författarinna. Om Spanien 1937. BIX: 419 560....| 561....|ALGERIET 1967: BIX: 429R, jordbävning 1989:92 II. 562....| -första dem. valet i landets historia 6/1990 BIX: 99 IX 563....| -undantagstillstånd infört - religionsinspirerade upplopp. 6/1991 BIX: 100 XV 564....| -A. idag - en analys i samband med undantagstillståndet. 6/1991 BIX: 100 XVI 565....| -oppositionsledare arresteras, stridsvagnar på gatorna, strejker. 7/1991. BIX: 100 XVII. 566....| -rapporter. Val i politisk oro. Från TV och radio BIX: 12/1991 567....| första demokratiska valet ändrar politik. In-och utlandstitt. BIX: 100 XXVIII 568....| -pres. avgår, armén tar makten. Hinder i dem. våg. 1/1992 BIX: 120 I 569....| -västvärlden ser på A. efter senaste utveckl. 1/1992 BIX: 120 I 570....| -undantagstillstånd proklamerat 2/1992 BIX: 120 III, mer 120 IV 571....| -ungdom vill inte arbeta, politisk instabilitet. 3/1992 BIX: 120 V 572....| -islamiska oppositionen (fundamentalismen) förbjuds. BIX: 3/92 120 V 573....| -islamska fundamentalisterna förföljs och mördas. Undantagstillstånd 574....| råder fortfarande. BIX: 2/93 121 IV 575....| -staten tar över kontrollen över moskéerna. 3/1992 BIX: 120 VII 576....| -besvärligt införa marknadsekonomi och demokrati. 3/1992 BIX: 120 VII 577....| -president Boudiaf mördad. Bakgrund till mordet. BIX: 6/92 120 XVI 578....| -ny pres. utsedd, debatten om mordet fortsätter. BIX: 7/92 120 XVI 579....| -ett år efter den oblodiga statskuppen: inget har hänt. BIX: 1/93 121 II 580....| -Balkanoro: Kommentar om osämjan Albanien - Grekland. BIX: 7/93 XXIII 581....| -muslimska fundamentalister bakom ministermord. BIX: 8/93 121:C 582....| -terror av islamska fundamentalister, men myndigheter gör inte 583....| mycket. BIX: 12/93 121:P 584....| -mänskliga rättigheter respekteras ej av regeringstrupper eller gerilla 585....| Algeriet idag. BIX: 1/94 122 I 586....| -ny pres. och nytt parlament ska väljas. Övergreppen och morden som 587....| är legio, är inte politiska anses det. BIX: 1/94 122 III 588....| -Algeriet idag. Från ett TV-program. BIX: 1/94 746 (Kort 122 III) 589....| Eget band efter 30 jan. 1994: BIX: 746 590....| -muslimska fundamentalister släppta, förhandlar med presidenten 591....| för att avhjälpa ökande våld och strejker. BIX: 2/94 122 VI 592....| -om muslimska fundamentalister och det s.k. befrielsekriget i A. BIX: 8/94 122 XX 593....| -knappt en utlänning kvar i A. Islamska fundamentalister förstör 594....| landet. BIX: 3/94 122 VIII 595....| -islamska extremister mördar utlänningar. BIX: 7/94 122 XVII 596....| -hot och mothot Algeriet - Frankrike. Algeriet idag. BIX: 8/94 746 I 597....| -islamska fundamentalister fortsätter mördandet. Befaller landets 598....| lärare och studenter att strejka. BIX: 10/94 746 I 599....| -inbördeskriget nära. Över 10.000 har dödats sen jan. 1992. Allt är 600....| de islamistiska fundamentalisternas fel. BIX: 11/94 746 I, 122 XXVII. 601....| -om terrorn i A. i ett inträngande, långt TV-reportage. BIX: 11/94 746 I 602....| -islamska fundamentalister i kapardrama. Dödade 3. Dödades själva. 170 pass.räddades 603....| i Marseille. BIX: 12/94 746 I, 437, 122:32 604....| -våldet fortsätter. Regimen gör inget för att blidka oppositionen. 605....| Islamiska fundamentalister utförde grymt dåd. BIX: 1/95 746,123 II 606....| -ny bilbomb dödar c:a 35 och skadar 150 pers. BIX: 1/95 746 I, 123 III 607....| -allt västerländskt ska bort enligt isl. fundamentalister (Räddningsfronten). 608....| Lång nuläges-rapport. BIX: 2/95 746 II 609....| -kan regeringen och FIS (isl. Räddningsfronten) enas?? BIX: 2/95 123 IV 610....| -mördandet i A. fortsätter. BIX: 2/95 746 II, (437) 611....| -ett mord varje dag i Ramadan-fastemånaden har muslimska fundamentalisterna 612....| lovat. Algeriet idag. BIX: 2/95 439, 746 II 613....| -uppror på Alger-fängelse. C:a 100 döda, mest isl. fundamentalister. 614....| BIX: 2/95 746 II,439 615....| -muslimska fundamentalister sprängde bilbomb. Många döda. Militärregimen och 616....| oppositionen för nu ett regelrätt inbördeskrig. BIX: 3/95 123 VI 617....| -regering och fundamentalister lika skyldiga till våldet i A. 618....| BIX: 3/95 123 VIII 619....| -exiljournalister som flytt till Tunisien har dödshot över sig 620....| från de islamska fundamentalisterna. BIX: 3/95 746 II 621....| -politiska val förväntas dämpa terrorn i A. Terrorister från A. finns i 622....| hela Europa. BIX: 5/95 746 II 623....| -muslimska extremister mördade kvinnor utan slöjor. BIX: 6/95 746 II 624....| -algerisk terrorrörelse, GIA, utförde bombattentat i Paris. BIX: 7/95 746 II 625....| -algerisk GIA-attentatsman gripen i Stockholm. Regerings-"sak". 626....| BIX: 8/95 746 II 627....| -bestialiska mord av fundamentalister. BIX: 9/95 437 II 628....| -åter ett journalistmord av islamska fundamentalister. BIX: 10/95 746 II 629....| -nytt attentat BIX: 10/95 437 II 630....| -Algeriet, Frankrike och de islam. fundamentalisterna. BIX: 11/95 746 II 631....| -om presidentval. Återblick på inbördeskriget. BIX: 11/95 746 II,123 XXII 632....| -representanter för Isl. Räddningsfronten på Sverige-besök. Vill ha hjälp med att 633....| avsluta inbördeskriget. Bilbomber och strejker. BIX: 2/96 746 II 634....| -ny bilbomb i Alger. Sen 1992 har terrorn krävt 50.000 dödsoffer. 2/96 BIX: 635....| BIX: 746 II 636....| -"tillrättalagt valresultat". Politik idag. BIX: 11/96 751 IV 637....| -mördandet i A. fortsätter och islamister ligger bakom. BIX: 1/97 751 IV 638....| -fortsatt terrorrapport. BIX: 1/97 125 III 639....| -"presidentman" mördad, (ev. av regimen självt). BIX: 1/97 751 IV 640....| -"Algeriet står i brand och blodet flyter"... BIX: 1/97 125 III 641....| -"Ramadan" skördar blod. BIX: 2/97 751 IV 642....| -muslimskt dygnsmördande = 90 pers. 60.000 har sen 1992 fått halsen avskuren 643....| eller skjutits av musl. fundamentalister och regeringsstyrkor. 644....| BIX: 4/97 746 II 645....| -170 pers. mördade på 10 dagar av musl. fundamentalister. BIX: 4/97 746 II 646....| -93 pers. på 1 dygn mördade. Regering och musl.extremister har sen 1992 647....| mördat 60.000 algerier. BIX: 4/97 746 II,437 II 648....| -mycket stora motsättningar regering - musl. fundamentalister. BIX: 4/97 746 II,125 X 649....| -om sanning eller propaganda, extremister, muslimer och kristna. BIX: 5/97 745 III 650....| -parlamentsval utan islamistiska fundamentalister men annat islamparti. 651....| 37 partier ställer upp. BIX: 6/97 746 III 652....| -inget slut på mördandet, men man försöker... BIX: 7/97 746 III 653....| -"färgade" reportage från A. BIX: 7/97 746 III 654....| -ny massaker i landet. BIX: 8/97 125 XIX 655....| -300 pers. mördade på en dag i by utanför Alger. Muslimer utpekade. 656....| BIX: 8/97 746 III,125 XXI 657....| -muslimer skar halsen av 85 civila utanför Alger. BIX: 9/97 437 II,746 III 658....| -armén gör allt för att utrota gerillan. BIX: 9/97 746 III 659....| -30 civila mördades av muslimska fundamentalister. BIX: 9/97 746 III,437 II 660....| -ytterligare 70 mördade. Totalt 600.000 mördade de senaste åren. 661....| BIX: 9/97 746 III 662....| -två busslaster turister mördades utanför Alger. BIX: 10/97 746 III 663....| -latent våld vid lokalval. BIX: 48 provinser ska försöka välja bort alla 664....| slag av islamism. BIX: 10/97 746 III,125 XXV 665....| -A.=oroligt hörn av arabvärlden,som inte vill ha FN-inblandning där. 666....| BIX: 10/97 125 XXV,746 III 667....| -åter en muslimsk massaker utanför Alger. BIX: 11/97 746 III 668....| -regeringen stärker sin position. Ny massaker på kvinnor och barn. Men man 669....| skymtar regeringsansvar bakom många massakrar. BIX: 12/97 746 III 670....| -värsta massakern hittills på 6 år: BIX: 412 civila,oskyldiga människor 671....| mördade av muslimska fundamentalister. BIX: 1/98 789 I,437 III,746 III 672....| -omvärlden reagerar;"nu måste vi göra något". BIX: 1/98 746 III,789 I. 673....| -exilalgerier reagerar starkt på mördandet i hemlandet. BIX: 1/98 746 III 674....| -c:a 400 mördade - facit.Norsk medlare/utredare godkändes ej. BIX: 1/98 789 II 675....| BIX: 746 III 676....| -ny bussprängn.av musl.fundam.Över 1. BIX: 100 mördade u.en vecka.1/98 746 III 677....| -facit för 6 år: 26.000 dödade enligt regering ,65.000-80.000 enligt opposi- 678....| tionen. BIX: 1/98 789 III 679....| -tidningen La Nations chefredaktör fick Palme-stipendium för kampen för 680....| sanningen i A. BIX: 1/98 746 III,789 III 681....| -reg.bakom många massakertillbud enligt f.d. premiärminister i exil. BIX: 2/98 746 III 682....| -"Human Right Watch"-rapport om de många försvinnanden i A. BIX: 2/98 789 IV, 683....| BIX: 746 III 684....| -berett låta FN/EU undersöka alla massakerna. Först vill man "kolla" 685....| själv. BIX: 2/98 746 III 686....| -det finns en annan sida av Algeriet! BIX: 2/98 789 IV 687....| -nya mord. 1.300 algerier mördade hittills (6 april 1998). BIX: 4/98 746 III 688....| -fler terrormördande. BIX: 5/98 789 IX 689....| -"tummen ner" för islamisterna vid folkomröstning. Kort pol.återblick. 690....| BIX: 9/99 785 II 691....| -nytt mord på en islamisk förgrundsfigur kan "förgifta" stämningen mel- 692....| lan regimen och de muslimska fundamentalisterna. BIX: 11/99 789 II 693....| -våldet blossade upp igen. BIX: 12/99 437 III 694....| -nya mord i landet. BIX: 100.000 offer sen år 1992. 4/00 791 VII 695....| -vardagen är våld och maktmissbruk.Varför är det som det är? BIX: 7/00 785 V 696....| -återupprättade diplomatin med Iran. BIX: 9/00 70 XI 697....| -algerisk arméofficer erkänner att regeringsstyrkor,utklädda som muslimska 698....| fundamentalister, utfört många av de mord på civila och sedan skyllt 699....| det ofta grymma slaktandet på fundamentalisterna. BIX: 2/01 437 III,792 III 700....| -journalister demonstrerade när pressfriheten inskränktes.Sedan 1990-talet 701....| har drygt 100.000 innevånare mördats av regeringssida eller opposition. 702....| Våld möts med våld. BIX: 5/01 785 VIII 703....| -värsta naturkatastrofen på 20 år. Skyfall dränkte städer och byar i Algeriet. 704....| Många döda. BIX: 11/01 792 XVIII 705....| -om berber i regionen Kabylien i Algeriets kustområde. BIX: 1/02 793 I 706....| -militanta muslimer mördade åter.Under 10 månader = 1.200 mördade. BIX: 10/02 437 III 707....| -fruktansvärd jordbävning med över 1500 döda och drygt 5000 skadade. Senare friserades 708....| siffrorna:drygt 2000 döda och över 8000 skadade. BIX: 5/03 794 VII 709....| -massgrav med över 200 algerier funnen. De var offer för regeringen eller 710....| regeringstrogna partier. C:a 7000 algerier har försvunnit under de 711....| senaste 10 åren. BIX: 12/03 785 XVI 712....| -jordbävning nära huvudstaden Alger. BIX: 1/04 795 I 713....| -militanta islamister dödade åter oskyldiga medborgare. BIX: 10/04 785 XVIII 714....| 715....|"Alhambra". Om den moriska kungaborgens historia i Spanien. BIX: 4/02 844 716....| 717....|Allander Björn utrikeskom. BIX: 29,29 B, 429R 718....| 719....|Allergier. Gluten. BIX: 2/99 790 III 720....| 721....|Almqvist,Carl Jonas Love (1793-1866) författare m.m.Lite om hans liv. BIX: 406 722....| 723....|Almöbron el.Tjörnbron, påseglad. Katastrof. 1/1980 BIX: 37 724....| 725....|Alperna. Se respektive land. (i viss mån Natur) 726....| 727....|Alvaret på Öland. Kamp om vindkraft. BIX: 8/97 458 I 728....| 729....|Alving Barbro "Bang" reporter,kåsör,pacifist BIX: 365,706 III,125 IV,742 VI 730....| 731....|Amazonas, "Framtidens Vagga". (rikt på det mesta,exploatering,indian- 732....| stammar m.m.) BIX: 1/96 446 733....| -regnskogen huggs ned.De fattiga i kläm.Storbolagen suger ut naturen. BIX: 11/00 734....| BIX: 785 VII 735....| 736....|Ambassaddrama i Stockholm 1975. Sprängdrama vid vä.tyska ambassaden. BIX: 33, 737....| BIX: 124 IX,458 VIII m.m. 738....| 739....|AMERIKA, se USA 740....| 741....|"United States of America" patriotisk sång med Donna Fargo. BIX: 409,725 XX 742....| 743....|Amerika-svenskar. BIX: 332 I-IX 744....| 745....|Amin Idi, Uganda:s pres. Kör ut utlänningar år 1972. BIX: 421 746....| 747....|Ammunition. Se även Vapen. 748....| -uranförstärkt,orsakar oro för leukemi bl.Natosoldater. BIX: 1/01 792 I 749....| 750....|Ammunitionståg 1941 BIX: 55 751....| 752....|Amnesty International. Rapport om dödsstraffen. BIX: 7/92 402 753....| -rapport om övergrepp på världens urbefolkningar. BIX: 5/93 121 XIII 754....| -världsrapport om brott mot de mänskl.rättigh. BIX: 7/95 442 755....| -om de mänskliga rättigheterna BIX: 6/97 457 756....| -orättfärdigheter i Sverige fick kritik i gott sällskap med BIX: 143 andra 757....| länder. 27 st länder har f.n. större krig. Rolf Ekéus och fredsprof. 758....| Wallensten kommenterar SIPRI:s årsrapport. BIX: 6/00 791 X 759....| -kraftig kritik mot Kinas utbredda råa tortyr mot fångar. BIX: 2/01 89 IX, 760....| BIX: 792 III 761....| -Israel anklagas för krigsförbrytelser mot palestinier. BIX: 11/02 727 XVIII, 762....| BIX: 793 XV. 763....| -kritiserade de engelska terroristlagarna. BIX: 8/03 741 III:4 764....| 765....|Amundön BIX: 347 766....| 767....|Anderberg Bengt. Om författarens roman Amorina. BIX: 9/99 (ej röst) 739 XXIII 768....| 769....|Andra världskriget se under Världskrig. 770....| 771....|Annan Kofi gen.sekr.i FN BIX: 1/97 125 III,724 XXI,125 XIX,747 III,792 XVI+XX, 772....| BIX: 727 VIV,793 IV 773....| 774....|ANC,den sydafrikanska befrielsefronten BIX: 99 V,99 VI,99 VII,99 XI, 775....| -Nelson Mandela i Sv.-..."häv ej sanktioner...!" BIX: 5/92 120 XIII 776....| -Oliver Tambo (ordf.ANC):"häv sanktionerna...!" BIX: 2/93 121 VI 777....| -Nobels Fredspris till Mandela BIX: 12/93 121:O 778....| -uppgörelsen med extremhögern sprack BIX: 12/93 121:P 779....| -storseger för Nelson Mandela och ANC i pol.val. BIX: 5/94 745 II 780....| Se även Sydafrika! 781....| -biståndspengar ner i ANC-ledare Alan Boesak's ficka? BIX: 2/95 745 IV 782....| 783....|Andersson Sten utr.min.med luddiga uttalanden.Stor palestina-vän. 784....| Efter pensioneringen ofta i polemik med sitt parti (s). 785....| BIX: 68,69,80,84,114,92 II,92 VI,99 V-VII,99 X-XIII,99 XVI,99 XVIII. 786....| BIX: 99 XIX,100 XI,100 XVII,100 XX,120 IV,121:D+E,420,(706 XV),600 IV, 787....| BIX: 742 I, 788....| 789....|Andersson Birgitta skådespelerska BIX: 507 790....| 791....|Andersson Stickan (1931-1997)musikförläggare,kompositör och schlagertext- 792....| författare. "Pappa" till ABBA. BIX: 9/97 125 XXII 793....| 794....|Andersson Kent,skådespel/författare F.1933. "Örgrytedamernas Fredsmarsch". 795....| BIX: 706 XVIII, 368 IX+XIII+XVIII 796....| -intervju om revy på "Aftonstjärnan" BIX: 2/00 600 VIII 797....| -intervju efter succé på Aftonstjärnan. Mest om honom själv. BIX: 9/03 529 VI 798....| 799....|Andra och Första Världskriget - se Världskrig. 800....| 801....|"Andrea Doria". Fartygskollision med svenska "Stockholm" år 1956. BIX: 386 IV 802....| 803....|André-expeditionen. 33-årig ballongfärdsgåta löst 1930. BIX: 800 IX,125 XXX 804....| 805....|Andrew Sisters sånggrupp BIX: 423R 806....| 807....|ANGOLA om natur,fiske och levnadsregler.Samtal med musik. BIX: 378 808....| -marsrapport 1991 berättar om mycket stor svält BIX: 100 X 809....| -pol.överenskom. Fred efter 16 års inbördeskrig? BIX: 5/1991 100 XIII 810....| Fredsavtalet undert.Blickar bakåt och framåt. BIX: 5/1991 100 XV. 811....| -fred och förändringar. BIX: 9/1991 391 812....| -åter konflikter reg.parti - opposition. BIX: 8/92 120 XIX 813....| -tre rap.om UNITA och MPLM inför val. BIX: 9/92 120 XXII 814....| -oenighet och valfusk? kan orsaka nya stridigheter BIX: 10/92 120 XXIII 815....| -inbördeskrig igen? Rapport BIX: 10/92+11/92 120 XXV, 816....| -hårda strider.Unita-gerillan bränner och plundrar, bl.a. har svenska 817....| ambassaden i Luanda helt förstörts. BIX: 11/92 120 XXVI 818....| -åter strider i landet BIX: 12/92 120 XXXII 819....| -inb.kriget i"full blom"igen. Unita slås sönder. BIX: 1/93 121 I 820....| -1000 angolaner dör varje dag.FN-hjälp hindras av gerilla. 821....| BIX: 6/93 121 XX 822....| -om gerillan och de amer.oljeintressena.(CNN) BIX: 6/93 121 XXIII 823....| -"landet där det värsta kriget i världen pågår", där 1000 männi- 824....| skor beräknas dö varje dag.FN-sanktioner mot UNITA-gerillan. 825....| BIX: 9/93 121:E 826....| -medicin fattas och man opererar utan bedövning. Unita-gerillan 827....| stjäl och säljer svart. BIX: 9/93 121:F 828....| -Unita-gerillan godtar nu valresultat från 92 men nåt skumt är det. 829....| BIX: 10/93 121:G 830....| -miljoner kommer att dö - ingen mat, ingen medicin. BIX: 10/93 121:J 831....| -ett fasanfullt eng.reportage.Kom.av sv.ambassadör. BIX: 10/93 422 832....| -åter ett eng.reportage om inb.krigets grymheter. BIX: 10/93 121:K 833....| -åter svår svält tillsammans med ökat våld. BIX: 7/94 122 XVIII 834....| -inb.strider sen 1975. Är de verkligen över? BIX: 11/94 122 XXVII 835....| -fred men ändå inte... + Lite historia. BIX: 2/95 123 IV 836....| -rebelledare på reg.sida om han får plats där. BIX: 5/95 745 IV, 837....| BIX: 123 XI 838....| -mer än 7000 FN-soldater till A.Miljontals minor måste bort. BIX: 5/95 839....| BIX: 745 IV,123 XII 840....| -fiffel och korruption.Ett rikt land fullständigt söndertrasat av 841....| inb.krig. Går det att bygga upp igen? BIX: 6/95 123 XIX 842....| -Unitagerillan betalade sydafrikansk säkerhetstjänst elefantbetar 843....| och noshörningshorn för att få vapen. BIX: 2/96 447 844....| -inb.kriget nära mellan Unita och reg.styrkor m legosoldater. BIX: 7/98 789 XIII 845....| -reg.styrkor och Unita drabbade åter samman. FN-freden spolierad. BIX: 16/12 846....| BIX: 789 XXI 847....| -i ett av Afrikas rikaste länder är fattigdom och svält utbredd. Flera 848....| års inbördes kriganden bär skuld.Nu och tillbakablick. BIX: 12/98 345 VII 849....| BIX: 789 XXII + 11/00 785 VII 850....| -Unita-gerillans nedskjutning av 2 FN-transportplan,har fått FN-chefen 851....| att "tappa tålamodet". BIX: 1/99 345 VII,790 I 852....| -krig och inb.strider alltsedan år 1961. BIX: 1/99 790 I 853....| -FN:s fredsbevarande styrkor drar sig ur A. BIX: 1/99 790 II 854....| -efter 4 års stillhet efter 25 års kamp, bröt inb. strider åter ut. Angola 855....| kunde vara Afrikas rikaste nation... BIX: 2/99 785 I 856....| -minor nedgrävda överallt.Många angolaner är lemlästade. Inbördeskriget 857....| "tar aldrig slut". Unita-gerillan i hårda duster mot regeringsstyr- 858....| korna. BIX: 10/99 790 VII 859....| -inb.kriget blossade upp.Namibia drogs med.Angola-ekonomi. BIX: 12/99 790 XI 860....| -3,8 människor på flykt.Int.hjälp - annasrs fungerar ej landet. BIX: 4/00 785 V 861....| -FN:s hjälpsändningar stoppade på gr.av att transportplanen besköts. 862....| Nu hotar åter svält i Angola. BIX: 6/01 785 IX 863....| -UNITA-gerillaledaren Sawimbi dödad i strid.Blir det fred i Angola 864....| efter 25 års terror nu? BIX: 2/02 793 IV 865....| -skör fred ett faktum! Inrikesstriderna är över! Angola idag. BIX: 4/02 785 XI 866....| -1 miljon angolaner var beroende av FN-hjälp. BIX: 4/02 793 VIII 867....| -svältkatastrofen ett faktum med bl.a gravt undernärda barn. BIX: 4/02 793 VIII 868....| -läget förtvivlat. Mat och sjukvård fattas. FN misslyckades med biståndutdelning 869....| BIX: 7/02 745 VIII 870....| -mer om den extrema svältkatastrofen. BIX: 7/02 785 XII 871....| 872....|ANTARKTIS smälter enligt engelsk expertis, men inte svensk. 873....| BIX: 3/95 441, 123 VIII 874....| -jätteisblock lossnade och forskarna fortfarande oense. BIX: 3/02 458 XXVI 875....| -rapporter om temperaturförändringarna. BIX: 11/04 459 VII 876....| 877....|Antigone BIX: 706 XV 878....| 879....|Antikens mytologi. (Alf Henriksson) BIX: 8/92 728 880....| 881....|Anthrax, se mjältbrand. 882....| 883....|"Apec" - världens största frihandelsomr.( BIX: 18 länder)11/94 122:28 884....| 885....|April,april... Kjell Stensons klassiska lur. BIX: 337 886....| 887....|ARABVÄRLDEN 70 B-OP (delvis en fortsättning från BIX: Band Nr.70). 888....| -den judiska massakern på byn Tantura år 1948. Röster. BIX: 2/03 727 XIX,846. 889....| "Träskaraber" - se dessa! 890....| -kriget Iran-Irak 1980-90 BIX: 43,44,46,70,77,82, 891....| -krisen Irak-Kuwait-övriga världen 1990 BIX: 70 B-C 892....| -Iran-Irak åter ense. BIX: 9/90 70 C. 893....| -Irak fryser internationella tillgångar. Analytiker: Krig nära. BIX: 99 XIII 894....| -FN:s 8:de resoluton mot Irak i konflikten 1990: BIX: 99 XIV 895....| -FN:s säkerhetsråd mot Irak men Saddam Hussein "står på" BIX: 70 C. 896....| -irakisk tortyr och våldtäkter i Kuwait. BIX: 10/1990 70 C,99 XV. 897....| -fortsatta irakiska grymheter uppdagade. BIX: 2/1991 100 V-VII 898....| - - se även Iran - Irak 899....| -krigsutbrott i Mellanösternkrisen BIX: 17/1 1991 70 C,100 II. 900....| -rapport från krigsskådeplatserna BIX: 19/1 1991 70 C. 901....| -uppräkning av trupper och länder i Gulfkriget 2/1991. BIX: 100 V 902....| -krigsslut med många problem.Länder runt Irak. 2/1991 BIX: 100 VI-VII 903....| Hör f.ö.band med Mellanösternkrisen 1991. 904....| -sammanfattning - återblick fr.1991. Irak. BIX: 8/95 70 M 905....| -revoltforsök i sö.Irak slås ned.Stor missär.3/1991 BIX: 100 VII+IX. 906....| -hårda FN-krav på Irak vid vapenvila. 3/1991 BIX: 70 E,100 IX. 907....| -kurdernas alla problem mars-april 1991 BIX: 100 X. 908....| -jakten på irakiska förband nära flyktingläger. 4/1991 BIX: 100 XII. 909....| -Bagdad byggs åter upp efter Mellanösternkriget.Misslyckad freds- 910....| konferenssträvan av Sovjet och USA. 5/1991. BIX: 100 XIV. 911....| -de sista stridande västförbanden lämnar Gulfen.6/1991. BIX: 70 F. 912....| -spåren från kriget består i kuwaitiskt muséum.6/1991. BIX: 70 F. 913....| -åter försök att ena arabvärlden.Omöjligt efter 40 års oenigheter 914....| och stridigheter?! BIX: 7/1991 70 F 915....| -tvekande allierade för fortsatta represalier mot Irak,USA nästan 916....| ensamt. BIX: 7/1991 70 F 917....| -Irak har mängder av förstörelsevapen gömda. BIX: 7/1991 70 F 918....| -förhandlingar Iran - USA upptinas. Spänt sedan 1979. BIX: 8/1991 70 F 919....| -Irak hade laddade nervgasstridsspetsar under kriget 1991,något 920....| som man förnekat. 9/1991. BIX: 100 XXI 921....| -div.fredsöverläggningar Israel-arabstaterna 1991. BIX: 100 XXV-XXVII 922....| -om islamiska fundamentalister BIX: 70 F 923....| -tillbakablick på de 100 timmarnas krig 1991. Sky News. BIX: 2/1992 397 924....| -fortf.trögt med FN:s insynsmöjligheter i Irak. Kuwait-rapport. BIX: 7/92 70 H 925....| -observera banden nr BIX: 70 H,70 J,726 I-II 926....| -arabstaterna mot den islamska fundamentalismen. BIX: 1/93 70 J 927....| -staterna kritiska mot FN-anfallet mot Irak och att FN inget gör 928....| mot Israel. BIX: 1/93 70 J 929....| -ytterligare en Mellanöstern-konferens. Hatet mot Israel finns 930....| kvar. BIX: 6/93 70 K 931....| -palestinier-problemen och israelisk ockupationspolitik på ny 932....| Mellanösternkonferens BIX: 6/93 121 XXII 933....| -Bagdad attackerad med USA-robotar.Målet var underrättelse- 934....| tjänstens byggnader.Div.kom.från olika håll. BIX: 6/93 70 K, 935....| BIX: 724 VIII,121 XXIII 936....| -undertecknande av fredsavtal PLO-Israel. Ska stora delar av 937....| arabvärlden försonas nu??? BIX: 9/93 726 III,IV och V. 938....| -fredsavtal Jordanien-Israel BIX: 7/94 70 K,726 VI,122 XVIII 939....| -snabb utveckling inom arabstaterna. BIX: 7/94 70 K,(122 XVIII). 940....| -4 år sen Irak anföll Kuwait. Om Irak idag. BIX: 8/94 70 M 941....| -Irak drar samman trupp mot Kuwait-gränsen. USA och England sva- 942....| rar med fartyg,flyg och personal till området. BIX: 10/94 724 XIII, 943....| BIX: 122 XXIV-XXV.70 M. 944....| -flera arabledare gillar inte "mjuk linje mot Israel". BIX: 12/94 122:32 945....| -om arabvärlden; hör Israel och PLO-band + band om Irak 946....| -Kairomöte med arabledare utom Saddam Hussein i Irak. Ämne: Israels 947....| nya regering bl.a. BIX: 6/96 70 N 948....| -arabledare gillar inte Israels premiärminister-tal i USA. BIX: 7/96 124 XII 949....| -arabländer vädjar om FN-hjälp för att förhindra judiska bosättningar 950....| på pal.mark. BIX: 3/97 125 VII. Stryper Israel. 3/97 125 VIII 951....| -"Desertfox"=ny eng.-amer.bombning av Bagdad. BIX: 12/98 70 X Spec. 952....| -varning till amerik.medborgare:Res inte till arabvärlden.Antiamerikan- 953....| ska och antibrittiska demonst.i världen. BIX: 12/98 725 VI,789 XXII 954....| -vardag i arabvärlden. Är Disneyfilmer politiska? BIX: 9/99 458 XII 955....| -konflikten/våldsamheterna judar - araber sett med en i Jerusalem 956....| boende svenskas ögon. BIX: 10/00 70 XII 957....| -arabledare på Kairo-toppmöte fördömde Israels handlingar mot unga 958....| palestinska stenkastare. Men mötet var inte eniga om motåtgärdena. 959....| BIX: 10/00 70 XII,727 V,791 XIV 960....| -araberna har svårt med solidariteten mot USA efter de fruktansvärda 961....| terroristdåden mot New York och Washington (Pentagon). Ex.Egypten. 962....| BIX: 9/01 70 XII 963....| -al-Qaida, terrororganisation som opererar bland muslimer i arabvärlden. 964....| Låg bakom historiens värsta attack i USA under ledning av 965....| Usama bin Ladin den 11 sept.2001. Hör bl.a. BIX: 725 Spec.gul, 966....| -topplanerare i terrororganisationen gripen i Pakistan 967....| -arabvärlden och Irak-konflikten. BIX: 3/03 70 XV 968....| -möte i Arabförbundet ställdes i in pga viss oenighet om mötespunkterna. 969....| BIX: 3/04 795 V 970....| 971....|Arafat Y. BIX: 14,46,49,50,83,84,99 VIII,380,100 IX, 972....| -tilltror sin roll i arabvärlden som mycket stor. BIX: 12/1990. 380. 973....| -hans närmaste män mördade.Följder? 1/1991 BIX: 380. 974....| -är han slut som ledare? Yngre krafter ska till.3/1991 BIX: 100 IX 975....| -överlevde flygkrasch i Saharaöknen. 4/1992 BIX: 120 VIII 976....| -ett fylligt porträtt 4/1992 BIX: 398 977....| -sv. korrespondent intervjuar A. BIX: 11/92 120 XXVI 978....| -i USA vid underteckn.av fredsavtalet med Israel. BIX: 9/93 726 IV 979....| -i Stocholm BIX: 12/93 726 V 980....| -intervju med anl.av Israels premiärminister mördades. BIX: 11/95 726 XI-XII 981....| -vald till Palestinas förste president jan.1996 BIX: 726 XIII 982....| -vem är han egentligen? BIX: 1/96 124 III 983....| -A:s hustru i CNN-intervju (del av). BIX: 9/97 600 III 984....| -lägger,liksom sv.(s)-regeringen,skulden för misslyckanden på Israel. 985....| BIX: 727 I,789 III 986....| -gör hätskt uttalande mot isr. premiärminister Barak. BIX: 10/00 727 V 987....| -är verkligen Arafat palestiniernas store ledare? Historisk penetrering. 988....| BIX: 12/01 727 VIII 989....| 990....|Aralsjön. Innanhav som försvinner. BIX: 99 IX,708 XX,443 991....| 992....|Arbetskonflikt Sv. arb.markn.1980 BIX: 40,41,42 993....| 994....|Arbetslösheten i världen BIX: 3/94 122 VII 995....| -"- i Sverige BIX: 3/94 122 VIII 996....| 997....|Arcade BIX: 317,333,347,436R. 998....| 999....|ARGENTINA 1000...| -Falklandskriget 1982 BIX: 14,46,47,49,107 I,343 H,741 VI och 790 V, 1001...| -militärkupp i BIX: 12/1990 99 XVIII. 1002...| -"ibland lite mer,ibland lite mindre kaos". 3/1991. BIX: 100 VIII. 1003...| -om nazistiska krigsförbrytare i A. 2/1992 BIX: 120 III 1004...| -efter 17 år i landsflykt återvände Juan Peron till Argentina år 1972, 1005...| BIX: 11/92 800 X 1006...| -nu kommer det fram - hur folk i Argentina bara försvann för 10 år sen. 1007...| BIX: 3/95 123 VII 1008...| -president Menem sitter 4 år till enligt val. BIX: 5/95 123 XI 1009...| -tangon åter. Argentina-kultur och lite till. BIX: 7/96 450 1010...| -president sparkade Cavallo, mannen bakom Argentinas goda ekonomi. Argentina idag. 1011...| BIX: 7/96 751 II 1012...| -barn födda av kvinnor i fångenskap under juntatiden på 1970-talet 1013...| adopterades bort och mödrarna mördades. BIX: 7/97 125 XVII 1014...| -klyftan rik-fattig vidgad. Parlamentsval med oppositionsframgång. BIX: 10/97 733 III 1015...| -modet för dagen modelljobb - inte fotboll. BIX: 1/98 458 V 1016...| -rättsröta. Gamla "surdegar" till ytan. BIX: 3/98 789 V 1017...| -förre diktatoröversten Videla åter gripen. Låg 1976-1983 bakom mord, 1018...| tortyr och drygt 15.000 personers försvinnanden. BIX: 6/98 789 XI,753 VI 1019...| -höga militära chefer gav systematiskt bort spädbarn från fångna kvinnor 1020...| under diktaturtiden på 1970- och 1980-talet. BIX: 11/98 733 II,789 XX 1021...| -åter en general "med smuts på fingrarna" gripen. BIX: 12/98 789 XXI 1022...| -förutsättningar inför ett presidentval. A.idag. Fernando de la Rua valdes. 1023...| Peronister tillbaka. BIX: 10/99 790 VIII 1024...| -6 st underofficerare dömda för barnförsäljning under juntaåren (1970-talet). 1025...| (först mördade de mödrarna, sen sålde de barnen). BIX: 1/00 971 I 1026...| -Int.valutadonden bevilade ett 63 miljarders lån till Argentina. BIX: 3/00 785 IV 1027...| -Dagmar Hagelin,en 15-årig svenska mördades 1977 av juntan. Fadern får nu 1028...| efter drygt 20 års kamp, 6 miljoner kr i ersättning. BIX: 3/00 791 V 1029...| -preskription efter 20 år, om inte Hagelins mördare/marinofficer åter anhålles. 1030...| BIX: 11/01 792 XIX 1031...| -den ansvarige argentinske officeren Alfredo Astiz kommer inte att lämnas 1032...| ut till Sverige för rättegång. BIX: 1/02 793 II 1033...| -ansvarie officern kan eventuellt utlämnas enligt Argentinas president. 1034...| BIX: 7/03 794 IX 1035...| -Astiz kommer att lämnas ut till Spanien!? Nye presidenten "tar tag i rättvisan" 1036...| BIX: 7/03 785 XV 1037...| -anhöriga till omkomna sjömän under Falklandskriget 1982 drog England 1038...| inför domstol för ersättning. BIX: 6/00 343 H 1039...| -omstritt dinosauriefynd i Argentina. Levde för 650 miljoner år sen. 1040...| BIX: 2/01 837 1041...| -Argentina har fått sitt första Mul och Klövsjukefall. BIX: 3/01 792 V 1042...| -utlandet tror på Argentina men inte innevånarna själva. BIX: 6/01 785 VIII 1043...| -kommer nya sparpaketet hindra Argentina från kollaps? BIX: 7/01 785 IX 1044...| -ekonomi idag. BIX: 9/01 785 IX 1045...| -"lite uppåt" för landets ekonomi. Men landet är trots allt i ekonomiskt 1046...| kaos. (2 rapporter). BIX: 12/01 785 X 1047...| -den dåliga ekonomin orsakade plundringar och undantagstillstånd infördes. 1048...| Regeringen avgick. Därefter avgick presidenten. Varför är 1049...| det sån oro i Argentina? BIX: 12/01 792 XX 1050...| -Adolfo Rodrigez Sáa - ny president för tre månader. Ska försöka reda 1051...| upp ekonomi och politik. BIX: 12/01 792 XXI 1052...| -nya demonstrationer. Regering och nye presidenten avgick. Åter kaos 1053...| i ekonomin. Parlamentet vandaliserat och bränt. BIX: 12/01 785 X 1054...| -tredje presidenten på 1 vecka. Innevånarna i Argentina missnöjda med allt! 1055...| BIX: 12/01 785 X,792 XXI 1056...| -ny president Edvardo Duhalde ska sitta till 2003! Nya lagar och förordningar. 1057...| Så är det idag. BIX: 1/02 793 I 1058...| -några korta timmar av lugn, sen demonstrerade man igen mot inskränkningar 1059...| och låsta banktillgångar m.m. BIX: 1/02 785 X + återigen 2/02 785 XI 1060...| -förre officeren Alfredo Astiz kommer inte att utlämnas för rättegång i Sverige. 1061...| Han var ansvarig för svenskan Dagmar Hagelins försvinnande år 1977. 1062...| BIX: 1/02 793 II 1063...| -staten kan inte längre betala löner till de anställda. BIX: 2/02 793 IV 1064...| -medborgare i Buenos Aires demonstrerade. Regeringskris efter besparingar 1065...| spärrades. BIX: 5/02 785 XII 1066...| -den ekonomiska krisen är mycket svår i landet. Barn dör av undernäring och inga 1067...| nya lån från Världsbanken. (Sista ej betalt!). BIX: 11/02 785 XIII 1068...| -rapport från valkampanj inför presidentval i april -03. BIX: 2/03 794 III 1069...| -ytterligare för-rapporter inför valet. BIX: 4/03 785 XIV 1070...| -ny president med besvärlig tid framför sig. Optimism hos folket. 1071...| BIX: 05/03 785 XIV 1072...| -demonstrationer i Buenos Aires på 2-årsdagen av upploppen mot dåvarande regim. 1073...| "Den nye presidenten är av samma skrot och korn som den förre!" 1074...| BIX: 12/03 785 XVI 1075...| -uppåt för landet. BIX: 2/04 785 XVI 1076...| 1077...|Arkeologi BIX: 61,343A,343C,343F,343H,343 K-S,368 III,m.m. 1078...| Se även Marinarkeologi och Historiska utflykter/tillbakablickar + forskning 1079...| -utgrävning av Birka vid Björkö i Mälaren. "Vikingastaden". BIX: 343 G+L+R+ U I-IV 1080...| -fångstbönder vid pålbyggnad vid Alvastra. BIX: 343 K 1081...| -utgrävningar av Kongahälla. BIX: 343 F 1082...| -lämningar efter träfästning i träsk på Gotland. BIX: 343 S 1083...| -utgrävningar 1991 blottar slutet av 900-talet. BIX: 343 T 1084...| -kort om fynd i järnåldersgraven i Vendel. BIX: 397 1085...| -träborg från 700-talet funnen i Kållered. BIX: 8/92 402, 800 IX 1086...| -hövdingasäte från yngre järnåldern funnen i Slöinge. BIX: 9/92 800 IX 1087...| -5000-årig man i glaciär funnen 1991-92 i Österrikes alper. BIX: 403 1088...| -"Bockstensmannen". Från TV 1989. Wennerholm/Stålsjö BIX: 840 VI,841 IV 1089...| -"Ismannen", flera arkeologiska forskarinslag. BIX: 11/92-7/01 405 I-III 1090...| -"Isjungfrun" från Sibiriens is. BIX: 1/98 405 IV 1091...| -massgrav för kanske 6-7000 på Gotland. Härhör från ett skeppsbrott år 1566. 1092...| Tyvärr kort. BIX: 11/92 406 1093...| -letandet efter "Dödahavs-rullarna" och Noaks Ark. BIX: 4/93 805 1094...| -israelerna gräver där de fann Dödahavs-rullar. BIX: 11/93 423,121:O 1095...| -Gamla Uppsala i nytt ljus. Nya utgrävningar? BIX: 2/94 808 1096...| -Petra, klippstad i Jordanien. BIX: 809 1097...| -Great Zimbabwe, ruinstad i Zimbabwe (Rhodesia). BIX: 809 1098...| -Masada "judarnas fästning". Arkeologi eller mytologi. BIX: 4/94 809 1099...| -10.200 år gamla rester av människor och slaktplats funna på Orust. BIX: 6/94 810 1100...| -marinarkelogisk undersökning av sjunken ångbåt. Arkelogisk utgrävning av förmögen 1101...| järnåldersboplats i Slöinge och fartygsfynd vid Nol. BIX: 8-9/94 811 1102...| -"felande länken" funnen. 4,4 milj. år gamla benrester av människa funna i Etiopien 1103...| BIX: 9/94 811,122 XXIII 1104...| -fynd vid brobygge över Ångermanälven: Boställen fr.yngre bronsålder. BIX: 9/94 811 1105...| -Alexander den Stores grav funnen i Egypten. BIX: 1/95 812 1106...| -sv.arkeologer arb.under tidspress.Vägar och järnvägar dras genom förmodade forntida 1107...| samhällen. BIX: 7/95 442 1108...| -unikt fynd fr.tidigt 1000-tal funnet i Sigtuna. BIX: 8/95 813 1109...| -massgrav med djur från forntiden i Nordamerika. BIX: 10/95 814 1110...| -halsringar (bälten?) av guld med okänt ursprung funna utanför Trollhättan. 1111...| (eventuellt från tiden för Kristi födelse + 200 år). Åter kan 1112...| debatten komma igång var 1113...| Sveriges Vagga låg. Västergötland!? Jmf.Stålsjö. BIX: 343-serien. 11/95 813 1114...| -enligt EU-regler får nu utländska "grävare" göra undersökningar i Sverige. 1115...| Åter en negativ lag i EU-medlemskapet. BIX: 6/96 450 1116...| -Cleopatras (69-30 f.Kr.) Palats funnet under vatten BIX: 11/96 451, 124 XIX 839 1117...| -om staden Alexandrias omgivningar under vatten. BIX: 451,124 XIX,839,857 1118...| -8000-årigt hornskaft funnet i Skåne. Utgrävningarna fortsätter. BIX: 12/96 816 1119...| -forntida myter och arkeologi i Grekland 1800-1900-tal. BIX: 4/97 821 1120...| -många bronsåldersfynd vid Uppåkra utanför Lund. BIX: 4/97 822 1121...| -intressanta spår av första människor vid blivande brofästet mot 1122...| Danmark i Malmö. BIX: 7/97 823 1123...| -genetisk forskning (DNA) väntas "skriva om" vår förhistoria. BIX: 8/97 458 II, 824 1124...| -producent Dag Stålsjö. Om västgötabygder och Svea rikes vagga. Diverse band 1125...| BIX: 343 B-F,343 M,800 VI,841 I-IV,459 IV 1126...| -fynd från förhistorien i grotta i Finland. För 70.000 år sen 1127...| fanns människor där. BIX: 10/97 824 1128...| -transportfartyg från 1575 i engelska kanalen arkeologiskt "säkrad". BIX: 11/97 386 IX 1129...| -Tutanchamons ammas grav funnen. Bringar mer ljus? BIX: 12/97 458 IV 1130...| -arkeologi i Skåne. Uppåkra nära Lund. BIX: 4/98 827 1131...| -utgrävningar utanför Trollhättan med fynd från tiden kring Kristi födelse. 1132...| BIX: 5/98 826 1133...| -2000 år gammal kultplats vid Gläborg-Rabbalshede får ge vika för 1134...| motorvägsbygge. BIX: 6/98 826 1135...| -på Vänerns botten finns 1000-tals vrak. BIX: 9/98 386 X, 12/98 833 1136...| -vikingaskepp i Ale och guld i Halland, arkeologiska fynd. BIX: 10/98 833 1137...| -fossilt skelett av 3,6 miljoner år gammal "människa" funnen i Sydafrika. 1138...| BIX: 12/98 458 X 1139...| -undersökning av Vänerns botten. Vrak sen 1700-talet. BIX: 12/98 833 1140...| -om "Götavirke" jord/trävallen som skiljde svear och göter åt. Vallen ansågs vara byggd 1141...| år 514. Arkeologisk undersökning år 1999. BIX: 9/99 834 1142...| -"osynliga synligt". Amerikansk fotograf fick Lennart Nilsson-stipendiet. 1143...| BIX: 10/99 458 XII 1144...| -Nordens största silverskatt från vikingatiden hittad på Gotland. BIX: 11/99 458 XII 1145...| -gravplundrare i Kina smugglar ut föremål och säljer till utländska museer och 1146...| ärbara auktionsfirmor. BIX: 2/00 458 XIV 1147...| -gravfält med 10.000-tals mumier upptäckt i Egypten. Fyndet är 2000 år gammalt 1148...| och från grekisk-romerska tiden. BIX: 3/00 834,971 V 1149...| -"Mammutjägare" vid Sveriges äldsta boplats. Veddige, Halland. BIX: 4/00 458 XVI 1150...| -mammut infrusen i ett isblock från Sibirien undersöktes. BIX: 10/01 842 1151...| -2000-årigt fynd av båtar och kläder m.m. vid grävningar i Pisa. BIX: 5/00 837 1152...| -i Medelhavet utanför egyptiska Alexandria har arkeologer funnit 3 antika 1153...| städer som försvann i en jordbävning för 1000 år sen. Kanske var en 1154...| av städerna den mytomspunna Herakleion. (Jmf. Kreta). BIX: 6/00 857 1155...| -bronskatter funna i Othem, Gotland. Funna på samma ställe där 1156...| vikingasilverskatten (Tvillingskatten) grävdes fram 1999. BIX: 6/00 837 1157...| -9000-åriga människobenrester funnna vid USA-flod. DNA-testet svårt. 1158...| BIX: 9/00 837 1159...| -vikingatidens tidigaste handelsplatser i Skagerackområdet, Kaupang, funnen 1160...| och grävdes fram i sydnorge. BIX: 10/00 837 1161...| -en av Europas största festplatser utgrävd i Stretered. Vad gjorde man här 1162...| under bronsåldern? BIX: 12/00 837,458 XVIII 1163...| -3,4 miljoner år gamla rester av ett barn hittat i Etiopien. BIX: 1/01 458 XVIII 1164...| -omstritt fynd av den största dinosaurie som funnits, framgrävt i Argentina. Levde 1165...| för 650 miljoner år sen. BIX: 2/01 837 1166...| -fynd av Sveriges äldsta kända boplats (13.000 år gammal) i Veddige, Halland 1167...| BIX: 3/01 837 1168...| -vid utgrävningar av en 5000 år gammal gotländsk gravplats tog arkeologer 1169...| hjälp av digital teknik. BIX: 7/01 837 1170...| -i ett slag mellan svear och göter utanför Vara för 1500 år sen, begravde man 1171...| fienden med man och allt i en mosse vid Finnestorp. BIX: 9/01 842 1172...| -sänkverk (gammal försvarsmur) från 1680-1690-talet blottad vid hamngrävningar 1173...| för nya Götatunneln i Göteborg. BIX: 11/01 842 1174...| -antik turkisk stad, Zeugma, dränktes vid dammbygge. Fantastiska arkeologiska 1175...| fynd lyckades man rädda. Ljud från TV-program på svenska och franska. 1176...| BIX: 1/02 458 Spec 1177...| -intressanta fynd från stenålder och medeltid under Brahekyrkan på Visingsö. 1178...| Rester från Stormansgård? BIX: 3/02 458 XXVI 1179...| -om Gustaf Vasas örlogsfartyg "Lübske Swan" förlisning och tveksamma 1180...| marinarkeologiska forskningar vis á vis ett vrakfynd vid Dalarö. 1181...| Åren 1524-1525. Marin arkeolog Adams från England förklarar. BIX: 343 N,845 1182...| -intressant fynd av liten "gudastaty" vid Lunda nära Strängnäs. BIX: 7/02 458 XXVII 1183...| -reportage från de arkeologiska utgrävningarna vid Lunda. En religiös 1184...| rituell plats med framgrävda små guldstatyetter från järnåldern 1185...| c:a år 500 före Kr. BIX: 10/02 845 1186...| -unika 12.000 år gamla fynd vid Trollåsen utanför Göteborg. BIX: 10/02 845 1187...| -marinarkeologiskt fynd av etruskiskt skepp lastat med 700-800 amforor med 1188...| vin. Om etruskisk kultur. Från TV i oktober 2002. BIX: 846 1189...| -förre kung Gustav VI Adolf i utgrävningar om etrusker år 1954. BIX: 116 XVII och 846 1190...| -arkeologiska värden i fara pga Irakkriget 2003. BIX: 4/03 459 III 1191...| -fynd av målade föremål från stenåldern på Orust. BIX: 7/03 459 III 1192...| -världens äldsta målade (rödockra) föremål funna i grotta i Israel. BIX: 1/04 847 1193...| -ännu en silverskatt funnen på Gotland. I en villaträdgård fann man 1194...| mängder av silverpenningar. BIX: 3/04 847 1195...| -en mycket välbevarad ringbrynjehuva funnen på Gotland. BIX: 3/04 847 1196...| -magnetometer används nu inom arkeologin. (Björkö, Härjarö, vikingaskepp). BIX: 4/04 847 1197...| -utgrävningar vid Gamla Köpstad utanför Varberg. Staden har rötter från 1000-talet!? 1198...| BIX: 6/04 847 1199...| -forskare undersöker gravar från 1400-1500-talet om den inflytelserika ätten Medici från 1200...| Florens. "60 minutes" i oktober 2004. BIX: 459 VII 1201...| -kvarlevor efter en tredje människoart funnen på indonesiska ön Flores. BIX: 10/04 459 VII 1202...| 1203...|ARMENIEN 1204...| (f.d. Sovjetrepublik, numera självständig) 1205...| -jorbävning 1988. BIX: 84 1206...| -Azerbajdzan-bråk 1990. BIX: 99 I-II, 822 1207...| -inblandad i oroligheter i Nagorno Karabach. BIX: 2/1992 708 VII 1208...| -bråk för fjärde året i rad med Azerbajdzjan. BIX: 8/92 120 XIX 1209...| -gasledning sprängd, Armenien fryser. BIX: 1/93 708 X 1210...| -Armeniens angrepp på Azerbajdzan. BIX: 4/93 121 X 1211...| -Armeniens trupper tvingar azerbajdzjaner fly till Iran. BIX: 8/93 121:D 1212...| -Ngorno-Karabach-tvisten har tvingat folk från Azerbajdzjan till stor folkvandring 1213...| pga armeniska stridskrafter. BIX: 9/93 708 XI 1214...| -fredssamtal med Azerbajdzjan (kort) BIX: 9/93 121:F 1215...| -oljeledningsproblem BIX: 3/95 123 VII 1216...| -in- och utrikespolitik. BIX: 7/95 123 XIX 1217...| -känsligt val mot bakgrund av Nagorno-Karabach-intressen. BIX: 3/98 789 VI 1218...| -premiärminister mördades tillsammans med 8 andra inne i parlamentet. 1219...| BIX: 10/99 790 VIII 1220...| 1221...|Armstrong Louis Trumpetare BIX: 145, 275, (m.m. kassetter) 1222...| 1223...|Arn Magnusson. Författaren Jan Guillous historiska figur som blev "rikskändis". 1224...| Sverige under 1100-1200-talen (Svea Rikes Vagga). 1225...| BIX: 4/02 458 XXVII, 848 I-III 1226...| 1227...|Arnhem (andra världskriget) BIX: 10, 11 1228...| 1229...|Arnold Harry storbandsjazz från 1957 BIX: 296 F 1230...| 1231...|Arthur Mc (slutet av andra världskriget) BIX: 10, 706 IX 1232...| 1233...|Artister av olika slag - se under musik eller under respektive namn i RÖSTER. 1234...| BIX: 600-serien (gul) + 529-serien (gul), 742 II,m.m.m.m. 1235...| 1236...|ASIEN. Solförmörkelse med förutsägelser bland 100 miljoner. BIX: 10/95 444 1237...| -stillastående export och import i hela Asien pga ekonomin. BIX: 11/97 125 XXVI 1238...| -ekonomiskt drabbade Asienländer i möte i Kanada. BIX: 11/97 753 IV,725 I 1239...| -man räknar med dyster fortsättning på krisen. BIX: 12/97 125 XXX 1240...| -återblick på 1997, flera länder. BIX: 753 V 1241...| -valutaoron. BIX: 1/98 789 I 1242...| -hur Asiens ekonomiska kris påverkar några länder. BIX: 1/98 458 V 1243...| -ekonomiska krisen och korruptionen i Asien = ämne på EU-konferens. BIX: 4/98 789 VII 1244...| -arbetslösheten mycket stor i de ekonomiskt drabbade länderna. BIX: 4/98 789 IX 1245...| -flera länder i Asien är i ekonomisk kris, men Indonesien är mest illa ute. 1246...| BIX: 5/98 789 X 1247...| -börs- och valutakurser bara faller i Asien. "På väg in i en depression!?" 1248...| Japans dåliga ekonomi har stor anledning. BIX: 6/98 731 III,789 XI 1249...| -amerikanska centralbanken stödköpte japanska yen. BIX: 6/98 789 XII 1250...| -ekonomikrisen kommer att kvarstå länge. Försvårades av naturkatastrofer. 1251...| Kommentarer. BIX: 9/98 789 XVI 1252...| -krisen i Asien får svenska storföretag att kraftigt minska sin personal i 1253...| Sverige och utlandet. BIX: 12/98 789 XXI (+ fler band i 789-serien) 1254...| -hela Asien fick effekter efter det amerikanska börsfallet. BIX: 4/00 791 VII 1255...| -asiatiskt toppmöte i Shanghai. Stilla havsregionens ledare stöttar inte 1256...| USA-bomningarna, men hyllar kampen mot terrorism. BIX: 10/01 792 XVII 1257...| -mycket svår och smittsam lunginflammation/influensa härjar i Kina, Hong Kong 1258...| och Vietnam. Många dödsfall (t.o.m. i Kanada). Se SARS. BIX: 3-4/03 794 V 1259...| -Taiwan, Vietnam, Japan, Sydkorea och Thailand drabbade av tamfågelinfluensa. 1260...| Trots masslakt av höns bl.a. har människor avlidit av sjukdomen. 1261...| BIX: 1/4 795 I + II 1262...| 1263...|Asklund Lis radioreporter. Från Eugeniahemmet år 1959. BIX: 344 III 1264...| 1265...|Aspenström Werner (född 1918) en av våra främsta lyriker. BIX: 706 III 1266...| 1267...|Astra. Om företagets sexskandal i USA och om storsäljaren "Losec" BIX: 450 1268...| 1269...|Astrologi. 1270...| -indisk astrolog förutspådde mycket som verkligen hände och mer händer 1271...| i juni 2002! BIX: 4/02 458 XXVI 1272...| 1273...|Attentaten mot Hitler BIX: 13, 16 IV, 25 IV 1274...| 1275...|Attle Clemens R, engelsk premiärminister om japansk kapitulation 1944. BIX: 706 IX 1276...| 1277...|Atombomb-Vätebomb BIX: 11, 13, 431R 1278...| 1279...|Aurén Sven från London 1944 om Sveriges neutralitet. BIX: 344 VII 1280...| 1281...|Auschwitz. Tyskt koncentrationsläger i Polen 1940-45. En miljon judar 1282...| och 300.000 andra mördades här av nazisterna. Se även under Tyskland! 1283...| -rättegång med inblandade speglas. BIX: 6/94 21 II, 25 II-IV 1284...| -om Auschwitz 1994. Om museet bl.a. BIX: 7/94 25 IV 1285...| -50 år efter lägret befriades. BIX: 1/95 25 VIII,123 III, (65 IV) 1286...| -Simon Wiesenthal berättar... BIX: 2/95 27 I 1287...| -f.d. fångar berättar (vi får aldrig glömma!). BIX: 7/97 27 III 1288...| 1289...|AUSTRALIEN 1290...| -premiärminister Hawkes återvald trots löftesbrott. BIX: 6/1991 100 XV 1291...| -värmebölja skördar många liv, stänger skolor. BIX: 2/93 121 IV 1292...| -arbetslöshet och skatter,frågor i val med (s)-seger. BIX: 3/93 121 VIII 1293...| -Maralinga = plats där ursprungsbefolkningen kördes iväg för att engelsmännen 1294...| skulle kunna utföra kärnvapenprov. Nu hård kritik från australierna. 1295...| BIX: 6/93 417 1296...| -Australien fjärmar sig England, närmar sig Sydostasien. BIX: 9/93 121:E 1297...| -värsta skogsbränderna på 200 år. Eldstormar på område stort som Blekinge 1298...| bekämpas av 7-10.000 brandmän. BIX: 1/94 122 I 1299...| -naturen förstörd för århundraden, djurliv och naturparker förstörda 1300...| för all framtid pga bränderna. BIX: 1/94 122 II 1301...| -om Australien idag. Miljön bl.a. BIX: 10/94 433 1302...| -kallar hem ambassadören i Frankrike i protest mot återupptagna franska kärnvapenprov 1303...| Kraftiga reaktioner i Australien. BIX: 6/95 123 XIII 1304...| -landet kritiserar franska kärnvapenprov, men exporterar uran runt om i världen. 1305...| BIX: 11/95 123 XXII 1306...| -ökande utlandsskuld och stort budgetunderskott. Svenskt reportage tar pulsen 1307...| på det ansträngda landet. BIX: 12/95 123 XXIII 1308...| -inför val där labour föll. Liten skillnad mellan blocken. BIX: 3/96 124 VI 1309...| -budgetnedskärningar orsakar demonstrationer i Camberra. BIX: 8/96 124 XV 1310...| -försök att få ett internationellt kärnvapenförbud i FN. BIX: 8/96 124 XV 1311...| -vill slita sig loss från brittiska samväldet och bli republik. BIX: 2/98 789 III 1312...| -"stöttar" USA i krisen FN-IRAK. BIX: 2/98 789 IV, 70 SS 1313...| -nationalistiska partiet One Nation skördar framgångar (är emot 1314...| aboriginer (ursprungsbefolkningen) men även emot invandring). 1315...| BIX: 6/98 789 XII 1316...| -oroas för Asien-krisen. Regering vill ha snabbt nyval. BIX: 8/98 789 XIV 1317...| -svår gasolycka - ingen energi för företag och civilpersoner. BIX: 9/98 789 XVI 1318...| -intervju med missnöjespolitikern Colinne Hansen (emot invandring och 1319...| urinnevånare bl.a. Politik idag. BIX: 9/98 789 XVI 1320...| -förberedelser inför OS i Sydney år 2000. BIX: 10/98 458 IX 1321...| -Australien kan förlora OS-spelen år 2000. Mutade kommittémedlemmar, som 1322...| så många andra länder gjort för att "få OS". BIX: 1/99 790 II 1323...| -ungdomsbrottsligheten mildras i vissa delar. (Heimerson-rapport). 1324...| BIX: 7/99 534 II 1325...| -kinesiskt statsbesök. Australien förmodas medla mellan Kina och USA angående 1326...| Taiwans framtid och förhållande till Kina. BIX: 9/99 790 VI 1327...| -Australiens roll i krisen Östtimor - Indonesien. BIX: 9/99 785 II, (790 VI) 1328...| -förhållandet i Östtimor mellan Australiens FN-trupp och Indonesien är 1329...| mycket spänt. BIX: 10/99 790 VII 1330...| -majoritet i Australien vill inte ha republik. BIX: 11/99 790 IX 1331...| -gerillakrig på öarna Salomon och Fiji utanför kusten. BIX: 6/00 785 V 1332...| -om missbruken bl. Australiens ursprungsbefolkning aboriginierna. 1333...| BIX: 8/00 733 III, 791 XII 1334...| -FN kritiserade Australien med anledning av landets uppträdande mot 1335...| aboriginierna. Australien kontrade med ilska. 1336...| BIX: 8/00 733 III, 791 XII 1337...| -innan OS-starten i Sydney återkallade Kina 40 kinesiska friidrottare pga 1338...| dopningsmisstankar. BIX: 9/00 791 XII, 89 IX 1339...| -om friidrotts-OS och fårpriser. BIX: 9/00 733 III 1340...| -demonstrationer i Sydney mot World Economic Forum. BIX: 9/00 733 III 1341...| -om invigningen av friidrotts-OS + diverse dagsrapporter. BIX: 9/00 733 III 1342...| -om opal-letning i Lightning Ridge. BIX: 1/01 458 XVIII 1343...| -Australien stoppar import av nötkött från 30 länder pga Galna kosjukan. 1344...| BIX: 1/01 792 I 1345...| -438 afghanska flyktingar räddades av norskt lastfartyg då de var i sjönöd. 1346...| Men trots närheten till Australien vägrade landet att ta emot dem. 1347...| Internationell kritik mot Australien. FN uppmanade landet till 1348...| besinning. BIX: 8-9/01 733 III, 792 XIV 1349...| -lång intressant intervju med den pensionerade norske kaptenen. BIX: 5/04 472 IX 1350...| -åter har ett flyktingfartyg avvisats. BIX: 10/01 792 XVI 1351...| -politik om den illegala invandringen. Labourledaren avgick. BIX: 11/01 733 III 1352...| -svåra skogsbränder i Sydney-trakten under julen. Blixtnedslag och 1353...| anlagda bränder legio. BIX: 12/01 733 III 1354...| -flera pyromaner gripna vid jättebränderna. BIX: 1/02 733 III, 793 I 1355...| -asylsökande (framför allt afghaner) missnöjda med lägerförhållandena. 1356...| Hungerstrejkade och orsakade upplopp. BIX: 1/02 733 III 1357...| -omfattande bränder i huvudstaden Canberras utkanter. Stor materiel 1358...| förstörelse. 400 fick lämna sina uppbrunna hem. BIX: 1/03 733 III 1359...| -största antikrigsdemonstrationerna i Australien sen Vietnamkriget 1360...| på 1970-talet mot USA:s krigshot mot Irak. 1361...| (Men premiärminister hejar på USA). 1362...| BIX: 2/03 333 III 1363...| -överdrivna och friserade rapporter om Iraks massförstörelsevapen gjorde 1364...| att man skickade 2000 man till Englands och USA:s ockupationshjälp 1365...| i Irak. BIX: 8/03 794 XI 1366...| -premiärminister Howard "satt löst". Inför politiskt val + resultat. 1367...| BIX: 10/04 733 III 1368...| 1369...|AZERBAJDZJAN 1370...| -bråk, krig. Frigörelse? (se även Armenien). BIX: 1/1990 99 I, 99 II, 822 1371...| -strider i Nagorno-Karabach - enklav i A. BIX: 2/1992 708 VII 1372...| -för fjärde året i rad bråk med Armenien. BIX: 8/92 120 XIX 1373...| -striderna fortsätter med Armenien. BIX: 4/93 121 X 1374...| -presidenten fråntagen maktfunktionerna. Kommunist åter ledare. 1375...| BIX: 6/93 708 XI, 121 XXIII 1376...| -armeniska framgångar i striderna med azerbajdzjaner. BIX: 7/93 121:A 1377...| -invånare tvingas fly till Iran. Separatistisk oro skapas. BIX: 8/93 121:D 1378...| -fortsatta strider, azerbajdzjaner flyr. Ansluter sig till OSS. 1379...| Armenien intar landområden. BIX: 9/93 708 XI, 121:E 1380...| -kuppförsök mot president avvärjt. Läget är instabilt. BIX: 3/95 708 XX 1381...| -oljeledningsproblem. BIX: 3/95 123 VII 1382...| -tunnnelbaneolycka i Baku. 3-600 döda, minst 300 skadade. BIX: 10/95 726 XI 1383...| -inför ett parlamentsval utan demokratiska regler. Gammalkommunism. 1384...| BIX: 11/95 708 XXI 1385...| 1386...|AZTEKER. Om naturen kring högkulturfolket, som "krossades" av spanjorer 1387...| år 1521 i jakten på guld. Från TV. BIX: 7/98 832 1388...| 1389...|Baby-boom. Baisse år 1995. Sista gången var år 1922. BIX: 123 XXV 1390...| 1391...|Babs Alice. BIX: 365,366,367,508,512,515,409,529 V,529 V+VI+VII, 529 VIII 1392...| -medverkan i TV-program med Lasse Holmqvist år 1971. Med operasångerskan 1393...| Birgit Nilsson och musikkompositören Sten Broman. BIX: 529 VII 1394...| -samlingsband med melodier och intervjuer för åren 1940 - 2004. BIX: 529 VIII 1395...| -längre intervju vid 79 år om förr och om framtiden. BIX: 8/03 529 VI 1396...| -fick regeringens Illis Quorum. BIX: 8/03 794 X (dels även 529 VI) 1397...| 1398...|BBC 1922-1972 + mer år. En diger jubileumsåterblick på 2 band. BIX: 710 I-II 1399...| 1400...|BBC-program: (TV och Radio) 1401...| -om sommaren 1939. BIX: 710 II, 1402...| -Meddelar Tysklands kapitulation BIX: 14, (Hör äv.330) 1403...| den 13 december 1990. BIX: 99 XIX 1404...| -om Singapore, nyheter BIX: 12/90, 1/91, 710 III 1405...| -radio och TV ska få ny inriktning. BIX: 11/92 120 XXVIII 1406...| -om och med Alistair Cooke (här 93 år). Legendarisk engelsk/amerikansk 1407...| radioröst sen 1936. Med eget program (Letter from America) varje 1408...| vecka sen mars 1946 i BBC/Radio 4. BIX: 2/02 2002. 600 XI 1409...| -Sue MC Gregor, kär och fruktad radioröst slutade efter 18 år på BBC:s 1410...| Radio 4. BIX: 2/02 600 XI 1411...| -BBC:s Världsreporter John Simson intervjuas vid Sverige-besök av 1412...| Staffan Dopping. BIX: 3/02 600 XI,742 I 1413...| -BBC:s VD + dess styrelseordförande avgick efter utredningen om vapenexperten 1414...| Kellys självmord. BBC hade "läckt" uppgifter om regerings-"hemligheter" om 1415...| misstänkta massförstörelsevapen i Irak. BIX: 1/04 741 IX, 795 II 1416...| -den BBC-reporter som startade diskussionen om Iraks vapen och som ledde till 1417...| Kellys självmord, slutade vid företaget. BIX: 1/04 741 IX 1418...| 1419...|Bach Johann Sebastian (1685-1750) hyllas 250 år efter sin död. 1420...| BIX: 7/00 485 XVII 1421...| 1422...|Bagdad, Se Irak 1423...| 1424...|Bagge Gösta, nationalekonom, högerpartiets ledare. Tal 1944. BIX: 344 VIII 1425...| 1426...|BALI. Turism på ont och gott. Om livet bland lokalbefolkningen. BIX: 10/97 753 III 1427...| -terroristdåd dödade drygt 180 och skadade många hundra. Turistnäringen 1428...| punkterad. Flera hundra australiensiska turister döda. Även svenskar 1429...| bland de döda och skadade. 2 misstänkta gripna. BIX: 10/02 793 XIV 1430...| -rättegångar mot de gripna för bombdådet började. 202 personer dödades varav 1431...| 6 var svenskar. BIX: 5/03 794 VII 1432...| -fler gripna för dådet. Minneshögtidligheter på Bali. BIX: 10/03 794 XIII 1433...| 1434...|Baker James, amerikansk utrikesminister - Mellanösternkrisen 1990-91. 1435...| BIX: 99 XIX, 100 I 1436...| - Mellanösternkonferens 1991 ( BIX: 100 XXIV-XXV), 710, (726) 1437...| 1438...|Bakgrundsmusik. BIX: 421 1439...| 1440...|Bakterier se under Natur eller Miljö 1441...| 1442...|BALKAN Se och hör under Grekland, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Jugoslavien. 1443...| -Balkanländer visst beroende av Serbiens krig. BIX: 2/94. Hör detta! 1444...| -Balkans fredsbevarande Nato-styrkor oroar sig för den uranförstärkta 1445...| ammunitionen som använts i Jugoslavien-krigen under 90-talet. 1446...| BIX: 1/01 792 I 1447...| -om Montenegro - Serbien och EU-pengar. Om USA - Kosovo. Besök i 1448...| krigsförbrytardomstolen i Haag. Kfor-ryss ihjälskjuten. 1449...| BIX: 4/01 950 VI 1450...| -Montenegro-val kan äventyra hela Jugoslavien-blocket. FN:s sändebud på 1451...| Balkan Bildt analyserar läget. BIX: 4/01 950 VI 1452...| 1453...|Balkankriget 1912-1913. Föregår andra världskriget. BIX: 343 P, 723 Spec.I 1454...| 1455...|Balkankriget 1993 (inbördeskriget i Jugoslavien) - hör banden i BIX: 723-serien 1456...| 1457...|BALTISKA STATERNA OBS! Se även respektive land. 1458...| BIX: 83,84,85,88,91 II,91 III,92 I,92 III,92 V, 1459...| BIX: 92 VI,92 VII,99 V,99 VI,99 VII, 702,703 I-III,100 XXVI m.m. 1460...| "Baltutlämninugen" 1946. En mörk sida svensk historia. BIX: 340 1461...| OBS! Hör även resp.stat + band för resp. år. OBS! 1462...| -balters utbildning i Sverige 1940-talet. (på Finlandsband). BIX: 60 II 1463...| -försöker få Sovjet till förhandlingsbordet maj 1990 (kort). BIX: 703. 1464...| -körs ut från Säkerhetskonferens i Paris BIX: 11/1990, Sovjet försöker 1465...| allt för att få balterna "på knä". BIX: 703 1466...| -baltiskt krismöte pga Sovjets hållning. BIX: 11/1990 703 1467...| -nytt lettiskt samhälle, Sovjet hårdnar. BIX: 12/1990 703 1468...| -sovjetiska trupper in i baltstaterna. Regering i L. avgår, Sovjet 1469...| varnar, Finlands president Koivisto råder. BIX: 1/1991 703 II, 100 I 1470...| -ny litauisk regering, strejker och kaos i Vilnius, sovjetarmé 1471...| stormar och dödar, prosovjeter har tagit över i Litauen. Kommentar 1472...| den 11, 12 och 13 januari 1991. BIX: 703 II 1473...| -Estland och Lettland - sovjetangrepp? 14-15 januari 1991. BIX: 703 II-III 1474...| -först lugnt, sen bröt helvetet löst i Riga 20 januari 1991. BIX: 703 III 1475...| -sovjetiska KGB patrullerar. Diktaturen tillbaka? BIX: 1/1991 100 IV 1476...| -litauiska män misshandlas av sovjetsoldater. BIX: 1/1991 703 III 1477...| -folkomröstning visar: Litauen för självständighet. BIX: 2/1991 703 III 1478...| -folkomröstning om självständighet i Estland och Lettland. BIX: 3/1991 703 III 1479...| -byggnader har åter intagits av sovjettrupper i Vilnius, ett 1480...| dödsoffer har krävts. BIX: 4/1991 703 III 1481...| -Sovjets "svarta baskrar" bränner gränsstationer, presidenterna 1482...| förgrymmade. 5/1991. Åter sovjetbråk i Vilnius. BIX: 703 III, 100 XV 1483...| -"Sverige kan inte bedöma situationen i Baltikum..." BIX: 100 XV. 1484...| -"svarta baskrarna"-terror i Litauen. 6/1991. BIX: 703 III. 1485...| -dödsattack av sovj.spec.trupper i L. 7/1991. BIX: 703 III,100 XIX 1486...| -hårt drabbade då Sovjets pres.Gobatjov avsattes.8/1991. BIX: 708 III 1487...| -Estland förklarar sig självständigt. 8/1991. BIX: 703 III 1488...| -får baltstater det bättre efter misslyckad statskupp i Sovjet? 1489...| I hela Baltikum jagas nu de personer som stödde kuppmakarna. 1490...| Sovjetarmén drar sig ur Lettland och Estland. Kom. BIX: 22 aug.1991 1491...| -kom.partiet olagligförklaras i Lettland.Fler och fler länder 1492...| erkänner staterna men Sverige sölar. 8/1991. BIX: 703 III 1493...| -äntligen erkänner Sverige baltstaterna.statsminister Carlsson på 1494...| presskonferens.Praktiska åtgärder.8/1991. BIX: 100 XXI,703 III 1495...| -USA ska upprätta dipl.förb.enl.pres.Bush BIX: 9/91. 724,100 XXI 1496...| -sovjet-trupp lämnar Vilnius efter erkännandet. BIX: 9/91 100 XXI 1497...| -självständ.firas i E.med sång,i Lit.under tystnad. BIX: 100 XXI 1498...| -OBS! Se under respektive land! Baltstater har ej eget band 1499...| tiden andra halvåret 1991 till hösten 1993. 1500...| -medlemmar av FN:s gen.församl.Flagghissning. BIX: 9/91. 100 XXII 1501...| -medborgarrätten i staterna besvärlig för sovjeter. BIX: 100 XXIII 1502...| -medlemmar i ESK.Skriver under Helsingforsdok. BIX: 10/91. 100 XXIV 1503...| -medborgarproblem i Lettland,fri prissättn.i Litauen. BIX: 100 XXV 1504...| -staterna får svensk varning.Krigsförbr.får amnesti.Bistånd kan 1505...| dragas in enligt biståndsmin. Alf Svensson (kds).Men han får hård 1506...| motkritik av Wachtmeister (nyd) BIX: 11/91 100 XXVI 1507...| -KGB lever trots sin död,livet surt för många. BIX: 12/91 100 XXVII 1508...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 1509...| -Ryssland klarar ej oljeleverans.Motprestationerna? BIX: 3/92. 120 V 1510...| -baltstaterna inte automatiskt medl.i Nato BIX: 3/92 120 IV 1511...| -efter 9 mån.ingen nationell enighet eller politisk beslutsamhet 1512...| i någon av staterna. 5/1992 BIX: 120 XII 1513...| -100.000 ryska militärer kvar i baltstaterna. Problem. BIX: 6/92 120 XV 1514...| -längre kom.till Estlands nya medborgarlagar. BIX: 6/92 120 XVI 1515...| -Parlamentsval i Estland gav högervindar. BIX: 9/92 120 XXI 1516...| -rysk militär maskar med utrymningen tills ryska medborgare får 1517...| full medlemsstatus i staterna. BIX: 10/92 120 XXV 1518...| -förestående uttåg ur Estland,men i Lettland dröjer det. BIX: 5/93 1519...| BIX: 121 XIX 1520...| -baltiskt institut i Stockholm hade KGB-central. BIX: 5/93 121 XIX 1521...| -OBS! Hör resp.stat + resp årsband OBS! 1522...| -baltstaterna kan vänta sig ryska sanktioner på gr.av diskrimi- 1523...| neringen av ryssar boende där. BIX: 7/93 708 XI 1524...| -ryssar dröjer med utmarchen,fr.a. i Litauen. BIX: 8/93 121:C 1525...| -balt.presidenter i samarbetssamtal.Om ryska trupper. BIX: 8/93 121:D 1526...| -staterna upprörda över uttalanden av det ryska parlamentsvalets 1527...| segrare Zjirinowskij. Han tänker sig ett återförenande med 1528...| Ryssland,annars... + en CNN-rapport. BIX: 12/93 708 XIV 1529...| -Obs! Nytt eget band efter hösten 1993. fr.o.m. BIX: 703 IV 1530...| -reportage i staterna. Intervjuer med svenska företagledare bosat- 1531...| ta där. Längre inslag. BIX: 12/93 703 IV 1532...| -Baltikum skulle kärnvapenbombas om Sverige anfölls enligt ett s.k. 1533...| Krigsspel år 1964. BIX: 1/94 425. 1534...| -den ryska politiken mot baltstaterna.Litauen ansluts till Nato 1535...| men inte fullt. BIX: 1/94 703 IV 1536...| -5 nordiska statsminister diskuterar ryskt uttåg ur Baltikum. BIX: 3/94 1537...| BIX: 703 IV, 122 VII 1538...| -självständigheten bort om Zjirinowskij blir rysk pres. BIX: 4/94 122 IX 1539...| -Estland reger.kris BIX: 5/94 122 XII + sv.utr.min.besök 5/94 122 XIII 1540...| -nordiska länderna utbildar baltisk FN-bat. BIX: 6/94 703 IV,122 XIII 1541...| -USA:s pres.Clinton på besök. BIX: 7/94 703 IV, 122 XVI 1542...| -ny uppgörelse Estland-Ryssland. BIX: 7/94 703 IV 1543...| -röstskolk i Litauen och valet ogillades. BIX: 8/94 703 IV,122 XXI 1544...| -sista ryska trupperna lämnar Lettland.Regeringskris. BIX: 8/94 703 IV 1545...| -förödelse och förstörelse i f.d.ryska ubåtsbasen Paldiski,men 1546...| inv.i Tallin firar ryssarnas uttåg. BIX: 8/94 703 IV,708 XVII 1547...| -balt.officerare får säkerhetsutbildning i Sverige. BIX: 703 IV 1548...| -est.flykten till Sverige under 1940-talet. BIX: 9/94 703 V 1549...| -"förändringar till det bättre" rapp.bland alla B. BIX: 1/96 703 VI 1550...| -svenskt stöd vid uppbyggn.av en baltbataljon inom Nato. Utr.min. 1551...| i baltstaterna överens om Nato-gemenskap. BIX: 2/96 703 VI 1552...| -ny 3-årsperiod för lettiske pres.Ulmanis. Politik.i L. BIX: 6/96 703 VI 1553...| -baltiska staternas status - en Sverige och USA angelägenhet. BIX: 8/96 1554...| BIX: 124 XIV,703 VI,724 XX 1555...| -svensk teknologi vid gränserna mot Ryssland. BIX: 9/96 703 VI 1556...| -svensk militär surplus till baltstaterna. BIX: 12/96 703 VI 1557...| -Estland in i EU? Men hur går det för de två övriga? BIX: 1/97 703 VI 1558...| -alla 3 staterna anklagade för korruption. BIX: 2/97 703 VI 1559...| -Litauen vill med i Nato även om det splittar balterna. BIX: 3/97 703 VI 1560...| -Ryssland sill skydda balternas säkerhet enligt ryske pres. BIX: 3/97 703 VI 1561...| -Estland och Lettland slipper visum till Sverige. Polis tror på ökad 1562...| kriminalitet i Sverige nu. BIX: 5/97 703 VI 1563...| -baltiska staterna får militärt surplus från Sverige. BIX: 8/97 703 VI 1564...| -dödsstraff i baltländerna trots EU-rekommendationer. BIX: 8/97 703 VI,125 XX 1565...| -kommer EU att skilja baltländerna åt? BIX: 11/97 703 VI 1566...| -muséum i Litauen som påminnelse om sovjet-ryska oket. BIX: 12/97 703 VII 1567...| -staterna skrev under USA-avtal - siktar på Nato-medl.skap. BIX: 1/98 703 VII 1568...| -Ryssland vill införa sanktioner mot Lettland - ryska letter förtrycks. 1569...| Sv.utr.min.-kommentar. BIX: 4/98 703 VII 1570...| -de baltiska staterna ogillade ryska nye premiärminister Primakov. BIX: 9/98 744 V 1571...| -staterna får vapen,ammunition och militär rådgivning av Sverige. BIX: 9/98 1572...| BIX: 703 VII 1573...| -staterna har förlorat mycken export till Ryssland med anledning av 1574...| ekonomikrisen där. BIX: 10/98 789 XVI 1575...| -Estland vägra rena ryskt avloppsvatten förrän man får betalt. Finska 1576...| Viken nedsmutsas då. BIX: 2/99 703 VII 1577...| -Baltiska staterna väntar på sin tur för inval i Nato. Gamla 1578...| Warszawa-paktländer invalda. Ryssarna retar sig på detta. 1579...| BIX: 3/99 703 VII 1580...| -baltstaterna kritiska mot Ryssland. OSSE-möte. BIX: 11/99 703 VII 1581...| -letter och fr.a.litauer försöker förtränga sin aktivitet vid judeutrot- 1582...| ningen under II världskriget. BIX: 1/00 27 VI,791 II 1583...| -Lettland på kollisionskurs med Ryssland. BIX: 2/00 703 VII 1584...| -estniska ekonomin uppåt. BIX: 10/00 VII,791 XIII 1585...| -baltstaterna vill in i EU snabbt, men kommer in först efter år 2005. 1586...| BIX: 11/00 EU Spec.,703 VII 1587...| -Lettland på alerten för att få bli Nato-medlem.Ryssland har mildare språk 1588...| mot baltstaterna. BIX: 4/01 703 VII 1589...| -10 års självständighet i Estland och Lettland. Tillbakablickar. 1590...| BIX: 8/01 792 XIII, 703 VII 1591...| -de tre länderna väntar på inträde i Nato. BIX: 7/02 703 VIII 1592...| -mycket av brottsligheten i Sverige kommer från de baltiska länderna.Fäng- 1593...| elserna är dessutom bättre här! BIX: 7/02 793 XI 1594...| -baltiska staterna välkomnas in i Nato. BIX: 11/02 703 VIII,793 XVI 1595...| -baltregeringarna och folken har helt olika åsikter om USA:s krigshot mot 1596...| Irak. BIX: 2/03 1597...| BIX: 703 VIII 1598...| -I Litauen röstade BIX: 90% för ett inträde i EU. 5/03 703 VIII 1599...| -Lettland har svårt att foga sig i EU-regler före medlemsinträdet. BIX: 10/03 785 XV 1600...| -baltstaternas innevånare upplever den nya EU-gränsen mot öst som obegriplig/felaktig. 1601...| BIX: 703 VIII 1602...| -svår regeringskris i Lettland. BIX: 2/04 703 VIII 1603...| -undervisning på lettiska i Lettlands skolor trots de många ryskspråkiga eleverna. Den 1604...| ryska befolkningen är upprörd. BIX: 2/04 703 VIII 1605...| -svenska företag tjänar pengar i Baltländerna. Men den lille medborgaren får ingen fart på sin 1606...| ekonomi, trots att länderna "går bättre". BIX: 4/04 703 VIII 1607...| 1608...|"Baltutlämningen" en mörk sida i svensk historia år 1946 BIX: 430 1609...| -besök av balter i Sverige BIX: 6/94 48 år efter. 122 XV,810 1610...| -50 år efteråt minns en svensk militär-lägervakt. BIX: 12/95 123 XXIII 1611...| 1612...|BANGLADESH 1613...| -i viss mån om B.under Indien-Pakistankriget 1971. BIX: 389 I,(441R) 1614...| -kort om bildandet av B. på kuriosa-återblick-band 1972 BIX: 421 1615...| -krigslagar i huvudstaden Dacca i BIX: 11/1990. 99 XVIII. 1616...| -första fria dem.valet i landet BIX: 2/91 100 VI 1617...| -kvinna ny premiärminister Stora problem att brottas med. BIX: 3/91.100 IX. 1618...| -tropisk orkan skördar många liv,spolar bort land. BIX: 100 XII-XIII. 1619...| -pol.spelet fortsätter trots svåra umbäranden. BIX: 5/91. 100 XIII. 1620...| -författare Taslima Nasrin kritiserade islam,jagas nu. BIX: 6/94 122 XV och 1621...| BIX: 7/94 122 XVIII, 1622...| Författarinnan "flydde" till Sverige. BIX: 8/94 122 XIX 1623...| -om Bangladesh idag BIX: 8/94 122 XIX 1624...| -åter översvämningar med sjukdomar som följd. BIX: 5/95 123 XI 1625...| -risk för militärkupp. BIX: 5/96 751 II 1626...| -Nasrim bosätter sig i Sverige. BIX: 8/96 124 XIV 1627...| -svår cyklon i B. BIX: 9/97 125 XXIII 1628...| -halva landet översvämmat. Prekär livsmedelssituation. BIX: 9/98 789 XIV 1629...| -katastrofen ett faktum 2/3 av B.översvämmat.Dakka hotas. BIX: 9/98 789 XV 1630...| -1/5 av B. översvämmat. 2-3 milj.människor drabbade. BIX: 10/00 791 XIV 1631...| -20 miljoner inv. från Bangladesh som illegalt invandrat till Indien ska 1632...| ut ur Indien. De är muslimer. BIX: 1/03 VII 1633...| -30 miljoner av befolkningen är hemösa sedan 2/3 av landets yta är översvämmat. 1634...| ( BIX: 230 floder genomkorsar landet.Dessa svämmar nu över efter enorma regn.) 1635...| BIX: 7/04 389 VII 1636...| 1637...|Bank BIX: 372.99 IV m.m. 1638...| -"Va i helvete har dom för sej i banken efter tre?" Revy 1967. BIX: 372 1639...| -bank/gisslandramat Norrmalmstorg,Stockholm 1973. BIX: 30 I,366,459 III,794 X 1640...| -förnämligaste banken i världen omkull: Barings Bank i London. 2-3/95 BIX: 439 1641...| -Världsbanksrapport om världen. BIX: 6/96 124 XII 1642...| -Nordens största bank bildad:Merita/Nordbanken/Unidanmark. BIX: 3/00 791 IV 1643...| -världens största bank bildad:2 tyska banker går ihop. BIX: 3/00 705 XIII,791 V 1644...| -Merita/Nordbanken köpte norska Kreditkassen. Får nu 9,5 milj.kunder. 1645...| BIX: 10/00 791 XIV 1646...| -Nordbanken hade 3 datorhaveri inom en vecka. Kunderna lämnar banken. 1647...| BIX: 1/01 792 I 1648...| 1649...|"Barbarossa", tyskt anfall på Sovjet 1941. 3 I, BIX: 381. 1650...| 1651...|Barbie-dockan BIX: 35 år 5/94 430 1652...| 1653...|"Barcelona" sång av Freddy Mercury och Monserrat Caballé BIX: 361,398 1654...| 1655...|Barn. 1/2 miljon utnyttjade som soldater i världen.Rädda Barnen försöker 1656...| kartlägga. BIX: 3/98 789 VII 1657...| 1658...|Barnens Brevlåda med Farbror Sven. Sändes i radio 1925-1972. Återblickar med en del 1659...| som var med + Sven Jerring själv så klart. BIX: 7/04 109 V 1660...| 1661...|Barnevik Persy. Sv.företagsledare in i GM:s styrelse, USA. BIX: 12/96 124 XXI 1662...| 1663...|BASKIEN,Spanien. (Se även under Spanien). 1664...| -rapporter om vardagen BIX: 6/93 121 XX 1665...| -spänt förh.Spanien-Baskien. Sv.vardagsreportage fr.B. BIX: 3/96 124 VI 1666...| -upptrappning åter Spanien - Baskien. BIX: 2/97 125 IV,125 V 1667...| -sjävständighetssträvanden trappar åter upp våld och terror. BIX: 6/97 125 XV 1668...| -våldet blommade ut i mord. BIX: 7/97 125 XVIII 1669...| -trots ETA-mord demonstrerade BIX: 20.000 i San Sebastian för denna terror- 1670...| organisation. BIX: 7/97 125 XVIII 1671...| -upprepade ETA-bombattacker i Baskien. BIX: 8/00 791 XII 1672...| -fortsatt upptrappning: ETA slår nu mot journalister. BIX: 11/02 793 XV 1673...| 1674...|Barn och barnbarn BIX: 301,302,311,349,350,414R,425R, 1675...| 1676...|Barnarbete i världen. BIX: 12/96 453 1677...| 1678...|Barndödligheten i världen BIX: 99 XIV, 1679...| 1680...|Basie Count anförde en av världens förnämsta ork. BIX: 402,331 XIII, 1681...| 1682...|BASKIEN se Spanien. 1683...| 1684...|Bauer John tidlös trollkonstnär (1882-1918) BIX: 423 1685...| -"- Sally simmerska BIX: 365, 1686...| 1687...|Beatles, 1688...| -popgruppen med stort P.Genombrott 1962. Den äldst bevarade liveinspeln.i världen 1689...| är inspelad i Stockholm 1963. BIX: 411, (511) 1690...| -om och med Beatles år 1965 BIX: 419 1691...| -slår ännu 1996 skivförs.rekord.Världens mest spelade grupp.Gruppmedlemmar 1692...| kommenterar. BIX: 11/96 452 1693...| -Paul McCartney här BIX: 59 år intervjuad i TV 4 om sitt komponerande. 11/01 600 IV 1694...| -beatlern George Harrison död BIX: 58 år gammal.(John Lennon mördades i New York 1695...| 1980). Kvar i den 1970 upplösta gruppen är nu Paul McCartney och Ringo Star 1696...| . BIX: 11/01 600 IX 1697...| -John Lennons fru Yoko Ono intervjuas om sin konst. BIX: 5/04 742 IX 1698...| -några röster om Beatles Sverigebesök åren 1963 och 1964. BIX: 529 VI 1699...| 1700...|BE-BOP musikform under 1940-1950-talet BIX: 527 1701...| 1702...|Beduiner i kläm mellan judar och palestinier. BIX: 3/94 122 VIII 1703...| 1704...|Beethofen,Ludwig van. Hans 9:onde symfoni "An der Freude" blev världsarv--skyddad. BIX: 1/03 459 I 1705...| 1706...|Befolkningskonferens i Kairo BIX: 9/94 122 XXI+XXII (Om världens 1707...| befolkning idag.) 1708...| 1709...|Begin Menachem premiärminister i Israel(Camp David-avtalet 1978) BIX: 706 VIII 1710...| -extra om B. BIX: 432. 1711...| 1712...|Belafonte Harry. Am.sångartist av Guds nåde. Intervju 2002,sånger 1966. 1713...| Mannen med Day'O. BIX: 600 XII 1714...| 1715...|BELARUS se Vitryssland! 1716...| 1717...|Belfrage Fredrik återblick på gamla TV-God Morgon-program BIX: 355. 1718...| 1719...|Belgian Blue, ko-ras där tjuren är monstruöst köttig. BIX: 449 1720...| 1721...|BELGIEN, Vardagslivet i Bryssel. Reportage 3/1991. BIX: 383. 1722...| -Brugge under medeltidens tyska Hansa. BIX: 343 P. 1723...| -Brugge var kläde,öl och börsaffärer 1300-talet. BIX: 343 T. 1724...| -politisk kom. i samband med val BIX: 11/91 100 XXVI 1725...| -ökat självstyre i Flandern och Vallonien kan dela B. BIX: 2/93 121 IV 1726...| -1/2 års ordf.skap i EG kan ge B. stadga igen. BIX: 7/93 121 XXX 1727...| -kung Baudouin avliden, Albert II efterträdare. BIX: 8/93 115 VIII 1728...| -f.d.ekon.min.och nuv.gen.sekr.i Nato tidigare inblandad i mut- 1729...| skandal med mord och självmord. BIX: 3/95 123 VII 1730...| -Nato-chefen avskedad pga mut-tagande. Nekar till 5 år gam- 1731...| malt brott. BIX: 10/95 123 XX 1732...| -landet skakat av pedofil-skandal. "Belgien skäms!". 8-9/96 BIX: 124 XV-XVI 1733...| -största massdemonstrationen någonsin i landet. Rättsröta och pedofil- 1734...| härva var orsaken. BIX: 10/96 124 XVIII 1735...| -skandalerna fortsätter. Mord och pedofilanklagelser. BIX: 11/96 124 XX 1736...| -över BIX: 20 barn mördade i pedofilskandalens "nya fas".1/97 125 II 1737...| -barnsexskandalen misskött av polisen.Härvan svällde. BIX: 4/97 125 IX 1738...| -belg.FN-soldater skämde ut sig. BIX: 4/97 125 IX 1739...| -präst med dotter mördade sin familj med flera. BIX: 11/97 125 XXVII 1740...| -muträttegångar m bl.a. f.Natochefen inblandad.( BIX: 123 XX) 1741...| -ny belgisk skandal!Grisar stressprutas vid slakttransport.Djuret lider 1742...| vid vidriga transporter och fläsket påverkas. BIX: 9/98 789 XV 1743...| -kärnkraften i B. stoppades;orsakade gift i livsmedel.Skandalerna fort- 1744...| sätter. BIX: 7/99 790 V 1745...| -ett fall av Mul-och Klövsjuka konsterat.Kommer med importerade djur från 1746...| det hårt drabbade England,där hittills BIX: 10.000 djur nödbränts. Panik 1747...| sprider sig på kontinenten. BIX: 3/01 741 VII:1, (792 IV) 1748...| -flygbolaget Sabena i konkurs. BIX: 10/01 792 XV och 792 XVII,340 III 1749...| 1750...|Bellman Carl Michael 250 år, vår störste visdiktare, (-95) BIX: 99 III. 1751...| -historier under 200 år,Bellman och familjen,div.om Bellman, 1752...| analyser + lite sång. 1-2/95. (Bellman-band 439.) BIX: 439 1753...| 1754...|Bender.TV-team besöker staden 1994 BIX: 811 1755...| 1756...|Bengtsson Frans G.(1894-1954) författare bl.a.till "Röde orm" BIX: 706 III. 1757...| 1758...|BENIN, republ.i vä.Afrika vid Guineabukten (6,1 miljoner inv.). 1759...| Så firas Woodons Dag i Benin. BIX: 1/04 785 XVI 1760...| 1761...|Bensin/Olja BIX: 9/00 741 VII:1,791 VII+VIII, 1762...| 1763...|Berber i Kabylien. BIX: 373 I 1764...| 1765...|Beredskapen den svenska år 1939-40 BIX: 22 II,(14),344-serien,348. 1766...| -kvinnor minns beredskapsåren 1940-45 BIX: 22 III 1767...| -beredskapen på film BIX: 706 XVIII,11 VII 1768...| 1769...|Berggren Jonas historisk ljudpionjär BIX: 332 I-IV+ 332 IX,(223,337) 1770...| -"- Manne radiojournalist BIX: 58,59,78,87??,96,348,344 III,390 I fel?,600 I 1771...| -"- Thommy skådesp. Liten del av TV-dokumentär. BIX: 1/03 742 IV 1772...| 1773...|Bergman Bo(1869-1967)upptäcktsres.,författare Läser ur "Makter" 1964. BIX: 11/92 1774...| BIX: 706 XI 1775...| -om Pekings gator 1939. BIX: 600 VIII 1776...| 1777...|Bergman Ingmar regisör,producent m.m. BIX: 369,737 II,737 III,600 I, 1778...| -intervjuas av Lasse Holmqvist 1970-tal? BIX: 600 I 1779...| -intervjuas i febr.1997 på Göteborgs Filmfestival. BIX: 737 II 1780...| -intervjuas av Malou von Sivers i april 2000. BIX: 737 II 1781...| -presskonferens om filmen "Anna" med Liv Ullman och 1782...| Erland Josephson BIX: 11/01 739 XXVII 1783...| -intervjuas under inspelningen av sin absolut sista film"Sara Band". BIX: 11/02 1784...| BIX: 742 IV 1785...| 1786...|Bergman Ingrid skådespelerska. Tillbakablick SR, Intervju i holl. 1787...| radio 8/1982 BIX: 102 I 1788...| -död 1982 fr.TV lite historik (kort)slutet BIX: 48,(102 I),706 II. 1789...| -om det utsatta offentliga livet. BIX: 102 I, 706 IV,706 IX(brusig), 1790...| -en interv.fr.1974 av Lennart Swan penetreras. BIX: 7/92 102 I 1791...| -intervju 1964 tillsammans med regissör Gustav Molander. BIX: 102 I 1792...| -gör PR för USA år 1945 (ev.-46)ā propos svenskarnas emigration gen. 1793...| åren till Amerika. (TV-journalist Sven Strömberg inleder) BIX: 4/96 102 I 1794...| -del av intervju 1972 i TV av Lasse Holmqvist om Humphrey Bogart BIX: 102 I 1795...| och BIX: 600 I. 1796...| -intervjuer 1948, 1951 och 1955. BIX: 102 I 1797...| -skådespelerskans liv.Inspelat på History Chanel 1999. BIX: 8/01 102 II 1798...| -Ingrid Bergmans Lasse Schmidt berättar. BIX: 7/02 102 III 1799...| -Lars Madsén intervjuar Ingrid Bergman 1955. Reklam och smygfotografering. BIX: 102 II 1800...| 1801...|Bergman Sten forskningsresande 6, BIX: 362,408,706 IX, 1802...| 1803...|Bergslagen BIX: 348,385, 1804...| 1805...|Bergling Stig förrymd svensk spion. ( BIX: 5/93 415),719 IV,122 XIX, 1806...| BIX: 708 XVII,719 V+VI,719 X, 1807...| 1808...|Berlinmuren (Ulbrichtmuren) BIX: 92 II+IV,97 I+III-IV,431 R,705 II+ 1809...| IV+VIII, BIX: 122:28,705 X,941,600 IV:2,343 Saml., 1810...| -historien om murens resning och fall.Fr.TV okt.1999. BIX: 705 Spec.+705 XII 1811...| -Stasi-mannen som på ritning och på gatan ritade upp murens sträckning. 1812...| Här berättar han i nov.1999. BIX: 705 XII 1813...| 1814...|Berlusconi ital.megaman och politiker under 1994. BIX: 122:32,123 I-II, 1815...| -mycket omstridd man som bl.a.mutar sig fram genom politiken och affärs- 1816...| livet i Italien. BIX: 6/03 794 VIII 1817...| 1818...|"Bermudatriangeln" i Atlanten ( BIX: 5/91:385),4/94 mystiteen löst?!430 1819...| -ytterligare om mystiken BIX: 4/95 441 1820...| 1821...|Bernadotte Folke(1895-1948)greve,FN-medlare,mördad. BIX: 706 IV. 1822...| - krigsfångeutväxling 1944 (Jerring) BIX: 344 VII 1823...| - k-lägrens offer + "Vita Bussarna"1945. BIX: 8/85+4/98 27 II+IV 1824...| grönröd BIX: 27, 1825...| - från ett timslångt TV-program om F.B. BIX: 116 III A. 1826...| - Postum upprättelse i Washington. BIX: 3/97 718 II,739 XII 1827...| - omnämnd i Discovery-dokumentär om Heinrich Himmler BIX: 12 VI 1828...| - återblickar och historia.Div.personer berättar om sitt 1829...| deltagande i hjälpen av nazisternas koncentrationsoffer, 1830...| De vita bussarna,om motståndet mot B.i Israel. BIX: 116 III B. 1831...| ( BIX: 116 III A+B). Bussarna:27 V, 1832...| -50 år efter mordet på Folke Bernadotte trädde mördaren fram och angav 1833...| skälen till mordet. BIX: 9/98 458 IX 1834...| -"- Carl-Johan intervju 1976= BIX: 706 X,år 1996=115 XXV,år 2000 739 XXIV 1835...| -"- Marianne intervju m.sånger 1984. BIX: 706 X 1836...| -"- Lennart intervju m.sånger år ? = BIX: 706 X, år 1996 = 115 XXV, 1837...| år 1997 = BIX: 116 II 1838...| -"- Sigvard intervju BIX: 7/96 115 XXV. Avled 94 år gammal 4 febr.2002 116 XVI 1839...| 1840...|Bernhardt Sarah, fransk skådespelerska. Kort om S.B. BIX: 706 IX 1841...| 1842...|Bertil Prins:-Om fartygsaffären "Pensacola" BIX: 362, 1843...| -intervju i Hagge Geigerts TV-frågeprogram 1981 BIX: 706 II,(706 X). 1844...| -om ishockylegenden Tumba i TV-program 1980 BIX: 115 III 1845...| -om vinter-OS-försök för 1998 och om egna olika idrotter genom 1846...| åren. Ganska opolerat. Inspelat från TV BIX: 12/1990. 380. 1847...| -intervju vid BIX: 80 år ålder om samlevnaden med prinsessan Lilian 1848...| och pressens förhållanden till de två.Röst: även Lilian. BIX: 706 VI 1849...| -avliden BIX: 1/97 Minnesdokumentär 116 I 1850...| 1851...|Berömda TV-sketcher BIX: 507 1852...| -"- artister. Se BIX: 529- och 600-serien bl.a. (+namnet under RÖSTER) 1853...| 1854...|Beskow Elsa, författare och illustratör. -Elsas syster berättar år 1967 1855...| om författarinnans uppväxttid. BIX: 10/92 800 X 1856...| -om och kring Elsa Beskow med anl.av utställning Stockholm.Dec.1992 BIX: 407 1857...| -"- - " - - " - -"- Mars 2002 BIX: 458 XXVI 1858...| 1859...|Bestrålning och genmanipulering. Se genmanipulering. 1860...| 1861...|Betlehem 1862...| -julfirade 1994 BIX: 726 IX, (122:32) 1863...| -israeliska belägringen av Kristi Födelsekyrka. BIX: 4/02 727 XVIII 1864...| 1865...|BIAFRA. (Carl Gustaf von Rosen,flygare i Biafrakriget 1969). BIX: 838 1866...| 1867...|Bibel ny BIX: 11/99 458 XII 1868...| 1869...|Biggin Hill eng. flyguppvisning 1982 BIX: 340,341, 1870...| 1871...|Bihac stad och omtvistad enklav i Bosnien. Se B. 1872...| 1873...|Bilar och bilindustrin: 1874...| -bilars kvalitet. Bullen Berglund 1935. BIX: 11 VII 1875...| -Japan långt före USA och Europa. BIX: 9/90. 99 XIV. 1876...| -så kom Volvo Duett till. BIX: 2/93 410 1877...| -världens första serietillv.hybridbil:"Solon 2000". BIX: 7/93 419 1878...| -sv.Scania-lastvagnstillverkningen såld delvis till USA. BIX: 2/96 447 1879...| -bil-nostalgi BIX: 3/97 455 1880...| -om nostalgiska "hundkojan". BIX: 5/97 456 1881...| -internat.jättetest:Volvo S BIX: 40 bäst,Saab 900 sämst. 7/97 457 1882...| -skandal vid Mercedes. BIX: 11/97 125 XXVI 1883...| -Mercedes och Chrysler går samman i en av de största bilindustri-samgå- 1884...| enderna i världen. BIX: 5/98 789 IX 1885...| -oljan i världen sinar. Källorna beräknas "backa" efter år 2007. Obehaglig 1886...| sanning drabbar bilindustrin. BIX: 5/03 459 III 1887...| -svenska SAAB- och tyska OPEL-bilbyggare i strejk mot General Motors nedskär- 1888...| ningar av arbetskraften. BIX: 10/04 795 XI 1889...| 1890...|"Bilderberg-möten".Världsfrågor på världsmöten.I maj 2001 i Sverige. BIX: 458 XX 1891...| 1892...|Bildt Carl (m) politiker BIX: 87,99 IV,99 Ö,107 II,100 XVI,100 XVII, 1893...| BIX: 100 XXIII,100 XXVII,722,720 III,395 1894...| -tilltänkt statsminister efter borgerlig valseger.9/1991 BIX: 100 XXII 1895...| -om ett ev.nytt regeringsblock: m,fp,kds,c. 9/1991 BIX: 100 XXII 1896...| -om nytecknat europeiskt ekonomiskt avtal(EES) BIX: 10/1991 100 XXIV 1897...| -om drastisk räntehöjning BIX: 12/1991 100 XXVII 1898...| -om slutet på Sovjetunionen BIX: 12/1991 100 XXVII 1899...| -gräl om ordet neutralitet BIX: 12/1991 100 XXVII 1900...| -kort rapport från partiledardebatt med knorr. BIX: 12/1991 100 XXVII 1901...| -intervju om år 1992. BIX: 1/1992 722 1902...| -TV-debatt med Ingvar Carlsson (s) 1/1992 BIX: 722 1903...| -i polemik med Volvos Gyllenhammar ang Procordia 1/1992 BIX: 120 II 1904...| och BIX: 394 1905...| -TV-tal till nationen med anledning av invandrarhat. BIX: 2/1992 395, (120 III) 1906...| -penetrerar kort nytt EES-avtal. BIX: 2/1992 120 III 1907...| -"tuppfäktning" med Carlsson (s)inför arbetslösa ungdomar BIX: 120 III 1908...| -kort-kort arbetslöshetsdebatt. BIX: 4/1992 722 1909...| -(s) sura för att B. ensam talar med KGB. BIX: 4/1992 120 X 1910...| -om svensk neutralitet och politik på konferens i England. BIX: 9/92 722 1911...| -vid uppgörelsen om krispaket med (s) BIX: 9/92 120 XXI, 707 II 1912...| -div. Bildt-uttalanden BIX: 10-11/92 120 XXVI-XXVIII 1913...| -reser i Sverige och propagerar för EG BIX: 3/93 121 VIII 1914...| -föreslar nyval vid ett regeringsnederlag. BIX: 3/93 121 VIII 1915...| -med i diskussion om svensken efter 1700-talet med anl.av histo- 1916...| riautställningar runt i Sverige. BIX: 3/93 803 1917...| -ny inriktning i svensk utrikeshandel. BIX: 4/93 121 X 1918...| -på besök i Sydkorea. BIX: 4/93 121 XI 1919...| -Skansen-tal på Nationaldagen 1993 BIX: 6/93 722 1920...| -summerar regeringens politik BIX: 6/93 722 1921...| -kritisk till FN:s agerande. BIX: 6/93 722,121 XXIII 1922...| -om nordisk fredsbrigad och om bankdrift. BIX: 8/93 121:C 1923...| -gisslar f.d.(s)toppolitiker och siste (s)fin.min. BIX: 9/93 722,121:E 1924...| -om EG och snus bl.a. BIX: 9/93 722 1925...| -stats.min.funderingar om Volvo-Renault-affären. BIX: 11/93 422 1926...| -längre intervju i TV BIX: 3/94 722 II 1927...| -om Nordkorea och dess kärnvapenindustri. BIX: 5/94 122 IX 1928...| -B.i blåsväder om ubåtskränkningarna-minkarna. BIX: 2/95 123 V,722 II 1929...| -får medlaruppgift i inb.krigets Jugoslavien. BIX: 6/95 123 XIII,722 II 1930...| -div.uttalanden som medlare band BIX: 722 II + 123-serien 1931...| -förringar påskjutning.Om medlarrollen i Jugoslavien. BIX: 7/95 123 XIX 1932...| -div. uttalanden såsom medlare. Se text vid årsband. 1933...| -samlar i hela världen in pengar för Bosniens återuppbyggnad. Japan 1934...| skänker (och försöker köpa sig en FN-plats). BIX: 4/96 124 VIII 1935...| -intervjuas om jakten på serbledaren Karadzic och om medlararbetet i f.d.Jugoslavien BIX: 5/96 1936...| BIX: 728 III. Karadzic ännu inte gripen efter 8 års letande. 1/04 950 IX 1937...| -Karadzic intervjuas om sin roll i Bosnien-kriget under 90-talet och 1938...| om varför han är efterlyst av Krigsförbrytartribunalen i Haag, 1939...| av amerik.TV-programmet "60 minutes" BIX: 9/01 950 VII,739 XXVIII. 1940...| -ville minska Natokrafter i Bosnien. BIX: 6/96 722 III 1941...| -intervju om ett kommande politiskt val i B. BIX: 6/96 124 XI 1942...| -om sin roll som svensk partiledare utomlands. BIX: 6/96 722 III 1943...| -intervju om sin framtid. BIX: 7/96 722 III 1944...| -intervju om Sverige,Nato och Jugoslavien. BIX: 1/97 722 III 1945...| -opinionsmässigt dubbelt så populär som sittande statsminister BIX: 4/97 125 IX 1946...| -efter 2 år i Bosnien,avrapportering i Washington.Intervju. Förordnan- 1947...| det som fredsamverkare över. Bildt kommenterar. BIX: 5/97 722 III 1948...| -är förväntningarna nbu för stora på C.B. BIX: 6/97 722 III,125 XV 1949...| -pressröster om C.B. efter FN-tjänsten. BIX: 7/97 722 III 1950...| -kort-kort riksdagsreplik. BIX: 10/97 722 III 1951...| -ställde misstroendevotum mot Perssons (s)-ministär. + uttalande i riksdagen 1952...| BIX: 10/98 707 VII 1953...| -utsedd till förhandlare i Kosovokriget mellan jugoslaviska paramilitärer 1954...| och Nato. BIX: 5/99 790 V, 950 I 1955...| -Carl Bildt (som FN-sändebud) om situationen i Jugoslavien med anl. av ett 1956...| president- och parlamentval, där valfusk förekom. BIX: 9/00 600 VIII 1957...| -intervjuas om möte med USA:s nye president George W Bush. BIX: 12/00 725 XI 1958...| -FN-chefens Balkan-sändebud C B förklarar situationen mellan Makedonien 1959...| och Kosovo efter gränsoro. BIX: 3/01 792 IV 1960...| -Bildt om styrelsepost i oljebolag i Sudan och om striderna på Balkan. 1961...| BIX: 3/01 792 V 1962...| -Bild i kort debatt med f.ambas.Rolf Ekéus,om ubåtskränkningarna på 1980- 1963...| talet. BIX: 1/02 386 XII 1964...| -Bildt vittnade i Haagdomstolen till förra bosnien-serbiska presidenten 1965...| Biljana Plavsics förmån. BIX: 12/02 459 I 1966...| (Plavsic angav sig sedermera 1967...| själv för domstolen och fick ett 11 årigt straff): BIX: 3/03 950 VIII 1968...| -Biljana Plavsic avtjänar Haag-straffet i svenskt fängelse men klagar på 1969...| ventilationen där. BIX: 10/03 794 XIII,950 IV. 1970...| -Bildt diskuterade FN och Irak-konflikten tillsammans med Tomas Hammar- 1971...| berg,chef för Olof Palmes Center. (Före krigsutbrottet) BIX: 3/03 742 VI 1972...| -Carl Bildts italienska hustru interjuvas av YV:s Claes Elfsberg 3/2003 1973...| BIX: 742 VI 1974...| -Bildt rapporterar som valobservatör i palestinska presidentvalet. BIX: 1/05 727 XXII 1975...| 1976...|Billquist Ulla sångerska BIX: 361,508,509, 1977...| 1978...|"Bilradiomusik" (flera förinspelade kassetter, alla samma nr) BIX: 274. 1979...| 1980...|bin Ladin Usama, saudisk terrorist, bosatt i Afghanistan och förmodad ledare 1981...| för historiens värsta terrordåd mot World Trade Center BIX: 11 sept 2001. 1982...| (USA BIX: 725 gul). Se under inslag om Afghanistan och USA! 1983...| 1984...|Bingo, Bingolotto och Leif "Loket" Olsson. BIX: 2/93 411 1985...| 1986...|Bioreklam under 1933-1970-tal BIX: 11 VI 1987...| 1988...|Birgitta se helgon och Vadstena. 1989...| 1990...|BIRKA - vikingastaden. Inför arkeologiska utgrävn. 1990-95. 1991...| BIX: 343 G+L+R+ + U I,U II,U III,U IV, 1992...| -hör även Mälardalen BIX: 343 B. 1993...| -1991-års utgrävningar och fynd.Även detta fr.TV. BIX: 343 U I. 1994...| -är Sigtuna äldre än Birka? BIX: 343 R 1995...| -1992-års utgrävningar och fynd. Fr.TV. BIX: 12/92 343 U II. 1996...| -1993-års -"- -"- -"- Fr.TV 7+ BIX: 12 /93 343 U II-III 1997...| -1994-års -"- -"- -"- Fr.TV BIX: 12/94 343 U III 1998...| -muséet om Birka. BIX: 6/96 343 U III 1999...| -facit för 5 års utgrävningar med viss återblick. BIX: 11/96 343 U:IV 2000...| -kort om gravfynd BIX: 6/97 823 2001...| -jämförande "ursprungsplats" i Sverige: UPPÅKRA nära Lund. BIX: 826,827. 2002...| -utgrävningarna på terassen"Garnisonen".Rapport aug.2002. BIX: 343 U:IV 2003...| -det krigiska Birka. Från TV april 2003. BIX: 343 U:IV 2004...| 2005...|Birger Jarl. 2006...| -diverse om statsmannen, med bland annat författaren/journalisten Jan Guillou. 2007...| BIX: 9/01 842 2008...| -ny gravundersökning om sanningen i vem som ligger begravd i Varnhems 2009...| klosterkyrka, visade att det var Birger Jarl, sonen och andra hustrun 2010...| som låg i stenkryptan där. Nytt om Birger Jarls ålder. BIX: 5/02 844 2011...| 2012...|Birkenau koncentrationsläger. Hör BIX: 25 IV 2013...| 2014...|Bishop Hill dokumenterad svenskbygd i USA BIX: 332-serien 2015...| 2016...|Biskopar. Första kvinnliga biskopen i Sverige. BIX: 10/97 458 III 2017...| 2018...|"Bismarck" sänkt tyskt slagskepp fotograferat. Från TV 5/1991. BIX: 5/91 386 2019...| 2020...|Björk Anders svensk försvarsminister BIX: 6/93 121 XXII 2021...| -kontroversiella åsikter om dagens FN BIX: 7/93 418 2022...| 2023...|Björk Anita, skådespelare Läser ur Selma Lagerlöfs brev till 2024...| väninnan Sofie Elkan. BIX: 406 2025...| 2026...|Björling Jussi, (1911-1960) en av världens ledande tenorer. BIX: 706 IX, 600 IV:1 2027...| -om Jussi och "Björling-kvartetten" (bland annat från c:a 1920) BIX: 446 2028...| -Jussi Björling intervjuades 1959 (ett år innan han avled) av Bo Teddy Ladberg 2029...| BIX: 600 XIII 2030...| 2031...|Björklund Lars-Gunnar, sportreporter, chef för Tipstjänst. 2032...| BIX: 139 X, 706 XV??, 742 VI, 600 XIII 2033...| -fotbollshistoria: Intervju med Erik Börjesson 1966 och 1973. BIX: 600 XIII 2034...| 2035...|Blair Tony, född 1953, sen 1997 engelsk premiärminister. 2036...| Hör England-band: BIX: 741-serien 2037...| Samt historik BIX: 741 VIII:4 2038...| 2039...|Blix Hans, chef för FN:s vapeninspektörer i Irak inför Irak-konflikten 2003. 2040...| BIX: 70 XIV Spec.1+2, 742 VII + div Irakband under Irakkriget 2003. 2041...| -intervjuas 26 okt.2003 av Lotta Bromé. BIX: 10/03 742 VII 2042...| -intervjuas 29 dec.2003 av Ann Dopping om sökandet av massförstörelsevapen 2043...| i Irak före Iraks sammanbrott. BIX: 10/03 742 VII 2044...| Se även under Händelser 2003 + Röster + Intervjuer/Personer! 2045...| -intervjuas, efter att ha skrivit bok om inspektionerna i Irak, tillsammans med förre 2046...| FN-förhandlaren och (m)-ledaren Carl Bildt om läget drygt ett år efter Irak-kriget 2047...| 2003-04. TV4. BIX: 3/04 742 IX 2048...| 2049...|Blixen Karen, dansk författarinna (1885-1962). 2050...| BIX: 8/91 706 V, 1/92 706 VI, 12/96 739 I, 1959 500 I 2051...| -från ett 90 minuter långt TV-program om Karen Blixen. BIX: 3/97 718 III 2052...| 2053...|Blomstertid. "Den blomstertid nu kommer". Lindfors/Landgren BIX: 275 2054...| 2055...|Blücher. Om kryssarens sänkning 1940. Från en historisk Norgeresa. BIX: 5/94 810 2056...| 2057...|Blyton Enid, berömd ungdomsförfattare bland annat "Fem-böckerna". BIX: 407 2058...| 2059...|"Bockstensmannen" amatörforskning. Dag Stålsjö 1989 BIX: 800 VI,841 IV 2060...| 2061...|Boer (3 miljoner talar afrikaans i Afrika). BIX: 10/04 745 IX 2062...| 2063...|Bofors-skandalen; utsmuggling av vapen år 1986 BIX: 74, 80, 99 XIII 2064...| -mutor till Indien bekräftade BIX: 11/1990 99 XVIII 2065...| -mutorna, t.o.m. till premiärminister Gandhi, bekräftas. 2/1992. BIX: 2/92 120 IV 2066...| -försök till penetrering 2/1992. BIX: 2/92 120 IV 2067...| -319 miljoner i mutor till Indien, enligt schweiziska banker. BIX: 7/93 389 II 2068...| -sålde vapen till Iran genom Östtyskland (DDR). BIX: 11/94 122:30 2069...| -Boforsmaterial utlämnat från Schweiz, undersöks i Indien. BIX: 1/97 125 II, 454 2070...| -indisk ambassadör anklagar Rajiv Gandhi för att ha tagit mutor från 2071...| Bofors. Tyckte att svenska utredningar var ineffektiva. BIX: 7/97 125 XVI 2072...| -mutorna åter "i dagen". BIX: 11/98 789 XIX 2073...| -Boforsskandalen innnehöll mutor trots svensk-indiska dementier. BIX: 10/99 2074...| BIX: 790 VIII 2075...| 2076...|Bogart Humphrey och Laureen Bacall,"As time goes by" BIX: 14. 2077...| -samarbetet med Ingrid Bergman. Från en Bergman-intervju 1972 med 2078...| Lasse Holmqvist om "Casablanca". BIX: 600 I 2079...| 2080...|Boheman Erik svensk diplomat BIX: 365 2081...| 2082...|Bohus Fästning. Från en historisk resa mot Norge BIX: 5/94 810 2083...| 2084...|Bohuslän: 2085...| -underhållning från Gullholmen år 1979 BIX: 318. 2086...| Om båtbyggeri BIX: 382 2087...| -Skepparhuset. Om ett märkligt muséum på Gullholmen. BIX: 7/93 417 2088...| -reportage med musik från Smögen med L-G Björklund. År 1983. BIX: 315 2089...| -hällristnings-forskning (Dag Stålsjö) BIX: 343 M. 2090...| -Tjörn-dialekter BIX: 368 V. 2091...| -Koster i turisttid BIX: 385. 2092...| -Åke Falk i anslutning till TV:s "Ett köpmanshus i skärgården". BIX: 388 2093...| -bohuslänningens karaktär. BIX: 391 2094...| -Digerdöden drabbade Bohuslän. Sägner och uppteckningar. BIX: 243 S 2095...| -"Uti det vackra Bohuslän" sång från år 1908. BIX: 404 2096...| -gamla stenhuggare i Hunnebostrand berättar. Museum! BIX: 5/93 415 2097...| -"Havets Hus" ett annorlunda muséum i Lysekil. BIX: 6/93 315 2098...| -"Skepparhuset", ett märkligt muséum på Gullholmen. BIX: 7/93 417 2099...| -oljeutsläpp utefter bohuskusten. BIX: 7/93 121:A 2100...| -markbråk på Kärringön. BIX: 10/93 368 XII 2101...| -avfolkningsproblem på Åstol och Dyrön, bort med tunnel. BIX: 1/95 368 XIII 2102...| -ett stycke Bohuslän på hembygdsmuseet i Mollesund. Reportage BIX: 8/94 812 2103...| -hummerfiske hösten 2001. BIX: 9/01 458 XXII 2104...| 2105...|Boliden-företag orsakar dammolycka i Spanien. BIX: 4/98 789 VIII+IX,1/99 790 II 2106...| 2107...|BOLIVIA historisk dom mot ex-diktator. 30 års fängelse. Var är han? 2108...| BIX: 4/93 121 XII 2109...| -ny president i landet. Liten historisk tillbakablick. BIX: 6/93 121 XXI 2110...| -jordskalv, kännbart långt från Bolivia. BIX: 6/94 122 XIV 2111...| -indian kan bli president i Bolivia. BIX: 7/02 785 XII 2112...| -utvinningen och eventuell export av landets naturgas - ett mycket svårt tvisteämne. 2113...| BIX: 9/03 785 XV 2114...| -generalstrejk och bråk om presidentposten orsakade kaos. Undantagstillstånd 2115...| proklamerat. Om landet Bolivias befolkning och ursprung. BIX: 10/03 785 XV,794 XIII 2116...| -Bolivia förlorade den egna kustremsan vid Stillahavskriget i slutet av 1800-talet. 2117...| Nu vill man ha tillbaka den av Chile. Men... BIX: 1/04 785 XVI 2118...| -gruvarbetare demonstrerade mot landets politik med gastillgångarna. BIX: 10/04 785 XVIII 2119...| 2120...|Bohman Gösta (m) politiker BIX: 44,391,120 V,121 X 2121...| 2122...|"Bondetåget" år 1914, Band: BIX: 837 2123...| 2124...|Boogie Woogie musikart BIX: 240 2125...| 2126...|BOPHUTHATSWANA en orolig republik i Transval, södra Afrika. BIX: 3/94 745,122 VII 2127...| Bildad 1977. 1 miljon inv. Endast erkänd av Sydafrika. 2128...| 2129...|"Bordellhärvan" (eller "Geijeraffären") under 1970-talet i Sverige. BIX: 11/04 459 VII 2130...| 2131...|Borge Viktor estradör, komiker. BIX: 208, 337, 444R 2132...| -presenterar 150-åriga Tivoli i Köpenhamn. TV i maj 1993. BIX: 5/93 415 2133...| -om sitt judeliv i samband med den tyska ockupationen av Danmark 2134...| åren 1940-45 BIX: 10/93 208 2135...| 2136...|Borgström Hilda skådespelerska läser 2137...| -ur Mobergs "Rid i natt" BIX: 365. 2138...| -Viktor Rydbergs "Tomten" BIX: 364. 2139...| -"Kortspelet" ur Mårbacka av Lagerlöf år 1933 (+ kompl.) BIX: 374. 2140...| -"Budkaveln går" ur "Rid i natt"-filmen (trol.1942) BIX: 706 XVIII 2141...| 2142...|BORNEO 2143...| -mystiska fotspår! BIX: 377 2144...| -"världens rikaste gulfyndighet" var bluff. BIX: 15 miljarder kr.för- 2145...| svann. BIX: 5/97 456 2146...| -folk flyr från Borneo. På indonesiska delen härskar terror. Invandrare mot 2147...| urbefolkningen. BIX: 2/01 785 VIII 2148...| 2149...|Bornholm, dansk ö med EU-stöd. BIX: 5/94 430 2150...| 2151...|Borssén Jarl skådespelare BIX: 509,516, 2152...| 2153...|Borås år 1933. Gunnar Skoglund om den levande staden. BIX: 393 2154...| 2155...|BOSNIEN HERCEGOVINA (f.d. delrepublik i f.d. Jugoslavien) 2156...| Alla Bosnienhändelser finns på Jugoslavien-band 2157...| (Bosnienkriget 1992-1995). BIX: 723- eller 950-serien 2158...| Innevånarna består till största delen av bosniska muslimer, 2159...| mot dessa stred kroatiska bosnier men framför allt bosniska serber. 2160...| Serbien och Kroatien stödde sina bröder i Bosnien med vapen. 2161...| Detta skedde i början av inbördeskriget. Sen gick var och en sin 2162...| egen väg. Enligt Dayton-avtalet (1995) är Bosnien-Hercegovina och 2163...| Republika Srpska en stat med Sarajevo som centrum. 2164...| (Men B-H kom att domineras av muslimer och kroater men 2165...| Republika Srpska av serber). 2166...| -ett uppsplittrat Jugoslavien. BIX: 1/94 723 Spec.III 2167...| -politisk oro 9/1991 BIX: 723 II 2168...| -undantagstillstånd och allmän mobilisering. FN-trupp i fara. 4/1992. 2169...| BIX: 4/92 723 III 2170...| -bräcklig vapenvila först, sen åter strider. BIX: 4/92 120 VIII 2171...| -flykt från Sarajevo. Serb-jugoslaviska armén slår hårt. BIX: 4/92 120 IX 2172...| -serber gör anspråk på landet. BIX: 4/92 120 IX 2173...| -Sarajevo fullt av krypskyttar. Kort om Jugoslaviens sönderfall 2174...| BIX: 4/92 120 X 2175...| -övertramp mot civilbefolkningen och mot "krigsfångar" enligt FN-stadgar, 2176...| serber och jugoslaviska armén skjuter sönder Sarajevo. BIX: 5/92 120 XI 2177...| -övergrepp mot FN-soldater. Granater runt FN-förhandlare. Nu 2178...| ska Serbien klämmas åt internationellt. BIX: 5/92 120 XI 2179...| -"en pinsam rannsakan för Europa. Ett fiasko för det mänskliga 2180...| förnuftet" - ord om händelserna i B-H. BIX: 5/92 723 IV 2181...| -civila mellan stridande grupper. Anarki?! BIX: 5/92 723 IV,120 XII 2182...| -ny vapenvila bruten. Sarajevo under skottlossning. BIX: 5/92 120 XII 2183...| -striderna intensifieras. FN-trupper evakueras. BIX: 723 IV 2184...| -FN-personal i svårigheter. Staden Mostar lika förstörd som 2185...| Sarajevo. Militärflygplats sönderbombad av serber. BIX: 5/92 120 XIII 2186...| -en miljon på flykt från B-H. Hela världen, inkl. FN och EG inför sanktioner 2187...| mot Serbien pga förstörelsen av B-H. BIX: 5/92 120 XIV 2188...| -300.000 i Sarajevo utan vatten och livsmedel. Forsatt serbisk 2189...| beskjutning av staden. Om FN:s roll. BIX: 6/92 723 IV 2190...| -FN-personal kan inte skydda livsmedelstransporter. BIX: 6/92 120 XV 2191...| -Sarajevo-rapport:livsmedelstransporter, EG, visum, sjukhus. BIX: 7/92 723 IV 2192...| -längre om och kring stridande republiker. Man ignorerar såväl 2193...| EG som FN:s strävan till enighet. BIX: 7/92 723 IV 2194...| -bisarra detaljer avslöjade om de inbördes stridande. BIX: 7/92 723 IV 2195...| -serber mördade c:a 300 bosnier, massgrav funnen nära Vukovar. 2196...| BIX: 10/92 723 V 2197...| ytterligare detaljer BIX: 11/92 723 V 2198...| -Vukovar efter 1991. (kort) BIX: 1/98 723 XXV 2199...| -fler grymheter i kriget BIX: 8/92 723 IV,120 XVIII 2200...| -barn och kvinnor förflyttas av serbisk organisation. BIX: 8/92 723 V 2201...| Beträffande inbördeskriget - se även Jugoslavien! 2202...| -FN utökar sin personal i området. BIX: 9/92 120 XXI 2203...| -Sarajevo bombas dagligen, krypskyttar skjuter vilt. BIX: 10/92 120 XXIII 2204...| -FN vill att B. ska bestå av 7-10 provinser och att de etniska 2205...| grupperna ska jämnt fördela styrandet. BIX: 10/92 723 V 2206...| -brittisk FN-personal säkrar förnödenhets-transporter. BIX: 11/92 120 XXVI 2207...| -inbördeskrigets baksida; alla djur i Sarajevos Zoo svalt ihjäl. BIX: 406 2208...| -flyktingar från serbiskt fägelseläger i Sverige. BIX: 11/92 723 V 2209...| -serber hindrar hjälp till muslimer i Bosnien. BIX: 11/92 120 XXVIII 2210...| -serbernas bestialiska grymhet dokumenterad. BIX: 11/92 723 V,120 XXX 2211...| -väpnat internationellt ingripande? BIX: 12/92 120 XXXII,723 VI 2212...| -det grymmaste ni hört!!! Om hat, terror och sorg. BIX: 12/92 409 2213...| -Om massvåldtäkter och misshandel... BIX: 1/93 121 III,723 VI 2214...| -möte om Bosnien i Geneve. Intervju med förhandlare. BIX: 1/93 121 I 2215...| -om våldtagna muslimska kvinnor och om fortsatta strider. BIX: 1/93 121 I 2216...| -om Bosniens våldtagna kvinnor BIX: 12/93 121:O 2217...| -Bosniens framtid kan ligga i serbiska president Milosovics hand vid 2218...| Geneve-möte. BIX: 1/93 723 VI,121 I 2219...| -framtidsperspektiv vid oenigt Geneve-möte: Hela Balkan kan dras 2220...| in i inbördeskriget. Sedermera viss mötesenighet. Lång penetrering 2221...| av läget. Serber stjäl 2/3 av nödhjälpen till de svältande bosnierna. 2222...| BIX: 1/93 723 VI 2223...| -freden i Bosnien diskuteras livligt. BIX: 1/93 723 VI 2224...| -muslimer i kläm i inbördeskriget BIX: 1/93 723 VI 2225...| -FN undersöker om de över 20.000 våldtagna muslimska kvinnorna. BIX: 2/93 121 IV 2226...| -kommer USA att ingripa. Muslim slåss nu mot kroat. BIX: 2/93 723 VI 2227...| -fransk chockfilm om sarjat Sarajevo. BIX: 2/93 121 V 2228...| -premiärminister Major (England) och USA:s president Clinton diskuterar att 2229...| "livsmedelsbomba" hungrande områden. BIX: 2/93 121 VI 2230...| -vardag i Sarajevo. En CNN-rapport. BIX: 2/93 723 VI 2231...| -staden Srebrenica fick utstå hunger,svält och sjukdomar. Serber 2232...| hindrade invånarna att få FN-hjälp. BIX: 3/93 723 VII, 121 IX 2233...| -franske generalen Morillon räddade Srebrenica. Kommenteras FN:s 2234...| kraftlöshet. (händelse i inbördeskrigets Jugoslavien.) BIX: 3/93 412 2235...| -FN:s hjälphelikoptrar under serbisk granateld. BIX: 3/93 121 IX,723 VII 2236...| -FN vill ha fredad Zon runt staden Srebrenica!? . BIX: 4/93 723 VII 2237...| -serbisk general inför Haagtribunalen. Fick 45 års fängelse som 2238...| ansvarig för Srebrenica-massakern då drygt 6000 muslimer mördades. 2239...| BIX: 3/00 950 II,791 V 2240...| -serberna attackerarar enklaven Srebrenica. Nonchalerar FN. BIX: 7/95 123 XIX 2241...| -Srebrenica föll i serbernas händer. Nu fortsätter serber sin 2242...| etniska rensning i samma anda som 30-och 40-talets nazister. 2243...| BIX: 7/95 723 XVI, 123 XIX 2244...| -5 år efter serbiska massakern i Srebrenica. Fortfarande är serbledaren 2245...| Karadzic och general Vladic inte infångade av Haagtribunalen 2246...| eller FN. BIX: 7/00 950 III, (791 X) 2247...| -satellit-spaning avslöjar massgravar med mördade muslimer nära 2248...| Srebrenica. Serbiskt verk. Ofattbar grymhet speglas. BIX: 8/95 123 XVI 2249...| -ett dystert dokument om serbernas framfart. En Sebrenica-grabb berättar 2250...| om flykten undan döden. BIX: 1/96 723 XX 2251...| -bosnienserber hindrar massgravundersökningar utanför Srebrenica. 2252...| Marknadsplats återförenar jugoslaver. BIX: 7/96 723 XXII 2253...| -nära 7 år efter "Srebrenica-massakern", då holländska FN-trupper skulle 2254...| övervaka ordningen i staden, tog Hollands regering sitt maktlösa 2255...| ansvar och avgick (2002). Serberna härjade fritt mot 2256...| muslimerna 1995. BIX: 4/02 793 VII, (950 VIII) 2257...| -FN och Holland stämda för inaktivitet vid övervakningen i Srebrenica. 2258...| BIX: 11/03 950 IV 2259...| -internationell häktningsorder på Karadzic och Vladic. BIX: 7/96 124 XII. 2260...| -familjer i Srebrenica och Tuzla. 7/96 2261...| -muslimer och serber ska gemensamt styra Srebrenica. BIX: 3/99 723 XXVII 2262...| -Jugoslaviens f.pres.Milosevic åtalad av krigsförbrytartribunalen i Haag 2263...| för serbiska styrkors övergrepp i Srebrenica under bosnienkriget 2264...| 1992-95 plus för folkmord mot kroater och muslimer. BIX: 11/01 950 VII,792 XIX 2265...| -åter en massgrav med av bosnien-serber mördade bosnien-muslimer hittad 2266...| vid Srebrenica. BIX: 7/02 950 VIII 2267...| -om spelet kring Fredsplanen. BIX: 3/93 723 VII 2268...| -förestående hungersnöd då FN-hjälp sinar. BIX: 3/93 121 IX 2269...| -flyg får skjutas ned över B. Dödsfall i flyktträngsel. BIX: 3/93 121 X 2270...| -Natoflyg patrullerar bosniskt luftrum, serber raketskjuter på 2271...| civilbefolkningen med splitterbomber. BIX: 4/93 723 VII 2272...| -etnisk rensning nu även mellan muslimer och kroater. Viss för- 2273...| klaring till inb.kriget görs. Slät FN-roll. BIX: 4/93 121 XI 2274...| -bosnien-kroater inför Krigsförbrytartribunalen i Haag. 2275...| BIX: 1/00 950 II, 791 I 2276...| -bosniska serber får ej längre förnödenheter m.m. från Serbien. 2277...| Allvarlig spricka mellan bröder.Fredzoner planeras.USA är 2278...| "heta på gröten". BIX: 5/93 723 VIII, 121 XIII 2279...| -åter en vapenvila att brytas!? Städer som för alltid skrivit 2280...| in sig i historien: Tuzla,Srebrenica,Gorzade,Bihac,Sarajevo, 2281...| Mostar, Zepa och Banja Luka. 2282...| De har alla blivit mer eller mindre förstörda. BIX: 5/93 723 VIII 2283...| -bosniska serber säger nej till Vance-Owen-plan. BIX: 5/93 723 VIII 2284...| -brutal vardag i Sarajevo. Prickskyttar. BIX: 5/93 723 IX 2285...| -Maglaj, ännu en stad som serber förstör. BIX: 5/93 121 XIX 2286...| -bosniska soldater mördade ital.och danska hjälparbetare. BIX: 6/93 121 XX 2287...| -nu luktar det diktatur, oppositionen kläms åt. Lord Owen-uttalande. 2288...| BIX: 6/93 121 XXI 2289...| -grymheter i legio kroater-muslimer. USA och EG oense om åtgärder för 2290...| att bidra till fred.Ett misslyckande. BIX: 6/93 723 IX 2291...| -håller Bosnien-Hezegovina att försvinna som stat i allas krig 2292...| mot alla. Forna vänner-bittra fiender. BIX: 6/93 723 IX,(121 XXI) 2293...| -hjälpkolonn anfallen av kroater.Varken FN-personal eller media- 2294...| folk skonas.Nato är tveksam till ingrepp. BIX: 6/93 723 IX 2295...| -muslimer i B. hotar med kemisk krigsföring.Kom. BIX: 6/93 723 IX 2296...| -"det blodiga Bosnien" och EG. BIX: 6/93 723 IX,(121 XXII) 2297...| -"vem är fiende med vem i allas krig mot alla",snart brakar helvetet 2298...| löst! BIX: 6/93 723 IX. (Inre oro 121 XXII). 2299...| -serber och kroater mot muslimer i Bosniens uppdelning. BIX: 6/93 723 IX,121 XXIII 2300...| -svagt FN tvingas "spela med" på ena partens villkor. BIX: 7/93 723 IX 2301...| -omvärldens tålamod snart slut med velandet och stiderna i forna 2302...| Jugoslavien (Bosnien). BIX: 121 XXX,723 IX 2303...| -vad gör dagens ungdom? BIX: 7/93 723 IX 2304...| -USA vill med Natohjälp bomba bosniska serber. BIX: 8/93 723 IX 2305...| -alla ansträngningar för fred förgäves... BIX: 8/93 723 X 2306...| -om den svältande medeltidsstaden Mostar. BIX: 8/93 121:C+D 2307...| -Bosniens Sarajevo är en svårt sarjad stad.Reportage BIX: 8/93 121:D 2308...| -B.bör FN-övervakas av Nato anser sv.utr.min. BIX: 10/93 121:G 2309...| -fortfarande rapporteras om svält och etnisk rensning. BIX: 10/93 732 X 2310...| -byn Stupino Do utplånad och människor mördade av bosn. kroater. 2311...| Svensk och engelsk officer vittnar. BIX: 10/93 708 XIV,121:J 2312...| -Bosniens grymma verklighet.Sv.försv.min.på besök. BIX: 10/93 121:K 2313...| -muslimer i skydd hos sv.FN-trupp.Svensk vapennöd. BIX: 10/93 723 X 2314...| -staden Vares förstörd och plundrad mitt för ögonen på sv.FN-trupp. 2315...| Muslimer körde iväg kroater. BIX: 11/93 723 X,121:K 2316...| -mycket dyster Bosnien-rapport.Humanitär katastrof. BIX: 11/93 121:L 2317...| -ovillighet att hjälpa i nöd är uppenbar,trots att man nyligen 2318...| enats om samarbete. BIX: 11/93 121:L 2319...| -en världsomskriven bro från 1566 i staden Mostar förstörd av 2320...| kroatiska stridsvagnar. BIX: 11/93 423 2321...| -de flesta har tröttnat på kriget,men fredsförhandlingar är resultatslösa. BIX: 11/93 121:M 2322...| -Sarajevo åter beskjutet.Oljesmuggl.under FN-embargot. BIX: 1/94 723 X 2323...| -FN:s gen.sekr.Ghali och påven vill bomba serbiska ställningar. 2324...| FN-tjänstemän avgår i protest mot byråkratin.Svenska FN-soldater 2325...| lever farligt i B. BIX: 1/94 122 II+III,723 X. 2326...| -serber mobiliserar flyktingar till fronten. BIX: 1/94 723 X 2327...| -grym Heimerson-rapport. BIX: 1/94 723 XI 2328...| -nu heter det att kampen förs mellan kristna och muslimer. BIX: 1/94 122 III 2329...| -FNsvenskar förnyar kontrakten trots dagl.eldöverfall. BIX: 1/94 425 2330...| -skolundervisning: 3 lärare och BIX: 800 elever. England stoppar all 2331...| hjälpverksamhet,chafförer mördade. !!Lös inbördeskonflikten 2332...| själva, ett önskemål som griper omkring sig i hela världen. BIX: 1/94 122 III-IV 2333...| -centrala B. - ett land i ruiner.Åter en hård vinter. BIX: 1/94 723 XI,122 III 2334...| -inb.kriget som ingen rår på.Inte ens EU,FN el.Nato. BIX: 1/94 122 III 2335...| -serbisk massaker på torgmarkanad i Sarajevo. BIX: 2/94 122 IV-V, 723 XI. 2336...| -uppsplittrat Jugoslavien. Fråm ett TV-program. BIX: 1/94 723 Spec.III 2337...| -reaktioner i världen dagen efter massakern i Sarajevo. BIX: 2/94 723 XI,122 IV-V. 2338...| -FN:s gen.skr.beordrar flygbombning av serbstyrkor,men Nato tvekar. BIX: 2/94 122 V 2339...| -Nato redo bomba, men medlemmar kritiska.Dessutom drar Ryssland 2340...| Nato-beslutet inför FN. Ny världskris på gång?. BIX: 2/94 723 XI,122 V 2341...| -div.rapporter, bl.a.om FN-svenskarna. BIX: 2/94 122 V 2342...| -Nato bombade ej.Sarajevo-vardag.Ryska soldater i Sarajevo. BIX: 2/94 723 XI 2343...| -kanske drar sig serberna tillbaka.FN-resolution mot serberna. Mer 2344...| FN-personal till Bosnien. BIX: 4/94 122 VI 2345...| -danska och svenska FN-soldater tar över kontrollen på Tuzlas flygplats. BIX: 3/94 122 VII 2346...| -FN tänker normalisera Sarajevo,i första hand. BIX: 3/94 723 XI 2347...| -Sarajevo delat med FN-hjälp,typ Berlinmur.Skam! BIX: 3/94 122 VIII 2348...| -uniomsavtal underskrivet i USA mellan kroatiske och bosniske presidenterna.Men 2349...| serberna fattades. BIX: 3/94 122 VIII 2350...| -serb.styrkor stormade Gorazde.FN avvaktar. BIX: 5/94 723 XII,122 IX 2351...| -serb.ställningar flygbombade av Natoplan. BIX: 4/94 723 XII,122 X 2352...| -serberna skymfar och struntar i FN,sköt ned Nato-plan,Goradze 2353...| helt serb-kontrollerat.Svagt FN "gör inget". BIX: 4/94 122 X,723 XII 2354...| -dyster belysande Heimerson-rapport om Gorazde. BIX: 4/94 122 X 2355...| -en bosnienserb är inte att lita på.Avtal skrivs,avtal bryts. Nu 2356...| har t.o.m.ryssarna tappat tålamodet. BIX: 4/94 122 X, 723 XII 2357...| -ett Bosnien där sv.FN-soldater verkar.Dagbok fr.1993 BIX: 429 2358...| -kampen om Gorazde,om Nato och FN,om hjärtlösa serber m.m. BIX: 4/94 2359...| BIX: 723 XII,122 XI 2360...| -ryss i fredsdelegationen ryter till mot alla ledare i f.d.Jugo- 2361...| slavien; de förhalar fredsprocessen. BIX: 4/94 723 XII,122 XI 2362...| -svartabörshandeln mycket stor bl.FN-pers.o.hjälparb. BIX: 4/94 122 XI 2363...| -Sarajevo byggs upp igen. BIX: 5/94 723 XII,122 XI 2364...| -Nord.FN-bataljonens vardag i B.+ Ekonomi.Gen.sekr.i FN vädjar. 2365...| BIX: 5/94 723 XII,122 XI 2366...| -bosnien-serberna trotsar FN. Samarb.ovilliga. BIX: 5/94 723 XII 2367...| -åter prat om vapenvila. BIX: 6/94 122 XIII 2368...| -inte bra med muslimska FN-soldater från Turkiet i Bosnien. BIX: 122 XV. 2369...| Muslimer på frammarsch - serber på reträtt. Det nya Bosnien måste 2370...| byggas upp nu. BIX: 723 XII 6/94 2371...| -"Fredsultimatum" av USA,Ryssland,England,Tyskland,Frankrike. BIX: 7/94 723 XII.122 XVI- XVII 2372...| -fredsplanen antogs av kroater och muslimer men inte av serber. BIX: 7/94 122 XVIII 2373...| -staden Mostar "adopterad" av EU. Modell för samlevnad. BIX: 7/94 723 XIII 2374...| -åter utmärker sig bosnien-serberna; hindrade FN-hjälp till Sarajevo, 2375...| sköt ihjäl FN-soldat. BIX: 7/94 723 XIII,122 XVIII 2376...| -England,USA,Ryssland,Frankrike och Tyskland varnar bosnien-serberna, 2377...| som har annan åsikt än Serbiens ledare. BIX: 7/94 723 XIII 2378...| -Nato-flyg bombar bosnien-serbiska ställningar efter att b-s stulit 2379...| tunga vapen ur FN-förråd. BIX: 8/94 723 XIII,122 XIX 2380...| -bosnien-sebiske pres.: "Nu står vi helt ensamma". BIX: 8/94 723 XIII,122 XIX 2381...| -bosnien-serberna struntar i världskritiken och Serbien. BIX: 8/94 723 XIII 2382...| -bosn.serberna (Pale)struntar i Serbien; kan "komma att ta kål 2383...| på alla utlänningar". Dessa lämnar nu B.i mängd. BIX: 8/94 723 XIII 2384...| -bos.serb.driver bort oliktänkande mot betalning.Bosnien får ej 2385...| påvebesök men han kom Zagreb i Kroatien. BIX: 9/94 723 XIII 2386...| -NATO-plan anföll serbställningar efter serbbeskjutning av FN- 2387...| personal. Serberna lovar att hämnas. BIX: 9/94 723 III,122 XXIII 2388...| -Heimerson rapporterar från ett sarjat Sarajevo. BIX: 9/94 723 XIII 2389...| -bosnien-serberna trotsar FN. BIX: 9/94 122 XXIII 2390...| -tunnel under Sarajevos flygplats - "livsventil". BIX: 9/94 723 XIII 2391...| -bosnien-serberna fortsätter sin etniska rensning.Omänskliga hand- 2392...| lingar. Sanktioner mot Serbien hävs i utbyte mot hård linje 2393...| mot bosn.-serberna. BIX: 10/94 723 XIII,122 XXIV 2394...| -FN-transp.till städerna attackeras och plundras av bosn.-serb. 2395...| BIX: 10/94 723 XIII,122 XXVI 2396...| -serbernas tur att fly,undan muslimer. BIX: 10/94 122 XXVII 2397...| -bosn.serbiske pres.uttalar sig likt Hitler 1939. BIX: 10/94 434,723 XIII 2398...| -muslimernas stridsframgångar kan få Ryssland och USA på kolli- 2399...| sionskurs. BIX: 11/94 723 XIII 2400...| -inb.kriget ändrar "utseende".Muslimer och kroater mot bosnien- 2401...| serber. Serbien lungt hur länge? BIX: 11/94 723 XIII,122 XXVII 2402...| -första krigsförbrytarrättegången sen 1945 inleds i Haag mot 2403...| bosnien-serb.Dåliga rättegångsrutiner. BIX: 11/94 122 XXVII,723 XIII 2404...| -reg.truppernas framgångar hejdas av serber. Nato och USA på kolli- 2405...| sionkurs om embargot. BIX: 11/94 723 XIII,122:28 2406...| -FN har misslyckats i Bosnien.Förakt och misstro mötte FN:s gen.sekr. 2407...| på medlarresa. BIX: 11/94 122:30,747 II 2408...| -om Bihac och underhandlingar. Om konfederation. Om FN och Nato's 2409...| roll."Stor-Serbien" föds. Panelprat i TV-program. BIX: 12/94 723 XIV, 2410...| ( BIX: 122:30). 2411...| -om Bihac. FN-soldater och observat.förnedras. BIX: 12/94 723 XIV,122:30 2412...| -EU fördömmer serbers agerande. Ska FN vara kvar i B.? Kroatien 2413...| har åter börjat hjälpa reg.styrkor. BIX: 12/94 723 XIV 2414...| -bosn.serbledaren Karadzic i CNN-intervju BIX: 12/94 723 XIV 2415...| -f.am.pres.Carter "medlar"i B. BIX: 12/94 724 XIV,122:31 2416...| -Heimerson-rapport om läget i B. BIX: 12/94 723 XVI 2417...| -tredje julen lik de förra i Sarajevo; bomber och litet mat. BIX: 12/94 2418...| BIX: 122:32 2419...| -en 4 månaders vapenvila inledd. FN:s Akashi förkl. BIX: 1/95 723 XV 2420...| -"ingen egentl.vilja att få slut på kriget". BIX: 1/95 723 XV,123 II 2421...| -ny FN-ÖB i B.,åter stigande spänning. BIX: 1/95 723 XV 2422...| -en (1) serbisk tidning säger sanningen om förhållanden och den 2423...| etniska rensningen i Bosnien.Hotas och trackasseras. BIX: 2/95 723 XV 2424...| -3 år sen Bosnien-Herzegovina förklarade sig självst. Serbien gör 2425...| allt för att få B-H styckat. BIX: 3/95 123 VI 2426...| -serber ansvariga för etnisk rensning och konc.-läger under inb. 2427...| kriget, enligt "hemlig" CIA-rapport. BIX: 3/95 123 VI, 723 XV 2428...| -bosnien-kroater som flytt till Sverige skickas tillbaka. Rabalder 2429...| i Sverige. Rapporter om svensk flyktingpolitik. BIX: 3/95 123 VII 2430...| -uppblossade strider.Muslimsk våroffensiv.Sarajevo under hårt ser- 2431...| biskt tryck. BIX: 3/95 723 XV,123 VII 2432...| -bosnier flyr till Kroatien. Jordanska FN-män knarkpåverkade el. 2433...| nitiska. Reg.trupper framåt. Serber vill fredsförhandla. BIX: 3/95 2434...| BIX: 723 XV, (123 VII). 2435...| -FN-svenskar "i kläm" i B. Serbien vill få bosnien-seberna att 2436...| sluta kriga. BIX: 3/95 123 VIII 2437...| -kriget blossar upp. Wladislaw Savic rapporterar fr Belgrad. BIX: 3/95 441 2438...| -vapenvila slut.I Bihac,skyddad FN-zon,råder krig. BIX: 4/95 723 XV 2439...| -bosniska serbledare misstänkta för krigsförbrytelser. BIX: 4/95 723 XV 2440...| -bosn.reg.styrkor åter i strid med serber om Sarajevo. BIX: 5/95 123 XI, 723 XV 2441...| -sprickan bosnien-serber och Serbien illustreras. Om Sarajevo. BIX: 5/95 123 XII 2442...| -bosn.serber stal vapen ur FN-förråd. Nato flygbombade och serberna 2443...| kedjade fast över BIX: 300 obeväpnade FN-män som gisslan. Städerna 2444...| Tucla och Sarajevo granatattackerades av serber.I Tucla dödades 2445...| över BIX: 70 ungdomar på ett kaffé. 5/95 123 XII,723 XVI 2446...| -USA,Tyskland,England och Frankrike kan tänkas skicka mer trupp u. 2447...| FN-kommando till B. BIX: 6/95 747 II. 2448...| -amer.flyg på FN-uppdrag nedskjutet över serbiskt Bosnien. BIX: 6/95 2449...| BIX: 123 XII,747 II 2450...| -ett Bosnien-reportage BIX: 6/95 123 XII. Lång inspeln.om Sarajevo och 2451...| Bosnien BIX: 6/95 723 XVI + Bosnien idag 6/95 723 XVI 2452...| -bosnien-kroater+kroater rycker fram (och stjäl) BIX: 6/95 123 XII 2453...| -bosniska reg.armén vill "knäcka" serberna kring Sarajevo. BIX: 6/95 2454...| BIX: 723 XVI 2455...| -stridsteknik och vardag rapporteras. Läget hårdnar runt Sarajevo. 2456...| Kroater vid sidan av muslimer. BIX: 6/95 723 XVI 2457...| -som vanligt har serber utmärkt sig genom granatattack mot vatten- 2458...| hämtande civila. Många döda och skadade. BIX: 6/95 123 XIII 2459...| -div.rapporter BIX: 6/95 123 XIII+123 XIX+723 XVI 2460...| -FN:s högkvarter i Sarajevo har granatbeskjutits av serber. BIX: 7/95 2461...| BIX: 723 XVI,123 XIX 2462...| -EU-medlaren Bildt om hopplösheten i inb.kriget i Bosnien. BIX: 7/95 2463...| BIX: 722 II 2464...| -första svältoffren i Bihac-provinsen rapporterade. BIX: 7/95 723 XIX 2465...| -alla undrar varför FN inte gör något i inb.krigets Bosnien. Ska 2466...| Ryssland förmå serberna avstå från etnisk rensning,våldtäkter 2467...| och granatbeskjutningarna av alla FN-fredade zonerna. BIX: 7/95 2468...| BIX: 723 XVII, (747 II) 2469...| -Nato-order gäller när FN:s gen.sekr.släpper makt i B. BIX: 7/95 123 XVI 2470...| -Gorazde gräns för stormakternas tålamod. Div.kom. BIX: 7/95 723 XVII 2471...| -mängder av kom.om inb.kriget. Div.röster. BIX: 7/95 723 XVII 2472...| -risk för regelrätt krig nu. Kroatien mobiliserar. BIX: 7/95 723 XVII 2473...| -Nato tänker nu försvara FN-enklaverna Bihac,Sarajevo,Tuzla. 2474...| BIX: 8/95 123 XV 2475...| -kroatiska armén intar Knin i Krajina. Ny flyr nära 200.000 serber. 2476...| Dagsläge början av augusti -95 BIX: 8/95 723 XVII+XVIII 2477...| -åter en blodig bosnien-serbisk granatattack mot Sarajevo.Många döda 2478...| och skadade. Nato-flyg bombar b-serbiska ställningar i flera om- 2479...| gångar. Åter talar man om fredskonferens,men... 8-9/95. 2480...| BIX: 123 XVI, 723 XVIII. 2481...| -åter fredsförhandl.planerade,Carl Bildt ligger bakom förhandl., 2482...| ryssarna missnöjda med Natos bombningar.Varnar.Serber opåverkade 2483...| av bomber från USA och Nato. BIX: 9/95 708 XXI,723 XVIII+XVX,123 XVII 2484...| -bosn.serbiska flyktingströmmar mot Banja Luka. Slutbombat? Svenska 2485...| korrespondenter om vardag i Zagreb och Sarajevo. BIX: 9/95 723 XIX 2486...| -ny FN-resulostion. Sarajevo mot vardag igen. BIX: 9/95 723 XIX 2487...| -upphört krig börjar åter i annan del av B. I maglaj tror man på 2488...| sin bosniska armé. BIX: 9/95 723 XIX 2489...| -massgrav åter funnen med av serber mördade muslimer. BIX: 9/95 123 XVII 2490...| -pessimism i amer.strävanden att nå fred i B. BIX: 9/95 123 XVIII 2491...| -rapporter och kommentarer om fredsarbetet i B. BIX: 10/95 723 XIX,123 2492...| XVIII+XX, BIX: 724 XVII. 2493...| -ny fredsplan uppskjuten,men opptimism. Flyktingtragedier övermäktiga 2494...| Röda Korset.Massgravar och etnisk rensning. BIX: 10/95 723 XIX 2495...| -Bosnien-Hercegovina:s pres.intervjuas i CNN. BIX: 10/95 739 IX,723 XIX 2496...| -Bosninien-serbernas pres.intervjuas i CBS "60 minutes". BIX: 10/95 444 2497...| -presidenterna fr.Bosnien-Hercegovina,Kroatien och Serbien freds- 2498...| förhandlar i Dayto USA. BIX: 11/95 123 XXI 2499...| -am.satellitspaning upptäckte massgravar med c:a 6. BIX: 000 muslimer som 2500...| mördats av bosnien-serber. BIX: 10/95 123 XXI 2501...| -bosn.serbiske ledaren Karadzic och högste generalen sägs göra allt 2502...| för att slippa krigsförbr.tribunal. Rykte?! BIX: 11/95 723 XX 2503...| -bosnien-kroater sägs också dödat urskiljningslöst - men det visste 2504...| vi väl redan... BIX: 11/95 723 XX,123 XXII 2505...| -fredsavtal mellan de tre presidenterna (Bosnien,Kroatien och Serbien) 2506...| undertecknat. BIX: 11/95 123 XXII,723 XX. 2507...| -fl.europeiska länder ska understödja USA:s övervakning med att 2508...| fredsavtalet efterföljs i Bosnien. BIX: 11/95 723 XX 2509...| -krigsförbrytaren?och bosnien-serbiska ledaren Karadic accepterar 2510...| avtalet. Vardagslivet i B.: överallt flyktingar återvänder till- 2511...| baka till inget. Bosnien-kroater plundrar vid sitt tillbakadra- 2512...| gande innan fredsstyrkorna kommit. BIX: 11/95 723 XX 2513...| -återuppbyggnadsarbetet leds av Carl Bild (utropad av premiärminister 2514...| John Major).Arbetsanalys + div. uttalanden. Håller fredsschemat? 2515...| Stads-städning. Staffan Heimerson-reportage. "Rätten att åter- 2516...| vända hem!" ingår i avtalet,men håller detta i praktiken? Ett 2517...| reportage från Vukovar.(långt) BIX: 12/95 723 XX 2518...| -amerikaner "invaderar" nu Bosnien i sitt fredsarb.uppdrag.Både 2519...| militär och press. Avreseord m.m. BIX: 12/95 723 XX,724 XVIII. 2520...| -det 4 åriga inbördeskriget med drygt BIX: 30 vapenvilor ser ut att 2521...| vara slut. Fredsavtalet undertecknat i Paris av de 3 presiden- 2522...| terna (serber,kroater och bosnien.muslimer).Frankrikes pres.Chirac 2523...| och USA's pres.Clinton närv. Men ingen grupp vill leva under en 2524...| annans regim. Fr.Sarajevo och Tuzla. BIX: 12/95 123 XXIV 2525...| -div.från ett Nato-besatt Bosnien-Hercegovina. BIX: 12/95 123 XXV 2526...| -aluminiumbro över floden Sava. BIX: 1/96 124 I 2527...| -förhandl.Bildt försvarar kritik mot IFOR (fredsstyrk.) BIX: 1/96 124 I,723 XX. 2528...| -det knakar mellan muslimer och kroater i Mostar. Bildt försvarar kritik 2529...| mot civil och politisk uppbyggnad. BIX: 1/96 723 XII 2530...| -risk för nytt krigsutbrott. Det jäser. Nato-pers.påskjutna. BIX: 1/96 723 XX 2531...| -div. rapporter. Rådgivande valstrategimöte i Stockholm. BIX: 1/96 124 II 2532...| -fångutväxlingen knakar. Bosn.utr.min.förklarar. BIX: 1/96 723 XX 2533...| -Carl Bildt i bosnisk TV om etn.rensning,massmord m.m. BIX: 1/96 124 II 2534...| -Bildt får stöd av Nato men ej av muslimer ang serbpoliser. BIX: 2/96 2535...| BIX: 124 IV 2536...| -bosnien-serbernas ledare och hans general söks för krigsförbrytar- 2537...| rättegång i Haag. BIX: 1/96 723 XX,124 III 2538...| -300.000 bosniska flyktingar till Tyskland "ska hem". BIX: 1/96 705 X 2539...| -massgrav med troligtvis över 1000 lik funnen i Tomasica. Samma grymheter 2540...| begångna som i tyska förintelseläger i andra Världskriget. 2541...| BIX: 1/96 723 XXI,124 IV 2542...| -sebisk polis vaktar utflyttande bosn.serber fr.Sarajevo. BIX: 1/96 723 XXI 2543...| -serbiska vidrigheter mot män i fångenskap. Serbiska officerare till- 2544...| fångatagna av muslimer,kan äventyra lugnet i Bosnien. BIX: 2/96 2545...| BIX: 723 XXI,124 IV 2546...| -kroater i Mostar attackerade EU-tjänstemän. Bosnien-serbiska armén 2547...| slutade samarbeta med Nato. Håller fredsavtalet på att spricka? 2548...| Inte! sa Bildt. BIX: 2/96 723 XXI 2549...| -bosnisk polis tog över kontrollen av Sarajevo. De bosnien-serber 2550...| som fanns kvar i staden flydde, rädda för att hämnd skulle utkrävas. BIX: 2/96 124 V 2551...| -om bosnien-serbers felaktiga syn på muslimer. Kritik mot IFOR:s sätt 2552...| att låta bli att gripa krigsförbrytare. BIX: 2/96 723 XXI,124 IV 2553...| -krisen bl.fredsavtalets parter mycket större. BIX: 2/96 124 IV 2554...| -muslimer undervisas av iranska experter på gerillaverksamhet. BIX: 2/96 2555...| BIX: 723 XXI 2556...| -toppmöte i Rom enar på nytt parterna!? BIX: 2/96 723 XXI 2557...| -bosniska flyktingar i Sverige kan åka hem. BIX: 3/96 124 VI 2558...| -terror och ödeläggelse i omflyttningens Jugoslavien. BIX: 3/96 723 XXI, 2559...| BIX: 124 VI 2560...| -ideliga upptäckter av massgravar.Alla inb.krigets parter är skyldiga 2561...| till de etniska morden. BIX: 4/96 723 XXI,124 VIII 2562...| -vardagslivet återvänder och man sköter om sina vingårdar. Kroatiska 2563...| antika staden Dubrovnik får åter sina turister,men det är mycket 2564...| långt till samlevnad muslimer,kroater och serber. BIX: 4/96 723 XXI 2565...| -bosnienserbiske ledaren Karadzic + general Vladic söks av Krigsförbry- 2566...| tartribunalen i Haag. Sedan han avskedat premiärminister fördöms han även 2567...| Serbiens president,liksom en hel värld. BIX: 5/96 723 XXI,(124 IX) 2568...| -USA:s FN-ambasssadris Madelaine Albright om läget. BIX: 5/96 723 XXI,124 IX 2569...| -fram och tillbaka om serbledaren Karadzic. BIX: 5/96 723 XXI,(723 XXII) 2570...| -EU:s fredsförhandl.Bildt i intervju om Bosnien.5+ BIX: 6/96 728 III,723 III 2571...| -vardag i Bosnien och trots mot Dayton-avtalet.5+ BIX: 6/96. 723 XXI,722 III 2572...| -kroat erkännde sig skyldig till massmord på muslimer. BIX: 5/96 723 XXI 2573...| -EU:s fredssamordnare,Bildt,vill minska Nato-styrkor i B. BIX: 6/96 723 XXI 2574...| -åter en massgrav med muslimer funnen. Avtal om nedrustning: Bosnien, 2575...| Kroatien,Serbien-Montenegro. BIX: 6/96 723 XXII 2576...| -uppdagat:Massgravar som nu grävs upp, etnisk rensning i Banja Luka. 2577...| Bosnien-serber bakom (som vanligt). BIX: 6/96 124 XI 2578...| -"kamp" fredssamv.Bildt-bosn.serb.Karadzic. Valrapport från staden 2579...| Mostar,delad mellan kroater och muslimer. 6+ BIX: 7/96 124 XII. 2580...| -Karadzic ställer inte upp som bosn.serb.pres. BIX: 7/96 723 XXII 2581...| -Bildt och Holbrooke-intervju. FN-personal varnas. BIX: 7/96 124 XIII 2582...| -Holbrooke (USA)"band upp" Karadzic.Denne låter fortsättningsvis 2583...| bosnien-serbisk politik vara ifred. BIX: 7/96 723 XXII,124 XIII 2584...| -EU räddar Mostar.Avtal oeniga muslimer och kroater. BIX: 8/96 723 XXII 2585...| -bosniska flyktingar i Sverige på hemmabesök,vill stanna i Sverige 2586...| ännu en tid BIX: 8/96 723 XXII 2587...| -bosnienserber gör allt olagligt för att få bort kroater och muslimer. 2588...| BIX: 8/96 723 XXII,124 XV 2589...| -Carl Bildt kom.svårigheterna vid stundande kom.val i B. BIX: 8/96 124 XV 2590...| -ung "häftig" Sarajevoflicka om framtiden + Bildt-kom. BIX: 8/96 732 XXII 2591...| -nu byggs Bosnien åter upp. BIX: 9/96 723 XXII 2592...| -div. om valet i B.där musl.pres.Izetbegovic segrade. BIX: 9/96 723 XXII 2593...| -fredssamverkaren Bildt ska ena 3 bosniska presidenter efter valet. 2594...| BIX: 9/96 723 XXII 2595...| -bosniska presidenter enades om dipl.förbindelser. BIX: 10/96 124 XVII 2596...| -bussförbind. mellan Belgrad i Serbien och Sarajevo. BIX: 10+11/96 723 XXII 2597...| -ett år fred,men hat,misstänksamhet,våd och minor oroar. BIX: 11/96 124 XX 2598...| -sv.statens Räddingsverk bygger hustak i den sargade staden Goradze. 2599...| BIX: 12/96 723 XXII 2600...| -staden Brsko ställt inder intern.kontroll.Ett misslyckande för Dayton- 2601...| avtalet och fredssamverkare Carl Bildt. BIX: 2/97 723 XXIII 2602...| -federationen mellan kroater och muslimer knakar.Svensk brigadchef f.d. 2603...| i B. kommenterar läget nu och framtiden. BIX: 2/97 723 XXIII,125 V. 2604...| -svenska FN-trupper mitt i grannkonflikten. BIX: 3/97 125 VI 2605...| -finsk FN-soldat vittnar om FN:s underligheter i B. BIX: 3/97 125 VII 2606...| -bosnien-serb dömd vid Krigsförbrytartribunalen i Haag. BIX: 7/97 723 XXIII 2607...| -USA tänker lämna FN-uppdraget i Bosnien.Övriga stater följer troligen. 2608...| Radovan Karadzic svår mot sittande president Biljana Plavsic.Carl 2609...| Bildt kom. BIX: 7/97 125 XVI,723 XXIII 2610...| -Nato-FN-styrka grep en krigsförbrytare och sköt efter hot ihjäl en 2611...| annan.Men Karadzic och Vladic är ännu fria.Bildt-kom. BIX: 7/97 723 XXIV 2612...| -krigsförbrytardom i Haag: Bosnienserb fick BIX: 20 år. 7/97 125 XVII 2613...| -serberna har fått nog av Nato-FN. Attackerar personalen. BIX: 7/97 723 XXIV, 2614...| BIX: 125 XVII 2615...| -är ett nytt krig förestående?Kommer åter kroater ställas mot muslimer 2616...| och serber? BIX: 7/97 125 XVII 2617...| -bosnien-serbernas pres.Biljana Plavsic utesluten ur reg.partiet.Förre 2618...| pres.Karadzic ligger bakom liksom Nato-hatet. Haagdomstolen "sätter 2619...| hårt" mot Kroatien. BIX: 7/97 723 XXIV 2620...| -lokalval förestående.Vem har makten?Vem får rösta? BIX: 7/97 723 XXIV 2621...| -massgrav utforskas. Långt reportage i TV:s "8 dagar". Kom. BIX: 7/97 723 XXIV 2622...| -tonen skärps mellan premiärminister Plavsic och krigsförbr.Karadzic + dennes 2623...| falang inom regeringen. BIX: 7/97 125 XVIII 2624...| -tålamodet hos internat.övervakningsstyrkor i B. är slut. BIX: 7/97 125 XVIII 2625...| -eng utr.min.anklagade bosniska ledare för korruption. Vill strypa det 2626...| internationella stödet till B. BIX: 7/97 723 XVIV,125 XIX 2627...| -B."fryses" på ambassadörsnivå av fl.stater inkl.Sverige. BIX: 8/97 723 XXIV 2628...| -det går inte att ena Bosnien!!! Oavsett internationella påtryckningar. 2629...| BIX: 8/97 723 XXIV, 9/98 723 XXVI 2630...| -am.chefsdelegaten Holbrook satte press på bosnien-ledare. BIX: 8/97 125 XIX 2631...| -bosnien-serbernas pres.Plavsic bildar nytt parti.Skyddet av förre pres./ 2632...| /krigsförbrytaren Karadsic slut!?. BIX: 8/97 723 XXIV 2633...| -bosn.serbernas pres.Plavsic stärkte sin ställning.Medl.i Författnings- 2634...| domstolen tvinkades rösta emot Plavsic u.pistolhot. BIX: 8/97 723 XXIV 2635...| -maktkampen pres.Plavsic och f.pres.Karadzic hårdnar.Reportage. BIX: 8/97 723 XXIV 2636...| -Natos S-for-styrka omrinngade Karadzics hus.Greps han??? BIX: 4/98 723 XXV 2637...| -svårt för Sfor-styrkorna att uppehålla ordningen i serbiska delen av B. 2638...| BIX: 125 XXI,723 XXIV 2639...| -massgrav m.c:a BIX: 300 muslimer mördade av serber i B.sö.om Bihac. 9/97 2640...| BIX: 723 XXIV,125 XXI 2641...| -valmöten i Banja Luka förbjudna för att hindra Karadzic-anhängare att 2642...| bedriva propaganda men valet urartade. BIX: 9/97 723 XXIV 2643...| -bosnien-serb mot bosnien-serb i Banja Luka. USA hotar Pale-falangen 2644...| med radiostörn.om de stör valet. BIX: 9/97 125 XXII. Mer 11/97 723 XXVIV 2645...| -sprängattentat i Mostar.Oro bl.muslimer och kroater.Skadade och stor förö- 2646...| delse. BIX: 9/97 723 XXIV,125 XXII 2647...| -bosnien-serberna enas!? BIX: 9/97 125 XXIII 2648...| -Natostyrkorna,Sfor, ska växlas. USA svagt intresserat att fortsätta 2649...| övervakningen. Div.andra problem rapporteras. BIX: 10/97 723 XXIV 2650...| -Bildts efterträdare som fredsamordnare,Carlos Wessendorf,"kör hårt" 2651...| för att ena serber,kroater och muslimer i B. BIX: 12/97 723 XXV,125 XXIX 2652...| -bosnien-kroater gripna av Sfor och förda t krigsförbr.rättegång i Haag. 2653...| BIX: 12/97 125 XXIX 2654...| -Sverige skänkte alltför gammalt sjukvårdsmaterial till krigsdrabbade 2655...| B. BIX: 12/97 125 XXX 2656...| -ny flagga och nya fordonsskyltar - Bosnien ska bli ett. Men valutan 2657...| "släpar". BIX: 2/98 723 XXV 2658...| -Nato stannar i B. ännu en tid. Har f.n. BIX: 34.000 soldater där.Natos arb. 2659...| uppgifter och dagsläget kommenteras. BIX: 2/98 789 IV 2660...| -valmöte med tårgas och panik. Politiken idag. Men i Mostar råder för- 2661...| soning mellan muslimer och kroater-serber. BIX: 9/98 723 XXVI 2662...| -om den krigsförbrytar-efterlyste bosnien-serbiske f.d.ledaren Karadzic. 2663...| Vem är han? Fr.TV. BIX: 11/98 723 XXVI 2664...| -bosnien-serbisk lägervakt dömd till BIX: 40 års fängelse av krigsförbrytar- 2665...| tribunalen i Haag. BIX: 12/99 790 XI 2666...| -fler bosniska serber inför Haagtribunalen. BIX: 1/00 950 I (Hör äv.950 II). 2667...| -Arkan - serbisk mördare och etn.rensare i B. själv mördad. BIX: 1/00 950 II 2668...| -försök till att utjämna klyftan mellan serber och muslimer i val. BIX: 4/00 2669...| BIX: 950 II - III, 2670...| -åter en massgrav funnen. Mord utförda av serber år 1992. BIX: 8/00 950 III 2671...| -kommentarer om hur det gått att sammanföra "de tre folken" under de 5 år 2672...| som svunnit sen krigsslutet. De stora etniska skillnaderna kvarstår. 2673...| BIX: 11/00 950 V 2674...| -staden Mostar år 2000. BIX: 950 V. (Se ovan; mer om staden) 2675...| -bosnien-serbisk ex.pres. Plavsic inför krigsförbrytartribunalen i Haag. 2676...| BIX: 1/01 950 V 2677...| -i den bosniska staden Prijedor återvände muslimerna som serberna etniskt 2678...| rensade bort år 1992. Nu samsas de åter med serber där. BIX: 1/01 950 V 2679...| -bosnien-kroater dömda av Haagdomstolen för massaker på bosnien-muslimer 2680...| under åren 1991-94. BIX: 2/01 950 VI 2681...| -bosnien-kroater vill tillhöra Kroatien inte federationen med 2682...| bosnien-muslimerna. Politisk kris i Bosnien. BIX: 2/01 950 VI 2683...| -om serbiska krigsförbrytare från Bosnienkrigen under 1990-talet. Rapport 2684...| från Haagdomstolen. BIX: 4/01 950 VI, 792 VII 2685...| -serber angrep i upplopp muslimer och FN-personal i Banja Luka med anledn. 2686...| av att en ny moské skulle invigas. BIX: 5/01 950 VII 2687...| -massgravar med bosniska muslimer hittade. Offren var från 1995 och Srebrenica 2688...| då bosnienserber utförde etnisk rensning där. 2689...| BIX: 7/01 950 VII, 792 XII 2690...| -åter en massgrav troligen med muslimer hittad.Även nu är bosnienserber 2691...| de skyldiga. Och åter utanför Srebrenica. BIX: 7/01 792 XIII 2692...| -Sarajevo 10 år efter kriget, då serberna mördade och förstörde vad de kom 2693...| åt. BIX: 3/02 950 VIII 2694...| -Mostar BIX: 10 år efter kriget var staden fortfarande delad: en muslimsk och 2695...| en kroatisk del skiljd av den sönderbombade medeltida bron. 2696...| BIX: 4/02 , 950 VIII 2697...| -val i Bosnien. Flera rapporter. BIX: 10/02 950 VIII 2698...| -förre FN-sändebudet/fredsmäklaren Carl Bildt vittnade i Haagdomstolen till 2699...| f. bosnien-serbiska pres. Biljana Plavsics förmån. BIX: 12/02 459 I 2700...| -f. bosnien-serbiska presidenten Biljana Plavsic dömd för folkmord och brott 2701...| mot mänskligheten i Haagdomstolen. Viss historik från 1990-talet. 2702...| BIX: 3/03 950 VIII 2703...| -Plavsic fängslad i Sverige. Div. kommentarer. BIX: 6/03 950 IX,794 VIII 2704...| -bosnien/serbisk människorättsdomstol dömde serbiska staten att betala 2705...| motsv. 18 miljoner kr. till drabbade muslimer i Srebrenica 1995. 2706...| (8.000 dödades och 30.000 kvinnor och barn drevs på flykt). 2707...| BIX: 3/03 950 VIII 2708...| -en "bosniak" (bosnien-muslim) gripen för brott mot krigets lagar och förd till 2709...| Haagdomstolen. Förseelser före det han blev hjälte vid 2710...| Srebrenica och försvarade staden mot bosnien-serber. BIX: 4/03 950 IX 2711...| -åtta år har gått sen den bosnien-serbiska massakern i Srebrenica. Fortfarande 2712...| är inte de mest skyldiga (Karadzic och Mladic) till den etniska 2713...| rensningen mot muslimerna gripna. BIX: 11 juli 2003 950 IX 2714...| -åter en massgrav funnen efter masslakten vid Srebrenica 1995. BIX: 7/03 950 IX 2715...| -chefen f. "Int. kommissionen för försvunna personer" Kerstin Bomberger 2716...| rapporterar om massgravarna i Srebrenica och om irakiska massgravar. 2717...| BIX: 8/03 794 X 2718...| -rättegången i Haag mot f. serbiske pres. Milosevic fortsätter. BIX: 10/03 950 IX 2719...| -ännu efter 8 år har ej krigsförbrytaren/folkmördaren, bosnien-serben Karadzic infångats. 2720...| BIX: 1/04 950 IX 2721...| -Karadzic, Bosniens grymme sadist för 9 år sen, finns i Belgrad. Nu ska han 2722...| infångas, fordrar alla. BIX: 2/04 950 IX 2723...| 2724...|"Botniabanan". Planerad järnvägssträckning Umeå-Stockholm kalkylerad för 2725...| c:a 5 miljarder men kommer att kosta dryga 16 miljarder. BIX: 2/00 458 XIV 2726...| -miljökrav kan stoppa byggnationen av järnvägen. BIX: 1/01 792 I 2727...| -kommer den att byggas överhuvudtaget? Men den sägs stå klar 2008. Miljöpressen 2728...| är dock stark. BIX: 4/01 458 XX 2729...| -mycket stort område undersöktes där Botniabanan skulle fram. Stenåldersfynd 2730...| visar att bofast befolkning funnits vid Bjästa/Kornsjö SV om Örnsköldsvik. 2731...| Många andra intressanta arkeologiska fynd. BIX: 11/02 846 2732...| -delen Umeå-Haparanda, "Norrbotniabanan" orsakade bråk mellan Miljöpartiet 2733...| och socialdemokrater. Statsminister Persson vill bygga men har inga 2734...| "järnvägspengar" avsatta. BIX: 1/03 794 I 2735...| -Norrbottniabanan (Umeå-Haparanda). Kostnaden 19 miljoner kr. får kritik 2736...| från Miljöpartiet. BIX: 3/03 794 IV 2737...| 2738...|BOTSWANA. 40% är HIV-smittade. Medelliivslängden är f.n. 40 år men 2739...| beräknas sjunka till 30 i framtiden. Katastrof! BIX: 7/02 785 XII 2740...| -i nov. 2003 hade Botswana flest aidssjuka i världen. BIX: 794 XV 2741...| 2742...|Boutros Ghali se Ghali 2743...| 2744...|Bowie David. Brittisk rocksångare, legend. Intervju och sång. BIX: 7/97 600 III 2745...| 2746...|Boye Karin. (1900-1941). Om poeten. BIX: 739 XXIII 2747...| 2748...|Boxarupproret i Kina år 1900. Riktat mor européernas exploatering 2749...| av landet. Upproret slogs ned av int. arméstyrka. BIX: 343 K. 2750...| 2751...|Boxning BIX: 110A,110B,111,346,358,437R,395,418,m.m. 2752...| -om, ej med promotor Edwin Ahlquist BIX: 418 2753...| -div. med Ingemar Johansson BIX: 110-ser.,111,437R, 2754...| -Mohammad Ali; intervjuades vid Sverigebesök 1965 BIX: 419 2755...| -Mohammad Ali; år 1974 (kort) 2756...| -tungvikt: Tommy Farr v. Joe Louis år 1937 BIX: 438 2757...| -Tyson bet av en bit av örat på världsmästaren Holyfield. BIX: 6/97 457 2758...| -Tyson knockade sydafr. Franz Botha och fick motsv. 100 milj. kr. BIX: 1/99 458 XI 2759...| -eng. Lewis knockade am. Tyson i "århundradets tungviktsmatch". BIX: 6/02 793 X 2760...| 2761...|"Per Brahe" ångare som förliste 1918 på Vättern. BIX: 386 IX 2762...| 2763...|Bramstorp, Axel Pehrson-B. partiled. f. bondeförb. (c) 1934-1948 men 2764...| även statsminister och jordbruksminister 1936-1945. BIX: 706 V 2765...| 2766...|Brand i Göteborg - diskoteksbrand med 63 dödsoffer år 1998. Se Göteborg! 2767...| 2768...|Brandt Willy västtysk politiker(s) BIX: 68A,74,366,92 VI,99 V,375,384,725, 2769...| -död 1992. Kom. av ty. politiker BIX: 705 V,sv.intervju slutet 70-tal, 2770...| f. sv. utr.min. Andersson kom. BIX: 10/92 120 XXIII 2771...| -litet om spionaffären då B. var förb.kansler. BIX: 7/93 705 VI 2772...| -avgick 1974 som kansler pga kvinnoaffärer. BIX: 2/94 705 VII 2773...| 2774...|Branting Hjalmar (1887-1965) f.d. statsminister Kort andrakammartal år 1917. 2775...| BIX: 739 XXIII. 2776...| 2777...|Branting Anna författare intervjuas år 1933 om sin förre make Hjalmar. 2778...| BIX: 706 II, 600 VIII. 2779...| 2780...|BRASILIEN snabb spridning av aids och risk för koleraepedemi rapporteras 2781...| feb. -91. BIX: 2/91 100 VI 2782...| -om regnskogens "gummi-tappare" i försvinnande. BIX: 2/92 120 IV 2783...| -förstörelse av natur och livsmiljö i Sao Paulo. BIX: 5/92 120 XIII 2784...| -om gatubarnen BIX: 8/92 120 XIX 2785...| -demonstrationer mot korrupt president. BIX: 8/92 120 XX 2786...| -pres. ställd inför rätta, tvingas avgå. BIX: 9+12/92 120 XXII, 120 XXXII 2787...| -vice pres. Itamar Franco insatt som president. BIX: 12/92 120 XXXII 2788...| -valresultat.1/2 befolkn.vet inte vad de röstat på. BIX: 4/93 121 XII 2789...| -pres.Franco har problem med ekonomi och ministrar. BIX: 6/93 121 XXII 2790...| -förtrycket av indianerna uppmärksammat på ursprungsbefolkningens 2791...| år 1993. Många självmord bland unga. BIX: 6/93 417 2792...| -Lola eller Cardoso president? Brasilien av idag. 9-10/94 BIX: 122 XXIV 2793...| -framtiden för B. efter Cardoso-seger. BIX: 10/94 122 XXV 2794...| -Amnesty Int. kritiserar barnbehandling i Rio. Dagsrap. BIX: 10/94 122 XXVI 2795...| -Brasilien av idag. Svenskt reportage. BIX: 11/94 434 2796...| -Sao Paulo -"Sveriges tredje industristad". Svenska varor i B. + många 2797...| rika, men många, många fattiga. BIX: 12/95 123 XXV 2798...| -om lantarbetarnas kamp mot storgodsägarna. (kort) BIX: 5/96 751 II 2799...| -jordägande i landet. BIX: 4/97 125 X, 5/97 753 I 2800...| -stort polisvåld bland de fattiga i Rio de Janeiro. BIX: 4/97 125 XI 2801...| -mycket stora skogsbränder i Amazonas regnskogar:"Jordens lungor krymper". 2802...| Pengar styr! BIX: 10/97 125 XXIV 2803...| -"på randen till ekonom.kollaps". Pol.val Cardoso favorit. BIX: 10/98 789 XVI 2804...| -ekonomin i världen påverkad av ekon.oron i B. BIX: 1/99 790 I ,785 I 2805...| -korruption och kriminalitet i det stora kokainmissbruket. BIX: 7/00 458 XVII 2806...| -uppblossat? handelskrig med Kanada,som anklagade B.att sälja BSE-smittat 2807...| nötkött.Egentligen ligger konflikten mer åt det militära. BIX: 2/01 792 III 2808...| -världens största oljeplattform kantrade. 2,7 milj.liter olja totalt till 2809...| botten. Ev.oljekatastrof väntas? BIX: 3/01 792 V 2810...| -Brasilien vann över Tyskland med 2-0 i Fotbolls-VM-finalen. BIX: 6/02 793 XI 2811...| -dagligen omfattande våld i huvudstaden, men även i landet i övrigt. 2812...| BIX: 2/03 794 III 2813...| -s.k. banditer stör karnevalsdagarna. Mängder av poliser skyddar deltagarna. 2814...| BIX: 3/03 794 III 2815...| -ny jordreform med trög start. Reportage. BIX: 7/03 785 XV 2816...| -misslyckad raketstart dödade 21 pers. och skadade flera. 8/03 794 XI 2817...| -25.000 är av en eller annan anledning drabbade av slaveri, som är mycket utbredd i 2818...| Brasilien. BIX: 1/04 785 XVI 2819...| 2820...|Braun, Wernher von. (1912-77). "Rymdens pionjär". Pappa till Vergeltungswaffe 2821...| V2 och den amerikanska månlandningen. Från TV. BIX: 3/96 739 XV 2822...| 2823...|Brev, kärleks-, (tidsdokument?) från 5 författare.(1800-tal) BIX: 407 2824...| 2825...|Britannic liksom Titanic, två "osänkbara superfartyg". Se under Fartyg! 2826...| 2827...|Broberg Robert kär sångartist BIX: 4/94 706 XIV 2828...| 2829...|Broförbindelse Sverige-Danmark BIX: 4/91 100 XI, 8/94 707 V 2830...| 2831...|Broman 2832...| -Sten. Kompositör. Medverkan i Birgit Nilsson-program av Lasse Holmqvist 2833...| år 1971. Övriga medv. Alice Babs. BIX: 529 VII 2834...| -Sven. Greta Garbo-kännare med röstinspelningar. BIX: 706 XVI, 2835...| -intervjas 1970 av L.Holmqvist tillsammans med författare Fritjof Nilsson 2836...| Piraten BIX: 600 I 2837...| 2838...|Bronsålder (sök även i BIX: 343- och 800-serierna:Historiska utflykter) 2839...| -fynd i Lidköping 1986 BIX: 61 2840...| -röse på Tjörn BIX: 343 J. 2841...| -marinarkeologi i Skottland, Schweiz och USA BIX: 343 H 2842...| -danska undersökningar BIX: 343 M 2843...| -stora fynd vid Lilla och Stora Uppåkra utanför Lund. BIX: 4/97 822 2844...| -kultplats i Stretered utgrävd. BIX: 12/00 837, 458 XVIII. 2845...| 2846...|Broströmskoncernen. Redarfamiljens skandaler. Info-chefen Algot Mattsson 2847...| berättar om Dan Broström nu efter allt "är borta". 2848...| BIX: 3/98 739 XXII , 368 XVI 2849...| 2850...|Brundtland, Gro Harlem. Norsk statsminister Starkt uppswing i N. under hennes 2851...| ledning. BIX: 10/96 124 XVIII 2852...| 2853...|Brunius Pauline skådespelerska, regissör, Dramatenchef BIX: 706 I 2854...| 2855...|Bryssel,reportage från vardagslivet. BIX: 3/1991 383 2856...| 2857...|Brännström Elsa Röda Korsare. Här fr. 1944. BIX: 344 VII 2858...| 2859...|Bröduppror (Hungerupplopp)i Haga Göteborg 1917 BIX: 354,357,368 VIII,822 2860...| 2861...|v. Brömssen Tomas skådesp. komiker m.m. BIX: 368 VI,529 I-II,706 XIII, 2862...| 2863...|BSE-smitta se Galna Ko-sjukan. 2864...| 2865...|Buchenwald. Se Tyskland och Koncentrationsläger. 2866...| 2867...|Bucuse Paul, världsberömd mästerkock, fransman intervjuas i TV. BIX: 3/03 742 VI 2868...| 2869...|Budapest. Judarna återvänder efter förnedringen 1938-45. BIX: 1/95 25 VIII 2870...| 2871...|Buddismen. Viss historiebakgrund i Sverige. BIX: 10/93 421 2872...| -buddister mot regimen i Vietnam. BIX: 5/94 122 XII 2873...| 2874...|BULGARIEN 2875...| -om kungahuset åren 1908-1946. BIX: 7/98 116 XII 2876...| -mot demokrati? 1989 BIX: 92 III,92 V.92 VI,99 III, 2877...| -längre reportage om Bulgarien av idag 6/1990 BIX: 374. 2878...| -kommunistseger i val 6/1990.Opp. och ungdom i protest BIX: 99 IX. 2879...| -enveten kommunist tvingad avgå 7/1990 BIX: 99 X. 2880...| -politiskt kaos och "polsk riksdag" 7/1990. 2881...| -ny president 8/1990 BIX: 99 XI. 2882...| -hårt drabbat pga Gulfkriget.Bulgarien fryser. BIX: 100 IV. 2883...| -första icke-socialistiska regeringen svag. BIX: 10/1991 100 XXIV 2884...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 2885...| -åter pres.val (andra omgång) 1/1992 BIX: 120 II 2886...| -nära BIX: 450 pers.sköts i flyktförsök 1946-1989. 2/1992 120 IV 2887...| -gör upp med sitt arbetsläger-förflutna från 1959-62. BIX: 6/93 416 2888...| -minoritet av turkar i B. kämpar för sitt islam. BIX: 6/93 416 2889...| -parlamentval med kommunist-dominans. BIX: 12/94 122:31 2890...| -Sofia - en stad i totalt förfall. De flesta i B.har tappat intresset 2891...| för demokratiprocessen i landet. BIX: 3/96 751 2892...| -presidentval BIX: 11/96 124 XIX,751 III 2893...| -demonstrationer i Sofia mot regimen.Parlamentet stormat. BIX: 1/97 125 I 2894...| -dagens B.: BIX: 100:-/mån.=genomsnittslön.Över 300% inflation.1/97 125 II 2895...| -Peter Stojanof ny president. BIX: 1/97 125 II 2896...| -om den politiska instabiliteten. BIX: 1/97 751 IV 2897...| -solrosoljan - lönande industri som försvann. BIX: 4/97 456 2898...| -valfacit:Socialistiska regeringen föll,demokratisk allians vann. BIX: 4/97 2899...| BIX: 125 X 2900...| -exilkung Simeon II,som har ett stort stöd i Bulgarien, bildade ett 2901...| nytt pol.parti och gick ut i parlamentval. BIX: 6/01 785 IX 2902...| -Simeon II fick BIX: 50 % av rösterna till parlamentet och accepterade att bli 2903...| Bulgariens nye premiärminister (Kort återblick). BIX: 7/01 785 IX 2904...| -Bulgariens premiärminister besökte Sverige. BIX: 11/04 795 XII 2905...| 2906...|Bull Ole, (1810-1880)no.viol.och tonsät."Säterjäntans söndag" BIX: 407 2907...| 2908...|BURMA äv. MYANMAR f.d. rika B.styrs hårt av mil. 5/1990. BIX: 99 VIII. 2909...| -opp.vann val men får bilda regering i djungeln. BIX: 12/1990. 380. 2910...| -Nobels Fredspris 1991 till kvinnlig opp.ledare i husarrest, 2911...| svårt slag för militärdiktaturen. BIX: 10/1991 100 XXIV 2912...| -gerilla,grymheter,oordning och militärer. BIX: 10/1991 392 2913...| -sv.affärsmän avråds resa till B. BIX: 10/1991 100 XXV 2914...| -amnesty intern.-rapport fördömmer juntan i B. Fredspristagar- 2915...| innan Aung San Suu Kui:s familj hämtar priset. BIX: 12/1991 100 XXVII 2916...| -fredspristagarinnan fortfarande i husarrest. BIX: 2/93 121 V 2917...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 2918...| -om folkfördrivningen fr.B.till Bangladech 2/1992 BIX: 120 V 2919...| -striderna juntan-rebellerna sker med svenska vapen på båda sidor. 2920...| Långt direktreportage av Staffan Heimerson. 3/1992 BIX: 379 2921...| -får bitr.FN-sekr.Eliasson se sanningen om flyktingarna? BIX: 120 VIII 2922...| -ett blomstrand land har blivit ett av världens fattigaste genom 2923...| militärjuntans försorg.Stort människoförakt. BIX: 10/92 120 XXIV 2924...| -svensk export till B.av mobilutrustn.orsakar rabalder.Burma idag. 2925...| BIX: 12/92 120 XXIX 2926...| -många nobelpristagare sympatiyttrar sig med Aung San Sui Kui, 2927...| som sitter i husarrest. BIX: 2/93 121 V 2928...| -regimen (militären) för skräckvälde i landet. BIX: 2/93 121 VI 2929...| -Aung San Sun Kui formodas släppt ur husarresten. BIX: 1/94 122 II 2930...| -fortsatta oroligheter. Mil.juntan oresonlig. BIX: 2/95 123 IV 2931...| -gerillan flyr efter BIX: 50 års kamp för sjävständighet. 2/95 123 V 2932...| -opp.politikern - fredspristagarinnan fri (eft.6 år) BIX: 7/95 123 XIX 2933...| -Burma idag m. bl.a. Aung San Sun Kui-intervju. BIX: 1/96 751 2934...| -mil.juntan förs.förhindra demokrati. Opposition:Aung San Sun Kui 2935...| BIX: 5/96 751 II 2936...| -demokrati-möten inför BIX: 10.000 pers. fr. Aung San Sun Kuis trädgård. 2937...| Hon trotsar militärjuntan. BIX: 6/96 75 II,124 X 2938...| -kampen mot mil.regimen hårdnar. BIX: 6/96 124 II 2939...| -ett"förälskat" reportage om Aung San Sui Kui. BIX: 6/96 751 II 2940...| -ytterligare rapport + intervju med opp.ledaren. BIX: 6/96 75 II 2941...| -studentdemonstrationer och gripanden. BIX: 12/96 751 IV 2942...| -Aung San Suu Kui höll opp.möte, blev ej störd av regimen! BIX: 1/97 751 IV 2943...| -EU hotar med sanktioner på gr.av barnarbete. BIX: 3/97 753 I 2944...| -attentat på juntageneral skylls på Aung San Suu Kui. BIX: 4/97 125 VIII 2945...| -oppositionanhängare åter gripna. USA införde sanktioner. BIX: 5/97 753 I 2946...| -vart tog den utlovade demokratin vägen? B.medlem i ASIAN. BIX: 7/97 753 II 2947...| -juntans press på Aung San Suu Kui fortsätter. BIX: 7/98 789 XIII 2948...| -militärernas trakasserier tvingar medborgare att fly landet. BIX: 1/01 785 VII 2949...| -Aung San Sui Kui släpptes från husarresten efter BIX: 19 mån.5/02 793 VIII-IX 2950...| -ledaren för demokratiska oppositionen i Burma,Aung San Suu Kyi,intervjuas 2951...| i hemlighet av Malou von Siwers i det diktatoriska Burma. BIX: 11/02 742 IV 2952...| -opp.ledaren åter gripen av militärregimen. Var i kontakt med FN. BIX: 5/03 2953...| BIX: 785 XIV 2954...| -omvärlden sätter press på Burmas regering ang.Uung San Suu Kuis öde i 2955...| fängelset. BIX: 6/03 785 XIV-XV 2956...| -folkligt uppror väntas i Burma. + Maktkamp på hög nivå. BIX: 10/04 785 XVIII 2957...| 2958...|BURUNDI som överallt ivärlden; fasansfullt inbördeskrig. BIX: 10/93 2959...| BIX: 121:J 2960...| -pres.i B. och pres.i Rwanda mördade.Läget instabilt. BIX: 4/94 122 IX 2961...| -laglöshet och pol.våld.Rapport fr.Bujumbura. BIX: 1/95 123 I,745 IV 2962...| -allvarliga försök att ena hotu- och totsi-folken. BIX: 3/95 123 VI 2963...| -åter ett sv.reportage om inbördes-problemen. BIX: 3/95 123 VIII 2964...| -motsättningarna fortsätter hotu och totsi. BIX: 6/95 745 IV 2965...| -spänningen växte och det blev en mil.kupp.Hittills har BIX: 150.000 dö- 2966...| dats i stamstriderna. BIX: 7/96 751 II 2967...| -diverse om situationen i B. BIX: 7/96 124 XIII + 11/96 124 XX 2968...| -återblick och framtid i Central- och Sydafrika. BIX: 12/96 745 V 2969...| -fortsatt rapportering om mördande stamkrigare. BIX: 1/97 751 IV 2970...| -inb.krig och grannmedling. BIX: 2/00 2/00 785 IV 2971...| -med hjälp av FN skulle ett 7-årigt inbördeskrig ta slut, men våld och 2972...| rädsla hindrade freden. BIX: 8/00 785 VI 2973...| 2974...|Bush George Sr. amer.rep.president (1988-1992) BIX: 65,71,83,84,86,87,88, 2975...| -vid vicepresident-valet 1988 BIX: 83. 2976...| -vald till president BIX: 11/1988 84. 2977...| -svär eden, del av installationstal BIX: 20 jan.1989 86. 2978...| -i Ungern 1989 BIX: 71.I Polen 1989 65,88. Om Nicaragua 1989 87. 2979...| -vapenskramlar mot El Salvador BIX: 11/1989 92 III. 2980...| -lämnar dörren öppen när USA bröt med PLO 6/1990 BIX: 99 IX. 2981...| -vid Natos Toppmöte i London i 7/1990 (kort) BIX: 99 X. 2982...| -känner sig hotad av Irak (kort) BIX: 99 XI 2983...| -delar av tal i samband med Irak-Kuwait-konflikten 1990. BIX: 375 2984...| -hårda ord om irakisk gisslan i 8/1990 BIX: 99 XII. 2985...| -tal på barnmöte och i FN BIX: 10/1990 99 XIV. 2986...| -klartext mot Iraks Saddam Hussein BIX: 10/1990 375. 2987...| -härsknar till mot Irak igen BIX: 99 XVI. 2988...| -"We are deadly serious" Mellanösternkrisen 1990 BIX: 11/1990 99 XVII. 2989...| -på besök i Prag, hyllar tjeckiska ledare BIX: 11/1990 99 XVII. 2990...| -kommentar vi EFK (Europeiska Säkerhetskonferensen)1990 BIX: 99 XVII 2991...| -på besök hos de am.trupperna i öknen BIX: 11/1990 99 XVIII 2992...| -fördömmer sovj.massaker i Litauen 1/1991 BIX: 100 I 2993...| -kongresstal om am.trupper och om balt-staterna 1/1991 BIX: 100 IV. 2994...| -peppar upp hemma opinionen under Gulfkriget 1/1991 BIX: 100 IV. 2995...| -meddelar FN-alliansens benhårda ultimatum till Irak och igång- 2996...| sättandet av slutliga markstrider runt Kuwait. 2/1991. BIX: 100 V 2997...| -kriget slut,Kuwait är befriat 2/1991 BIX: 100 VI. 2998...| -planer för Gulfområdet 3/1991 BIX: 100 VII. 2999...| -förnekar bråk om presidentposten 1979-80, gisslandramat dessa år, 3000...| pres.in på sjukhus efter hjärtbesvär 5/1991 BIX: 100 XIII. 3001...| -varnar Irak;bluffar med kärnv.industrin.7/1991. BIX: 100 XVII. 3002...| -USA häver sanktionerna mot Sydafrika. 7/1991. BIX: 100 XVII. 3003...| -presskonferenser vid statskupp i Sovjet 8/1991. BIX: 724 I 3004...| -varnar åter Irak för samarb.ovilja. 9/1991 BIX: 100 XXII 3005...| -lovar skrota många am.kärnvapen. 9/1991 BIX: 100 XXIII 3006...| -hyllar avgående Sovjetpres.Gorbatjov. BIX: 12/1991 100 XXVIII 3007...| -speciella Bush-band BIX: 724 I-II 3008...| -David Frost intervjuar i en timma (dål.TV-ljud) 1/1992 BIX: 724 II 3009...| -insjuknar hastigt vid middag i Japan.Kommenterar själv.Dalande 3010...| popularitet i USA. "Bilkungen" Iacocca kritiserar sin presi- 3011...| dent. 1/1992 ( BIX: 120 I), 724 I 3012...| -delar av tal om Ryssland och val. 1/1992 BIX: 724 I 3013...| -kort vädjan om att stötta honom i kommande pres.val.2/1992 BIX: 724 I 3014...| -om stor ekonomisk hjälp till Ryssland. 4/1992. BIX: 724 I,120 VIII 3015...| -del av tal vid Los Angeles-upploppen 1 maj1992 BIX: 120 XI 3016...| -tal vid toppmöte med Rysslands pres.Jeltsin. BIX: 6/92 724 III 3017...| -varnar åter Irak och Saddam Hussein. BIX: 7/92 724 I 3018...| -inför pres.valet BIX: 8/92 724 I,120 XIX,724 III, 3019...| -om skatter och förmodad vinst i pres.valet. BIX: 9/92 724 III 3020...| -förloraren i val 1992 tackar och lyckönskar USA:s BIX: 42:dre pres. 3021...| Bill Clinton ( BIX: 46 år,dem.) 724 I,III,IV,120 XXV, 3022...| -med anl.av mil.FN-ingripande i Somalia. BIX: 12/92 724 I 3023...| -runt ett Somalia-besök och i Moskva för att med Ryssland pres. 3024...| Jeltsin skriva hist.nedrustningsavtal. BIX: 1/93 724 I,724 V,121 I 3025...| -en dag kvar av pres.Bush (S:r) presidentperiod. (kort) BIX: 1/93 724 I 3026...| 3027...|Bush W George (Jr.) amerikansk rep.president (2001- 3028...| -George W Bush samlingsband BIX: 725 XXX GUL (Se äv.725 XXX RÖD) 3029...| -i primärvalet för presidentposten. BIX: 1/00 725 VII,791 II 3030...| -svor eden och höll installationstalet. BIX: 20 jan.2001. 725 XI,792 II 3031...| -om George W Bush BIX: 3/01 725 XIII GUL 3032...| -de första BIX: 100 dagarna kommenteras. 4/01 725 XIII 3033...| -Bush i samband med historiens värsta terrorattacker, mot New York och 3034...| Washington den BIX: 11 sept.2001. 725-serien gul + 725 XIX 3035...| -Bush om anfall mot talibanska Afghanistan 7 okt.2001. BIX: 725 XX,792 XVI 3036...| -Bush om Kuba och Irak vid Fattigdomskonferensen i Mexico BIX: 3/02 725 XXX. 3037...| -Bush om BIX: 11 sept.2001 och terroristbekämpningen i världen.9/02 725 XXX. 3038...| -Bush söker stöd i FN:s gen.församl.för anfall mot Irak. BIX: 9/02 725 XXX gul 3039...| och röd, BIX: 793 XIII 3040...| -Bush tal till nationen jan.2003. BIX: 725 XXX gul,730 I,(794 II). 3041...| -tal t.anhöriga vid rymdfärjan Columbia störtning. BIX: 2/03 730 I,725 XXX gul 3042...| -presskonf.i TV om Saddam Hussein,omsorgen om USA och FN.(CNN) BIX: 2/03 730 I 3043...| -fortlöpande rapporter från Irak-kriget. BIX: 70 XIV Spec.:2 + 730 II + 794 V + 3044...| + BIX: 730 II Spec.(gul) + 725 XXX gul. 3045...| -Bush om Irakkrigets ekonomi. BIX: 3/03 725 XXX gul. 3046...| -Bush-tal till BIX: 20.000, varav 12.000 militärer i North Carolina.Ämne: Irak- 3047...| kriget nu och efter segern. BIX: 4/03 725 XXX gul:2 3048...| -am.trupperna alldeles i Bagdads utkanter. 3 april 2003 3049...| -kampanjen för nästa presidentperiod har börjat. BIX: 5/03 725 XXX (2). 3050...| -tal i FN BIX: 23 sept.2003. Om Irak och terrorn i världen. Ber FN om hjälp 3051...| i Irak. BIX: 725 XXX:2 gul, 730 III, 794 XIII. 3052...| -Bush "ute och cyklar" när det gäller massförstörelsevapen i Irak. BIX: 10/03 3053...| BIX: 730 III,794 XIII 3054...| -50% av det am. folket vill inte ha kvar Bush vid nästa presidentval. 3055...| BIX: 11/03 730 IV 3056...| -intervjuas i BBC av David Frost om Irak-politiken. 16 nov.2003. 3057...| BIX: 11/03 730 II Spec.:2 3058...| -Bush tappar mer och mer fötroende bl.hemmapubliken pga Irak-politiken. BIX: 4/04 730 VI 3059...| -pres.Bush har lagt beslag på tilfångatagne Irakdiktatorns Saddam Husein pistol. BIX: 5/04 3060...| BIX: 725 XXX gul. 3061...| -del av Bush installationstal vid andra mandatperioden. BIX: 1/05 725 XXXgul. 3062...| 3063...|Bushmän, folkslag i södra Afrika, i utdöende. BIX: 1/95 745 III,436 3064...| 3065...|Bussar De Vita (svensk humanitär krigsinsats) BIX: 59,27 II,718 II, 3066...| 3067...|Bylock Maj. Sv.doldis bland barnboksförfattarna.Intervju. BIX: 4/00 739 XXII 3068...| 3069...|Börser 3070...| -rapport BIX: 8/92 120 XIX 3071...| -företagssiffror i USA orsakar oro i börs/aktiemarkmaden. BIX: 8/97 125 XX 3072...| -från panik till yra på några dagar efter Hong Kong-ras. BIX: 10/97 458 III, 3073...| BIX: 125 XXV 3074...| -börsoron i världen i okt. 1997 startade i Thailand. BIX: 753 III 3075...| -ekonomiturbulensen i världen. BIX: 8/98 789 XIV. 9/98 458 IX 3076...| -den stora oron på internationella börserna speglas. BIX: 10/98 789 XVI+XVII 3077...| -börsras i USA gav eko på världens börser. BIX: 725 VII-VIII,791 I,791 VI-VII 3078...| -effekter från amerikanska börsraset i Asien. BIX: 4/00 791 VII 3079...| -börser uppåt efter amerik.räntesänkning. BIX: 1/01 792 I 3080...| -svenska aktieägare har förlorat 1. BIX: 400 miljarder på 1 år. Index har fallit 3081...| BIX: 35% på Stockholmsbörsen. 3/01 792 IV 3082...| -börser och kurser 4 sept.2001. BIX: 792 XIV 3083...| -börser och kurser BIX: 31 okt.2001. 792 XXII 3084...| 3085...|Börsras internationellt 1987: BIX: 77,80,458 III, 3086...| 1989: BIX: 92 I 3087...| 1990: BIX: 99 XII,99 XIV. 3088...| 1992: BIX: 120 XVII 3089...| 1997: BIX: 125 VIII,125 XX,125 XXV,458 III, 3090...| 1998: BIX: 789 XIII,789 XIV789 XVI+XVII 3091...| 2000: BIX: 725 VII,791 I + VI + VII 3092...| 3093...|C se även K 3094...| 3095...|Camp David-avtalet 1978: Israel-Egypten-USA. BIX: 5/92 706 VIII 3096...| 3097...|CANADA se KANADA 3098...| 3099...|Cancer 3100...| -i lungorna.för första gången erkänner tobaksjätte sambandet. BIX: 3/97 455 3101...| -oro bl.Nato-soldater för uranförstärkt ammunition. BIX: 1/01 792 I 3102...| -största mätningen visar att stärkelse i uppvärmning är farligt.Chips 3103...| och frites bl.a.är olämpliga.Svenska Livsmedelseverket i lång inter- 3104...| vju. Svår riskbedömning! BIX: 4/02 793 VIII 3105...| -snusandet ger cancer enligt senaste forskningar. BIX: 11/04 795 XII 3106...| 3107...|Carl XVI Gustaf se Kungligheter 3108...| 3109...|Carl Prins om RK-ambulanser i Finland BIX: 94 I, 3110...| 3111...|Carlbom Kaj radioröst BIX: 72, 3112...| 3113...|Carlos Kung i Spanien BIX: 45, 3114...| 3115...|Carlsson Ebbe-affären BIX: 68B,68C,82, 3116...| 3117...|Carlsson Ingvar statsminister 1986-1991: BIX: 66,68,68 C,69,74,81,82,84,92, 3118...| - väljs till statsminister 13 mars 1986, Jungfrutal.Ny regering 3119...| - och politisk inriktning mot 90-talet, jungfrutal 66. 3120...| - med anledning av förre statsministern Olof Palmes död BIX: 68,74. 3121...| - i KU-förhör BIX: 8/88 68 C 3122...| - Finlands president död. BIX: 69 3123...| - löften inför 1988: BIX: 81. 3124...| - Ebbe Carlsson-affären BIX: 68C,82,365. 3125...| - om USA's nye president Bush BIX: 84. 3126...| - i Polen BIX: 10/89. ??? 3127...| - regeringsförklaring (del av)v.Riksmötet 1989,skatteomlägg. BIX: 92 3128...| - då Berlin-muren revs i BIX: 11/1989 92 II, 3129...| - om det ökande våldet i Sverige 1989 BIX: 92 II, 3130...| - om att försvarsbudgeten måste bantas ( BIX: 12/89) 92 V. 3131...| - i intervju i Elfvings program "Efter tre" BIX: 6/12 989 721,369. 3132...| - parodisk skiva om Ingvar Carlsson BIX: 369 3133...| - intervju om 1990 ( BIX: 1/90) 372. 3134...| - procentar och förkl.,Haga-möte om förest.kris BIX: 1/90 99 II. 3135...| - intervju i samband med att (s)-regeringen avgår( BIX: 99 IV),99 Ö. 3136...| - vald t.statsmin f.andra ggn. Oppositionskom. BIX: 2/90 99 IV. 3137...| - kommenterar Östtysklands demokratiska val i BIX: 3/90 99 VI. 3138...| - förklarar dåliga väljarsympatier i "Efter tre" 1 maj 1990 BIX: 721. 3139...| - annalys.tysk-ryskt beslut om Natotillhörighet BIX: 7/90 99 XI 3140...| - 50 milj. till flyktingar i Mellanösternkrisen 1990. BIX: 99 XIII. 3141...| - orolig,vill kohandla med de borgerliga BIX: 9/90 99 XIII. 3142...| - på partikongr.1990;om samling,kärnkraft och EG BIX: 99 XIII,99 XIV. 3143...| - "förklarar" räntehöjning med 3% BIX: 10/1990 99 XVI. 3144...| - på Europeiska Säkerhetskonferensen i BIX: 11/90 99 XVII. 3145...| - om sv.gisslan i Irak BIX: 11/90 99 XVIII. Utl.kritik 99 XIX. 3146...| - "större snapsar på Erlanders tid" BIX: 12/90. 378. 3147...| - tar emot skarp LO-kritik och förklarar solidariteten med 3148...| (s)partiet på gr.av försvagad ställning BIX: 12/90 99 XIX. 3149...| - fördömmer sovj.massaker i Litauen BIX: 1/91. 703 II-III,100 I. 3150...| - tecknar uppgång i ekonomin BIX: 3/91.Valtaktik? 100 IX. 3151...| - talar om kurdernas problem i Irak. BIX: 4/91 100 X. 3152...| - om ny världsordning inom FN:s gränser. BIX: 4/91 100 XII. 3153...| - intervju om (s)-politiken,omvärlden och sig själv. BIX: 12/1990 och 4/1991 721. 3154...| - första maj 1991. BIX: 384 3155...| - parodi i valtider BIX: 388 3156...| - med anl.av sänkt moms på mat och rest.besök. BIX: 5/91.100 XIV 3157...| - då Indiens Rajiv Gandhi mördades 21 maj 1991. BIX: 100 XIV 3158...| - försvarar Sveriges stora budgetunderskott. BIX: 6/91. 100 XVI. 3159...| - i Kanada i 6/1991. Om samarbete och (s)-statistik. BIX: 100 XVII. 3160...| - konsumentv.beräknar, C.försvarar (s)-skatteomläggn. BIX: 100 XVIII. 3161...| - kom. i samband med sovjetisk statskupp 8/1991. BIX: 708 IV 3162...| - (s)-regeringens avskedsansökan efter valförlust. BIX: 9/91 100 XXII 3163...| - kritiserar den borgeliga regeringen. BIX: 12/91 100 XXVII 3164...| - gräl om ordet neutralitet och i debatt BIX: 12/91 100 XXVII 3165...| - nöjd med sig själv (mycket kort) BIX: 1/92 393 3166...| - TV-debatt med statsminister Bildt (m) BIX: 1/92 722 3167...| - kritiserar borg.regeringens bostadspolitik BIX: 2/92 120 III 3168...| - vid f.fin.min Gunnar Sträng bortgång BIX: 3/92 120 V 3169...| - C."tuppfäktar" med Bildt inför arb.lösa ungdomar. BIX: 120 VIII 3170...| - sträcker ut en hand. BIX: 9/92 120 XX 3171...| - unik krisuppgörelse med reg.partierna "drog åt svångremmen 3172...| ordentligt" på svenska folket. BIX: 9/92 120 XXI, 707 II 3173...| - allvar i uppsluppet TV-program BIX: 9/92 120 XXII 3174...| - vid partikongressen 1993 BIX: 9/93 121:E 3175...| - ordf.i undersökande FN-kommission. BIX: 9/93 121:F 3176...| - "han som sagt det förut"-Carlsson om Ryssland BIX: 12/93 121:P 3177...| - rosar(nåja)och risar borgelig regering.Intervju BIX: 12/93 121:R 3178...| - meddelar regerings beslut att ej bärga fartyget Estonia BIX: 12/94 3179...| BIX: 436,721 II,122:31 3180...| -på komferens på Mallorca om Europas arb.löshet och Ecu:n. BIX: 9/95 3181...| BIX: 123 XVII 3182...| -div.uttalanden vid den s.k.Åseleutvisningen. BIX: 1/96 124 I-II 3183...| -ser tillbaka på sin statsminister-tid. BIX: 1/96 113 IV 3184...| -om den sv.fredsinsatsen i Bosnien,om Nato och Europa. BIX: 1/96 113 IV 3185...| -förgrymmad över amerik.och tillika uppgifter av f.sv.marinchefens upp- 3186...| gifter att Sverige samarbetade med USA under 1960-80-talet. 3187...| BIX: 3/98 789 VI 3188...| -intervjuas av Malou von Sivers i TV, 8 dec. 1998. BIX: 12/98 721 III 3189...| -intervjuas om ett flertal ämnen "från förut". 28 dec. 2002. BIX: 12/02 721 III 3190...| -försöker hjälpa till att sälja Jas 39 Gripen till Brasilien. BIX: 12/02 793 XVII 3191...| -f.statsminister Carlsson ger ut bok om sina plus och minus i politiken och schismen 3192...| med sin f.fin.min.Kjell Olof Feldt (s) BIX: 9/03 794 XIII 3193...| 3194...|Carlsson Sickan (f.1915)filmskåd.,komedienne.Intervju + från fil- 3195...| mer 1935 och 1942 BIX: 706 XII,+ Hylands Hörna 1944 511 3196...| 3197...|Carlström Bo radioreporter,kom.fredsöverenskommelsen i Vietnam- 3198...| kriget 1973 BIX: 29. 3199...| 3200...|Carola svensk vinnartjej i schlagerfestival i Rom 1991. BIX: 385. 3201...| 3202...|Carter Jimmy (dem.) am. president 1977-80: BIX: 34,37,43,44,45,337,(99 VII), 3203...| -svär presidenteden 1977 BIX: 34. 3204...| -kort om am.medborgaren 1978 BIX: 337 3205...| -diplomatiska förbindelser USA-Kina 1978 BIX: 44. 3206...| -hotar Sovjet med anl.av inmarschen i Afghanistan 1980 BIX: 37. 3207...| -erkänner sig besegrad i pres.valet av Reagan 1890 BIX: 43. 3208...| -en tillbakablick - talar till Amerika 1981 BIX: 45. 3209...| -konfliktforskare och medlare på Sverige-besök 1990 BIX: 99 VII 3210...| -vid Camp David-avtalet 1978 mellan Egypten-Israel BIX: 706 VIII 3211...| -CNN i lång intervju med C.som förhindrade invasion av 3212...| Haiti. BIX: 9/94 724 Spec.1. (om Haiti 122 XXII-XXIII) 3213...| -Carter om ev. flygplansförsäljning till Chile. BIX: 1/98 789 II 3214...| -Carter fick Nobels Fredspris 2002. (Direkt kritik mot.pres.Georg W 3215...| W Bush republ.Irak-politik bl,a.). BIX: 10/02 793 XIV,742 IV,724 Spec.:1. 3216...| -Carter CNN-intervjuas om sig själv och vad han uträttat. I samband med 3217...| utdelandet av Nobels Fredspris i Oslo dec.2002. BIX: 724 Spec.:4. 3218...| -Carter fördömmer USA/Englands krigshot mot Irak. BIX: 3/03 724 Spec.:1,730 I, 3219...| BIX: 794 IV 3220...| 3221...|Casino-revyn. Lite från 1979 års revy. BIX: 509 II 3222...| 3223...|Casserman Hjalmar Drottn.Viktorias och Kung Gustaf V:s läkare BIX: 706 I 3224...| 3225...|Catalina svenskt flygplan nedskjutet av Sovjet BIX: 6/52 78,369,372,341 I (f.d.27 III-IV), 3226...| -händelser kring denna affär. BIX: 3/91. 100 X 3227...| 3228...|Cederberg Jörgen radioman med stort R. BIX: 344 III-V, 3229...| 3230...|Cederhöök Sten Åke (1913-1990) entertainer (Jubel i busken) BIX: 507, 3231...| -60 års teaterminnen (3 tim. med historier, kolleger och sång 3232...| sammanställda av Radio Göteborg 5 febr.1990) BIX: 528 A+B,C+D. 3233...| -vitsar tillsammans med tidningen GT (sedermera Idag) BIX: 528 D 3234...| -om sig själv("Ni får ta mej precis som jag är").Från 1976. BIX: 368 XX 3235...| 3236...|Cello psyn.f.Olle Carle kåsör i dagspress och böcker BIX: 706 II. 3237...| 3238...|CENTRALAFRIKA se Afrika 3239...| 3240...|CENTRALAMERIKA se resp. land. 3241...| 3242...|Cervin Andreas överexekutor i kamp mot regering 1940 BIX: 90 II. 3243...| 3244...|Chalmerscortégen BIX: 368 II, 3245...| 3246...|Chamberlain Neville eng.premiärminister 1937-40. BIX: 10,11,78,91 I,91 III, 94 II,16 V,21 X, 3247...| 3248...|Charles Prins eng.tronföljare BIX: 87,116 VIII,125 XVI, 3249...| 3250...|Charles Ray 3251...| -en hyllning till sångaren RC BIX: 1/85 209 (m.Stevie Wonder,Barbara 3252...| Mandsell,Glen Cambell,Quincy Jones,Engelbert Humperdink, 3253...| Mickie Gillie, Jonny Cash, James Cleveland) 3254...| -kort intervju juli 2001. BIX: 458 XXI 3255...| 3256...|Chaplin Charlie (1889-1977) 3257...| -filmens störste!!! eng.-am.skådespelare BIX: 706 II. 3258...| -på Stockholmsbesök år 1964. Kort,rörig intervju. BIX: 406,706 IX 3259...| -Chaplin intervjuas 1957 av Torsten Ljungstedt i Schweiz. BIX: 600 III 3260...| 3261...|Che Gevara, om CG;hjälte,gerilla led.i Sydamerika.Död 1967. BIX: 404 3262...| 3263...|Cheney Dick am.försv.min.under Mellanösternkriget 1991 BIX: 100 V. 3264...| 3265...|Chessman Carol dödsdömd med sympati i USA 1956 BIX: 78. 3266...| 3267...|CHILE 3268...| -ny demokrati och ny pres.Patricio Aylwin BIX: 12/89 92 VI. 3269...| -hemligt vapenprojekt upprör världen. BIX: 10/90 99 XVI. 3270...| -grymma brott mot de mänskliga rättigheterna. Mars 1991 BIX: 100 VII 3271...| -senatorsmord knäck mot demokrtin. BIX: 4/91. 100 X. 3272...| -pol.samförstånd och bättre för de fattiga. Inflation och arb.löshet mindre nu. BIX: 5/93 121 XII 3273...| -pol.val gav ny pres.:Eduardo Frei.Diktatorn Pinochet finns med. BIX: 12/93 121:O 3274...| -normalisering och demokratin "går trögt". BIX: 9/95 750,123 XVII 3275...| -fängelsefritagning rör upp känslorna. BIX: 1/97 125 I 3276...| -ett land på frammarsch, men det finns problem... BIX: 6/97 125 XIV 3277...| -katastrofområden efter storm. BIX: 6/97 125 XV 3278...| -förre diktatorn Pinochet fortfarande hyllad. BIX: 11/97 753 IV 3279...| -Pinochet avgick som arméchef och diktator.Han blev känd för sina förföljerser, 3280...| morden och tortyren Som senator har han fortfarande visst 3281...| inflytande. Hatad av folket. BIX: 3/98 753 VI 3282...| -en efter en sonar nu sina brott u. mil.regimen före 1989. BIX: 8/98 753 VI 3283...| -25 år sen diktatorn Pinochet kom till makten (11/9 1973). Regeringsbyggnaden 3284...| flygbombades och den marxistiske ledaren Salvador Allende dödades. 3285...| BIX: 9/98 789 XV 3286...| -förre diktatorn Pinochet gripen vid sjukbesök i London. Spansk polis 3287...| vill ha honom förd till Spanien för att dömas för alla mord som 3288...| begåtts i Chile på bl.a.spanjorer under 1970-talet. BIX: 10/98 789 XVII 3289...| -livlig debatt i Chile för och emot frisläppandet av Pinochet i London. 3290...| Släpps ant. av humanitära skäl!? BIX: 10/98 789 XVII 3291...| -långt reportage om f.diktatorn Pinochet. Fr.TV:s "8 Dagar". BIX: 10/98 733 II 3292...| -olagligt gripa Pinochet enligt eng.domstol.Men släpps han? BIX: 10+11/98 789 XVIII 3293...| -Pinochet kvar i häkte i Storbritannien tills event. utlämnande till 3294...| Spanien för rättegång om oförrätter i Chile under sin diktatortid. 3295...| Exilchilenare i hela världen jublar. BIX: 11/98 733 II,789 XX+XXI 3296...| -militärer i Chile arbetar nu frenetiskt för att få hem den BIX: 83-årige diktatorn. 12/98 789 XXI 3297...| -indianer mot skogsbolagens skövlingar. BIX: 3/99 790 IV,785 I, 3298...| -Pinochet fortfarande i eng.fängelse. Blir han utlämnad till Spanien el. Chile? BIX: 10/99 790 VII 3299...| -Pinochettrogen attentatsorganisation i Chile växer. BIX: 10/99 790 VIII 3300...| -diktator Pinochet tillbaka till C. utan rättegång. Sjuk! BIX: 1/00 791 I 3301...| -presidentval. Chile idag. BIX: 1/00 785 III 3302...| -den f.d.diktatorn Pinochet släppt efter BIX: 18 mån.i engelsk husarrest.Han 3303...| var för svag för rättegång.Långa koment.+ historik. BIX: 3/00 791 IV,785 IV 3304...| -efter BIX: 27 år en dem.pres.Ricardo Lagos.Så här blev det efter Pinochets 3305...| hemkomst. BIX: 3/00 785 IV,791 V 3306...| -utvecklingen i landet efter Pinochets hemkomst. Domstol. BIX: 4/00 791 VII 3307...| -Pinochets immunitet. BIX: 5/00 785 V. Kan nu åtalas! 8/00 791 XI 3308...| -nu erkänner man tortyr och bortforsling av medborgare under militärdikta- 3309...| turen 1973-1980 (1989). BIX: 6/00 785 V. Överste vittnade 8/00 785 VI 3310...| -Pinochet åter i husarrest.Ansvarig för minst 3000 chilenares död.Men häktningsordern 3311...| upphävdes snart. BIX: 12/00 791 XVI 3312...| -nye pres.berättade för chilenarna om Pinochets skräckvälde under dikta- 3313...| turåren. Pinochet vägrar läkarundersökning. BIX: 1/01 785 VII 3314...| -Pinochet frisk och kan ställas inför rätta. BIX: 1/01 792 II 3315...| -processen mot Pinochet fortsätter. BIX: 3/01 792 V 3316...| -Pinochet är alltför demens för en rättegång. För och emot. BIX: 7/01 792 XII 3317...| -1 års regnande kom på 3 dagar. Kaos och översvämningar. BIX: 6/02 793 IX 3318...| -flera generaler från junta-tiden erkände att man dumpade liken efter mör- 3319...| dade medborgare i Stilla Havet.3. BIX: 500 dödades el.försvann åren 1973-90 3320...| BIX: 7/03 785 XV 3321...| -Chile är inte intresserad av Bolivias krav om återlämnande av en kustremsa. BIX: 1/04 785 XVI 3322...| -exdiktator Pinochet fick USA-hjälp att säkra sina stora tillgångar! BIX: 7/04 785 XVIII 3323...| -statlig pension till de som utsattes för tortyr under Pinochets miliärregim. BIX: 11/04 785 XVIII 3324...| -man torterade många i Chile före Pinochet-regimen. Svensk vittnar. BIX: 12/04 785 XVIII 3325...| 3326...|Christian X dansk kung BIX: 26 II, 3327...| 3328...|Christopher Warren, am. secretary of State,i intervju. BIX: 6/93 724 X 3329...| 3330...|Churchill Winston eng. premiärminister 2,8, BIX: 11,13,26 I+II,91 III,91 IV,366,367,372,701 I-III, 3331...| -under kriget och vid krigsslutet 1945 BIX: 366. 3332...| -"This was their finest hour" Churchill 1940 BIX: 366,347 3333...| -"Blood,toil,sweat and tears" (Obs! ordet möda) BIX: 91 III,372. 3334...| -"Give us the tools...","This was their finest hour" BIX: 91 III. 3335...| -olika tal 1939-1951 BIX: 701 I 3336...| -i Fulton där ordet "järnridån" myntades. BIX: 701 I, (kort 120 XII) 3337...| -om C. hans liv,hans tal,hans samtida.Från TV BIX: 5/92 701 II-IV 3338...| -om förestående ty. invasion av England i sep.1940. Litet om Churchills 3339...| verk och leverne. BIX: 9/92 706 IX 3340...| -utsedd till "Seklets främste europé" BIX: 7/97 125 XVII, 701 I 3341...| -från Churchills begravning BIX: 30 jan.1965. Korta del av tal + minnesord 3342...| av am.generalen Dwight Eisenhower. BIX: 701 IV (tyvärr svag inspeln.) 3343...| 3344...|"Classic up to date" musikalisk tillbakablick BIX: 198 - 206,212 3345...| 3346...|Clinton Bill am.dem.pres.född 1946. Pres;.1992-2000 BIX: 7/92 724 III,120 XVII 3347...| -som kand.i pres.valskamp mot pres.Bush BIX: 9/92,10/92 120 XX,724 III, 3348...| -guvernören i pres.valets slutspurt. 5 dagar kvar. BIX: 10/92 120 XXV 3349...| -vald till USA:s BIX: 42:dre pres.4 nov.1992.Tal denna dag.724 III,IV 3350...| och BIX: 120 XXV 3351...| -vem är han? BIX: 120 XXV,724 III 3352...| -Clinton inför framtiden 2 mån.innan han blir pres. BIX: 11/92 724 IV 3353...| -hör om pres.Clinton på band ur BIX: 724-serien. 3354...| -backar om skattelöften från valperioden. Presenterar äntligen 3355...| en godkänd just.min.:Janet Reno. BIX: 2/93 724 VII 3356...| -i sitt första "riktiga" tal till folket svek han sina vallöften 3357...| BIX: 2/93 724 VII,121 V. 3358...| -en vanlig dag i Vita Huset (45 min.) BIX: 5/93 724 IX 3359...| -"vem älskar Bill Clinton?" Fem mån.som pres.är han inte vidare 3360...| populär.Tämligen lam anses det.Kom.om C.och USA. BIX: 6/93 724 IX 3361...| -tal med anl.av missilattack mot Bagdad BIX: 27/6 1993 724 IX (+VIII) 3362...| -inför hemmapublik BIX: 11/93 724 3363...| -Europaresa med Nato-möte. Besök i Ryssland,Ukraina och Tjeckien 3364...| BIX: 1/94 122 I+II,724 IX+XI 3365...| -"White Watergate" (fastighetsaff.på hemmaplan). BIX: 1/94 724 XI+XII+XXII 3366...| -ett år vid makten för USA:s 42:a president. Tämligen populär. BIX: 1/94 724 XI 3367...| -pres.frun och juristen Hillary Clinton grillas av pressen. BIX: 4/94 724 IX 3368...| -Clinton på Europaresa. Myntade "Alles ist möglich,Berlin ist 3369...| frei" i Berlin. Hotar dessutom Haiti för militära våldsöver- 3370...| grepp. BIX: 7/94 724 XII 3371...| -får reda på var för en drummel han är. BIX: 7/94 724 IX 3372...| -kämpar mot kritik och för ny sjukförsäkringslag. BIX: 8/94 724 IX 3373...| -Clinton och alla turer kring amer.ockupationen av Haiti BIX: 9/94 3374...| BIX: 122 XXII-XXIII,724 XIV 3375...| -Clintons smittande skratt vid toppmöte med Ryssland. BIX: 10/95 444 3376...| - besökte fredstrupperna i Bosnien. BIX: 1/96 724 XVIII,124 II 3377...| -vald till USA-president för ny 4-årsperiod.Segertalet BIX: 11/96 724 XXI. 3378...| Kommentarer och spekulationer BIX: 724 IX,452,124 XIX,724 XX. 3379...| -svär eden för andra ggn. BIX: 1/97 724 XXI,(125 II) 3380...| -fick igenom kemiskt-vapenförbud. BIX: 4/97 724 XXII 3381...| -presskonferens efter ett G-7-möte i Denver. BIX: 6/97 724 IX 3. 3382...| -pres.Clinton anklagad för "sexnärmande" år 1991. Kvinna kräver 2 milj. 3383...| dollar i ersättning.Kommer ihåg märke på Clintons "svans". BIX: 1/98 3384...| BIX: 789 II,725 III 3385...| -Clinton förklarar sig helt oskyldig till sexanklagelserna. BIX: 1/98 725 III, 3386...| BIX: 724 IX 3.,789 III 3387...| -timslångt tal till nationen analyseras. BIX: 1/98 789 III,724 IX 3., 3388...| -amerikanska TV-stationen CNN:s speciella övervakning av presidentens 3389...| "affärer". BIX: 1/98 724 IX 3. 3390...| -"alla presidentens kvinnor". Sanna och osanna "affärer".2-3/98 BIX: 724 IX 3-4 3391...| -presskonf.i Hong Kong vid Kina-resa BIX: 7/98 724 IX 4. 3392...| -C.medgav kärleksförhållande med Vita Hus-praktikant. BIX: 8/98 724 IX 3. 3393...| -meddelade att USA vedergällningsbombat gerillafästen i Sudan och Afghanistan 3394...| (som svar på ambassadbomber). BIX: 724 IX 3., 725 IV-V,789 XIV 3395...| -talade i ryska Duman vid toppmöte med pres.Putin. BIX: 6/00 744 VII,725 VIII 3396...| -Bill Clinton - vad uträttade han som president? BIX: 1/01 725 XI,792 II 3397...| -rapport från ett av förre presisent Clinton sista framträdanden. BIX: 5/01 3398...| BIX: 725 XIX 3399...| -talar politik och spelar golf i Stockholm. Dagens Mellanöstern-situation 3400...| penetreras. BIX: 7/02 725 XXIX 3401...| -Hillary Clinton berättar om sitt liv för Stina Lundberg. BIX: 6/03 600 XIII 3402...| -f.d.pres.Bill Clinton intervjuas i am TV med anl.av att han gav ut bok om sin tid i 3403...| Vita Huset; sin politik och sina sexaffärer. Sv. journalisten B-M Mattson (GP) 3404...| klarlägger. BIX: 6/04 724 SPEC.:4 3405...| -kort del av intervju med Clinton av Larry King i CNN juni 2004. BIX: 724 SPEC.:4. 3406...| -f.pres.Bill Clinton förevisar en del av Vita Huset: "This is, that was..." Fr. TV. Star. 3407...| BIX: 12/04 724 Spec.4 3408...| 3409...|Coca Cola. Prippskoncernen tappar CC-argenturen. BIX: 12/95 123 XXIII 3410...| 3411...|Cole, Nat King. Hans liv som sångare och jazzpianist. BIX: 331 XIII 3412...| 3413...|COLOMBIA 3414...| -val och nu-läge BIX: 5/90 99 VIII. 3415...| -undantagstillstånd i C.pga narkotikahandelns utbredning och 3416...| gerillans ideliga mördande och störande av ordn. BIX: 11/92 120 XXVI 3417...| -attentat och sprängningar sen maffialedare flydde ur fängelse. 3418...| BIX: 2/93 121 V 3419...| -störste maffia-narkotika-bossen Escobar dödsskjuten. BIX: 12/93 121:N 3420...| -val i oroligt land röstade fram ny president. BIX: 6/94 122 XV 3421...| -svenskar kidnappade av gerilla. BIX: 12/94 122 ? 3422...| -svenska kraftverksbygget,gisslan,indianer. BIX: 3/95 123 VI 3423...| -kokainhandlaren Nr 1 i världen gripen. BIX: 6/95 442 3424...| -vardag med terror och mördande. BIX: 10/95 123 XX 3425...| -inte bara narkotika och gerilla. BIX: 1/96 751 3426...| -kokaplantan orsakade blodiga strider reg.militär-gerilla. BIX: 9/96 751 II 3427...| -presidentflygplan fast med 3 kg heroin. BIX: 9/96 751 II 3428...| -massflykt i landet då våldet stegrats. BIX: 8/97 125 XXI 3429...| -våld i landet, men enda landet i latinamerika utan skuldkris! Stark 3430...| gerilla. Utvecklingen i landet. BIX: 9/97 753 II 3431...| -om val och landet idag. BIX: 6/98 753 VI 3432...| -över 1000 döda i en 6,0-jordbävning. BIX: 1/99 790 II 3433...| -140 barn mördade. En av historiens värsta mördare gripen. BIX: 10/99 790 IX 3434...| -landet idag. BIX: 4/00 785 V 3435...| -am.pres.Clinton besökte n.C. Skänkte 1.3 miljarder dollar för att hindra 3436...| knarkflödet till USA. Demonstrationer i C. BIX: 8/00 725 IX 3437...| -högerextrem paramilitär och vänstergerilla terroriserar folket och mili- 3438...| tären tar över mer och mer. BIX: 5/01 785 VIII 3439...| -fredsprocessen mellan regering och gerilla fick ett närmande.Men... BIX: 6/01 3440...| BIX: 785 IX 3441...| -Farcgerillan har ordet och förklarar sig. BIX: 7/01 785 IX 3442...| -bussattentat av högerextremistisk milis. BIX: 12/01 785 X 3443...| -colombianska folket tröttnade på kriget mellan Farc-gerillan och rege- 3444...| ringen. Drastiska demonstrationer på gatorna. BIX: 1/02 785 X 3445...| -kommer möte gerilla och regering sluta i varaktig fred? BIX: 1/02 785 X 3446...| -uppgörelsen regering - Farc-gerilla sprack. BIX: 2/02 785 XI 3447...| -reg.trupper förstörde Farc-anläggningar. BIX: 2/02 793 IV 3448...| -ärkebiskop mördad. BIX: 3/02 785 XI 3449...| -högermilisn och Farc-gerillan drabbade samman, BIX: 110 civila offer. 5/02 3450...| BIX: 793 VIII 3451...| -inr.kriget mellan högermelisen och Farc-gerillan handlar om kokain,heroin 3452...| och kokaodlingar. Lars Palmgren rap. BIX: 5/02 785 XII 3453...| -favoriten Alvaro Uride valdes med överväldigande majoritet till ny 3454...| president. Historia och framtid. BIX: 5/02 785 XII 3455...| -pres.Uride tillsatte snabbt en kvinnligt dominerad regering, men klarar 3456...| han kampen mot gerillan? Medborgarna inte "helt med på notorna". BIX: 7/02 785 XII 3457...| -undantagstillstånd proklamerat i Colombia. BIX: 8/02 785 XII 3458...| -paramilitärer strider mot varandra mitt under förhandlingar med regering- 3459...| en om fred mellan gerilla och colombianska styret. BIX: 6/03 794 VIII 3460...| -Reportage från ett mycket oroligt land. Jakt på kreativa ungdomar. BIX: 11/03 785 XV 3461...| -som vanligt politisk oro i Colombia. Regering mot gerillan. BIX: 11/04 785 XVIII 3462...| 3463...|Columbus Christofer, resor åren 1492-1504 BIX: 800 I -IV. 3464...| 3465...|Conniff Ray dansorkester BIX: 213,214, 3466...| 3467...|Cooke, Alistair Sir (1909- ).Legendarisk BBC-medarbetare sen 1936. Eget program 3468...| sen mars 1946. Engelsman med kommentarer från USA. BIX: 1/02 600 XI 3469...| 3470...|Cosmos, Music of (nya musikformer) BIX: 286, 3471...| 3472...|Cousteau, Jacques-Yves. undervattensforskare m.m. Hans verk. BIX: 6/97 457 3473...| 3474...|Coward Noel engelsk revy- och pjäsförfattare, entertainer m.m. BIX: 163,706 VIII 3475...| 3476...|Crosby Bing amerikansk sångare BIX: 210,211, 3477...| 3478...|Cuba se Kuba 3479...| 3480...|de Cuellar Javier Perez gen.sekr. i FN BIX: 68,82,70 B,99 XIII, 3481...| BIX: 100 XIX,724 VIII,121 XXIII 3482...| 3483...|CYPERN BIX: 33,74,100 XVIII,100 XXVII m.m. 3484...| -turkcyprioter anklagas av FN:s gen.sekr.Ghali. BIX: 11/92 120 XXVIII 3485...| -grekcypriotisk pres.val tänder återföreningstankar. BIX: 2/93 121 IV 3486...| -"fel" president vald.FN kanske släpper greppet om ön. BIX: 2/93 121 V 3487...| -FN,där sen 1974,har nu tröttnat på ovillighet till uppgörelse 3488...| mellan grek-och turkcyprioter. BIX: 3/93 och 5/93: 121 X och 121 XIX 3489...| -ett TV-reportage om hur man styckade ön 1974. BIX: 7/93 121 XXIX 3490...| -tre inslag från den folktomma turksidans f.d.turistparadis. 3491...| BIX: 6/94 122 XV 3492...| -konflikten på Cypern olöslig. Turkcyprioter närmare Turkiet. BIX: 8/94 122 XXI 3493...| -åter bråkigt på Cypern 8-9/96 BIX: 124 XIV+XVI 3494...| -problemen att "sammanjämka" kvarstår sen 1974. BIX: 5/97 125 XII 3495...| -samma oenighet efter BIX: 23 års spänning. Reportage. 7/97 458 I 3496...| -upptrappning mellan turkar och greker.Historisk återblick. Prekär 3497...| vattensituation väntas. BIX: 10/98 789 XVIII 3498...| -in i EU eller ej. Hatet mellan turkar och greker på ön kommenteras. FN- 3499...| trupper övervakar. Återblickar och idag. BIX: 11/98 789 XIX 3500...| -efter BIX: 25 år har den turkiska delen bara erkänts av Turkiet.Många olag- 3501...| ligheter pågår här utanför internationell kontroll. BIX: 2/99 785 I 3502...| -så här är det idag BIX: 13 juni 2001. Cypern och EU. 785 IX 3503...| -FN-plan för ett enat Cypern presenterad. BIX: 11/02 785 XIII 3504...| -invald i EU tillsammans med 9 andra länder. BIX: 12/02 EU Spec.:2,793 XVI 3505...| -turkcyprioter demonstrerade för en återförening med grekcyprioterna. 3506...| BIX: 12/02 793 XVII 3507...| -grekiskt presidentval kan komma att äventyra ett enande. BIX: 2/03 785 XIV 3508...| -det blev inget enanda,trots att bl.a.FN:s gen.sekr.personligen deltog i 3509...| förhandlingarna. Turkiet kommer nu få problem med inträde i EU. BIX: 3/03 785 XIV,794 IV 3510...| -gränsen mellan turk- och grekdelen på Cypern öppnad. BIX: 5/03 794 VII 3511...| -turk- och grekcyprioter umgås innanför gränsen.Reportage. BIX: 5/03 785 XIV, 3512...| BIX: 794 VII 3513...| -EU trycker på! Kommer turk-och grekcyprioter att enas? BIX: 1/04 785 XVI 3514...| -turk- och grekcyprioter måste enas före 1 maj 2004 för att komma in i EU. "Bollen 3515...| ligger hos turkarna" annars blir det bara greker som 3516...| medlemmar.Kommer BIX: 30 års konflikt att lösas? 2/04 795 III 3517...| -förutsättningar inför 1 maj 2004. BIX: 3/04 785 XVII 3518...| -FN tar över sammanslagningsprocessen sedan turk- och grekcyprioter misslyckats. BIX: 4/04 3519...| BIX: 795 V 3520...| -endast grekiska delen av Cypern blir medlem i EU om inte enande sker. BIX: 4/04 785 XVII 3521...| -grekiska delen av ön röstade Nej och den turkiska JA. = Endast grekiska Cypern med i EU. 3522...| Sista möjligheten till enande är ett faktum enligt turkarna. Konsekvenser. 3523...| BIX: 4/04 785 XVII, 795 VI 3524...| -trots att turkcyprioterna ej kom in i EU, "hålls de under armarna av EU" - Turkiet kom- 3525...| mer ju inom kort in. Norra delen av ön behöver och vill ha turism som förr. BIX: 4/04 3526...| BIX: 795 VI 3527...| -grekcypriotiska delen av Cypern inträde i EU. BIX: 785 XVII 3528...| 3529...|D-dagen (II v-kriget) BIX: 11,21 I-II,25 III,52,333,(366), 3530...| -07.55 den 6 juni 1944: extra TT-utsändning i svensk radio. B-sida: BIX: 21 I 3531...| -upptagning från TV mitten av 60-talet. BIX: 21 II. 3532...| -40 år efteråt; återblick, föredrag, övningsolycka. BIX: 21 I. 3533...| -50 år efteråt; veteraner erinrar sig + rapporter. 3534...| BIX: 5/94 21 I + 21 II,25 III,25 V, 3535...| -tyskar minns. Rapporter ur tysk vinkel. BIX: 6/94 21 II, 25 V 3536...| -del av bankettal av Elisabeth II av England. BIX: 6/94 21 II,741 3537...| -kort del av em.pres.Clintontal i Italien BIX: 6/94 724 IX,21 II 3538...| -svensk i Overlord,eng.journalfilmsljud,var blev ryssarna av?, 3539...| BIX: 6/94 21 II 3540...| -återblickar även på BIX: 122 XIII-XIV,15 och 17-serier,21 X,123 X, 3541...| BIX: 26 IV, 847, 3542...| -kort fr.eng.minneshögtiden i Normandie BIX: 60 år efter Dagen D. 6/04 741 IX 3543...| 3544...|D-8, ekonom.tveksam sammanslutning av länder.Motpol mot G 7. BIX: 6/97 125 XV 3545...| 3546...|DNA. Alf Svensson(kd)vill att alla svenskar ska DNA-registreras. BIX: 10/03 3547...| BIX: 794 XIII 3548...| 3549...|Dagens Eko återblickar (1937-1987) BIX: 78,344,344 III-V, 3550...| 3551...|Dagerman Stig (1923-1954)Författare,fyrtiotalist. BIX: 739 XXIX,706 IX,11 VII, 3552...| 3553...|Dahlin Jacob,TV-man. Ett minnesprogram med många artister. BIX: 12/01 742 II 3554...| 3555...|Dahlquist Lasse sångare (1910-1980). BIX: 218,219 I-III,366, 3556...| -i berättartagen 1962 BIX: 219 II 3557...| -om sig själv,Brännö brygga och Göteborg. År 1971. BIX: 368 XX 3558...| 3559...|Dalsland i ord och toner. Gösta Prüzelius år 1943. BIX: 833 3560...| 3561...|DANMARK BIX: 50,26 II,76?,91 III,94 I,94 II,361,433R,94 III,375, 3562...| -första färjan fr.Sv. och SF-journalen 5 maj 1945 BIX: 26 II. 3563...| -från BBC 4 maj 1945 BIX: 26 II 3564...| -från svensk radio 5 maj 1945 BIX: 26 II 3565...| -hur enad var Danmark under de 5 ockupationsåren? Hur var det med solidariteten? 3566...| Om judarna och motståndsrörelsen. Nu är historikerna klara!? BIX: 3/04 847 3567...| -Christian X öppnar riksdagen 9 maj 1945 BIX: 26 II. 3568...| -Anker Jörgensen polit.(s) om PLO-ledarbesök i Stockholm 1983 BIX: 50. 3569...| -svensk extra nyhetsutsändning om tysk invasion i D. BIX: 91 III,94 I,94 III, 3570...| -dansk radio meddelar den tyska invasionen och hur de våldtagna 3571...| danskarna ska uppföra sig BIX: 91 III,94 I,94 II,(lika upptagn.) 3572...| -drottning Margrethe vid israeliskt besök 1987 (dål.kval.) BIX: 361. 3573...| -drottning Margrethe 50 år intervju BIX: 4/90 372. 3574...| -drottning Margrethe berättar minnen BIX: 3/92 115 IV 3575...| -det andra världskriget 1939-1945,dansk speaker BIX: 433R. 3576...| -under och efter en tysk ockupation. 50 år efteråt (1990) BIX: 94 III. 3577...| -Danmark och Norge 1940-45. Inspelning 50 år efter ockupatonen BIX: 90 III. 3578...| -50% av flottan (1 fartyg) till Mellanösternkrisen 1990 BIX: 375 3579...| -oenighet inom (ss)-partiet BIX: 4/92 120 IX 3580...| -danska samhället idag inför EG-omröstning. BIX: 5/92 120 XIV 3581...| -danska folket sa knappt NEJ till EG. Orsakar stora problem ute 3582...| i Europa. BIX: 6/92 120 XIV 3583...| -EM-mästare i fotboll 1992.Glädjescener BIX: 6/92 402 3584...| -turbulens kring D.på EG:s toppmöte i Edinburgh BIX: 12/92 120 XXX 3585...| -statsminister SchlÜter avgår på gr.av flyktingskandal. BIX: 1/93 121 II 3586...| -Danmark förtäckt "handelshotat" av Grekland efter sanningar av utr. 3587...| min.i EG-parlamentet. BIX: 1/93 121 III 3588...| -Danmark med ordf.klubban tror på bra samarbete med Sverige i EG-par- 3589...| lamentet. BIX: 1/93 121 III 3590...| -drottning Margrete intervju BIX: 3/93 115 X (slut A-sida+börj.B) 3591...| -d.fiskare i bråk vid gränserna - otillåten import. BIX: 4/93 121 X 3592...| -ny folkomröstning om EG och Maastrichtavtal. BIX: 5/93 121 XIII 3593...| -nöjesparken Tivoli i Köpenhamn fyller BIX: 150 år. Victor Borge pre- 3594...| senterar parken. Osminkat från TV maj 1993. BIX: 415 3595...| -om det blir JA till Maastricht och EG... BIX: 5/93 121 XIX 3596...| -folkomröstningen gav ett tydligt JA. Orsakade svåra kravaller 3597...| i Köpenhamn av lösdrivande nej-sägare. BIX: 5/93 121 XIX 3598...| -f.drottningen Ingrid presenterar sin trädgård v.Gråstens Slott 3599...| inkl.kort gränsdragningshistoria i söder. Från sommaren 1993. 3600...| BIX: 12/93 115 XIII. (end.gränsdragn.band 423) 3601...| -f.drottning Ingrid berättar en del om sitt liv i TV-serie. BIX: 115 XXV 3602...| -trött på svenska veligheten i Öresundsbro-frågan. BIX: 1/94 122 II 3603...| -"Tamil-affären".Riksrätt mot utr.min. BIX: 3/94 122 VII 3604...| -förföljandet av judar under 1940-talet BIX: 21 IX 3605...| -Bornholm, ö med EU-stöd. Långt reportage. BIX: 5/94 430 3606...| -Amnesty Int.kritiserar dansk polis.För brutala. BIX: 6/94 122 XV 3607...| -dansk ekonomi får högsta betyg av OECD. BIX: 8/94 122 XIX 3608...| -danska observatörer i Israel får israel-kritik. BIX: 8/94 726 VII 3609...| -valet i sept.1994 BIX: 122 XXIII (Obs! specialaren 433). 3610...| -D.gör liksom Norge och Sverige markering mot Iran. BIX: 2/95 123 IV 3611...| -dansk ko får ett par flaskor rödvin mot dålig mage. BIX: 2/95 439 3612...| -50 år sen 1945 och slutet på tysk ockupation BIX: 123 X,21 X,94 II 3613...| -D.efter 9 april 1940. Vittnen från tyska ockupationen. BIX: 94 IV-V 3614...| -ett BIX: 38-årigt hemligt avtal i dagen. USA hade atomvapen på danska 3615...| Thulebasen 1968. Kommenteras av dagens utr.min. BIX: 9/95 123 XVII 3616...| -prinsbröllopp Joakim gifter sig med Hong Kong tjej. BIX: 11/95 115 XVI. 3617...| -gratis heroin till narkomaner i D. BIX: 1/96 124 II 3618...| -1/3 (el. BIX: 800 st)av bensinstationerna är miljöförstörare. 5/96 449 3619...| -om rökheroin i Köpenhamn. BIX: 6/96 450 3620...| -arb.förmedlare får provision - skapar "skola". BIX: 8/96 124 XV 3621...| -långtradarchaufförstrejk över.Orsakade köer och besvär. BIX: 11/96 124 XX 3622...| -svensk-danskt samarbete om regionen efter brons tillkomst. BIX: 12/96 453 3623...| -fler dör i förtid i D.i jämf.m.västvärlden.Fet mat,rökning,alkohol är 3624...| "boven". BIX: 12/96 453 3625...| -drottning Margerete på tron i BIX: 25 år.MC-krig m.mord. 1/97 125 I 3626...| -Kina och D. på kollisionkurs. BIX: 4/97 125 IX,89 VI 3627...| -danska kungahuset i belysning. Framför allt drottning Ingrid. BIX: 115 XXV, 3628...| + BIX: 116 VII 3629...| -EU-medlemskapet strider mot Danmarks grundlag,anser skeptiker.Rätts- 3630...| process inledd. BIX: 5/97 125 XII 3631...| -drottn.Margrethe invigde ny förbindelse över Stora Bält. BIX: 6/97 125 XIII 3632...| -krigen mellan MC-gängen Bandidos och Hells Angles kanske skapar lag 3633...| mot dessa. BIX: 6/97 125 XIV 3634...| -uppåt i den danska ekonomin. BIX: 9/97 125 XXI 3635...| -god ekonomi men kanske ändå tvångssparande - kan leda till nyval. BIX: 10/97 3636...| BIX: 125 XX 3637...| -vårdbiträde mördade BIX: 22 patienter. 10/97 125 XXV 3638...| -invandrarpolitik i centrum i val. BIX: 11/97 125 XXVI 3639...| -polisen har stävjat MC-gängens våld!? BIX: 12/97 125 XXIX 3640...| -ett konsumerande D. år 1997 BIX: 125 XXX 3641...| -största nationella hälsoproblemet:Rökningen orsak t vart 5:te dödsfall. 3642...| BIX: 1/98 789 I 3643...| -knivskarpt resultat av det pol.valet.Soc.demokraterna sitter kvar till- 3644...| sammans med koalitionspartners. BIX: 3/98 789 VI 3645...| -500.000 i storstrejk? BIX: 4/98 789 VIII 3646...| -Danmark nu nästan "stängt" på gr.av storstrejken. Kom. BIX: 4/98 789 IX 3647...| -danska storstrejken fick negativa följder för SAAB:s bilindustri. Pos- 3648...| tivt däremot för viss fiskindustri. BIX: 5/98 789 IX 3649...| -regeringen ingrep och stoppade storstrejken. Danmark förlorade 6-700 miljoner 3650...| per dag under 10-dagars-strejken. BIX: 5/98 789 IX 3651...| -Stora Belt-bron invigd av drottning Margrethe. Förbinder Sjelland med 3652...| Fyn. (bron=näst störst i världen.) BIX: 6/98 789 XII,458 VIII 3653...| -Aksel Larsen,känd kär politiker,var sovjetspion u. BIX: 50-talet.8/98 719 VI 3654...| -mycket dyrt vara svensk bilägare i Danmark. BIX: 12/98 458 X 3655...| -Dansk Folkeparti driver främlingsfientlig politik. BIX: 2/00 791 III 3656...| -ett danskt fall av Galna Kosjukan. Panik i Danmark och Sverige. BIX: 2/00 791 IV 3657...| -Danmarks näst största bank gick samman med Merita/Nordbanken. BIX: 3/00 791 IV 3658...| -deltagare i Roskildefestivalen ihjältrampade.Många skadade. BIX: 6/00 791 X 3659...| -Öresundsbron invigdes av danska drottningen Magerethe och svenske kungen. 3660...| BIX: 707 V,116 XVI,(791 V,458 XVII) 3661...| -det danska folket valde att stå utanför EMU (europeiska monitära 3662...| unionen). BIX: 53,1% NEJ (utanför) och 46,9% JA (med). Svenske statsministern 3663...| Persson (s) och Lundgren (m)o Schyman (v) komment. BIX: 9/00 791 XIII 3664...| -änkedrottning Ingrid död BIX: 90 år gammal. 11/00 791 XV,116 XIV 3665...| -danska Färöarna förbereder självständighet.Historik och följder. BIX: 2/01 3666...| BIX: 785 VII,792 III 3667...| -1. BIX: 900 ton tjockolja läckte ut vid fartygskollision SO om ön Falster. 3668...| Febril sanering för att rädda vitklitterna.Värst drabbade är Farö 3669...| och Bogö. 1000-tals alfågel döda. BIX: 3/01 792 VI 3670...| -fristaden Christiania i Köbenhamn fyllde BIX: 30 år. 9/01 458 XXII 3671...| -soc.dem.förlorade folketingsval med många invandrarfientliga inslag och 3672...| är efter 9 år inte ens längre Danmarks största parti.Borgeliga Libe- 3673...| rale Venstre och Anders Fogh Rasmussen övertar styret. Svenska poli- 3674...| tiker kommenterar. BIX: 11/01 792 XVIII 3675...| -porträtt och kommentarer om nye statsministern. Ny regering presenterad 3676...| för drottningen. BIX: 11/01 792 XIX 3677...| -Danmarks första tunnelbana invigd i Köpenhamn. BIX: 10/02 793 XIV 3678...| -dansk polis häktade tjetjensk regeringsrepr.på Tjetjensk Världskongress 3679...| i Danmark.Häktningen var påbjuden av Ryssland. BIX: 10/02 744 XI 3680...| -den förut så populäre f.d.statsminister Paul Rassmussen tvungen avgå som ordf. 3681...| i soc.dem.partiet. Uruselt sista pol.val orsaken. BIX: 11/02 793 XV 3682...| -Danmarks demonstranter under EU:s toppmöte skötte sig förhållndevis bra. 3683...| (Man hade lärt av Göteborg år 2001). BIX: 12/02 793 XVI 3684...| -fristaden "Christiania" i Köpenhamn. Drogernas stadsdel fyller BIX: 30 år,men 3685...| ska bort enligt den borgerliga regeringen.Ett reportage. BIX: 4/03 459 II 3686...| -danskt "deltagande" på USA-sidan i Irakkriget 2003, ger handelspolitiska 3687...| fördelar som tack. BIX: 5/03 794 VII 3688...| -Danmarks soldater stannar i Irak när andra länder drar sig ur. Statsministern 3689...| kan t.o.m. tänka sig 3690...| att skicka flera. USA:s utr.min .Colin Powell "tackar och tar emot". 3691...| BIX: 4/04 795 VII 3692...| -tillsammans i ett kulturellt centrum på "Nordatlantisk brygga" i Köpenhamn: 3693...| Island,Färöarna, Grönland och Danmark. BIX: 12/03 794 XV 3694...| -Danmark vill inskränka försäljningen av stora fyrverkeripjäser. 3695...| Svåra olyckor sker. BIX: 1/04 795 I 3696...| -Dronning Margrethe II intervjuades i Stockholm i samband med att hon ställde 3697...| ut sina tavlor där. BIX: 2/04 116 XIX 3698...| -arvprins Frederik gifte sig med pompa och ståt i Köpenhamn med 3699...| australienskan från Tasmanien Mary Donaldson. BIX: 5/04 116 XVIII 3700...| 3701...|Dans nostalgisk = Gröna band 3702...| 3703...|Datorer diverse: 3704...| -"Piazza Virtuale" BIX: 12/93 424 3705...| -framtiden - "hörlursglasögon"(utan skärm el.bord) BIX: 10/95 444 3706...| -datorvärlden i gungning, Apple/Macintosh. Framtid! BIX: 1/96 124 II 3707...| -datavärlden bävar för år 2000. BIX: 12/96 453 + 4/97 456, 3708...| -fel på Intelprocessor kan få drygt BIX: 100 milj.datorer att tvärstanna. 3709...| BIX: 11/97 125 XXVI 3710...| -datajätten kör över konkurenter och pungslår användare. Fälld i amer. 3711...| domstol. BIX: 11/99 790 IX, 6/00 791 IX 3712...| -svenska datahackers tog sig in i amerikanska NASA. BIX: 2/00 458 XIV 3713...| -datajätten Microsoft dömd för brott mot konkurrenslagarna i USA. BIX: 4/00 3714...| BIX: 791 VI,458 XVI 3715...| -mycket kraftigt datavirus spreds över E-posten i världen. 3716...| BIX: 5/00 791 VIII, 458 XVI 3717...| -ytterligare svårt virus spreds. BIX: 5/00 791 IX 3718...| -finska operativsystemet Linus i den japanska industrin. BIX: 7/00 458 XVII 3719...| -viruset "Röda Masken" härjade.Stor skada bl.off.servrar.Kommer från Kina? 3720...| 1 juli 2001. BIX: 792 XIII 3721...| -viruset "Sobig 1" härjade i världen. BIX: 8/03 794 XI 3722...| -viruset "Beagle" spreds. BIX: 10/04 795 XI 3723...| 3724...|Day Doris am.sångerska BIX: 160, 3725...| 3726...|DC 3 nedskjutet flyg 1952. Se under FLYG! 3727...| -historiesammanställning. BIX: 341 I 3728...| -händelser uppdagade kring denna affär. BIX: 3/91 100 X. 341 IA + IB. 3729...| -svenskt tips inför ryska nedskjutningen. BIX: 7/98 341 VII 3730...| -ny utredning om den nedskjutna DC:3-an. BIX: 6/00 341 VIII 3731...| -nya fakta BIX: 12/03 340 III 3732...| 3733...|DDR se Östtyskland,Enat Tyskland och Tyskland 1990. 3734...| 3735...|Deklarationer. 3 svenska utrikes.korrespondent rapporterar. BIX: 2/93 410 3736...| 3737...|Delblanc Sven (1939-1992) mycket populär svensk författare. 3738...| BIX: 3/92 706 VI 3739...| -läser ur "Diktarbegåvade Abel" (Samuels bok).Död 1992. BIX: 706 XI 3740...| 3741...|Delfiner. Människor och delfiner lär sig prata med varandra i Kålmården. BIX: 2/04 459 VI 3742...| 3743...|Delsbostintan, bygdemålsberättare,vissångerska BIX: 706 I,706 IX. 3744...| 3745...|"Den blomstertid nu kommer" Lindfors-Landgren BIX: 275. 3746...| 3747...|"Den glider in i mål":Lennart Hyland 1962: BIX: 14 3748...| 3749...|"Desertstorm" se Irak-Kuwait-kriget 1990-91 3750...| 3751...|"Desertfox" se och hör Irak-bandet BIX: 70 X Spec. 3752...| 3753...|de Wahl Anders, se Wahl 3754...| 3755...|Dialekter. 3756...| -Älvdalsmålet relik från fornnordiskan. BIX: 2/99 458 XI 3757...| -"lexikon" för en del svenska dialekter. Förklaringar. BIX: 2/04 459 VI 3758...| 3759...|Diamanter. Angola och Sierra Leone storleverantörer. BIX: 7/00 791 XI 3760...| 3761...|Dietrich Marlene (1901-1992) ty.-am.skådespel.,estradsång. BIX: 300 3762...| 3763...|Difteri.Epedimi i Moskva och Sankt Petersburg. BIX: 6/95 708 XX,123 XIII 3764...| 3765...|Digital Radio. Provsändningar i Sverige BIX: 10-11/95 344 X 3766...| Television. Tysk missräkning. BIX: 4/97 456 3767...| 3768...|Diskoteksbrand-katastrofen i Göteborg år 1998. Se Göteborg! 3769...| 3770...|Disneys "Adventureland" tillkomst. Från CBS BIX: 10/91 391 3771...| -porträtt tecknat vid Walt Disneys död år 1966. BIX: 408 3772...| 3773...|Diverse länder. Hör band från BIX: 750- + 751- + 753- + 785-serierna 3774...| 3775...|Diverse Röster,div.Intervjuer,Röster förr och nu,Intressanta personer, 3776...| Berömda artister. Leta i band-serierna: BIX: 458,529,600,706,739 el.namn. 3777...| 3778...|Djur BIX: 92 VIII,372,375, 3779...| -om dinosaurier. BIX: 12/96 453, 6/97 457, 8/98 458 VIII, 11/01 458 XXII 3780...| -kort om valrossen i Åsa 1998. BIX: 458 VI 3781...| -om fladdermöss + om rabies. BIX: 9/98 458 IX 3782...| -mönstertjurar "Belgien Blue" (förvuxna!)EU-tillåtna. BIX: 11/98 458 X 3783...| -vildsvin och kungsörnar i Sverige. BIX: 3/00 458 XV 3784...| -utrotningshotade djur skjuts i Västafrikas djungel. BIX: 4/00 458 XV 3785...| -om mammutforskning. BIX: 10/01 842 3786...| -varför dog dinosaurierna ut på sö.halvklotet? BIX: 11/01 458 XXII 3787...| -om svenska myskoxestammen. BIX: 11/04 459 VII 3788...| 3789...|Donsö, ö i Gbg:s södra skärgård. Om Gud och framåtandan. BIX: 9/98 458 IX 3790...| 3791...|Dorsey Tommy am.ork.ledare BIX: 145, 159, 215, 3792...| 3793...|Dostowieskij Fjodor utr.korr alluderar på honom. BIX: 395 3794...| 3795...|Dresden,brandbombad stad 1945. BIX: 2/95 16 II, 25 VIII, 123 IV-V, 706 XVI 3796...| 3797...|Drivhuseffekten i sydsverige BIX: 3/92 120 VI 3798...| 3799...|Droger: 3800...| -om Ecstasy och s.k.raveparties BIX: 8/92 120 XIX 3801...| -"rökheroin" sprids i Sverige. BIX: 7/93 121:B 3802...| -om narkotikans snabba spridning. BIX: 6/96 450 3803...| -ökande missbruk i världen. BIX: 6/97 125 XV 3804...| -snabb spridning av Ecstasy i Sverige. BIX: 2/98 458 VI 3805...| -Ecstasy ökade kraftigt i Sverige och övr.världen. BIX: 10/00 458 XVII 3806...| -drottning Silvia gör uttalanden vid drogkonferensen i New York. BIX: 6/98 3807...| BIX: 116 VIII,789 XI 3808...| -östtyska idrottsläkare och tränare dopade idrottsmän och kvinnor under 3809...| 1970-o 1980-talet för bättre resultat. Rättegång. BIX: 6/98 458 VIII 3810...| -ny drog -DHB- i storbeslag i Göteborg. BIX: 11/98 458 X 3811...| -största kokainbeslaget i Sverige hittills.( BIX: 243 kg=1 miljard Kr). 2/99 458 XI 3812...| -ökande beslag,tillvänjning och användande av div.droger i Sverige. BIX: 7/01 458 XXI 3813...| -Sverige har BIX: 30.000 missbrukare f.n. 4/04 795 VI 3814...| 3815...|Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg. Historia. BIX: 368 XVIII 3816...| 3817...|"Då barkar det åt helvete":Viktor Vinde 1939 BIX: 365, 3818...| 3819...|DU, svårt att säga i Tyskland. BIX: 7/98 705 XI 3820...| 3821...|Dukakis am.dem.pres.kand.år1988-1989 BIX: 82,84, 3822...| 3823...|Dunkerque (eng.trupptillbakadragande under II v-kriget) BIX: 366, 3824...| 3825...|Duvemåla. Aktuell plats pga succémusicalen "Kristina från Duvemåla" 3826...| Wilhelm Moberg-inspirerad musical av Andersson-Ulvéus. BIX: 8/97 458 I 3827...| 3828...|Dymling Carl Anders litt.historiker,radiochef BIX: 706 I. 3829...| 3830...|Dynamit BIX: 7/94 805 (B-sida) 3831...| 3832...|"Dyningar" från 1930- och 1949-tal (II världskriget). BIX: 27-serien 3833...| 3834...|Dysenteri. Murmansk BIX: 12/97 125 XXX 3835...| 3836...|Döda Havsrullarna BIX: 805,423,458 XXV, 3837...| 3838...|Dödshjälp aktiv. BIX: 1/01 458 XVIII 3839...| 3840...|Dödsstraff BIX: 125 XVIII m.fl.,790 IX 3841...| 3842...|Dönitz Karl. Nazitysklands rikskansler då Hitler begick självmord. Det 3843...| var han som kapitulerade 1945. Dokumentär. BIX: 12 X 3844...| 3845...|EU och EG se längre ned. 3846...| 3847...|Ébola-virus; 3848...| -virus som inga mediciner biter på. Dödar människor i Zaire. BIX: 5/95 3849...| BIX: 442,123 XI 3850...| -Uganda drabbat. BIX: 10/00 745 V,791 XIV 3851...| 3852...|Ecstasy se narkotika 3853...| 3854...|ECU (European Country Unit)=samlad europeisk valuta inom EG. (EMU) 3855...| -svenska kronan knuten hit i BIX: 5/91. 100 XIV. 3856...| -Mallorca-konferens om Ecu (o.arb.löshet). BIX: 9/95 123 XVII 3857...| -"historiskt beslut" i Europa om valutasamarbetet. BIX: 5/98 458 VII,789 IX 3858...| -myntenheten EURO sprids över BIX: 11 länder i Europa 1999(ej Sverige,ännu). 3859...| BIX: 12/98 789 XXII 3860...| -EURO:n svag mot starten. Det kan bli valutakaos. BIX: 4/00 791 VII 3861...| 3862...|ECUADOR (Equador)-gränskonflikt med Peru kan bli krig. BIX: 1/95 123 III 3863...| -bilagd konflikt?, öppenhet mot media (ej i Peru) BIX: 1/95 123 IV 3864...| -politiskt kaos med 3 presidenter. BIX: 2/97 751 IV 3865...| -presidenten vill införa dollar som inhemsk myntenhet. BIX: 1/00 785 III 3866...| -statskupp och tremannajunta. BIX: 1/00 785 III 3867...| -Ecuador idag. Indianernas situation. BIX: 2/00 785 IV 3868...| 3869...|Eden Anthony eng. politiker BIX: 91 I, 3870...| 3871...|Edison-rulle BIX: 332 3872...| 3873...|Edwall Allan. Folkkär skådespelare död BIX: 2/97 125 IV,706 XVIII, 3874...| 3875...|Edward VIII. Kung ett år.Valde kärlek före krona år 1936. BIX: 706 XI 3876...| 3877...|"Efterdyningar" från andra världskriget: Hör banden BIX: 27 III-IV 3878...| 3879...|EG se EU 3880...| 3881...|Egerblad Bernt TV-dokumentärt från 1940-1942: BIX: 365.366, 3882...| 3883...|Ego i lokalradion,snabbtelefonen och samtal med alkolist BIX: 347, 3884...| -Slutet för III-riket, uppläsning av GT-och-GP-artikelar BIX: 23-25. 3885...| -1939-1945 kommentarer till dansk,tyska och amerk.skivor BIX: 26. 3886...| -till ego BIX: 50 år 317. 3887...| -i radioprogrammet "Ringlinjen" den BIX: 10 okt.1990 375. 3888...| -ringer och grattar Linda och Mikaela. BIX: 6/91. 350 III. 3889...| 3890...|EGYPTEN BIX: 28 III,30,31,46,72,83, 3891...| -under Mellanöstern-krisen 1967: BIX: 429R, (28 III) 3892...| -så meddelades pres.Gamal Abdel Nasser död 1970 BIX: 800 IX,403 3893...| -under Mellanöstern-krisen 1990: BIX: 70 B,99 XI-XII, 3894...| -intern kritik mot deltag.i Gulfkriget.Oliktänk.arrestersteras 3895...| men även Egyptens ÖB ogillar FN-strategin BIX: 100 IV. 3896...| -om islamiska fundamentalister BIX: 1/92 70 F,120 I 3897...| -värsta jordbävningen i Egyptens historia. BIX: 10/92 120 XXIII 3898...| -Tutanchamons grav och upptäckare (H.Carter 1922) BIX: 11/92 406 3899...| -försöker få igång fredssamtalen Israel-palestinierna. BIX: 11/92 70 H 3900...| -fornminnen förstörs av korrosion och "saltat" grundvatten. BIX: 2/93 3901...| BIX: 800 XI 3902...| -samband mellan sprängattentaten i New York och Kairo. BIX: 3/93 724 VII 3903...| -pres.Mubarak populär i utlandet men ej hos musimska fundamenta- 3904...| lister i landet.Väljs för nya 6 år. BIX: 7/93 121:A 3905...| -muslimska fundamentalister bakom attentat mot utr.min. BIX: 8/93 121:C 3906...| -Mubarak omvald till president för en tredje period. Kommentar. BIX: 10/93 121:G 3907...| -att leva i Kairo idag. BIX: 1/94 425 3908...| -musl.fundamentalister stör egypt.sammhället.4+ BIX: 8/94 122 IX+X+XX 3909...| -befolkningskonferens i E. gav inr.pol.oro i en del länder. BIX: 9/94 3910...| BIX: 122 XXI 3911...| -värsta regnovädret på BIX: 60 år. Många döda. 11/94 122 XXVII 3912...| -relationerna med Israel frostiga i alla led.Bakgrunden till mör- 3913...| dandet i "islamskt namn" redovisas. BIX: 1/95 726 X 3914...| -toppmöte med Jordanien,Israel och PLO. 1/5 BIX: 726 X 3915...| -förgrundsfigur för Islamska Brödraskapet i intervju. BIX: 1/95 123 IV 3916...| -reportage om det muslimska Brödraskapet. BIX: 11/01 437 III 3917...| -adv.samfundet styrt av islamister. BIX: 2/95 123 V 3918...| -3000 årig grav funnen. Från farao Ramses tid. BIX: 5/95 813 3919...| -försök att mörda pres.Mubarak på Etiopien-besök. BIX: 6/95 123 XIX 3920...| -pres.Mubaraak's parti (Nat.demokr.)vann valet. BIX: 12/95 123 XXIII 3921...| -gravfält sen före pyramiderna tillkomst under utgrävn. BIX: 1/96 815 3922...| -om och runt Sfinxen i Gizeh. Restaurering. BIX: 2/96 815 3923...| -världens ledare på toppmöte i E. (Tema:terrorism och fred). BIX: 3/96 124 VII 3924...| -kamelmarknad,kamelkött och turistritt utanför Kairo. BIX: 6/96 450 3925...| -om gravar och pyramider.Bl.a.om Ramses den store,Templet i Hebe, 3926...| Rosettstenen,Keopspyramidens byggteknik,m.m. Fr,TV BIX: 8/96 816 3927...| -rapport om en fattig egyptisk landsbygd. BIX: 11/96 124 XIX 3928...| -julstämning i Kairo BIX: 12/96 453 3929...| -hårdnande attityd mot Israel. BIX: 12/96 726 XVI 3930...| -förslag till ny marklag orsakar upplopp. BIX: 7/97 753 II 3931...| -polis och bönder drabbade samman efter förslag till nya marklagar. 3932...| BIX: 7/97 753 II 3933...| -muslimskt-fundamentalistiskt sprängattentat mot turistbuss. BIX: 9/97 437 II, 3934...| BIX: 125 XXII 3935...| -åter en muslimsk terrorattack;i Luxor dödades BIX: 65 turister. Armén vakar 3936...| nu över turisterna i E. BIX: 11/97 753 II+III,125 XXVII 3937...| -fransk terroristorgan.lovade låta bli turister i framtiden. BIX: 12/97 753 V 3938...| -"jakten går" på muslimska fundamentalister i E.Gripna dömda till döden. 3939...| BIX: 12/97 125 XXIX 3940...| -EU vill styra egyptisk handel. BIX: 7/98 789 XIII 3941...| -landet firade "oktoberkriget 1973" då det fick tillbaka stora delar av 3942...| Sinaiöknen från Israel. De förlorade men vann alltså ändå. BIX: 10/98 3943...| BIX: 70 TT,789 XVI 3944...| -förhandl.om palestiner-frågan mellan Israel och Egypten. BIX: 7/99 790 V 3945...| -vardagsbild i arabvärlden. Disneyfilm politisk!? BIX: 9/99 458 XII 3946...| -om Siwa-oasen. Från före Kristi födelse. BIX: 1/00 834 3947...| -gravfält med BIX: 10.000-tals mumier upptäckt. Fyndet är 2000 år gammalt och 3948...| från grekisk/romerska tiden. BIX: 3/00 834,971 V 3949...| -Egypten kallade hem sin ambasadör i Israel som en markering mot Israels 3950...| upptrappning av våldsamheterna mot palestinierna. BIX: 11/00 70 XII,727 VI, 3951...| BIX: 791 XVI 3952...| -koptisk mässa i Kairo.(påsk 2001 i Jerusalem,Israel) BIX: 4/01 70 XII,792 VII 3953...| -Muslimska Brödraskapet - vad är det? Reportage från Egypten. BIX: 11/01 437 III 3954...| (från BIX: 1/95 123 IV) 3955...| -mycket svår tågolycka inför en stor muslimsk helg. BIX: 2/02 785 XI 3956...| -Egyptens medborgare är täml.ointresserade av händelser mellan palestinier 3957...| och israeler numera.Undantag finns. BIX: 6/02 793 X 3958...| -glömda pyramid-statyetter funna i källaren på Historiska Muséet i Kairo. 3959...| BIX: 11/02 846 3960...| -mer om de bortglömda föremålen på muséet i Kairo. BIX: 12/02 846 3961...| -intern.människorättsorganisation har konstaterat att egyptisk polis tvingar fram er- 3962...| kännanden meddelst tortyr. BIX: 1/04 785 XVI 3963...| -svår flygolycka med nära BIX: 50 döda. + Senare rapport berättar: alla 148 dog. 1/04 795 I 3964...| -två egyptier skickades till Egypten från Sverige, anklagade av USA för terrorism. Trots 3965...| löfte från egyptisk regering till svenska regeringen, så torterades de i hemlandet. 3966...| BIX: 5/04 795 VII 3967...| -egyptisk diplomat gisslantagen i Irak av irakiska gerillamän/terrorister. BIX: 7/04 785 XVIII 3968...| -al-Qaida? sprängde storhotel på Sinaihalvön. 28 dödade. Israeliska turister lämnade Egypten 3969...| BIX: 10/04 795 XI 3970...| -Egyptens hållning till Israel "upptinat". BIX: 12/04 70 XXI 3971...| 3972...|Ehrenmark Torsten, journalist och kåsör (1919-1985). 2 st kåserier. BIX: 1/04 742 VIII 3973...| -7 kåserier. BIX: 742 IX 3974...| 3975...|Ehrling Thore Dansband BIX: 299, 3976...| 3977...|Eichmann Adolf ty.bödel II v-kriget BIX: 10,91 II,95 II,21 X 3978...| 3979...|Einhorn Jersy, cancerspecialist,riksdagsman.Flydde till Sverige från 3980...| nazisternas Auschwitz under 1940-talet. Intervju BIX: 4/97 739 XX 3981...| 3982...|Eisenhower Dwight (rep.)am.pres.och general BIX: 11 I,13,21 I-II,26 II,367, 3983...| -valdes till president 1952 (britt.satellit).7/1991. BIX: 388. 3984...| -om 1950-talets Japan-import-export BIX: 394,441R 3985...| -spec.program om Eisenhower (ungdom,uppväxt,president) BIX: 715 II 3986...| 3987...|Ekborg Lars skådespelare BIX: 14,382,507,515, 3988...| 3989...|Ekelöf Gunnar (1907-68) kanske vår störste diktare. BIX: 739,706 XIV 3990...| 3991...|Ekéus Rolf.Fr.övervakningschef i Irak efter Kuwaitkriget,till ambas- 3992...| sadör i Washington. BIX: 4/97 125 X 3993...| -åter aktuell som övervakningschef i Irak. BIX: 1/00 791 I 3994...| -utredare om ubåtskränkningarna på svenskt vatten under 1970-1990- 3995...| talet. Rapport BIX: 11/01 792 XVIII,386 X 3996...| 3997...|Ekonomi: Världen och Europa BIX: 9/91 100 XXII, 2/97 125 III, 3998...| Sveriges under 1990. BIX: 707,790 VII(458 XII, 3999...| Kort om div.krascher i världen BIX: 393 4000...| Ekon.toppmöten om ekonomin bl.världens länder, BIX: 10/98 789 XVI 4001...| Världsekonomin står och faller med USA:s och Japans. BIX: 10/98 789 XVII 4002...| Starten av den nya myntenheten EURO. BIX: 1/99 790 I, (789 XXII) 4003...| Europeiska Centralbankens första räntehöjning. BIX: 11/99 790 IX 4004...| Världen och Sverige BIX: 3/00 458 XV 4005...| Världsekonomin - tillväxten "saktar ner". BIX: 1/01 792 II 4006...| Positiv OECD-rapport. USA - England. Svenska banker får ministerkritik. 4007...| Börser och kurser. nov.2001. BIX: 792 XIX 4008...| Kurser och Börser BIX: 30 jan -03 794 II 4009...| Kurs 4 mars 2003. BIX: 794 III 4010...| Kurs och börser 2 okt.2003 BIX: 794 XIII 4011...| Kurs och börs BIX: 27 jan.2004 795 II 4012...| 4013...|Ekman Gösta Sr skådespelare BIX: 14,525,503 I, 4014...| -"- Hasse -"- BIX: 600 I 4015...| 4016...|Eldkvarn. "När eldkvarn brann" okt 1878. Ögonvittne berättar 1958 4017...| i minnesprogram. BIX: 10/92 800 X 4018...| 4019...|Elefanter och elfenben BIX: 391,456 4020...| 4021...|ELFENBENSKUSTEN (Côte d'Ivoire). BIX: 12 milj.inv. 4022...| -militärkupp.Pres.avsattes och ny utsågs. BIX: 12/99 785 III 4023...| -presidentval i ovisshet och orättvisa.Folket i uppror. BIX: 10/00 785 VI 4024...| -ny statskupp. Rapporter om landet idag. BIX: 1/01 785 VII 4025...| -nytt kuppförsök mot regeringen med döda och skadade. BIX: 9/02 785 XII,793 XIII, 4026...| BIX: 785 XII. Vapenvila? 785 XII 4027...| -om landet förr och idag rapporter Marianne Kihlberg. BIX: 10/02 745 VIII 4028...| -ingen fred i sikte.Åter ökad fientlighet rebeller-regeringstrupper. BIX: 10/02 4029...| BIX: 785 XII 4030...| -det etniska kriget i landet fortsätter trots pågående fredsförhandlingar 4031...| mellan rebeller och regering. BIX: 10/02 785 XII 4032...| -Frankrike skickade mer trupper till E. för att skilja parterna åt. BIX: 12/02 4033...| BIX: 785 XIII 4034...| -rebellrörelsen och regeringen i nytt fredsavtal under franskt beskydd. BIX: 1/03 4035...| BIX: 785 XIII 4036...| -franska medborgare evakuerades pga oron i landet. BIX: 1/03 785 XIII 4037...| -vapenvila som övervakas av fransk trupp. BIX: 5/03 785 XIV 4038...| -striderna mellan rebeller i norr och regeringen i söder fortsätter trots påtryckningsar av 4039...| Frankrike och FN. Anarki råder nu! BIX: 11/04 785 XVIII 4040...| 4041...|Elfsborgs Fästning BIX: 358, 4042...| 4043...|Elfving Ulf radioreporter samtal med allvet.Einar Haglund BIX: 364, 4044...| 4045...|Ellington Duke orkester BIX: 214fel,216,292, röst år 1939 706 VI 4046...| -symposium i Stockholm. Alice Babs kommenterar. BIX: 5/94 430 4047...| 4048...|EL SALVADOR BIX: 92 III,92 VII,99 VIII,m.m. 4049...| -om "kriget som aldrig tar slut" BIX: 4/91. 100 XII. 4050...| -i mer än BIX: 10 år har inbördeskriget pågått. 10/91 100 XXIV 4051...| -eld upphör på årets sista dag 1991 BIX: 120 I 4052...| -inför vapenvilan 1 febr.1992 BIX: 120 II-III 4053...| -kontroverserna fortsätter,men "klimatet" mycket bättre. BIX: 120 XXV 4054...| -en tillbakablick efter 1 års vapenvila. BIX: 12/92 120 XXXI 4055...| -både reg.och gerilla anklagas av FN för mord m.m. BIX: 3/93 121 VIII 4056...| -orkanen "Mitch" spred död och förstörelse. BIX: 11/98 789 XVIII 4057...| -jordbävning med många döda,försvunna och skadade. Stora husskador. 4058...| BIX: 1/01 792 I,785 VII 4059...| -åter en jordbävning. El Salvador idag. BIX: 2/01 792 III 4060...| -tredje jordbävningen inom en månad.Jordskred,offer. BIX: 2/01 792 III,458 XIX 4061...| -parlamentsval m 9 partier.Inbördeskriget i landet "fortsätter med val- 4062...| sedlarna". BIX: 3/03 XIV 4063...| -ungdomliga maffiagäng växer sig allt starkare i El Salvador och Honduras. BIX: 1/04 785 XVI 4064...| 4065...|Elton John,sångare,pianist,kompositör.Längre intervju hösten 2001. BIX: 742 I 4066...| 4067...|Emigranter,till Amerika och Canada från mitt av 1800-talet. BIX: 332-serien,102 4068...| (Se innehållsförteckning på de olika banden: Midsommar i Maine, 4069...| guldletar-mångmiljonärer, Chicago, Ellis Island, de sista svensktalande i Kanada, 4070...| Olle i Skratthult m.m.m.m.). 4071...| -besök på emigrantutställning i Göteborg. BIX: 9/96 332 VIII 4072...| -dokumentär om svenskbygder mot bakgrunden av musicalen "Kristina från 4073...| Duvemåla". BIX: 12/96 332 X 4074...| 4075...|EMU,Europeiska munitära unionen.Se äv.under EUropa+ årsserierna BIX: 124 och 125. 4076...| + BIX: 789 XXII 4077...| -valutan EURO sprids i BIX: 11 europeiska länder under 1999 (ej i Sverige, 4078...| ännu). BIX: 12/98 789 XXII + 1/99 790 I 4079...| -EURO:n svag. BIX: 4/00 791 VII 4080...| -svenskens JA eller NEJ till till att Sverige inför euro i st.f.kronor. 4081...| Prognos BIX: 17/5 -03: 34% JA och 48% NEJ. 794 VII 4082...| -statsminister Persson(s)gör allt för att få ett JA i september. BIX: 7/03 794 IX 4083...| -svenska folket valde svenska kronan istället för euron. Nej till EMU alltså. 4084...| BIX: 9/03 794 XII 4085...| -Grekland lämnade falska uppgifter till EU om sitt budgetunderskott - och kom med i 4086...| valutaunionen EMU felaktigt. BIX: 11/04 785 XVIII 4087...| 4088...|Engdahl Axel. Revypappa. Presenterad av Åke Falck 1973. BIX: 368 XIII 4089...| 4090...|Engelska Sjukan åter i Sverige med invandrare. BIX: 1/97 125 II 4091...| 4092...|Engelska kanalen tunnelbygge BIX: 366,377,343 H,436, 4093...| -en BIX: 200-årig återblick av prof.Weibull i 11/90 343 K. 4094...| -första allvarliga incidenten: Katastrofbrand BIX: 11/96 124 XX 4095...| 4096...|ENGLAND BIX: 14,46,47,49,76?,87,96,107,347,356,366,367,92 III,92 V. 4097...| BIX: 92 VI,99 I,99 VII,99 VIII,343 H,100 XXI, 4098...| Observera! Om Irland och Skottland: Se även dessa! 4099...| Om och med engelska kungligheter = BIX: 115-serien 4100...| -om London och Kings Lynn under medeltidens tyska Hansa. BIX: 343 P. 4101...| -kung George V; juldagstal 1932,insjuknande,död och begravn.1936, 4102...| "Message to Empire" med kung Edward VIII,därefter abdikering 4103...| år 1936, George VI krönes år 1937. (BBC) BIX: 115 XVII 4104...| -om Churchills tal,leverne och begravning. Se denne! 4105...| -"slaget om Storbritanien" 1940. Engelsk dokumentär. BIX: 26 IV 4106...| -om en engelsk husmor 1944. BIX: 344 VII 4107...| -om tyskt V1-bombardemang över London 1944. BIX: 388. 4108...| -diger jubileumskavalkad från BBC (1922-1972).Två band. BIX: 710 I-II 4109...| -tal av Chamberlain,Churchill + div.personer och radiokom. runt 4110...| krigsutbrottet 1939 BIX: 21 X 4111...| -sommaren 1939. Vad hände före krigsutbrottet? BIX: 710 II 4112...| -kort fr eng.minneshögtiden i Normandie BIX: 60 år efter Dagen D. 6/04 741 IX 4113...| -om kungar,drottningar,prinsar och prinsessor. BIX: 115 VII Spec.1+2. 4114...| -drottningen öppnar Tutanchamon-utställning 1972? BIX: 706 VI 4115...| -bakgrunden till Falklandskriget 1982 BIX: 343 H. 4116...| -underhållning BIX: 163,169,252,253, 4117...| -problem med föda från både i och över vatten BIX: 99 VIII, 4118...| -Mellanöstern-krisen 1990 BIX: 70 B,99 XI-XIII, 4119...| -porträtt av prem.min Margret Thatcher i BIX: 11/90 377. 4120...| -debatt och frågestund i underhuset BIX: 11/90 107 II,(377), 4121...| -Thatcher avgår,kamp om ersättare på premiärminister -posten BIX: 99 XVIII. 4122...| -Thatcher får svar på tal av partikollega Edward Heath. BIX: 100 XVII 4123...| -Thatcher-"Järnladyn"-"Maggie"-historia och fall BIX: 107 II,107. 4124...| -"Thatchers England". Specialband. TV-serie BIX: 12/93 107 III-V 4125...| -spänningen mellan Elisabeth II och Thatcher. BIX: 115 VII Spec.2. 4126...| -5 år efter premiärminister -avgången är M.T. politiskt aktiv. BIX: 1/96 741 III, 4127...| BIX: 124 II. 4128...| -Thatchers roll i Hong Kong-frågan. BIX: 89 Spec.4. 4129...| -John Major ny premiärminister på BIX: 10 Downing Street 28 nov.1990 107 II. 4130...| -hemlösheten svårt problem framför allt i London. BIX: 12/90. 99 XX. 4131...| -se även under rubriken BBC 4132...| -om medverkan i Mellanösternkriget se detta! + eng,kom.band nr BIX: 710 4133...| -John Major om Irak och framt.eft.krigsslut i BIX: 2/91 100 VII 4134...| -Graham greene avliden i BIX: 4/91 383. 4135...| -prem.min Major om kurdernas flykt från Irak. BIX: 4/91 100 XI. 4136...| -val i E., + om den förhatliga "poll-tax". De konservativa gick 4137...| kraftigt tillbaka. BIX: 5/91 100 XIII. 4138...| -tories inkl.pem.min.Major förlorar i popularitet. BIX: 6/91. 100 XV 4139...| -f.toryledaren Margret Thatcher i USA,talar negativt om europ. 4140...| samarbete. BIX: 6/91 100 XVI. 4141...| -Libyens led.Khadafi:"Åt helvete med England" BIX: 6/91 100 XVI 4142...| -E.idag:ungdomskravaller,arb.löshet,förstörelse. BIX: 9/91. 100 XXI 4143...| -Neil Kinnock, Labour party-ledare. Kort. BIX: 9/91. 706 V 4144...| -f.eng.premiärminister fortsätter att kritisera världen. BIX: 9/91. 391 4145...| -Labours Kinnock tar brösttoner mot regeringen. BIX: 10/91. 100 XXIII 4146...| -IRA-terror mot London julen 1991. BIX: 100 XXVIII 4147...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 4148...| -julfirandet 1992 - en gäspning i London. BIX: 1/92 120 I,393 4149...| -Elisabeth II på tronen i BIX: 40 år.Kungahuset kom. 2/92 120 III 4150...| -om och med Elisabeth II. Långt inslag. BIX: 4/92 115 VI 4151...| -Prins Andrew och Sarah (Fergie) skiljer sig BIX: 3/92 115 III 4152...| -England idag.Ett sargat E.går in i valrörelse. IRA orsakar kaos 4153...| i London genom bombdåd. BIX: 2/92 120 V 4154...| -engelsk politik 3/1992: Labor före kons. i valbarometer BIX: 120 VI 4155...| -engelska politiker i korta uttalanden BIX: 3/92 706 VIII,120 VI 4156...| -engelska nyheter från BBC och Sky News satellite BIX: 710 III 4157...| -inför parlamentval - pol. och verklighet. BIX: 4/92 120 VIII 4158...| -valfacit m partiledaruttalanden. BIX: 4/92 120 IX 4159...| -bilarna bort från London ett forskarkrav. BIX: 4/92 120 IX 4160...| -The State Opening. Drottning Elisabeth. Kvinna ny talman. Labour 4161...| kritiska till politiken idag. Uppsluppen parlamentsession. 4162...| BIX: 5/92 120 XI 4163...| -journalfilm 1941-43. Tillbakablick från kampen mot Tyskland BIX: 398 4164...| -fotbollshuliganer skämmer ut E.vid EM i S. BIX: 6/92 120 XV 4165...| -räntan höjs 3 ggr samma dag, i praktiken en devalvering. BIX: 9/92 4166...| premiärminister "sitter löst" BIX: 120 XXI. 4167...| -franskt JA till europeisk union skakar Engl. BIX: 9/92 120 XXI 4168...| -"galna ko-sjukan" i E.Malda djurkadaver orsak! BIX: 10/92 120 XXIII 4169...| -1/2 av E:s gruvarb.sägs upp.Orsak:Utl.kol och el. BIX: 10/92 120 XXIII 4170...| -regeringen fick "backa". BIX: 10 gruvor,ej 31 stängs.10/92 120 XXIV 4171...| -politisk kris,missnöje med regeringen. BIX: 10/92 120 XXIV 4172...| -nedläggning av gruvor drabbar hårt personer och samhällen. 4173...| Svensk korrespondent i liten stad i Wales. BIX: 10/92 120 XXV 4174...| Det blev inte så många nedläggningar. BIX: 1/93 121 III 4175...| -premiärminister Major för folket bakom ljuset om Europa. BIX: 11/92 120 XXV 4176...| -om Gay Forkes-Day 5 nov. 1605 BIX: 11/92 406 4177...| -"Det stora tågrånet". BIX: 38 milj.kr i pund stals 1963. 406 4178...| -oppositionen ute efter premiärminister skalp.Iraqgate. BIX: 11/92 120 XXVII 4179...| -Elisabeth II inviger.Kungafamiljen i gungning. BIX: 11/92 120 XXVII 4180...| -om Elisabeth:s II ungdom,föräldrar och barn. BIX: 115 VII Spec.1+2. 4181...| -nöjd premiärminister John Major meddelar att handelsuppgörelse EG-USA 4182...| (Gatt) är i hamn. BIX: 11/92 120 XXVII 4183...| -berömda Windsor Castle eldhärjat.Prins Andrew informerar direkt 4184...| pressen. Slarv med rengörningsvätska orsaken. BIX: 11/92 120 XXVII 4185...| -premiärminister Major meddelar om kronprinsparet Charles och Dianas 4186...| skiljsmässa. BIX: 12/92 115 VII 4187...| -prins Charles' älskarinna konkurrerade ut "Lady Di". BIX: 10/94 115 XVII 4188...| -långt TV-reportage om Charles arbete,nöjen,familj. BIX: 12/94 115 XVII 4189...| -2-åring mördad av BIX: 10-åringar.England i uppror.2/93 121 VI 4190...| -premiärminister Major besöker USA:s pres.Clinton. Diskuterar Bosnien, 4191...| Ryssland och Irland. BIX: 2/93 121 VI 4192...| -nästan landssorg vid mördad 2-årings begravning. BIX: 3/93 121 VII 4193...| -nederlag för regeringen då man parlamentröstade om Maastrichtav- 4194...| talet. Detta försenar Europa. BIX: 3/93 121 VIII 4195...| -konservativa partiet kraftigt tillbaka. Sitter premiärminister löst? 4196...| BIX: 5/93 121 XIII 4197...| -premiärminister Major kvar,trots dåliga opp.siffror. BIX: 6/93 121 XXI 4198...| -premiärminister Major tal inför trogna konservativa. BIX: 6/93 416 4199...| - -"- -"- tal vid partkongress BIX: 10/93 740 4200...| -vägspärrar i London mot IRA-attacker. BIX: 7/93 121 XXIX 4201...| -dold sanning; barnhusbarn skickades till Australien efter andra 4202...| världskriget och flera år framåt. BIX: 7/93 418 4203...| -prins.Diana på hjälpprogramsresa i Zimbabwe. BIX: 7/93 740 4204...| -premiärminister klarade svår förtroendekris i partiet och parlamentet. 4205...| Orsak:EG-frågan. BIX: 7/93 121:A 4206...| -premiärminister Major på Sverigebesök. BIX: 8/93 121:C 4207...| -premiärminister vid konservativa partikongressen. BIX: 10/93 740 4208...| -f.premiärminister M.Thatcher hyvlar i bok av politiker. BIX: 10/93 740 4209...| -fattiga fattigare och rika allt förmögnare. BIX: 11/93 740,121:L+M 4210...| -efter alla attentat; Nordirland måste enas. BIX: 11/93 740 4211...| -en utsträckt premiärminister hand mottogs ej av IRA BIX: 11/93 121:L 4212...| -prästen Ian Paistley utvisad ur Underhuset. BIX: 12/93 740,121:N 4213...| -prinsessan Diana lämnar det offentliga livet. BIX: 12/93 115 XII 4214...| -slut på våldet i Nord-Irland!? Eng.o.Nordirländsk premiärminister 4215...| undertecknar deklaration. Längre inlägg fr.eng.sat.TV BIX: 12/93 4216...| BIX: 741 I. (Sveriges Radio 12/93 121:O) 4217...| -sexskandaler och ökat våld mot invandrare. BIX: 2/94 426,741 I 4218...| -varken katoliker eller protestanter tar första steget i Nord- 4219...| Irland. England gör inget heller. BIX: 3/94 122 VI,741 I 4220...| -IRA-attacker mot Heathrow's flygplats BIX: 3/94 741 I,122 VII 4221...| -England försvårar nya staters inträde i EU. BIX: 3/94 122 VIII,741 4222...| -persionärernas förmåner orsakar jättegräl i parlam. BIX: 4/94 741 I 4223...| -järnvägstunneln,Eurotunnel, invigd av drottningen och franske 4224...| presidenten Mitterand. BIX: 5/94 741 I,430,122 XI,436, 4225...| -om tunneln i dec.1994 BIX: 436 4226...| -kons.partiet och premiärminister Major sitter löst. BIX: 5/94 122 XI 4227...| -blott två år som labourledare så avled John Smith.Stor förlust 4228...| för partiet som nu är i topp i E. BIX: 5/94 741 4229...| -helicopterolycka. Många mil.höjdare omkomna. BIX: 6/94 122 XIII 4230...| -antijudisk attentatsvåg. BIX: 7/94 741 I,(122 XVIII). 4231...| -om E. och IRA:s fredsavtal på Nordirland. BIX: 8/94 741 I-II, 122 XXI 4232...| -flera reportage fr.fredligt N. BIX: 12/94 741 II 4233...| -har lungpest i Indien kommit till E.? BIX: 9/94 122 XXIV 4234...| -det konserv.partiet och skandalerna. BIX: 10/94 741 II 4235...| -kons.partiet har förlorat sin auktoritet,anses det. BIX: 12/94 741 II 4236...| -London firar nyår BIX: 95 123 I 4237...| -om Huset Windsor.Engelsk historiaskrivn. BIX: 115 VII Spec.1+2. 4238...| -fotbollsfans i svåra slagsmål i match mot Irland. BIX: 2/95 123 V 4239...| -ny fredsförfattn.för Nordirland presenterad.Protester. BIX: 2/95 4240...| BIX: 123 V,741 II 4241...| -bankkrasch i London.Eko i hela finansvärlden. BIX: 2/95 123 VI,741 II 4242...| BIX: 439 (Den skyldige; medarb.-börsmäklare gripen 3/95 439) 4243...| -drottning Elisabeth besökte Nordirland för första gången efter vapenvilan i 4244...| landet. BIX: 3/95 741 II 4245...| -drar bort en del trupper från Nordirland. BIX: 3/95 741 II,123 VII 4246...| -eng.passagerarfärja kantrade. 300 i vattnet. BIX: 4/95 123 IX 4247...| -Londonbor utanför Buckingham Palace firar BIX: 50 årsminnet av krigs- 4248...| slutet och hyllar drottning Elisabeth och Drottningmodern. BIX: 5/95 4249...| BIX: 741 II,26 IV 4250...| -f.labourpolitikern Harold Wilson avliden. BIX: 5/95 741 II 4251...| -Frankrike och E. närmre varandra.Anl.Bosnien-kriget. BIX: 6/95 741 II 4252...| -premiärminister Major avgår som kons.partiled..Utr.min.Douglas Hurd av- 4253...| går från sin post. BIX: 6/95 741 II,123 XIII. 4254...| -BBC sänder bögprogram - orsakar insändarstorm. BIX: 7/95 442 4255...| -splittring i kons.partiet,men Major kvar på ledarposten.Regerin- 4256...| en ommöblerar. BIX: 7/95 741 II-III 4257...| -åter allt hårdnande attityder protestanter-katoliker. BIX: 7/95 741 III 4258...| -en mans partibyte orsakar oro och frågetecken, BIX: 10/95 741 III 4259...| -prinsessan Diana "slår tillbaka" mot eng.kungahuset,som hade tra- 4260...| kasserat henne efter skiljsmässan med prins Charles. Analys av 4261...| kungahuset. BIX: 11/95 115 XXI. Hela BBC-intervjun 115 XXII 4262...| -drottningen uppmanar sonen att skilja sig. BIX: 12/95 115 XXI 4263...| -i Nordirland har man påkar i st.för skjutvapen. IRA ? BIX: 1/96 741 III 4264...| -våldsamt IRA-bombattentat i London. Myckett stor materiell förödelse, många 4265...| skadade, minst 2 döda. Är fredsprocessen skadad nu efter 17 månader? 4266...| Diverse kommentarer. BIX: 2/96 741 III, 124 IV 4267...| -polisiär avspärrning av London City. BIX: 2/96 741 III 4268...| -åter ett bombattentat i London utfört av IRA.En milj.i "sladdra"- 4269...| pengar. BIX: 2/96 741 III 4270...| -jättetankerolycka utanför kusten i Wales. BIX: 2/96 124 V 4271...| -flera av landets nötdjur drabbat av "Galna-ko-sjukan". Drygt tiotal 4272...| länder stoppar import från E. Samband med en hjärnsjukdom hos män- 4273...| niskan? Ev.enorm nödslakt. Katastrof. BIX: 3/96 741 III,124 VII 4274...| -allt nödköttexport fr.England stoppat av EU. BIX: 3/96 741 III,124 VII 4275...| -EU hjälper eng.bönder med 1,7 miljarder kr för nödslakten.(En våg av 4276...| rädsla att äta kött i Europa,engelskt eller icke engelskt. Nära 4277...| 3 milj.djur måste slaktas på 4 år. BIX: 3/96 124 VIII 4278...| -prinsesan Diana i intervju BIX: 4/96 115 XXII 4279...| -konserv.starkt tillbaka.Labor och Liberaler framåt. BIX: 5/96 741 III,124 IX 4280...| -sabotage och motröstningar i EU på gr.av exportstopp av eng.nötkött. 4281...| BIX: 5/96 741 III, (124 X), 4282...| -"Galna-ko-sjukekrisen" mellan E. och EU är löst. BIX: 6/96 124 XI 4283...| Men krisen kom åter. BIX: 9/96 124 XVI 4284...| -stryk i Fotbolls-EM mot Tyskland. England deppar. BIX: 6/96 124 XII 4285...| -klimatförändr.pga luftföroreningar.Framtid oviss. BIX: 7/96 741 IV,450 4286...| -div.med och om f.premiärminister Sir Edward Heath ( BIX: 80). 7/96 706 XVII,741 IV 4287...| -Labor vill ta ifrån drottningen makten.Inte populärt. BIX: 8/96 115 XXV 4288...| -det gamla,ärorika förs.bol.Lloyds of London i gungning. BIX: 8/96 451 4289...| -i E.(liksom i Sv.)har arbetarrörelsen problem med "rötterna". BIX: 9/96 4290...| BIX: 741 IV,124 XVI 4291...| -konservativ partikogress i svår uppförsbacke. BIX: 10/96 741 IV 4292...| Men premiärminister John Major stärkte sin position. BIX: 10/96 124 XVII 4293...| -rättar inte in sig i "Europa-ledet".Om arb.kraft. BIX: 11/96 741 IV 4294...| -julstämning i London BIX: 12/96 741 IV,453 4295...| -konservativa i minoritet för första gången sen 1979. BIX: 12/96 741 IV 4296...| -vattenrören och monarkisympatier. BIX: 1/97 454,741 IV 4297...| -konservativa partiet sas först vara uppåt men... BIX: 2/97 741 IV 4298...| -förslag att privatisera Londons tunnelbana. BIX: 2/97 741 VI 4299...| -nostalgiskt besök på Imperial War Museum i London BIX: 3/97 455 4300...| -parlamentval 1 maj och konservativa tror på seger tvärt emot opinionen. 4301...| Säker Labor-vinst väntas. BIX: 3/97 + 4/97 741 IV, 4302...| -inför valet hopas de konservativa skandalerna. Från ett upprört Under- 4303...| hus. John Major (kons.)o.Tony Blair (labor). BIX: 1/97 741 IV,125 VIII 4304...| -mer privatisering om konserv.vinner valet i maj.Reportage. BIX: 4/97 741 IV 4305...| -om Labour och Tony Blair inför valet. BIX: 4/97 741 IV,125 X 4306...| -om Tories och John Major inför valet BIX: 4/97 741 IV,125 X 4307...| -London lamslogs efter IRA-bombhot. BIX: 4/97 741 IV,125 X 4308...| -IRA hotar med bomber över hela landet. De vill ha Nordirland i val- 4309...| belysning. BIX: 4/97 741 IV 4310...| -ett längre reportage med kommentarer om England av idag. BIX: 4/97 741 IV 4311...| -Sverige och E. på samma linje i EU-samarbetet. BIX: 4/97 125 X 4312...| -Labour vann stort över de konservativa.för första gången på BIX: 18 år. 5/97 741 V:1 4313...| -Tony Blair ny premiärminister .John Major avgår äv.som toryled.? Nordirlands 4314...| och Sinn Feins Gary Adams in i parlam.igen BIX: 5/97 125 XI,741 V:1 4315...| -Labours första regeringsprogram framlagt. BIX: 5/97 741 V:1,125 XI 4316...| -drottn.Elisabeth öppnade "Labours första parlament".(kort). BIX: 5/97 741 V 4317...| -prem.min Blair söker kontakt med Sinn Fein. BIX: 5/97 741 V:1 4318...| -"Globe-teatern" öppn.i London."Så gick det till på Shakespeares tid" 4319...| BIX: 6/97 741 V:1 4320...| -ny partiordf.efter Major i konserv.partiet,William Hague. BIX: 6/97 741 V:1 4321...| -E.lämnar över kronkolonin Hong Kong till Kina. Flertal reportage och 4322...| uttalanden. Tal av prins Charles,Kinas pres.Zemin och guvernören 4323...| i H-K Chris Patten bl.a. Digert CNN-reportage. BIX: 89 Spec.4.,125 XV, 4324...| BIX: 89 VII,741 V:1,116 VIII,89 Spec.6., 4325...| -om förra brittiska kronkolonin Hong Kong: BIX: 89 Spec.1-6. 4326...| -engelsk politik av idag.Ny budget av fin.min.Brown. BIX: 7/97 741 VI:1 4327...| -siste eng.Hong Kong-guvernören skrev uppseendeväckande memoarer. BIX: 8/97 4328...| BIX: 89 Spec.6. och 125 XIX 4329...| -Tony Blair snabbt populär som premiärminister BIX: 8/97 741 VI:1 4330...| -unik TV-debatt Nordirland - England. Ett närmande? BIX: 8/97 741 VI:1 4331...| -England under USA-depressionen 1929-35. BBC-serie. BIX: 8/97 725 II 4332...| -prinsessan Diana omkom i bilolycka i Paris. England sörjer sin omtyckta 4333...| prinsessa. Kändisfotografer åtalade.Prins Charles roll mot egna familjen 4334...| kritiserad, liksom hela eng. kungahuset. 8-9/97 BIX: 115 XXII, 4335...| BIX: 741 VI:1,125 XXI 4336...| -folket tvingade drottning Elisabeth till ett tal över Diana. Stor kri- 4337...| tik av kungahuset. BIX: 9/97 741 VI:1,116 VIII,125 XXI, 4338...| -Dianas butler avslöjade detaljer om Diana i bok. BIX: 10/03 741 IX 4339...| -Labours ny premiärminister Tony Blair framstod som stor statsman i kommunikat. 4340...| med det brittiska kungahuset. Dianas bror i kyrktal som går till 4341...| eftervärlden enligt sv.expert. Kungahuset måste bli folkligare. 4342...| BIX: 9/97 741 VI:1,125 XXI 4343...| -prisessans söner slipper tidningsdrakarna i framtiden. BIX: 9/97 741 VI:1 4344...| -omständigheter kring dödskraschen. BIX: 9/97 741 VI:1 4345...| -Diana-hysteri i hela Europa 1 år efter dödsfallet. BIX: 8/98 458 IX 4346...| -folkomröstning och Wales får viss självständighet och frigörelse från 4347...| England. BIX: 9/97 741 VI:1,125 125 XXII 4348...| -om "den populäraste demokratiskt valde politiker England upplevt": 4349...| premiärminister Tony Blair (från Labours kongress i Brighton) BIX: 9/97 741 VI:1, 4350...| BIX: 125 XXIII. 4351...| -tories ny,unge partiordf.William Hague vill förändra och föryngra,men.. 4352...| BIX: 10/97 741 VI:1 4353...| -om Stonehenge och Newgrange. BIX: 825, (458 XI) 4354...| -England i EMU-frågan. BIX: 10/97 741 V:2 4355...| -Labour fick valkampanjpengar som nu besvärar premiärminister Blair. BIX: 11/97 741 V 4356...| -rävjaktens vara eller inte vara. BIX: 11/97 458 IV 4357...| -Sinn Fein-ledare för första gången i London.Besökte premiärminister BIX: 12/97 741 V:2 4358...| -om de rikas julhandel i London. BIX: 12/97 458 V 4359...| -återblick på 1997 (inkl.Nordirland,Wales,Skottland). BIX: 741 V:2 4360...| -välfärdssystemet måste reformeras enligt premiärminister Blair. BIX: 1/98 741 V:2 4361...| -om den eng.ögruppen Sark (ingående i Kanalöarna).Europas sista feodala 4362...| stat. BIX: 1/98 741 V:2 4363...| -premiärminister Blair i USA i möte m pres.Clinton om Irak. BIX: 2/98 70 T,789 IV,725 III 4364...| -det soc.dem.Labours nya idéspruta presenterar sig. BIX: 2/98 741 V:2 4365...| -nu vill Labourpartiet modernisera det gamla eng.parlamentet. BIX: 3/98 741 V:2, 4366...| BIX: 789 VI 4367...| -popbranchen sviker nu Labour. Blair har struntat i de unga musiker som 4368...| hjälpte honom till makten."Cole Brittania" is no more! BIX: 3/98 741 V:2 4369...| -utr.min.Robin Cook demonstrerade vid besök i Israel mot bosättningarna. 4370...| BIX: 3/98 727 I 4371...| -hårdare tag mot bidrag i alla former. BIX: 3/98 741 V:2 4372...| -såväl USA som England försöker förmå Israel att avstå occuperad mark 4373...| till palestinierna. BIX: 5/98 789 IX 4374...| -premiärminister Blair vill skärpa terroristlagarna. BIX: 8/98 741 VI:2 4375...| -Iran hävde bandbullan mot eng.författare Salman Rushdie. BIX: 9/98 458 IX,789 XVI 4376...| -liberaldemokrater och Labour närmare varandra!? BIX: 9/98 741 VI:2 4377...| -premiärminister Blair formade Labours framtidspolitik på kongress. BIX: 9/98 741 VI:2 4378...| -premiärminister besök i Kina ska "tina upp de frostiga förbindelserna län- 4379...| derna emellan. BIX: 10/98 789 XVI 4380...| -vad blev det av tories? Kongress. BIX: 10/98 741 VI:2 4381...| -Chiles förre diktator och president gripen i London då han besökte lä- 4382...| kare. Intern.förvecklingar väntas. BIX: 10/98 789 XVII 4383...| -diktatorn Pinochet kan bli utlämnad till Spanien el.Chile. BIX: 10/99 790 VII 4384...| -Pinochet släppt efter BIX: 18 mån i eng.husarrest. Historik och många kom. 3/00 4385...| BIX: 971 IV 4386...| -engelska och amerikanska missiler mot Bagdad som straff för att FN:s va- 4387...| peninspektörer inte fick uträtta sina arb.uppgifter. MEN Säkerhets 4388...| rådet var inte tillfrågat el.informerat, så en hel värld proteste- 4389...| rar.Ryska ambassadörer kallades hem fr.USA och England. BIX: 12/98 950 I, 4390...| BIX: 789 XXI-XXII,70 X och 70 X Spec. "Dessertfox". 4391...| -världens största tält/utställningslokal/idrottsarena byggs i London för 4392...| BIX: 11 miljarder kr. premiärminister Blair tal. Kritiska engelsmän.12/98 458 X 4393...| -Londonpolisen anklagad för racism. BIX: 2/99 741 VI:2 4394...| -våldet i Nordirland trappas upp igen? 3+ BIX: 7/99 741 VI:1 4395...| -i april 1982 krigade England och Argentina om den engelska kolonin 4396...| Falklandsöarna,som ligger utanför argentinska kusten,och som där 4397...| kallas Malvinerna. England vann det korta kriget. Nu vill man nor- 4398...| malisera förhållandet. BIX: 7/99 741 VI:2,790 V 4399...| -Labourkongress speglar sämre ekonomi och demonstrationer för/mot rävjakt. 4400...| BIX: 9/99 741 VI:2 4401...| -mycket svår tågolycka med många döda och skadade. BIX: 10/99 790 VII 4402...| -överhuset avskaffade sin egen makt. BIX: 10/99 741 VI:2,790 IX 4403...| -Tony Blair "ute och cyklar"! BIX: 11/99 790 X 4404...| -England tar åter över styret i Nordirland därför att IRA inte lämnat in 4405...| sina vapen. Ett bakslag. BIX: 2/00 741 VI:V,791 III 4406...| -slarv el.medvetet fusk vid upparbetsanläggning i E. Exportstavar med uran 4407...| med falska dokument till Japan. BIX: 2/00 791 III 4408...| -i Birmingham ska Rover-tillverkningen läggas ned. Demonstrationer. BIX: 4/00 4409...| BIX: 741 VI 2. 4410...| -England vill hjälpa Zimbabwe att lösa våldet mot de vita jordägarna. De 4411...| svarta "krigsveteranerna" tar emot pengar men fortsätter våldet. BIX: 4/00 4412...| BIX: 791 VII,785 V 4413...| -"Röde Ken"Livingstone ny kontroversiell bogmästare i London. BIX: 5/00 741 VI:2 4414...| -England skrev under intern.kärnvapenupprustnings-stopp, men följer inte 4415...| själv efter enligt utr.min.Cook! BIX: 5/00 741 VI:2, 4416...| -Labour bakåt och premiärminister Blair förklarar (och hånas i parlamentet). + en 4417...| intervju med Blair i BBC signerad Alan Bolton. BIX: 7/00 741 VII:1. 4418...| -kraftiga demonstrationer mot alltför hög bensin/oljeskatt.Risk för undan- 4419...| tagstillstånd! BIX: 9/00 791 XII,741 VII:1 4420...| -Labour tappade mark och premiärminister Blair mindre populär. BIX: 9/00 741 VII:1, 4421...| BIX: 791 XIII. 4422...| -missilattack mot underrättelsetjänstens hus i London. BIX: 9/00 741 VII:1 4423...| -mycket kraftiga regn över England och Wales orsakade de största översvämm- 4424...| ninar på BIX: 400 år på vissa ställen.11/00 741 VII:1,791 XV + 791 XVI. 4425...| -mycket svår järnvägsolycka. BIX: 16 döda. 2/01 741 VII:1 4426...| -Mul och Klövsjukan bland svin,får och nöt är mycket utbredd. Bönder bränner 4427...| djukroppar och allmänhetens rörelsefrihet begränsad. BIX: 2/01 741 VII:1, 4428...| BIX: 792 IV 4429...| -den 8 mars 2001 var 104 gårdar smittade av M och K-sjukan. 61.000 djur är 4430...| hittills slaktade och BIX: 30.000 står i kön. Den 11 mars 2001 var 139 st gårdar 4431...| smittade. BIX: 13 mars 2001: 188 st fall. 15 mars 2001: 231 fall. 4432...| 18 mars 2001: Över 300 M&K-gårdar. BIX: 3/01 741 VII:1, (792 V) 4433...| -situationen i England kommenterades kort av premiärminister Blair. Slakt av 4434...| BIX: 150.000 nötdjur. Ev.slakt av 1/2 miljon får. 3/01 741 VII:1 4435...| -förböner i eng.kyrkorna för de drabbade bönderna. BIX: 3/01 741 VII:1,792 V 4436...| -den BIX: 22 mars 2001 var 435 gårdar smittade. 3/01 792 V 4437...| -eng.prognås: 4. BIX: 000 smittade gårdar om några mån. 3/01 741 VII:1,792 VI 4438...| -26 mars 2001: över 600 gårdar smittade. (5 i Holland). BIX: 3/01 741 VII:1 4439...| -27 mars 2001: 700 gårdar smittade. Man vill nu skyddsvaccinera över 100.000 djur och 4440...| måste fråga EU.(7 i Holland) 3/1 BIX: 741 VII:1,792 VI 4441...| -8 april 2001: Över 1. BIX: 100 smittade gårdar.Nya spridda fall rapporterade. 4442...| BIX: 4/01 741 VII:1 4443...| -prins Edwards hustru Sophie var "lösmynt". BIX: 4/01 116 XIV 4444...| -ingen fara att turista i England,trots alla sjukdomarna,anser premiärminister 4445...| Blair. Galna Kosjukan,Mul&klövsjukan och nu dessutom ökande fall av 4446...| TBC på människor. BIX: 4/01 741 VII:1 4447...| -alla gillar inte nya EU-regler om mått och vikter. Pund och ounces ska 4448...| gälla menar Tories. BIX: 741 VII:1 4449...| -slutet av april 2001. Toppen för mul&klöv-sjukan är troligtvis nådd. Djurbålen sprider 4450...| cancerframkallande dioxiner. BIX: 741 VII:1,792 VII 4451...| -obrända djurkroppar förgiftar luft och jord. BIX: 4/01 741 VII:1 4452...| -premiärminister Tony Blair framhåller turismen igen, nu sedan mul&klöv-sjukan 4453...| är på återgång. Deklarerade pol.val i juni. BIX: 5/01 741 VII:1 4454...| -3. BIX: 960.000 djur slaktades i England under några korta månader, men nu är 4455...| det över. Reportage från Devon,den hårdast drabbade delen av England. 4456...| Mul&klöv-sjukan är slut! BIX: 11/01 741 VII:2 4457...| -spridningen av Mul& Klövsjukan hade kunnat stoppats med militär-hjälp. 4458...| Epidimin kostade England motsv. BIX: 115 miljarder SEK. 7/02 741 VIII:3 4459...| -äggkastning och politik idag BIX: 17 maj 2001. 741 VII:1. 4460...| -rasoroligheter i Oldham och Leeds mellan vita och asiater.5+ BIX: 6/01 741 VII:1 4461...| -inför förestående parlamentsval.Labour går mot storseger. BIX: 6/01 741 VII:1 4462...| -det blev storseger för Labour. Kommentarer BIX: 741 VII:2,722 VII,(792 IX) 4463...| -partiledaren för Tory tvungen att avgå efter valförlusten. BIX: 6/01 741 VII:2 4464...| -Irland folkomröstade om utvidgning av EU. Ett rungande NEJ till organisa- 4465...| tionen och ett bakslag för medlemsländerna. BIX: 6/01 741 VII:2,792 IX 4466...| -våldet tillbaka i Nordirland. BIX: 6/01 471 VII:2 4467...| -nordirländske ministern Trimble avgick i protest mot att IRA ännu inte 4468...| lämnat in sina vapen som avtalats. BIX: 7/01 741 VII:2 4469...| -bilbomb i London signerad "The real IRA". Person-och matriela skador. 4470...| BIX: 8/01 741 VII:2 4471...| -"Drottningmodern"Elisabeth fyllde BIX: 101 år.8/01 741 VII:2,792 XIII,116 XIV 4472...| -kurder och araber flyr i mängd från Frankrike till E. genom kanaltunneln. 4473...| BIX: 9/01 741 VII:2 4474...| -premiärminister Blair kommenterade världsterrorismen mot bakgrund av att c:a BIX: 200 4475...| brittiska medborgare omkom vid terrordådet mot New Yorks World Trade 4476...| Center( BIX: 11 sept.2001).Varsel mot engelska flygindustrin.9/01 741 VII:2 4477...| -rädslan för terrorism är mycket stor i England f.n. Muslimska grupper är 4478...| hetsade. Nu drar E. åt "svångremmen" för dessa och likn.grupperingar. BIX: 9/01 741 VII:2 4479...| -premiärminister Blair varnade talibanerna i Afghanistan för att de inte utlämnat 4480...| den för terrordåden "hjärnan" bin Ladin.Afghanistan får nu beräkna sig 4481...| på USA-engelskt anfall. BIX: 10/01 741 VII:2,792 XV 4482...| -amerikansk/engelska missilattacker mot talibanerna i Afghanistan. Oron för 4483...| terrordåd i England är stor. BIX: 10/01 741 VII:2. (Hör am. 4484...| pres.på band BIX: 725 XX el.740 Spec.) 4485...| -E.stänger armébas i Nordirland om IRA lämnar in sina vapen. England 4486...| skärper straff för falska hot(fr.2 mån.till 6 år). BIX: 10/01 741 VII:2 4487...| -premiärminister Blair i Syrien och Saudiarabien för att få förståelse för am./eng. 4488...| aggression i Afghanistan i jakten på talibaner/terrorister. BIX: 10/01 4489...| BIX: 741 VII:2 4490...| -Första världskrigets stupade hedrades i London BIX: 11 nov.2001.Kriget sluta- 4491...| de BIX: 11 nov.1918. 11/01 800 X:2,458 XXII 4492...| -premiärminister Blair verkar närma England mot EMU. BIX: 11/01 741 VII:2 4493...| -premiärminister maka,Terri Blair, gick i spetsen för kamp mot mobbing i England. 4494...| BIX: 12/01 741 VII:2. 4495...| -Elisabeth II tillträdde tronen för BIX: 50 år sen(1952).Hur stark är känslan 4496...| för monarkin? Kommer det att firas på gator och torg? BIX: 2/02 116 XVI, 4497...| BIX: 741 VII:2. 4498...| -engelska jästextraktet Marmite BIX: 100 år. 2/02 458 XXVI 4499...| -prinsessan Margaret Rose avliden BIX: 71 år gammal. 2/02 116 XVI,741 VIII:3 4500...| -Margarets liv tecknades av BBC + en kort runa av prins Charles. BIX: 2/02 116 XVI 4501...| -BBC:s världsreporter Johm Simpson intervjuas av Staffan Dopping. BIX: 3/02 4502...| 4503...|600 XI, BIX: 742 I 4504...| -2 välkända,folkkära radioröster från BBC/Radio 4. BIX: 2/02 600 XI(el.458 XXVI) 4505...| -rapport från det ärevördiga,sömniga Överhuset. BIX: 3/02 741 VIII:3,458 XXVI 4506...| -Drottningmodern Elizabeth avled BIX: 101 år gammal 30 mars 2002.Tillbakablick- 4507...| ar av BBC/Sky News denna dag. BIX: 741 VIII:3,116 XVI,(793 VII) 4508...| -premiärminister Blair och am.pres.Bush uppmanade Israel till besinning mot pale- 4509...| stinierna. BIX: 4/02 741 VIII:3 4510...| -engelsmännen firade drottning Elisabeths BIX: 50 år på tronen.6/02 741 VIII:3 4511...| BIX: 793 IX 4512...| -England delar på ansvaret av Gibraltar med Spanien om medborgarna där 4513...| vill. BIX: 7/02 741 VIII:3,793 XI 4514...| -England kommer lägga fram bevis om att Irak har koppling till världterro- 4515...| rismen och hotar,liksom USA,med anfall mot landet. BIX: 9/02 741 VIII:3 4516...| -100.000 demonstrerade i London mot Englands hets mot Irak. BIX: 9/02 793 XIII 4517...| -premiärminister Tony Blair rapporterar om engelska Irak-politiken. BIX: 10/02 793 XIII 4518...| -E.inför åter självstyre över Nordirland (pga spionage).IRA måste bort 4519...| menar t.o.m. Sinn Fein-ledare Gary Adams. BIX: 10/02 741 VIII:3,793 XIV 4520...| -premiärminister Blair varnade i ett TV-tal engelsmännen för terrordåd under den 4521...| närmaste tiden. BIX: 11/02 741 VIII:3. 4522...| -skandaler i engelska hovet: En "läckande" butler och prins Charles pre- 4523...| senter. Kort drottning-tal om terrorism och vandalism. Usama bin Ladins 4524...| hot mot väst stängde en del av Londons tunnelbana. BIX: 11/02 741 VIII:3 4525...| -om terrorhotet mot Londons tunnelbana. BIX: 11/02 741 VIII:3. 4526...| -eng.trupper till området kring Persiska Viken pga Irakkrisen. BIX: 12/02 4527...| BIX: 741 VIII:3 4528...| -premiärminister Tony Blair vill absolut få in E.i den europeiska monitära uni- 4529...| onen (EMU) och bli historisk, men... BIX: 1/03 741 VIII:3 4530...| -England skickade trupper till området av Persiska Viken. BIX: 1/03 70 XIII, 4531...| BIX: 741 VIII,794 I 4532...| -premiärminister har det tungt med alla krigsmotståndarna inom Labor. BIX: 1/03 4533...| BIX: 741 VIII:3 4534...| -flera misstänkta terrorister bland muslimer gripna i moské i London BIX: 1/03 741 VIII:3 4535...| -England skickar 1/4 av sin armé till Persiska Viken för ett event.anfall 4536...| mot Irak. Men BIX: 81% av hemmaopinionen vill inte ha krig.premiärminister Blair 4537...| försöker förklara varför krig "behövs" mot Irak. BIX: 1/03 741 III:3 4538...| -premiärminister Blair besökte am.pres.George W Bush."Veckor inte mån.innan det 4539...| smäller i Irak". 1+ BIX: 2/03 741 VIII:3,794 II 4540...| -eng.armén förbereds på 3-årig ockupation av Irak vid ev.krig. BIX: 2/03 4541...| BIX: 741 VIII:3 4542...| -12 år gamla uppgifter om Irak användes som nya av premiärminister BIX: 2/03 741 VIII:3 4543...| -terrorattentat väntas mot London eller flygplatser. Extra uppmärksamhet påfordrad. 4544...| BIX: 2/03 794 II,741 VIII:4, 4545...| -över BIX: 10 miljoner i världen protesterade mot USA:s och Englands hot om 4546...| krig mot Irak. BIX: 2/03 794 III 4547...| -"trängselavgift" på 5 pund/bil och dag infördes i London för att komma 4548...| ifrån bilkaoset i staden. BIX: 2/03 741 VIII:4,794 III 4549...| -premiärminister Blair i Underhuset: Iraks diktator Saddam Hussein bryr sig varken 4550...| om FN eller det irakiska folket.(Blair vill få tvivlarna på vikten av 4551...| ett Irakkrig på USA/England-"linjen"). BIX: 2/03 741 VIII:4 4552...| -1/3 av premiärminister :s egna partivänner inom Labour håller inte med sin 4553...| partiledare: De vill inte ha krig mot Irak! BIX: 2/03 741 VIII:4 4554...| -minister-utträde ur Labour som protest mot krigshetsen mot Irak. BIX: 3/03 741 VIII:4, 794 IV 4555...| -Tony Blair slåss för sin politiska karriär pga angagementet i Irak- 4556...| konflikten. Tony Blair-historik. BIX: 3/03 741 VIII:4 4557...| -Blairs Question Time i Parlamentet. Ämne:Varför England deltar i USA:s 4558...| krigsförklaring mot Irak. BIX: 3/03 741 III:4 4559...| -diverse fortlöpande rapporteringar från IRAK-kriget mars 2003. BIX: 70 XVI, 4560...| BIX: 70 XIV Spec.:2 + 730 II + 730 II Spec., + 794 V,741 VIII:4, 4561...| -engelsk/amerikansk framryckning mot Bagdad. premiärminister Blair förklarar lä- 4562...| get vid Uum Qasr och Basra. BIX: 3/03 741 VIII:4 4563...| -eng.trupper har kontroll i Basra, USA-förtrupper inne i Bagdad. BIX: 4/03 730 II Spec.,70 XV 4564...| -am.pres.Bush och eng.premiärminister Blair diskuterade Iraks framtid efter krigets 4565...| slut.Blair fick nog över USA på engelska linjen med FN som 4566...| huvudadministratör över Irak då. BIX: 4/03 741 VIII:4 4567...| -plundringar och brist på vatten i Basra. BIX: 4/03 70 XVI 4568...| -England och USA anklagas av de flesta irakier för att de ej håller ordning 4569...| på irakiska plundringar och på laglösheten. BIX: 4/03 70 XIV Spec.:2 4570...| -engelsk militär och polis var inblandade i flera mord på oskyldiga kato- 4571...| liker i Nordirland enligt högste polischefen i England. BIX: 4/03 741 VIII:4 4572...| -stora förluster för Labour. BIX: 5/03 741 VIII:4 4573...| -ledande IRA-man var engelsk agent. BIX: 5/03 741 XVII 4574...| -eng.fin.min.vill helst ha ett engelskt NEJ till euron, men blir det så??? 4575...| BIX: 5/03 741 VIII:4 4576...| -premiärminister i Irak och mötte engelska trupperna. Men i England frågar sig 4577...| många varför egentl.man skulle vara där och strida. BIX: 5/03 741 VIII:4 4578...| -Labour splittrat (liksom övriga engelsmän) i FÖR eller MOT europeiska 4579...| myntunionen EMU. BIX: 6/03 741 VIII:4 4580...| -hade eller har Irak massförstörelsevapen? CIA-män i USA menar att det ej 4581...| fanns eller finns några sådana i Irak! Varför hade då England 4582...| deltagit i Irak-kriget? BIX: 6/03 730 Spec. 4583...| -England och EMU. Inte redo för deltagande ännu!? BIX: 6/03 741 VIII:4 4584...| -överdrev Blair Iraks farlighet? BIX: 7/03 741 VIII:4, 4585...| -Blair hos am.pres.Bush. De försökte rättfärdigöra angreppet på Irak p.gr. 4586...| av påstådda innehavet av massförstörelsevapen. BIX: 7/03 794 IX 4587...| -eng.säkerhetsexpert på försv.departementet hittad död. Det var han som 4588...| hjälpt premiärminister Blair att rättfärdiga kriget mot Irak.(En tung börda 4589...| för prem.ministern). BBC tog ansvar. BIX: 7/03 741 VIII:4,794 IX 4590...| -premiärminister Blair pressad på presskonferens om Irakkriget och säkerhetsex- 4591...| perten Kellys självmord. BIX: 7/03 741 VIII:4. 4592...| -eng.försv.min.tog på sig ansvaret för Kellys självmord. BIX: 8/03 741 VIII:4 4593...| -premiärminister Blair vittnar i "Kelly-affären" - ett historiskt förhör! BIX: 8/03 4594...| BIX: 741 VIII:4 4595...| -presschefen i Blairs regering avgick pga "Kelly-affären". BIX: 8/03 741 IX 4596...| -BBC och inte Blair-regeringen indirekt ansvarig för Kellys självmord. BIX: 1/04 795 II 4597...| -såväl BBC som regeringen är ansvariga för självmordet, sägs det, men det finns tydligen 4598...| en hel del "under täcket" ! BIX: 1/04 741 IX, 795 II 4599...| -intresset för speciell diet oroar den engelska matindustrin. BIX: 8/03 794 X 4600...| -Amnesty Intern.kritiserar de engelska terroristlagarna. BIX: 8/03 741 III:4 4601...| -Labourpartiet,Tony Blair och Irakkriget. premiärminister "satt löst", avgick. BIX: 9/03 4602...| BIX: 741 IX,794 XIII 4603...| -om kolumnister och politik i London. BIX: 10/03 741 IX 4604...| -toryledaren Duncan-Smith "sitter löst". Avgick. BIX: 10/03 741 IX 4605...| -Michael Howard ny ledare för högerpartiet. BIX: 11/03 741 IX 4606...| -Prins Charles hade ett homsexuellt förhållande med en f.d.anställd. BIX: 11/03 741 IX 4607...| -amerik.pres.Bush besökte London. Säkerhetspådrag av jätteformat. BIX: 11/03 741 IX, 4608...| BIX: 730 IV 4609...| -pres.Bush och premiärminister Blair i presskonferens om världsterrorismen (speciellt med 4610...| anl.av ett purfärskt terrordåd i Turkiets största stad Istanbul). Man försökte 4611...| förklara varför man började kriget mot Irak, . BIX: 11/03 794 Spec.röd. 4612...| -engelsk militär misshandlade irakier till döds i Irak. Erbjöd pengar för att tysta ned det 4613...| hela. BIX: 1/04 741 IX 4614...| -prinsessan Diana sade sig vara hotad till livet av sin make prins Charles BIX: 10 mån. före 4615...| bilkraschen i aug.1997. BIX: 1/04 741 IX 4616...| -världens största passagerarfartyg döpt i Southampton."Queen Mary II". Vad finns ombord? 4617...| BIX: 1/04 795 I 4618...| -London är den största emigrantstaden i världen. Av 7,2 milj. inv.är 2 milj. emigranter. 4619...| BIX: 1/04 741 IX 4620...| -engelsk mass/seriemördare bigick självmord i cellen efter att ha mördat BIX: 215 kvinnor. 4621...| BIX: 1/04 459 V 4622...| -amerik.pres.Bushs säkerhetsrådgivare Rice meddelade att USA misstagit sig om att Irak 4623...| hade massförstörelsevapen!!! Även Bush "backar". BIX: 1/04 730 V, 795 II 4624...| -BBC:s VD + dess styrelseordförande avgick och tog därmed ansvar för uppgifter om Iraks 4625...| massförstörelsevapen och därvid vapenexpertens Kelly självmord. Även den reporter 4626...| som påbörjade hela historien slutade vid företaget. BIX: 1/04 741 IX 4627...| -engelska (o. amerikanska) undersökningar om sanningshalten i Iraks påstådda massförstö- 4628...| resevapen och som orsakade kriget mot landet. BIX: 2/04 730 II Spec.:2, 741 IX 4629...| -Londonproblem i snö. Agneta Ramberg rapporterar. BIX: 2/04 741 IX 4630...| -premiärminister Blair avbruten av åskådare i debatten i Underhuset. Debatten avbröts efter en 4631...| skrattlösande replik av Blair,men fortsatte sen läktaren utrymts. BIX: 2/04 741 IX,795 III 4632...| -tidvattenolycka tog flera musselplockares liv. BIX: 2/04 795 III 4633...| -Englands dyraste rättsliga utredning tog 6 år. Det gällde att BIX: 14 civila i Londonderry sköts 4634...| ihjäl den "Blodiga söndagen i jan.1972" av militär vid en människorättsdemonstration. 4635...| BIX: 2/04 741 IX 4636...| -70 st engelska luftvärnskanoner tillverkade av Bofors uppställda utan bevakning utanför 4637...| Norrköping. En skandal! BIX: 3/04 795 IV 4638...| -premiärminister Blair försvarade i tal angreppet mot Irak och kritiserade indirekt FN. premiärminister 4639...| fick hård kritik av f.vapeninspektörschefen svensken Hans Blix. BIX: 3/04 741 IX 4640...| -premiärminister Blair besökte diktatorn Kadaffi i Libyen. En diplomatisk succé men kontrover- 4641...| siellt i England. (oljan!?). BIX: 3/04 459 VI 4642...| -den stora arbetsinvandringen till England försvarades av premiärminister Blair. BIX: 4/04 741 IX 4643...| -premiärminister Blair kläms mellan folkets uppfattning och sin egen USA-färgade om 4644...| Irak-kriget BIX: 4/04 741 IX 4645...| -premiärminister Blair svängde i i åsikt om EU-författning. Det kommer en engelsk folkomröstning 4646...| om några år, lovade han. BIX: 741 IX 4647...| -52 toppdiplomater till storms mot premiärminister:s Irak- och Israel-politik (alltför 4648...| USA-inspirerad ansåg man). (jmf USA) BIX: 4/04 741 IX 4649...| -"The streets of London" Roger Wittacker. BIX: 526 X 4650...| -engelska iraksoldater lika nedvärderande mot fångarna som amerikanarna. Myndigheterna 4651...| kommer att göra allt för att straffa och förhindra upprepning. BIX: 5/04 741 IX 4652...| -premiärminister Blair menade att fotodokumentation om eng.soldaters uppträdande i Irak är ren 4653...| förfalskning. BIX: 5/04 741 IX,795 VII 4654...| -sprickor mellan England och USA ang.Irak-"ageranden"/politiken. BIX: 5/04 730 VII,741 IX 4655...| -engelsk minneshögtid i Normandie m.anl.av BIX: 60-årsdagen av Dagen D. 6/04 741 IX 4656...| -engelska patrullbåtar kränkte iransk gräns. Iran tillfångatog 8 engelsmän. BIX: 6/04 741 X 4657...| (Detta inslag tyvärr bortraderat) 4658...| -kriget mot Irak startades på felaktiga grunder enligt en engelsk 4659...| utredning. BIX: 7/04 741 X,795 IX (70 XXI). 4660...| -landslagstränaren i fotboll,Svennis Eriksson,i blåsväder i engelsk press pga påstådda kär- 4661...| leksaffärer. BIX: 8/04 795 X 4662...| -slut med rävjakten i England! BIX: 9/04 741 X 4663...| -premiärminister Blair har svårt att förklara Englands deltagande i Irak-kriget. BIX: 9/04 741 X ,795 XI 4664...| -engelsk gissla i Irak dödad. Blair fördömer och beklagar. BIX: 10/04 741 X 4665...| -engelsk reaktion på att pres.Bush i USA omvaldes för 4 nya år. BIX: 11/04 741 X 4666...| -inrikesminister tvungen att avgå pga kärleksaffär. BIX: 12/04 741 X 4667...| -övergrepp mot irakiska civila uppdagade i den av England occuperade Irakdelen. BIX: 1/05 4668...| BIX: 741 X 4669...| 4670...|Engström Albert författare. Uppläsn. av Sigurd Wallén BIX: 525 4671...| -"- Odd, (s) f.d. vice statsminister kritiserar statsminister Persson m.fl. 4672...| ur (s)-regeringen. BIX: 12/96 124 XXI 4673...| 4674...|Epidemierna Tyfus,Kolera och Pest. Se Indien,Somalia 1994 4675...| 4676...|Ericsson. Svenskt storföretag med ekonomiska bekymmer i början av 2000-tal. 4677...| Se Sverige. 4678...| 4679...|Ericsson,Uno "Myggan" författare ,regissör,göteborgare. BIX: 739 XXVII 4680...| 4681...|Eriksson Sven Göran "Svennis" fotbollstränare för Lazio i Italien och sen 4682...| förbundskapten för Englands landslag. Presskoferenser och intervjuer. 4683...| BIX: 791 XV,600 IX,458 XVIII 4684...| -vid Idrottsgala i Globen BIX: 14 jan.2002 vald till Årets ledare 2001. 1/02 458 XXV 4685...| -intervju med S-G Eriksson "Svennis" inför Fotbolls-EM 2004. Nov.-03 BIX: 742 VII 4686...| 4687...|Erikson "Radiomajoren" motion BIX: 330, 4688...| 4689...|Erlander Tage statsminister "landsfader" (1901-1985) BIX: 14,27 I,58,78,103 I, 4690...| (statsminister 1946-1969) BIX: 113 I+II+Spec.,845, 4691...| -inlägg i debatten om atombomben/atomåldern BIX: 18 maj 1954. 5/02 845 4692...| -samlingsband BIX: 113 I, 4693...| -bakom diktafonen år 1950 BIX: 113 II 4694...| -intervju 1968 BIX: 78 4695...| -efter att senator Robert Kennedy mördats 5/6 1968 BIX: 435R+363 II 4696...| -i ett porträttreportage om Hedlund (c) BIX: 113 III 4697...| -kom.vid Dag Hammarskjölds bortgång 1961. BIX: 103 4698...| -förnekar samarb.med Nato och väst 1959.Hade fel. BIX: 5/92 120 XIII 4699...| -inviger Messaure-Porsi-Laxede kraftstationer. BIX: 113 II 4700...| -kort-kort del av duell med Ohlin 1954 BIX: 435 4701...| -"Herren till Harpsund" i intervju 1961.(Orup) BIX: 435 4702...| -kort om radions betydelse. 1960-tal. BIX: 344 VI 4703...| -år 1974 i TV-program om sig själv och inbjudna. BIX: 113 Spec., 4704...| -berättar en historia för Hagge Geigert 1966. BIX: 113 I 4705...| -återblick på 1959. BIX: 826 4706...| -kort återblick. "Erlander BIX: 100 år idag" 6/01 785 IX 4707...| -kort i en klassisk duell år 1954 med Bertil Ohlin (fp) BIX: 11 V II 4708...| 4709...|"Erna" Johansson Kungstorgsmadam BIX: 327,368 X,368 XI 4710...| 4711...|ERITREA sjävst.stat eft. BIX: 30 års krigande med Etiopien.5/93 121 XIX 4712...| -om E. förr och nu BIX: 6/93 415 4713...| -turister mördas BIX: 12/96 751 IV 4714...| -gränssammandragningar Eritrea-Etiopien.Kom.från båda sidor. BIX: 2/99 785 I 4715...| -TV speglade förh. Eritrea-Etiopien. BIX: 7/99 785 II 4716...| -läget i kriget mot Etiopien. BIX: 11/99 790 IX 4717...| -vapenembargo mot E.o Etiopien anmodat av FN. Åter strider. BIX: 5/00 785 V 4718...| -på 2 år har BIX: 120.000 soldater dödats i striderna Eritrea-Etiopien, 6/00 4719...| BIX: 785 V 4720...| -trots FN-ingripande och förhandlande är landet och Etiopien oense om gräns- 4721...| dragningarna. BIX: 4/02 793 VII 4722...| 4723...|ESK (Europeisk Säkerhets Konferens) möte BIX: 1/92 120 II 4724...| -kris ang.Bosnien-Hercegovina pga rysk hålln. BIX: 5/92 120 XII 4725...| -fördömde Serbien-Montenegro (f.d.Jugoslavien) BIX: 5/92 723 IV 4726...| -möte i Helsingfors BIX: 7/92. Pressar Serbien. 120 XVII 4727...| -Sverige ordförandeland,anklagar Rest-Jugoslavien. BIX: 12/92 723 V 4728...| -mötet visar att Ryssland inte är att lita på. BIX: 12/92 120 XXXI 4729...| -ESK-facit 1992: ska FN i f.d.Jugoslavien möta våld med våld 4730...| eller inte? BIX: 12/92 120 XXXI 4731...| -kritisk mot Estlands lagar för ryssar i landet. BIX: 7/93 708 XI 4732...| -försvagat ESK sammanträder.ESK-historik. BIX: 7/93 121 XXIX 4733...| -Italien tar ordf.-klubban. Sv.utr.min.i intervju BIX: 11/93 121:M 4734...| -konferensen i Budapest blottar klyfta Ryssland-USA. Dålig sam- 4735...| manhållning, inga enanden. BIX: 12/94 122:30 4736...| 4737...|Eskimåer får eget land BIX: 10/92 (kort) 120 XXV 4738...| -ytterligare om landet NUNAVUT BIX: 11/92 120 XXVI 4739...| 4740...|ESTLAND BIX: 83,84,88,92 V,92 VI,99 VI,702 I-II,703,(äv.Balt.staterna) 4741...| -landets historia kort.Bakgrund till frigörelseförs.,sånger och 4742...| intervjuer. BIX: 11/88 702 II 4743...| -förbereder sig för sojetiskt maktövertagande BIX: 1/91 703 II 4744...| -folkomröstar om självständighet BIX: 3/91 703 III 4745...| -förklarar sig självständigt.Sovj.statskupp oroar. BIX: 8/91 703 III 4746...| -strängare medborgarskapsregler drabbar ryss. BIX: 10/91 708 VI 4747...| -ryssar kvar i Paldiski,flottbas med kärnkraft. BIX: 5/92 120 XI 4748...| -väntar på den egna valutan,köper nu för dålig rubel. BIX: 5/92 120 XI 4749...| -ny valuta och nya problem. BIX: 6/92 120 XV 4750...| -längre kom. till de nya medborgarlagarna BIX: 6/92 120 XVI 4751...| -det knakar ord. mellan kvarvarande occ.makt och medborgarna 4752...| BIX: 7/92 120 XVII 4753...| -snabb utveckling i landet men klassklyftan ökar. BIX: 7/92 120 XVIII 4754...| -ryssarna slog sönder sin ubåtbas i Paldiski. BIX: 9/92 120 XXI 4755...| -svenskt TV på besök i förfallets Paldiski. BIX: 10/92 404 4756...| -parlamentsval gav högervindar. BIX: 9/92 120 XXI 4757...| -ny president vald.(kort) BIX: 10/92 120 XXIII 4758...| -kort om arb.löshet och ryssbefolkning BIX: 10/92 120 XXIII 4759...| -OBS! Hör även årsbanden OBS! 4760...| -statliga företag ska privatiseras. BIX: 11/92 120 XXVIII 4761...| -arb.löshet och ryska arb.stora problem i Narva. BIX: 12/92 120 XXXI 4762...| -klyftan rik - fattig stor i dagens E. BIX: 1/93 121 III 4763...| -svensk biståndsolja till frysande E. återsåld. BIX: 2/93 121 IV 4764...| -president skipar ordning. Har han för stor makt? BIX: 5/93 121 XIII 4765...| -rysk maffia invaderar E. Spetsna-soldater ingår. BIX: 5/93 414 4766...| -pens.am.överste estnisk ÖB - orsakar problem. BIX: 5/93 724 VIII 4767...| -ryssar=utlänningar,då stryper Ryssland naturgasen. BIX: 6/93 121 XXIII 4768...| -landet slopade "lagen mot ryssar", ESK-kritik av E. BIX: 6/93 121 XXIII 4769...| -velar hit och dit med sina "ryss-bestämmelser". BIX: 7/93 121 XXIX 4770...| -bygger upp försvaret.Blir ej av med ryssar. BIX: 3/93 121 XXX 4771...| -dålig luft driver in i Sverige. BIX: 7/93 121 XXX 4772...| -ryssar i Narva vill bli självständiga.Folkomröstar mot Estlands 4773...| vilja. BIX: 7/93 121 XXX,121:A, 4774...| -ska Leninstatyn i Narva bort? Storstädning bland politiker 4775...| BIX: 10/93 121:H 4776...| -Kommunister fram i val,rysstalande ivrigaste röstare. BIX: 10/93 121:J 4777...| -ryska tillbakadragandet åter i baklås. BIX: 3/94 122 VI 4778...| -regeringskris med personkonflikter. BIX: 5/94 703 IV,122 XII 4779...| -stor förstörelse i f.d.ryska ubåtsbasen Paldiski BIX: 8/94 708 XVII 4780...| -inv.i Tallin firar ryska uttåget. BIX: 8/94 703 IV 4781...| -öden i flykten på 1940-talet till Sverige. (långt) BIX: 9/94 432 4782...| -ester firar flykt till Sverige på 1940-talet. BIX: 9/94 703 V 4783...| -pass.-bilfärja till botten i Östersjön.C:a BIX: 800 drunknade,mest 4784...| svenskar. BIX: 9/94 386 III, (delvis 122 XXIII+XXIV+XXV) 4785...| -reg.krisen fortsätter.För många partifraktioner. BIX: 10/94 703 IV 4786...| -ej gamla områden tillbaka från Ryssland enligt pres.Jeltsin. BIX: 11/94 4787...| BIX: 122:29 4788...| -julen i Tallin 1994. BIX: 12/94 703 V 4789...| -om gränstvisten Ryssland - E. BIX: 1/95 703 V 4790...| -radioaktivt skrot på avvägar. BIX: 1/95 705 V,123 III 4791...| -inför pol.val,fattiga pensionärer,skilln.rik och fattig. BIX: 3/95 703 V 4792...| -åter grundstötning med estnisk passagerarfartyg. BIX: 5/95 123 XII 4793...| -relationerna Estland-Ryssland sämre efter estn.konduleans av tjet- 4794...| jensk ledares död. BIX: 3/96 703 VI 4795...| -ryska pass gäller inte längre i E. BIX: 7/96 703 VI 4796...| -pres.val i E.först utan resultat.Men återval av pres.Meri BIX: 8/96 703 VI 4797...| ESTONIA: (registrerat estniskt passagerarfartyg). Se även FARTYG! 4798...| -"Estonia"-fartygshaveri då nära personer BIX: 900 drunknade.9/94 386 III 4799...| Sv.haverikommission "klantar till det" BIX: 4/97 386 VII,125 VIII 4800...| -ytterligare rapporter BIX: 10/94 122 XXIV-XXV 4801...| -ska ej bärgas BIX: 12/94 721 II,122:31,436. 4802...| -rapport från haverikom., + vraket betongomslutes BIX: 2/95 123 IV 4803...| -uppgifter efter facit. BIX: 6/95 123 XIII 4804...| -regeringsbeslut: Vraket ska varken bärgas el.övertäckas. BIX: 6/96 4805...| BIX: 124 XI. + 2 år efter katastrofen 9/96 124 XVII 4806...| -efterdyningar av haveriet. Vad man inte gjorde... BIX: 11/96 124 XIX 4807...| -rederiet el.klassniningsällskapet skyldig till haveriet? BIX: 12/96 124 XX 4808...| -Estonia-katastrofens haverikommission rena farsen. BIX: 4/97 125 IX+X,386 VII 4809...| -sv.ordf.i utredningskommissionen fick avgå.Åklagare tar över. BIX: 5/97 4810...| BIX: 386 VII,(125 VII) 4811...| -regeringen tillsatte "analysgrupp" och ny utredn.chef. Politikernas 4812...| trovärdighet i belysn. "Bort med Uusman". Röster. BIX: 6/97 386 VII 4813...| -åter försenad haveri-slutrapport. Snart 3 år sen haveriet. BIX: 8/97 386 VII, 4814...| BIX: 125 XX 4815...| -åter ett avhopp frän haverikommissionen. BIX: 9/97 386 VII,125 XXIII 4816...| -betong -övertäcknining av Estonia - en svår uppgift. BIX: 9/97 125 XXIII 4817...| -invigning av minnesmonument på Gallärvarvet i Stockholm. BIX: 9/97 386 VII 4818...| -slutrapporten (på eng.)anklagar vem? Besättning och fartygsbefäl några, 4819...| Mayer-varvet andra beroende från vilket land rapporten tolkas. 4820...| BIX: 12/97 386 VII,125 XXVIII 4821...| -åklagaren kunde inte finna någon skyldig till katastrofen. BIX: 2/98 386 VII 4822...| -politikernas åsikter "går ihop". Men vad ska man göra med kropparna 4823...| i vraket? BIX: 6/98 789 XI 4824...| -kropparna ska bärjas från sjunkna Estonia. BIX: 11/98 789 XIX 4825...| -ännu 5 år efter katastrofen vet man inte om kroppar ska bärjas eller 4826...| inte. BIX: 1/99 790 I 4827...| -åter framfördes en estnisk färja i full storm. Skador! BIX: 10/98 789 XVII 4828...| -Estoniakatastofens utredning måste göras om efter schabbel. BIX: 1/99 790 II 4829...| -Estland och Finland säger NEJ till bärgning av Estonia, Detta är press på 4830...| svenska regeringens beslut i frågan. BIX: 1/99 790 I 4831...| -svenska regeringen har äntligen bestämt sig:Ingen bärgning av Estonia 4832...| eller kroppar från henne. Anhöriga:Bra och inte bra! BIX: 2/99 790 III 4833...| -amerikan tänker dyka vid Estonias vrak.Trotsar förbud. BIX: 7/00 791 X,386 X, 4834...| BIX: 791 XI - XII, 4835...| -har det amerikansk/tyska dykarlaget funnit "något" på förlista Estonia? 4836...| BIX: 11/00 791 XV, 12/00 386 X 4837...| -experter oeniga;detonation orsakade Estonias haveri!? BIX: 1/00 792 II,386 X 4838...| -krav om ny utredning om orsaken till haveriet. BIX: 2/01 386 X 4839...| -ingen ny utredning om orsaken enligt ett kontroveriellt regerigsbeslut. 4840...| BIX: 3/01 386 X 4841...| -åter tysk-amerik.dykningar kring vraket och gravfriden störs. BIX: 8/01 458 XXI 4842...| -sju år efter katastrofen diskuteras fortfarande gravfriden. BIX: 9/01 792 XV 4843...| -lyckad bärgning av ryska atomubåten Kursk borde bereda väg för en 4844...| Estonia-bärgning!? BIX: 11/01 386 X,792 XVIII 4845...| -åter nej till ny utredning om Estonia-haveriet. Även om det kommit nya 4846...| teorier/utredning om haveriet. BIX: 4/03 794 VI 4847...| -Estland anser att den havererade estniska färjan Estonias gravfrid 4848...| inte ska störas. BIX: 10 år 4849...| har gått sen haveriet. Minnesmöte i Stockholm. 4850...| ( BIX: 852 drunknade, 137 överlevde.) 9/04 386 XIII, 795 XI 4851...| -svenskt hemligt militärt material hade flertals gånger transporterats 4852...| med Estonia-färjan. 4853...| Svenske statsminister Persson kommenterar. BIX: 12/40 341 Spec., 795 XII 4854...| -medlemskapet i Nato tillsammans med de övr.baltstaterna,bestäms inte 4855...| av de själva, utan av stormakterna. Kulissspel. BIX: 10/96 703 VI 4856...| -arbetardemonstration vid sv.väveri i Narva. BIX: 11/96 703 VI 4857...| -E. in i EU, men ej Lettland och Litauen.Splittring? BIX: 1/97 703 VI 4858...| -relationer mellan ryss-ester och ester inte allra bäst. BIX: 80-års minne av 4859...| frigörelse för första gången från Sovjet/Ryssland firades. BIX: 2/98 703 VII,789 V 4860...| -rysktalande estniska barn i Estland lär sig estniska. BIX: 8/98 703 VII 4861...| -Estland renar inte ryskt avloppsvatten förrän de får betalt. Det rinner 4862...| då ut i Finska Viken orenat! BIX: 2/99 703 VII 4863...| -regeringsskifte i E. efter parlamentsval. BIX: 3/99 703 VII 4864...| -svår ekonomisk tillbakagång i Estland sedan delar av den ryska markna- 4865...| den försvunnit. BIX: 9/99 785 II 4866...| -miljösanering i Estland efter BIX: 50 årig rysk upplagring av radioaktivt 4867...| avfall. BIX: 12/99 703 VII 4868...| -ekonomin uppåt. BIX: 10/00 703 VII,791 XIII 4869...| -50 år efter i miljöarbetet (pga Sovjet-tiden). BIX: 10/00 703 VII,791 XIV 4870...| -en HIV-epidemi breder ut sig över landet. BIX: 10/00 703 VII 4871...| -parlamentets talman, f.d. "dopningslangare", kan bli Estlands näste president. 4872...| BIX: 3/01 703 VII,792 IV 4873...| -Estland och självständigheten. BIX: 8/01 703 VII 4874...| -Estlands största giftskandal:Över BIX: 30 dog efter att ha druckit träsprit. 4875...| BIX: 70-talet allvarligt skadade. 9/01 703 III,792 XIV 4876...| -estniska ska vara arbetsspråket i Estland. BIX: 11+12/01 703 VIII 4877...| -det svenska militära biståndet till E. Medlemskap i Nato hägrar. BIX: 2/02 703 VIII 4878...| -ny regering med nya konstellationer. BIX: 3/03 703 VIII 4879...| -gränshandeln över Finland är livsviktig för landet. Kommer att öka. BIX: 12/03 703 VIII 4880...| -en kärleksfull rapportering från Tallin. "Förr och nu". BIX: 4/04 703 VIII 4881...| 4882...|ETA. Baskisk separatist/terrororganisation. Se Spanien. 4883...| 4884...|ETIOPIEN - ERITREA 4885...| -gerillakrigen fortsätter.Utlänningar ur landet. BIX: 3/91 100 VIII 4886...| -mycket stor svält igen. Mars-rapport 1991 BIX: 100 X 4887...| -Addis Abeba hotat.Utlänningar evakueras.Kaos. BIX: 4/91 100 XII 4888...| -soc.-ledaren sen 1977 pres.Mengistu flyr. BIX: 5/91. 100 XIV 4889...| -regering och rebeller i fredsförhandl.i London,men regerings- 4890...| trupperna accepterar ej uppgörelsen.Rebeller får full kontroll 4891...| över Addis Abeba.Rebelloenighet. BIX: 27-29 maj 1991. 100 XV 4892...| -läget instabilt i E. berättar "på gatanreportage". Landet nästan 4893...| bankrutt.Ny ledning försöker "ställa tillrätta".Gerillan har nu 4894...| kontroll över E.,am.lager-explosion. BIX: 6/91. 100 XV 4895...| -mängder av förlorande soldater svälter i bushen. Röda Korset 4896...| transporterar till hemlandet. BIX: 7/91. 100 XVIII 4897...| -1/2 år sen gerillan "tog över". Omställningar. BIX: 12/91 100 XXVI 4898...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 4899...| -nya oenigh.,nya inb.strider trots torka och svält. BIX: 7/92 120 XVII 4900...| -Etiopien 1993. Anknytningar till Sverige m.m. BIX: 4/93 800 X 4901...| -Eritrea sjävständigt efter BIX: 30 års krigande. 5/93 121 XIX 4902...| -svältkatastrof väntas igen. (1984 dog 1 miljon människor).Förut- 4903...| sättningarna nu samma;inget regn - inga skördar. BIX: 3/94 122 IX 4904...| -vatten,vatten,vatten. Men odlar fel vid vel tid. BIX: 6/94 122 XV 4905...| -första dem.flerpartivalet är trots allt ett enpartival!? Åter- 4906...| blickar. BIX: 5/95 123 XI 4907...| -första folkrättsrättegången i Afrika. Öv.3000 anklagade men f.d. 4908...| ledaren Mengisto har flytt till Zimbabwe. BIX: 5/95 123 XII 4909...| -mordförsök på exildiktatorn Mengisto i Zimbabwe. BIX: 11/95 123 XXII 4910...| -åter hot om svältkatastrof i Etiopien ( BIX: 10 år sen sist). 12/95 124 I 4911...| -fullt krig igen mellan Etiopien och Eritrea. BIX: 6/98 789 XI,753 VI 4912...| -svenskar och andra utlänningar snabbt evakuerade. BIX: 6/98 753 VI 4913...| -gränssammandragningar Etiopien-Eritrea. Kom.från båda sidor. BIX: 2/99 785 I 4914...| -förh.Eritrea-Etiopien speglas i TV-program. BIX: 7/99 785 II 4915...| -läget i kriget mot Eritrea. BIX: 11/99 790 IX 4916...| -alarmerande rapporter om svälten i landet. BIX: 4/00 785 IV,791 VI 4917...| -Etiopiens nödhjälpsreserver tömda av FN,EU m.m.En skandal! BIX: 4/00 791 VI 4918...| -fortlöpande rapporter om svälten i E. BIX: 4/00 791 VII 4919...| -vapenembargo mot E.och Eritrea anmodat av FN. Åter strider. BIX: 5/00 785 V 4920...| -efter en intensiv etiopisk mil.offensiv, drog sig eritriansk militär 4921...| tillbaka från gränsområdena.Världens med menigslösa och blodigaste 4922...| krig är åter slut. BIX: 5/00 791 IX 4923...| -på 2 år har BIX: 120.000 soldater dödats i striderna Etiopien-Eritrea. 6/00 4924...| BIX: 785 V,791 X, 4925...| -fredsavtal efter 2 års krig Etiopien-Eritrea. BIX: 12/00 785 VII 4926...| -"Lejonet av Juda",förre etiopiske kejsaren Haile Selassie *)äntligen be- 4927...| gravd BIX: 25 år efter sin död. 11/00 791 XV *)(1892-1975). 4928...| -trots FN-ingripande och förhandlingar om gränsdragningarna är Eritrea och 4929...| Etiopien onse. BIX: 4/02 785 XI 4930...| -ett enastående uppsving i Etiopen efter svält och umbäranden år 1984. 4931...| T.o.m.regnet vräker ner efter flera års bortvaro. BBC-reportage. BIX: 7/02 4932...| BIX: 785 XII 4933...| -svält- och fattig-situationen i E. är nu värre än år 1984. BIX: 11 miljoner 4934...| drabbade. BIX: 7/03 785 XV 4935...| 4936...|Etnisk rensning. Hör Jugoslavien-banden från 1990-talet bl.a. 4937...| 4938...|ETRUSKER. 4939...| -ett etruskiskt skepp sjönk utanför fransk kust på BIX: 500-talet f.Kr.med 700- 4940...| BIX: 800 amforor med vin. Om etruskisk kultur.Fr.TV okt.2002. 846 4941...| -f.svenske kung Gustav VI Adolf vid utgrävningar i San Geovinale,Italien 4942...| år 1954. BIX: 116 XVII 4943...| 4944...|EG el.EU - EFTA - EES (eng.EEA)-EMU - (Maastricht-avtal),GATT-avtal, 4945...| EG bytes fr.o.m. BIX: 1/11 1993 till EU (EuropaUnionen). 4946...| SE även under Europa och EMU här nedan. 4947...| -svensk press och radio-TV bytte benämning den BIX: 26/11 1993. 4948...| -toppmöte i Strasbourg BIX: 12/89 ?en politik,en valuta? 92 VI. 4949...| -hemlig reg.rapport om svenska frågor inför EG BIX: 99 VII. 4950...| -statsminister Carlsson "reder ut begrepp" i BIX: 5/90, 51% av sven- 4951...| ska folket vill vara med i EG. BIX: 99 VII. 4952...| -Sverige och Europa och anslutn.Herman Lindquist-kåseri BIX: 377. 4953...| -hur går det med de s.k.neutraliteten vid anslutn.? BIX: 99 XIX 4954...| -möte i Bryssel och sv.utr.min.-svammel om EG. BIX: 4/91 100 XI. 4955...| -USA och EG-politiken och kamp mot narkotika. BIX: 4/91: 100 XII. 4956...| -Schweiz medlem eller inte!? BIX: 5/91 100 XIII. 4957...| -svenska kronan knuten till EG och ECU. BIX: 5/91. 100 XIV. 4958...| -ansökan om medlemskap inlämnas 1/7 1991 enligt riksd.beslut. BIX: 100 XVI 4959...| -ett "collage" om medlemskap.statsminister +folkets röst. BIX: 387. 4960...| -sv.offentlighetsprincip bort vid inträde. BIX: 7/91. 100 XVII. 4961...| -attityd:förhalande,negativ till Sv.neutralitet. BIX: 7/91.100 XVII. 4962...| -Sverige går egen väg mot medlemskap? BIX: 7/91 100 XIX. 4963...| -svårt att ena EG och EFTA. Ekonomi-analys. BIX: 9/91. 100 XXII 4964...| -pol.union sprack.Utvecklingen försenad. BIX: 10/91 100 XXIII 4965...| -stoppar sammanslagning inom flygbranchen. BIX: 10/91. 100 XXIII 4966...| -svensk export inom EG: Volvos Per G. Gyllenhammar. BIX: 10/91 392 4967...| -samarbetesavtal EG-EFTA = EES-avtal i hamn. BIX: 10/91. 100 XXIV 4968...| -toppmöte i Holland om utvecklingen inom EG. Frankrike käpp i 4969...| hjulet. BIX: 12/91 100 XXVII 4970...| -Finland och EG BIX: 1/92 120 I 4971...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 4972...| -EG-helikopter nedskj.av jugoslav.-serbiskt flyg. BIX: 1/92 120 I 4973...| -avtal EG-EFTA i hamn.EES ett faktum.Kom.av statsminister BIX: 2/92 120 III 4974...| -kommentarer om EG (Tyskland,Sverige,Portugal) 3/1992 BIX: 120 VI 4975...| -(s)partiet i Sv.har problem med sammanhålln.i EG-frågan BIX: 120 VII 4976...| -EG:s gräns mot öst är placerad enligt Tyskland. BIX: 4/92 705 IV 4977...| -sv.domst.agerande eft.sv.anslutn.Om Gbg-jurister. BIX: 4/92 368 VIII 4978...| -blir för stort?Nu BIX: 12 stater,kan bli 30 st. 4/92 120 VIII 4979...| -motståndet allt starkare i Danmark. EG-regler orsakar problem 4980...| i Irlands lagstiftning. BIX: 4/92 120 VIII 4981...| -Oporto-avtalet i hamn (EG-Efta=EES).Europa enat. BIX: 5/92 120 XI 4982...| -div.om Maastricht-avtalet BIX: 120 XIV,120 XX,120 XXI,707 III, 4983...| -EG-motståndarna i Sverige fler än anhängarna. BIX: 5/92 120 XII 4984...| -Elisabeth II fick ändra EG-tal. Kort. BIX: 5/92 120 XII 4985...| -EG-kommentarer från Danmark och Sverige. Dansk folkomröstning 4986...| gav NEJ till EG. Europa chockat. BIX: 6/92 120 XIV 4987...| -Irland och EG BIX: 6/92 120 XV 4988...| -svenska neutralitetspolitiken måste överges vid medlemsskap. 4989...| Krav av Europeiska Unionens ordf. BIX: 7/92 120 XVIII 4990...| -satellitspaning på jordbruket ska stoppa fusk. BIX: 8/92 120 XVIII 4991...| -regering och opposition ense om "luddigheten". BIX: 8/92 120 XX 4992...| -EG-länders ledare försöker få ordning på gemenskapen i möte 4993...| i England BIX: 10/92 120 XXIV 4994...| -oenighet i enigheten i Sverige om kommande folkomröstnings tol- 4995...| kande; beslutande eller rådgivande? BIX: 10/92 120 XXIV 4996...| -EG-möte godkände EES-avtal. BIX: 19 länder med 370 milijoner inv. 4997...| berörs av samarbetet inom EES. Om EG-löner. BIX: 10/92 120 XXV 4998...| -problem med EES-avtalstarten. BIX: 10/92 120 XXV 4999...| -svensk EFTA-kommissionär installerad inom EES-avtalets ramar. 5000...| BIX: 10/92 120 XXV 5001...| -Gatt-förhandlingar USA-EG strandade. Ev.handelskrig. Jacque 5002...| Delors (Eg-kommissionens ordf.)för fransksinnad. BIX: 11/92 120 XXVI 5003...| -EES-avtalet möjliggör arbete över gränserna BIX: 11/92 120 XXVI 5004...| -EES-avtalet snart i kraft i Sverige. Innnebörd.Schweiz tvekar. 5005...| Riksdagsdebatt.Många frågetecken! BIX: 11/92 120 XXVII 5006...| -åter en Schweiz-rapport om EES-val.Pos.och neg. BIX: 11/92 120 XXVIII 5007...| -Gatt-avtalet (handelsuppgörelse EG-USA)i hamn. Nöjd eng.prem. 5008...| min.meddelar pressen. Frankrige hindrar dock. BIX: 11/92 120 XXVII 5009...| -Gatt-uppgörelsen i hamn. Storstats-bra,småstads-dåligt!? BIX: 12/93 5010...| BIX: 121:O 5011...| -allvarliga bananproblem inom EG-handeln. BIX: 11/92 407 5012...| -schweiziskt nej till EES-avtalet.Kom.o följder. BIX: 12/92 120 XXX 5013...| -Danmark favoritland vid EG:s toppmöte i Skottland BIX: 12/92 120 XXX 5014...| -exempel på EG-regler vid dansk-tyska gränsen. BIX: 1/93 121 I 5015...| -praktgräl i parlamentet Danmark-Grekland. BIX: 1/93 121 III 5016...| -svensk soc.dem.splittrat i EG-tolkningar. BIX: 1/93 121 II 5017...| -svenskt,finskt och österrikiskt inledningstal till EG-medlems- 5018...| skap 1 febr.1993. Fr.Sverige talade Ulf Dinkenspiel. BIX: 707 IV 5019...| -USA åter hetskt mot EG-handel.Risk för handelskrig? BIX: 2/93 121 IV 5020...| -EG och USA oense om hur fred ska skapas i Bosnien. Ett intern. 5021...| misslyckande med hela Jugoslavien-krisen. BIX: 6/93 121 XXI,723 IX 5022...| -EG:s utr.min.-möte i Köpenhamn verifierar sammanslutningens 5023...| misslyckanden. BIX: 6/93 121 XXII 5024...| -EG vill åt den svenska systemspriten, men... BIX: 7/93 418 5025...| -lojalitet mot EG störst i Danmark och England, minst i Grekland o 5026...| Italien. BIX: 7/93 121 XXX 5027...| -stor valutaoro inom EG. Prestigeförlust. BIX: 8/93 121:B 5028...| -EG-ekonomi utreds BIX: 8/93 121:B 5029...| -kort om EG-valutan. BIX: 10/93 121:H 5030...| -stor okunnighet bland svenskar om EG. BIX: 11/93 422 5031...| -så här kan EG drabba Sverige BIX: 11/93 121:L 5032...| -EU i stället för EG fr.o.m.1 nov.1993. 5033...| -om Europas arbetslöshet och om Sverige och EU. BIX: 12/93 121:O 5034...| -effekter och sidoeffekter vid svenskt deltagande i EES. BIX: 1/94 122 I 5035...| -EU och Sverige. Konsekvenser. BIX: 1/94 122 IV 5036...| -förhandlingar med Sverige-nackdelar. BIX: 2/94 122 V,390 5037...| -överläggningar statsminister fr.Finland,Norge och Sverige. BIX: 2/94 122 VI 5038...| -svenska avtalet äntligen klart. BIX: 3/94 122 VI, (jmf 12/96 124 XXI) 5039...| -maktkamp i EU.Sydländer mot nordländer.Kan fördröja svenskt in- 5040...| träde. Spanien mot Norge om fiske. BIX: 3/94 122 VII 5041...| -om EU och norskt fiske och om röstfördelning. BIX: 3/94 122 VII 5042...| -kommentar om svensk folkomröstning (nov.-94) om EU-medlemskap. BIX: 3/94 122 VIII 5043...| -England försvårar nyinträde i EU. BIX: 3/94 122 VIII. Men går till 5044...| sist med på EU:s röstregler. BIX: 3/94 122 IX,741 5045...| -sv.jordbruksöverskottet,lantbrukarna och EU. BIX: 4/94 122 IX 5046...| -Europaparlamentet valde in Sverige,men svenska folket kommer 5047...| att avgöra medlemskap i EU. BIX: 5/94 122 XI 5048...| -Island vill med i EU. BIX: 6/94 122 XIV 5049...| -flera europeiska länder valde till EU-parlamentet. BIX: 6/94 122 XIV 5050...| -Österrike sade JA till EU BIX: 6/94 122 XIV,390 5051...| -offentlighetsprincipen - skiljer medlemmar i EU. BIX: 6/94 122 XIV 5052...| -Finland mot ev. medlemskap. BIX: 6/94 122 XIV 5053...| -sv.underskrift om medlemskap.Nu väntar folkomröstn. BIX: 6/94 122 XVI 5054...| -toppmöte på Korfu med ett England som trilskas. BIX: 6/94 122 XVI 5055...| -Tyskland tar över ordf.skapet BIX: 7/94 705 VII,122 XVI 5056...| -Luxenburgs premiärminister Jaques Santer tar över EU-kommissionens ord. 5057...| förandeskap efter Jaques Delors. BIX: 7/94 122 XVII 5058...| -flera f.d.öststater,utom baltstater och Slovenien,deltog i EU:s 5059...| förhandlingar. BIX: 10/94 122 XXIV 5060...| -eget band: Allt möjligt om EU. BIX: 10/94 122 Spec.B (Hör äv.390) 5061...| -ev.svenskt NEJ till EU fördröjer nytt medl.försök. BIX: 11/94 122 XXVII 5062...| -svenskt JA till EU BIX: 11/94 122:28,122 Spec.B. 5063...| -fördömmer serberna för Bosnienagerandet.Är EU en koloss på ler- 5064...| fötter? Kom.till problemet "gränsfri" arb.kraft. BIX: 12/94 122:31 5065...| -krismöte inom EU med anl.av kommissionärernas vekhet. BIX: 1/95 123 II 5066...| -trots all kritik godkänndes alla nya kommissionärerna. BIX: 1/95 123 II 5067...| -EU-stater röt till mot rysk krigspolitik. BIX: 1/95 123 III 5068...| -EU-eden svors av kommissionärerna bl.a.Anita Gradin(s) BIX: 1/95 390 5069...| -spansk pol.oro,följer EU och devalverar med Portugal. BIX: 3/95 123 VI 5070...| -omfattande bidragsfusk inom EU. BIX: 3/95 123 VIII 5071...| -om EU, parlamentet och byråkratin. BIX: 5/95 390,123 XI 5072...| -från EU:s statschefkonferens i Cannes. BIX: 6/95 123 XIX 5073...| -från EU:s -"- -"- på Mallorca. BIX: 9/95 123 XVII 5074...| -försök att låta bli oenighet och vetoröstningar. BIX: 124 VII 5075...| -EU förbjuder eng.nötkött i Europa,men hjälper sen till med pengar 5076...| för slakt av djur med Galna ko-sjukan i England. 3 milj. djur 5077...| ska slaktas på 4 år. BIX: 3/96 741 III,124 VII+VIII,449 5078...| -vill avskaffa svenska Å,Ä och Ö. (aprilskämt?). BIX: 3/96 449 5079...| -negativa medlemsregler hölls medvetet undan svenska väljare om JA 5080...| eller NEJ till svenskt EU-medlemskap. BIX: 4/96 124 VIII 5081...| -EU behandlade allvarligt "Galna kosjukan" men freoner dör inte så 5082...| lätt. BIX: 4/96 124 VIII 5083...| -Europa,EU och Sverige.Ordf.J.Santer i Sverige.Kom.av statsminister Persson. 5084...| BIX: 4/96 124 IX 5085...| -EU och England är överens i "Galna kosjukekrisen". BIX: 6/96 741 III 5086...| -EU räddar staden Mostar. Oenighet mellan muslimer och kroater. BIX: 8/96 5087...| BIX: 124 XIV,723 XXII 5088...| -drygt 1/2 Sverige är nu mot EU-anslutningen. (kort) BIX: 12/96 124 XXI 5089...| -sv.EU-tjänstemännens löner skyhöga. BIX: 2/97 125 IV 5090...| -extra EU-möte i Holland med Europas ledare. BIX: 5/97 125 XII,6/97 125 XV 5091...| -EU-toppmötet lyckat men "misslyckat". Viss maktkamp. BIX: 6/97 122 Spec.B 5092...| -skrattretande EU-kritik:Svenska gurkor för raka!!! BIX: 6/97 457 5093...| -extraresor: Bryssel och Strasbourg på fransk löjliga önskan. BIX: 6/97 125 XV 5094...| -EU:s medlemsantal utökat med 6 nya länder. BIX: 7/97 125 XVII 5095...| -skatteministrar gillar inte Luxenburg-sparande/banker. BIX: 9/97 125 XXII 5096...| -kritik mot skatteministrarna i EU; sysslar m detaljer i st.f.viktiga 5097...| problem. BIX: 10/97 125 XXV 5098...| -möte om Europas arb.löshet.Sv.statsminister kommenterar. BIX: 11/97 125 XXVII 5099...| -tobaksreklam inom EU förbjuden fr 2000 (m vissa förlängningar). BIX: 12/97 5100...| BIX: 125 XXVIII 5101...| -för många och för mäktiga lobbyister i EU-parlamentet. BIX: 12/97 125 XXVIII 5102...| -EU-vånda inför nya medlemsländer. BIX: 12/97 125 XXIV 5103...| -baltländerna och EU BIX: 12/97 703 VI 5104...| -"historiskt beslut" om europeiskt valutasamarbete. BIX: 5/98 458 VII,789 IX 5105...| -första euron (€) präglad i Frankrike. BIX: 5/98 789 X 5106...| -EU-toppmöte i Cardiff avslutat, liksom det brittiska ordförandeskapet. 5107...| Tony Blair har skött sig "så där". BIX: 6/98 789 XII 5108...| -soc.dem.ledare i Europa i möte om EU i Österrike. BIX: 10/98 789 XVII 5109...| -EU-regler = parodi enligt svensk mjölkbonde. Kostallar måste byggas om. 5110...| Många bönder "lägger av". Betesskogsängar kommer att förslyas... 5111...| BIX: 12/98 458 X 5112...| -skandal inom EU-kommissionen; fusk och bedrägerier. BIX: 1/99 790 I 5113...| -många "turer" i skandalen. Men parlamentet röstade för att kommissionen 5114...| skulle sitta kvar, trots allt. Parlamentet är försvagat. BIX: 1/99 790 I 5115...| -EU-kommissionärerna avgick kollektivt med anl.av fusk och bedrägerier 5116...| bland vissa kommissionärer. Kritik och flertal röster. BIX: 3/99 EU-spec. 5117...| + BIX: 390 III (IV), 5118...| -ny ordf.för EU-kommissionärerna efter Jaques Santer blev f.italienske 5119...| premiärminister Romano Frodi. BIX: 3/99 790 IV 5120...| -rapport fr.EU-toppmötet i Helsingfors.(Turkiet,Lettland,Litauen,Sverige 5121...| och EU + lite EU-politik. BIX: 12/99 EU Spec.,790 XI 5122...| -EU-kommissionens vice ordf.Kinnock kommenterar arbetet. BIX: 2/00 EU-special. 5123...| -luttrad sv.(s)-kommissionär om EU:s krångliga regler. BIX: 2/00 EU special. 5124...| -EU-seger över USA ang.handelsregler. BIX: 2/00 EU special. 5125...| -internt EU-käbbel om offentlighet. BIX: 3/00 EU Special. 5126...| -EU:s regeringschefer i möte om ekonomi,sysselsättning och skatteuttag. BIX: 3/00 5127...| EU Spec. 5128...| -EU:s ordf.Prodi "sitter löst" efter kritik. BIX: 4/00 EU Spec. 5129...| -handelsavtal EU och Kina kan bredda vägen för Kina in i världshandeln. 5130...| BIX: 5/00 EU Spec.,89 IX 5131...| -motsättningar Tyskland och Frankrike och mellan Belgien och Frankrike på 5132...| parlamentarikernivå. BIX: 5/00 EU Spec. 5133...| -svenska EU-parlamentariker fuskar med traktamenten. BIX: 6/00 EU Spec. 5134...| -EU:s utrikes- och säkerhetschef Solana i intervju. BIX: 7/00 791 X 5135...| -Xavier Solana i Stockholm. BIX: 10/00 791 XIV 5136...| -nordiska funderingar över Sveriges kommande ordförandeskap i EU. BIX: 11/00 5137...| BIX: 791 XV 5138...| -EU-toppmöte i Frankrike med svårigheter att ena medlemsländerna. BIX: 12/00 5139...| BIX: 791 XVI,EU Spec., 5140...| -EU-kommissionens möte i Stockholm. BIX: 1/01 722 VII,792 I 5141...| -när Sverige blev orförande i EU 2001.En korrespondent ser tillbaka. BIX: 1/00 5142...| EU SPEC. 5143...| -EU:s toppmöte i Stockholm. Viss enighet om samarbete men Frankrike brom- 5144...| sar som vanligt.Länderna "lovar runt men håller tunt". BIX: 3/01 792 VI, 5145...| EU Spec. 5146...| -EU:s finansministermöte i Malmö. BIX: 4/01 792 VII 5147...| -EU betalade ut 15 miljarder till Galna Kosjuke- och Mul&klövsjuke-drabbade 5148...| BIX: 4/01 EU Spec./diverse, 792 VII 5149...| -djup klyfta mellan medlemmarna ang. övergångsperioderna för ev. tillkommande 5150...| stater. BIX: 5/01 EU diverse/spec. 5151...| -EU:s Toppmöte i Göteborg 14-16 juni 2001 med besök av amerikanske president 5152...| Bush. Staden upp och nedvänd av alla demonstrationer mot Bush och 5153...| EU. Vandalisering av centrum. Slutlig presskonferens. BIX: 6/91 792 X Spec.1 5154...| -facit och efterdyningar från EU:s Toppmöte i Göteborg.Eftersnack, 5155...| eftertankar. Flera inslag! 6-11/01 (läs innehåll på banden) BIX: 792 XI Spec.2 5156...| -EU-toppmöte i Gent, Belgien gav starkt stöd till kampen mot terrorism. 5157...| BIX: 10/01 792 XVI 5158...| -EU:s stats-och reg.chefer samlade i Bryssel och så kommer Europas 5159...| "turistdemonstranter". Ex.från Sverige. BIX: 12/01 792 XX 5160...| -EU-mötet hade flera "floppar". Sv. statsminister kommenterar. BIX: 12/01 EU-Spec. 5161...| -ordf.klubban gick frå Belgien till Spanien och de flesta var glada för 5162...| det! BIX: 12 /01 EU spec.:1. (om Euro, se nedan). 5163...| -EU var i viss mån förberedd på global terrorism (före BIX: 11/9 -02 i USA). 5164...| BIX: 1/02 EU Spec.:2, 793 I. 5165...| -EU contrar på införda amerikanska ståltullarna. BIX: 4/02 793 VIII 5166...| -EU-toppmöte i Spanien: Bilbomber av ETA.Kontroversiella EU-förslag split- 5167...| rade EU-länder.Det gällde terrorism och illegal invandring. BIX: 6/02 793 X 5168...| -USA slingrar sig från samarbete med EU-länder. Vill inte deltaga i in- 5169...| rättandet av en brottmålsdomstol för Bosnien. "Riskerar eventuellt 5170...| att få amerikansk personal inför rätta". BIX: 7/02 725 XXIX,793 XI 5171...| -om EU:s eventuella framtid. Europas Förenta Stater??? BIX: 7/02 EU Spec.:2 5172...| -EU-sanktioner mot Zimbabwe trotsades.Utvidgning? BIX: 7/02 EU Spec.:2 5173...| -"personjakt" på gr.av ärlighet inom EU. BIX: 9/02 793 XIII. 5174...| -hård revisiorkritik mot skötseln av EU:s budget. BIX: 9/02 EU Spec.:2 5175...| -hasch och marijuana ska komma att tillåtas inom EU, rapporteras från 5176...| canabis-mässa i Tyskland. BIX: 9/02 459 I 5177...| -irlänskt JA till EU bäddar vägen för BIX: 10 nya stater. Polen under luppen. 5178...| BIX: 10/02 EU Spec.:2 5179...| -EU gav Portugal varning för landets alltför stora budgetunderskott.Detta 5180...| var EU:s första ingripande.Nu väntar Tyskland varning... BIX: 10/02 793 XV 5181...| -EU-toppmöte i ett "oroligt" Köpenhamn. BIX: 15 länders regeringschefer samlade. 5182...| BIX: 12/12 EU Spec.:2 5183...| -10 nya länder invalda i EU. Vissa med "vånda". Estland, Lettland, Litauen, 5184...| Ungern,Tjeckien,Slovenien,Slovakien,Polen,Cypern och Malta. BIX: 12/02 5185...| EU Spec.:2, BIX: 793 XVI 5186...| -svenska handelns priser BIX: 20% över EU-länders genomsnitt. 12/02 793 XVI 5187...| -svenske statsminister Persson kommenterar Sveriges roll i det nu BIX: 25 länder 5188...| stora EU. BIX: 12/02 722 VII,793 XVI 5189...| -Sverige kan få problem med invandrare från de nya EU-medlemsländerna.Nya 5190...| "spärrar" måste sättas upp. BIX: 1/03 794 I 5191...| -EU-länder splittras i för eller mot ett Irak-krig dikterat av USA. BIX: 2/03 5192...| BIX: 794 II + III + IV (705 XIV) 5193...| -sprickan EU - USA allt tydligare. USA vill styra Irak efter Saddam Hus- 5194...| sein men EU vill att FN dit. BIX: 4/03 EU Spec.:2 5195...| -EU:s Framtidskonvent - ordföranden, förre franske presidenten Valéry 5196...| Giscard d'Estaing, på Stockholmbesök. BIX: 4/03 794 V 5197...| -Framtidskonventet vill ha en vald ordförande/president och sv. statsminister 5198...| Göran Persson är en av kandidaterna. EU Spec.:2 5199...| -fyra EU-länder planerar åtgärder mot krig efter att man inte stöttat USA 5200...| i kriget mot Irak. BIX: 4/03 70 XVII 5201...| -EU:s toppar + am.pres.Bush träffades i ett BIX: 300-årigt jubil.St Petersburg. 5202...| BIX: 5/03 794 VII, 6/03 730 III 5203...| -nya eventuella EU-medlemmar: Serbien/Montenegro,Kroatien,Bosnien,Makedonien 5204...| och Kosovo enligt EU-möte i juni 2003 (Hur slutar detta???) BIX: 6/03 EU Spec.:2 5205...| -Italien med den "politiske pajasen" Berlusconi som ledare tar över 5206...| EU-parlamentet för 1/2 år, något som hela Europa skakar på huvudet åt. 5207...| BIX: 6/03 794 VIII 5208...| -skandal vid Berlusconis första framträdande i EU-parlamentet. 5209...| BIX: 7/03 794 IX, EU Spec.:2 5210...| -diverse om EU sept. 2003. Grundlagsändring på förslag. BIX: 794 XI,EU Spec.:2, 5211...| -Tyskland och Frankrike följer inte EU:s regler. Ländernas budgetunderskott måste 5212...| sänkas. Detta undergräver EU:s slagkraft! BIX: 11/03 794 XIV,EU Spec,:2 5213...| -försvarssamarbete diskuterades då EU:s utr.ministrar träffades. BIX: 11/03 EU Spec.:2 5214...| -vad vill medlemsländerna? Maktfördelning. BIX: 11/03 794 XV 5215...| -Sverige betalade inte sin månadsavgift till EU. Riskerar BIX: 15 miljoner i ränta och straffränta. 5216...| (Ren beräkning!?). BIX: 12/03 794 XV 5217...| -EU:s toppmöte i Bryssel BIX: 13 dec.2003 blev ett fiasko. Spaniens och Polens krav och Tysklands 5218...| och Frankrike hårda linje var orsakerna. Men Sverige blev Europas "Smittskyddsbas". 5219...| BIX: 12/03 794 XV,EU Spec.:2 5220...| -vad ska EU få kosta i framtiden? Sverige + 5 andra stater vill sänka kostnaderna. 5221...| BIX: 12/03 794 XVI 5222...| -ordf.i EU, Italiens premiärminister "gjorde bort sig" i EU igen. 5223...| BIX: 12/03 EU Spec.:2, 794 XVI 5224...| -10 nya medlemmar efter 1 maj. Flera nya språk ska tolkas bl.a. maltesiskan. BIX: 1/04 795 I 5225...| -EU:s gräns mot öst upplevs av baltstaternas gränsfolk som obegriplig/orättsvis. BIX: 1/04 703 III 5226...| -EU:s finansministrar inför rätta. Alltför stora eftergifter till Frankrike och 5227...| Tyskland är orsaken. 5228...| Sv.fin.min.Ringholm kommenterar. BIX: 1/04 EU Spec.:2 5229...| -efter EU:s utvidgning mot öster,väntar Sverige ökad ekonomisk smuggling. BIX: 2/04 EU Spec.:4 5230...| -vill EU:s största länder (England,Tyskland,Frankrike) styra resten av Europa?? BIX: 2/04 795 IV 5231...| -EU-kommissionens missnöje med Microsoft och bötesförläggande kan dra på sig handelskrig 5232...| från USA. BIX: 3/04 795 V 5233...| -en del av EU:s övergångsregler för de BIX: 10 nya medlemmarna 1 maj 2004. EU Spec.:4 5234...| -rapport från Polen en mån. efter inträdet i EU. "Inget B-lag i EU"! BIX: 5/04 EU Spec.:4 5235...| -EU:s nya författning antagen efter många om och men. Kritiska röster i sv.riksdagen. BIX: 6/04 5236...| BIX: 795 VIII 5237...| -Portugals premiärminister blev EU:s nye ordförande. BIX: 6/04 EU Spec.:4 5238...| -hollänsk framgångsrik "fuskletare" inom EU vald till parlamentariker. Nu hotar han att trappa 5239...| upp sina undersökningar om fusk inom EU. BIX: 7/04 EU Spec.:4 5240...| -ny EU-kommissionordförande utsedd. Tillträder BIX: 1/11 -04. 7/04 EU Spec.:4 5241...| -Turkiets inval i EU ogillas av omvärlden.Uppfyller inte alla kraven på 5242...| medlemskap. BIX: 10/04 EU Spec.:4 5243...| -nya pass inom EU. Förklaringar. BIX: 10/04 EU Spec.:4 5244...| -"viss skandal" inom EU. kommissionens ordf. frog tillbaka eget förslag. BIX: 10/04 EU Spec.:4, 5245...| BIX: 795 XI. Kom med nytt förslag som sv.statsminister kommenterade. 11/04 EU Spec.:4 5246...| -25 länder undertecknade en ny EU-konstitution. Div. uppgifter. BIX: 10/04 795 XI 5247...| 5248...|Euro (Se även Europa) 5249...| -Nya valutan paralellinförs i 11 länder jan. 1999. Ej Sverige, Danmark eller England. 5250...| BIX: 789 XXII 5251...| -div. uppgifter. BIX: 1/99 790 I 5252...| -kraftigt försvagad i jämförelse med starten 1/1 -99. BIX: 4/00 791 VII 5253...| -12 EU-länder går 1 jan. 2002 över till Euro-valutan, men inte Sverige,Danmark 5254...| eller England. BIX: 8/01 EU-spec.:1, 5255...| -mjuk övergång till Euromynt och sedlar i 12 länder men ej i Sverige, Danmark 5256...| eller England. Div rapporter. BIX: 1/02 793 I 5257...| -om föregångarna till euro-myntet.Historia. BIX: 1/02 458 XXV 5258...| -Sveriges röst i EMU (om landet går över till euro)kommer bli mycket svag! 5259...| BIX: 1/03 491 I (5/03 794 VII) 5260...| -hur gick det i Italien när man bytte valuta?Jo,priserna höjdes minst BIX: 10%. 5261...| Reportage av Bo Holmström. BIX: 6/03 794 VIII 5262...| -Ja-röstare till EU år 1994,kommer att rösta Nej till EMU 2003!? BIX: 9/03 5263...| BIX: 794 XI 5264...| -Italiens premiärminister Berlusconi ansåg att det var bättre priser utanför än med euron. 5265...| BIX: 12/03 794 XVI 5266...| 5267...|EUROPA 5268...| -säkerhetskonferens i Paris BIX: 11/90 99 XVII 5269...| (kommentarer: Bush,Gorbatjov,Thatcher,Carlsson. Mellanöstern- 5270...| krisen 1990 präglar stort konferensen). 5271...| -informell int.träff i Sverige (Div.röster) BIX: 7/91. 390 5272...| -ESK (Europeiska Säkerhets Konferensen) tar krafttag mot inb.- 5273...| kriget i Nagorno Karabach.Svensk utr.min. BIX: 3/92 120 VII 5274...| -OECD. Kort-kort om arbetslösheten BIX: 5/92 120 XIII 5275...| -ekonomin i flera länder BIX: 9/92 120 XXI 5276...| -valutaoro i E. efter beslut om flyt.sv.krona. BIX: 11/92 120 XXVII 5277...| -massarbetslöshet i hela Europa.Facken demonstrerar. BIX: 4/93 121 X 5278...| -oron på europeiska arb.marknaden. Smittar fr.land till land. 5279...| Frankrike i fokus. BIX: 10/93 121:K 5280...| -sv.statsminister förklarar alla förkortningarna. BIX: 10/93 422 5281...| -vargavinter i hela Europa i slutet av nov.1993 BIX: 121:M 5282...| -Europas,fr.allt östra delen,sjöar och vattendrag starkt förorena- 5283...| de. BIX: 11/94 122 XXVII 5284...| -Sverige sa ja till Europa och Europaunionen. 5285...| BIX: 11/94 122:28 + 122 Spec.B. 5286...| -århundradets största övesvämningskatastrof i västra Europa. BIX: 1/95 123 III 5287...| -enat Europa diskuteras i Messina. BIX: 6/95 123 XII 5288...| -ett Säkerhetsråd diskuteras. Samordning mot kriminalitet behövs 5289...| bl.a. BIX: 6/95 390 5290...| -år 2002 ska det bara finnas en valuta i Europa. BIX: 11/95 123 XXII 5291...| -EMU, den monitära unionen, diskuterades i Dublin. BIX: 12/96 124 XXI 5292...| -kyla med dödsfall i Europa vintern 1996-97. BIX: 125 I 5293...| -enorma regnöversvämningar i E. Polen värst drabbat. BIX: 7/97 65 IV,125 XVII 5294...| -Östersjön infekterat av flodöversvämningarna. BIX: 7/97 125 XVII 5295...| -det röda Europa - socialdemokrat-majoritet i BIX: 12 E-länder. Ett delstats- 5296...| val i Niedersachsen (Ty.) visar soc.dem.-väg!? BIX: 2/98 458 VI 5297...| -EMU klart för nästan hela Europa. BIX: 5/98 458 VII,789 IX 5298...| -11 timmars debatt vid tillsättandet av Centralbankens chefspost. En 5299...| kompromiss - en holländare. (Frankrike mot Tyskland). BIX: 5/98 789 IX 5300...| -EU-tjänstemän fuskar med ersättningar. BIX: 5/98 789 X 5301...| -sänkta räntor "den rätta medicinen" i Europa enligt statsledarmöte om EU. 5302...| BIX: 10/98 789 XVII 5303...| -flera länder har s.k."röd-grön röra" i politiken, d.v.s. kommunister, 5304...| miljöparti och soc.dem. samregerar. Men det knakar. BIX: 10/98 789 XVIII 5305...| --rapport om EU-ekonomi hindrad offentlighet först. Dessutom anser svensk 5306...| min.att EU hindrar fri handel. BIX: 135 länder ska träffas. 11/99 5307...| EU-SPEC. 5308...| -hela Europa hårt drabbat av vinterstormar med svåra skador. BIX: 12/99 5309...| BIX: 790 XI + XII 5310...| -stark tillväxt i många av Europas stater. Budgetöverskott på flera håll. 5311...| Men det finns varningar! BIX: 5/00 791 IX 5312...| -mycket varmt i hela Europa. BIX: 7/00 791 X 5313...| -så ser USA på EUROPA och så ser Europa på USA.Funderingar av Cecilia 5314...| Udén. BIX: 2/01 458 XIX 5315...| -europeiska länder skakade av att första mul-& klövsjukefallen från Eng- 5316...| land nu drabbat Frankrike. Rigorösa restriktioner införda vid import 5317...| av djur. BIX: 3/01 792 V 5318...| -salmonella,Galna Kosjukan, Mul & Klövsjukan ämnenen på EU:s livsmedels- 5319...| konferens med gen.dir.Gro Harlem Brundtland som ordf. BIX: 3/01 458 XIX 5320...| -EU:s finansministrar på möte i Malmö. BIX: 4/01 792 VII 5321...| -EU:s toppmöte i Göteborg med Europas toppolitiker och amer.pres.Bush. 5322...| Kriminella,svartklädda s.k.demonstranter vandaliserade stadens 5323...| centrum. Mötet kommenteras på specialband. BIX: 6/01 792 X 5324...| -EU:s stats-och regeringschefer höll extra toppmöte med anl.av terrordåden 5325...| i USA den BIX: 11 sept.2001. 9/01 EU Spec.,792 XV 5326...| -polisen kostade inte BIX: 147 milj. utan 349 milj.för arbetet undet EU:s topp- 5327...| möte i Göteborg under juni 2001. Info,mat och sömn var bristfälliga 5328...| enligt polispersonalen. Vad gick snett? BIX: 9/01 792 XI Spec.:2 5329...| -om facit av EU-toppmötet:s kravaller i Göteborg: Hör band nr BIX: 368 XXI 5330...| -spekulationer kring Euro-sedlarnas introduktion i E.(och Sverige) BIX: 10/01 5331...| BIX: 792 XVII (förfalskningar före introduktionen 12/01 792 XX) 5332...| -snökaos i stora delar av södra Europa.Lamslagna länder. BIX: 12/01 792 XX 5333...| -EU-toppmöte om Europas ekonomi i Barcelona.(Demonstrationer). BIX: 3/02 793 VI 5334...| -EU-toppmötet i Brüssel kan utlösa EU:s första stora kris. Jordbruksfrågor 5335...| tvisteämne. BIX: 10/02 EU Spec.:2 5336...| -litet inför svenska EMU-röstningen av statsminister Persson. BIX: 12/02 722 VII 5337...| -Europa dränks i söder och fryser i norr. BIX: 1/03 459 I 5338...| -reportage från Italien om minst BIX: 10% prishöjningar efter övergången till 5339...| Euro. BIX: 6/03 794 VIII 5340...| -mycket svår värmebölja i hela Europa.Många bränder och dödsfall. BIX: 8/03 794 X 5341...| -sv.statsministerkritik mot tysk, fransk och italiensk ekonomi. BIX: 9/03 794 XI 5342...| -försvar eller ej i EU. BIX: 10/03 794 XIII 5343...| -korruption och fiffel inom EU. BIX: 10/03 EU Spec.:2 5344...| -övergångsregler vid de BIX: 10 nya ländernas inträde. 11/03 EU Spec.:2 5345...| -EU:s framtid och problem. Ett rundabordsmöte med Bildt, Wallström, Garthon, Rosenbring. 5346...| BIX: 12/03 EU Spec.:3. 5347...| -flera brevbomber skickade till EU-parlamentariker i Europa. Ännu ingen personskada! 5348...| BIX: 1/04 EU Spec.:4 5349...| -EU-länderna liksom USA bör göra mer för de fattiga länderna kom man överens om på 5350...| Fattigdomskonferens i Stockholm. BIX: 2/04 795 IV 5351...| -EU:s roll efter intagningen av nya medlemmar.K-A Abrahamsson utreder. BIX: 5/04 EU Spec.:4 5352...| 5353...|Europarådet. BIX: 100 XVII, 5354...| 5355...|Everett Ken eng.underhållare BIX: 513,514. 5356...| 5357...|"Exodus",judarnas utvandr.fr.olika länder till Israel efter andra 5358...| världskriget. Svåra problem enligt svensk korrespondent 1947 BIX: 800 IX 5359...| 5360...|"Exxon Valdez" - jättetanker-olycka i Alaska 1989. BIX: 87 II,381,433,444,458 XX 5361...| 5362...|Facket LO i dec.1993 "gick kvasten". BIX: 121:N 5363...| 5364...|FBI installerar sig i Sverige pga ryska maffian. BIX: 9/98 458 IX 5365...| 5366...|FN se Förenta Nationerna ! 5367...| 5368...|Fagerström Allan journalist BIX: 367, 5369...| 5370...|Falck Åke radioreporter,skådespel.,regissör m.m.( BIX: 339),366,368 II, 5371...| BIX: 388,344 IV,390 II,411,saml.737 I, 5372...| BIX: (-737 I: Med radiobil i Gbg 1948,Judiska barns resa till Israel 1950, 5373...| VM-boxning i NY 1959,Filminspelning i Bohuslän 1970-tal,TV-bilder från Stockholm 5374...| ev.1965,Sven Jerring/Åke Falck om framtid i radio och TV 1950,Åke Falck/ 5375...| Bengt Feldreich vid SM i backhoppning i Hammarby ev. 1955. 5376...| -direktsänd underhållning fr Gbg 1959. Karin Sohlman/Åke Falck BIX: 532 5377...| 5378...|FALKLANDSÖARNA: (Malvinerna) 5379...| -kriget 1982 (Engl.-Arg.) BIX: 14,46,47,49,100,107,343 H, 5380...| -USA:s pres.Reagan i engelska parlamentet år 1982. BIX: 14 5381...| -Argentina gör allt för att "få över" öarna. BIX: 6/95 343 H 5382...| -bråk om fiskegränserna BIX: 10/90 99 XVI. 5383...| -17 år efter kriget mellan Argentina och England om Malvinerna/Falklandsöarna, 5384...| försöker man normalisera förhållandet. BIX: 7/99 741 VI,790 V 5385...| -anhöriga till omkomna argentinska sjömän stämde England. BIX: 6/00 343 H 5386...| 5387...|Fallskärmsavtal, diverse om - BIX: 121:M 5388...| 5389...|Falu koppargruva. Sista salvan 8 dec.1992. Men berömd rödfärg 5390...| "utvinnes" fortfarande. BIX: 407 5391...| 5392...|Falungong. I Kina förbjuden "religiös" avslappningsrörelse. Reportage från 5393...| kinesiska Hong Kong. BIX: 12/99 98 VIII + 2/01 89 IX 5394...| 5395...|"Fan ska ta den som kränker..." utr.min.Sten Andersson (s). BIX: 80. 5396...| 5397...|FARTYG 6, BIX: 37,51,56,90,92,109 I-III,374,369,701,99 VII,368 V, 5398...| BIX: 386 IV-VI. m.m. 5399...| -fiskemuséet på Öckerö. BIX: 10/89 386 V 5400...| -om fyrplatsen Nidingen. BIX: 7/04 459 VII 5401...| -"Gripsholm" 1935 6, 5402...| -oljetanker sjösatt på Kockums Varv år 1957. BIX: 425 5403...| -"Hansa" gotlandsångare torpederad 1944 BIX: 386 V + VI, 386 HANSA. 5404...| -amerikanska flottan jagade sovjetiska ubåtar utanför Kuba år 1962. BIX: 724 Spec.:5 5405...| -den största sjöolyckan (flest dödsoffer) i Sverige efter år 5406...| 1676 (Kronan) är "uppklarad".Sovjetisk ubåt skyldig enligt logg- 5407...| bok till Hansas förlisn. 2/1992 BIX: 386 VI (120 II) 5408...| -Tjörnbron (Almöbron) påseglad 1980 BIX: 37, 5409...| -rysk ubåt på grund i marint skyddsområde 1981 BIX: 51 5410...| -var kärnvapenbestyckad erkännes nu BIX: 1/92 51 5411...| -ubåtskränkningar men ändå inte enligt statsminister Palme 1983. BIX: 4/02 386 I 5412...| -den år 1981 grunstötta ryska ubåten U BIX: 137 hade kärnvapen er- 5413...| kännes av kaptenen. BIX: 1/92 51,120 II 5414...| -rysk ubåt förlist i Norska Havet 1989 BIX: 87 5415...| "en av de största fartygsolyckorna i Sovjets historia" - ubåten 5416...| kan komma att läcka plutonium! BIX: 10/93 121:K 5417...| -torpederad rysk ubåtsvrak hittad av dykare i Stockholms skärgård. BIX: 7/98 5418...| BIX: 386 X 5419...| -Svenskt och sovjetiskt fartyg kolliderar 1985 BIX: 56 5420...| -reportage om när M/S "Stockholm" byggdes i Göteborg u.1940-talet. BIX: 386 IX 5421...| -"Stockholm"-"Andrea Doria" kolliderar 1956 BIX: 386 IV 5422...| Passagerare minns BIX: 40 år efter.+ Sv.kaptenens röst 1956.7/96 386 IV 5423...| intervju med vakthavande styrman vid koll. BIX: 7/96 386 VII 5424...| -Kvarstadsbåtarna under 1940-talet BIX: 90 I,90 II 5425...| -norska handelsflottan under 1940-talet BIX: 90 I,90 II 5426...| -"Tor Skandinavia" färja i brand 1989 BIX: 92 5427...| -"Ulven" ubåt förlist år 1943 BIX: 58,109 I-III,367,saml.inspeln.330, 5428...| reportage BIX: 50 år efteråt (1993) 386 VI 5429...| -ångaren Gotland torpederades 1938. 1988 BIX: 386 VI 5430...| -"Götheborg" förlist ostindiefarare BIX: 12 sept.1745. 356,359,368 III, 5431...| Marinarkeologin gjorde Wästfelt till replica-byggare. BIX: 8/94 810 5432...| -"Götheborg III" - historien om byggandet av ny ostindiefarare. BIX: 1/99 834 5433...| -intervju inför sjösättningen av "Götheborg". BIX: 5/03 386 XII 5434...| -Ostindiska Kompaniets historia. Herman Lindqvist berättar. BIX: 720 VI 5435...| -Ostindiefararen Götheborg sjösatt på varvet Terra Nova/Eriksberg i Göte- 5436...| borg på nationaldagen 6 juni 2003 (m.tillbakablickar). BIX: 386 Spec. 5437...| -Ostindiefararen Götheborg döptes under pompa och ståt. BIX: 9/04 386 XIII 5438...| -historien om den tyska ubåten U BIX: 843 förlist 9 april 1945 386 V. 5439...| -Sveriges köp av 4 italienska jagare 1940 BIX: 93, 5440...| -"Pensacola". Historien om en pansarkryssare 1940 BIX: 362. 5441...| -Churchill-tal 1939 om ty.fickslagskeppet "Graf von Spee" BIX: 701 I 5442...| -ubåts-kuriosa:Tysk ubåt fr.slutet av II världskriget bärgad 1997. BIX: 12/01 5443...| 2001. BIX: 386 VIII:2 5444...| -ubåts-kuriosa: Stor,större,störst i väst och öst.1990-tal. BIX: 386 VIII:1 5445...| -största olyckan i Skandinavien hittills.Dansk färjbrand BIX: 4/90 99 VII. 5446...| -sv.stuveriarb.dömda för fellastat? förlist ital.fartyg BIX: 369,381. 5447...| -kungen öppnar nya Vasamuseet i Stockholm BIX: 6/90 374 5448...| -örlogsskeppets Vasa skafferi.Båtmännens liv år 1628. BIX: 8/96 451 5449...| -regalskeppet får åter stormasten på plats. BIX: 6/93 417 5450...| -Vasa som sjönk år 1628 och som lyftes upp ur Stockholms Ström 1961, 5451...| blev världens bäst bevarade skepp från 1600-talet. Har hittills 5452...| (2001)besetts av BIX: 20 miljoner personer. 4/01 368 X,792 VII 5453...| -klimatanläggningen vid Vasamuséet orkade inte. Mögelskador på skeppet. 5454...| BIX: 7/01 458 XXI,792 XII,386 X 5455...| -Vasas sönderfall fortsätter men expertis ska lösa luftproblemet. BIX: 2/02 5456...| BIX: 386 XII 5457...| -syra-angreppen måste bort,men det var till stor del syran som bevarade 5458...| skeppet tills nu så väl. BIX: 3/03 386 XII, 459 II 5459...| -nya marinarkeologiska dykningar vid Vasas fyndplats. BIX: 6/03 5460...| -Vasa:s konserveringsmetoder liknande Henriks VIII "Marie Rose",som sjönk redan 5461...| år 1545 utanför Portmouth./Vasa sjönk år 1628/. Naturen tär på trävirket. Ett 5462...| samarbete pågår. BIX: 1/04 386 XIII 5463...| -Vasa "rör på sig" och vaggan/bädden måste bytas. Kommentarer. BIX: 2/04 386 XIII 5464...| -fiskebåt från Öckerö beskjuten av tyskt flyg i juni 1942 BIX: 6/90 368 V. 5465...| -Am.flottenh.på Sverigebesök har burit kärnvapen länge BIX: 99 XIII. 5466...| -värdens tystaste ubåt är svensk. BIX: 99 XVIII. 5467...| -oljetankern Exxon Valdez grundstött utanför Alaska 1989. BIX: 87 II,381,433, 5468...| -facit vid 1989 års oljetankergrundstötn. (sv.reportage) BIX: 10/95 444 5469...| -miljöeffekterna eft.Exxon Valdez grundstöttning i Alaska 1989 undersöks. 5470...| BIX: 6/01 458 XX 5471...| -oljetanker-kollision,åter en miljökatastrof. BIX: 4/91. 100 XI 5472...| -Bohuslänskt båtbyggeri och industrifiske BIX: 1/91 382 5473...| -litet om marinarkeologin kring "Kronan" BIX: 12/90 343 K 5474...| -om regalskeppets "Kronan" utgrävning och historia. BIX: 343 N. +nov.1990 343 K 5475...| -världens största marinarkeologiska utgrävning - "Kronan" utanför Öland. 5476...| fr.TV i maj 1997 + sept.2001 BIX: 343 NN 5477...| -om Gustaf Vasas Flaggskepp "Lübske Swan",som förliste år 1524 vid Öland. 5478...| Marinarkeolisk tvist. BIX: 343 N. 5479...| Men 1525 förliste en "kravel" vid Franska Stenarna utanför Dalarö med 5480...| Lübske Swans kanoner m.m.Stor engelsk/svensk vrakforskning. BIX: 6/02 845 5481...| -svensk ubåtsforskning.Ubåten "Näcken".Undervattenskameror foto- 5482...| graferar lyxfartyget "Titanic" och slagskeppet "Bismarck" mellan 5483...| 3-5000 meter under ytan. BIX: 5/91. 386 I. 5484...| -exakta förloppet vid förlisningen m.m.om Titanic. BIX: 5/91. 386 I. 5485...| -omständigheter kring de fåtaliga livbåtarna på Titanic liksom 5486...| intervjuer med de 5 överlevande i livet år 1983. BIX: 386 II 5487...| -folklivsforskare berättar mer om Titanic. BIX: 3/93 386 II 5488...| -Britannic,Titanics systerfartyg,sänktes av tyskarna under andra världs- 5489...| kriget i nov 1916 då hon tjänstgjorde som lasarettsfartyg. BIX: 386 II B. 5490...| -"Flying Enterprise" stormförlist 1951.Alf Martin-repot. BIX: 706 IV. 5491...| -am.pansarfartyget "Monitor" funnen. Undersöks. BIX: 343 S. 5492...| -Nordostpassagen öppnas åter av Sovjet. BIX: 8/91. 388 5493...| -statsisbrytaren Oden på Nordpolen. BIX: 9/91. 388 5494...| -frihet i Baltikum och Sovjet har hamnproblem. BIX: 10/91 100 XXIV 5495...| -USA-ubåt krockar med rysk i Barents Hav. BIX: 2/92 120 IV 5496...| -ljudliknelse på kränkande ubåtar (USA-Sverige) BIX: 2/92 120 IV 5497...| -om bråken kring Svarta Havsflottan under 1992 BIX: 708 VIII,708 IX 5498...| -ubåtskränkningar? fortsätter i Stockholmskärgård. BIX: 9/92 120 XXII 5499...| -ubåtskränkningar redan på 1970-talet. BIX: 705 V,120 XXXI 5500...| -om ubåtar som var minkar... 2-3/95 BIX: 438,123 V-VII 5501...| -forna sovjetflottan förfaller i Paldiski,Estland. BIX: 10/92 404 5502...| -viktiga fyrar rationaliseras bort,bl.a. Vinga? BIX: 10/92 368 IX 5503...| -skeppsbrott 1566 vid Gotland. Fartyg? Massgrav funnen. BIX: 11/92 406 5504...| -piratattacker mot handelsfartyg vanligt. BIX: 11/92 120 XXVII 5505...| -kärnvapenbestyckad rysk ubåt på botten av Berens Hav läcker 5506...| radioaktivt. Rysk oro,norsk nonchalans. BIX: 1/93 409 5507...| -år 1969 byggde Kockums Sveriges då största fartyg. BIX: 412 5508...| -år 1959 började man bygga Arendalsvarvet i Göteborg BIX: 412 5509...| -flottans stolthet "Älvsnabben" skämmer ut sig i mars 1963 BIX: 412 5510...| -fartyg ur f.d.sovjetflottan spridde radioaktivt avfall runt 5511...| haven.Sönderrostade enheter i nästan alla hamnar. BIX: 3/93 121 X 5512...| -"Cedrik" förlist ångare utanför Gräsö NO om Uppland funnen. 5513...| BIX: 5/93 386 I 5514...| -lite om seglationsleder under vikingatid BIX: 806 5515...| -Hansakogg från 1300-talet funnen i södra Öresund. BIX: 10/93 422 5516...| -kogg från medeltiden funnen på Gotland. BIX: 9/95 813 5517...| -vikingaskepp från 1100-talet "upphittat" på vind i hembygdsmu- 5518...| séum. Egentl.fynd från år 1898. BIX: 10/93 422 5519...| -år 1955 ombord Uddevallavarvets Josefina Thordén. BIX: 426 5520...| -RederiAB Göta Kanal BIX: 125 år.Reportage,trafik och historia.2/94 426 5521...| -om jakten och sänkningen av ty.slagskeppet Tirpitz i Norge 1944 5522...| BIX: 21 III 5523...| -om dvärgubåten Spiggen 1958 och 1994.(seglade uppför Fyrisån i 5524...| Uppsala) BIX: 429 5525...| -1/3 av sv.flottan gick under i "Viborgska Gatloppet" år 1790. 5526...| Viborgska Viken i Ryssland ska utforskas. BIX: 7/94 810+813 5527...| -linjeskeppet Hedvig Elisabeth Charlotta från 1790 funnen i djupet. 5528...| Ska utforskas marinarkeologiskt. BIX: 8/94 810 5529...| -år 1896 sjönk "Freja" på Frykensjön. Arkeologiskt undersökt. 5530...| Historia. Fynd. BIX: 8/94 811 5531...| -åter i "tjänst" på Fryken. BIX: 6/97 386 VII 5532...| -200 meter från Götaälv-fåran vid Nol hittades ett vikingaskepp? 5533...| BIX: 8/94 811 5534...| -"ESTONIA" Europas svåraste fartygsolycka: Estniska pass.-bilfärjan 5535...| till botten i storm på Östersjön. BIX: 857 drunknade,mest svenskar, 5536...| BIX: 137 personer överlevde. 28 sept.1994 386 III, 122 XXIII-XXV. 5537...| >"människorna kan inte hantera materialen - det behövs inga nya 5538...| bogkonstruktioner på fartygen", enligt finsk storbyggare. BIX: 10/94 5539...| BIX: 386 III 5540...| >statsminister tal + estnisk president-tal i Storkyrkan. BIX: 10/94 433 5541...| >Estonia bärgas inte av etniska skäl bl.a. BIX: 12/94 122:31 5542...| -"Estonia-facit":Dål.org. m.m. brister. BIX: 11/94 122 XXVII 5543...| BIX: 12/94 122:30, 3/95 123 IV+VII, 6/95 123 XIII 5544...| -1 år efter katastrofen.Dålig hjälp till esterna. BIX: 9/95 123 XVIII 5545...| -svenskt regeringsbeslut;varken bärgning el."övertäckning" av Estonia. 5546...| BIX: 6/96 124 XI 5547...| -2 år efter katastrofen.Minneshögtider i Sverige och Estland. BIX: 9/96 124 XVII 5548...| -rederiet el.klassningsällskapet skyldig till Estoniahaveri. BIX: 12/96 124 XX 5549...| -slutrapporten dröjer alltför länge.Sv.utredn.chef ljög om rapport. BIX: 5/97 5550...| BIX: 386 VII 5551...| -ny "analysgrupp" och ny utr.chef sen föregångare fått avgå. BIX: 6/97 386 VII 5552...| -ytterligare försenad slutrapport om Estonia.Rena skandalen anses det. 5553...| BIX: 8/97 386 VII,125 XX 5554...| -åter ett svenskt avhopp från haverikommissionen. Uppgifter om att läckor 5555...| på backen tätades med madrasser. De överlevande har inte fått info 5556...| på 3 år. BIX: 9/97 386 VII, (125 XXIII) 5557...| -invigning av minnesmonument i Stockholm. BIX: 9/97 386 VII,125 XXIII 5558...| -räddningsfartygen vid Estonia-olyckan var dåligt räddningsutrustade. BIX: 1/98 5559...| BIX: 386 VII 5560...| -åklagaren kunde inte finna någon skyldig till Estonia-katastrofen. Är 5561...| sista ordet sagt? BIX: 2/98 386 VII 5562...| -kropparna ska bärjas ur sjunkna Estonia? BIX: 11/98 789 XIX 5563...| -Estlands regering säger nej till bärgning av kropparna.Flesta anhöriga i 5564...| Sverige vill låta havet vara grav. BIX: 11/98 789 XX 5565...| -åter framfördes estnisk färja i full storm. Skador! BIX: 10/98 789 XVII 5566...| -utredning om hur Estoniaolyckan gick till måste göras om efter schabbel. 5567...| BIX: 1/99 790 II 5568...| -sv.regeringen bestämde: Ingen bärgning av Estonia eller de omkomnas 5569...| kroppar. BIX: 2/99 790 III 5570...| -amer.dykargrupp vill undersöka Estonia trots sv.förbud. BIX: 7/00 791 X+XI 5571...| -amerikansk-tysk konstellation = de dykare som är intresserade av sanningen 5572...| runt Estonias förlisning! (?) BIX: 8/00 + 12/00 791 XII,386 X 5573...| -var det en detonation som orsakade Estoniashaveri? BIX: 1/01 386 X,792 II 5574...| -nytt krav om utredning om Estonia-katastrofen från 1994. BIX: 2/01 386 X 5575...| -inga nya undersökningar planerade enligt regeringen. BIX: 3/01 386 X 5576...| -...kan man lyfta ryska atomubåten KURSK från BIX: 100 meters djup, så kan man väl lyfta 5577...| ESTONIA från BIX: 100 meter...!? 11/01 386 X,792 XVIII 5578...| -nya förklaringar till varför ESTONIA förliste. BIX: 4/03 794 VI 5579...| -tysk journalist har gjort kontroversiell film om färjekatastrofen. Vad är 5580...| sanningen? BIX: 10/03 794 XIII 5581...| -10 år sen Estonia-haveriet. Röster från Estland och från minnesmöte i Stockholm. 5582...| BIX: 9/04 386 XIII, 795 XI 5583...| -hemligt militärt material hade transporterats vid flertal tillfällen på färjan Estonia. Stats- 5584...| ministern kommenterar. BIX: 12/04 341 Spec., 795 XII 5585...| Se även under Estonia! 5586...| -tyska kryssaren Blücher sänktes vid tyska invasionen av Norge den 5587...| 9 april 1940, nu ska dieseloljan bärgas. BIX: 10/94 433 5588...| Sänkningen kommenteras äv.på band BIX: 810:A,2 5589...| -fartygsvraken på Östersjöns botten föremål för avhandling och 5590...| marinarkeologi. BIX: 11/94 811 5591...| -ännu en stor fartygskatastrof.Ital.kryssningsbåt med 1000 ombord 5592...| i brand utanför Somalia. BIX: 11/94 122:30 5593...| -Svenska Amerikalinjens Gripsholm 1949 och 1950 BIX: 435 5594...| -åter en estnisk färja i svårigheter. 1. BIX: 000 i nöd. 4/95 123 X 5595...| -danskt örlogsfartyg fr.1670-talet funnent i Hakefjorden. BIX: 8/95 813 5596...| -supertanker på grund utanför Wales. BIX: 2/96 124 V 5597...| -unikt båtfynd i Östra Frölunda. BIX: 5/96 449 5598...| -hist.om ångfartyget "Freja" (på Frykens botten i BIX: 98 år)7/96 386 VII 5599...| "i tjänst" igen. BIX: 6/97 386 VII 5600...| -polarforskningsfartyget Oden hemma igen. BIX: 9/96 451 5601...| -ubåts-kuriosa. Stor,större,störst.Historik och framtid. BIX: 5/97 386 VIII 5602...| -galeasen "Jönköping" som 1916 torpederades utanför finska kusten bärgas 5603...| på champagne och konjak.Marinarkeolog berättar om drygt BIX: 15.000 vrak 5604...| runt Sveriges kuster. BIX: 7/97 386 I 5605...| -om ångaren "Per Brahe" som förliste på Vättern BIX: 18 nov.1918.8/97 386 IX 5606...| -utanför Finland år 1747 förlista fartyget St Mikael,visade sig ha värde- 5607...| full last till ryska kejsarinnan. BIX: 9/97 386 IX,824 5608...| -M/S Stockholm. Hur hon byggdes i Göteborg under 1940-talet. BIX: 386 IX 5609...| -galeasen "Jönköping" torpederades 1917 utanför Finland med last av cham- 5610...| pagne och konjak funnen av svenskar,men finsk mäklarfamilj gjorde an- 5611...| språk. BIX: 11/97 386 IX och X,458 IV, 5612...| -"Jönköpings" last var blandat med saltvatten. Milijonvinsten blev en 5613...| flopp för dykarna. BIX: 7/98 386 X 5614...| -transp.fartyg fr 1575 i Eng.Kanalen arkeologiskt "säkrad". BIX: 11/97 386 IX 5615...| -"bygg-boom" för gamla fartyg i trä. BIX: 7/98 458 VIII 5616...| -på Vänerns botten finns 1000-tals vrak. Undersökningar. BIX: 9/98 386 X 5617...| -marinarkeologiskt om fregatten FREDRIKUS på hamnbottnen i Marstrand. 5618...| BIX: 11/98 833, 458 IX 5619...| -Ostindienfarare på 1700-talet ā propos nyöppnat museum. BIX: 11/98 458 X 5620...| -Sveriges äldsta fartyg ångslupen Prins Oscar,byggd i Göteborg 1866,rus- 5621...| tas åter upp för passagerartrafik. BIX: 11/98 458 X 5622...| -brand på no.passagerarfartyg utanför Gbg. BIX: 7/99 790 V 5623...| -rysk atomubåt,Kursk, med över BIX: 100 man förlist i Barens Hav. 8/00 791 XII 5624...| -undersökning av Kursk,den ryska ubåten,började med ryska och norska dykare. 5625...| BIX: 10/00 386 X 5626...| -nytt hemligt vapen testades då ubåten Kursk exploderade enligt eng.forskare. 5627...| BIX: 2/01 744 IX,792 III 5628...| -det fanns kärnvapen ombord på KURSK enligt norska dykare. BIX: 5/01 386 X 5629...| -bärgning(lyft från BIX: 100 meter) av Kursk påbörjad.7/01 744 IX,386 X,792 XII 5630...| -ett år sen KURSK förliste. BIX: 8/01 744 IX,792 XIII 5631...| -bärgningen av Kursk lyckades och blev en propagandaframgång för Ryssland. 5632...| BIX: 10/01 744 X 5633...| -orsaken till Kursks förlisning; egen torped exploderade. BIX: 6/02 744 X 5634...| -norskt fartyg fick ej lämna upplockade havererade flyktingar i Australien. 5635...| Tvistemål. 8-9/01 BIX: 792 XIV,733 III 5636...| -ubåtskränkningarna under 1980-talet fram till 1992 under debatt efter ut- 5637...| redning. (Ekéus-Bildt). BIX: 1/02 386 XII 5638...| -om de tyska trupptransportfartygens transistering på svenskt vatten till 5639...| Finland år 1941. BIX: 4/02 842 5640...| -hjulångaren "Erik Nordevall",som förliste 1856 i Vättern,återskapas. BIX: 5/02 5641...| BIX: 844 5642...| -7000 människor försvann i djupet och BIX: 175 kunde räddas då lastfartyget "Goya" 5643...| sjönk i Östersjön efter att ha träffats av en rysk torped 1945. 5644...| Fartyget hittades på BIX: 80 meters djup. 4/03 847 5645...| -världens största bärgningsoperation - krockat BIX: 200 meters lastfartyg ligger 5646...| som en propp mitt i Engelska Kanalen. Volvobilar för miljontals 5647...| kronor i lasten. BIX: 7/03 386 XII 5648...| -engelsk marinarkeologisk undersökning av ett av Charles I:s ögonstenar 5649...| jaktfartyget The Swan som förliste 1653. Jämnförande besök på svenska 5650...| Vasa. BIX: 8/03 386 XII 5651...| -världens största passargerarfartyg döpt:"Queen Mary II" Ett jättefartyg.Vad finns 5652...| ombord? BIX: 1/04 795 I 5653...| -lastfartyg slog runt utanför Bergen i Norge. BIX: 11 är räddade,18 omkomna.4/04 795 I + II 5654...| Miss i sjökortet tror man sig veta! BIX: 795 II 5655...| -jämförande konserveringsmetoder mellan regalskeppet Vasa som sjönk 1628 och engelske 5656...| kungens Henrik VIII favoritskepp Marie Rose som sjök 1545. BIX: 1/04 386 XIII 5657...| -reportage från år 1986 om Eriksbergs Varv i Göteborg.En f.d.varvsgjutare berättar om stor- 5658...| hetstiden. BIX: 368 XX 5659...| -gods och passagerarfärjan Stena Jutlandica krockade med mindre polskt lastfartyg utanför Var- 5660...| berg. Alla passagerare och besättningsmän räddade men tävlingshästar 5661...| och BIX: 50-talet lastbilar 5662...| riskerade följa färjan i djupet. Färjan kunde dock bogseras med 5663...| aktern under vatten till 5664...| Varberg. Lastfartyget ansågs vållande till olyckan. Kaptenen 5665...| erkände försumlighet. BIX: 2/04 386 XIII 5666...| 5667...|Fattigdom, världens. BIX: 6/97 125 XIV,6/00 458 XVIII,2/01 792 III,795 VI, 5668...| -"- , Sveriges BIX: 1/01 458 XVIII 5669...| 5670...|Faxén Magnus radioreporter,kom.till vapenvila i Vietnam 1973 BIX: 29. 5671...| 5672...|Feldreich Bengt radiorepor. m.m. 1sta kvinl.taxichauf.1956 BIX: 78, 5673...| 5674...|Feldt Kjell-Olof fin.min.till 1990 BIX: 40,74,80,86,99 II,99 Ö,373, 5675...| BIX: 120 V, 5676...| -"avslöjanden" BIX: 100 XI,384, 5677...| -med pekfingret mot egna partiet. BIX: 4/92 120 X 5678...| -intervju med kritik mot (s). BIX: 4/97 739 XIX 5679...| 5680...|Felsägningar i radio och TV: BIX: 333,344 I+II, 5681...| 5682...|Ferlin Nils diktare BIX: 325(fel),369,372,706 V,407,739 I,600 VIII, 5683...| 5684...|Fermenta-skandalen BIX: 80, 5685...| 5686...|Fersen d.y,Axel von (1755-1810) Intressant historieåterblick BIX: 343 Y 5687...| 5688...|FIJIÖARNA 5689...| -gerillauppror. BIX: 6/00 785 V 5690...| -gisslandrama,skottlossning och plundringar.Urbefolkningen gillar 5691...| inte den indiska delen av befolkningen. BIX: 7/00 785 V 5692...| -"veligt" i politiken. Nu hotar Australien och Nya Zeeland med sank- 5693...| tioner om inte demokratin får dominera. BIX: 7/00 791 XI 5694...| -ursprungsbefolkning mot indiska invandrare.Oro mellan grupperna. 5695...| BIX: 3/01 785 VIII 5696...| 5697...|FILIPPINERNA. 5698...| -mil.kupp,und.t.tillst.,rebeller ger upp 1989: BIX: 92 V. 5699...| -år 1913 fanns svenskkoloni på BIX: 600 pers.där,flera "uppsatta" 406 5700...| -jordbävning med över 3000 döda i BIX: 7/90 99 XI. 5701...| -vulkanutbrott i 6/1991 BIX: 100 XVI. 5702...| -USA bort från F.?! kort BIX: 9/91 100 XXI + XXII 5703...| -änkan Marcos tillbaka. Dömas och "försonas". BIX: 11/91 100 XXV 5704...| -intressant restaurang i Manila.Staffan Heimerson BIX: 3/92 398 5705...| -f.diktatorn Ferdinand Marcos ska "spöka" BIX: 4/92 120 VIII 5706...| -pres.valskampanj med vanl.attribut.Valvaka. BIX: 5/92 120 XII 5707...| -nya presidenten Ramos en omstridd man. BIX: 5/92 120 XIV 5708...| -demokratin fungerar nästan för nye pres. BIX: 6/92 120 XVI 5709...| -rika kineser kidnappas. Affärsdriv.kineser flyr landet. Vice 5710...| pres. har låvat bättring. BIX: 12/92 120 XXXI 5711...| -vulkanen Mayon aktiv. BIX: 30.000 evakuerade.Historia.2/93 121 IV+V 5712...| -stort kinesiskt beteende enligt Staffan Heimerson. BIX: 2/93 410 5713...| -f.pres.Marcos änka dömd till fängelse. BIX: 9/93 (kort) 121:F 5714...| -påvebesök samlade dryga 4 milj.människor. Den katolska kyrkan 5715...| är öförmögen hindra detta pga kondom- och P-pill.-förbud BIX: 1/95 123 II 5716...| -uppblossad politisk konflikt med Malaysia. BIX: 3/95 123 VII 5717...| -är BIX: 24 års inb.krig på väg att avslutas? 120.000 döda. 8/96 75 II 5718...| -diktator Ferdinands änka i politiken i F. Ruvar på BIX: 40 milijarder. 2/98 5719...| BIX: 753 V 5720...| -sopberg rasade. BIX: 70 döda och 3000 hemlösa. 7/00 791 X 5721...| -regeringstrupper sätter hårt mot hårt mot gerilla som tagit gisslan 5722...| på en av öarna. BIX: 9/00 791 XIII 5723...| -pres.Estrada tog mutor.Försök att störta honom.Historia. BIX: 10/00 785 VI, 5724...| BIX: 11/00 791 XV. Rättegång 12/00 785 VII 5725...| -kort rapport om mycket kraftig tyfon. BIX: 10/00 785 VII 5726...| -muslimska terrorbomber i Manila. 5 döda och många hundra skadade. Den 5727...| korruptanklagade presidenten beklagar. BIX: 12/00 791 XVII 5728...| -den korrupte pres.Josef Estrada ersattes av Gloria Macapagol-Arroyo. 5729...| Här svär hon eden. BIX: 1/01 785 VII,792 II 5730...| -president Arroyo erkänns av EU,USA och egna folket. BIX: 1/01 792 II 5731...| -f.pres.Estrada gripen för korruption. Viss tillbakablick. BIX: 4/01 785 VIII 5732...| -Arroyo fick flest röster i val, men Estrada spökar dock från fängelset. 5733...| BIX: 5/01 785 VII 5734...| -om fattigdom,Imelda Marcos skor och rikedomar. BIX: 6/01 458 XX 5735...| -missnöjesyttring liknade militärkupp. Pres.Arroyo kommenterar. BIX: 7/03 785 XV 5736...| -Arroyo återvald för nya 6 år som president. BIX: 6/04 785 XVIII 5737...| -den filippinska trupp som deltog i Irakockupationen beodrades hem då de hotades av 5738...| irakiska gerillamän. BIX: 7/04 70 XXI 5739...| 5740...|Film. Se under SF-journaler BIX: 11 VI+VII m.m. 5741...| -Tolkiens "Sagan om ringen"-filmen orsakade stor uppmärksamhet i Sverige. 5742...| BIX: 12/01 792 XX 5743...| 5744...|FINLAND BIX: 58,60 I-III,60 Spec.,68,69,91 II,91 III,94 I,(356),99 III, 5745...| BIX: 343 D, 5746...| -om Finska Inbördeskriget 1917-1918. Dokumentära uppgifter släppta. 5747...| BIX: 2/96 60 III 5748...| -om Olympiska Spel i Helsingfors 1834 (givetvis fel årtal) berättas på band BIX: 374 5749...| -under och efter andra världskriget: Underrättelsetjänsten, samarbetet med 5750...| andra länder och flykten till Sverige. Om de svenska 5751...| nazisterna i F. + en bra sammanfattande slutledning. BIX: 60 II 5752...| -finska vinterkriget 1939-40 analys av den svenska radions 5753...| bevakning. (dålig kval.) BIX: 60 II 5754...| -Finlands Rundradio bevakning under krigen 1939-44. BIX: 60 Spec. 5755...| -finska vinterkriget, finsk återblick BIX: 60 I 5756...| Omnämnande BIX: 396 I 5757...| -barnevakueringen till Sverige under Vinterkriget. Ett "facit". BIX: 12/99 458 XIII 5758...| -vinterkriget,en analys med dok.inslag på BIX: 50-årsdag.11/89 93:1. 5759...| -vinterkriget 1939-1940. Engelsk dokumentär. BIX: 93:2. 5760...| -nyare syn på finsk-ryska kriget BIX: 372. 5761...| -pres.Kallio möts av Sven Jerring 1940 BIX: 58,94 I, 5762...| -Marskalk Mannerheim + Mannerheim tar avsked av sv.frivilliga under vinterkriget 5763...| 1940 BIX: 58,91 III,93,343 D,706 III 5764...| -granne med Sovjet 1939 BIX: 60 I. 5765...| -Paasikivis resa till Sovjet år ? (Jerring) BIX: 91 III,94 I. 5766...| -ryskt flyganfall 1940 BIX: 91 III. 5767...| -om Finlandshjälpen 1940 (Günther) BIX: 91 I, 5768...| -misslyckanden och ryskt flyganfall BIX: 91 II. 5769...| -"Finlands sak är vår",Frivilligkåren,Sallakåren m.m. BIX: 94 I,343 D. 5770...| -vapenstillestånd med Sovjet 1944. SF-journalen. BIX: 426 5771...| -"Stella Polaris".Om underrättelsetjänst u.II V-kriget. BIX: 26 VII 5772...| -tyskar flydde och brände ner finska hus på Torneälvens östra strand. 5773...| Finska familjers flykt i journalfilm från 1944. BIX: 3/95 21 X 5774...| -pres.Koivisto vid f.pres.Kekkonens död 1986 BIX: 69. 5775...| -statsminister Kalevi Sorsa vid Olof Palmes begravning 1986 BIX: 68A. 5776...| -införlivn.av Karelen,syftet m.vinterkriget 1939 enligt Sovjet BIX: 93. 5777...| -utr.-och militärpolitiskt fria från Sovjet? BIX: 9/90 99 XIV. 5778...| -pres.Koivisto råder Litauen i Sovjetpolitik BIX: 1/91 703 II. 5779...| -val i Finland BIX: 17 mars 1991. Kommentarer dagen efter. 100 XI 5780...| -ny borg.regering,ekonominedgång,Sovjet kan ej betala. BIX: 100 XII. 5781...| -debatten om EG-anslutning. BIX: 5/91. 100 XIII. 5782...| -knyter sin valuta till EG (ecu) 4 juni 1991. BIX: 100 XV. 5783...| -tonsättaren Jean Sibelius porträtteras. BIX: 706 V. 5784...| -industrin och EG, statsminister -kommentar. BIX: 8/91 100 XIX 5785...| -sämsta ekonomin sen andra världskriget.Fr.TV BIX: 9/91. 60 II 5786...| -40.000 demonstrerar mot borgelig ekonomi. BIX: 10/91. 60 II 5787...| -samarbete vid svensk flygplansbygge (JAS BIX: 39).10/91 100 XXV 5788...| -devalverar med många problem som följd. BIX: 11/91 100 XXVI 5789...| -svensk export av Jas BIX: 39? Många konkurenter.11/91. 100 XXVI 5790...| -pres.Koivisto om F. och EG BIX: 1/92 60 II 5791...| -statsmin Esko Aho om F. och EG BIX: 1/92 60 F,120 I 5792...| -Fiskezoner Sverige-Sovjet - lösning? BIX: 52,81, 5793...| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 5794...| -gamla "sovjetavtal" slopas,nya tecknas. Många vill ha tillbaka 5795...| Karelen från OSS. Nuläget känsligt. BIX: 1/92 60 F 5796...| -Åland skulle invaderas av sovjettrupp under II världskrig. BIX: 120 IV 5797...| -försv.min.Elisabeth Rehn på Sverigebesök. BIX: 3/92 120 VII 5798...| -statsminister Aho har problem med ekon.-politiken. Höjer räntan. 5799...| Återverkningar i Sverige. BIX: 4/92 60 II,120 VIII 5800...| -kärnkraft och EG stora frågor. statsminister Aho BIX: 6/92 120 XIV 5801...| -mycket besvärlig ekonomi och arb.löshet. BIX: 10/92 120 XXIII 5802...| -kommunalval speglar Finland idag. BIX: 10/92 120 XXIV 5803...| -nordisk säkerhets- och försvarspolitik diskuteras mellan finska 5804...| försv.min.Rehn och svenska försv.min.Björk. BIX: 2/93 121 IV 5805...| -lider av stor arb.löshet.Ekonomisk kris. BIX: 2/93 121 V 5806...| -landet upplever en mycket svår kris enligt pres.Koivisto; tyvärr förstår 5807...| inte folket hur långt ner landet är. BIX: 2/93 121 VI 5808...| -nära sovjetisk ockupation i aug.1968 !!! BIX: 8/93 121:C 5809...| -försvarsminister Elisabeth Rehn intervju i sv.TV. BIX: 10/93 422 5810...| -försvarsminister Elisabeth Rehn stark presidentkandidat. BIX: 1/94 122 II 5811...| -20% arbetslöshet, kö framför "hjälpgrytorna" orsakar största 5812...| demonstrationen i landets historia. BIX: 11/93 121:K 5813...| -matköer och hög arb.löshet,men ljuspunkter finns. BIX: 12/93 121:P 5814...| -Martti Ahtisaari (s) och Elisabeth Rehn (sv. fp) segrare i 5815...| första presidentvalsomgången. BIX: 1/94 122 II 5816...| -tonen skärps i valkampen. BIX: 1/94 122 III 5817...| -50 år sen Sovjet inledde slutoff. mot F. korrespondent minns. 2/94 808 5818...| -Finlands nye pres.presenterar sig och kom.av korrespondent och sv. riksdagsmän. Martti Ahtisaari 5819...| heter han. BIX: 2/94 122 V. 5820...| -förste folkvalde presidenten installerad.Ahtisarri. BIX: 3/94 122 VI 5821...| -90% av livsmedelstillverkningen i strejk eller lockout. BIX: 3/94 122 VII 5822...| -underrättelsetjänst byggdes upp med svensk hjälp. BIX: 3/94 428 5823...| -"surdegsdebatt" om den f.d.underrättelsetjänsten. BIX: 3/94 122 VII 5824...| -pres.Ahtisarri i intervju inför Sverige-besök. BIX: 4/94 122 X 5825...| -ev. mot ett EU-medlemskap. BIX: 6/94 122 XIV 5826...| -om uppmärksammade "misär-reportage". BIX: 6/94 70 III 5827...| -50-årsminnet av flykten från norra Finland och tyskarnas bärsärkagång, 5828...| firas i Torneå-Haparanda. BIX: 8/94 431 5829...| -Åland vill ta över beskattningsrätten för ögruppen. BIX: 8/94 60 III 5830...| -Åland röstade JA till EU. BIX: 11/94 70 III,122:29 5831...| -15 finska koncentrationsläger i Karelen för ryssar under finsk-ryska 5832...| kriget 1939-40. Finland erkänner ej. BIX: 9/94 60 III, 811 5833...| -säkerhetspol.o.ekonomi avgjorde val av JA till EU. BIX: 10/94 60 III 5834...| -"Nej-till EU-väljarna" ger sig inte.Maratondebatt i riksdagen. BIX: 11/94 60 III 5835...| -regering och riksdag vill beskära pres.makten. BIX: 11/94 122:28 5836...| -lättnader i strafflagen; inte straffbart mörda kejsare. BIX: 2/95 438 5837...| -soc.dem.vann valet. Paavo Lipponen bildar ny regering. BIX: 3/95 60 III,123 VII 5838...| -Finland vann över Sverige i finalen i Ishocky-VM. BIX: 5/95 123 IX 5839...| -Elisabeth Rehn,som nästan blev pres.,i sv.intervju. BIX: 5/95 60 III 5840...| -värsta bilbombsattentatet i F:s historia.Polishuset i Hälsinfors nästan 5841...| urblåst. MC-gäng bakom!? BIX: 8/95 60 III 5842...| -svensk "diplomatisk markering" mot F. BIX: 9/95 123 XVII 5843...| -finnländare positiva i EU.Billigare mat bl.a. BIX: 11/95 60 III 5844...| -om Karelens tillhörighet. BIX: 12/95 60 III. Presidentord 1/96 60 III 5845...| -EU delade ut mat till arb.lösa och pensionärer. BIX: 4/96 60 III 5846...| -svenskt kungabesök i bl.a.Ekenäs, sö.F. BIX: 8/96 124 XV 5847...| -nyrika ryssar "förgyller" gränshandeln i östra F. BIX: 9/96 60 III,124 XVI 5848...| -marken knöts till Europas växelkurs. Kom. BIX: 10/96 60 III,124 XVIII 5849...| -positivt EU-val i F. BIX: 60 III,124 XVIII 5850...| -godstransporter mellan F. och Ryssland misssköts och försenas av 5851...| okunniga och osmidiga ryssar. BIX: 12/96 124 XXII 5852...| -1996 - ett framgångsrikt år. BIX: 1/97 60 III 5853...| -arb.löshet och alkoholproblem i den dål.finska ekonomin. Barnen hårt 5854...| drabbade. BIX: 4/97 60 III,125 VIII 5855...| -massgrav med finska soldater sen 1941 funnen i Karelen. BIX: 7/97 60 III 5856...| -EMU eller ej! BIX: 9/97 60 III 5857...| -intensiv gränshandel av ryssar vid Villmanstrand. Skattemin.avgick, 5858...| var för snäll. BIX: 10/97 125 XXIV 5859...| -förhistorisk grotta funnen. BIX: 10/97 824 5860...| -undomen "flyr" mot sö.Finland, bl.a.fr. Norra Karelen. BIX: 11/97 600 III 5861...| -inför sitt EMU-inträde.Lönehöjningar och lägre arb.löshet. BIX: 11/97 60 III 5862...| -Finland - BIX: 80 år. + Rapport om stor flyttvåg. 12/97 60 III 5863...| -pres.Lipponen kritiserar svenska EMU-ståndpunkten."Relationerna mellan 5864...| länderna har aldrig varit sämre" sa han. BIX: 12/97 125 XXIX 5865...| -F."på bettet" mot Sverige år 1997. BIX: 125 XXX 5866...| -luften rensas i grälet F._Sverige om EU-politik.Persson och Lipponen kom. 5867...| BIX: 1/98 60 III,789 II 5868...| -om store finska arkitekten Alvar Aalto(1898-1976). BIX: 2/98 458 VI 5869...| -vill föra Danmarks och Sveriges talan i europeiska monitära unionen. 5870...| BIX: 2/98 789 IV 5871...| -F.har högre BNP än Sverige för första gången BIX: 3/98 789 VI 5872...| -finsk livsmedelsexport hårt drabbad av usla ryska ekonomin. BIX: 9/98 789 XIV 5873...| -svenska IB-affären i nära samarbete med Finland om registrering av kommunister 5874...| under 1960-80-talet (eller även tidigare) BIX: 9/98 719 VI,(26 V) 5875...| -finsk UD-tjänsteman gav Ryssland hemliga papper. BIX: 9/98 719 VI 5876...| -1970-talets förbindelser med Sverige var mycket ansträngda med anl.av att 5877...| Sverige spionerade från finskt territorium (IB-affären). BIX: 789 XVI 5878...| -statsminister Lipponen i politisk skandal. BIX: 10/98 789 XVI 5879...| -f.d.partisekr.(s),utr.min.och statsminister Kalevi Sorsa om händelser mellan 5880...| Sverige och Finland under 1970-80-talet. BIX: 10/98 789 XVIII 5881...| -finske presidenten uppmanade Ryssland att be om ursäkt för behandlingen 5882...| av baltländerna före "friheten". BIX: 11/98 789 XIX 5883...| -valresultat efter riksdagsvalet. BIX: 3/99 790 IV 5884...| -det blir en kvinna som president. BIX: 10/99 790 IX 5885...| -barnevakueringen till Sverige under finska vinterkriget (1939-44). BIX: 458 XIII 5886...| -en presidentkandidat presenteras,Esko Aho (c). BIX: 1/00 791 I 5887...| -åter ett finskt världsföretag: Nokia - Europas nu mest värdefulla bolag! BIX: 2/00 791 II 5888...| -inför landets val av den BIX: 11:te presidenten. Prognoser. 2/00 791 II 5889...| -Finland fick sin första kvinnliga president:Tarja Halonen.Komment. BIX: 2/00 791 III 5890...| -nya pres. på Sverigebesök.Intervju om nordisk politik. BIX: 4/00 791 VII+VIII 5891...| -ekonomin uppåt men soppköksköerna växer och arb.lösheten större. BIX: 9/00 791 XIII 5892...| -skarpa protester mot den höga olje/bensinskatten. BIX: 9/00 791 XIII 5893...| -Finlands kommunalval gick centern framåt och reg.partier bakåt. BIX: 10/00 791 XIV 5894...| -färjetrafiken på Åland och inkomster fr.skattefri sprit. BIX: 10/00 791 XV 5895...| -väntade prishöjningar på nöt-och griskött pga att EU förbjudit 5896...| djuravfall i fodret. BIX: 1/01 792 I 5897...| -2 finländare dopningsfall vid Skid-VM i Lahtis. Ärligheten bland finska 5898...| skidtävlande och ledare överhuvudtaget helt uttömd. BIX: 2/01 792 IV 5899...| -ånger och skam i hela Finland efter dopningsavslöjandena. Aktiva,läkare 5900...| och ledare inblandade. Medaljerna tillbaka. BIX: 3/01 792 IV,458 XIX 5901...| -flygbolaget Finnair hade 156 miljoner kr. i förlust senaste året. 5902...| BIX: 11/01 792 XIX 5903...| -bombdåd på varuhus i Helsingfors - 7 döda och många skadade. Nittonåring 5904...| greps. Hade planerat attacken länge. BIX: 10/02 793 XIV 5905...| -åter en dopning-skandal i Finland. BIX: 3/03 794 IV 5906...| -riksdagsval med svenskt (s)-stöd. Centern valets vinnare. BIX: 3/03 794 IV 5907...| -landets första kvinnliga statsminister (c).Ny koalitionsregering bildas. BIX: 4/03 794 V 5908...| -nya statsminister Jäätteemäki tvungen avgå efter 2 mån. Hade ljugit inför riksdagen. BIX: 6/03 5909...| BIX: 794 VIII Åtalades. 12/03 785 XVI. Friades 3/04 795 V 5910...| -EU har inte uppmärksammat Finland tillräckligt,anser man. BIX: 1/04 785 XVI 5911...| -finske pres.Hallonon gillar inte att Sverige sparar i försvaret. BIX: 2/04 795 IV 5912...| -Nordens värsta bussolycka - ett faktum i Finland. Minst BIX: 24 ungdomar dödades på väg 5913...| på fjällsemester. BIX: 3/04 795 V 5914...| 5915...|Fiskemuséet på Öckerö BIX: 10/89 386 V? 5916...| 5917...|Fiske. Om sista långafiskaren "Sandö" av Mollesund. Fisket förr och nu år 5918...| 2001. Fiskare berättar för Lars Englund. BIX: 12/01 458 XXIII 5919...| -svenskt yrkesfiske omskuret av kvoter och restriktioner. BIX: 10/04 795 XI 5920...| 5921...|Fitzgerald Ella am. jazzsångerska (1918-1996) BIX: 7/90 374 5922...| -90 minuter om och med tidernas största jazzsångerska. BIX: 8/00 331 XII 5923...| 5924...|Fjärran Östern. Resor på 1700-talet. (Herman Lindqvist) BIX: 343 Spec.Nr 1+2 5925...| 5926...|Flagga, om den svenska BIX: 343 Spec.(Lindqvist) 5927...| 5928...|Flodvågor - Tsunami. Se under Jordbävningar. 5929...| 5930...|F L Y G BIX: 10,14,27,341 I,35,52,56,(80),86,87,340 I-II,350,369, 5931...| -litet om bröd.Wrights "flygning" BIX: 17 dec 1903. + en intervju med 5932...| flygveteran år 1963 om flygets historia. BIX: 408 (340) 5933...| -"Battle of Britain" år 1940. Eng.dokumentär. BIX: 26 IV 5934...| -Luftlandsättn.Arnhem, Stukas, Flyglarm BIX: 10,21 X 5935...| -svensk flygberedskap 1942 BIX: 14 5936...| -svensk flygövning 1942 BIX: 52 5937...| -sv.flygpionjär siar flygets framtid redan år 1949. BIX: 2/92. 706 VI 5938...| 5939...|Rapporter om DC 3an - gå efter datummärkningen bland banden,oavsett 5940...| bandnummer för att få kontinuitet. 5941...| -Sovjetunionen sköt den BIX: 13 juni 1952 ned ett svenskt signalspaningsplan 5942...| av typ DC 3. Flera inspelningar på flera olika band enligt nedan: 5943...| -Catalina nedskjuten 1952 i eftersökn.av DC 3:a. BIX: 369,372,341 Spec., 5944...| -Sovjet erkänner nedskjutning av sv.DC 3:an 1952, betvivlas av 5945...| anhöriga. Återblick: Ekonyheter och försvarsmin.-tal detta år 3/1991 5946...| BIX: 100 VII. Offentligt erkännande 11/91: 100 XXVI,341 I 5947...| -svenskt tips inför ryska nedskjutningen. BIX: 7/98 341 VII 5948...| -Sverige flygspionerade för Nato under 1950-talet enligt experter 5949...| 1990. Flygtyp: DC 3 (omgjort för signalspaning). BIX: 99 XIV 5950...| -historien kring DC 3:an och Catalinan (nedskjutningen 1952) BIX: 341 1 A+ 1 B 5951...| -Catalinan funnen juni 2004. Viss återblick på händelserna. BIX: 6/04 340 1V, 5952...| -anhöriga till DC 3-besättn. inbjuds till Ryssland. BIX: 5/92 120 XIII 5953...| -ytterligare en utredning om DC3-ans nedskjutning år 1952. BIX: 6/00 341 VIII 5954...| -viss hemligstämpel hävd,men oklarheterna fortsätter om DC 3:ans öde. BIX: 6/02 340 III 5955...| -vraket av den försvunna DC 3:an har hittats på botten av Östersjön av 5956...| privat dykarlag. Div.rapporter. BIX: 6/03 340 III,794 VIII 5957...| -DC 3-an ska bärgas. BIX: 7/03 340 III,794 X 5958...| -bärgningen av DC 3-an blir besvärligare än beräknat. BIX: 10/03 340 III 5959...| -bärgningen påbörjad och ena vingen bärgades. Bit för bit bärgas nu. BIX: 10/03 340 III 5960...| -tekniska problem fördröjde bärgningen av DC 3-an till våren 2004. BIX: 11+12/03 340 III 5961...| -pilotens kvarlevor funna och DNA-indentifierade.Sonen Roger Elmeberg kommenterar. 5962...| Förklaringar hur nedskjutningen ägt rum. BIX: 12/03 340 III 5963...| -så sökte man och fann DC 3:an norr om Gotland. 8 dec.2003. BIX: 340 III 5964...| (Röster sökningen: Torsten Nilsson,Anders Jallai,Sven Hammarberg,Christina von 5965...| Arbin + fartygschefen på räddningsfartyget Belos). 5966...| -DC 3:an bärgades från Östersjöns botten BIX: 50 år efter den sköts ned av ryssarna.Kommentarer. 5967...| BIX: 3/04 340 IV,795 V 5968...| -DC3-ans bärgade delar ligger i Muskös bergrum för diverse undersökningar. Ytterligare en 5969...| besättningsman indentifierad genom DNA-analys. BIX: 4/04 340 IV 5970...| -"Flygande Tunnan" J BIX: 29 sätter hastighetsrekord 1954 426 5971...| -"Draken" J BIX: 35 satte 1955 v-rekord på "sluten bana". 341 V 5972...| -flygkraschen 1961 med gen.sekr.Hammarskjöld BIX: 103 I-II,m.m. 5973...| -"Dag Hammarskjöld-medalj" instiftad av FN. BIX: 7/97 103 II,125 XVIII 5974...| -sovjetiskt kaparplan 1976 BIX: 35. 5975...| -Bromma Flygplats inviges 1936 av kung Gustaf V 7, BIX: 52, 5976...| -Bromma Flygplats BIX: 20-års jubilerar 1956. SF. 426 5977...| -nostalgisk flyguppvisning i Biggin Hill BIX: 5/82 340 I-II 5978...| -svensk jakt skyddar luftrummet 1984 BIX: 52 5979...| -flygplanskapning med stormningsfiasko på Malta 1985 BIX: 56. 5980...| -tysk civilflygare landar på Röda Torget i Moskva 1987 BIX: 80. 5981...| -svenska flygets historia; Militärflyget. BIX: 12/04 340 V 5982...| -ny attentatsman gripen för Lockerbie-attentatet då över BIX: 250 pers. 5983...| dödades år 1988. BIX: 6/94 122 XIV 5984...| -FN-sanktionerna mot Libyen som infördes 1992 p gr av flygsabotaget över 5985...| Lockerbie år 1988, kan komma att lättas på. BIX: 7/98 789 XIII 5986...| -libyska attentatsmännen vid Lockerbiekatastrofen ska dömas i Holland. 5987...| Libyens pres.Kaddafi gav med sig och FN:s gen.sekr.Kofi Annan hävde 5988...| omedelbart sanktionerna mot Libyen.USA står fast vid sina sanktio- 5989...| ner. BIX: 4/99 790 IV 5990...| -annan misstänkt än de 2 libyerna för Lockerbiesabotaget. BIX: 11/99 458 XII 5991...| ( BIX: 341 II) 5992...| -äntligen rättegång i Lockerbie-katastrofen. BIX: 270 pers.omkom då PAM-flyget 5993...| sprängdes i luften BIX: 21 dec.1988. 5/00 791 VIII,341 VIII 5994...| -slutplädering i Lockerbierättegången. BIX: 1/01 341 VIII 5995...| -dom i Lockerbiekatastrofen. 1 dömd till livstid. 1 blev frikänd. Men fort- 5996...| farande anses det att Libyens ledare Kadafi ligger bakom attentatet. 5997...| BIX: 1/01 341 VIII 5998...| -den gripne libyern,som ansågs orsakat katastrofen, får nu BIX: 20 år bakom 5999...| galler i Skottland. BIX: 3/02 793 V 6000...| -Libyen "erkänner".Betalar motsv. BIX: 80 miljoner kr.till varje drabbad familj 6001...| vid Lockerbie-katastrofen 1988. BIX: 3/03 340 III 6002...| -libyske ledaren Kaddafi mjuknade om Lockerbie. Vill nu ha goda förbindelser 6003...| med väst utan sanktioner mot landet. BIX: 9/03 785 XV 6004...| (Kommer att förstöra sina massförstörelsevapen enligt uppgörelse 6005...| med England och USA) 6006...| -USA kvarhåller sanktionerna mot Libyen trots att Kadaffi "erkänner" Lockerbie-sabotaget 6007...| och lovat skrota massförstörelsevapnen. BIX: 1/04 785 XVI 6008...| -JAS BIX: 39 Gripen testkrasch 1989 86,försenat 1990 99 II. 6009...| BIX: 25% dyrare än beräknat.-ska tillv.ske? 11/90 99 XVIII. 6010...| -ny offert på Jas BIX: 39 Gripen,testfl.intervjuas.10/91 100 XXIII 6011...| -industiellt samarbete med Finland om JAS BIX: 39.10/91 100 XXV 6012...| -inte lätt sälja JAS BIX: 39 Gripen till Finland. 3/92 120 V 6013...| -am.F/A BIX: 18 vann kampen mot JAS 39 i Finland. 5/92 120 XII 6014...| -om Jas BIX: 39 Gripen och rysk exportsatsning på Farnborough-mässan i 6015...| England. BIX: 9/92 120 XX resp.708 IX 6016...| -1000:de testen med Jas BIX: 39 OK,snart på förband? 4/93 121 XII 6017...| -"Dyrgripen" JAS BIX: 39. Första lev.till Flygvapnet. Återblick på 6018...| födslovåndorna BIX: 6/93 416 6019...| -libyska jaktplan nedskjutna av USA-flyg 1989 BIX: 86 6020...| -svensk civil flygolycka med riksdagsmän ombord 1989 BIX: 87. 6021...| -flyguppvisningar BIX: 340,341, 6022...| -flygradio telefoni:engelska BIX: 341 II och svenska 341 III 6023...| -Flygande klassiker i stereo (SSF) BIX: 341 IV. 6024...| -nödlandningar i Halland 1944. Personer minns 1991. BIX: 380. 6025...| -Svensk Flygambulans intervjuas i radioprogram BIX: 1/91 341 VI 6026...| -deltagande flyg i Mellanösternkriget BIX: 1/91: 6027...| allierade:F BIX: 18 Hornet,A6 Intruder,F15 Eagle,A4 Skyhawk,Tornado, 6028...| F111,F117,F4G" Wild Weasel"(Phantom),B52, 6029...| Irak:Mirage(5?),Mig BIX: 29 Fulcrum, 6030...| -jätteförluster för SAS rapporterar Jan Carlzon BIX: 3/91 100 IX. 6031...| -SAS i svårigheter.Chefen Jan Carlzon i intervju. BIX: 5/91.100 XIII. 6032...| -myten "Bermuda-triangeln" löst.Försvunna flygplan funna. BIX: 385. 6033...| -utveckl.SAAB ett sv.kärnvapenbärande plan under 1950-talet? BIX: 380. 6034...| -sjunger SAS på sista versen? BIX: 1/92 120 I 6035...| -om am.flygteknologi på efterkälken 1971. BIX: 706 VI 6036...| -samarbetet i utvecklandet av attackplanet Eurofighter mellan 6037...| England,Tyskland,Italien,Spanien spricker.Tyskland drar sig ur. 6038...| Skulle vara i tjänst 1995. BIX: 6/92 120 XIV, 421 6039...| -Eurofighter-projektet försenat - rädda för fiasko typ Jas BIX: 39-olyckan. 10/93 121:G 6040...| -första Flygeskadern 50 år. Flygvapnet över hamnområdet i Göteborg i augusti 1992. 6041...| BIX: 341 V 6042...| -år 1925 flög "Aerotransport" tyskt krigsskadestånd. BIX: 8/92 341 V 6043...| -en av världens svåraste flygolyckor: Israeliskt fraktplan störtar 6044...| i bost.omr.utanför Amsterdam.Över BIX: 200 döda.10/92 120 XXII-XXIII 6045...| Lasten innehöll Uran BIX: 238. Olika sjukdomssymptom bland boende vid ned- 6046...| slagsplatsen konstaterat 5 år efteråt. BIX: 11/97 125 XXVI. 6047...| -J BIX: 32 "Lansen" still going strong i S. Flygvapnet trots att det 6048...| var BIX: 40 år sen plantypen flög för första gången 11/92 406 6049...| -kort-kort om samproduktionen "Eurofighter" BIX: 12/92 120 XXX 6050...| -några milstolpar i Linjeflygs historia. BIX: 3/93 411 6051...| -flyghistoria på 1920-talet; passargerarflyg BIX: 415 6052...| -luftfarkosternas ("Zeppelinarnas") BIX: 40-åriga historia (1897-1967) berättas 6053...| av civ.ing. BIX: 5/93 416 6054...| -flyghistoria:England-Australien år 1926 + hastighetsrekord med eng.jet år 1948. BIX: 341 V 6055...| -framtidsvyer för svensk flyg och sv.flygindustri. BIX: 7/93 418 6056...| -Jas BIX: 39-haveri mitt i Stockholm under uppvisning. 8/93 121:B 6057...| -orsak till haveriet; pilot och dator i komb. BIX: 8/93 121:C 6058...| -flygplansutvecklingen i framtiden sett mot sista Jas-kraschen. BIX: 9/93 420 6059...| -störtande SAS-plan 1991 var utbildningsmiss. BIX: 10/93 121:J 6060...| -sv.flygradaruppfinning BIX: 11/93 422 6061...| -om och med Igor Sikorsky - helikopterns fader. BIX: 2/94 341 V 6062...| -om "rullbomberna" mot kraftverksdammen Mölln i Tyskland år 1943 6063...| BIX: 21 III 6064...| -eng.Halifax-bombare som under II världskriget störtat nära Mölndal 6065...| gav upphov till utställning. BIX: 1/95 438 6066...| -nya JAS-serier mycket dyrare. BIX: 1/95 123 III 6067...| -JAS Gripens hjälpmotor hade stora problem... BIX: 1/96 124 I 6068...| -Gripens utbildningscentrum invigdes av kungen. 6069...| -Gripen i engelsk "hetluft". BIX: 9/96 124 XV 6070...| -flygolycka i Indien. Säkerheten på Arlanda. BIX: 11/96 124 XIX,341 V 6071...| -kaparflygolycka vid Comorerna.Döda och överlevande. BIX: 11/96 124 XX 6072...| -industrisamarbete i Europa om nytt stridsflygplan. BIX: 1/97 125 I 6073...| -om Saab 2000-problem BIX: 1/97 125 III 6074...| -svensk "flyg-radar" (cigarr på taket) såld till Brasilien. BIX: 3/97 125 VII 6075...| -nytt USA-flygplan som "överglänser allt annat"! BIX: 9/97 458 II 6076...| -en Henchel BIX: 111 störtade vid Grövelsjön 2 juni 1940. Historia. 341 VII 6077...| -rysk olycka med An BIX: 124. Störtade i bostadsområde.C:a 150 döda. 12/97 6078...| BIX: 125 XXVIII 6079...| -dyster december 1997 inom civilflyget i världen. BIX: 12/97 125 XXIX 6080...| -B BIX: 17 - jubileumsplanet flyger igen.Sv.Flygindustri 60 år.12/97 341 VII 6081...| -drygt BIX: 100 pers.döda i civila flygkrascher år 1997.Oroande tendens.1/98 125 XXX 6082...| -196 personer döda i ny flygkrasch i Taiwan. BIX: 2/98 789 IV 6083...| -129 personer döda i flygkrasch utanför Kanadas kust. BIX: 9/98 789 XIV 6084...| -British Eurospace köpte 1/3 av svenska SAAB, flygdiv. BIX: 5/98 789 IX 6085...| -Jas BIX: 39 Gripen exportsvår trots fin uppvisning i England. 9/98 341 VII 6086...| -"Flygets Högertrafikomläggning" - nya flygleder upprättade inom Europa. 6087...| Nya Gardemoen invigd i Norge. BIX: 10/98 341 VII 6088...| -export av BIX: 28 st Jas 39 Gripen till Sydafrika.Kopplade till div.industri- 6089...| köp i båda riktningar. BIX: 11/98 789 XIX 6090...| -om Svarta Lådan i flygplanen. BIX: 3/00 341 VIII 6091...| -SAAB anklagas för att ha mutat sydafrikansk minister för att få sälja JAS Gripen till SA. 6092...| BIX: 1/05 745 IX 6093...| -rättegång om "Lockerbie-flygkraschen 1988. BIX: 341 VIII,791 VIII 6094...| -flygsäkerheten inom SAS är dålig. BIX: 5/00 458 XVI 6095...| -civilt jätteflygplan ska byggas av Frankrike och Tyskland. BIX: 6/00 341 VIII 6096...| -passargeraplanet Concorde störtade utanför Paris.Alla ombordvarande omkom. 6097...| BIX: 7/00 791 XI 6098...| -historiskt. Militärflyg från BIX: 14 länder samövar i 14 dagar. 8/00 341 VIII 6099...| -amerikanskt spionplan med BIX: 24 man krockade med kinesiskt jaktflyg och nöd- 6100...| landade i sö.Kina. Katastrof för USA. BIX: 4/01 725 XIII 6101...| -om signalspaningsplan.Utrustning och uppgifter. (Ā propos am.nödlandning). 6102...| BIX: 4/01 725 XIII 6103...| -hör banden BIX: 725 Spec.gul om världens största terroristflygattack mot USA 6104...| den BIX: 11 sept.2001. 6105...| -SAS-plan i krock med sportplan på Milano-flygplats.Öv. BIX: 100 döda i lågorna. 6106...| Värsta flygolyckan för svensk passagerarflyg. BIX: 10/01 792 XVI 6107...| Första delen i målet i domstol. BIX: 6/03 794 VIII 6108...| -flygledarmiss orsak till Milano-olyckan,som krävde BIX: 118 liv.10/01 792 XVII 6109...| -styrelsen för luftfartverket i Italien avgick p.gr.a.bl.a.SAS-olyckan. BIX: 2/02 6110...| BIX: 793 III 6111...| -målet uppe i domstol om Milano-olyckan BIX: 6/03 794 VIII 6112...| -slutrapport om Milanoolyckan (efter snart 2 1/2 år). BIX: 2/04 795 III 6113...| -SAS "skär ned":2. BIX: 500 anställda ska bort i Sv/No./Dan.(1000 försvann redan i sept.-01.) 6114...| Affärsfolket stora svikare. Anl.är ovissheten efter 6115...| flygattentaten i USA BIX: 11 sept.2001(då drygt 5000 pers.dödades då World 6116...| Trade Center-tornen i New York rammades av 2 kapade civila ininrikes- 6117...| plan. Ytterligare ett självmordsdåd med civilflyg dödade c:a BIX: 800 i 6118...| Högkvart.i Pentagon.Hör BIX: 725 Spec./gula band).11/01 340 III,792 XVII 6119...| -belgiska pass.flygbolaget Sabena i konkurs. Världens övriga flygbolag i 6120...| svåra kriser. BIX: 11/01 792 XVII,340 III. 6121...| -svår flygolycka över New York. Drygt BIX: 250 omkomna.(Försiktigtvis stängde man 6122...| broar,tunnlar,FN och andra off.byggnader,men någon terrorist- 6123...| attack misstänkte man inte denna gång). BIX: 11/01 725 XXI,(792 XVIII) 6124...| -Ungern hyr BIX: 14 st Jas 39 Gripen mot 4 miljarder i motköp. 11/01 340 III 6125...| -156 miljoner kr senaste året för finska Finnair. BIX: 11/01 792 XIX 6126...| -flygkonjunkturen i världen nedåt.Stark resandeminskning under 2001. BIX: 12/01 6127...| BIX: 340 III 6128...| -inget JAS BIX: 39 Gripen-köp av Österrike. De köpte Eurofighter. Stor besvi- 6129...| kelse på SAAB och i Sverige. Uteblivet köp undersöks i Österrike. Mygel!? BIX: 7/02 6130...| BIX: 793 XI 6131...| -värsta flygolyckan hittills vid flyguppvisning i Ukraina.Många döda och 6132...| skadade.Kritiken mot säkerheten var massiv. BIX: 7/02 793 XII 6133...| Olyckan orsakades av piloterna. BIX: 8/02 793 XII 6134...| -amerikanska Sikorsky fick inte ordern på helikoptrar till svenska försva- 6135...| ret. Nu vill man ha skadestånd! BIX: 7/02 340 III 6136...| -Polen köpte amerikanska gamla F-16 i stället för moderna JAS 39 Gripen. 6137...| Ett politiskt beslut! BIX: 12/02 340 III,793 XVII 6138...| -SAS i kris. BIX: 1/03 794 I 6139...| -sex lågflygföretag i konkurs på ett år. Goodjet senast. BIX: 1/03 794 I 6140...| -svår flygolycka i Iran tog BIX: 302 revolutionsgardisters liv. 2/02 794 III 6141...| -Frankrike och England tar ur trafik överljudsplanet Concorde pga dålig 6142...| lönsamhet. BIX: 4/03 340 III 6143...| -SAS måste få bort 4000 anställda pga dålig lönsamhet efter attentatet 6144...| mot World Trade Center( BIX: 11sept.2001).(Andra flygbol.i världen har även 6145...| förlustdelar av likn.skäl). BIX: 4/03 430 III 6146...| -flygnostalgi sept.2003 fr.1942 med störtbombare B BIX: 17 och minnen. 340 III 6147...| -svår helikopterolycka i Göteborgs skärgård. 6 döda,1 skadad. BIX: 11/03 794 XIV 6148...| -världens första flygning skedde för BIX: 100 år sen. Viss tillbakablick och framtidsversion. 6149...| Från TV BIX: 17 dec.2003. 340 III 6150...| -Tjeckien leasar BIX: 14 Saab 39 Gripen (vald i st.f.amerik.jaktplaner F 16). 12/03 340 III 6151...| -egyptisk flygolycka tog alla BIX: 148 ombordvarandes liv. 1/04 795 I 6152...| -Jas BIX: 39 Gripen med tillbehör är orsak till att Försvaret måste spara miljarder.Budgeten 6153...| sprängd för länge sen. BIX: 2/04 795 IV 6154...| 6155...|Flygplatsinvigning i Bromma 1936 7, BIX: 52 6156...| 6157...|FN se Förenta Nationerna nedan. 6158...| 6159...|Fogelklou Emilia teol.dr.,litthist.,forskare,författare BIX: 706 II. 6160...| 6161...|Folkminnen och traditioner:Locka på kor,"knä-och härmramsor","åka 6162...| gran". BIX: 3/95 439 6163...| 6164...|Folkomröstningar BIX: 37,122 Spec., 6165...| 6166...|Folkslag se Historia, Historiska utflykter. 6167...| 6168...|Fonograf och rulle BIX: 223,332,337, 6169...| -några av världens äldsta bevarade inspelningar på fonograf- 6170...| rulle från ljudpionären Jonas Berggren i Bishop Hill 1904: 6171...| äldsta bev.svenska rösten,musik,tal,första inspeln.av svensk 6172...| folkmusik m.m. BIX: 332,(223 b-sidan) 6173...| -några inspeln.fr.1890-talet: Trumpetsignal 2 aug.1890,"piano- 6174...| musik" fr.USA,sång (dansk inspeln.),orkestermusik BIX: 332,(+337). 6175...| -sång av Jesse Jeppson år ??? BIX: 375,332. 6176...| -samlade på ett band BIX: 332. "Inspelade ljudets historia". 6177...| 6178...|Ford. Om grundaren och produktionen av bilen. BIX: 11/95 446 6179...| 6180...|Ford Gerald am. republikansk president BIX: 31, 6181...| -installeras 1974 BIX: 706 VI 6182...| 6183...|"FORMOSA-KINA" (Nationalist-Kina) hör band BIX: 751 6184...| 6185...|Forntiden. Myter om F.:Thera,Kreta,Troja,Mykene,Homerus,Platon. BIX: 821 6186...| 6187...|Forskning se Historiska utflykter/tillbakablickar + ev.arkeologi. 6188...| 6189...|Forssell Lars författare BIX: 80,347,706 VIII+XII+XV,419,739 XXV+XXVI, 6190...| 6191...|Forsén Olof radioreporter på 1930-40-talet. Reportage: BIX: 57,58 6192...| -möter svensk skådespelare på filmskola år 1936. BIX: 706 IX 6193...| 6194...|Forskning BIX: 388, SE för övrigt under resp. område! 6195...| -Sven Hedin. Samlingsband BIX: 739 V. 6196...| -Bo Bergman. BIX: 706 XI,600 VIII. 6197...| -Dödahavsrullarna BIX: 423,805,458 XXV 6198...| -is på Mars - snart åker vi dit!? BIX: 5/02 458 XXVII 6199...| (landning på Mars skedde i jan.2004 med amerik.rymdkapseln Spirit. BIX: 795 I, 347) 6200...| 6201...|Fotboll BIX: 14,22.87,109A,333,92 III,99 IX,396 I,120 XI,120 XII, 6202...| BIX: 120 XV (EM),122 XV (VM), 6203...| -huliganer under EM i Sverige. BIX: 6/92 398,402,120 XV 6204...| -Fotbolls-VM i USA 1994: Jätteinomhusarena och dopning. Mord på 6205...| spelare efter självmål. BIX: 7/94 122 XVI 6206...| -reklam för flera miljarder runt alla arenor under VM i Frankrike. BIX: 6/98 6207...| BIX: 458 VIII. Om VM 1998. 789 XI 6208...| -förväntade politiska demonstrationer matchen USA-Iran uteblev. Fest o 6209...| glädje runt arenorna juni-juli 1998. VM vanns av Frankrike. Spelade 6210...| ut Brasilien med 3-0. BIX: 7/98 70 TT,789 XII 6211...| -hulliganvåld runt fotbollsarenorna vid VM fördömdes av ty.kanslern och 6212...| franske presidenten. England skärpte straffen. BIX: 7/98 789 XII 6213...| -svenskt exempel på fotbollsvåld efter match. BIX: 10/99 790 VII 6214...| -Göteborg = fotbollens huvudstad med 5 lag i Allsvenskan. BIX: 11/99 458 XII 6215...| -många upplopp mellan s.k.fans vid Fotbolls-EM i Bryssel 2000. BIX: 6/00 791 X 6216...| -en stor svensk tränare utomlands byter klubb; fr.italienska Lazio till 6217...| förbundskapt.för Englands landslag:Sven-Göran Eriksson. BIX: 1/01 458 XVIII 6218...| -om kampen mellan Glascow Rangers(protestanter) och Celtic(katoliker). BIX: 2/01 6219...| BIX: 458 XIX 6220...| -50 fotbollsfans trampades ihjäl under match i Sydafrika. BIX: 4/01 745 V,792 VII 6221...| -120 fotbollsåskådare döda i våld i Ghana under match. BIX: 5/01 792 VIII 6222...| -Sverige - Moldavien = 6-0 på Ullevi. BIX: 6/01 792 IX 6223...| -Sverige - Turkiet = 2-1 i Turkiet. VM-klart för 2002! BIX: 9/01 792 XIV 6224...| -Sven-Göran "Svennis" Eriksson på väg att bli kult i England. BIX: 7/01 458 XXII 6225...| -"Svennis" privatliv i England "uthängt" i engelsk press. BIX: 4/02 793 VIII 6226...| -Sverige-Nigeria 2-1,Sverige-England 1-1,Sverige-Argentina 1-1,Sverige- 6227...| Senegal 1-2 i Fotbolls-VM. BIX: 6/02 793 X 6228...| -jakten på "adrenalin-kickar" orsak till "krigen" runt fotbollsarenorna. 6229...| "det har inget med fotboll att göra". BIX: 3/03 794 IV 6230...| -intervju med Englands förbundskapten Sven-Göran "Svennis" Eriksson inför 2004 års 6231...| fotbolls-EM. Nov.2003 BIX: 742 VII 6232...| -"In med bollen i mål".Sverige vann över Bulgarien i Fotbolls-EM med 5-0.(Så kom målen 6233...| till...) BIX: 6/04 459 VI 6234...| -Sverige snöpligt ur EM-fotbollen efter straffsparkar mot Holland. BIX: 6/04 795 IX 6235...| -Grekland vann sensationellt fotbolls-EM 2004 mot värdlandet/förhandstippade Portugal. 6236...| BIX: 7/04 2004. 6237...| -Sven-Göran "Svennis"Eriksson intervjuas om den engelska skandalpressens skriverier om 6238...| honom och hans anhöriga. Intervjuas i England av Malou von Sivers. BIX: 12/04 742 X 6239...| 6240...|Franco spansk general och diktator BIX: 34,91 I, (ex.om F. 432) 6241...| 6242...|FRANKRIKE 9, BIX: 10,13,14,74,99 XIII, 6243...| -de Gaulle 9, BIX: 10.13,14,91 III,706 III, 6244...| -Petain och de Gaulle 1940 BIX: 21 X 6245...| -marskalk Philippe Petain inför rätta 1945.(ej röst).SF. BIX: 428 6246...| -innan Paris befriades 1944. Lång TV-dokumentär bl.a.om franska 6247...| koncentrationslägret Drancy och fransk överlöpning. BIX: 25 VII 6248...| -Paris befriat. SF-journalen 1944. BIX: 426 6249...| -förhållande till Irak under Mellanösternkris 1990 BIX: 99 XIII,99 XIV 6250...| -en pres.med verklig makt under BIX: 10 år:Mitterand. 5/91.100 XIII 6251...| -fransk politik nu. Kom.partikongress m problem. BIX: 10/91 100 XXIII 6252...| -om franska språket i motsats till engelskan. BIX: 11/91 392 6253...| -regerande socialistpartiets toppar siktar bara på partiledar- 6254...| och presidentposten. BIX: 1/92 120 I 6255...| -vinterolympiad i Albertville BIX: 2/92 120 III 6256...| -inför politisk val.Frankrike idag. BIX: 3/92 120 V 6257...| -invandrarfienligheten stor i landet BIX: 3/92 120 VI 6258...| -om dagens F. bl.a.extremhögern. BIX: 3/92 120 VI 6259...| -professor förnekar nazismens hemskheter BIX: 3/92 120 VI 6260...| -socialisterna tillbaka vid regionalval. BIX: 3/92 120 VII 6261...| -yngre krafter i poltiken. 4/1992 BIX: 120 VIII 6262...| -inr.politiska problem med utr.pol.(pres.Mitterand) BIX: 4/92 120 IX 6263...| -samarbete inom EG och europeisk union inget för F. BIX: 5/92 120 XIII 6264...| -pres.tror sig spela viktig roll i Sarajevo-kriget BIX: 6/92 120 XVI 6265...| -långtradarprotester orsakar kaos på vägarna. BIX: 7/92 120 XVI 6266...| -dagarna innan folkomröstningen om ja eller nej till europeisk 6267...| gemenskap. Europa väntar på resultatet. BIX: 9/92 120 XXI 6268...| -omröstningen gav ett svagt JA till europeisk union (Maastrich- 6269...| avtalet). Europa andas ut. BIX: 20/9-92 120 XXI 6270...| (sett ur svensk horisont BIX: 707 III) 6271...| -oro, höjer räntan fr BIX: 10,5 till 13 %. 9/92 120 XXII 6272...| -vill ha äv.Kina och England med på ett kärvapenprovstopp. Nu 6273...| har F. , USA och Ryssland stopp. BIX: 11/92 405 6274...| -franska bönder vill inte ha Gatt-avtal med USA. BIX: 11/92 120 XXVII 6275...| -utbredd pessimism om framtiden BIX: 11/92 120 XXVIII 6276...| -pres.Mitterand samlar goodwill i arabvärlden. BIX: 11/92 120 XXVIII 6277...| -mjunande president om Gatt-avtalet!? BIX: 11/92 120 XXIX 6278...| -turistsiffror helt kort BIX: 1/93 121 I 6279...| -socialistpartiet går mot nederlag om några mån. BIX: 1/93 121 III 6280...| -pres.Mitterand goodwillreser i Asien. Råder USA om handelshjäl- 6281...| pen till Vietnam. BIX: 2/93 121 V 6282...| -franska kvinnor i politiken och näringslivet. BIX: 3/93 121 VIII 6283...| -fransmännens försvar av sina produkter.Matmarknad.Val. BIX: 3/93 412 6284...| -kanske 5 1/2 milijoner arb.lösa. Frälsningsarmén har mycket att 6285...| göra. BIX: 3/93 121 IX 6286...| -pres.Mitterand ensam socialist i borgerlig reg. BIX: 3/93 121 IX 6287...| -kom.till parlamentsval.Borgmäst.Jaques Chirac. BIX: 3/93 121 IX 6288...| -franska trupper dominerar FN:s fredsbevarande styrkor i Bosnien 6289...| och dessutom egna,udda idéer om arbetet. BIX: 7/93 121 XXX 6290...| -vill verka mer aktivt i världspolitiken,efterstävar som vanligt 6291...| stormaktställning. Fransmän rädda att komma på efterkälken. 6292...| Jmf.kampen om franska i st.f.engelska som världsspråk. BIX: 7/93 6293...| BIX: 121 XXX 6294...| -F.rädd för int.handelsavtal.Anser som vanligt att deras kultur 6295...| och språk är i farozonen. BIX: 9/93 121:E 6296...| -pres.Mitterand på Sverige-besök.Pres.tiden snart slut. Lite historia 6297...| . BIX: 9/93 121:G 6298...| -trovärdigheten igen.Kom.av Carlsson (s). BIX: 11/93 121:K 6299...| -samarbete med fransmän inte lätt. BIX: 12/93 121:O 6300...| -F.drabbad av skyfall. Naturkatastrof. BIX: 1/94 122 I 6301...| -ytterligare förfranskning med löjets skimmer. BIX: 1/94 122 IV 6302...| -fransk nazist från II Världskriget inför rätta. BIX: 3/94 122 VII 6303...| -Eurotunnel invigd av pres.Mitterand och britt.drottningen Eli 6304...| sabeth. Intressanta siffror. BIX: 5/94 741,430,122 XI 6305...| -franskt ansvar för våldet i Rwanda är uppenbar. BIX: 7/94 122 XVII 6306...| -engelska ord i franskan jagas. BIX: 7/94 122 XIX 6307...| -franska trupper i Rwanda misskrediteras av de hjälporg.de hjälp- 6308...| te. BIX: 8/94 122 XX 6309...| -pres.Mitterand skryter om sig själv men glömmer tyskvänligheten 6310...| under II Värlskriget. BIX: 9/94 122 XXII 6311...| -Mitterands sista tal med personl.touch.(i EU). BIX: 1/95 739 IV 6312...| -nu jagar man kvinnor med muslimsk slöja. BIX: 10/94 122 XXV+XXVI 6313...| -polis misshandlar och dödsskjuter pers.fr.Nordafrika. BIX: 10/94 122 XXV 6314...| -Girac efter Mitterand som president? Knappast! BIX: 11/94 122 XXVII 6315...| -tillbakablick på Mitterand. BIX: 4/95 123 IX 6316...| -socialister vill ha Jacques Delors som president. BIX: 11/94 122:29 6317...| -polis i F. slog till mot GIA,algerisk islamsk rörelse. BIX: 11/94 6318...| BIX: 122:28 6319...| -EU:s avg.ordf.Delors sa nej till presidentkandidatur. BIX: 12/94 122:31 6320...| -är ordförandeland i EU, besöker bl.a. Sverige. BIX: 1/95 123 II 6321...| -den sjuklige pres.Mitterands presumt.efterträdare. BIX: 2/95 123 IV 6322...| -om den franska kärnvapenpolitiken i Polynesien. BIX: 2/95 439 6323...| -Chirac,Baladir eller Jostin - Frankrikes näste pres.? BIX: 4/95 123 X 6324...| -div. om pres.valet, då Jacques Chirac blev vald att efterträda 6325...| Francois Mitterand på pres.posten. BIX: 5/95 123 X-XI 6326...| -själva "vaktombytet" Mitterand-Chirac. Lite historia. BIX: 5/95 123 XI 6327...| -Mitterand död. Vem var han? Vad uträttade han? BIX: 1/96 124 I 6328...| -F. sätter press på FN. F.har största grupp FN-personal.Dödsskjut- 6329...| ning och många skador i denna grupp.FN:s gen.sekr.kommenterar. 6330...| BIX: 5/95 123 XII 6331...| -England och F. närmare varandra. Anl.Bosnien-kriget. BIX: 6/95 123 XIII 6332...| -högerextremistiska framgångar i sö.F. BIX: 6/95 123 XIII 6333...| -6 st.franska kärnvapenprov vid Muroroa-atollen får kritik från hela 6334...| världen.Franska varor bojkottas. BIX: 6/95 123 XIII+7/95 123 XIX+9/95 6335...| BIX: 123 XVII+10/95 XVIII+11/95 123 XXII+12/95 123 XXV+1/96 124 III. 6336...| -arroganta franska ledare och ambassadörer struntar i massiv inter- 6337...| nationell kritik m.anl.av kärnvapenprov. BIX: 7/95 123 XIX 6338...| -stor oro i F.för algeriska GIA-terrorattacker.Om utlämn.av gripen 6339...| algerier i Sverige? Om de franska kärnvapenförsöken i Mururoa- 6340...| atollen.Om Greenpeace och hela världens protester. 8-9/95 BIX: 123 XVI 6341...| -uteliggarna i Paris. BIX: 9/95 443 6342...| -fullt upplopp i staden Papeete på Thaiti. En historik om de franska 6343...| öarna i Polinesien. Sv. statsministern ej välkommen till F. BIX: 9/95 123 XVII 6344...| -pres.Chirac i kort Larry King-intervju (CNN) BIX: 10/95 706 XVI 6345...| BIX: 10/95 123 XXI 6346...| -kommunala verken strejkar,lamslår landet. BIX: 11/95 123 XXIII 6347...| -två av bosnien-serber tillfångatagna franska piloter kan ävetyra 6348...| fredsavtalet om de inte friges. USA "pumpar in" fredspersonal. 6349...| Fångna sen aug.frisläpptes plötsligt piloterna. BIX: 12/95 123 XXXIV 6350...| -premiärminister lyckades ännu inte få slut på strejkerna, BIX: 18 dar gamla. 6351...| Utlösande faktor som lamslår landet är bespasingarna. BIX: 12/95 6352...| BIX: 123 XXIV. 6353...| -Francois Mitterand avliden efter BIX: 14 år som pres. Begravn. och 6354...| runa. BIX: 1/96 124 II. Om presidentens telefonavlyssn.på 1980-talet.1/96 124 III 6355...| -F:s 6:e och sista kärnsprängning vid Mururoa.( BIX: 10 x Hiroshima). 6356...| Kom.fr.flera håll. BIX: 1/96 124 III. 6357...| -om f.franske pres.Mitterand i Le Monde.Kritisk artikel. BIX: 2/96 447 6358...| -Mitterand beordrade tel.avlyssn.för att säkra pres.ämbetet.Han hade 6359...| en hel del "skumt" för sig under sin levnad som pres. BIX: 125 VIII 6360...| -F.tecknar kärnvapenavtal med USA. BIX: 2/96 124 IV 6361...| -var 5:te under BIX: 25 år är arb.lös. Gatuoroligt på Paris gator. 2/96 6362...| BIX: 124 IV 6363...| -skär ner försvaret. BIX: 2/96 124 V 6364...| -illegala invandrare jagas.Allt hårdare villkor för medborgarkap. BIX: 4/96 6365...| BIX: 124 VIII, Kravallpolis mot invandrare. 8/96 124 XV 6366...| -pres.Chirac visar Palestina solidaritet. BIX: 10/96 124 XVIII 6367...| -färskvinet Beaujolais Nouveau ( BIX: 40 milj.lit.bara från Beaujolais- 6368...| distriktet. BIX: 11/96 124 XX 6369...| -långtradarchaufförstrejk orsakade effekter i F.och Europa. BIX: 11/96 124 XX 6370...| -Chirac fordrar att nye gen.sekr.i FN är fransktalande. BIX: 12/96 124 XXI 6371...| -undersöker om köp av "naziguld" u.II världskriget. Häcklar Sverige. 6372...| BIX: 1/97 27 III 6373...| -yttersta högern driver soppkök i Paris enligt vänstermodell. F.mot allt 6374...| anglosastiskt i samhället. BIX: 1/97 125 III 6375...| -mer om extremhögerns segrar. BIX: 2/97 125 IV 6376...| -F. "klämmer åt" invandringen. Politik idag. BIX: 2/97 125 V 6377...| -pres.Chirac idkar rävspel inför junival. BIX: 4/97 125 X 6378...| -nyval i F. - en taktisk fint av pres.Chirac.Reaktioner. BIX: 4/97 125 X 6379...| -pres.Chirac inte populär inför parlamentval. BIX: 7/97 125 XI 6380...| -vänsterkoalition segrare efter första parlament-valomgången.Chirac luftp- 6381...| talar av oro. BIX: 5/97 125 XIII 6382...| -seger för vänstern i andra omg. Höger-Chirac får nu leda vänster- 6383...| koalition.Lionel Jospin ny premiärminister Sv.kommentar. BIX: 6/97 125 XIII 6384...| -franska trupper till Kongo Brazzaville. F. =den store förloraren i 6385...| Afrika (Kongo Kinshasa-Zaire och Kongo Brazzaville) BIX: 6/97 125 XIV 6386...| -nye premiärminister Jospin jungfrutalade om fransk framtid. BIX: 6/97 125 XV 6387...| -fransk politik idag. BIX: 7/97 125 XVI 6388...| -fransk ekonomi idag. BIX: 7/97 125 XVII 6389...| -jätteskogsbränder hotade Marseille. BIX: 7/97 125 XVIII 6390...| -F."släpper greppet" om kolpnierna Gabon,Tchad och Centralafrik.Republ. 6391...| BIX: 8/97 125 XIX,125 XXI 6392...| -man tänker lagra utbrännt kärnbränsle mitt i Rhondalens vindistrikt! 6393...| Kom. BIX: 9/97 125 XXIII,458 II, 6394...| -Frankrike är totalt ointresserad av människor utanför den egna sfären: 6395...| Bevis genom åren:Sedan 1968 upprepade kärnsprängningar vid Mururoa- 6396...| atollen,kärnbränsleläcka vid Le Hague-anläggnigen mot Engelska Ka- 6397...| nalen,export av viner och oster med giftiga tillsatser,export av 6398...| salmonellasmittade kycklingar och salmonellasmittat kött,giftigt 6399...| vattentätningsmedel. F.=Inget att lita på!!! BIX: 10/97 458 III 6400...| -strejk bl.lastbilschaufförer. De blockerar in-o utfarter till F. Som 6401...| vanligt har staten svårt att tygla sina medborgare (framfart är nu 6402...| delvis blockerad på europeiska landsvägar.) BIX: 11/97 125 XXV 6403...| -insändare i Göteborgs-Posten och Expressen om F. Uppläsn. BIX: 11/97 458 IV 6404...| -demostrationer i F.mot 5 årigt grymt våld i Algeriet. BIX: 11/97 125 XXVI 6405...| -arbetslösa på krigsstigen i Paris. BIX: 1/98 789 II+III 6406...| -högerextremistisk stad ger vita extra barnbidrag. BIX: 3/98 789 VI 6407...| -om regionalvalet där vänstern-regeringen segrade. Men högerextremister 6408...| gick även framåt. BIX: 3/98 789 VI 6409...| -om Majrevolten i Paris år 1968. BIX: 826 6410...| -om motsättningarne Frankrike - Tyskland. BIX: 5/98 789 IX 6411...| -landet i makalös glädjeyra efter 3-0 mot Brasilien i fotbolls-VM-fina- 6412...| len. BIX: 7/98 789 XII 6413...| -Notre Dame i Paris vandaliserat. BIX: 10/98 789 XVI 6414...| -olagliga invandringen till F.kan orsaka lag om totalstopp. BIX: 11/98 789 XX 6415...| -snurrigt och komiskt inom Nationella Fronten. Rasism? BIX: 12/98 789 XXI 6416...| -lavinolyckor i det mycket snörika europeiska alperna. BIX: 2/99 458 XI 6417...| -hårdast drabbat i Europa av vinterns stormar. BIX: 12/99 790 XI+XII 6418...| -franska toppolitiker mutanklagade. BIX: 1/00 791 I 6419...| -åter strejkar man i F. BIX: 2/00 791 II 6420...| -ohederlig högerpolitiker avslöjad. BIX: 3/00 791 V 6421...| -pres.Chirac besökte Sverige.Vill ha industriellt samarbete. BIX: 4/00 791 VI 6422...| -bonde mot Mc Donald. BIX: 6/00 458 XVII 6423...| -"Galna ko-sjuke"epidemi från bl.a.skolmat.Politisk kris. BIX: 11/00 791 XV 6424...| -129 fall hittills av BSE-smitta i Frankrike. BIX: 12/00 791 XVI 6425...| -panik i Frankrike m.anl.av den i England grasserade Mul-& Klövsjukan. 6426...| BIX: 10.000 djur har hittills brännts i England och Belgien har fått sitt 6427...| första fall. Hårda restriktioner i Sverige. BIX: 3/01 792 IV,741 VII:1 6428...| -kvinnan i franska politiken. Jämställighetslag infördes. BIX: 3/01 458 XIX 6429...| -mul-och klövsjukan från England nu på fransk mark. Rigorösa restriktioner 6430...| införda. Grannländerna nervösa. BIX: 3/01 792 V. 6431...| Lättnad på restriktioner vid de 2 smittade gårdarna. BIX: 4/01 741 VII:1 6432...| -socialistisk borgmästare i Paris efter underligt kom.val. BIX: 3/01 972 V 6433...| -pres.Chirac i korruptionsskandal. BIX: 7/01 792 XII 6434...| -framsmännen stöttade först USA:s kamp/bombningar av terrorister/talibaner 6435...| i Afghanistan, men vacklade snabbt. BIX: 11/01 725 XXI 6436...| -fransmännen likgiltiga inför stundande pres.val. BIX: 2/02 793 IV 6437...| -åhörare sköt ihjäl 8 och skadade BIX: 30 av detagare i kommunfullfäktigemöte 6438...| i kommun utanför Paris. BIX: 3/02 793 VI 6439...| -pres.Jacques Chirac( BIX: 70 år)ivrig i val för en ny pres.period.4/02 793 VII 6440...| -skandaler och korruption runt Chirac,men det spelar ingen roll! BIX: 4/02 793 VII 6441...| -högerextremisten Jaen Le Pen ställs mot Chirac i andra valomgången i 6442...| presidentvalet. Frankrike chockat över valresultatet."En skammens dag i Europa. Många länder 6443...| har nu högerextrema krafter. BIX: 4/02 793 VIII 6444...| -Le Pen-scow i Marseille inför andra pres.val-omgången. BIX: 5/02 793 VIII 6445...| -pres.Chirac omvaldes med siffrorna BIX: 82% mot 18%.Ny omgång till National- 6446...| församlingen väljs i juni 2002.Jean Pierre Raffarin tillfälligt vald. BIX: 5/02 793 VIII 6447...| -inför ett val till Nationalförsamlingen. BIX: 6/02 793 IX 6448...| -högerseger och ras för extremister i andra valomgången.Men Chirac är fort- 6449...| farande Frankrikes starke man. BIX: 6/02 793 X 6450...| -om nationaldagen. BIX: 7/02 793 XI 6451...| -omfattande översvämningar efter BIX: 600 mm regn inom 1 dygn.Stor förödelse 6452...| och många döda. BIX: 9/02 793 XIII 6453...| -pres.Jaques Chirac och EU. Toppmöte i Köpenhamn. BIX: 12/02 EU Spec.:2 6454...| -landet är i spetsen för länder som opponerar sig mot USA/Englands hot om 6455...| krig mot Irak. Ryssland likaså. BIX: 3/03 794 IV 6456...| -efter franskt hot om veto i FN:s Säkerhetsråd m.anl.av USA:s krigshot mot 6457...| Irak,kommer USA event att "kriga självt" mot Irak.Frankrike står inte 6458...| bakom detta enligt pres.Chirac. BIX: 3/03 794 IV 6459...| -USA försöker bojkotta franska varor pga att Frankrike inte röstade för 6460...| det USA-ledda kriget mot Irak. Bryr sig fransmännen, som dock är 6461...| oroliga för en ev.boycott mot Frankrike ( BIX: 794 VI). 4/03 794 VI,730 II 6462...| -flera stora (anlagda!?)skogsbränder m.dödsfall i sö.Frankrike. BIX: 7/03 794 X 6463...| -extremt höga utetemperaturer har dödat minst 3000 fransmän. BIX: 8/03 794 X 6464...| -10.000 kan ha dött i sommarens värmebölja. President Chirac lovade bättre vård. 6465...| BIX: 8/03 794 X 6466...| -Frankrike (pres.Chirac) förbjöd användningen av muslimska symboler i skolorna. (5 miloner 6467...| muslimer bor f.n. i landet). BIX: 12/03 794 XVI 6468...| -kraftig vänsterframgång i Frankrike. BIX: 3/04 795 V 6469...| -Frankrike närmare USA efter "frostig" tid. BIX: 11/04 795 XII 6470...| 6471...|Fredborg Arvid berättar om Tyskland 1941-43. Statsmän. BIX: 2/96 26 V 6472...| 6473...|Fredspris Nobels -94 BIX: 12/94 122:31,726 IX, 6474...|Fredspris Nobels -95 BIX: 12/95 123 XXIV 6475...|Fredspris Nobels -01 BIX: 10/01 792 XVI,747 III, 6476...| 6477...|Fred och fredstal BIX: 10,330,367, 6478...| 6479...|"Freja", ångbåt sjönk 1896, undersökt. Historia, fynd. BIX: 8/94 811,386 VII 6480...| "i tjänst" på Fryken igen. BIX: 6/97 och 7/97 386 VII,458 6481...| 6482...|Frihandelsområden. 6483...| -världens största i vardande med Kina och länder i SO-Asien. 2 miljarder 6484...| människor berörs. BIX: 11/01 89 IX,792 XVII 6485...| 6486...|Frimärken. Tre shilling banco;SF-journalen år 1952. BIX: 412 6487...| -3 shilling banco-frimärket sålt för BIX: 14 milj.kronor. 8/98 458 VIII 6488...| 6489...|Friskolor. Debatt om scientologiskolor i Sverige bl.a. BIX: 9/00 458 XVII 6490...| 6491...|Frivilligkåren i Finland under Finska Vinterkriget BIX: 91 III,94 I, 6492...| 6493...|Frost David en av världens bästa intervjuare,engelsman. 6494...| -intervju president Nixon 1974 eller 1975. BIX: 706 XV,739 XXIX 6495...| -intervju president Bush BIX: 1/92 724 II 6496...| -intervju FN:s generalsekreterare Boutros Boutros Ghali BIX: 4/93 414 6497...| -intervju författare till "Satansverserna" Salman Rushdie BIX: 11/93 423 6498...| 6499...|Frälsningsamén på svensktoppen BIX: 1/94 122 IV 6500...| 6501...|Främlingslegionen modell april 1999 (och Kosovokriget). BIX: 4/99 458 XI,950 I 6502...| 6503...|"Fröken Ur" utbytt. BIX: 3/00 458 XV 6504...| 6505...|Fundamentalister BIX: 70 F,120 I,437 I-II,746. (SE Muslimer+musl.fund.) 6506...| 6507...|Fürst Sigge skådespelare och radiounderhållare BIX: 330,706 IX,(406), 6508...| 6509...|Fyrar. 6510...| -f.d.lotsar på lots/fyrplatsen Landsort berättar. BIX: 12/01 458 XXIV 6511...| -om Nidingen. BIX: 7/04 459 VII 6512...| 6513...|Fåglar BIX: 312A inkl häfte,312B, 6514...| -Janne Stenberg: BIX: 329,347,350 III,355,368 VIII 6515...| -färre och färre fåglar. Koppling människoföda? BIX: 6/98 458 VIII 6516...| -rekord vid Honborgarsjön: BIX: 9.500 tranor under 1 dag. 459 II 6517...| 6518...|Fågelinfluensa i Asien. Har dödat människor trots masslakt på tamfågel. Taiwan, 6519...| Sydkorea,Vietnam,Japan och Thailand drabbade enligt WHO. (Denna influensa 6520...| fanns dock redan i december 1997 i Hong Kong. 6521...| BIX: 458 IV 6522...| BIX: 1/04 795 I + II 6523...| -10 asiatiska länder är nedsmittade. Tecken tyder på smitta mellan människor. 6524...| BIX: 1/04 795 II 6525...| - ingen smitta mellan människor enligt WHO. BIX: 2/04 795 III 6526...| - Fågelinfluensan smittar från människa till människa! BIX: 9/04 795 X 6527...| 6528...|"Fångstbönder" i Sverige under 1400-talet BIX: 343 K. 6529...| 6530...|Färjor. Taxfreeförsäljningen slopas. Effekter. BIX: 2/99 458 XI 6531...| 6532...|"Fädernas Kyrka" den uteslutna psalmen BIX: 169. 347 6533...| 6534...|Fälldin Torbjörn (c)statsminister BIX: 38,39,42:2,44,101,365,92 V, 6535...| 6536...|FÄRÖARNA - 6537...| -"Kungsboken m.bl.a.skrift fr.1298 tillbaka 1990 BIX: 375. 6538...| -om allt möjligt från F. men mest kultur. BIX: 5/93 (långt) 414 6539...| -i kris med dåligt fiske, BIX: 20 % arb.löshet,utflyttning.11/94 122:28 6540...| -spänt förhållande m Danmark;fiske- och bankärenden misskötta. BIX: 1/98 789 II 6541...| -kött från grindvalar=färöingarnas föda,men det innehåller mycket kvick- 6542...| silver. BIX: 1/98 458 V 6543...| -vill ha val om självständighet från Danmark. BIX: 3/00 791 V 6544...| -förbereder val för full självständighet. BIX: 2/01 785 VII 6545...| -valrapport dagen före valet + valfacit dagen efter. BIX: 4/02 785 XII 6546...| -Färöarna tillsammans med Island,Grönland och Danmark i ett kulturellt centrum i 6547...| Köpenhamn. BIX: 12/03 794 XV 6548...| 6549...|Fästningar BIX: 343 A,343 M,358,800 XI,810, 6550...| -Bodens fästning "skrotas". BIX: 11/93 423 6551...| 6552...|FÖRENADE ARABEMIRATEN. Rapport från Dubai och lyxhotel och reservat mitt i 6553...| öknen. BIX: 1/03 785 XIII 6554...| 6555...|FN (Förenta Nationerna)se äv.under resp.generalsekreterare 6556...| BIX: 83,100 XXVI,120 II-III,121 XII se äv.resp.gen.sekr. 6557...| Irak, Jugoslavien, Cypern, Kambodja Se dessa!!! 6558...| -Dag Hammarskjöld BIX: 103 I-II,27 ?,459 I, 6559...| -om mängder av sanktioner mot Irak. Se under IRAK. 6560...| -trupper ( BIX: 13.000)till Kroatien 2/92 120 III 6561...| -största FN-deltagande genom tiderna - flyktingtransport till 6562...| Kambodja. BIX: 3/92 120 VII 6563...| -sanktion mot Libyen BIX: 4/92 120 VIII 6564...| -godkänner f.d.Jugoslavstater som medlemmar. BIX: 5/92 120 XIII 6565...| -om FN-pesonalens farliga arbete i inb.krigets Jugoslavien. Hör 6566...| banden i BIX: 120- och 723-serien. 6567...| -många vill med i Säkerhetsrådet.Sv.utr.min-tal. BIX: 9/92 120 XXII 6568...| -svenskar tillbaka fr.FN-tjänst i inbördeskrigets Jugoslavien 6569...| berättar för Gbg:s lokalradio BIX: 10/92 404 6570...| -ett svårt dilemma; hårt fram eller inte vid hjälpskydd till 6571...| krigshärjade områden. BIX: 12/92 120 XXXII 6572...| -organisationen allt svagare.Misströstan. BIX: 1/93 121 III 6573...| -tunga ansvarsfulla uppgifter slukar mängder av pengar. Världen 6574...| har mängder av inb.krig där FN har fredsbevarande trupper. Men 6575...| kraftig kritik mot organisationen från bl.a.Canada. BIX: 2/93 411 6576...| -FN:s roll i världen förändras helt. Alltför dyrt och numera äv. 6577...| aggresivt (Ex.Somalia).Trovärdigheten "naggad i kanten". FN- 6578...| trupper "håller ej måttet". Sv.FN-trupp inte bra! Kommenta- 6579...| rer. BIX: 6/93 416,417 6580...| -svenske statsminister kritisk mot FN-politiken. BIX: 6/93 722,121 XXIII 6581...| -FN:s roll i världen diskuterades intensivt juli 1993. Kommenta- 6582...| rer och uttalanden. BIX: 7/93 121 XXX 6583...| -framtid och ekonomi i kommission-undersökning. BIX: 9/93 121:F 6584...| -säkerhetsstaterna ser över FN:s roll.Sv.utr.min.om FN i Bosnien 6585...| BIX: 10/93 121:G. 6586...| -nordiska biståndsministrar kritiserar ingripanden. BIX: 10/93 121:J 6587...| -Somalia-händelser och FN:s svåra roll där. BIX: 10/93 121:J,734 III 6588...| -FN kritiserar sig självt och USA för Somaliainsats. BIX: 3/94 734 III 6589...| -ny krigsförbr.domstol samlad.(1945 var det Nürnberg) BIX: 11/93 121:L 6590...| -bitr.gen.sekr Jan Eliasson avgår uppmärksamt!? BIX: 11/93 121:M 6591...| -Eliasson penetrerar FN:s förändrade,försvagade roll. BIX: 1/94 474 6592...| -FN oroat av alla landminor utplacerade i BIX: 62 länder. Benamputa- 6593...| tioner bland såväl gamla som barn är legio. BIX: 12/93 121:P 6594...| -får äntligen Värlsombudsman för mänskliga rättigheter. BIX: 12/93 6595...| BIX: 121:P 6596...| -kris i världsorganisationen.Tjänstemän i Bosnien avgår i protest. 6597...| Uttal.av gen.sekr.och påven. BIX: 1/94 122 II+III,723 X. 6598...| -FN-svenskar får dålig lön.Lever farligt i Bosnien. BIX: 1/94 122 III 6599...| -svårt få tjänstemän till admin.arbete pga despotisk general- 6600...| sekr.Ghali.Svensken Corell som rättschef. BIX: 2/94 747 6601...| -gen.sekr.beordrar flygbombning av serbiska styrkor i Bosnien, 6602...| men Nato tvekar. BIX: 2/94 122 V 6603...| -mer FN-trupp till Bosnien. BIX: 3/94 747,723 XII, 6604...| -håller FN på att falla samman? Många kom. BIX: 6/93 417 6605...| -Ursprungsbefolkningarnas år 1993 enligt FN. Ex.SV Australien och 6606...| Brasilien BIX: 6/93 417 6607...| -en av FN:s många fördömanden:Massakern i Hebron. BIX: 3/94 726 VI 6608...| -FN-Nato-plan nedskjutet vid Gorazde,Bosnien. Serberna skymfar 6609...| och struntar i FN. FN allt svagare. BIX: 4/94 122 X, 723 XII 6610...| -bitter FN:s chefsförhandl.Stolpenberg om Jugoslavien. BIX: 4/94 747 6611...| -"Hur sköter FN sin roll?" Paneldiskussion:prinsessan Christina, 6612...| Lisbeth Palme,Jan Eliasson,Torvald Stolpenberg. BIX: 4/94 747 6613...| -FN:s nord.bataljon visar tänderna i Bosnien. Vardagen.Ekonomin. 6614...| Gen.sekr.vill ha svenskar till permanent styrka. BIX: 5/94 723 XII, 6615...| BIX: 122 XI. 6616...| -FN skickar 5. BIX: 500 soldater till inb.kriget Rwanda. 5/94 122 XII 6617...| -svenskar i FN-tjänst och uppgifterna 1948-1994.Reportage. BIX: 747 II 6618...| -inte FN:s ursprungliga uppgifter att lösa inb.krig. BIX: 6/94 747 II 6619...| -om FN:s befolkningskonferens i Kairo. BIX: 9/94 122 XXI+XXII 6620...| -belgisk utr.min. vald till gen.sekr. BIX: 9/94 122 XXIII 6621...| -bosnien-serber trotsar åter FN. BIX: 9/94 122 XXIII 6622...| -FN nära bankrutt.Medl.avg.betalas ej. BIX: 10/94 747 II, 122 XXV 6623...| -gen.församl.röstade mot USA:s Kuba-embargo. BIX: 10/94 747 II 6624...| -förakt och misstro i Bosnien mot FN:s absoluta misslyckande att 6625...| skapa fred. BIX: 11/94 122:30,723 XIV,747 II 6626...| -gen.sekr.Ghali besökstalade i svenska riksdagen. BIX: 1/95 123 I 6627...| -mer om gen.sekr.Ghali:s Sverigebesök. BIX: 1/95 739 IV 6628...| -liten framgång för FN med en "Checkpoint Charlie"-övergång i 6629...| Bosnien. BIX: 1/95 723 XV,123 II 6630...| -50-års jubileum utan förre generalsekreteraren Waldheim. Etikettfråga. 6631...| BIX: 1/95 123 III 6632...| -FN har svårt sköta sin roll i f.d. Jugoslavien, där broder strider 6633...| mot broder och etnisk rensning förekommer. BIX: 3/95 747 II 6634...| -bosnien-serber tog över 300 FN-män som gisslan. FN förnedras efter 6635...| bombningar av serbiska ställningar. BIX: 5/95 123 XII,723 XVI 6636...| -fler länder till FN-övervakn.i Bosnien. USA-plan nedskjutet av 6637...| serbiskt luftvärn under FN-uppdrag. BIX: 6/95 123 XII 6638...| -ska FN:s nesliga roll,i förh.till Bosnien,ändras? BIX: 6/95 123 XII 6639...| -108 av 256 FN-män släppta ur serbisk gisslan. BIX: 6/95 123 XII 6640...| -18 miljoner människor i världen, mest kvinnor, HIV-smittade, enl. FN:s 6641...| Kvinnokonferens. BIX: 6/95 123 XIII 6642...| -motsv. BIX: 20 milj.kronor fattas i obet.medl.avgifter. 6/95 747 II 6643...| -om FN:s passiva roll i de av seberna etniskt rensade Bosnien. 6644...| BIX: 747 II 6645...| -om FN:s fullständiga handlingsförlamning. BIX: 7/95 747 II 6646...| -FN:s ineffektivitet manar fram nordisk "vaktstyrka inom FN". BIX: 8/95 6647...| BIX: 747 II 6648...| -frustrerande för FN-personal i forna Jugoslavien. BIX: 8/95 747 II 6649...| -50 år: Framtidsspekulationer och monumentavtäckelse. BIX: 10/95 747 II 6650...| -många tal i gen.föramlingen vid BIX: 50-års jubiléet. 10/94 706 SP.1+II 6651...| -medlemmarna är fortfarande dåliga avgiftsbetalare. BIX: 1/96 124 I 6652...| -Sverige harrangeras för sin biståndspolitik och uppförande. BIX: 3/96 747 III 6653...| -nor.statsminister Brundtland nämnd som ny gen.sekr.trots USA-kritik. BIX: 124 XVI 6654...| -FN:s näste gen.sekr.- kontroversiellt. BIX: 11+12/96 124 XIX+XXI,747 III 6655...| -Kofi Annan från Ghana - ny gen.sekr. BIX: 12/96 124 XXI,747 III 6656...| -gen.sekr.er till att USA:s skuld regleras!? BIX: 1/97 125 III,724 XXI 6657...| -täta rapporter om FN-soldaters övergrepp oroar. BIX: 6/97 747 III 6658...| -FN:s miljökonferens med världens ledare blev fiasko utan beslut. BIX: 6/97 6659...| BIX: 125 XV 6660...| -Sverige blev ordf. för FN:s Säkerhetsråd. Ambassadör Oswald intervj. 6661...| BIX: 6/97 125 XVI 6662...| -gen.sekr.Annan vill omorganisera många delar av FN.USA jamsar med trots 6663...| den stora skulden till FN. BIX: 7/97 125 XVII,747 III 6664...| -oro för observatörer i Kambodja och Sfor-styrkor i Bosnien. BIX: 8/97 125 XX 6665...| -Säkerhetsrådets förslag att utöka sanktionerna mot Irak, stoppades 6666...| av medlemmarna Frankrike och Ryssland.Svensk kompromiss. BIX: 10/97 125 XXV 6667...| -Irak trotsar Säkerhetsrådets beslut om kontroll av vapentillverkning 6668...| i Irak. BIX: 11/97 70 OP 6669...| -FN-observatörerna lämnade Irak. USA "laddar upp" i Persiska Viken.Irak 6670...| uppmanar arabvärlden att attackera amerik.intressen i världen,dess- 6671...| utom flyttade de FN-material fr observationställen. BIX: 11/97 125 XXVI, 6672...| BIX: 725 I,70 OP. 6673...| -div.rapporter om Irak-FN-USA. BIX: 11/97 70 OP+S+T 6674...| -vad bestämde FN år 1947 om judisk och arabisk stat? BIX: 727 I 6675...| -trots alla insatser,är inte FN riktigt nöjt med Sverige. BIX: 12/97 125 XXIV 6676...| -om FN:s maktlöshet mot Irak - hör BIX: 70-serien. 6677...| -gen.sekr.Kofi Annans svåraste beslut - ska välja mellan krig och 6678...| fred och samtidigt hålla ihop stormakterna. BIX: 2/98 70 SS,744 III 6679...| -FN-observatörer gisslan i Georgien.(Bricka i pol.spel).Gisslans politik 6680...| BIX: 2/98 789 IV,789 V 6681...| -FN overksam vid folkmorden i Rwanda trots full vetskap. BIX: 2/98 789 V 6682...| -FN delvis uppbunden av Saddam Hussein-dekret. FN kan inte längre under- 6683...| söka ev.vapengömmor oanmälda! BIX: 3/98 70 SS,789 VII 6684...| -Irak bröt totalt med vapenövervakarna fr FN.Igen! BIX: 10/98 70 TT,789 XVIII 6685...| -FN:s gen.sekr.Kofi Annan kritiserar Serbien för den etniska rensningen 6686...| som försegår i Kosovo. BIX: 4/99 790 IV,950 I 6687...| -FN-chef i Irak avgick. Ogillade de "orättvisa" FN-sanktionerna mot landet 6688...| efter Kuwaitkriget 1990. BIX: 3/00 70 XI 6689...| -187 stater i FN beslutade att 5 kärnvapenproducerande länder ska sluta 6690...| med upprustning. Historiskt. Viss återblick. BIX: 5/00 791 IX 6691...| -millenniumtoppmöte i FN. BIX: 9/00 791 XII 6692...| -FN-konferens om rasism lockade flera länder,men vad pratade man om? BIX: 8/01 6693...| och BIX: 9/01 792 XIV 6694...| -FN och gen.sekr.Kofi Annan fick Nobels Fredspris år 2001. BIX: 792 XVI,747 III, 6695...| + Från Oslo Rådhus 10 dec. 2001. BIX: 12/01 792 XX 6696...| -815 miljoner människor svälter i världen f.n. enligt FN. BIX: 10/01 792 XVI 6697...| -miljökonferens i Marrakech mot växthuseffekt och koldioxidutsläpp. 9-10 nov. 6698...| 2001 6699...| -gen.sekr. Kofi Annan tror på en FN-styrka i Afghanistan (för att säkra 6700...| lugnet efter talibanernas fall). BIX: 12/01 792 XX 6701...| -Internationella observatörer till trakterna mellan israeler och palestinier 6702...| föreslås. USA försvarar Israel i FN. BIX: 12/01 792 XX 6703...| -FN-inspektörerna i Irak "tvingades" av USA att utföra spionuppdrag vid 6704...| sidan om sitt eg.uppdrag enligt ambassadör Rolf Ekéus (f.d.insp.). BIX: 7/02 6705...| BIX: 70 XII 6706...| -FN:s(USA:s)vapeninspektion i Irak åter i diskussion.Rolf Ekéus intervjuas 6707...| BIX: 9/02 70 XIII 6708...| -FN:s Flyktingorgan rapporterade att BIX: 25 miljoner människor är flyktingar i 6709...| sina egna länder! BIX: 10/02 793 XIII 6710...| -Säkerhetsrådet röstade åter om Iraks avväpning.USA tolkade röstresultatet 6711...| till sin fördel.Röster:Kofi Annan,George Bush,Hans Blix. BIX: 11/02 793 XV 6712...| BIX: 725 XXX:röd. 6713...| -Irak:s parlament böjde sig för FN:s nya resolution om vapeninspektörer. 6714...| Många arabstater röstade för resolutionen. BIX: 11/02 70 XIII,(725 XXX röd) 6715...| -Blix avgav "tillsvidare rapport om FN:s Irak-inspektion. BIX: 1/03 794 I 6716...| -FN:s Säkerhetsråd BIX: 14 febr.2003: Hans Blix och Mohamed ElBaradei (IAEA=FN:s 6717...| atomenergiorgan) rapporterade om Irak-konflikten. BIX: 2/03 70 XIV Spec., 6718...| BIX: 70 XIV,794 III. 6719...| -USA och England har lyckats splittra medlemsländer i FN i för eller mot 6720...| krig mot Irak. De länder som stöttar USA brukar påräkna ekonomiska 6721...| fördelar ((normalt kallas detta mutor)). BIX: 2/03 794 III 6722...| -FN:s roll i Irak-konflikten.Diskussion mellan Carl Bildt f.d. sv. statsminister 6723...| och FN-sändebud och Tomas Hammarberg chef för Olof Palme Center. BIX: 3/03 6724...| BIX: 742 VI 6725...| -självmordsattentat mot FN-kontoret i Bagdad dödade minst BIX: 24 pers.och ska- 6726...| dade över BIX: 100. FN:s gen.sekr.kommenterade. 8/03 70 XVII,794 X 6727...| -nu(inte förut)vill USA ha hjälp med ekonomi och ordning i Irak av FN."Mar- 6728...| ken bränner"under am.ockupationssoldater. BIX: 9/03 730 III,730 II Spec.:2, 6729...| BIX: 794 XI 6730...| -svensken Hans Blix,f.d.chef för FN:s inspektörer som letade massförstörelsevapen 6731...| i Irak, gör i lättsam intervju. Ett visst facit efter Iraks fall. BIX: 12/03 742 VII 6732...| -Sverige får bakläxa av FN om samernas rättigheter. BIX: 2/04 795 III 6733...| -omfattande anklagelser om bl.a.korruption och mutor har förekommit i programmet om 6734...| hjälp till Iraks befolkning. Flera länder bl.a. Frankrike och 6735...| Ryssland motsätter sig igen. 6736...| sekreterarens oberoende undersökning!!! BIX: 3/04 795 V 6737...| -FN:s säkerhetschef avskedades pga påstått slarv vid attackerat FN-hotell i Irak. 6738...| BIX: 3/04 795 V 6739...| -FN-soldater/personal anklagade för sexuella trakasserier i Kongo. Nu startar utredning. 6740...| BIX: 11/04 795 XII 6741...| FÖRFATTARE: 6742...| (De flesta författare finns under rubrikerna: Div.författare, 6743...| Intressanta personer, Röster förr och nu eller Div.röster). 6744...| -Lars Ahlin BIX: 739 VII 6745...| -Carl Jonas Love Almqvist BIX: 423 6746...| -Kent Andersson BIX: 529 VI 6747...| -Elsa Beskow BIX: 407,739 6748...| -Karen Blixen BIX: 739 I,706 VI 6749...| -Stig Dagerman BIX: 739 XXIX,706 IX,11 VII, 6750...| -Gunnar Ekelöf BIX: 706 XIV 6751...| -Kerstin Ekman BIX: 742 VII 6752...| -Johannes Edfelt BIX: 600 III 6753...| -Nils Ferlin (uppsamlingsband) BIX: 739. 6754...| -Scott Fitzgerald BIX: 739,407 6755...| -Lars Forssell BIX: 739 III,739 I,347, 6756...| -Fredriksson Marianne BIX: 742 I 6757...| -Brita af Geijerstan BIX: 600 XI 6758...| -Hjalmar Gullberg BIX: 739,407 6759...| -Lars Gyllensten BIX: 739 III 6760...| -Jan Guillou BIX: 600 VIII,742 I,841 IV,458 XXVII,848 I-III,m.m. 6761...| -Joseph Heller BIX: 600 II 6762...| -Ivar Lo Johansson BIX: 739 XXVII 6763...| -Selma Lagerlöf BIX: 600 VII (se under Lagerlöf) 6764...| -Doris Letsing BIX: 739 I 6765...| -Astrid Lindgren BIX: 732 I-X 6766...| -Torgny Lindgren BIX: 739 XXIII 6767...| -Kristina Lugn BIX: 739 XX 6768...| -Martinson Harry BIX: 742 IX 6769...| -Arthur Miller BIX: 600 I 6770...| -Wilhelm Moberg BIX: 600 VIII 6771...| -Kar de Mumma BIX: 739 II 6772...| -Taslime Nasrin BIX: 122 XV+XVIII+XIX 6773...| -Fritjof Nilson Piraten BIX: 367,706 VIII+XI, 6774...| -Lars Norén BIX: 600 VIII 6775...| -Pelle Näver BIX: 600 I 6776...| -Lubbe Nordström BIX: 343 Saml. 6777...| -Anna Maria Roos BIX: 739,407 6778...| -Bo Setterlind BIX: 706 II 6779...| -George Bernard Shaw BIX: 739,407 6780...| -Sven Stolpe BIX: 706 XVII,739 I 6781...| -Karl Wennberg BIX: 739 I 6782...| -Oscar Wild BIX: 407,739 I 6783...| -Maria Wine BIX: 433 6784...| -Elin Wägner BIX: 365,700 VIII 6785...| -Erik Zetterström (Kar de Mumma) BIX: 533,600 II 6786...| -Anders Österling BIX: 14,57,382,706 IX,600 I 6787...| 6788...|Förintelsen. Se Koncentrationsläger. (Konferens i Stockholm år 2000). 6789...| BIX: 27 VI + VII,791 II 6790...| 6791...|Första... 6792...| -ljudinspelningen: Trumpet och tal från 2 aug. 1890: BIX: 371 6793...| -inspelningen av sv. folkmusik 1904: BIX: 371 6794...| -inspelade svenska rösten 1904: BIX: 371. 6795...| -elektriska skivan 1925: BIX: 371 6796...| -trådösa telefonförbindelsen Afrika-Amerika BIX: 393,441R 6797...| -TV-paussignalen i svensk TV BIX: 339 mitt 6798...| -TV-paussignal c:a 1958-60 BIX: 411 6799...| -kvinnan i (s)-partitoppen. 1992 BIX: 120 III 6800...| 6801...|Första eller Andra Världskriget - se Världskrig. 6802...| 6803...|Försvarslånemarsch och försvarslån BIX: 14,365,366, 6804...| 6805...|Familj Div. BIX: 301,302,303,304,331?,342,346,347,349 I,349 II,350 I-III, 6806...| BIX: 414R,425R,m.m.m.m. 6807...| -fr. 1959 och 1960 mor Davida,Inger+Jan,Ingalill+Ego,Eila, 6808...| Linda,Krister BIX: 349 II. 6809...| -Linda och Peter från 1959 och framåt BIX: 414R,425R,301,302, 6810...| -Lars-Olof i lokalradio och på arb. BIX: 60-talet, 6811...| i lokalradio 1986 ( BIX: 347 raderat) nu DIV.FAMILJ 6812...| i lokalradio 1990 BIX: 350 IV (Amundön,hembygd och "Loket") 6813...| i lokalradio BIX: 1/92 350 III, 6814...| i lokalradio BIX: 4/92 350 III 6815...| i lokalradio BIX: 11/92 350 IV 6816...| i lokalradio BIX: 11/93 350 III (parkeringsproblem) 6817...| i telefon med Byggnadsnämnd BIX: 10/94 350 VI 6818...| faxar gratulation till BIX: 91-årig svärmor. 10/94 350 VI 6819...| -Marianne von Bornstedt 1984 ( BIX: 342 raderat).Nu DIV.FAMILJ 6820...| -fr 1984 mor Ingrid,fr.1986 Lisa+Robert,Bibbi+Erik och 6821...| Christian BIX: 349 I. 6822...| -Julmiddag hos Inger och Jan 1980 BIX: 303,304. 6823...| -Ingalill och L-O i London.(På hotellet). BIX: 5/82 350 VI 6824...| -"Linda"-melodin med Mills Brothers BIX: 346. 6825...| -div.om Arcade-personal: Kocken Persson har spritproblem. Kallskänkan 6826...| och discjockeyn Tage Stranberg i Göteborgs Gay Radio; hälsar till 6827...| Linda och Lennart 1985. DIV.FAMILJ 6828...| -Mikaela 1988-1990 BIX: 349 I,350 I,350 II,350 III, 6829...| - -"- 1991 BIX: 350 III 6830...| - -"- 1992 BIX: 350 III 6831...| - -"- 1994 BIX: 350 IV 6832...| - -"- 1994 BIX: 350 VI (intervjuar popstjärna i Kungsbackaradion) 6833...| - -"- 1995 BIX: 350 VII (meddelar kort på tel.svarare om en jord- 6834...| -bävning i närheten av Åsa). 6835...| - -"- 2002 BIX: 350 VII Lungnar hunden Zassa när åskan gick i Åsa. 6836...| -Lennart Jirlow 1987 BIX: 349 II. + 1994 och 1995 350 VI+VII,eget 6837...| samlingsband under namnet. 6838...| -Ingalill och Ego 1988 BIX: 349 II. 6839...| -Peter och Ego 1989 BIX: 349 II. 6840...| -Svensk Flygambulans och Ronnie Sandström BIX: 1/91 341 VI 6841...| -Ingrid Anna Fredrika (Momma) i tel. med L-O S BIX: 6/92 350 IV 6842...| -Momma Ingrid med pippifågel. BIX: 2/90 350 IV 6843...| -Margo Sandström ( BIX: 82)berättar och spelar egna komp. 11/92 350 V 6844...| -Peter får telefonhot. BIX: 11/94 350 VI 6845...| -Peter,Ingalill,Susanna och Lars-Olof i febr.1995. BIX: 350 VI+VII. 6846...| -momma Ingrid gratuleras 1995 BIX: 350 VII 6847...| -Jan hyllas och avtackas vid avgången för professuren i handelsrätt och 6848...| för förestående avgång som dispaschör. BIX: 9/97 350 VII 6849...| Christian BIX: 349 I. 6850...| 6851...|G-7,grupp av de 7 rikaste staterna i världen. Men i juli 1993 6852...| rapporteras att de flesta statschefer har "svårigheter" eller 6853...| är försvagade av något slag. BIX: 121 XXIX 6854...| -Japan-möte BIX: 7/93 121 XXIX,724 X,slut 121 XXX, 6855...| -G-7-möte i Lyon.USA framhärdar terrorn som nr 1. BIX: 6/96 724 XIX,124 XII 6856...| -G-7 länder går samman mot terrorismen i världen. BIX: 8/96 124 XIV 6857...| -G-7 möte i Berlin BIX: 2/97 125 IV 6858...| -G-7 möte i Denver,USA. BIX: 6/97 125 XV,724 XXII,724 IX:3, 6859...| (USA:s president i intervju BIX: 724 IX:3.) 6860...| -G-7 möte om den dål.ekonomin bland världens länder. BIX: 10/98 789 XVI 6861...| -G-8 möte på Okinawa.Svagt resultat. BIX: 7/00 791 XI 6862...| -G-8 möte i Genua."Pressad" am.pres.+omfattande 6863...| kravaller. Plus stora efterdyningar från mötet. BIX: 8/01 792 XII 6864...| -G-8 möte i Kanada.Åter är am.pres.i hetluften.FN:s gen.sekr.uttalar sig 6865...| BIX: 6/02 793 X-XI,725 XXIX 6866...| -G-8 möte i Geneve/Evion stördes som vanligt av omfattande demonstrationer 6867...| BIX: 6/03 794 VII 6868...| -G-8 möte i USA. BIX: 6/04 795 VIII 6869...| 6870...|Gagarin Jurij, rysk kosmonaut och förste man i rymden ett varv runt 6871...| jorden april 1961. BIX: 431 R,336 II,448,815 6872...| 6873...|GHANA. Kofi Annan utsedd till FN:s gen.sekr. BIX: 12/96 124 XXI,747 III 6874...| 6875...|Galenskaparna - After Shave revy och sånggrupp BIX: 526, 6876...| 6877...|"Galna Kosjukan" (BSE-smitta) 6878...| -drabbade nötdjur i England. Tiotalet länder stoppar 6879...| import fr.E. BIX: 3/96 741 III,124 VII, 6880...| -oupptäckta fall oroar världen. BIX: 2/97 125 V 6881...| -fall i Danmark orsakade panik äv.i Sverige. BIX: 2/00 791 IV 6882...| -skräcken för "Kreutzfelds-Jakobs-sjukan",som är den mänskliga varianten 6883...| av farosoten,sprider sig. Här är Tyskland. BIX: 11/00 791 XVI 6884...| -Galna-kosjukan i Spanien och Tyskland. BIX: 11/00 791 XVI 6885...| -rädslan för Galna kosjukan är stor i Sverige. BIX: 12/00 791 XVI 6886...| -stopp för köttmjöl i djurfoder för att stoppa smittan i Europa. BIX: 12/00 6887...| BIX: 791 XVI 6888...| -129 fall av BSE-smitta hittills i Frankrike. BIX: 12/00 791 XVI 6889...| -Sverige och smittan. BIX: 12/00 791 XVII 6890...| -Finland,Australien och Nya Zeeland; åtgärder m.anl.av smittan. BIX: 1/01 792 I 6891...| -första misstänkta BSE-smitta hittad i Halland,Sverige. Men provtagningen 6892...| var fel!? BIX: 2/01 792 IV 6893...| -belgiska bönder demonstrerade i Bryssel mot EU:s BSE-smittopolitik. BIX: 2/01 6894...| BIX: 792 IV 6895...| -får kan få Galna Kosjukan!? BIX: 1/02 793 II 6896...| -USA fick sitt första fall av BSE-smitta. BIX: 12/03 730 IV 6897...| 6898...|GAMBIA Rebellkontroll av off.istitut.Pres.har flytt. BIX: 7/94 122 XVIII 6899...| -svensk och eng.turistbojkott drabbar hårt.TV-reportage. BIX: 2/95 438 6900...| -typisk mil.regim försöker införa "demokrati". BIX: 8/96 75 II 6901...| 6902...|Gandhi Mahatma, Indira och Rajiv indiska ledare. BIX: 706 II,50,68,69 6903...| -även Rajiv Gandhi mördad. 21 maj 1991. Fylliga kommentarer. BIX: 100 XIV 6904...| -längre reportage om familjen Gandhi, från TV. BIX: 7/97 389 IV 6905...| -Rajivs änka - ledarkandisat för Kongresspartiet!? BIX: 1/98 389 IV,789 II 6906...| 6907...|Garbo Greta skådespelerska BIX: 58,99 VII,706 I,706 VI+(395),396 I, 6908...| BIX: 426,706 XVI,(berömda artister-band nr?, 6909...| 6910...|Garland Judy am.sångerska BIX: 163, 6911...| 6912...|Gathenhjelmska Huset i Göteborg BIX: 368 III Rev. 6913...| -om "Lasse i Gatan" Lars Gathenhielms liv som kapare. BIX: 4/02 842 6914...| 6915...|Gatt-avtal. Världens största frihandelsavtal kan orsaka handels- 6916...| krig med EU. BIX: 12/94 122:30 6917...| 6918...|de Gaulle Charles (1890-1970) fransk president 1959-69, marskalk 6919...| sammanhållande kraft under II-världskriget. 6920...| BIX: 9,10,13,14,91 III, 706 III 6921...| 6922...|GAZA - remsan. Se Israel och Mellanöstern. 6923...| 6924...|Gaza-Jeriko-avtalet. En palestinsk stat m.begr.självstyre = en 6925...| uppgörelse Israel-PLO. BIX: 9/93 726 III,121:E 6926...| 6927...|Gener.(+ se genmanipulationer)."Snabbtest av arvsmassan" BIX: 4/97 125 X,456 6928...| 6929...|Generalsekreterare FN: 6930...| Tryggve Lie röstprov saknas ? (finns,men var) 6931...| Dag Hammarskjöld BIX: 27 ?,103 I-II,459 I,432R 6932...| U. Thant BIX: 393,431R 6933...| Kurt Waltheim röstprov saknas ? 6934...| de Cuellar BIX: 68,82,70 B,99 XIII,100 XIX 6935...| Boutros Ghali BIX: 100 XXVI,120 X,121 XIII,123 I,739 IV,747,726 XVI, 6936...| m.m. 6937...| Kofi Annan BIX: 124 XXI,747 III,(454),m.m. 6938...| 6939...|Gengas BIX: 94,362,425,456, 6940...| 6941...|Genmanipulering och bestrålning: 6942...| -genmanipulationer i USA mot cancer 8/1990 BIX: 375 6943...| -i Skottland (djur) BIX: 2/97 125 V 6944...| -"i genteknikens spår" - nu behövs lagar och regler för framtiden. BIX: 2/97 6945...| BIX: 125 VI 6946...| -om EU och "kloning". BIX: 3/97 455 6947...| -manipulerad soya stoppas i Sverige. BIX: 4/97 125 IX 6948...| -vad man ärver... BIX: 456 6949...| -bestrålade kryddor oroar. BIX: 5/97 456 6950...| -bestrålade varor och genmanipulerad mat säljs i Sverige trots protester. 6951...| BIX: 5/97 125 XII 6952...| -genteknisk katastrof i Kanada nonchaleras i Sverige. BIX: 6/97 125 XIV 6953...| -ny SAAB-bil presenterad. BIX: 6/97 125 XIV 6954...| -genförändrad mat.Farlig el.ofarlig? Oro i försäljn.leden. BIX: 11/99 790 IX 6955...| -de första genmanipulerade barnen föddes i USA. BIX: 5/01 458 XX,792 VIII 6956...| -genmodifierad mat kan rädda u-länder från hungerkatastrofer. BIX: 7/01 458 XXI 6957...| 6958...|Genzel Ludde (Optimisten) BIX: 22 II,94 II,329,525, 6959...| 6960...|Geigert Hagge revypappa intervjuar 6961...| Sten Andersson 1987 BIX: 114 6962...| journalisten Herman Lindquist 1989 BIX: 706 II. 6963...| författaren Bo Setterlind 1987 BIX: 706 II. 6964...| Prins Bertil 1981 BIX: 706 II. 6965...| -"- 1981 BIX: 706 X 6966...| Carl Johan Bernadotte 1976 - 6967...| Marianne Bernadotte 1984 - 6968...| Lennart Bernadotte 1976 - 6969...| Birgit Nilsson 1986 - 6970...| Kerstin Dellert 1976 - 6971...| Per Oscarsson 1979 - 6972...| Hjördis Petterson 1975 - samtliga BIX: 706 X 6973...| Sune Mangs som Birgit Nilsson - 6974...| Arthur Ericsson 1991 - 6975...| Kid Severin 1981 - 6976...| Sixten Jernberg 1981 - 6977...| Lennart Hyland 1976 - 6978...| Ingemar Johansson 1987 - 6979...| Ingemar Stenmark 1987 - 6980...| Olof Palme ev.1982 BIX: 706 XV 6981...| Annefrid Lyngstad 1983 BIX: 706 XV 6982...| Charlie Norman 1980 BIX: 706 XV 6983...| -Hagge Geigert intervjuas själv.(Exempel ur revyer) BIX: 1/95 509 II 6984...| -berättar om teater-och rödvinsvänstern i Göteborg under 1970-talet. 6985...| BIX: 600 II 6986...| 6987...|"Geijeraffären" (el."Bordellhärvan") under 1970-tal i Sverige. BIX: 11/04 459 VII 6988...| 6989...|Geologi. Nord.Geologkongress i Åbo BIX: 1/96. Samarb.över gränser. Tung- 6990...| metaller - stora problem. BIX: 444 6991...| 6992...|GEORGIEN BIX: 92 III,99 VII,100 XII,m.m. 6993...| -självständighetsönskan efter val i 3/1991. BIX: 100 X. 6994...| -motsättn.ökar.Risk för inb.krig.Korrumption? 9/1991. BIX: 100 XXII 6995...| -fullt inbördeskrig råder. BIX: 12/1991 708 VII,(100 XXVIII) 6996...| -pres.flyr,ger upp kampen mot opp. Slutet??? 1/1992 6997...| -demonstrationer för presidenten. 1/1992 BIX: 120 I 6998...| -pres. återvänder; inb.kriget har börjat.1/1992 BIX: 120 II,708 VII 6999...| -G.i konflikt med Syd-ossetien. Rysk fredsstyrka. BIX: 7/92 120 XVIII 7000...| -hårda strider med självständighetsstävande republ.ABCHASIEN 7001...| BIX: 8/92 708 IX,120 XIX,(10/92 120 XXII),120 XXIII 7002...| -kamp mot abchaser.Sjevardnadze - ende pres.kand.i politiskt 7003...| val BIX: 10/92 708 IX och 120 XXIII 7004...| -kampen mot Abshasien har resulterat i fientlighet mot Ryssland 7005...| BIX: 3/93 708 X,(121 IX+XXIX) 7006...| -striderna mot utbrytarprovinsen Abchasien hårdare . BIX: 3/93 708 XI 7007...| -premiärminister Sjevardnadze sitter löst pga konfl.med Abchasien 7008...| BIX: 7/93 121 XXX 7009...| -Sjevardnadze hotar avgå, undantagstillstånd infört. BIX: 9/93 121:E 7010...| -Suchumi föll i abchasernas händer,Sjevardnadze åter i Tiblisi. 7011...| Kamp mot Zviad Gamsachurdia om pres.ambetet. BIX: 9/93 708 XII, 7012...| BIX: 121:F. 7013...| -Gamsachurdia-trogna rebeller intog städer. BIX: 10/93 708 XIII 7014...| -folk flyr mot svält och kyla i bergen undan abchasiska styrkor. 7015...| BIX: 121:G,708 XIV. 7016...| -ansluter sig äntligen till OSS. BIX: 10/93 121:H,708 XIV 7017...| -rebellerna vinner terräng i strid mot reg.styrkor. BIX: 10/93 121:J 7018...| -ryska inflytandet "korskodkänt" mot USA-Haiti. BIX: 7/94 122 XVIII 7019...| -attentat i Tiblisi mot Sjevardnaze. 8-9/95 BIX: 708 XXI 7020...| -pres.-o.parlamentsval i pol.oro och kollapsad ekonomi. BIX: 11/95 708 XXI 7021...| -närmar sig väst och Nato, fjärmar sig Ryssland. BIX: 4/97 744 I,125 X 7022...| -attentat mot pres.Sjevardnadze.Ryssland fick skulden. BIX: 2/98 789 IV 7023...| -gerilla,hyllande f.pres.Gamsachurdia,tog FN-observatörer som gissla. 7024...| Kräver attentatsmän fria. BIX: 2/98 744 III,789 V 7025...| -två FN-observatörer släppta ur gisslan. Åteblick på krisen. BIX: 2/98 789 V 7026...| -Sjevardnaze kvar som president efter val. BIX: 4/00 744 II 7027...| -politisk oro.Massorna krävde presidentens och ministrarnas avgång och 7028...| Sjevardnaze avskedade flertalet ministrar. BIX: 11/01 785 X 7029...| -Georgien hyser internationella terrorister (talibaner och al-Qaida). Både 7030...| Ryssland och USA erbjuder hjälp, men... BIX: 2/02 793 IV 7031...| -omfattande demonstrationer mot pres.Stjevardnadze. Reportage. BIX: 11/03 744 XI 7032...| -ungdomsrörelsen "En knuten näve" mot dagens Georgien.Reportage. BIX: 11/03 744 XI 7033...| -undantagstillstånd proklamerat. Presidenten flydde med vägrar avgå. Oppositionen 7034...| är dock nöjd hittills. BIX: 11/03 744 XI 7035...| -pres.Stjevardnadze avgick till slut. Lite georgisk historik. BIX: 11/03 794 XIV,744 XII 7036...| -den autonoma regionen i Georgien vill efter maktskiftet tillhöra Ryssland. Detta vill 7037...| även de övriga två regionerna. BIX: 11/03 744 XII 7038...| -oppositionsledaren väntas bli ny president i Georgien. BIX: 1/04 744 XII 7039...| -Saakasjvili ny president i det land,där svarthandel och korruption är mycket utbredd. 7040...| BIX: 1/04 744 XII, 795 I, Installerad 25 jan.2004. Ny flagga införd. 744 XII 7041...| -Saakasjvilis flygplan besköts på väg till regionsdel av Georgien. BIX: 3/04 744 XII 7042...| -kris avvärjd - rebelliske ledaren lämnade landet. BIX: 5/04 744 XII 7043...| 7044...|Ghali Boutros Boutros gen.sekr. i FN (sjätte) BIX: 100 XXVI 7045...| -oense med USA om insats i Somalia BIX: 12/92 120 XXXI,706 XI 7046...| -kort vid Somaliaresa årsskiftet 1992-93 BIX: 1/93 120 XXXIII 7047...| -demonstrationer mot gen.sekr.på besök i Somalia. BIX: 1/93 121 I 7048...| -intervjuas av David Frost BIX: 4/93 414 7049...| -om sitt arbete,Sverige och inb.krigen BIX: 5/93 515 7050...| -uttalanden under Somaliakrisen 1992-93. BIX: 734 II,(121 XXII) * 7051...| -intervju av CNN-korrespondent i Larry King-program. BIX: 12/94 706 XVI 7052...| -på Sverige-besök BIX: 1/95 739 IV,123 I. 7053...| 7054...|Gibraltar. England och Spanien gör upp. 5/1992 (kort) BIX: 5/92 120 XIII 7055...| -ännu ingen uppgörelse om tillhörighet. Historik. BIX: 7/92 800 IX 7056...| -historisk återblick och framtiden. BIX: 4/02 785 XI,842. 7057...| -England delar på ansvaret av G. med Spanien om medborgarna där vill. 7058...| BIX: 7/02 741 VIII:3,793 XI 7059...| -medborgarna på Gibraltar sa NEJ till engelsk/spanskt gemensamhetstyre där. Verkningslöst 7060...| val menas det! BIX: 11/02 741 VIII:3,793 XV 7061...| -300 år av engelskt styre firades av den proengelska befolkningen där. BIX: 8/04 795 X 7062...| 7063...|Gifter 7064...| -katastrofer BIX: 73, 7065...| -mänskliga fortplantningsförmågan hotat av gifter. BIX: 9/01 458 XXII 7066...| 7067...|Gigli Beniamino (1890-1957)tenor på Metropolitanoperan BIX: 407 7068...| 7069...|Girow Karl-Ragnar diktare,Sv.Akademin, läser dikter år 1928 1, 7070...| 7071...|Gisslandrama 7072...| -Norrmalmstorg i Stockholm 1973: BIX: 30 I,78,104,366,459 III,794 X 7073...| -Moskva-teatern 2002: BIX: 744 X-XI 7074...| 7075...|"Give peace a chance" ?, BIX: 377, 7076...| 7077...|"Give us the tools and we..." W.Churchill BIX: 91 III, 7078...| 7079...|Glas. Äldre glas bryts ned och förstörs. Finns "medicin"? BIX: 11/98 458 X 7080...| -Limmareds Glasbruk i Västergötland.Sveriges äldsta. BIX: 8/00 458 XVII 7081...| 7082...|Golanhöjderna, föremål för syrisk-am.diskussion. BIX: 1/94 726 V,70 -K 7083...| -Syrien-Israel i samtal om höjderna som Israel occuperade 1967. 7084...| BIX: 1/96 726 XIII,124 III 7085...| -om Golanhöjderna och "Ropens Dal". En affär Syrien-Israel. BIX: 11/99 727 III 7086...| -Israel vill,trots judiska bosättare, förhandla med Syrien om höj- 7087...| derna, som I.occuperade år 1967. BIX: 12/99 727 III 7088...| 7089...|Goldwater Barry am.rep.pres.kand.1964. Om flygteknologi BIX: 706 VI 7090...| 7091...|Goodman Benny orkester BIX: 145,156,217, 7092...| 7093...|Gorbatjov sovjetisk ledare (Glasnost och Perestrojka) BIX: 56,87, 7094...| -ny ledare i Sovjet 1985: BIX: 56 7095...| -avtal med USA BIX: 77 7096...| -i Kina 1989 BIX: 87 7097...| -fick Nobels Fredspris 1990 BIX: 99 XV,100 XV. 7098...| -i Norge och Sverige. 6/1991. BIX: 100 XVI. 7099...| -i samband med statskuppen BIX: 19 aug.1991. 708 III-V 7100...| -kandiderade ut.framgång till pres.posten BIX: 6/96 708 XXIX 7101...| 7102...|GORE AL am.vice president under pres.Clinton.Intervju BIX: 1/97 724 XXI 7103...| Vem är han? BIX: 6/00 725 VIII 7104...| 7105...|Gotland: 7106...| -arkeologer undersöker "Sjöborgens gåta". BIX: 343 S. 7107...| -gotlänningens kynne (på gotländska) 9/1991 BIX: 391 7108...| -ångaren "Gotland" torpederad. 1938.Fr.1988 BIX: 386 VI 7109...| -bronsåldersfynd i Othem. På samma ställe där man 1999 fann Vikinga- 7110...| silverskatten. BIX: 6/00 837 7111...| -om Vikingaskatt fr BIX: 900-talet på Gotland "Hövding Stavars skatt"(arabiska silvermynt). 7112...| Sägnen som var sann. Berättare Sven Wolter. Fr.2003 BIX: 847 7113...| -arkeolog om Fröjel och historiker om Almedalen (Visby). BIX: 5/02 844 7114...| 7115...|Grammofon 7116...| -sånger från arkivet BIX: 337,338. 7117...| -den första svenska skivan fr.1899. Skivhistoria. BIX: 2/99 458 XI,337 I 7118...| 7119...|Granater. Se Ammunition. 7120...| 7121...|"Granhammarsmannen" Band nr BIX: 834 7122...| 7123...|Granquist Hans Fjärranösten-korr under 1970-talet. BIX: 388,706 V 7124...| 7125...|Gravström Sven dagboksanteckningar 1939-1954 BIX: 21 III 7126...| 7127...|"Great Zimbabwe" - ruinstad i Zimbabwe (Rhodesia). BIX: 3/94 809 7128...| 7129...|Greene Graham brittisk författare död 4/1991.Kommentarer BIX: 383 7130...| 7131...|Greenpeace försöker förhindra plutonium-transport. BIX: 11/92 120 XXVI 7132...| 7133...|"Greese". Musical BIX: 321 7134...| 7135...|GREKLAND 7136...| -lite om kuppen 1967 som resulterade i diktatur. BIX: 419 7137...| -Kung Konstantins misslyckade kupp mot mil. 1967 BIX: 435R,711. 7138...| -Konstantin II intervju i Sky News BIX: 4/93 115 VIII 7139...| -Konstantin med drottning Anne-Marie i lång intervju. BIX: 11/93 115 XII 7140...| -åtstamningar efter kons.val orsakar fack-protester 6/1990 BIX: 99 IX 7141...| -inrikespolitiska problem i BIX: 11/1990 99 XVII. 7142...| -arvegods t.exilkung Konstantin.Kontroversiellt kungahus. BIX: 100 V 7143...| -oroligt att Europa erk. Makedonien i Jugoslavien.3/1992 BIX: 120 VI 7144...| -Filip II av Makedonien,far till Alexander den Store. Herre i 7145...| Grekland BIX: 357-338 f.Kr.Fynd vid gravöppning. 3/1992 343 P 7146...| -över en mill.greker demonstrerar mot att det finns ett jugosla- 7147...| viskt Makedonien. Namnet tillhör G. De fick gehör. Jugoslav. 7148...| Makedonien heter nu Makedonien-Skopje. BIX: 12/92 120 XXX 7149...| -"ekologisk katastrof":Längsta floden torrläggs. BIX: 3/93 121 IX 7150...| -Balkanoro: kom.om konflikten Grekland-Albanien. BIX: 7/93 121 XXIII 7151...| -om relationerna med Albanien BIX: 8/94 122 XX 7152...| -dagen före det "smutsiga" valet i landet. + Socialistisk seger 7153...| med Andreas Papandreou (trots skandaler) BIX: 10/93 121:H 7154...| -valet kommenteras av internationella tidningar. BIX: 10/93 121:H 7155...| -skärper "tonen" mot jugosl.Makedonien.Kom. BIX: 2/94 122 V 7156...| -om Melina Mercouri skådespel.sångerska ("Aldrig på en söndag") + 7157...| kulturmin.i socialistreg. BIX: 3/94 427 7158...| -utvisar albaner.Tvist om landområde i sö.Albanien. BIX: 8/94 703 IV 7159...| -konflikten med Albanien kan sluta militärt.Rättegångar,bakgrund 7160...| till konflikten. BIX: 9/94 122 XXII 7161...| -EU:s störste bidragstagare,svartaste fåret,besvärligaste och 7162...| bråkigaste medlemmen. Analys. BIX: 11/94 711, 122 XXVII 7163...| -snart presidentval.Dagens politik. BIX: 2/95 123 V 7164...| -jordbävning i vä.G.med döda och skadade. BIX: 6/95 711,123 XIII, 7165...| -tvist med Turkiet om ö kunde urartat,men USA varnade. BIX: 1/96 124 III 7166...| -spänningen mot Turkiet m.anl.av ö-bråket forts. BIX: 2/96 711,7/96 124 XII 7167...| -f.premiärminister Andreas Papandreous Georgios intervjuas om G.och om sin 7168...| far. BIX: 2/96 124 V 7169...| -Gawdos - nytt ö-bråk med Turkiet. BIX: 6/96 711 7170...| -f.premiärminister Andreas Papandreou död.Statsmannabegravning! BIX: 6/96 711 7171...| -frågor om vem som kan efterträda Papandreou. Konstas Simitis,premiärminister 7172...| blev den nye socialistledaren. En motsats till Papandreou. 7173...| 6-7/96 BIX: 711,(124 XII) 7174...| -40-gradigt Aten med luftföroreningar stoppar bilism bl.a. BIX: 7/96 711 7175...| -ekonomin hopplös. Parlamentet upplöst. EU-pengar till byggen. BIX: 8/96 124 XV 7176...| -val med gränstvister.Socialister sitter knappt kvar. BIX: 9/96 711 7177...| -ett oroligt Albanien berör G. BIX: 3/97 751 IV 7178...| -om forntida myter i Grekland. BIX: 4/97 821 7179...| -Aten ska arrangera 2004-års Olympiska Spel. BIX: 9/97 125 XXI 7180...| -intermezzo med turkiskt flyg. BIX: 10/97 711 7181...| -om EU och G. och därför press på svensk anslutn.till euoron. BIX: 3/98 789 VI 7182...| -demokratiförsöken efter 1974. BIX: 12/98 458 X 7183...| -förutsättningar inför jämnt val och valresultat. BIX: 4/00 785 IV 7184...| -åter ett terrormord utfört av " BIX: 17 november". Brittisk diplomat mördad. 7185...| BIX: 21 mord av gruppen och ingen ännu gripen. 6/00 791 IX 7186...| -tre grekiska färjor förliste inom en vecka. Många drunknade i den 7187...| grekiska övärlden. BIX: 10/00 386 X 7188...| -påven Johannes Paulus besök i Grekland orsakade många demonstrationer 7189...| med anl.av katolska kyrkans agerande de senaste tusen åren. BIX: 5/01 792 VII 7190...| -Grekland hjälpte förre jugoslaviske diktatorn gömma undan stora förmö- 7191...| genheter. Skäms nu! BIX: 4/03 950 IV 7192...| -flera gerillamän ur den maxistiska gruppen " BIX: 17 november" gripna och fällda för många 7193...| attentat. BIX: 12/03 785 XVI 7194...| -snöoväder, med upp till BIX: 50 cm snö, lamslog Aten. Även Turkiet drabbades mycket hårt. 2/04 7195...| BIX: 459 VI 7196...| -soc.dem.Papandreou förlorade valet till högerparti.(Före och efter valet). BIX: 3/04 785 XVI 7197...| -grekiska fotbollslaget vann EM-fotbollen mot favoriten Portugal. En sensation! BIX: 4/04 795 IX 7198...| -Grekland lämnade falska uppgifter om sitt budgetunderskott till EU. Om uppgifterna varit 7199...| riktiga, så hade aldrig landet kommit med i valutaunionen EMU. BIX: 11/04 785 XVIII 7200...| 7201...|Grosnyj,h-stad i Tjetjenien.Sönderbombad i inb.krig av Ryssland. 7202...| BIX: 11+12/94,1-3/95 + under 1996 708 XII-XXIX 7203...| 7204...|GRU rysk underrättelsetjänst (vid sidan om KGB).Avslöjanden. BIX: 431 7205...| 7206...|Gruvor och hyttor BIX: 348,385,(392),121 VI,121 IX,425,427,450,458 XII, 7207...| -Sala Silvergruva BIX: 385 7208...| -om Sala silvergruva (fr.långt TV-program) och litet om Svea Gruva på 7209...| Spetsbergen. BIX: 6/01 841 7210...| 7211...|Grünewald Isaac konstnär,professor 6, 7212...| -"- Ann-Louise fängelsedir.med tro på människor. BIX: 4/97 739 XVIV 7213...| 7214...|Grönberg Åke skådespelare BIX: 360,507, 7215...| 7216...|Grönköpings Veckoblad: Redaktören om språket. BIX: 8/92 706 VIII 7217...| 7218...|GRÖNLAND, idag och förr,rapporter om det mesta. BIX: 12/92 750 7219...| -nordiskt möte konstaterar problem med droger,alkolism och självmord 7220...| på G. BIX: 3/96 448 7221...| -1000 år sen grönlänningen Leif Eriksson upptäckte Amerika. Firades på 7222...| Grönland. BIX: 7/00 458 XVII,791 XI 7223...| -atombomb på bottnen utanför amerik.Thulebasen kvarlämnad då ett am.flyg- 7224...| plan störtade här år 1970!? BIX: 8/00 791 XII 7225...| -storlek,språk,politik,seder m.m. druftas vid intervju. BIX: 12/02 785 XIII 7226...| -Grönland tillsammans med Danmark,Island,Färöarna i ett kulturellt centrum i 7227...| Köpenhamn. BIX: 12/03 794 XV 7228...| -försvarsavtal med USA och fördelar för Grönland/Danmark BIX: 8/04 785 XVIII 7229...| 7230...|Guantanamo.Am.militärbas på Kuba.Arrenderad till 1930-talet.Används nu äv. 7231...| som fängelse för gripna afghanska al Qaida-terrorister. BIX: 1/02 725 XXII, 7232...| BIX: 793 I,793 II 7233...| 7234...|GUATEMALA 7235...| -inför pres.val och om brutalitet där BIX: 11/1990 99 XVI. 7236...| -45.000 pers. har "försvunnit" på 30 år!!! BIX: 4/91 100 XII 7237...| -pres.tog hela makten.Statskupp? BIX: 5/93 121 XIX 7238...| -press- och nyhetscensur.Internationell isolering. BIX: 5/93 121 XX 7239...| -presidenten tvingades av landet och av internationell opinion att avgå. 7240...| BIX: 6/93 121 XX M.M.121 XXI 7241...| -ny president vald. (kort) BIX: 6/93 121 XXI 7242...| -36 års inbördeskrig har tagit hårt på land och befolkning. BIX: 10/96 751 III 7243...| -gerilla och regering överens.Men nu stundar nya problem. BIX: 12/96 751 IV 7244...| -veto av Kina i FN:s Säkerhetsråd; ingen intern.fredsstyrka. BIX: 1/97 125 I 7245...| -0rkanen "Mitch" spred död och förstörelse. BIX: 11/98 789 XVIII 7246...| -kort från presidentval. BIX: 7/03 785 XV + 794 X 7247...| 7248...|Guillou Jan f.1944. Författare bl.a.till tempelriddaren Arn Magnusson på BIX: 11-1200-talet. 841 IV 7249...| -om uppståndelsen kring Arn och svenskarnas historiska väckelse idag. 7250...| Författaren intervjuas. BIX: 25 april 2002. 458 XXVII 7251...| -bok om häxor. författare intervjuas BIX: 21 aug.2002. 742 I 7252...| -intervjuas efter SÄPO:s åsiktsregistreringar avslöjats av f.d.anställd. 7253...| BIX: 3/03 459 II 7254...| -Guillous TV-dokumentär om Sverige på 1100-talet. BIX: 1/04 848 I - III 7255...| -replikskifte om vikingarnas uppträdande bl.a. BIX: 1/04 847 7256...| 7257...|GUINEA. Om mord på svensk + en politisk rapport. BIX: 5/92 120 XIV 7258...| -FN förklarade G.som katastrofområde. G.tog emot mängder av flyktingar fr. 7259...| Liberia och Sierra Leone förut,men nu flyr de tillbaka. BIX: 2/01 785 VII 7260...| -flyktingarna hjälps tillbaka från det fattiga G. till sina länder av FN. 7261...| BIX: 2/01 785 VIII 7262...| -enl.FN har Guinea världens största flyktingkatastrof. BIX: 2/01 785 VIII 7263...| 7264...|GUINEA NYAPAPUA.Flodvåg tog kanske 3000 liv på de BIX: 600 öarna.7/98 789 XII 7265...| 7266...|GUINEA-BISSAU. Rep.i Västafrika.(ett av världens minsta och fattigaste län- 7267...| der. 1 milj.inv. Portug.el.sudanspråk.) Stor oro regering-rebeller. 7268...| BIX: 6/98 789 XI 7269...| -rapport om kaos för civila och utlänningar i hårda strider rebeller och 7270...| regeringstrupper. BIX: 6/98 789 XII 7271...| 7272...|Guevara Che.Arg.läkare.Revolutionär mot kapitalism och imperialism."Kart- 7273...| lägges" i Bolivia av kubaner. BIX: 6/97 822 7274...| -flertal biografier utkomna om Che. Så var han... BIX: 9/97 458 III 7275...| 7276...|Gulfkriget år 1980 mellan Iran och Irak. Se dessa länder! 7277...| -"- år 1991 mellan Irak och västländerna.Se dessa el Kuwaitkriget. 7278...| -"- har ev givit barn till soldatfäder fr Gulfen missbildningar 7279...| kallade "Gulfsyndromet". BIX: 5/96 449,1/97 125 I, 7280...| -"- röster och händelser i längre TV-serie BIX: 6/96 90 XI-XIII 7281...| 7282...|"Gulfsyndromet" BIX: 5/96 449, 1/97 125 I, (724 XIX), 7283...| 7284...|Guld - "naziguld" fr. andra världskriget BIX: 27 III 7285...| 7286...|Gullberg Hjalmar diktare BIX: 78,403 7287...| 7288...|Gullholmen i Bohuslän BIX: 7/79 318, 7/93 417, 7289...| 7290...|Gunnar,Fader i Osby, präst. Intevju i TV 1960 BIX: 600 I 7291...| 7292...|Gunnebo.Nyklassisk anläggning utanför Mölndal,uppförd 1780.Fr.1984. BIX: 368 XX 7293...| 7294...|Gustaf III (1746-92). Svensk kung. BIX: 116 XIII 7295...| 7296...|Gustaf V 7, BIX: 14,58,94,109,115,706 V, 7297...| 7298...|Gustav VI Adolf BIX: 14,104, 7299...| 7300...|Gustav Adolf Arvprins BIX: 22 II,96,333, 7301...| 7302...|Günther Christian utr.min. 1939-1945 BIX: 94 I,420,706 XIII,739 VI 7303...| -manar till återhållsamhet i ord.Regerings direktiv. BIX: 706 XVI 7304...| 7305...|Gyll Sören vd i Volvo. Om"död" Volvo-Renault-fusion. BIX: 12/93 121:N 7306...| 7307...|Gyllenhammar PG Volvo-chef BIX: 69,368 II,92 VI,368 VII,392,120 II, 7308...| BIX: 394,368 VII,(368 VIII),729 I-III, 7309...| -sommarpratar i radio med musikaliska avbrott. BIX: 7/92 728 I-II 7310...| -om EG och världspolitiken BIX: 8/92 729 II 7311...| -om krisen i Volvo vid två intervjuer BIX: 11/92 789 II,(120 XXVI) 7312...| -intevjuas av Fredrik Belfrage om s.k.fallskärmsavtal. BIX: 3/93 412 7313...| -kort tal i Norge vid sv.kungabesök där. BIX: 6/93 115 VIII 7314...| -kort intervju om sig själv och om kultur BIX: 8/93 729 II 7315...| -om sammanslagningen Renault-Volvo BIX: 9/93 729 II,10-11/93 121:K 7316...| -längre TV-intervju om Volvo-Renault-affären BIX: 11/93 729 II 7317...| -meddelar sin avgång,Volvo-Renault-fusionen sprack. BIX: 12/93 121:N, 7318...| BIX: 368 XII 7319...| -vad hände egentligen i Volvo-ledningen. BIX: 12/93 121:P,368 XII, 7320...| -finis Gyllenhammar.(men uppåt för Volvo). BIX: 1/94 122 II 7321...| -G. i lång intervju BIX: 9/94 729 III 7322...| -bok om G.mycket kritisk. BIX: 10/94 122 XXVI 7323...| -intervjuas i Londonhemmet av Malou v Sivers. BIX: 12/00 729 III 7324...| -kommenterar kravallerna/vandaliseringen i Göteborgs centrum vid EU:s 7325...| Toppmöte i Göteborg i juni 2001. BIX: 7/01 729 III, (792 XI Spec.:2) 7326...| -Gyllenhammar ( BIX: 69) intervjuas i TV4 av Bengt Magnusson om arbete,frihet m.m. 7327...| BIX: 1/04 742 VIII 7328...| 7329...|Gyllensten Lars, författare ,led.av sv.akademin.uttalar sin avsky över 7330...| pågående inb.kriget i f.d.Jugoslavien. BIX: 4/93 706 XIII 7331...| -intervju i TV 1994. BIX: 4/94 739 III 7332...| 7333...|Göbbels Joseph nazitysk propagandamin.u.II v-kriget BIX: 12 VII 7334...| 7335...|Göring Hermann ty.riksmarskalk u.II v-kriget. BIX: 12 VIII-IX,91 I,705 VIII 7336...| 7337...|Göta Kanal och livet omkring kanalen 1933 BIX: 378. 7338...| 7339...|"Götavirke" jord/trävall byggd år BIX: 514. Siljde Svear och göter åt.9/99 834 7340...| 7341...|GÖTEBORG BIX: 90,155,222,224,245,292,298,321,322,324,326,327, 7342...| BIX: 328,329,343 C,345,346,351,352,353,354,355,357,358,359,360,362, 7343...| BIX: 368 I-XI,516,526,m.m.m.m. 7344...| -1700-talet och framåt. En guidad tur klippt från en TV-serie. BIX: 2/00 368 XIX 7345...| -om befästningsverk 1625-1808. Uppläsn.L-O S BIX: 6/93 368 XI 7346...| -när Marbo-Lotta mördades år 1862. Uppläsn.L-O S. BIX: 7/97 368 XVI 7347...| -Ostindiska Kompaniets historia. herman Lindqvist berättar. BIX: 720 VI 7348...| -Hungerkravallerna(Brödupploppen)i Haga år 1917 BIX: 354,357,368 XIII,822. 7349...| -kanalresa Stockholm-Göteborg 1933. BIX: 11 VI 7350...| -Göteborgs hamn 1935. + Julbåten lägger till i Göteborg 1936. BIX: 11 VI 7351...| -Göteborg från förr.(Vattenvägar,broar,varv och profiler). BIX: 368 XX 7352...| -Kvarstadsbåtarna i Göteborgs hamn 1940 BIX: 90 II. 7353...| -Göteborgs vattenvägar med hus och omgivningar år 1933. (Skoglund) BIX: 368 XX 7354...| -Röhsska Muséet täckmantel för samarbete med norska motståndsmän 7355...| åren 1940-45 BIX: 21 IV 7356...| -från SF-journaler år 1947: Marstrand. BIX: 828 7357...| -Stora Saluhallen BIX: 326,351,359,368 XVI, 7358...| -Hamnen BIX: 11 VI,351,354,358,359,368 II,368 IV, 7359...| -Polisen arbetar BIX: 353,368 II. 7360...| -vitsar BIX: 351,368 I,(345), 7361...| -Janne Stenberg fågel och naturvän,urgöteborgare BIX: 329,342,355,424, 7362...| -"Knö dej in" och "Jubel i busken" BIX: 354,357,358 A-D,368 I,368 XIII, 7363...| -Lasse Dahlquist BIX: 218,219 I-III,368 XX, 7364...| -Historia om och runt Göteborg BIX: 354,357,358,359,368 II och III, 7365...| BIX: 368 V,368 VII,368 XVI m.m. 7366...| -biografen Draken invigs 1956 BIX: 368 XII 7367...| -litet om invandringen förr till Gbg och problemen BIX: 368 VIII 7368...| -om Hisingsbron och Älvsborgsbron. Erik Bergstenprogram år 1966. BIX: 368 XX 7369...| -Lorensberg Restaurant: 7370...| Cirkus avskedsföreställning 1969 BIX: 360. 7371...| Bengt Petersen berättar BIX: 12/93 424 7372...| SF-Journalen på slutauktionen 1956 BIX: 368 XII,426. 7373...| -direktsänd underh.fr.Götaplatsen 1959. Åke Falcks och Karin Sohlmans 7374...| gäster:Karl-Gerhard,Sonya Hedenbratt,Karin Kavli BIX: 532 7375...| -Chalmerscortégen 1936 och 1989 BIX: 368 II. 7376...| -Gbg-original BIX: 326,327,329,345,368 IX 7377...| -"Farväl Lindholmen". Om varvets nedläggning. Filminspelat 1975. BIX: 368 XX 7378...| -om herrarna Halls Gunnebo berättas år 1984 av Göran Axel-Nilsson. BIX: 368 XX 7379...| -Frank Gunnarson BIX: 328, 7380...| -Erna Johansson från Kungstorget BIX: 327, 7381...| Uppläsning av Ernas minnesskriverier 1993 BIX: 368 XI 7382...| -Karl-Gerhard om Gbg BIX: 329,360,368 VII 7383...| -"Vi är vackrast när det skymmer" BIX: 327,329,345, 7384...| -ett ihop-plock-band med mycket blandat innehåll BIX: 345. 7385...| -Halta Lottas Krog - finns den?Utgrävningar vid Vallgatan BIX: 368 V. 7386...| Visgruppen Kal:"Halta Lottas Krog" BIX: 368 VII 7387...| -kultur med dålig ekonomi. Från BIX: 10/1990. 368 V. 7388...| -ny musikteater i Göteborg,insamlingen i hamn BIX: 10/1990 368 V. 7389...| -"mänskliga profiler" i BIX: 40-,50- och 60-talets GBG 368 V. 7390...| -social Gbg-missär - utslagna uteliggare BIX: 11/1990 368 V. 7391...| -oseriöst och ohämmat om Göteborg. Artister om G. BIX: 368 VI. 7392...| -luften i Göteborg. Rapport i 3/1991 BIX: 368 V. 7393...| -bazarlängorna (rivna 1966),om Saluhallen,Kungstorget och 7394...| Kungsparken i 5/1991.Unikt:"Lisebergsvisan" sjunges. BIX: 368 V. 7395...| -visgruppen KAL med sjömansvisor i 6/1991 BIX: 368 VII. 7396...| -VOLVO BIX: 368 II,368 V,99 IV,100 II,100 VII,120 X,121:N,368 XI 7397...| -PG Gyllenhammar om bilar,musik,EG och världen 1992 BIX: 729 I-II 7398...| -Gyllenhammar skuld till att Renaultfusion sprack. BIX: 10/94 122 XXVI 7399...| -ny Volvo ( BIX: 850) presenteras av Gyllenhammar.6/1991. 368 VII. 7400...| -div.om Volvo-Renault-affären BIX: 10-11/93 121:K,729 II 7401...| -Gyllenhammar skuld till att Renaultfusion sprack. BIX: 10/94 122 XXVI 7402...| -Volvo lägger ned fabriker i Kalmar och Uddevalla. BIX: 10/92 368 IX 7403...| -fusionen Volvo-Renault sprack.Div kom. BIX: 12/93 121:N+P,368 XII 7404...| -vad hände egentligen med Volvo-ledningen? BIX: 12/93 121:P 7405...| -Torkny Segerstedt och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning under 7406...| andra världskriget. Fr. TV BIX: 10/1991 725 7407...| -dottern Ingrid S.-Wiberg om sin far. BIX: 739 VI-VII 7408...| -kort om Stora Saluhallen BIX: 11/1991 368 VII 7409...| -om gamla Majorna: BIX: 11+12/1991 Gunnar V.Blomgren 368 VII-VIII 7410...| -Norra Älvsranden (gamla varvsområdet)bebyggs. BIX: 11/1991 368 VII 7411...| -nostalgiskt på göttebosska BIX: 368 VIII 7412...| -Ronnie Jönsson "Hjortdödaren" BIX: 368 VIII 7413...| -svåraste spårvagnsolyckan i G. 3/1992 BIX: 368 VIII,120 VI 7414...| -efterdyningar av olyckan, förman åtalad. 4 och 5/1992 BIX: 368 VIII 7415...| -3 pers.åtalade vid spårvagnsolyckan 1992 då BIX: 13 dog. 2/94 368 XII 7416...| -Gamla Ullevi. Fotbollsarenan återinvigs 3/1992 BIX: 368 III 7417...| -beröm åt Gbg:s yngre jurister.Om "EG-domstol".4/1992 BIX: 368 VIII 7418...| -David Billhäll - BIX: 550 milj årsoms.- Känd köpman.4/1992 368 VIII 7419...| -om vårfåglar berättar Janne Stenberg 4/1992 BIX: 368 VIII 7420...| -Sonya Hedenbratt sjunger om Gbg-originalet Ewald. BIX: 6/92 368 IX 7421...| mer om och med S.H. BIX: 329 III,368 XII 7422...| -polisradio och Radio Göteborg bevakar fotbollshuliganerna i Gbg 7423...| under EM i juni 1992. BIX: 398,402,120 XV 7424...| -"Ja må han leva" - Albert och Herbert 1979. BIX: 7/92 368 IX 7425...| -år 1976 blev det inget Kungstorgsgarage, år 1992 försöker man 7426...| igen få igenom ett beslut. BIX: 9/92 368 IX 7427...| -kort om tillkomsten av Gustaf Adolf-statyn. BIX: 10/92 368 IX 7428...| -sällsynt "Vrakfisk" till Gbg:s Fiskhamn BIX: 10/92 368 IX 7429...| -historisk rundvandring i G.med Bengt Öhnander. BIX: 10/92 368 IX 7430...| -ny spårvagnsolycka med över BIX: 30 lindrigt skadade. 11/92 368 IX 7431...| -skådespel.Kent Andersson om "Örgrytedamernas Fredskår" från 1984 7432...| BIX: 368 IX + XIII R,706 XVIII,(368 XVIII) 7433...| -kort om BIX: 40-talet och om diktaren Gunnar Boman. 11/92 368 IX 7434...| -driften vid Cityvarvet slut!!? BIX: 11/92 368 IX,120 XXIX 7435...| -år 1959 började man bygga Arendalsvarvet.SF-Journalen. BIX: 412 7436...| -Lundby nya kyrka nedbränd. Av satanister? BIX: 2/93 121 IV 7437...| -belysn.av sjukhusspionaget i Göteborg. BIX: 9/98 719 VI 7438...| -Tomas von Brömssen gäst i TV BIX: 706 XIII,368 VI 7439...| -visgruppen KAL sjunger sjömansvisor. BIX: 6/91 368 VII 7440...| -speciella Tomas von Brömssen-band BIX: 529 I-II.(368 VI) 7441...| -Torslanda tar över allt då Volvo Uddevalla läggs ned. BIX: 4/93 413 7442...| -strövtåg i S.A. Hedlunds park (Slätta Damm,Kättilsröd) BIX: 368 XI 7443...| -ett dåligt reportage från Feskekörka om bl.a.spirr. BIX: 6/93 368 XI 7444...| -Feskekörka BIX: 120 årsjubilerar 12/94 368 XIV Nr1. 7445...| -kort reportage i Feskekörka BIX: 6/95 368 XV 7446...| -fylla,slagsmål och skadegörelse när "Ängla"supportrar ser fot- 7447...| boll BIX: 7/93 368 XI 7448...| -teater på Eriksbergs stapelbädd,dämpar arb.löshet. BIX: 7/93 368 XI 7449...| -f.landshövdingen Per Nyström BIX: 90 år avliden. 10/93 368 XIV,706 XV, 7450...| -det utlänningsfientliga Sverigedemokraterna orsakade tillsam- 7451...| mans med motdemonstranter kaos i Göteborg. BIX: 10/93 368 XII 7452...| -om markbråk på Kärringön BIX: 10/93 368 XII 7453...| -göteborgsk ambassad öppnas i Stockholm.Arne Hegerfors ambassa- 7454...| dör.Göran Johansson (s)kom.i Elfving-program. BIX: 12/93 368 XII 7455...| -Göran Johansson (s) om nytt rullager från SKF. BIX: 4/95 368 XIV Nr1. 7456...| -parkeringshusplaner under Stora Teatern. BIX: 12/93 368 XII,(350 III) 7457...| -Om restaurant Lorensbergs och Sofus (B.Petersen) BIX: 12/93 424 7458...| -Hisingsbiografen "Aftonstjärnan" återuppstår. BIX: 1/94 368 XII 7459...| -om "Aftonstjärnan" BIX: 368 XII + Gathenhjelmska Huset 368 III Revy. 7460...| -uppåt för Volvo.Ny styrelse,nya namn. BIX: 1/94 122 II 7461...| -filmreportage om Guldhedens uppbyggnad från 1945. BIX: 368 XII 7462...| - -"- om trådbuss-premiär 1940 BIX: 368 XII,425 7463...| -nya operabygget=SING-SING i lokalradiotävling. BIX: 2/94 368 XII 7464...| -yrket "riggare" försvinner.Bananer lossas maskinellt. BIX: 4/94 429 7465...| -scenarium från 1719 då Nya Elfsborg och Göteborg skulle intas, 7466...| spelades upp i juni 1994. BIX: 368 XIII 7467...| -Vinga-fyrplats (se Vinga!): BIX: 6/90 244 IV,10/92 368 IV,4/94 368 XIII,11/97 7468...| BIX: 368 XVIII 7469...| -Trägår'n nedbrunnen i Trädgårdsföreningen. BIX: 7/94 368 XIII,122 XVII 7470...| -rundsnack med div.personer och med melodier om LISEBERG. BIX: 7/94 7471...| BIX: 368 XIV Nr1, 7472...| -besök på restaurang Sjömagasinet.Matprat och sång. BIX: 7/94 368 XV 7473...| -nya Göteborgsoperan "Sing-Sing" invigd. BIX: 10/94 368 XIV Nr1, 7474...| -Amerikalinjens Gripsholm 1949 och 1950 BIX: 368 XIV Nr1,435 7475...| -forskare lusläste Götheborgs Allehanda 1774-1789. BIX: 3/95 439 7476...| -Göran Johansson(s): G.har inte råd med fler flyktingar. BIX: 4/95 123 IV 7477...| - -"- -"- ryter till i "Sahlin-affären" BIX: 11/95 123 XXII 7478...| -prognos inför augustis VM i friidrott: Ingen förlust! BIX: 4/95 368 XV 7479...| -20 milj. back istället för god vinst vid friidrotts-VM i aug. 1995, men 7480...| staden fick i alla fall massa goodwill. BIX: 3/96 368 XVI 7481...| -värmerekord i Göteborg BIX: 4/95 123 X 7482...| -om Spanska Sjukan i Landala år 1918. BIX: 368 XV, (443) 7483...| -Stadsdelsnämnderna i Gbg en flop visade det sig efter 5 år. BIX: 11/95 7484...| BIX: 368 XVI 7485...| -om katastrofvädret i Göteborgsområdet. BIX: 11/95 368 XVI 7486...| -bort med "Läs Proletären" BIX: 12/95 368 XVI 7487...| -kommunalmän förbannade på Stockholm och EU-skriften "Sverige 2009". 7488...| Göteborg nonchaleras. BIX: 2/96 368 XVI 7489...| -kom.budget kommenteras av Göran Johansson. BIX: 5/96 368 XVI 7490...| -årligt jippo på Kungstorget sänker affärsmännens omsättning med BIX: 50 % 7491...| i Stora Saluhallen. BIX: 8/96 368 XVI 7492...| -åter svår spårvagnsolycka i G. BIX: 19 skadade. 10/96 368 XVI 7493...| -bråk mellan svenskar och invandrare i Angered. BIX: 10/96 368 XVI 7494...| -soc.dem.Göran Johansson anklagad för maktfullkomlighet. BIX: 10/96 368 XVI 7495...| -storlän runt Gbg!? BIX: 10/96 368 XVI 7496...| -om Gamlestaden under 1800- och 1900-talet. Om SKF-start. BIX: 1/97 368 XVI 7497...| -svåra stormar på västkusten. BIX: 2/97 368 XVI och 3/97 125 VI 7498...| -Kent Andersson "Borgarmarsch för fred" fr.början av 1980-talet. Om 7499...| Gatenhjelmska Huset. Olycka på Liseberg. BIX: 5/97 706 XVIII 7500...| -K.Anderssons "Borgarmarsch" äv. på BIX: 368 XVIII,368 III Revy. 7501...| -Renströmska badanstalten återinvigd. För BIX: 90 år sen en av de vackraste 7502...| badinrättningarna i Europa. Nu likadant igen. BIX: 5/97 368 XIII 7503...| -Malte Jonsson - legendarisk kapellmästare på Vauxhall. BIX: 329 IV (mitt på A). 7504...| -invandrarproblem i Hammarkullen. BIX: 6/97 125 XV 7505...| -Göteborgs historia (militärt och handel). BIX: 6/97 368 XVI 7506...| -24.000 fotbollspelare i Gothia Cup BIX: 7/97 368 XVI 7507...| -Stadsteatern stängdes 1998. BIX: 160 pers.uppsagda. Skandal!8/97 368 XVI 7508...| Stadsteaterns vara eller icke vara fortsätter. BIX: 12/97 368 XVIII 7509...| -Stadsteaterförlikning tillfälligt. BIX: 1/98 368 XVIII 7510...| -göteborgska revytongångar. BIX: 9/97 368 XVIII 7511...| -författaren Göte Bring läser om göteborgsk vinter 1934. BIX: 9/97 368 XVIII 7512...| -Drottning Kristinas Jaktslotts historia berättas. BIX: 9/97 368 XVIII 7513...| -Gbgs starke man,Göran Johansson (s)till riksdagen. BIX: 9/97 368 XVIII 7514...| -intervju med G.Johansson om Gbg:s Stadsteater. BIX: 1/98 600 VI 7515...| -Göteborg har dåligt rykte som kulturstad. BIX: 11/97 368 XVIII,458 III 7516...| -kulturen i staden eftersatt,bl.a.till förmån f Stockholm. BIX: 1/98 368 XVII 7517...| -"Änglarnas" målvakt Ravelli (38) flyttar till USA. BIX: 1/98 368 XVII 7518...| -alla operationer vid de tre storsjukhusen ställdes in.Platsbrist. BIX: 2/98 7519...| BIX: 789 V 7520...| -f.d.info-chefen vid f.d.Broströmskoncernen berättar i intervju om Dan 7521...| Axels Broström skandalösa leverne. BIX: 3/98 368 XIV,739 XXII 7522...| -om utställningssommaren 1923. BIX: 5/98 368 7523...| -rockbandet fr 1969-7o-talet,Rolling Stones,hade konsert på Nya Ullevi. 7524...| BIX: 8/98 368 XIV 7525...| -om Kal och Ada i bok av Sture Hegerfors. BIX: 8/98 368 XVI 7526...| -om Gud och framåtandan på ön Donsö. BIX: 9/98 458 IX 7527...| -Askim,Elfsborg och Torslanda vill bli egna kommuner enligt röstning. BIX: 9/98 7528...| BIX: 368 XVI 7529...| -"största brandkatastrofen i modern tid i Sverige". BIX: 60 ungdomar under 20 7530...| år innebrända och 192 svårt skadade av eld och panikhopp från andra 7531...| våningen vid diskotekdans på Hisingen. BIX: 10/98 368 XIV,789 XVIII 7532...| -muslimerna kritiska till polisutredningen vid branden - vill ha insyn! 7533...| Kungaparet besökte brandplatsen. BIX: 11/98 368 XIV,789 XVIII 7534...| -inget svar på varför och hur diskoteksbranden började men väl var det 7535...| började. BIX: 11/98 368 XIV 7536...| -han berättar om hur han undkom döden i disko-lågorna. BIX: 11/98 368 XIV 7537...| -ungdomarna som arrangerade discodansen åtalade /för många personer i 7538...| lokalen/. Brandorsaken - ett frågetecken. BIX: 2/99 368 XIV 7539...| -30 april 1999: 6 månader sen katastrofbranden på invandr.-diskoteket 7540...| i Göteborg - en återblick. BIX: 790 V 7541...| -återblick på diskotekbranden efter 6 mån. BIX: 4/99 790 V 7542...| -3 (+1)ynglingar häktade misstänkta för att ha anlagt katastrofbranden i 7543...| Göteborg då BIX: 63 ungdomar innebrändes. 1/00 791 I + 2/00 791 III- 7544...| -erkännanden: diskotekbranden i Göteborg var anlagd. BIX: 2/00 791 IV,368 XIV 7545...| -rättegång i storformat planerad för rättegång efter discobranden 1998. 7546...| BIX: 3/00 368 XVIII 7547...| -4 åtalade för branden då BIX: 63 ungdomar innebrändes. 4/00 368 XIX,791 VII 7548...| -stora rättssalar byggs upp för att klara den historiskt största 7549...| rättegången i Sverige. BIX: 5/00 368 XIX, 791 VIII 7550...| -litet från rättegången vid diskoteksbranden. BIX: 5/00 791 VIII 7551...| -åklagaren vill döma de 4 åtalade för grov mordbrand. Han anser att bran- 7552...| den år 1998 då BIX: 63 ungdomar innebrändes,är uppklarad. 5/00 791 VIII, 7553...| BIX: 368 XIX. 7554...| -försvarsadvokaterna vill ha ungdomarna frikända och frisläppta. Dom den 7555...| 8 juni 2000. BIX: 5/00 368 XIX 7556...| -tingsrättsdom i diskoteksbranden 1998: Åtalade fällda för grov mordbrand. 7557...| BIX: 6/00 791 IX,368 XIX 7558...| -diskoteksbranden i Hovrätten. BIX: 7/00 791 XI,8/00 368 XIX 7559...| Hovrättsdomen: Viss straffskärpning!! BIX: 8/00 791 XII,368 XIX 7560...| -5 pers.delar på 1,2 milj.kronor i tipspengar för diskoteksbranden 1998. 7561...| BIX: 1/01 368 XIX 7562...| -minneshögtid på 5-årsdagen av branden. BIX: 10/03 368 XIX 7563...| -mängder av snusk bland större delen av Göteborgs krogar. BIX: 12/98 458 X 7564...| -Ford köpte Volvo. BIX: 1/99 790 II,368 XIV - 7565...| -Göteborg = fotbollens huvudstad med 5 allsvenska lag. BIX: 11/99 458 XII 7566...| -göteborgske revypappan Hagge Geigert avliden BIX: 74 år gammal.2/00 791 III 7567...| -Göteborg 1700-talet och framåt. Ljudklipp från TV-serie. BIX: 2/00 368 XIX 7568...| -Hamnar rustar runt Kattegatt. Drabbar det Göteborg? BIX: 3/00 368 XVIII 7569...| -tunnelbygge oroar Gbg:s råttor (stora som katter). BIX: 8/00 368 XIX 7570...| -åter ett skottdrama utanför nattklubben Park Lane. BIX: 10/00 368 XIX 7571...| -väg- och gatuarbeten överallt retar göteborgarna. BIX: 11/00 368 XIX 7572...| -jazzsångerskan Sonya Hedenbratt avliden BIX: 70 år gammal. Samlingsband 7573...| BIX: 329 III-IV 7574...| -Volvos VD Leif Johanson intervjuas BIX: 4/01 368 XXI 7575...| -"Preppens" ölfabrik läggs ned till förmån för Bromma och Falcon i Falken- 7576...| berg."Revolution" i Gbg mot ägaren Carlsberg. BIX: 5/01 368 XIX,792 VIII 7577...| -sorjedemonstration mot nedläggningen av Pripps. BIX: 8/01 368 XIX 7578...| -sista ölet bryggt på Preppen BIX: 21 dec.2001.Goa gubbar kommenterar.12/01 7579...| BIX: 368 XXI,458 XXIII 7580...| -från EU:s toppmöte i Göteborg BIX: 14-16 juni 2001.Göteborgs centrum vanda- 7581...| liserat av ett par hundra svartklädda kriminella s.k.demonstranter. 7582...| Chockerande scener under två dagar under tiden EU:s toppmöte pågick 7583...| i ett avspärrat Svenska Mässan/Korsvägen/Skånegatan m.m. BIX: 792 X Spec.1 7584...| -efterdyningar och facit vid EU:s toppmöte i Göteborg.6-10/01 BIX: 792 XI Spec.2 7585...| -hårda straff för huliganerna vid EU-toppmötet. BIX: 7/01 792 XI Spec.2 7586...| -polisens arbete kostade BIX: 349 milj.kr mot ber.147 milj. Info,mat och sömn 7587...| var brisfälliga. BIX: 9/01 792 XI Spec.2 7588...| -om polisens hårda tillslag vid gymnasierna. BIX: 4/02 368 XXI 7589...| -Högsta Domstolen sänkte straffet för en huligan fr.1,8 år till 4 mån. 7590...| BIX: 4/02 368 XXI 7591...| -återblick på EU-mötet 2002. Konsekvenser m.m. BIX: 6/02 793 X 7592...| -f.Volvo-chefen PG Gyllenhammar kommenterar händelserna i Göteborg. BIX: 7/01 7593...| BIX: 729 III,792 XI Spec.:2, 7594...| -medierna gav onyanserade bild av demonstrationerna/kravallerna vid EU:s 7595...| möte i Göteborg juni 2001. BIX: 6/02 793 X,368 XXI 7596...| -utredningen om framförallt polisernas agerande under toppmötesdagarna 7597...| BIX: 14-16 juni 2001 lades fram av förre statsminister Ingvar Carlsson. 7598...| Författare kritiserar polisens agerande.Just.min.och rikspolischefen 7599...| kommenterade utredningen. BIX: 1/03 368 XXI. 7600...| -fler röster - facit av polisingripandena i utredningen. BIX: 1/03 794 I 7601...| -poliser friades för tredje gången för skottlossning mot demonstrant 7602...| under EU-kravallerna 2001. BIX: 5/03 368 XXI 7603...| -två poliser åtalade för skott mot demonstranter vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. 7604...| BIX: 4/03 368 XXI 7605...| -ansvarig polischef vid inspärrningen av EU-demonstranter på Gbg-skola, i rätten. Åtalad 7606...| för detta inspärrande av BIX: 350 ungdomar sommaren 2001. 1/04 368 XXI 7607...| Åklagaren vill ha polischefen Jaldung i fängelse för denna order! BIX: 1/04 368 XXI 7608...| -rättsprocessen mot polischefen fortsätter. Hovrätten. BIX: 10/04 368 XXI 7609...| -polischefen Jaldung frikänd i Hovrätten. BIX: 12/04 368 XXI 7610...| -ungdomsgäng i skottsäkra västar drabbade samman på Näsets badplats. BIX: 7/01 7611...| BIX: 368 XIX 7612...| -skottlossning med skadade för tredje gång inom en vecka i Gbg. Gängbråken 7613...| (med Albanligan och Orgiinal Gangsters) oroar göteborgarna.Viss återblick. BIX: 7/01 368 XIX,792 XII 7614...| -"beskyddarverksamhet" tvingar krogar och kaféer i Göteborg att stänga. BIX: 7/01 368 XIX 7615...| -efter BIX: 173 år slutade öltillverkningen vid Prippsbryggerierna i Göteborg. 7616...| Div.kommentarer mot ägaren Carlsberg. BIX: 12/01 458 XXIII,368 XXI 7617...| -julsnöproblem i Göteborg. BIX: 12/01 368 XXI 7618...| -epitetet "Årets göteborgare" till sångaren? Håkan Hellström. (kan man vara så urusel och få 7619...| denna fina titel???) Dec.2001. BIX: 368 XIX 7620...| -kraftig turbulens bland Göteborgspolitikerna. BIX: 2/02 368 XXI 7621...| -medias onyanserade skildring av demonstrationerna/kravallerna under EU- 7622...| mötet i Göteborg juni 2001 förvärrade verkligheten. BIX: 6/02 368 XXI,793 X 7623...| -efterdyningar fr EU-mötes-kravallerna i Göteborg i juni 2001.Sänkta straff för dömda 7624...| bråkstakar. Kommentarer. BIX: 11/02 458 XXI 7625...| -f.statsminister Ingvar Carlsson om kravallerna bl.a.i intervju. BIX: 12/02 721 III 7626...| -ny svår spårvagnolycka i Göteborg. BIX: 1/03 368 XXI 7627...| -restaurang Valand i lågor. Skadorna omfattande men repareras snabbt. BIX: 11/03 368 XXI 7628...| -Klippans Naturreservat nedbrunnen till grunden.Oersättliga föremål,arkiv och foton 7629...| brann upp. BIX: 12/03 368 XXI 7630...| -reportage från år 1986 om Eriksbergs Varv. En f.d.varvsgjutare berättar. BIX: 368 XX 7631...| -Göteborg hårt drabbat av Sveriges försvarsbantnin. Göran Johansson kommenterar. BIX: 12/04 7632...| BIX: 795 XII 7633...| 7634...|Göteborgs-jazz och annan musik BIX: 155 A,B och C,292,358,379, 7635...| Gbg:s Jazzhistoria: Melodier och personer presenteras av Tore 7636...| Ljungberg. Inspelat BIX: 1/93 155 C 7637...| 7638...|"Götheborg" förlist ostindiefarare BIX: 12 sept.1745. 358,359,368 II,IV och V. 7639...| -ny "Götheborg" byggs.Klar 1999? BIX: 1/95 438,(458 X),458 XII 7640...| -intervju inför sjösättningen den 6 juni 2003. BIX: 386 XII 7641...| -från sjösättningen BIX: 386 Spec. 7642...| -OBS! Se även under Fartyg. 7643...| 7644...|Haag - Krigsförbrytartribunal efter inbördeskriget i Jugoslavien 1991-96. 7645...| 5/96. Se Bosnien-serber el. Bosnien-kroater. 7646...| 7647...|Haglund Einar allvetare BIX: 364, 7648...| 7649...|Hahr Henrik radioreportage BIX: 57,354, 7650...| 7651...|HAITI: demokratiskt vald president flyr för statskupp. Återblick. BIX: 10/91 100 XXIII 7652...| -enorm miljöförstöring; skogen nästan slut BIX: 3/92 120 V 7653...| -fattiga inv.gör allt för att komma till Florida BIX: 1/93 121 II 7654...| -om ön Haiti och om amer."Lilla Haiti". BIX: 2/93 121 VII 7655...| -pres.Aristide återinsatt efter mil.kupp. CNN BIX: 7/93 121 XXIX 7656...| -forsättning om livet idag BIX: 7/93 121 XXX 7657...| -övergång från diktatur till demokrati är svår. BIX: 9/93 121:E 7658...| -åter oro på H. FN-personal hindrad. Amer.medborgare i USA ogillar engagemang på ön. 7659...| Sanktioner väntas. BIX: 10/93 121:H,724 XI 7660...| -ministermord,ökat våld,utlänningar lämnar ön. BIX: 10/93 121:H,89 III 7661...| -FN-sanktioner.Haiti idag. BIX: 10/93 121:J 7662...| -folket lever i misär.Skräck för att bli dödad. BIX: 10/93 121:J 7663...| -regeringschef Malvalle ställer inte upp utan president Aristide som själv 7664...| i landsflykt vill tillbaka. Men affärsmän vill inte "ha honom". 7665...| BIX: 10/93 121:J 7666...| -FN-sanktionerna drabbar hårt. Barndödligheten stor. BIX: 11/93 121:L 7667...| -regimterror mot medborgare trots FN-insyn. BIX: 4/94 122 IX 7668...| -skärpta sanktioner men USA ovilligt till militär insats. BIX: 6/94 122 XIV 7669...| -stor flyktingström fr.H. USA och FN:s Säkerhetsråd sätter press 7670...| på militärregimen. BIX: 6-7/94 122 XVI 7671...| -militär intervention snart förestående. FN-observatörer körs ut ur landet. 7672...| BIX: 7/94 122 XVI-XVII 7673...| -12 latinamerikanska länder ställer upp bakom FN och USA. BIX: 7/94 122 XVII, 7674...| BIX: 724 XII 7675...| -så här bär sig militärerna åt mot befolkningen... BIX: 7/94 122 XVIII 7676...| -FN:s Säkerhetsråd beslutade att ev. skicka trupp. BIX: 7/94 122 XIX 7677...| -tålamodet slut. "Ett steg närmre invasion".8+ BIX: 9/94 122 XXI+XXII 7678...| -USA-anmodan till juntan: Avgå annars... Ny trevare. BIX: 9/94 724 XIII, 724 IX. 7679...| -amerik.ockupation av H.,men f.pres.Carter fick mil.juntan att avgå 7680...| innan. BIX: 9/94 122 XXII- -XXIII,724 Spec. 7681...| -2 dar gammal ockupation;polisvådet fortsätter,men nu ska USAtrupp ingripa. En general 7682...| förklarar. BIX: 9/94 724 XIII,122 XXIII 7683...| -åter ett reportage om det fattiga H. BIX: 9/94 724 XIII 7684...| -granat bland demonstranter. USA-trupp nu poliser. BIX: 9/94 122 XXIV 7685...| -situationen svårare för var dag för USA-trupp. BIX: 10/94 724 XIII 7686...| -diverse Haitirapporter BIX: 10/94 724 XIII,122 XXV 7687...| -juntaledaren Cedras avgick. Haitier kommer kommer hem igen från 7688...| sin flykt. Alla vill inte hem. BIX: 10/94 122 XXV 7689...| -USA-trupp har kontroll på hela regeringsapparaten. Haitier demonstrerar av glädje pga. 7690...| juntans fall. BIX: 10/94 122 XXV 7691...| -HIV och AIDS mycket utbredd bland de fattigaste. BIX: 11/94 122:30 , 12/94 748 7692...| -åter spänt på Haitis president omorganiserar militär till polis. BIX: 12/94 748 7693...| -USA skickar hem haitier från Kuba-basen. BIX: 1/95 748 7694...| -3 månader sen president Aristide återkom. När USA åker hem - vad händer nu. Reportage. 7695...| BIX: 2/95 748 7696...| -rapport 1 månad före presidentval. BIX: 11/95 748 I 7697...| -2 år sen militärjuntans fall. Man vill ha kvar FN. BIX: 12/96 748 I 7698...| -Haiti idag. Gerilla intog städer. BIX: 2/04 785 XVI 7699...| -FN vädjar om lugn för att kunna skicka livsmedel till de många fattiga. BIX: 2/04 795 III 7700...| -USA kommer att stoppa all flykt till landet från Haiti, enligt amerikanske 7701...| presidenten Bush. FN:s Säkerhetsråd tar upp Haiti-problemen. BIX: 2/04 785 XVI 7702...| -laglöshet i Port au Prince. Huvudstaden snart i gerillans händer. BIX: 2/04 795 IV 7703...| -president Aristide avgick och flydde mot Sydafrika. Internationella styrkor till Haiti. 7704...| BIX: 3/04 785 XVI 7705...| -demonstrationer för president Aristide. Haitierna anklagar USA för läget. 7706...| BIX: 3/04 795 IV 7707...| -tillfällig ny pres.installerad.Oroligheter fortsätter trots 7708...| internationell närvaro. BIX: 3/04 785 XVII 7709...| -FN anser att det behövs 10 års biståndsarbete i Haiti. BIX: 3/04 785 XVII 7710...| -ovädersregn med kraftiga översvämningar och flera tusen dödade. BIX: 5/04 795 VIII 7711...| -skakande reportage från översvämningskatastrofen på Haiti. BIX: 6/04 785 XVII 7712...| 7713...|Hajar utrotningshotade pga rovfiske. BIX: 12/96 453 7714...| 7715...|Hale Bopp. Komet visar sig åter om 4000 år. BIX: 455+456 7716...| 7717...|Hallandsåsen. Giftskandalen vid tunnelbygget. 7718...| BIX: 125 XXIV+XXV,458 III,789 XII + XIII, 791 IX+XI,792 XVIII,793 II,794 X+XIII 7719...| 7720...|"Halloween" Allhelgonafirande med pumpa. (firargrej från USA.) BIX: 11/95 444 7721...| -alla är inte glada för firandet av Halloween. BIX: 11/99 458 XII 7722...| 7723...|Hamas, rörelse med självmordsattackerande personer i Israel. BIX: 4/94 726 XI 7724...| -medlemmar jagas av både palestinier och israeler. BIX: 10/94 726 VII 7725...| -dödade israelisk gisslan. Utförde självmordsattack mitt i Jerusalem. Många döda och skadade. 7726...| Svenska statsvetare förklarar spänningen Hamas-PLO-Israel. BIX: 10/94 726 VII (122 XXVI) 7727...| -om rörelsens attacker och självmordsbomber hör 726-serien OBS! Se ev. även Jihad. 7728...| -Hamas-gerillans "fader" frigavs från israeliskt livstidsstraff. Flögs till Jordanien. 7729...| BIX: 10/97 726 XVIII 7730...| -Hamasbombdåd i Israel. Ledaren lovar mer attacker. BIX: 11/99 727 III 7731...| -Hamas-ledare gripna. BIX: 10/00 727 V 7732...| -om Hamas-självmordspersoner vid bl.a. senaste palestinska våldsattacken vid israeliska 7733...| våldsupptrappningen. BIX: 3/01 458 XIX 7734...| -Hamasterroristerna hade hemsida i Sverige. Stängdes av Telia, men öppnades åter i 7735...| Ryssland. Sidan hade judehat och hyllningar till sjävmordsbombare. BIX: 3/04 727 XXI 7736...| -Hamas andlige ledare Yassin mördad av israelisk raket. Kraftig palestinsk hämnd utlovas. 7737...| BIX: 3/04 727 XXI,795 V 7738...| -palestinska Hamas kommer att utföra direktriktad hämnd mot Israels premiärminister Sharon, 7739...| menar man. BIX: 3/04 70 XIX, 795 V 7740...| -Hamasledare dödad i Syrien. BIX: 9/04 727 XXII 7741...| 7742...|Hamburgare stor bluffbeställning. BIX: 361 7743...| 7744...|"Hammarbymordet" år 1913. Uttrycket "Kyss Carlson" myntades. BIX: 407 7745...| 7746...|Hammarlund C-G: Sveriges Bilradio. BIX: 344 I:Ra 7747...| 7748...|Hammarskjöld Dag generalsekreterare i FN. BIX: 27 ?,103 I-II,459 I,431R 7749...| -som generalsekreterare till USA 1953. BIX: 27 ?,103 II,459 I 7750...| -död vid flygkrasch under Kongo-kris 18 sept.1961. BIX: 431R,103 I 7751...| -utrikespolitiskt kring gen.sekr.-posten 1961. BIX: 431R 7752...| -historik och kommentarer vid flygkraschen 1961. BIX: 103 I 7753...| -en epok och tillbakablickar 1986 och 1991. BIX: 103 B 7754...| -Ovationer vid FN-tal 1960: band Nr BIX: 103 II (slutet A-sida) 7755...| -flygkraschen=nedskjutet av misstag av belgiska legosoldater enl H:s närmaste 7756...| rådgivare, George Smith. Sant?! BIX: 9/92 103 II 7757...| -nedskjutningen osannolik enl f.d.sv. ambassadör. BIX: 2/93 103 II 7758...| -en återblick, prosa om sin far Hjalmar, minnesord av amerikanske 7759...| presidenten John F. Kennedy. BIX: 9/92 103 II 7760...| -"D.H.-medalj" instiftad av FN. BIX: 7/97 125 XVIII,103 II 7761...| -britter och amerikaner bakom flygkraschen? D.H:s närmaste man d.å., Linnér 7762...| intervjuades om alla tvivel kring gen.sekr. BIX: 8/98 103 II 7763...| -kort återblick. 40-årsminnet av Hammarskjölds död hedrades. 9/01 103 II,792 XIV 7764...| 7765...|Handel - GATT-avtal underskrivet. 120 länder närvarande. BIX: 4/94 122 X 7766...| 7767...|Handelsflotta norsk under 1940-talet BIX: 90 7768...| 7769...|"Hansa" torpederat sv. fartyg 1944: BIX: 27 I,27 II 7770...| 7771...|Hansan, den nordtyska, medeltida handeln. Från 5/1991. BIX: 343 P 7772...| 7773...|Hansen Max skådespelare, sångare 7774...| -sjunger 1958 inför storpublik "Kyss varandra". BIX: 706 XVI 7775...| -om en Taube-melodi 1960 BIX: 706 IX 7776...| 7777...|Hansson Per-Albin (s) (1885-1946), försv.min. 1920-1926, statsminister 7778...| 1932-1946, grundade välfärdsstaten "folkhemmet". 7779...| BIX: 1,7,14,26 II,90 I,94 I,94 II,344,348,366,344 VIII 7780...| UPPSAMLINGSBAND: BIX: 736 7781...| -det svenska folkhemmet 1928: BIX: 1 7782...| -Första maj-talar i Göteborg 1933: BIX: 366, 7783...| -vid Svenska Flaggans Dag år 1934. BIX: 7 7784...| -jultal 1938; om samarbete med holländska arbetare. BIX: 706 XI 7785...| -om krigsutbrottet och svenska Finlandshjälpen 1939: BIX: 94 I 7786...| -om krigsutbrottet 1939 BIX: 706 IX 7787...| -"Vår beredskap är god" år 1939 BIX: 344 I:Ra,348,366,706 IX 7788...| -Försvarslånemarschen och P-A år 1942: BIX: 14 7789...| -hur eftergiven var eftergiftspolitiken under 40-talet. BIX: 736 7790...| -tal 12 april år 1940. BIX: 94 II 7791...| -tal 1942: BIX: 344 VIII 7792...| -tal 1945: BIX: 26 II 7793...| -Sverige under 40-talet. BIX: 90 I 7794...| -om tjänstehjonsstadga gällande in på 1920-talet. Från 1939. BIX: 420 7795...| -"Prütz-telegrammet" som "räddade" P-A under andra världskriget. Om 7796...| permittent-trafiken juni 1940. BIX: 347 7797...| -tal 1 maj 1941: Läxar upp pressen bl.a. BIX: 736 7798...| Per Albin Hansson: UPPSAMLINGSBAND: BIX: 736 7799...| 7800...|Hare Krishna, en nära hinduismen stående rörelse. Reportage inifrån ett 7801...| svenskt kollektiv. BIX: 3/94 428 7802...| 7803...|Hasse och Tage revypar. BIX: 445R,512,516,517, 7804...| 7805...|Hasselgård Åke "Stan" jazzklarinettist. BIX: 225 7806...| 7807...|Hawaii stort japanskt inflytande. BIX: 11/1991 100 XXVI 7808...| 7809...|Hebron. Vardagsspänning judar-palestinier. BIX: 2/95 726 X, 12/96 726 XVI och 124 XXII 7810...| -tillhörighet - en kamp mellan Palestina och Israel. BIX: 7/01 726 XVI 7811...| -helgedom för judar och araber m.bönutroparproblem. BIX: 1/97 125 I 7812...| -delar av Hebron överlämnat till palestinierna. President Arafat besökte Hebron. 7813...| BIX: 1/97 726 XVI 7814...| 7815...|Hedberg Hans keramiker, målare. Intervju 1994. BIX: 739 II 7816...| 7817...|Hedenbratt Sonya jazzsångerska (1931-2001) 7818...| BIX: 354,357,368 II+IX+XII+XVI,329 III-V,529 III,532+hör övriga Gbg-band 7819...| -göteborgskan och hennes stad. BIX: 329 III 7820...| -Sonya's liv speglas i TV-program. BIX: 12/95 329 IV 7821...| -diverse som vi minns Sonya. Klipp genom åren 1968-1998. BIX: 329 II ??? 7822...| -intervjuas av Lennart Persson år 1999. BIX: 529 III 7823...| -avskedsföreställning på Lorensbergsteatern i Göteborg 10 maj 1999. 7824...| Med alla kollegorna. BIX: 329 V (+delvis 529 III). 7825...| -en sång "Lyckans tårar" från 1955. BIX: 529 V,329 V 7826...| -"Stan é full av stollar", "Utsikt från en bro". BIX: 329 V 7827...| 7828...|Hedin Sven forskningsresande, Svenska Akademien (1865-1952). 7829...| BIX: 6,11 VII,19,61,91 II,356,343 K, samlingsband: 739 V (f.d.337 II.) 7830...| -Fonografrulle från 1898 (2 upptagningar), föredrag mitt 1930-tal + 1940-tal, läser 7831...| Karlfelt, diverse kommentarer om Sven Hedin, hur han 7832...| imponerades av nazismen. Och tal till 7833...| ungdom 1935. Berättare: journalisten TG Wickbom och historikern Hans Villius. 7834...| BIX: 739 V 7835...| 7836...|Hedlund i Rådom, Gunnar, partiled. f. Bondeförbundet/Centern. Övriga 7837...| röster: Sträng (s), Hjalmarsson (H)(m), Ohlin (fp), Erlander (s), 7838...| Palme (s), Helén (fp), Olof Johansson (c). BIX: 4/90 113 III 7839...| -utfrågas i radio. BIX: 387 7840...| -Hedlund och Lennart Hyland. BIX: 4/90 113 III 7841...| -hemmet skingras. BIX: 6/93 117 7842...| 7843...|Heidenstam von, Verner (1859-1940). BIX: 706 VI 7844...| 7845...|Heimerson Staffan, hör band från Indien, Thailand, Burma, Kina m.m. 7846...| Asienländer, Jugoslavien, 7847...| -om skatt i Japan, Kina och Hong Kong i deklarationstider. BIX: 2/93 410 7848...| -från inbördeskrigets Jugoslavien jul -93 (är det julen eller juli 1993???) 7849...| BIX: 7/93 723 X 7850...| -ett flertal rapporter från Bosnien i 723-serien. BIX: 723 7851...| -intervjuar Carl Lidbom (s) f.d. ambassadör vänsterprassel. BIX: 4/89 365 7852...| -intervjuar Carl Lidbom. BIX: 8/94 739 III 7853...| -intervju med Staffan Wästfelt marinarkeolog. BIX: 8/94 810 7854...| -flera rapporter från Bosnien f.d. Jugoslavien. (Carl Bildt) BIX: 723 XVI 7855...| -på 1995 års sista dag: Rapport från Bosnien och från Österrike. 7856...| BIX: 12/95 446 7857...| -Hör Heimerson på "Årsbanden" från Jugoslavien /Bosnien/ och från fjärran 7858...| Östern! 7859...| -kåserar om USA-vardagen (och Elvis) med musik. BIX: 9/97 534 I (eget band). 7860...| -berättar om amerikanskt inrikesflyg. BIX: 10/97 534 I 7861...| -amerikansk julhandel. BIX: 12/97 534 I+II 7862...| -om aktiva, äldre amerikaner. BIX: 12/97 534 II 7863...| -presidenter och presidentfruar (ā propos president Clintons kvinnoaffärer). 7864...| BIX: 1/98 534 II 7865...| -vem är han? TV:s Ulf Larsson tog pulsen och S.H. berättar. BIX: 11/98 534 II 7866...| -en Australien-rapport juli 1999. BIX: 7/99 534 II 7867...| -Heimerson "reste i tiden" under Millenniumdygnet 1999-2000. BIX: 1/00 534 II,458 XIII 7868...| -två rapporteringar om Afghanistan, där norra delen rest sig mot en styrande 7869...| talibanregim. Olika afghanska grupperingar tar över Afghanistan 7870...| till priset av ytterligare 7871...| elände och kriminalitet. Svensk reporter rånmördad. (Aftonbladet/webb) 7872...| BIX: 11/01 534 II 7873...| -Heimerson rapporterar från ToraBora-bergen om jakten på världens störste 7874...| terrorist, Usama bin Ladin, mannen bakom terrordåden 7875...| mot USA (World Trade Center och Pentagon 11 sept.2001). BIX: 12/01 534 III 7876...| -Heimerson rapporterar om Bagdads flygplats och "kurdernas stad" Kirkuk. 7877...| BIX: 4/03 70 XVI,794 V 7878...| 7879...|Helgon 7880...| -Moder Elisabeth - Sveriges nästa helgon? BIX: 373. 7881...| -firandet av BIX: 600 årsminnet av heliga Birgittas helgonförklaring 7882...| i Rom, påven välkomnade på svenska. BIX: 10/1991 392 + 836 vit 7883...| -Heliga Birgittas liv och leverne.(H.Lindqvist) BIX: 343 Spec. 7884...| Led Heliga Birgitta av epelepsi? Forskare utreder. BIX: 4/01 343 Spec. 7885...| -kvarlevorna i Vadstena ska DNA-testas. BIX: 8/02 845 7886...| -600-årsminnet av Birgittas helgonförklaring firades med bl.a. sv. kungaparet. 7887...| Historiskt möte mellan katolska och lutheranska kyrkan. BIX: 10/91 836 Spec. 7888...| -Heliga Birgittas 700-års jubileum speglades i TV4. BIX: 1/03 846 7889...| -jubiléet firades i Vadstena. BIX: 6/03 343 Spec. 7890...| -2 Birgittasystrar intervjuas. Det var 700 år sen Birgitta 7891...| föddes. BIX: 2/03 343 Spec.,(459 II), 459 II. 7892...| -om Birgittas liv och leverne. BIX: 2/03 343 Spec. 7893...| 7894...|Helén Gunnar (fp) politiker, reporter BIX: 58,59,330,113 III,344 III+VII, 391, 7895...| 7896...|Hellsing Lennart, barnboksförfattare får "Lilla Nobelpriset". Intervjuas, 7897...| Astrid Lindgren delade ut priset. BIX: 11/92 706 XI 7898...| 7899...|Hellström Gunnar (f.1928).Skådesp.,regissör. BIX: 4/93 706 XIII 7900...| 7901...|Hemingway Ernest (1899-1961)am.författare. BIX: 706 IV,706 IX 7902...| 7903...|Hemma-beredskapen under II v-kriget BIX: 94 II,96, 7904...| 7905...|"Hemsöborna" (Strindberg) kort-kort ur TV-förest.1966. BIX: 419 7906...| 7907...|Henriksson Alf - om grekisk mutologi. BIX: 8/92 728 7908...| -gäst i TV-program BIX: 2/93 706 XII 7909...| 7910...|HERCEGOVINA se Bosnien 7911...| 7912...|HERCULANEUM. F.d.romersk stad begravd under Vesuvius vulkanutbrott, 7913...| tillsammans med staden Pompeji år BIX: 79 eft.Kr. 838 7914...| 7915...|Heseltine Michael eng.premiärminister kand. BIX: 11/90 99 XVII 7916...| -presenterar sig bl.de två övr.kandidaterna BIX: 107 II,99 XVIII. 7917...| 7918...|Hess Rudolf, Hitlers ställ-och efterträdare und.II världskriget, 7919...| naturligt död eller mördad? BIX: 2/93 410 7920...| 7921...|Heyerdahl Thor, forskn.resande och författare på flottar. BIX: 822 7922...| 7923...|Hierta Lars Johan (1801-1872).Tidningsman,politiker,riksdagsman.Grun- 7924...| daren av Aftonbladet 1830. Vem var han? BIX: 1/01 857 7925...| 7926...|H I V se Aids 7927...| 7928...|Himmelska Fridens Torg i Peking, oroligheter 1989. Se Kina. BIX: 87,88,89 III+X-IX, 7929...| 7930...|Himmler Heinrich ty.bödel under II v-kriget BIX: 13,366, 7931...| 7932...|Hindenburg von ty.generalfältmarskalk och rikspresident BIX: 12, 7933...| 7934...|"Hindenburg" luftskepp som exploderade 1937. BIX: 388,408,813 7935...| 7936...|Hinduism. Hinduisk högtid m.självspäkning i Singapore. BIX: 1/97 454 7937...| -"världens största massmöte". Drygt BIX: 20 milj.pilgrimer renar sig i 7938...| floden Ganges. BIX: 1/01 389 VI 7939...| 7940...|Hiroshima atombombad japansk stad 1945: BIX: 11,13,27 II,428,26 IV, 7941...| -55 år efteråt. BIX: 8/00 857,791 XI 7942...| 7943...|Hizbollah-gerillan. Verksam i Libanon. I 10 dagars krig mot Israel. 7944...| Sanktionerad av Syrien och understödd av Iran. BIX: 4/96 726 XIV,124 IX 7945...| -amerikanskt reportage om gerillan. BIX: 5/96 450 7946...| -sköter motståndet mot Israel. BIX: 9/97 125 XXIII 7947...| -Israel bombar Libanon och Hizbollahgerillan BIX: 5/00 727 IV,791 VIII 7948...| -gerillan tog över när Israel avslutade sin BIX: 22-åriga ockupation av 7949...| södra Libanon. BIX: 5/00 727 IV,791 IX 7950...| -gerillan bombades på syriskt område av israeliskt flyg för första gången sen BIX: 19 år. 7951...| BIX: 4/01 727 VII 7952...| -utväxlar fångar med Israel i Tyskland. BIX: 1/04 727 XXI 7953...| 7954...|HISTORIA och HISTORISKA TILLBAKABLICKAR (utflykter,strövtåg,upptäckter): 7955...| Se äv.under rubrikerna: Kuriosa,arkeologi,forskning och Herman Lindqvist 7956...| BIX: 12,13,19,61,332,343 A-?,348,356,357,358,368 III,m.m.m.m. 7957...| HISTORIA FRAMFÖR ALLT PÅ BIX: 343-,720- OCH 800-SERIEN. 7958...| -diverse historiska vingslag (finns på egna band i allmänhet) BIX: 343 Saml. 7959...| -Adam av Bremen: Historeskrivare,första reportern? BIX: 408 7960...| :sv.amat.historikern Stålsjö's källa.Del av BIX: 343-ser.bl.a. 7961...| :om ASA-templet i Uppsala. BIX: 10/94 811. 7962...| -om människans ursprung. Luzy m.m. BIX: 800 XII A+B+C 7963...| -om människans ursprung. Luzy m.m. Kinesiska "drakben" och "Pekingmannen" BIX: 1/96 813 7964...| -"Bockstensmannen" av amatörforskare Owe Wennerholm/Dag Stålsjö. BIX: 800 VI 7965...| -div.svensk historia och samtal med Dag Stålsjö. BIX: 343 B-F,343 M,800 VI,*) 7966...| (dialekter,Sveonernas rike,Mälardalen,Varnhems klosterkyrka,Ströv- 7967...| tåg i Västergötland;sten,Göteborg,megalitgravar,hällristningar,om 7968...| Ynglingaätten - nordisk historia,Uppsala + Birka,Kungsbro Gård - 7969...| Vreta Kloster,Sigtuna,Kongahälla m.m.) samlingsband om 7970...| Stålsjö BIX: 841 I-III , samlingsband om Dag Stålsjös Svea rikes vagga 841 I-IV 7971...| -korta avsnitt ur dokumentärinspelningen av "Arns rike" (Slaget om Gestilren,sö.om 7972...| Skara) Författaren Jan Guillou medverkar. Tid åren 1150-1250. BIX: 459 V 7973...| -författaren Jan Guillous TV-serie om Sverige under 1100-talet. BIX: 1/04 848 I-III 7974...| -lite om Magnus Erikson Vasa (1316-1374) BIX: 402 7975...| -vikingastaden Birka BIX: 343 G,L,R.,343 U:I-IV, 7976...| -om Birger Jarl.Konstaterad graväkthet i Varnhems Klosterkyrka BIX: 5/02 844 7977...| Om statsmannen Birger Jarl BIX: 9/01 842 - 7978...| -från gamla Lödöse till Kristianopel,Bohus Fästning,Kongahälla,Rangnildholmen, 7979...| Nylöse,Getakärr,Vä,Elleholm,Lyckå,Avaskärr. BIX: 343 A ,Bohus fästning även 343 M 7980...| -Sveonernas rike,Mälardalen,Varnhems klosterkyrka BIX: 343 B. 7981...| -Söderköping,början till Göteborg,gånggrifter i Falubygden, 7982...| bakgrund till bråket Armenien-Azerbajdzan och historia BIX: 822. 7983...| -Ynglingaätten,Gudbransdalen,Harald Hårfager,om Finland,kring Inkaindianer BIX: 343 D,820, 7984...| -Upsala,Birka,sveoner,Uplandslagen,Mälar-Björkö BIX: 343 E och F. 7985...| -fortsättning från BIX: 343 E, Kongahälla 343 F 7986...| -Birka utgrävn.av vikingastaden vid Björkö BIX: 343 G,L,R,343 U:I-IV, 7987...| -facit av utgrävningarna på Björkö om Birka.Återblickar. BIX: 343 U:IV 7988...| -Sigtuna el.Birka äldst? Arkeologer oense. BIX: 4/92 343 R 7989...| -Uppåkra (nära Lund) gammal offerplats-samlingsplats för religion och 7990...| politik konkurrerar med Birka. (Birka var mer en handelsplats). 7991...| BIX: 4/98 826 7992...| -autentisk replica av vikingaskepp seglade till Amerika. VINLAND upptäcktes av 7993...| vikingar redan 500 år före Columbus. Ett besök i JORVIK nuvarande York i 7994...| England, vikingastaden med utställning om arkeologi. + En Köpenhamnsutställning. 7995...| BIX: 12/92 801 7996...| -om Jorevik söder om Fjällbacka i Bohuslän. BIX: 8/93 806 7997...| -från York (Jorvik) till Vinland i Amerika. Om vikingen som affärsman, krigare och sjöfarare. 7998...| Från National Geographic Channel. BIX: 2/04 849 7999...| -Falklandsöarna, staden Memel (Klaipeda) i Litauen, samtal vid en hällkista (megalitgrav), 8000...| Tjeckoslovakien "nu och förr" BIX: 343 H. 8001...| -6000 år gammal stenåldersgrav i Norrbotten BIX: 10/91 343 J 8002...| -megalitgravar i Falubygden undersöks internationellt. BIX: 5/94 808,(343 C) 8003...| -fångstbönder vid 5000-årig pålbyggnad. BIX: 10/90 343 K 8004...| -flera marinarkeologiska fynd BIX: 343 K,343 S 8005...| -marinarkeologi: Regalskeppet Kronan, Den lübske Swan, Monitor 8006...| BIX: 343 N 8007...| -den äldsta träbyggnaden i S. funnen. En träborg från 700-talet 8008...| hittad i mosse i Tulebo,Kållered. BIX: 8/92 800 IX 8009...| -träfästning från 1100-talet på Gotland. BIX: 6/91 343 S 8010...| -bronsåldersfynd vid Lidköping,utgr.vid f.d.Kongahälla BIX: 61. 8011...| -bronsåldersröse på Tjörn, historia för 3000 år sedan BIX: 343 J 8012...| -boställen från yngre bronsålder funna vid Ångermanälven. BIX: 9/94 811 8013...| -arkeologiska fynd fr.bronsålder vid Uppåkra (nära Lund). BIX: 4/97 822 8014...| -hällristningar i Bohuslän (Stålsjö) BIX: 343 M + C,808 8015...| -ristningarna vittrar sönder och måste skyddas BIX: 5/94 808 8016...| -runristningar: Ingelstad och Oklunda vid Norrköping. BIX: 343 S 8017...| -om tidens förstöring av hällristningarna i Taunum och marmorpelarna 8018...| på Parthenon-templet. BIX: 9/95 813 8019...| -hällrisningarna i Taunum från bronsåldern förstörs långsamt men får visst skydd. BIX: 4/99 834 8020...| -hällristningarna i Taunum vittrar sönder. BIX: 3/96 448 8021...| -135 nya hällristningar funna vid Askum, Bohuslän. BIX: 5/97 822 8022...| -Pershyttan i Nora Bergslag BIX: 348,385. 8023...| -dödsmarsch genom Takla-makan 1895, svensk-ryska kriget 1808-09, om amiral Nelson. 8024...| BIX: 356 8025...| -"Boxarupproret" i Kina 1900 riktat mot européer. BIX: 343 K 8026...| -"Brödupproret" i Haga 1917 BIX: 357. 8027...| -Nya Elfsborgs fästning och ostindiefararen "Götheborg" BIX: 358. 8028...| Elfborgs fästning BIX: 343 M. 8029...| -Göteborg från 1700-talet och framåt. Guidad tur från TV. BIX: 2/00 368 XIX 8030...| -gamla Göteborg BIX: 368 III, (343 C) 8031...| -stadsdelen Gamlestaden och SKF under 1800-och 1900-talet. BIX: 1/97 368 XVI 8032...| -Stugun vid Östersund en pilgrimsknutpunkt BIX: 343 J. 8033...| -människor, valar, sjölejon i Södra Atlanten BIX: 343 J. 8034...| -Digerdöden i Bohuslän på 1300-talet BIX: 343 S 8035...| -om Kambodja idag BIX: 7/90 343 J 8036...| -om Göteborgs Hamn 1935 (Gunnar Skoglund) BIX: 351. 8037...| -om en Göta Kanalresa 1933 (Gunnar Skoglund) BIX: 378. 8038...| -Sven Hedins upptäcksresor 6, BIX: 19,61,91 II,343 M,356,739 V, 8039...| -Sverige och Tredje Riket.Sveriges neutralitetspolitik 1933-45.Flera röster. 8040...| BIX: 11 VII Röstspec. 8041...| -"Hindenburg" tyskt luftskepp som exploderade 1937 BIX: 388,408,813 8042...| -om livet på Öland 1938 (Gunnar Skoglund) BIX: 343 M. 8043...| -om Elfsborgs,Carlstens och Bohus fästningar. BIX: 5/91 343 M. 8044...| -nordtyska Hansan - den medeltida handeln. BIX: 5/91. 343 P. 8045...| -om striderna runt staden Metz (Verdun+Marginotlinjen) BIX: 390 8046...| -"Blodsvägen" - krigsfångeväg år 1945 i Nordnorge. BIX: 12/90. 343 M 8047...| -träfästning i träsk från 1100-talet på Gotland. BIX: 343 S 8048...| -manslik funnet i glaciär på gränsen Italien-Österrike BIX: 10/91. 392 8049...| Specialband "Ismannen" m.löpande undersökningsresultat. BIX: 405 I-II 8050...| -kvinnolik funnen i Sibirien. Om "Isjungfrun". BIX: 405 III 8051...| -900-talet blottläggs vid utgrävn. i Sigtuna. BIX: 10/91 343 T 8052...| -om utgrävningar i Sigtuna BIX: 343 G+R 8053...| ------------------- 8054...| Från Herman Lindqvist's TV-serier: 8055...| (OBS! Se även under Lindqvist) 8056...| -"Håtuna-leken" år 1306 BIX: 343 Y 8057...| -"Nyköpings Gästabud" år 1317 BIX: 343 Y, 812 8058...| -Gustav Vasas historia. BIX: 343 V,720 VII 8059...| Intressant om Gustav I ā propos ny biografi av prof.L-O Larsson 8060...| -Cecilia Vasa, Gustavs intressanta dotter. BIX: 343 Spec. 8061...| -Drottning Kristina BIX: 343 X 8062...| -Axel von Fersen d.y. BIX: 343 Y,720 VIII 8063...| -Karl XIV Johan BIX: 343 Z 8064...| -Karl XII BIX: 343 Spec. (+ se nedan om Karl XII) 8065...| kort om Karl XII BIX: 12/92 800 X, 10/00 + 3/01 837. 8066...| -ny biografi och forskning om Karl XII BIX: 837 8067...| -Gustaf IV Adolf "Överste Gustavsson" BIX: 343 Spec. 8068...| -Valdemar Atterdags brandskattning av Visby 1361. BIX: 343 Spec. 8069...| -Gustaf II Adolf BIX: 343 Spec. 8070...| -Heliga Birgitta BIX: 343 Spec., (OBS! Se under Helgon för mer). 8071...| -Karin Månsdotter BIX: 343 Spec. 8072...| -Gustaf III BIX: 343 Spec.,720 VII 8073...| -Drottning Margareta BIX: 343 Spec. 8074...| -Hertig Karl - Karl IX BIX: 343 Spec. 8075...| -historien runt Sankta Lucia BIX: 343 Spec. 8076...| -Dackefejden 1542 BIX: 720 VII 8077...| -Stora Daldansen 1743-44 BIX: 720 VII 8078...| -biografi om Gustav Vasa BIX: 720 VII 8079...| -Gustav IV Adolf BIX: 720 VIII 8080...| -Axel von Fersen BIX: 720 VIII 8081...| -om fästningsrestaureringar, spec.Carlstens (Marstrands) BIX: 343 M 8082...| -från åren 1942,1943 och 1949:bl.a.Roosevelt,Truman BIX: 706 VI 8083...| -"rullbombningen" av kraftverksdammen vid Mölln i Tyskland 1943, 8084...| jakten på ty.slagskeppet "Tirpitz" i Norge 1944. BIX: 21 III 8085...| -om järnåldersgraven i Vendel (norr Uppsala). BIX: 2/92 343 T 8086...| -hövdingasäte fr.järnåldern funnen i Slöinge. BIX: 9/92 800 IX 8087...| -rekonstruktion av 2000 årig järnåldersgård i Gene. BIX: 2/93 800 XI 8088...| -utgrävn.av bättre situerades järnåldersboplats vid Slöinge i 8089...| Halland. BIX: 8/94 811 8090...| -fynd vid Filip II av Makedonien grav i Grekland. BIX: 3/92 343 P 8091...| -Christofer Columbus resor åren 1492-1504. Inspelat -92. BIX: 800 I-IV 8092...| -i kölvattnet av tyska kapitulationen 1945. Norge-Sverige. BIX: 800 V 8093...| -om Jarlabanke, forntida storman och runstensresare i Vallentuna. 8094...| Statussymboler. BIX: 4/92 343 M 8095...| -------------------- 8096...| -högerexremistiska typer i Sverige har helt missuppfattat Karl XII:s 8097...| roll. Prof.Jörgen Weibull klarlägger historia. BIX: 800 X 8098...| -i fotspåren av Karl XII:s här genom Europa. 6-7/92 BIX: 800 VII+VIII 8099...| -i Bender i f.d.Moldavien vet man en hel del om Karl XII och år 8100...| 1719,då där var kalabalik. BIX: 7/94 811 8101...| -ny svensk biografi över Karl XII.(men vem sköt?). BIX: 10+11/00 837 8102...| -DNA-analys för att klargöra vem som sköt Karl XII. BIX: 3/01 837 8103...| -om ty.rikspres.Paul von Hindenburg. BIX: 706 VIII 8104...| -f.sovj.reg.chefen Crustjtjev hyllar rymdmän 1962 BIX: 800 IX 8105...| -om frihandelskolonin Gibraltar. Tillhörighet. BIX: 7/92 800 IX 8106...| -lite sv.historia av Herman Lindquist. BIX: 8/92 800 IX 8107...| -före och efter Vietnamkriget. (kort) BIX: 8/92 800 IX 8108...| -om Vietnamkriget 1964-1973. Bl.a. statsminister Olof Palmes engagement 8109...| i FNL-rörelsen. Återblick BIX: 7/63 806 (Hör spec.band om kriget) 8110...| -kort-kort om dinosaurier BIX: 800 IX 8111...| -rester av André-expeditionen som försvann i polarisen 1897,kom 8112...| till Göteborg 1930.Ett BIX: 33 årigt mysterium löst. 800 IX,403 8113...| -år 1970 rapporteras Egyptens pres.Nasser död. En i nästan hela 8114...| arabvärlden älskad man. BIX: 800 IX,403 8115...| -1846 gjordes en utgrävning av Upsala Högar.Enl Snorre och Ynglingasagan var 8116...| 3 kungar begravda här.Många fynd. BIX: 800 IX,403 8117...| -en BIX: 250.000 årig människa funnen i norra Spanien.10/92 404 8118...| -Nordenskjöld med män hem år 1904 efter att fartyget "Antartic" förlist 8119...| vid Sydpolsexpedition året innan. BIX: 800 IX 8120...| -om Magnus Gabriel de la Gardie.Så var det! BIX: 800 IX 8121...| -fyra återblickar med spionage-inslag mot Sverige: 8122...| a)sovjetiska ubåten U BIX: 137 på grund i svenskt vatten okt.1981 8123...| b)ryska skolskeppet "Generaladmiral" i Karlskrona för en 8124...| mindre reparation år 1903.Officerare utövar sightseeing. 8125...| c)Norge-Sverige-unionen upplöst 1905. No.armén övar vid 8126...| svenska gränsen. 8127...| d)överflygningar av tyska zeppelinare och tyskt flyg över 8128...| Skåne år 1917. BIX: 800 IX 8129...| -om den stora svenska sångerskan Christina Nilsson BIX: 800 IX 8130...| -"när eldkvarn brann" år 1878. Ett minnesprogram 1958. BIX: 800 X 8131...| -Elsa Beskows syster berättar 1967 om uppväxtåren. BIX: 800 X 8132...| -En minnesbild från Fredsdagen i London förmedlad 1958. BIX: 800 X 8133...| -litet om invigningen av Suez-kanalen 1869 ( BIX: 11/92) 800 X 8134...| -Juan Peron återvänder 1972 till Argentina efter BIX: 17 år. 800 X 8135...| -historien om löjtnanden Otto Natt och Dag från 1816. BIX: 800 X 8136...| -historia - krympande ämne i skolan.H.Lindquist mycket kritisk. 8137...| BIX: 12/92 720 I 8138...| -f.ambassadören Gunnar Hägglöf ser tillbaka.Intervju 1972. Om 8139...| riksmarskalk Göring och varför inte Sverige kom med i andra 8140...| världskriget. BIX: 706 XI 8141...| -Gunnar Hägglöf intervjuad (c:a BIX: 60 min.)år 1984 om Sverige. 600 IX 8142...| -krim.historia från Silbodal 1864 BIX: 407 8143...| -lite luftskeppshistoria BIX: 408 8144...| -"Radio Königsberg" och Ostpreussen BIX: 2/93 410.(K.äv.703 IV) 8145...| -litet om den drygt 6000 år gamla stenåldersbyn i Voullerim norr 8146...| om Boden. Arkeologi i Norrland. BIX: 2/93 800 V 8147...| -bland egyptiska fornminnen som nu förstörs av luft och "saltat"grundvatten. 8148...| BIX: 2/93 800 XI 8149...| -om Motala Radio och Luxor-apparaten på BIX: 40-talet. 411 8150...| -Gerd och Gustav Nordenskjöld berättar lite om faderns Otto N:s 8151...| Sydpolsresa 1001-03 (=fel årtal angett??). BIX: 2/93 800 XI 8152...| -om Vild-Hussen och Döda Fallet. En älvbildning år 1796 av Magnus Huss. 8153...| Inspelat mars 1993 8154...| -spårvägshistoria 1964 BIX: 412 8155...| -Messaure - byn som försvann. f.1958 d.1962. Återblick. BIX: 802 8156...| -om 1700-talets Sverige med Jörgen Weibull bl.a. 3+ BIX: 4/93 804 I-II 8157...| -historia-utställningar i hela Sverige. Från 1700-talet och fram 8158...| till våra dagar i utförl.diskussion i Stockholm. BIX: 3/93 803 8159...| -den svenska landsbygdens planläggning på 1700-talet. BIX: 804 8160...| -Vadstena år 1950 med SF-Journalen och Nils Jerring. BIX: 800 X 8161...| -Etiopien 1993. Anknytning till Sverige m.m. BIX: 4/93 800 X 8162...| -upptäckten av Döda Havsrullarna år 1953 och jakten på Noaks Ark. 8163...| BIX: 4/93 805 (fortsatt utgrävning 11/93 423) 8164...| -Sverige inför sammanbrott år 1809.Uppläsn.L-O S BIX: 6/93 416 8165...| -om göteborgska befästningsverk 1625-1808-1993 BIX: 368 XI 8166...| -den gamla svenskstaden Viborg BIX: 700 år. 7/93 806 8167...| -om Vietnamkriget 1964-1973 BIX: 806 8168...| -lite om Cuba-krisen 1962 BIX: 7/93 806 (men fr.allt 709 I-II) 8169...| -Stockholm under 1920-talet BIX: 806 8170...| -1/2 tim.om polska staden Szczecin f.d.tyska Stettin. BIX: 8/93 807 8171...| -stenåldersfynd på 9000-årig boplats på Orust. BIX: 8/93 121:C,420 8172...| -om seglationsleder och om Jorevik under vikingatid. BIX: 8/93 806 8173...| -Arne Thorén minns Kennedymordet år 1963. BIX: 11/93 121:M 8174...| -engelsk historia runt premiärminister Thatcher 1979-90. Hennes uppgång 8175...| och fall. Från TV BIX: 12/93 107 III-V 8176...| -Gamla Uppsala i nytt ljus. Nya utgrävningar? BIX: 2/94 808 8177...| - om ASA-templet i Uppsala BIX: 10/94 811 8178...| -Petra,klippstaden som ödelades.Huvudstad i Nabatéernas rike.Återupptäcktes 8179...| år 1812. Har fantastiska uthuggningar i sandstenen. Från TV i mars 1994. BIX: 809 8180...| -Great Zimbabwe - ruinstaden som "arkeologer" kladdade på. BIX: 3/94 8181...| BIX: 809 8182...| -diverse om åren 1961-62 från "Radio Nord"-utsändningar då: Nyheter, 8183...| musik och artister. BIX: 5/94 339 II 8184...| -"portugisiska revolutionen" 1974. Från diktatur till demokrati. BIX: 20 års-återblick. 4/94 809 8185...| -kort-kort om BIX: 65 milj.år gamla dinosaurieägg i Kina.5/94 808 8186...| -romersk belägring av Masada,judarnas fästning. Arkeologi eller mytologi. BIX: 4/94 809 8187...| -om mystiken vid den s.k.Bermudatriangeln i Atlanten. BIX: 4/94 430 8188...| -stenåldersboplats funnen vid Ockelbo. (kort) BIX: 5/94 808,430 8189...| -scenarium från 1719 då Nya Elfsborgs fästning och Göteborg skulle 8190...| intas, spelades upp i juni 1994. BIX: 368 XIII 8191...| -2000 år gamla indianttillverkade textilier visas på Etnogra- 8192...| fiska Muséét i Göteborg. BIX: 6/94 810 8193...| -rester av människor och slaktplats funna vid Huseby Klev på Orust. 8194...| Datering BIX: 10.200 år gamla. 6/94 810 8195...| -1/3 av sv.flottan sjönk i Viborgska Viken år 1790.Fartyg från 8196...| "Viborgska Gatloppet" ska undersökas. BIX: 7/94 810+813 8197...| -linjeskeppet Hedvig Elisabeth Charlotta funnen. BIX: 8/94 810 8198...| -år 1896 sjönk ångbåten "Freja",undersökt.Historia,fynd BIX: 8/94 811 8199...| -intressant fartygsvrak funnen vid Nol. BIX: 8/94 811 8200...| -finska koncentrationsläger för ryssar i Karelen under 8201...| Vinterkriget 1939-40. BIX: 9/94 60 III, 811 8202...| -tyskarna på flykt undan ryssen använde "brända jordens taktik". 8203...| Finska familjer flydde med husdjuren till Sverige vid Torneälven. Från 8204...| journalfilm från hösten 1944. BIX: 21 X 8205...| -diverse från 1930- och 1940-talets upprustning och krig. BIX: 21 X 8206...| -"dyningar" från andra världskriget. BIX: 27 III,125 III-IV, 8207...| -"felande länken" funnen? Benrester av människa,4,4 milj.år gam- 8208...| la, funna i Etiopien. BIX: 9/94 811,122 XXIII 8209...| -utgrävn.där germanerna stoppade kejsar Augustus år 9 eft.Kr. BIX: 811 8210...| -Sydafrikas kalkgrottor(långt),hembygdsmuseet i Mollesund, 8211...| stenåldersboplats i Mogetorp, BIX: 1/95 812 8212...| -grekarkeol.fann Alexander den Stores grav i Egypten??? BIX: 1/95 812 8213...| -"århundradets fynd" kallas idag 1. BIX: 700 år gamla grottmålningar som 8214...| upptäckts i sö. Frankrike. BIX: 1/95 812 8215...| -eng.vikingacentret Jorvik tog fram trol.anletsdrag på viking. Näringsforskare 8216...| utreder seder och matbruk. Fr TV BIX: 2/95 812 8217...| -Götheborgs Allehanda 1774-1789 lusläst av forskare. BIX: 3/95 439 8218...| -återblickar m.anl.av Torgny Segerstedts död för BIX: 50 år 8219...| sen (1945).Div.röster. BIX: 3/95 739 VI- VII 8220...| -en arkitektonisk resa i Sverige på 1800-talet. BIX: 3/95 440 8221...| -amer.arkeologer fann 3000 årig grav i Egypten (fr.farao Ramsetid). BIX: 5/95 813. 8222...| -om Romarriket. TV - Hans Villius BIX: 8/96 815 8223...| -om naturen kring aztekerna. BIX: 7/98 832 8224...| -om Egypten,arkeologi och pyramider. TV - Hans Villius BIX: 8/96 816 8225...| -om Inkafolkets hemlighet. TV - Hans Villius BIX: 2/97 820,(4/90 343 D) 8226...| -där väg och järnväg ska fram,arb.sv.arkeologer under tidspress. 8227...| Forntida bosättningar finns på många ställen. BIX: 7/95 813,442 8228...| -unikt arkeol.fynd i Sigtuna - "mynt" fr.tidigt 1000-tal. BIX: 8/95 813 8229...| -danskt örlogsfartyg fr.1670-talet funnet i Hakefjorden. BIX: 8/95 813 8230...| -ett BIX: 200 miljoner år gammalt dinostaurieskelett funnet.9/95 813 8231...| -en kogg från tyska Hansan funnen på Gotland. BIX: 9/95 813 8232...| -massgrav med djur från forntiden funnen i Nordamerika. BIX: 10/95 814 8233...| -drottning Mefertaris,maka till Ramses II,grav öppnad för turister. 8234...| "Drottningarnas Dal" i Egypten.Arkeologiska kommentarer.(Tutanchamons 8235...| Silvertrumpet). BIX: 11/95 813 8236...| -halsringar (bälten?)av guld med okänt ursprung funna utanför Trollhättan (ev.fr.tiden 8237...| för Kr.föd.+ 200 år).Debatt åter om Sveriges Vagga. Västergötland? 8238...| (jmf Stålsjö BIX: 343- serien).11/95 813 8239...| -utrikeskorrespondent Arwid Fredborg om Tyskland 1941-43 m.m. BIX: 26 V 8240...| (Diverse om II Världskriget: Banden 1-27 samt 90-serien) 8241...| -svärd från medeltiden i sjön Roxen. BIX: 1/96 815 8242...| -kort om en svensk utvandrar"-spillra" i ryska Karelen. BIX: 2/96 815 8243...| -5 milj. år gammal grotta funnen i Rumänien. (kort). BIX: 2/96 815 8244...| -om och runt Sfinxen i Gizeh i Egypten. BIX: 2/96 815 8245...| -om slaget vid Verdun 1916 BIX: 2/96 815 8246...| -medeltiden speglas på Lödöse museum. BIX: 3/96 815 8247...| -om Romarriket. BIX: 8/96 815 8248...| -om egyptisk arkeologi. Från faraonernas tid. Fr.TV BIX: 8/96 816 8249...| -om Kinesiska Muren,soldatarmén i terrakotta BIX: 818 8250...| -Kinesiska Muren. Politiken,konstruktionen och rekonstruktionen. BIX: 818 Spec. 8251...| -gotlänsk kyrka hade "gömma". BIX: 8/96 816 8252...| -om verkligheten bakom Selma Lagerlöfs "Jerusalem". BIX: 9/96 755,451 8253...| -Cleopatras (69-30 före Kr.) Palats: 8254...| funnet i vattnet utanför Alexandria,Egypten. Begravd efter 8255...| vulkanutbrott/jordbävning år 400 efter Kr. (kort inspelning). 8256...| BIX: 11/96 451,124 XIX 8257...| Dykningar, dokumenterade 2001, visar flera mycket intresanta fynd. Men 8258...| är de verkligen från Cleopatras Palats? (lång inspeln.) BIX: 4/01 839 8259...| -om helenska/egyptiska Alexandria: BIX: 451,124 XIX,839,857, 8260...| -år 1697 brann slottet "Tre Kronor". Historisk utställning. BIX: 7/97 822 8261...| -ett längre samtal om drottningen över Norge,Danmark och Sverige,dotter 8262...| t.Waldemar Atterdag,kung Albert av Mecklenburgs besegrare.Hon med 8263...| Kalmarunionen 1389. (Drottning Margareta) BIX: 5/97 822 8264...| -mer om Kalmarunionen: "Så var det!" BIX: 823 8265...| -drottning Margareta (1353-1412). Herman Lindqvist berättar. BIX: 1/98 343 Spec. 8266...| -silverpjäser från Ryssland utställda i Stockholm. (skänkta på 1600-talet av Sverige) 8267...| Kommentar av historiker Alf Åberg. BIX: 6/97 125 XIII 8268...| -Birka-fynd: Grav från sent 700-tal. BIX: 6/97 823 8269...| -Visby har historia i varje gränd. BIX: 7/97 824 8270...| -750 årsminnet av Skänninge Kyrkomöte i belysning. BIX: 8/97 824 8271...| -1747 förliste fartyget St Mikael utanför Finland.Många fynd. BIX: 9/97 824 8272...| -om mumie-forskning. BIX: 9/97 824 8273...| -om kanibalism. BIX: 9/97 824 8274...| -Stonhenge och Newgrange i England BIX: 825 8275...| -biografi: Franska drottningen Marie-Antoinette. BIX: 825 8276...| -grotta med rester från BIX: 70.000 år sedan funnen i Finland. Historieomskrivning?! 824 8277...| -undersökning av lavan från Vesuvius utbrott år 79 efter kristus. Återblick 8278...| på staden Pompeji där BIX: 16.000 dog i glödande askmoln. 824 8279...| -om Berlinmuren (Ulbrichtmuren)mellan öst och väst i Tyskland 1961-1990. Se denna! 8280...| -ett av världens största byggnadsverk i fas 1. Kraftveksdammen Tre Raviner 8281...| i Yankt-ze Kiang-floden i Kina påbörjad. BIX: 11/97 89 VII,824 8282...| -reportage om sv.naturforsk.Daniel Solander 1733-1782. nov/97 BIX: 11/97 826 8283...| -300 årsminne av Westfaliska Freden. BIX: 11/97 826 8284...| -återblick på året 1959 i Sverige,(ā propos ryskt statsbesök).Div.röster 8285...| fr denna tid. BIX: 11/97 826 8286...| -historiker om katolicismens nedgång och historia i S. BIX: 12/97 826 8287...| -Tutanchamons ammas grav funnen.Bringar mer ljus? BIX: 12/97 458 IV 8288...| -"nazisterna - historiens varning". En BBC-TV-serie om tyska rikets upp- 8289...| gång och fall 1933-1945. (hur kunde tysken "gå på allt?") BIX: 27 IV- 8290...| -om sökandet efter Shangri-La. BIX: 12/97 827 8291...| -Carl von Linné. Herman Lindqvist berättar. BIX: 2/98 343 Spec. 8292...| -om forntida myter och arkeologi i Grekland. BIX: 4/97 821 8293...| -grav från c:a BIX: 600 eft.Kr. funnen på Gotland. 7/97 824 8294...| -mord som förändrade världen.(fr TV 1000 Cinema) BIX: 2/98 827 + 829 8295...| -museum byggs i Gamla Uppsala invid Kungahögarna. BIX: 3/98 458 VII,826. 8296...| -genom att borra en del örlogsflottan i sank utanför Marstrand, snuvade 8297...| man dansken år 1719 att ta hela flottan när de intog Karlstens 8298...| fästning. (kort) BIX: 3/98 826 8299...| -arkeologi i Skåne. Om Uppåkra nära Lund. BIX: 4/98 827 Sve. (+om U.726) 8300...| -om Majrevolten i Paris år 1968. BIX: 5/98 826 8301...| -utgrävningar utanför Trollhättan. Fynd fr tid vid Kristi födelse. BIX: 5/98 826 8302...| -om tsarfamiljens Nikolaus II slutliga begravning i St Petersburg. De mördades 8303...| 17 juli 1918. BIX: 7/98 818 8304...| (Tsaren:) BIX: 418, 800 VI, 708 8305...| -om mayafolkets kultur och närheten till naturen. BIX: 7/98 831 8306...| -om azekerna och dess närhet till naturen BIX: 7/98 832 8307...| -geologisk/historisk undersökning av den svenska fjällkedjan visar mycket 8308...| tidig samisk bebyggelse. Kan förändra samiska villkor i norr. BIX: 9/98 833 8309...| -arkeologiska fynd i Ale och i Halland.Vikingaskepp och guld. BIX: 10/98 833 8310...| -om stonhenges och andra stenformationer i Wiltshire,England. Tolkningar. 8311...| TV BIX: 11/98 833 8312...| -"Granhammarsmannen". Mördad under bronsåldern i Uppland.Undersökningar 8313...| med kommentarer. BIX: 4/99 834 8314...| -"Mumiefolket" i TaklaMakan-öknen. Grav- och grott-undersökningar i Kina. 8315...| Européer, inga asiater! BIX: 9/99 835 8316...| -runstenar från 1000 år sen. Från en TV-serie i nov. 1999. BIX: 836 8317...| -svenska stenkyrkor från 1100-talet. Från en TV-serie i nov. 1999. BIX: 836 8318...| -om den egyptiska oasen Siwa. BIX: 1/00 834 8319...| -2000-årigt fynd av båtar och kläder m.m. vid utgrävningar i Pisa. BIX: 5/00 837 8320...| -i Medelhavet utanför egyptiska Alexandria har arkeologer funnit 3 antika 8321...| städer, som förstördes av jordbävning för 1000 år sen. Kanske var en 8322...| av städerna den mytomspunna Herakleion (Jmf Kreta). BIX: 6/00 857 8323...| -bronsåldersfynd på samma ställe på Gotland där man fann 8324...| "Tvillingskatten" år 1999. BIX: 6/00 837 8325...| -sägnen om vikingahövding Stavars skatt var sann. 1441 arabiska silvermynt från 900-talet 8326...| hittades år 1975 på en åker (f.d. strand) på södra Gotland. Insp. 2003. BIX: 847 8327...| -9000-åriga människobenrester funna vid USA-flod. DNA-testet svårt. BIX: 9/00 837 8328...| -grunden till allt liv på jorden - världens äldsta nu levande organism funnen i USA. 8329...| BIX: 10/00 , 826,837,791 XIV 8330...| -Norges motsvarighet till svenska Birka håller på att utgrävas; en av vikingatidens tidigaste 8331...| handelsplatser: Kaupang i sydnorge. BIX: 10/00 837 8332...| -32.000-36.500 år gamla grottmålningar funna i norra Italien. BIX: 11/00 826 8333...| -en av Europas största kultplatser från bronsåldern utgrävd i Stretered söder om Mölndal 8334...| BIX: 12/00 837,458 XVIII, 8335...| -om Vadstena kloster 600 år 12/00 och firandet av Den Heliga Birgitta:s helgonförklaring 8336...| för 600 år sen i okt. 1991. BIX: 842 8337...| -om Heliga Birgittas 700-års jubileum från TV4 1/03 BIX: 846 8338...| -om Sala silvergruva (från långt TV-program) + litet om Svea Gruva på Spetsbergen. 8339...| (hör annat om Sala gruva 385). BIX: 6/01 841, 385 8340...| -"Bondetåget" 1914.3000 bönder tågade till slottborgården och manifesterade för försvaret. 8341...| Hans Villius läser. BIX: 7/01 837 8342...| -besök på Alvastra Klosterruin. Historia från år 1173. BIX: 7/01 837 8343...| -var Oden en vanlig människa? Reportage från Kanarieöarna. 8344...| Snorre Sturlason skärskådas. BIX: 7/01 837 8345...| -ljudet från en journalfilm om svenska städer och platser år 1935. BIX: 458 XXI 8346...| -svenskt trestegssilver under VM i friidrott i Kanada. BIX: 8/01 792 XIII 8347...| -om 1600-tals slottet Läckö, som spricker trots otaliga renoveringar. BIX: 8/01 842 8348...| -i ett slag mellan svear och götar för 1500 år sen i Finnestorp vid Vara begravde man fienden 8349...| med man och allt i en mosse. BIX: 9/01 842 8350...| -om Birger Jarl med bl.a. författaren/journalisten Jan Guillou. BIX: 9/01 842, 848 III 8351...| -om Sverige under 11-1200-talet. "Arns rike" av Guillou. Från TV 1+2/04 BIX: 848 I-III 8352...| Jämför Dag Stålsjös och Jan Guillous uppfattning om var Svea Rikes Vagga låg. 8353...| -en mammut infrusen i ett isblock från Sibirien undersöktes. BIX: 10/01 842 8354...| -6-7000 åriga hällristningar och bilder i Ångermanland. BIX: 842 8355...| -Tornedalen förr och nu. Historiker berättar. BIX: 11/01 458 XXIII 8356...| -personligt brons-sigill från slutet av 1100-talet sålt till Historiska Museet i Stockholm 8357...| för 800.000 SEK. BIX: 11/01 842 8358...| -Påskön och hur man kanske transporterade och fick de heliga statyerna att stå upprätt. 8359...| Från TV 17 dec.2001. BIX: 12/01 843 8360...| -om Gibraltar. Den brittiska kolonin nu och i framtiden. BIX: 4/02 785 XI,842 8361...| -"Lasse i Gatan" Om Lars Gathenhielm som kapare. Historisk återblick. BIX: 4/02 842 8362...| -om morernas kungaborg "Alhambra" vid spanska staden Grenada. Professor berättar. BIX: 4/02 844 8363...| -transitering till sjöss över svenskt vatten av tyska trupptransportfartyg 8364...| till Finland året 1941. BIX: 4/02 842 8365...| -Tjecker och Sudettyskar. Om kollektiv skuld och bestraffning, om fördrivna 8366...| sudettyskar, om den historiska utvecklingen efter andra världskriget. BIX: 4/02 844 8367...| -om svenskarnas historiska intresse för "rikskändisen" Arn Magnusson, författaren 8368...| Jan Guillous tempelriddare från 1150-1250-talets Sverige. BIX: 4/02 458 XXVII 8369...| -Jan Guillous TV-serie om Sverige på 1100-talet. BIX: 1/04 848 -serien 8370...| -från Gotland om handelsplatsen Fröjel söder om Visby + om Almedalen i Visby. 8371...| BIX: 5/02 844 8372...| -hjulångaren "Erik Nordevall" som förliste 1856 i Vättern, återskapas. BIX: 5/02 844 8373...| -forskare hittade ny gammal Inka-stad i Peru. BIX: 6/02 844 8374...| -Stockholm 750 år. Historia 1600- och 1700-talet. BIX: 6/02 844 8375...| -Stockholm 750 år. Historia 1800- och 1900-talet. BIX: 6/02 845 8376...| -Ostindiska Kompaniets historia. Herman Lindqvist berättar. BIX: 720 VI 8377...| -faraonen Keops gravkammare i Egypten undersöktes av robot. BIX: 9/02 458 XXVII 8378...| -om de arkeologiska utgrävningarna vid Lunda(utanför Strängnäs). Järnålder 8379...| c:a 500 före Kristus. Gudastatyetter i guld. BIX: 7/02 458 XXVII + 10/02 845 8380...| -unika 12.000 år gamla fynd vid Trollåsen utanför Göteborg. BIX: 10/02 845 8381...| -ett 2600 år gammalt etruskiskt skeppsvrak lastat med vinforor upptäckt 8382...| på 60 meters djup utanför franska kusten. Om etruskisk kultur. 8383...| 0ktober 2002. BIX: 846 8384...| -glömda pyramid-statyetter funna i källaren på Historiska Muséet i Kairo, Egypten. 8385...| BIX: 11/02+12/02 846 8386...| -många intressanta stenåldersfynd vid utgrävningar där "Botniabanan" skulle fram vid 8387...| Bjästa/Kornsjö sydväst Örnsköldsvik. BIX: 11/02 846 8388...| -Bagdads Nationalmuseum plundrat av bagdadbor. De flesta historiska arkeologiska fynden 8389...| är borta. Uppsalaprofessor analyserar bilder från förödelsen i TV. BIX: 4/03 847 8390...| -om "Träskaraber" i södra Irak. Se dessa! 8391...| -Nyen, St Petersburg, Leningrad och åter St Petersburg. År 1703 grundades 8392...| svenskstaden Nyen vid floden Niva, men ryssarna intog staden medan svenskarna 8393...| krigade på annat håll. Då omdöptes staden till St Petersburg. Hör historien 8394...| på band BIX: 847 från maj 2003). 8395...| -målaren Carl Larsson föddes 28 maj 1853. Barnbarnen kommer ihåg honom. 8396...| BIX: 5/03 847 8397...| -världens äldsta målade (rödockra) motiv funnet i grotta i Israel. BIX: 1/04 847 8398...| -korta glimtar från inspelningen av dokumentärserien "Arns rike", skriven av författaren Jan Guillou. 8399...| Sverige 1150-1250. Slaget om Gestilren (söder om Skara). Sommar 2003. BIX: 459 V 8400...| -från Guillous TV-serie om Sverige under 1100-talet. BIX: 1/04 848 I 8401...| -Fabergé-ägg på auktion för 190 miljoner i USA. Förut tillhörigt ryske tsaren Nikolaj II. 8402...| BIX: 1/04 847 8403...| -om monarkin och konstitutionella kriser. BIX: 2/04 847 8404...| -ännu en silverskatt på Gotland. I en villaträdgård fann man silverpenningar. BIX: 3/04 847 8405...| -Danmark under den 5 år tyska ockupationen (9 april 1940-4 maj 1945). Hur enade var 8406...| danskarna då. Historikerna är färdiga med forskningen!? BIX: 3/04 847 8407...| -en mycket välbevarad ringbrynjehuva funnen på Gotland. BIX: 3/04 847 8408...| -kvarlevor efter en tredje människoart funnen på indonesiska ön Flores. BIX: 10/04 459 VII 8409...| 8410...|Hitler Adolf (1889-1945) diktator, tysk "Führer" BIX: 10,11,12,13,14 19,26 II,57,78, 8411...| BIX: 91 I-II,91 IV,94,330,348,428R,430R,432R,433R, 8412...| -död år 1945 BIX: 26 II,348. 8413...| -några samlade tal med kommentarer BIX: 12,11 I 8414...| -Hitlers Inferno: Tal, sånger, Nürnbergrättegången. BIX: 12 I 8415...| -Hitlers Tyskland BIX: 12 II 8416...| -Tysklands Hitler BIX: 12 III 8417...| -attentaten mot Hitler BIX: 13,16 IV,25 IV,26 III, 8418...| -tal vid övertagande av nationella regeringen BIX: 31/1 1933 21 IV 8419...| ("Aufruf an das deutsche Volk"! Ansprache des Reichkanzlers 8420...| Adolf Hitler bei Übernahme der nationalen Regierung 8421...| am 31 Januar 1933. Från två 78-varvsskivor ur boken "Vom 30 Januar 8422...| zum 21 März". (utgiven 1933). 8423...| -om Hitlers propagandafilmare Riefenstahl med exempel på tal och 8424...| agerande. En 90-åring minns. BIX: 10/93 21 V 8425...| -nazistisk avel - "Hitlers barn". Tyskar letar efter föräldrarna. 8426...| Fransk reportage oredigerat från TV. BIX: 21 VII 8427...| -om Hitlers bunker för tjänstefolket i Berlin. BIX: 2/95 439,705 XIII 8428...| -"Adolf Hitlers Lieblingsbluhme" BIX: 442 8429...| -om Hitlers önskan om krig på alla fronter. Hitlers stab berättar. BIX: 12 II 8430...| -nynazister i Tyskland firade Hitlers födelsedag BIX: 4/97 705 X 8431...| -judiska banktillgångar i Schweiz offentliga. BIX: 7/97 27 II+III 8432...| -Hitler - privatpersonen 1923-1945. Bl.a. hans kvinnoaffärer. BIX: 12 III 8433...| -utställning i Moskva med det som återstod av innehållet i Hitlers 8434...| bunker 1945. BIX: 10/00 27 VI. 8435...| -Hitlers Örnnäste i Obersalzberg blir amerikanskt hotell BIX: 7/01 458 XXI 8436...| -vem var han? Kort om Hitler. BIX: 6/03 27 VII 8437...| 8438...|HIV se AIDS 8439...| 8440...|Hizbollagerillan. Se Libanon. 8441...| 8442...|Hjalmarsson Jarl, partiledare för (m) i ett porträttreportage. BIX: 113 III 8443...| -om fångvård och medmänsklighet vid aktuell rymning 5/1991. BIX: 706 IV 8444...| -vid finansminister Gunnar Strängs (s) bortgång BIX: 3/92 120 V 8445...| -vid sin oppositionstid i riksdagen 1959. BIX: 826 8446...| 8447...|Hjelm-Wallén Lena, svensk utrikesminister. se Röster. 8448...| 8449...|"Hjortdödaren" Skådespelaren Claes Malmberg som Ronny Jönsson BIX: 368 VIII 8450...| 8451...|HOLLAND mycket svår flygolycka utanför Amsterdam. BIX: 10/92 120 XXII-XXIII 8452...| -århundradets största översvämmningsdrabbade BIX: 1/95 123 III-V 8453...| -skridskomaraton på igenfrusna kanaler. BIX: 1/97 453 8454...| -fyrverkerilager exploderade i Enschede. Många döda och skadade. BIX: 5/00 791 VIII 8455...| -mul- och klövsjuka på 3 hollänska bondgårdar. Kraftiga restriktioner införda. 8456...| (England har nu 435 gårdar smittade). BIX: 3/01 792 V 8457...| -några dagar senare = 7 gårdar i Holland och över 700 i England. Skyddsvaccinering 8458...| i bägge länderna? BIX: 3/01 792 VI (Hör även 741 VII:1) 8459...| -31 mars 2001. 11 gårdar Mul-och-klöv-smittade. Massvaccination inledd. BIX: 792 VI 8460...| -holländsk FN-trupp skulle övervaka ordningen i bosnienkrigets Srebrenica 8461...| men misslyckades. Serber utövade etnisk rensning i den s.k. 8462...| Srebrenica-massakern 1995. Holländska regeringen avgick i skam år 2002. 8463...| BIX: 4/02 793 VII 8464...| -högerpopulistisk minister ihjälskjuten av miljöaktivist. Hela Holland sörjde 8465...| trots hans politiska åsikter. En gripen. Politiskt val gav den mördade 8466...| partiledarens parti en andra plats. Svenska kommentarer. 8467...| Ny ledare utsedd. BIX: 5/02 793 IX 8468...| -(kd) vann i val över (s) och det högerpopulistiska och invandrarfientliga 8469...| partiet. BIX: 1/03 794 I 8470...| 8471...|HONDURAS Carlos Roberto Reina ny president efter val. BIX: 11/93 121:M 8472...| -fattigt land med stora narkotika-affärer. Presidentval. BIX: 11/97 753 V 8473...| -orkanen "Mitch" spred död och förstörelse. BIX: 11/98 789 XVIII 8474...| -svensk och internationell hjälp till de 1,5 miljoner människor som är stort behov 8475...| av livsmedel. I centralamerika är nu 4 miljoner behövande efter orkanen. 8476...| BIX: 11/98 789 XVIII 8477...| -flyttat 30 år tillbaka i tiden. Halva landet drabbat av orkanen Mitch. 8478...| 12000 dödsfall. BIX: 11/98 789 XIX 8479...| -ungdomliga maffiagäng växer sig allt starkare i Honduras och El Salvador. BIX: 1/04 785 XVI 8480...| 8481...|Honecker Erich SE DDR eller Östtyskland! 8482...| 8483...|HONG KONG (åter till Kina 1997) BIX: 89 Spec.1-6,347,88,92 VI,373, 8484...| BIX: 120 XXIV+XXVII,120 XXIX. (Hör Kina-band efter 1997!) 8485...| -1984, vad händer om 13 år, 1997? HK till Kina! Reflexioner. BIX: 89 Spec.1-6 8486...| -om det kantonesiska språket i Hong Kong. BIX: 3/93 412 8487...| -överläggning med Kina hindras av sjuk Hong Kong-guvernör. BIX: 2/93 121 III 8488...| -demokratiprocessen i kolonin gillas inte av Kina. BIX: 3/93 121 VIII 8489...| -förhandlingsrundor Kina-England hindrar inte kommunism igen 8490...| efter 1997. BIX: 10/93 740, 121:H 8491...| -siste rekryten utbildas. Hur går det för indierna där? BIX: 5/94 430 8492...| -kort rapport om Hong Kong BIX: 9/94 122 XXIII 8493...| -2 års "frihet" kvar för 6,5 miljoner innevånare. Oro. BIX: 6/95 442 8494...| -sista demokratiska valet - bakslag för Pekingtrogna. BIX: 9/95 443 8495...| -Hong Kong och Råttans År. BIX: 2/96 447 8496...| -frihetsdemonstrationer 15 månader före "slutet". Reportage BIX: 3/96 448 8497...| -oro i ett vietnamesiskt flyktingläger i Hong Kong. BIX: 124 IX 8498...| -stora demonstrationer i Hong Kong 1 år före Kinas maktövertagande. Man 8499...| påminde sig massakern på Himmelska Fridens Torg i Peking 1989. 8500...| BIX: 6/96 89 IV, 450 8501...| -fågellivet vid Hong Kong. BIX: 6/96 450 8502...| -sammanställt band om Hong Kong från 1984. BIX: 89 Spec 8503...| -RAF, brittiska flygvapnet, lämnar Hong Kong. BIX: 9/96 89 Spec.,124 XVI 8504...| -Hong Kong i mitten av november 1996. Från TV-reportage. BIX: 89 Spec 8505...| -storbrand med många döda och skadade. BIX: 11/96 89 Spec 8506...| -ny ledare, trogen fastlandskina, utsedd. BIX: 12/96 89 Spec 8507...| -politisk linje i framtid. (kort) BIX: 12/96 89 Spec 8508...| -svenska företagare trots allt positiva till Kinas övertag. BIX: 12/96 89 Spec 8509...| -1 juli -97 försvinner medborgarrättslagarna med förbud som följd. 8510...| BIX: 2/97 89 Spec.1,125 III 8511...| -rapport från Hong Kongs "pulserande liv" i februari 1997. BIX: 2/97 89 Spec.1 8512...| -kinesiska lagar mot innevånarnas integritet efter 1 juli -97. BIX: 89 Spec.1 8513...| -från 12:e till 6:e månaden före "slutet". Långt reportage med bl.a. 8514...| en historisk återblick. BIX: 3/97 63 I 8515...| -Hans Granquist, f.d. svensk mellanöstern-korrespondent på 1960-70-tal 8516...| på besök i sitt Hong Kong och bekanta i mars 1997. BIX: 3/97 89 Spec.2 8517...| -om de filippinska hembiträdena i Hong Kong. BIX: 3-4/97 89 Spec.2 8518...| -Hong Kong kan inte räkna med mycket stöd från USA efter 1 juli 1997. BIX: 89 Spec.2 8519...| -för första gången på 156 år i Hong Kong. Förbereder 1 juli 1997. BIX: 4/97 89 Spec.2 8520...| -49 dagar kvar. Vanliga kineser kommer inte att få besöka Hong Kong. 8521...| BIX: 5/97 89 Spec.2 8522...| -Hong Kong-röster från invånare med engelsk nationalitet. BIX: 5/97 89 Spec.3 8523...| -engelsk premiärminister reser ej till Hong Kong den 1 juli? Flera reportage från 8524...| Hong Kong fjärde till första månaden innan. 10.000-tals demonstrerade 8525...| på 8-årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg i Peking (för sista gång!?). 8526...| BIX: 89 Spec.2+3. 8527...| -kinesiska regimkritiker boende i Hong Kong får fristad i väst. BIX: 6/97 125 XIV 8528...| -Hong Kong-rapport från Kinas horisont. BIX: 6/97 89 VII,89 Spec.3 8529...| -långt reportage om allt i Hong Kong 10 dagar före överlämnandet. BIX: 6/97 89 Spec.4 8530...| -historia + diverse reportage och intevjuer inför överlämnandet. 8531...| BIX: 6/97 89 Spec.4,125 XV 8532...| -tal och rapporter från timmarna innan och vid själva överlämnandet. 8533...| BIX: 6-7/97 89 Spec.4,125 XVI 8534...| -Kinas president försäkrade att ingångna avtal ska hållas. Peking firade 8535...| Hong Kongs återkomst med stora festligheter. BIX: 6/97 89 VII + Spec.4 8536...| -åter vardag. + Reportage från Hong Kongs matmarknad BIX: 7/97 89 Spec.6 8537...| -Peking styr nu Hong Kong. Lagar rivs bl.a. BIX: 7/97 89 Spec.6 8538...| -siste guvernören skrev memoarer. Orsakade storm. BIX: 8/97 98 Spec.6,125 XIX 8539...| -Hong Kongs största börsfall någonsin ett faktum. Orsak: Asien "gungar" ekonomiskt. 8540...| Kedjereaktioner. BIX: 10/97 89 VII,125 XXV,458 III 8541...| -upprepat ner och upp på börsen. BIX: 10/97 125 XXV 8542...| -svenskt reportage 6 månader efter att Kina övertog provinsen. BIX: 12/97 89 Spec.6 8543...| -masslakt av tamfågel i Hong Kong. Fåglarna överför virus till människor. 8544...| Det 16:e fallet av "fågelinfluensa" rapporterat. BIX: 1/98 789 I 8545...| -sju politiska partier går emot kinavänlig ledning. Dålig ekonomi numera. 8546...| BIX: 6/98 89 VIII 8547...| -turisterna sviker och priserna sjunker. Klarar Kina att slippa devalvera? 8548...| Oron kommer från Japans dåliga ekonomi. BIX: 6/98 89 VIII,789 XI,731 III 8549...| -Kina vill inte ha Hong Kong-besök av påven. BIX: 8/99 790 V 8550...| -tre år efter Kinas övertagande av Hong Kong. Vardagsreportage från TV. BIX: 7/00 89 IX 8551...| -CNN-rapport 5 år efter att Kina tog över. BIX: 6/02 89 X,793 XI 8552...| -omfattande protester i Hong Kong mot ny säkerhetslag (á la Kina). BIX: 7/03 794 VIII 8553...| -6 år efter inlämmandet i Kina, så har Hong Kong-borna fortfarande svårt att 8554...| tillgodogöra sig "Kina-regler". BIX: 11/03 68 X 8555...| -demokratirörelsen i Hong Kong leds av stridbar kvinna. Hong Kong idag. BIX: 1/04 89 X,795 I 8556...| -Kina vill helt styra vallagarna i Hong Kong. Demokratin snöps mer. BIX: 4/04 89 X 8557...| -ingångna avtal om Hong Kong hålls inte av kineserna. Val hindras bl.a. BIX: 4/04 89 X,795 VI 8558...| 8559...|Holmqvist Lasse radio-o.TV-reporter. Ett flertal intervjuer BIX: 600 I 8560...| 8561...|Hope Bob amerikansk skådespelare på Stockholmsbesök 1952 BIX: 723 V 8562...| 8563...|"How great thou are (art)" BIX: 365, 526 XIII. 8564...| 8565...|"Huk' er gubbar,för nu laddar han om." Tage Erlander 1962 BIX: 14,113, 8566...| 8567...|Hulterström Sven (s) BIX: 3/96 124 VII 8568...| 8569...|Humle och Dumle succépar i TV:s barndom BIX: 368 II, 8570...| 8571...|Hungerkravaller i Haga (Gbg) 1917 BIX: 354,357, 8572...| 8573...|Hur eftergiven var eftergiftspolitiken? P-A Hansson BIX: 22. 8574...| 8575...|Hussein Kung av Jordanien BIX: 7/94 122 XVIII,726 VI,70 K. 8576...| 8577...|Hussein Saddam. Iraks president. Se under Irak och Mellanösternkrisen! 1991 och 2003 +2004 8578...| 8579...|Huvudvärk olika typer. Var, hur och varför? BIX: 11/1990 378. 8580...| 8581...|Hyland Lennart sportjournalist och programledare i TV 8582...| BIX: 14,22 I,27,113 III,330,333,344 IV,348,370 I-II,(511),706 X, 8583...| -speciella Hyland-band BIX: 370 I-III. 8584...| -reportage för första gången med dold mikrofon i stockholmskt horkvarter. (1960) BIX: 344 VI 8585...| -skridsko-EM-reportage 1955. Sigge Eriksson mästare. BIX: 706 XVIII 8586...| 8587...|Husläkare till alla svenskar - riksdagsbeslut BIX: 5/93 121 XX 8588...| 8589...|Hyttor och gruvor BIX: 348,385 8590...| 8591...|Håge Douglas, skådespelare. "Lille Fridolf"-sketch med Hjördis Petterson 8592...| år 1955. BIX: 706 XI 8593...| 8594...|Håkon VII kung av Norge BIX: 347, 8595...| 8596...|Håtunaleken år 1306. H.Lindqvist. BIX: 343 Y 8597...| 8598...|Hägg Gunder löparkung under 1940-talet BIX: 14,365,348,408 (m.Arne), 8599...| 8600...|Hägglöf Gunnar ambassadör: Om varför inte Sverige kom med i andra 8601...| världskriget och om riksmarskalk Herman Göring BIX: 706 XI 8602...| -om beställningar av krigsmaterial år 1940 BIX: 362 8603...| -bl.a. om svenskarnas vardag år 1939-40. BIX: 90 I 8604...| -förre ambassadören/diplomaten Gunnar Hägglöf intervjuades 1984 av 8605...| Björn Fontander (ca 60 minuter). Ämne Sverige. BIX: 7/03 600 IX 8606...| 8607...|Hällristningar 8608...| -i Bohuslän BIX: 343 M,808,822 8609...| -i Ångermanland BIX: 842 8610...| 8611...|"Härifrån till evigheten". Om boken, filmen och Frank Sinatra. BIX: 406 8612...| 8613...|Högertrafik. Omläggningens intressanta minuter 1967 i Sverige. BIX: 403 8614...| (Röster Lars Sköld och kommunikationsminister Olof Palme) 8615...| -bilradioprataren C-G Hammarlund, Lars Sköld 3 september 1967. BIX: 343 Saml.,600 VIII 8616...| 8617...|Högerextremism. Se Österrike. Frankrike. 8618...| 8619...|Hörberg Barbro (1932-1976) sångerska, textförfattare, kompositör. Känd bl.a. för 8620...| sina visor för barn. BIX: 739 XXVII 8621...| 8622...|IAEA (Internationella atomkraftkommissionen). Arbete bl.a. i Irak. Se IRAK. 8623...| 8624...|"IB-affären" 8625...| -direktkopplat till socialdemokrater 1945-1973. BIX: 11/97 719 V 8626...| -åsiktsregistrering av kommunister i Sverige efter andra världskriget. 8627...| Klarläggande intervju med förre partisekreteraren i s-partiet. BIX: 8/98 719 VI,26 V 8628...| -samarbete med Finland med kommunistregistreringen. BIX: 9/98(2 insl.)719 VI 8629...| -även de borgerliga partiledarna kände till IB-affären. Krönmark (m) före 8630...| detta försvarsminister informerar. BIX: 9/98 719 VI 8631...| -affärens finska del kommenteras. BIX: 9/98 719 VI 8632...| -f.d. statsminister Sorsa ser tillbaka på 1970-80-tal. BIX: 10/98 789 XVIII 8633...| -Underrättelsenämnden redovisar om IB. 8634...| -bok om IB klarlägger!? ytterligare om registreringen av kommunister. 8635...| Dåvarande (s)-regeringens ledare kände till alla faser. BIX: 8/01 458 XXI 8636...| -sanningen om den svenska åsiktsregistreringen från andra världskriget 8637...| till år 2002 ska fram. BIX: 12/02 793 XVI,722 VII 8638...| -offentlighet av SÄPO:s åsiktsregistrering genom kvinnlig läcka. BIX: 3/03 459 I+II 8639...| 8640...|"I have a dream" Martin Luther King BIX: 333 8641...| 8642...|"Ich bin ein berliner" USA:s president Kennedy i Berlin 1963: BIX: 14 8643...| 8644...|Idrott 8645...| -om Friidrotts-VM i Göteborg 1995. BIX: 368 XV m.m. 8646...| -löparfenomenet tjecken Zatopek (78 år) avliden. BIX: 11/00 791 XVI 8647...| -"värsta skandalen i idrottshistorien" = finska dopningen vid Skid-VM i 8648...| Lahtis, Finland. BIX: 2/01 792 IV 8649...| -om OS; se detta. 8650...| -svensk inomhusidrott på topp med världsresultat. BIX: 2/03 794 III 8651...| -20-åriga Carolina Klüft tog VM-guld i damernas 7-kamp i Paris. BIX: 8/03 794 XI 8652...| -21-åriga Carolina Klüft tog OS-guld i i damernas 7-kamp i Aten. BIX: 8/04 742 X 8653...| -2 svenska OS-guld (tresteg och höjdhopp) i Aten. BIX: 742 X, 795 X 8654...| 8655...|Ignalina. För Sverige livsfarligt kärnkraftverk i Litauen. BIX: 7/95 123 XV 8656...| Se under Ukraina och Ryssland. 8657...| 8658...|IKEA. Grundaren Kamprad ungdomsnazist. Ikea till last. BIX: 11/94 122:28 8659...| -om IKEA i världen. BIX: 9/98 458 IX 8660...| -möbelvaruhus öppnade i Moskva. BIX: 3/00 791 V,498 XV 8661...| -grundaren Ingvar Kamprad intervjuas av Malou von Sivers. BIX: 4/01 739 XXVIII 8662...| -alla IKEA:s varuhus i Holland stängda pga. bombhot. BIX: 12/02 793 XXVI 8663...| -i april 2004 noterades att Ingvar Kamprad var världens rikaste man och är 8664...| god för 400 miljarder kronor. (tydligt är dock att man kan räkna på olika sätt!) 8665...| BIX: 4/04 795 V 8666...| 8667...|Indianer: 8668...| -massaker i Brasilien BIX: 8/93 121:C 8669...| -Navajho-stammen har funnit sig tillrätta. BIX: 11/93 121:M 8670...| -indianuppror i Mexiko BIX: 1/94 122 I 8671...| -"Den mohikanska Nationen" född. Uncas släktingar. BIX: 8/94 432 8672...| -kasinon - räddning för USA:s indianer. BIX: 7/95 442 8673...| -utrotningshotad stam funnen i Brasilien. BIX: 9/95 443 8674...| -om inkafolket BIX: 820,343 D,456, 8675...| -lite indianhistoria. BIX: 10/97 458 III 8676...| -indianerna i Ecuador. BIX: 2/00 785 IV 8677...| 8678...|INDIEN: BIX: 37,50,68,69,441R,92 V,92 VIII,99 XIII,99 XIV,389 I-II 8679...| -Mahatma, Indira, Rajiv BIX: 706 II,50,68,69,100 XIV, 8680...| -Mahatma Gandhi-intervju 1947. BIX: 389 I 8681...| -Indiens förste premiärminister Jawaharlal Nehru självständighetstal 8682...| augusti 1947. BIX: 389 III 8683...| -Kriget mot Pakistan 1971. BIX: 389 I 8684...| -Indira Gandhi 1971 BIX: 389 I b-sida, 8685...| -Rajiv Gandhi vid Olof Palmes bår 1986. BIX: 389 I 8686...| -undantagstillstång pga. religiösa motsättn. BIX: 10/90 99 XVI 8687...| -"folkslagskrig" mot gränsen till Sri Lanka. BIX: 1/91 100 IV 8688...| -regeringskris igen, snabba premiärministerbyten. BIX: 3/91 100 VII 8689...| -förutsättningar inför politiska val är inte bara Gandhi. BIX: 5/91. 100 XIV 8690...| -åter en Gandhi mördad: Rajiv 21 maj 1991. Långa kommentarer BIX: 100 XIV 8691...| -Gandhi ersatt i det största kongresspartiet. BIX: 5/91 100 XV 8692...| -Indienrapporter i 6/1991; mordet löst. BIX: 100 XVI,9/91 100 XXII 8693...| -Speciella Indien-band nummer: BIX: 389 I-II 8694...| -jordbävning. BIX: 10/91 100 XXIV 8695...| -rapport facit 1991. BIX: 100 Spec 8696...| -tjänstemän inklusive premiärminister Gandhi fick mutor i den s.k. 8697...| Bofors-skandalen (vapenskandalen) år 1986. BIX: 120 IV 8698...| -åter kravaller hinduer - muslimer. BIX: 12/92 389 II,120 XXIX-XXX 8699...| -regering avgår. Anledning bråken hiduer-muslimer. BIX: 1/93 121 II 8700...| -utländska investerare skyr landet pga. rasoroligheterna. 8701...| Man orienterar sig mer och mer mot England och nya Ryssland. 8702...| BIX: 1/93 389 II,(121 III) 8703...| -43-årsjubileum i det nya Indien firades. BIX: 1/93 389 II,121 III 8704...| -dammprojekt blir världens största anlagda sjö. BIX: 3/93 121 VIII 8705...| -jättevattenprojekt för milijoner människor drabbar tusentals 8706...| familjer som tvångsförflyttas. BIX: 6/93 121 XXI 8707...| -monsunregn tvingar miljoner på flykt. BIX: 7/93 389 II,121:A 8708...| -svenska Bofors betalade 319 miljoner i mutor för att kunna 8709...| sälja kanoner till Indien. BIX: 7/93 389 II 8710...| -de år 1986 beställda Boforskanonerna till Indien och vars affär mutförklarats, är 8711...| fortfarande "en het potatis" i Indien och Sverige. BIX: 4/04 389 VII 8712...| -tyfus i de svåra översvämningarnas spår. Upp till 10 miljoner 8713...| människor på flykt i Indien, Nepal, Bangladesh. BIX: 7/93 121:B 8714...| -fortroendeomröstning kan få regering på fall. BIX: 7/93 389 II 8715...| -svår jordbävning med över 25.000 offer. BIX: 9/93 389 II,121:G 8716...| -mindre offer än man beräknat. Facit 10.000 döda. BIX: 10/93 121:J 8717...| -Religiösa bråk med som vanligt muslimer inblandade. BIX: 10/93 389 II 8718...| -systematisk utrotning av obekväma personer i Punjab och Kashmir. 8719...| BIX: 12/93 389 II,121:O 8720...| -nära kärnvapenanfall av Pakistan 1986 och 1990. BIX: 1/94 122 IV 8721...| -vill inte ha med Bofors att göra, men måste... BIX: 3/94 389 II 8722...| -alla indierna i Hong Kong nonchaleras efter 1997!? BIX: 5/94 430 8723...| -arvfienden Pakistan har atomvapen. BIX: 8/94 389 II,122 XX 8724...| -efter 30 år - åter pest i Indien. BIX: 368 II,122 XXIII 8725...| -efter pesten kom hjärnmalarian. BIX: 10/94 389 II 8726...| -10 år efter giftgasutsläppet i Bhopal demonstrerar man. 8727...| BIX: 12/94 389 II,122:30 8728...| -åter risk för sammandrabbning hinduer och muslimer. BIX: 2/95 389 II 8729...| -om inrikespolitik, delstatsval och utveckling. BIX: 3/95 389 II 8730...| -utbrytare och uteslutningar i splittrat kongressparti. BIX: 5/95 389 II 8731...| -Kashmir: muslimsk separatiströrelse vill skilja Kashmir från Indien. 8732...| Skar halsen av norsk turist. BIX: 8/95 437 II,389 III,123 XVI 8733...| -svåraste tågolyckan i Indiens historia. BIX: 8/95 389 III 8734...| -svårt för Indien att få in demokrati i Kashmir. BIX: 11/95 389 III,123 XXI 8735...| -Bhopal-olyckan 1984. Gaskatastrof tog 600 liv och skadade 12000 personer. 8736...| Inte ens hälften har fått ersättning. BIX: 12/95 389 III (hör år 2004:389 VII) 8737...| Hör om olyckan på banden: BIX: 389 II och 122:30, 389 VII 8738...| -år 2004, 20 år efter giftutsläppet då 18000 personer dog 8739...| och 8000 skadades, har man ännu inte börjat 8740...| sanera området. BIX: 12/04 389 VII,795 XII 8741...| -skärpning i förhållandet med Pakistan om Kashmirområde. BIX: 1/96 389 III 8742...| -korrumptionsskandal igen. Politiker tvungna att avgå. BIX: 2/96 389 III 8743...| -(om britt-indiern Salman Rushdie - se denne). 8744...| -ett hinduparti i val i stället för Kongresspartiet oroar Indien och grannstater. 8745...| BIX: 389 III,124 IX. 8746...| -72000 barn föds per dygn i Indien. BIX: 5/96 389 III 8747...| -val i delstaten Kashmir. BIX: 5/96 124 X 8748...| -nyvald premiärminister fick avgå efter 13 dagar. Snabba regeringsbyten. BIX: 5/96 389 III 8749...| -Deve Gowda vald till ny premiärminister. BIX: 6/96 389 III 8750...| -om Kashmirs gerillakrig mot Indien. Längre TV-reportage. BIX: 6/96 389 III 8751...| -för första gången har kastlösa fått inflytande i parlamentet. BIX: 6/96 8752...| -skriver inte under "icke-spridningsavtal". BIX: 6/96 389 III,124 XI 8753...| -hinduiska muslimer olycksdrabbade på vallfärdsmarsch. BIX: 8/96 389 III 8754...| -svår flygkrock med 350 döda. BIX: 11/96 124 XIX 8755...| -indier i London byggde hindu-tempel. Indier viktiga i engelska val. 8756...| BIX: 4/97 389 III,125 VIII 8757...| -politiska dagsläget i Indien BIX: 4/97 125 IX 8758...| -ambassadör anklagar Rajiv Gandhi för att han tagit mutor i Bofors-härvan. 8759...| Anklagar svenska regeringen för utredningsineffektivitet. 8760...| BIX: 7/97 125 XVI 8761...| -självständighet i 50 år i augusti 1997. Tal av den förste premiärminister 8762...| Jawaharlal Nehru i augusti 1947 + dotter/premiärminister Indira Gandhi 1966. 8763...| Historia. Indien idag. BIX: 8/97 389 III (125 XX) 8764...| -premiärminister vill se framåt i Indien, är emot korruption bl.a. BIX: 8/97 389 III 8765...| -svenskt TV-reportage speglar Indien idag. Fattigdom och opposition. BIX: 8/97 389 III 8766...| -värsta striderna på många år Indien-Pakistan. BIX: 8/97 389 III 8767...| -"Calcuttas Ängel" Moder Teresa avliden. Verkade bland de fattiga i Indien. 8768...| BIX: 9/97 739 VIII,125 XXI,458 II 8769...| -kan Indien och Pakistan släppa sin fiendskap om Kashmir? BIX: 9/97 458 II 8770...| -världens största demokrati inför nyval. Indien idag. BIX: 12/97 389 III 8771...| -kommentarer med anledning av 50 års självständighet. BIX: 12/97 389 IV 8772...| -om sökandet efter Shangri-La. BIX: 827 8773...| -den 1991 mördade Rajiv Gandhis änka, Sonja, ledarkandidat till Kongresspartiet!? 8774...| BIX: 1/98 389 IV,789 II 8775...| -26 personer dömda till diverse straff för mordet på Rajiv Gandhi för 7 år sen. 8776...| BIX: 1/98 389 IV 8777...| -600 miljoner människor ska välja till parlamentet. BIX: 2/98 789 IV 8778...| -valvinnare: BJP, hindunationalistiska (demokratiska) partiet. 8779...| BIX: 3/98 789 V, 389 V 8780...| -landet "bröstar upp sig"; hotar med kärnvapen vid om de anfalls. 8781...| BIX: 3/98 389 IV 8782...| -sprängde 3 kärnladdningar i två omgångar i sin öken. Omvärlden chockad. 8783...| BIX: 5/98 389 IV,789 X 8784...| -folket jublar och många länder drar in bistånden till Indien (kan man 8785...| spränga kärnvapen, så kan man försörja sina fattiga...) BIX: 5/98 789 X 8786...| -indisk TV visar stolt upp kärnprovsplatsen - man har t.o.m. raket med 8787...| kärnvapenspets. BIX: 5/98 389 V 8788...| -seismologer registrerade bara en (av de fem) kärnsprängningarna i Indien. Vad 8789...| beror detta på? BIX: 5/98 389 V 8790...| -grannen Pakistan sprängde 5+2 kärnladdningar som svar på Indiens 5. 8791...| I Pakistan har undantagstillstånd införts. Spänningen stiger mellan 8792...| länderna. BIX: 5/98 389 V,789 X 8793...| -avspänning i vardande med Pakistan!? BIX: 7/98 + 2/99 389 V 8794...| -nära skriva under internationellt provsprängningsavtal men ställer villkor. 8795...| BIX: 9/98 789 XVI 8796...| -"surdegen" om Bofors-mutor till indiska politiker åter. BIX: 11/98 789 XIX 8797...| -Kashmir största stötestenen mellan Indien och Pakistan. BIX: 2/99 389 V 8798...| -Sonja Gandhi, änka efter mördade Rajiv Gandhi, kandidat till partiledarposten 8799...| i kongresspartiet. 600 miljoner indier ska rösta. BIX: 3/99 389 V 8800...| -Kashmir-"problemet" orsakde militärkupp i Pakistan. BIX: 10/99 790 VII 8801...| -storm orsakade naturkatastrof. 10000-tals dödsoffer och miljoner hemlösa. 8802...| BIX: 11/99 389 V,790 IX 8803...| -Indien har flest IT-tekniker i världen inklusive bl.a. skaparen av Hotmail. 8804...| Långt reportage om hur "framåt" Indien är och har varit 8805...| "inom siffror". BIX: 3/00 389 V 8806...| -indiska Kashmir hårt drabbade av muslimska Muwahhidins bombattentat. 8807...| BIX: 8/00 389 VI 8808...| -Indiens förhållande till Ryssland idag. BIX: 10/00 389 VI 8809...| -"världens största massmöte" - den hinduiska högtiden då drygt BIX: 20 milj. 8810...| pilgrimmer renar sig med bad i Ganges. BIX: 1/01 389 VI 8811...| -mycket kraftig jordbävning med många dödsoffer och flera1000-tals rase- 8812...| rade hus. BIX: 1/01 389 VI,792 II 8813...| -antalet omkomna allt fler.Fler och fler pers.rapporteras omkomna. 8814...| Förödelsen är enorm. BIX: 1/01 389 VI 8815...| -långsamt saneringsarbete och arbete med de skadade vid indiska jordbävningen. 2+ BIX: 3/01 389 VI 8816...| -nya mutavslöjanden trots "Boforsavslöjandena" 1993. BIX: 3/01 389 VI 8817...| -längre reportage 2 mån.efter katastrofen. BIX: 20.000 personer dog i skalvet. 8818...| Staden med BIX: 150.000 innevånare raserades nästan helt. Myndigheterna 8819...| har fortfarande inte gjort något för staden. BIX: 4/01 389 VI 8820...| -ny lag förbjuder diesel och bensin i Delhi. Kaos och protester. BIX: 5/01 389 VI 8821...| -inför toppmöte mellan Indien och Pakistan om Kashmir. BIX: 7/01 389 VI 8822...| -om naturgasen och New Delhis bilister. BIX: 8/01 389 VI 8823...| -USA:s sanktioner mot I.som infördes år 1998 med anl.av "kärnvapenskram- 8824...| mel", hävdes (liksom de mot Pakistan). BIX: 9/01 785 IX,792 XV,725 XX 8825...| -skottlossning utanför Parlamentet. Pakistan anklagas. BIX: 12/01 389 VI 8826...| -Indien kallade hem ambassadören från Pakistan,som anklagas understödja 8827...| gerillan i Kashmir. Uppladdning vid såväl den indiska som pakistanska 8828...| gränsen. BIX: 12/01 389 IV,792 XXI 8829...| -Pakistans försök att få bukt med Kashmir-gerillan,mildrade tonen från Indien. BIX: 1/02 389 VI 8830...| -tågattentat orsakade undantagstillstånd. BIX: 2/02 389 VI 8831...| -religiösa våldet(hinduer-muslimer)fortsätter. Över BIX: 400 döda.3/02 389 VI 8832...| BIX: 793 V 8833...| -facit under 7 dagar = BIX: 600 döda i kampen hinduer-muslimer. 3/02 389 VI 8834...| -Kashmir åter orsak till nära krig Indien - Pakistan. Drygt 1000 pers.om- 8835...| komna i värmebölja i Indien.Pakistanska missilprov. BIX: 5/02 793 IX,389 VI 8836...| -USA försöker gjuta olja på spänningen Indien-Pakistan. BIX: 5/02 389 VI-VII 8837...| -am.och eng.medborgare i Indien uppmanas åka hem pga krigsrisk. BIX: 6/02 8838...| BIX: 389 VII (medborgare i andra länder följde efter)! 8839...| -åter oroligheter i indiska Kashmir. BIX: 11/02 389 VII 8840...| -åter om "en av de största skandalerna i Indiens historia. Mutorna vid 8841...| Bofors vapenleveranser. BIX: 11/02 389 VII 8842...| -hinduisk jakt på muslimer. Inför delstatsval i Indien. BIX: 11/02 389 VII 8843...| -20 miljoner illegala immigranter från Bangladesh ska utvisas fr Indien. 8844...| De är muslimer! BIX: 1/03 389 VII 8845...| -de första monsunregnen gjorde miljontals indier hemlösa. Även Kina drabbat 8846...| av floden Brahmaputras översvämningar. BIX: 7/03 794 IX 8847...| -två terrorbombdåd i Bombay tog c:a BIX: 50 liv.Religiöst motiv. 8/03 794 XV 8848...| -israelisk premiärminister besökte Indien för att sälja vapen. Protester i Paki- 8849...| stan och bland Indiens muslimer. BIX: 9/03 389 VII 8850...| -indisk manöver tillsammans med kinesiska flottenheter utanför Shanghaj. BIX: 11/03 389 VII 8851...| -indisk premiärminister på besök i Pakistan.första off. sammanträffandet på länge. BIX: 1/04 389 VII, 8852...| BIX: 785 XVI 8853...| -är fientligheterna mellan Indien och Pakistan änligen över?! Går det att 8854...| lösa regionen Kashmirs tillhörighet? BIX: 1/04 389 VII 8855...| -Sveriges statsminister på besök. Vill ha mer kontakt med landet och glömma Bofors-mutskandaler. 8856...| BIX: 1/04 389 VII 8857...| -politiskt val tidigarelagt pga förbättrade Pakistanrelationer och en blomstrande ekonomi 8858...| Kommentarer av indiske utr.min. statsminister Persson uttalar sig. BIX: 1/04 389 VII 8859...| -rapport från global kongress i Bombay för "Världssocialt forum". BIX: 1/04 795 I 8860...| -drygt BIX: 600 miljoner indier röstar i parlamentval.Ekonomin på väg upp, men välfärden 8861...| når inte landsbygden. BIX: 4/04 389 VII 8862...| -Indien idag. Historia och val. BIX: 4/04 389 VII 8863...| -Kongresspartiet åter till makten efter 8 år i opposition. Sonia Gandhi,hustru till den 1991 8864...| mördade Rajiv Gandhi ny ledare i världens största demokrati. BIX: 5/04 389 VII 8865...| -Sonia Gandhi avstod från premiärminister -posten trots segern. BIX: 5/04 389 VII 8866...| -Indien och Pakistan startade en Röd Telefonlinje mellan länderna i och för att förhindra 8867...| misstag som skulle kunna starta ett kärnvapenkrig. BIX: 6/04 389 VII 8868...| -Indien har en av världens snabbast växande ekonomier - men de fattigaste är fortfarande 8869...| mycket fattiga. BIX: 7/04 389 VII 8870...| -Indien och Bangladesh svårt drabbat av översvämningar. BIX: 7/04 795 IX,389 VII 8871...| -i södra Indien omkom mängder av personer i jordbävning (Tsunami) julen 2004. BIX: 796 I 8872...| 8873...|INDONESIEN - ÖSTTIMOR; 8874...| -oroligheter under BIX: 16 års ockupation.100 XXV 8875...| -omständigheter kring en massaker.Politiken. BIX: 12/91 100 XXVIII 8876...| -protester mot I. förhindras BIX: 3/92 120 VI 8877...| -förhållandet till Guinea (+ mord på sv.i Guinea) BIX: 5/92 120 IX 8878...| -studenter på sv. ambassad; asylsökande?? 6-7/93 BIX: 121 XXIII+XXIX 8879...| -om muslimer,ekonomi,religion och politik.Från TV. BIX: 7/93 121 XXX 8880...| -Östra Timor protesterar i I. Bakgrund. BIX: 11/94 122:28 8881...| -demonstr.mot Indonesiens "ockupation" av Östtimor. BIX: 12/95 123 XXIII 8882...| -mil.diktatorn Suharto skyller på kommunisterna då något går galet i 8883...| landet. Han har 1996 suttit BIX: 30 år vid makten. 8/96 751 8884...| -indonesisk indignation m.anl.av Nobels Fredspris 1996 till 2 fr.Öst- 8885...| timor. Am.TV-bol.CNN intervjuade de bägge pristagarna live. BIX: 12/96 8886...| BIX: 739 XVI. (124 XXI) 8887...| -kinesisk minoritet trakasseras BIX: 1/97 751 IV 8888...| -CNN speglar förhållandet Indonesien och Östtimor. BIX: 4/97 753 I 8889...| -valkampanj med hat och våld. BIX: 5/97 125 XII 8890...| -inför ett pol.val med miljoner "färgade" medborgare. BIX: 5/97 125 XII 8891...| -pres.Suharto( BIX: 30 år vid makten)håller folket i järngrepp.5/97 125 XIII 8892...| -hela Sydosasien förpestat av "skenande" skogsbränder. BIX: 9/97 458 II 8893...| BIX: 125 XXIV 8894...| -om I. och orsaken till valutakrisen i sydostasien. BIX: 11/97 753 III 8895...| -uppsägningar och arb.löshet i ekonmiska nedgången. BIX: 12/97 753 V 8896...| -pres.Suharto "sitter löst" i ekonomiska krisens I.?! BIX: 1/98 753 V,789 II 8897...| -Indonesien idag. KV.opp.ledare intervjuas. BIX: 1/98 789 II 8898...| -intern.lån på BIX: 320 miljarder "knyter upp" fam.Suharto. 1/98 789 II 8899...| -lånet räddade ej landet. BIX: 1/98 753 V. Landet helt i botten 789 III 8900...| -brist på mat och stigande priser orsakade upplopp.Pres.Suharto säker på 8901...| omval, trots allt. BIX: 1/98 + 2/98 753 V 8902...| -kinesisk minoritetsbefolkn.på Java terroriseras och plundras. BIX: 2/98 753 V 8903...| -Suharto för 7:de ggn. president. USA ställer krav på ekonom.reformer. 8904...| BIX: 789 V +Hela Suharto-familjen korrumperad. 3/98 789 VI,753 V 8905...| -förödande,miljökatastrofala bränder på Borneo. Vattnet sinar för de 8906...| svenska pumparna. Är nu världens värsta miljökatastrof. 3-4/98 8907...| BIX: 789 VII 8908...| -Indonesien kommer att få FN:s största livsmedelshjälp någonsin. BIX: 4/98 8909...| BIX: 789 VIII 8910...| -studenter på krigsstigen. Våldet ökade. "Bort med Suharto"! 4-5/98 BIX: 789 IX 8911...| -"svångremmen" från världsbanken har gjort åtstramningarna, våldet 8912...| större. BIX: 5/98 753 VI 8913...| -dödsskjutningar i Djakarta. Regeringen tappade kontrollen. BIX: 5/98 789 X 8914...| -Suharto kan event. lämna sin post!? Framtidsanalys. BIX: 5/98 753 VI 8915...| -sv.korrespondent rapp.om politiken i I. och om kinesisk minoritet. BIX: 5/98 753 VI 8916...| -äntligen! President Suharto avgick (efter BIX: 32 år). Studentdemonstratio- 8917...| ner resulterade. BIX: 5/98 789 X 8918...| -am.CNN-rapport om presidenten Suharto, om efterträdaren J.Habibie.Vissa 8919...| återblickar. ( BIX: 789 X) + (långt) 5/98 753 VI 8920...| -lugn i Jakarta men krav äv.på efterträdarens avgång. BIX: 5/98 789 X 8921...| -facit efter kravallerna, som var organiserade av militär!,1200 döda 8922...| innan Suharto tvingades avgå. BIX: 6/98 789 XI 8923...| -fortsatt spänning med Östtimor,som kämpar för självstyre. BIX: 7/98 789 XII 8924...| -uppblossande bråk studenter - regeringstrupper. I.importerar ris. BIX: 9/98 8925...| BIX: 789 XV 8926...| -reg.trupperna skjuter skarpt mot civila demonstranter. Svenska vapen- 8927...| exporten till I. äventyras nu. BIX: 9/98 789 XV 8928...| -Suharto är fattig med BIX: 300 miljarder kr i förmögegenhet.9/98 789 XV 8929...| -facit efter upploppen i maj -98: Rykten om maktmissbruk och våldtäkter 8930...| från regeringsmännens sida. BIX: 11/98 789 XVIII 8931...| -rapport från den hotfulla stämningen i landet. BIX: 11/98 789 XVIII 8932...| -döda och många skadade vid demonstration för demokrati i Jakarta. BIX: 11/98 8933...| BIX: 789 XIX 8934...| -demontrationer, gatustrider och dödande. Kinesiska affärsmän 8935...| plundras. BIX: 11/98 789 XX 8936...| -Indonesien idag. Förre diktatorn Suharto anklagad för maktmissbruk och 8937...| korruption. BIX: 12/98 789 XXI 8938...| -det politiska läget i I. och Östtimors civilmilis (som inte vill ha 8939...| självstyre i Östtimor). BIX: 2/99 790 II 8940...| -folkomröstning om självständighet i Östtimor.Stora spänninigar. BIX: 8/99 785 II 8941...| -anarki och terror i Ö.,FN sänder delegation till Indonesien. BIX: 9/99 727 III 8942...| -korruption och pol.osäkerhet i I. BIX: 9/99 785 II 8943...| -gatubataljer i Djakarta. Ledaren Habibie "sitter" löst. BIX: 9/99 790 VII 8944...| ----favoriten föll i presidentvalet. Våldsamheter. BIX: 10/99 790 VIII 8945...| -indonesiska fanan halad för gott i Östtimor. BIX: 10/99 790 IX 8946...| -muslimerna i I. vill föra ett "heligt krig" mot de kristna på Moluckerna 8947...| och i hela landet. 1/2000 BIX: 437 III,785 III 8948...| -det som hänt och väntas hända i I. BIX: 2/00 785 III 8949...| -general avstäng.Var ansvarig för alla upploppen senaste mån. BIX: 2/00 8950...| BIX: 785 IV,791 III 8951...| -åter svedjebränner jordägarna och förpestar luften. BIX: 3/00 791 V 8952...| -f.pres.Suharto åtalad för korruption.Stal BIX: 415 milj.fr.staten.8/00 785 VI 8953...| -Indonesien fick sin förste demokratiskt valde president. BIX: 8/00 785 VI 8954...| -intensiva regn orsakade jordskred. Flera döda på Java. BIX: 10/00 791 XV 8955...| -muslimer utövade terror mot kristna kyrkor i I.under julhelgen. BIX: 12/00 8956...| BIX: 791 XVII 8957...| -korrupt president - men så har det alltid varit i Indonesien. BIX: 2/01 785 VII 8958...| -maktkamp mellan pres.och vice pres. Även maktkamp mellan de många folks- 8959...| slagen i landet. BIX: 5/01 785 VIII 8960...| -en kvinnlig president,Magawati Sukarnoputri,ersatte den blinde Wahid. 8961...| BIX: 7/01 792 XIII 8962...| -Indonesien,världens största muslimska land,protesterade mot am./eng.anfal- 8963...| let mot talibanerna i Afghanistan (am.hämnden och jakten på bin Ladin, 8964...| mannen bakom terrordåden i USA och bosatt i talibanernas Afghanistan). 8965...| BIX: 725 XX 8966...| -om korruption i Indonesien. BIX: 7/02 793 XI 8967...| -al-Qaida-dåd på Bali dödade flera BIX: 100 och skadade ännu fler. Balis turistliv 8968...| nu = 0. Turisterna flydde paradisön. BIX: 10/02 793 XIV 8969...| -tre gripna och en har erkänt terrordådet på Bali då BIX: 191 pers.dog. Efter 8970...| skickligt intern.spårande kunde man gripa förövarna. BIX: 11/02 793 XV 8971...| -rättegångar vid bombdådet började. Slutfacit: BIX: 202 dödade och många skadade 8972...| inkl.6 svenskar. BIX: 5/03 794 VII 8973...| -dödsstraff utdömt till en av männen bakom terrordådet på Bali. BIX: 8/03 794 X 8974...| -en tredje person dömd till döden för terrordådet på Bali då BIX: 202 pers.omkom 8975...| BIX: 10/03 794 XIII. Minneshögtider på Bali. 10/03 794 XIII 8976...| -Indonesien på diplomatisk kant med Sverige. Sverige hyser gerillaledare! 8977...| BIX: 6/03 794 VIII 8978...| -jordbävning på Nya Guinea krävde många liv. BIX: 2/04 795 III 8979...| -våldsamheter vid ett komplisserat val. Vallokal-rapport BIX: 4/04 785 XVII 8980...| -150.000 miljoner röstberättigade inför val till president på 500.000 valstationer. 8981...| BIX: 7/04 785 XVIII 8982...| -ny president. BIX: 9/04 785 XVIII 8983...| -moderna historiens största jordbävning/flodvåg drabbade Indonesien med Sydostasien. 8984...| Efter 4:de dagen =över BIX: 100.000 omkomna. Kanske 1000 svenskar bland dem. 8985...| BIX: 12/04 795 XII, 796 I (hör mer på detta band). 8986...| INFLUENSA 8987...| -virus sprids med tamfåglar.Man fruktar "världsspridning". BIX: 12/97 458 IV, 8988...| BIX: 125 XXIX,125 XXX. 8989...| -fågelinfluensan sprids igen. Masslakt på flera håll i Asien. BIX: 1/04 795 I+II 8990...| -konstaterad spridning (där människor avlidit) i Taiwan,Thailand,Japan,Sydkorea 8991...| och Vietnam. BIX: 1/04 795 II 8992...| 8993...|INGRID svensk kronprinsessa och dansk drottning 7, BIX: 334,348, 8994...| BIX: 115 XIII+XXV,116 VII 8995...| 8996...|Inka kultur och arkitektur BIX: 343 D,820,844, 8997...| 8998...|Inlandsbanan (Kristinehamn-Gällivare). Sveriges förnämsta turist- 8999...| turistled läggs ned. Het debatt mellan kom.min.Georg Andersson 9000...| (s) och Norrlandsjournalisten Kristina Falkengård. BIX: 4/91 384. 9001...| -ett TV-team reste sträckan. Man intervjuade så gott som alla 9002...| berörda parter.Bitterhet och resignation. BIX: 9/91 391 9003...| -ett års respit av den nye borgerlige kom.min. BIX: 10/91 392 9004...| -Kristina Falkengård rosar "sin" kära järnväg. BIX: 2/92 397 9005...| -framtiden säkrad? Debatten fortsätter. BIX: 3/92 398 9006...| -osäkerheten inte slut. BIX: 7/92 402 9007...| -åter "vara eller inte vara". BIX: 11/95 123 XXI 9008...| - -"- -"- -"- -"- BIX: 8/97 458 I 9009...| -åter räddad med nya BIX: 50 milj.kronor. 9/97 458 II 9010...| 9011...|Inspelade ljudets historia BIX: 332 I + II 9012...| 9013...|Internet - världsomspännande computernät. I.äv.använd i "datordri- 9014...| ven brottslighet,oåtkomlig för lagar. BIX: 10/95 444 9015...| -(se även under släktforskning). 9016...| -åter rapport om "urspårning". BIX: 3/96 448 9017...| -Telia blev Felia efter dataintrång. BIX: 3/96 448 9018...| -"Internet-agenter" BIX: 7/96 450 9019...| -börjar bli felinriktad. För mycket kommersiellt. BIX: 8/96 124 XIV 9020...| -lagskipning efterlyses för Internet. BIX: 9/96 451 9021...| -USA ska försöka lagstifta mot porr på I. BIX: 3/97 455 9022...| -att handla genom dator allt vanligare. BIX: 7/97 457 9023...| -momsfri handel för svenska r på Internet BIX: 8/97 458 I 9024...| -Radio Islams hemsida registrerar svenska judar. BIX: 11/97 125 XXVI 9025...| -"årets man" 1997 i USA:Andrew Brew (Intels uppfinnare). BIX: 12/97 125 XXIX 9026...| -om spridningen i Sverige. BIX: 12/97 125 XXIX 9027...| -internationella skivindustrin drabbas av Internet. BIX: 2/99 458 XI 9028...| 9029...|Intervjuer och intervjuare och röster. Se under resp.namn eller Röster! 9030...| Serierna: BIX: 458,529,600,706,739,742. 9031...| 9032...|Intifada, det palestinska upproret. Israel-Palestina-band! 9033...| 9034...|Intolerans. Jan.2001 Stockholm: Internat.forum mot Intolerans. BIX: 792 II 9035...| 9036...|Intressanta personer. BIX: 739-serien + 706-serien + 600-serien + 742-serien, 9037...| 9038...|Invandrare. En kurdisk invandrarflicka "hedersmördades" av sin far.Svenska 9039...| medborgare mycket upprörda. Händelser. Jättebegravning i Uppsala Dom- 9040...| kyrka. BIX: 2/02 793 II+III,458 XXV 9041...| 9042...|IRA (Irlänska republikanska armén) orsakar kaos i London med åter- 9043...| kommande bombdåd. BIX: 2/92 120 V 9044...| -4 nya bombdåd i London BIX: 10/92 120 XXIII 9045...| -nya bombdåd.Sorg och elände för vanl.pers.i London. BIX: 12/92 120 XXXI 9046...| -Ira-sprängning av gasverk i nordöstra England. BIX: 2/93 121 VI 9047...| -bombdåd i London:skador för BIX: 10 mill.kronor,många skadade, en 9048...| död. BIX: 4/93 121 XII 9049...| -bombdåd mot oskyldiga i hotel i Belfast. BIX: 5/93 121 XIX 9050...| -forts.terrorn;"ska kosta engelsmännen pengar". BIX: 5/93 121 XX 9051...| -samhället betalar IRA i form av narkotika,illegal kopiering och 9052...| antikviteter. BIX: 8/93 121:B 9053...| -bombdåd i Belfast. Många döda och skadade. BIX: 10/93 121:J 9054...| -eng.premiärminister sträcker ut handen,men nej... BIX: 11/93 121:L 9055...| -deklaration England-Nordirland för att få slut på våldet. Eng. 9056...| regering i kontakt med Sinn Fein,den politiska grenen. BIX: 12/93 9057...| Fr.eng.Sat.TV BIX: 12/93 741 I 9058...| -IRA:s roll i samhället ifrågasätts. BIX: 3/94 741 I,122 VII 9059...| -attacker mot Londons Heathrow's flygplats BIX: 3/94 741 I, 122 VII 9060...| -3 dag vapenvila är inte nog för fred anser England. BIX: 5/94 741 I 9061...| -efter BIX: 25 års terror - vapenvila.Hur länge? 8/94 741 I-II 9062...| -även protest.terrorgrupper lägger ned vapnen. BIX: 10/94 741 II 9063...| -SinnFein:s ledare för första gången i London med tillstånd. BIX: 11/94 122:28 9064...| -demonstr.mot våld och för samförstånd. Men mer britt.trupper till 9065...| Nordirland. BIX: 2/96 741 III 9066...| -dokument funna visande att nya IRA-attentat i London planerats.Spräng- 9067...| medel för minst BIX: 30 attentat gömda. 7/96 741 IV 9068...| -lamslog London efter bombhot. BIX: 4/97 741 IV,125 X. 9069...| -IRA avväpnar och katoliker och protestanter enas bättre. BIX: 11/99 741 VI 9070...| -IRA tänker regera tillsammans med unionisterna. BIX: 5/00 741 VI,791 IX 9071...| -ledande IRA-man var engelsk agent. BIX: 5/03 741 VIII:4 9072...| 9073...|IRAK under Mellanösternkrisen "Desertstorm" 1990-1991: 9074...| (se även under Mellanösternkrisen) 9075...| -Irak har problem med grannarna BIX: 7/90 99 XI. 9076...| -Irak invaderar Kuwait 2 aug.1990,Historik.EG-och FN-sanktioner, 9077...| kommentarer av Bush,Thatcher,Carlsson och Andersson. BIX: 70,70 B,99 XI. 9078...| -sätter Irak in gas i konflikten? Så regerar en diktator. BIX: 99 XII, 9079...| -Iran-Irak utväxlar fångar,ibland sen BIX: 10 år. aug. 1990 99 XII. 9080...| -Irak tar vä.länningar som gisslan i M-östenkrisen i BIX: 8/90 9081...| och pres.Bush reargerar mycket skarpt BIX: 99 XII. 9082...| -rapporter från Mellanösternkrisen 1990 BIX: 99 II,70 B,99 XIII, 9083...| -Iran-Irak mot försoning.Diplom.förbindelser.Irak hoter hänga 9084...| amerikaner i Kuwait BIX: 9/90 70 C. 9085...| -Saddam Hussein i Irak förklarar heligt krig BIX: 70 C. 9086...| -irakisk v.premiärminister i hetsig presskonferens BIX: 10/90 99 XV. 9087...| -irakisk tortyr och våldtäkter i Kuwait i BIX: 10/90 99 XV. 9088...| -Kuwait-gisslan=irakisk sköld vid ev.USA-anfall.1990 BIX: 99 XVI. 9089...| -alla i Iraks gisslan ska släppas, men... BIX: 19 nov.1990 99 XVII 9090...| -nya skarpa FN-resolutioner mot Irak BIX: 99 XVIII. 9091...| -svensk gisslan i Irak fri. I FN vittnas om Irakiska grymheter i 9092...| Kuwait,USA "sträcker ut handen" BIX: 11/90. 99 XVIII,70 C. 9093...| -börjar Irak vekna i Mellanösternkrisen 1990??? BIX: 12/90 99 XVIII 9094...| -släpper hela internationella gisslan BIX: 12/1990 70 C,99 XIX. 9095...| -Irak förbereder allmänheten på krig BIX: 12/90 99 XIX. 9096...| -irakiska hämndaktioner i händelse av anfall BIX: 12/90 99 XX. 9097...| -sammanbrott i fredsförh.med USA.Utr.min.-kommentarer BIX: 70 C,100 I 9098...| -Irak närmare krig,demonstr.för sin pres. BIX: 100 I. (100 II). 9099...| -natt BIX: 16-17 jan.1991 utbröt kriget Irak - västlig allians,repo- 9100...| tage,kommentarer och krigssceneri BIX: 100 II. 9101...| -vissa irakiska framgångar i kriget BIX: 100 III. 9102...| -behandlar krigsfångar mot Geneve-konventionen BIX: 1/91: 100 III 9103...| -krigsrapporter under BIX: 1/91 100 III-IV 9104...| -förlustsiff.i Mellanösternkriget.Psykolog.krigsf. BIX: 1/91: 70 C 9105...| -historia,utveckling och penetrering av kriget 1991 BIX: 70 D. 9106...| -hotar mörda Egyptens pres.och utföra biologisk terror,men det 9107...| finns opposition t.ex."Radio Fria Irak" BIX: 100 IV. 9108...| -saudiarabisk stad intagen men återtagen av FN-all.,omgrupperar 9109...| till obegriplig "offensiv" jan.-febr.1991.Dessertörer. BIX: 100 IV 9110...| -kallsinnig till omvärldens vädjanden och kritik BIX: 2/91: 100 IV 9111...| -många civila offer vid de allierades bombningar. BIX: 2/91: 100 V. 9112...| -fredstrevare eller taktisk fint av Irak BIX: 2/91: 100 V. 9113...| -sovjetisk fredsplan för I.förkastas av FN-alliansen som ger 9114...| Irak behårt ultimatum.Pres.Bush-tal.Trupperna.De slutliga mark- 9115...| striderna runt Kuwait. BIX: 2/91. 100 V 9116...| -Irak slår till reträtt från Kuwait men uppfyller inte alla BIX: 12 9117...| FN-resolutionerna,därför fortsätter kriget.Kl. BIX: 00.00 25-26 febr. 9118...| och BIX: 07.00 26 febr.1991.Långt inslag om läget. 70 E, 100 VI. 9119...| -går på luddigt arabmanér med på alla BIX: 12 FN-resolutionerna ,har 9120...| skövlat,mördat,våldtagit och saboterat i Kuwait. BIX: 2/91. 100 VI 9121...| -kl. BIX: 03 den 28 febr.1991:Irak "ger sig","kriget är slut" 9122...| (am.pres.) (hör även under rubrik Kuwait) BIX: 100 VII 9123...| -"Gulfkriget" el."Kuwaitkriget" på 3 band från sv.TV BIX: 6/96 90 XI-XIII 9124...| -Iraks grymheter kom i dagen när Kuwait befriades,fångutväxling, 9125...| anlagda oljebränder,dåliga sovjetiska vapen m.m. BIX: 3/91 100 VII 9126...| -begynnande revolt i Irak!?Det rebublikanska gardet slår dock 9127...| ned upproren. Missären i södra Irak. BIX: 3/91 100 VII 9128...| -uppbyggnadsplanerna BIX: 3/91 100 VIII,70 E. 9129...| -pres.-tal om framtid,demokrati och upproren. BIX: 3/91. 100 IX. 9130...| -massiv kollaps.Svält,epidemier och pol.kaos BIX: 3/91 70 D,100 IX. 9131...| -pres.Saddam Hussein stal fr.statsinkomsterna. BIX: 3/91.100 IX. 9132...| -chockat av FN:s säkerhetsråd-krav vid vapenvila. BIX: 3/91.100 IX. 9133...| -kurder erövrar städer,anklagar USA för passivitet. BIX: 3/91 100 IX 9134...| -reg.styrkor framgångsrika mot rebeller.Flyktingström. BIX: 100 X. 9135...| -kurderna jagade. FN-resolution mot Irak. BIX: 4/91 100 X,100 XI. 9136...| -skakande reportage från flyktingströmmen vid gränsen Iran-Irak, 9137...| den int. hjälpen har inte nåt dit ännu. BIX: 4/91 100 XII. 9138...| -Irak lovar kurder självstyre, men det misstros. Flyktingläger 9139...| etableras i norra Irak under allierat beskydd. BIX: 4/91 100 XII. 9140...| -bygger åter upp sin krigsmakt. BIX: 4/91. 70 E. 9141...| -gömt uran trots krigets alla bombningar. BIX: 5/91. 100 XIII. 9142...| -lättar på censur och näpsar Jordanien. BIX: 5/91 100 XIII. 9143...| -Bagdad byggs åter upp och utreseförbud hävs. BIX: 5/91 100 XIV. 9144...| -kärnvapenavväpning och BIX: 30 milijarder/år i skadestånd. 70 F. 9145...| -från förödelsen i söder - hamnstaden Basra.5/1991.Barnadödlig- 9146...| heten katastrofalt stor inom närmaste året. BIX: 70 F,(100 XIV). 9147...| -Irak förlorade mer inv.under Gulfkrigets BIX: 43 dagar än under 9148...| det 8 åriga kriget mot Iran på BIX: 80-talet. 5/91. 100 XV. 9149...| -I.bluffar om sin uranbearbetning BIX: 6/91.70 F,100 XVII. 9150...| -tvungen erkänna sin uranbearbetning 9 juli 1991. BIX: 100 XVII. 9151...| -I.hotas av USA pga ignorans av kurdproblemet och bluffen 9152...| om sin kärnvapenindustri.FN-delegaten svamlar. BIX: 7/91.100 XVIII 9153...| -har fler och värre vapen än som erkännes. Juli 1991. BIX: 100 XIX. 9154...| -ett år efter invasionen av Kuwait. 2 aug. 1991. BIX: 100 XIX. 9155...| -hade nervgasstridsspetsar klara under Kuwaitkriget.Detta hade 9156...| förnekats.FN undersöker. BIX: 9/91 100 XXI 9157...| -Irak idag i skuggan av övriga världhändelser. BIX: 9/91 70 G 9158...| -hindrar FN leta efter kärnvapen/forskning. BIX: 9/91.100 XXII,70 F 9159...| -innehav av kärnvapenutrustning kommenteras. BIX: 9/91. 70 F 9160...| -varnas av FN gen.USA:s pres.Bush BIX: 9/91 100 XXII 9161...| -FN-bevis om Iraks kärnvapenutveckling. BIX: 9/91 100 XXIII 9162...| -militär trakaserar flyende irakiska kurder. BIX: 12/91 70 F 9163...| -rapport facit 1991 BIX: 100 Spec. 9164...| -irakisk terror mot egna landsmän i söder. BIX: 1/92 70 F 9165...| -am.general om Saddam Hussein,f.d.am.krigsfångar,förlustsiffror 9166...| starkt överdrivna. BIX: 1/92 (fr.TV-stationer CBS+ABS) 394 9167...| -Bagdad och Basra ett år efter kriget.TV-reportage BIX: 1/92 70 F 9168...| -ett år efter kriget i Irak. TV-rapport bl.a.från Bagdad BIX: 120 II 9169...| -FN:s Säkerhetsråd varnar. I.vill ej visa vapenprod. BIX: 2/92.120 III 9170...| -Irak fortsätter att trotsa FN:s dekret BIX: 3/92 120 V 9171...| -Irak godkände FN:s vapeninsp.efter hot om vapeningr. BIX: 7/92 70 H 9172...| -lider under FN-sanktionerna.Eng. reportage. BIX: 7/92 70 H,120 XVIII 9173...| -2-års återblick på Kuwaitinvasionen BIX: 8/92 70 H 9174...| -Irak "utelåser" åter vapenletande FN-observ. BIX: 8/92 120 XVIII 9175...| -pres.Hussein jagar giriga irakiska köpmän. BIX: 8/92 70 H 9176...| -shiamuslimer trakaseras av I. FN-hot om bombning BIX: 8/92 120 XIX 9177...| -I. hävdar fortfarande rätten över Kuwait. Arabvärlden idag. 9178...| BIX: 9/92 70 H 9179...| -oppositionen mot Sadam Hussein i möte inom I. BIX: 9/92 120 XXII,70 H 9180...| -svenska lantmätare i fara vid gränsbestämning. Iraks utlands- 9181...| tillgångar beslagtas av FN:s Säkerhetsråd. BIX: 10/92 120 XXII 9182...| -snabb återuppbyggnad efter Gulfkriget BIX: 10/92 70 H,120 XXIV 9183...| -irakiska och turkiska kurder och PKK i blodiga strider i ett 9184...| enda sammelsurium. BIX: 11/92 120 XXVI 9185...| -nästan helt uppbyggt efter Gulfkriget. Flyktingar från Irak. 9186...| Presidentmakten "naggad i kanten". BIX: 11/92 120 XXVII 9187...| -från Bagdads gator. Om FN-sanktionerna. BIX: 11/92 120 XXVIII 9188...| -rustar Irak upp igen mot Iran? BIX: 12/92 70 J 9189...| -irakiskt flygplan nedskjutet inom FN;s säkerhetszon. USA var 9190...| nar. Irak svarar. BIX: 12/92 120 XXXII 9191...| -"retas" med västmakterna. Vapenskrammel. BIX: 1/93 121 I 9192...| -utmanar väst. Ex.Tv-utsändn.mitt i natten i Sverige. BIX: 8/93 70 J 9193...| -irakiska soldater stal mängder av vapen vid gränsräd in i 9194...| Kuwait. FN-personal åskådare. BIX: 1/93 121 I 9195...| -tredje vapenstöld-räden in på Kuwaitområde trots FN-fördömande. 9196...| När tryter FN:s tålamod? BIX: 1/93 121 II 9197...| -efter 4:de vapenstölden "så small det". Irak anfölls av BIX: 120 st 9198...| västallierade flygplan. Då meddelade Iraks FN-ambassadör att 9199...| nu skulle landet rätta sig efter FN-resolutionerna.Samtidigt 9200...| hetsar pres.Hussein sina vapenslag mot fienden. Araber talar 9201...| alltid med kluvna tungor. BIX: 1/93 70 J,121 II,724 V, 9202...| -ny varning till I., Bagdadrapport. Pres.Bush orsak till Iraks 9203...| omedgörlighet till uppgörelse, anser man. 9204...| -irakiskt plan nedskjutet i norr,resulterar? i långt pres.tal av 9205...| Saddam Hussein, som resulterar? i att BIX: 30 kryssningsrobotar 9206...| från am.hangarfartyg över förmodad kärnvapenfabrik i förstad 9207...| till Bagdad. BIX: 1/93 724 VII + 70 J + 121 II. 9208...| -västalliansens ideliga attacker mot I. har givit dem mycken 9209...| kritik och pres.Saddam Hussein mycket goodwill i arabvärlden. 9210...| BIX: 1/93 (delvis CNN direkt) 70 K,121 II,724 VI,726 II 9211...| -Iraks hållning till USA bättre efter pres.skiftet,tror ambassa- 9212...| dör Ekéus.Saddam Hussein gav Clinton olivkvist. BIX: 1/93 121 II 9213...| -resultat av FN-sanktionerna;armod och barnsvält.Mer medicin mot 9214...| tillfångatagna svenskar. BIX: 2/93 70 K + 6/93 121 XXIII 9215...| -milda tongångar från Irak. BIX: 3/93 121 VII 9216...| -amerik. missilanfall mot Bagdad - en straffåtgärd för påstått 9217...| attentatsförsök mot f.pres.Bush. BIX: 6/93 724 VIII+IX,(121 XXIII) 9218...| -Bagdad efter anfallet BIX: 27 juni 1993. Kom. 6/93 121 XXIII,70 K, 9219...| BIX: 724 VIII, 9220...| -Irak varnar för hämndaktioner. USA tänker straffa terrorister 9221...| mycket hårt. BIX: 6/93 70 K. Irakisk utr.min.dementerar hämnd- 9222...| begäret hos irakierna BIX: 7/93 121 XXIX 9223...| -på kollisionskurs med FN. BIX: 70 K,121 XXIX+XXX, 9224...| -barnen lider under västs sanktioner mot landet. BIX: 8/93 121:B 9225...| -jagar shiamuslimska träskaraber med gas och torrläggn. BIX: 11/93 121:L 9226...| -mera om folk-och miljömordet i "Edens Lustgård" mot träskaraber- 9227...| na. BIX: 122 XXII, 811,70 M, 9228...| -Husseins ställn.inte så stark längre?! BIX: 1/94 70 K 9229...| -ekonomin urusel.Regeringsombildn.Hussein desperat. BIX: 5/94 70 K 9230...| -massakrerar kurder i irakiska Kurdisan. BIX: 6/94 70 K 9231...| -Saddam Hussein förbjöd allt nöje i landet. BIX: 7/94 122 XVII 9232...| -IRAK-band (eget) BIX: 70 M 9233...| -4 år sen Kuwait-kriget (Gulf-kriget) började. Diktaturregimen 9234...| skapar kriminella element. Avrättningar av officerare. BIX: 8/94 9235...| BIX: 70 M 9236...| -Sverige tryckte obligationer för I. Medlade samtidigt mellan 9237...| Irak och Iran år 1985. BIX: 9/94 122 XXII 9238...| -medborgarna gillar sin diktator trots eländet. BIX: 10/94 70 M 9239...| -religion för att vinna poäng i omvärlden. BIX: 10/94 70 M,122 XXIV 9240...| -I.drar samman trupper i söder mot Kuwait. USA och England flyt- 9241...| tar fartyg,flyg och mil.personal till området. BIX: 10/94 724 XIII, 9242...| BIX: 122 XXIV-XXV,70 M 9243...| -pres.Clinton varnar. Irak lovat dra tillbaka trupper men det 9244...| går tydligen långsamt. BIX: 10/94 70 M,724 XIV,122 XXV 9245...| -rysk utr.min.försöker "lätta på trycket". Irak erkänner Kuwait 9246...| som suverän stat. Godkänner FN:s gränsdragn. Saddam Hussein 9247...| lyckades med att splittra Säkerhetsrådet. BIX: 10/94 70 M 9248...| -Irak fjäskar för Ryssland.Till vilken nytta? BIX: 11/94 122:28 9249...| -erkänner officiellt Kuwait. BIX: 11/94 726 IX 9250...| -USA vill ha fortsatta sanktioner,ej Ryssl.o.Frankr. BIX: 3/95 70 M 9251...| -4 års sanktioner har drabbat Irak. Det var 5 år sen man invade- 9252...| rade Kuwait. Återblick sen 1991. FN-förhandl.Ekéus kom. BIX: 8/95 70 M,123 XV. 9253...| -sammanfattning - återblick fr. 1991 BIX: 8/95 70 M 9254...| -irakisk minister hoppade av. "Knakar Husseins välde"? Ovilja att 9255...| förstöra sina biologiska odlingar av stridsmedel. BIX: 8/95 123 XVI, 70 M. 9256...| -efter avhoppet vill Irak "förklara".Dagsläge i Irak och Bagdad. BIX: 8/95 70 M 9257...| -längre CNN-intervju med Iraks premiärminister Tariq Aziz, med anl.av 9258...| det irakiska avhoppet. Irak erkänner att en atombomb nästan 9259...| var färdig efter Kuwait- kriget.Rolf Ekéus kom. BIX: 8/95 739 VIII och 70 M. 9260...| -ministern vill hem igen. Mot halshuggning??? BIX: 2/96 70 N 9261...| -ökad spänning Irak-USA pga hot mot Kuwait igen.Men Irak mjuknar.FN-förh.Ekéus 9262...| kom. BIX: 8/95 70 M,724 XVI 9263...| -I. tänkte skicka iväg missiler med kemiska och biologiska vapen mot 9264...| grannländers huvudstäder 1990-91. BIX: 70 M 9265...| -val med en pres.kandidat.Sanktionsoffer visas för världen. Fattiga allt 9266...| fattigare. Dagsreportage BIX: 10/95 70 M. Ytterligare om pres.-valet. 10/95 444 9267...| -bönder odlar nu allt möjligt och mår bättre. BIX: 10/95 123 XX,70 M 9268...| -en hel generation barn skadade av FN-sanktionerna. Saddam Hussein har 9269...| biologiska vapen. Folket lider. BIX: 1/96 + 5/96 70 N 9270...| -1000-tals irakier smugglade till Sverige med liga. BIX: 2/96 124 IV 9271...| -Saddam Husseins svärsöner flydde till väst. Efter 6 mån.kom de hem och 9272...| halshöggs av sina kusiner. BIX: 2/96 124 V,70 N,448 9273...| -får åter sälja olja internationellt. Barn men ej Saddam Hussein har 9274...| lidit av omvärldens sanktioner. BIX: 5/96 70 N 9275...| -irakiska fabriker med tillv.av biologiskt stridsmedel föstörs under 9276...| FN:s överenseende. BIX: 6/96 70 N 9277...| -FN släpper tillfälligt på sanktionerna. BIX: 7/96 70 N 9278...| -kurder mot kurder och Irak "faller in" i striderna. USA hotar och 9279...| missilattackerade sö.Irak. Dags igen? BIX: 9/96 70 N,124 XVI 9280...| -USA missilattackerar Iraks sö.del som bestraffning för övergreppen 9281...| mot kurderna i norr.Div.kom fr.USA och Irak.Del av Saddam Hussein- 9282...| tal. USA:s Clinton-tal. BIX: 9/96 70 N,724 XX,124 XV 9283...| -am.CIA har spenderat över BIX: 600 milj.kronor på försök att störta 9284...| Saddam Hussein. BIX: 9/96 70 N,724 XX 9285...| -intern.sanktioner har skakat I.,men Saddam Hussein sitter säker. Åter 9286...| tillåtet att sälja olja (men mot medicin). BIX: 12/96 70 OP. 9287...| -Saddams son lönnpåskjuten. BIX: 12/96 124 XXI 9288...| -fortsätter sina giftiga upprustningar i lönn. BIX: 2/97 125 VI 9289...| -saboterar FN-undersökningar om ev.upprustning. BIX: 6/97 125 XIV 9290...| -FN-bevis för att det finns massförstörelsevapen i Irak. BIX: 6/97 70 OP 9291...| -FN:s inspektör i I.efter Kuwait-kriget,Rolf Ekéus,slutar.Intervjuas 9292...| om irakisk mentalitet. BIX: 6/97 70 OP 9293...| -ska FN lätta på sanktionerna mot I.,trots vetskap om dolda kemiska 9294...| och biologiska vapen. Rolf Ekéus,f.d.FN-mannen i Irak, 9295...| kommenterar. BIX: 8/97 70 OP,125 XX. 9296...| -Irak beskyller Iran för attack inne i Irak. BIX: 9/97 125 XXIII 9297...| -Irak hindrade amerikaner att i den internationella vapeninspektions- 9298...| styrkan utföra sitt FN-arbete med kontroll av ev.förstörelsevapen- 9299...| tillverkning inne i I. BIX: 10/97 70 OP,124 XXV,725 I. 9300...| -hotar skjuta ned amer.spion-plan.Förhandlingar. BIX: 11/97 70 OP,125 XXVI 9301...| -fortsatt nochalans mot FN.Mobiliserar mot ev.am.anfall. BIX: 11/97 70 OP, 125 XXVI 9302...| -FN:s Säkerhetsråd fördömde åter Irak. Irak uppmanar alla arabländer 9303...| att attackera amerikanska intressen i världen. USA "laddar upp" i 9304...| Persiska Viken. Alla FN-observatörerna i Irak lämnade landet. BIX: 11/97 9305...| BIX: 125 XXVI,725 I,70 OP. 9306...| -diverse om krisen Irak-FN BIX: 11/97 70 OP,70 S,70 T,125 XXVII 9307...| -en milj.barn undernärda barn i Irak. FN får inspektera Saddams drygt BIX: 50 palats. 11/97 70 S 9308...| -sv.FN-inspektör kallad "spion". Matransoner skärs ned. Helomvändning: 9309...| FN får inspektera Saddams palats. BIX: 11/97 70 T 9310...| -Saddam=äkta opolitlig arab;ändrar sig åter om sina palats. BIX: 11/97 70 S+T 9311...| -förlängt FN-tillstånd att sälja olja mot matleveranser. BIX: 12/97 70 S 9312...| -hade inte USA dåligt stöd från andra Säkerhetsrådsmedlemmar,så hade man 9313...| ingripit militärt. Tålamodet tryter. BIX: 12/97 70 S 9314...| -"Saddam leder på poäng" i kampen FN:s Säkerhetsråd och I. BIX: 12/97 125 XXIX 9315...| -Irak anklagar USA för att ha placerat ut biologiska krigsmedel i Irak 9316...| i akt och mening att få föra ett konversionellt krig mot Irak. BIX: 12/97 70 S 9317...| -pansarskott mot FN-högkvarter i Irak. BIX: 1/98 789 I 9318...| -I.hindrade åter en FN-undersökningsgrupp m amerikaner att utföra arbete 9319...| i Irak.Tre sv.korrespondenter penetrerar och Rolf Ekéus intervjuas. 9320...| FN:s Säkerhetsråd enades till sist om ny varning. BIX: 1/98 70 S,789 II. 9321...| -amerikanerna lämnar Irak och lämnar tillfälligt? plats öppen för Frankrike och Ryssland att 9322...| bestämma och undersöka. BIX: 1/98 70 S 9323...| -Irak använder fångar för att testa stridsmedel!? BIX: 1/98 70 S,789 II 9324...| -upptrappning...England skickar hangarfartyg till Pers.Viken. BIX: 1/98 70 S 9325...| -"- "alla FN-tjänstemän ut ur I. om inte sanktionerna sedan 7 år slutar" (Saddam 9326...| Hussein). BIX: 1/98 70 S,789 III 9327...| -diplomatin "slut".Saddam Hussein vill ha bort alla utlänningar. BIX: 789 III 9328...| -USA:s pres.Clinton vände sig direkt till Saddam Hussein med en varning i sitt årstal till 9329...| nationen. BIX: 1/98 789 III,724 IX 3., 9330...| -Saddam Hussein varnar USA och USA skärper tonen. Internationell lobbing 9331...| ska få över världens länder på USA "bomblinje" mot Irak. BIX: 1/98 789 III,70 SS 9332...| -svenska oppositionspartier utesluter inte bombningsidén,men soc.dem.har som vanligt inga 9333...| raka besked. BIX: 1/98 789 III 9334...| -fram och tillbaka i irakisk politik.Int.sändebud i kö hos Saddam Hussein. 9335...| Bara Kuwait och Israel godtar USA:s "bombidé". BIX: 2/98 70 SS,789 III 9336...| -ryske pres.Jeltsin varnar för "världskrig" om USA går för 9337...| långt i Irakkrisen. BIX: 2/98 70 SS,789 IV 9338...| -relationerna Tyskland-Irak försämrade p gr av en kärleksaffär. BIX: 2/98 70 T 9339...| -am.pres.Clinton och eng.premiärminister Blair i möte om I. BIX: 2/98 70 T,789 IV, 725 III 9340...| -am.uppladdning i Persiska Viken. BIX: 2/98 70 SS,725 III 9341...| -ryssarna försöker spela ut USA från världsopinionen i Irakkrisen. 9342...| BIX: 2/98 789 IV,744 III 9343...| -Kanada och Australien "stöttar" USA. BIX: 2/98 789 IV 9344...| -ryska leveranser av "vapen" till Irak nu, USA levererade biologiska stridsmedel 9345...| till Irak under IRAK-IRAN-kriget år 1980-88. Inget att lita på! BIX: 2/98 789 IV 9346...| -Irak förfogar över kemiska och bioligiska vapen förmodar man.Sv.professor förklarar förlopp 9347...| om giftet Antrax kommer löst. BIX: 789 IV,458 VI. 9348...| -utr.ministern i hård polemik med svensk utr.min.om förhåll.till FN. BIX: 2/98 789 IV 9349...| -FN:s gen.sekr.Annan ska välja mellan krig och fred. Hans svåraste beslut någonsin. Dessutom 9350...| kommentar om Rysslands diplomati mot USA i Irakkrisen. 9351...| Röster:TareqAzis,am.pres.Clinton,gen.sekr.Annan. BIX: 2/98 789 IV, (70 SS) 9352...| -det finns opposition i Irak. BIX: 2/98 70 TT 9353...| -FN-kameror övervakar många av Iraks industrier. BIX: 2/98 70 SS 9354...| -äv.Iraks befolkning drabbas vid "rätt"am.bombträff BIX: 2/98 789 IV 9355...| -det finns många i USA som inte delar USA:s Irakpolitik - exempel vid 9356...| utr.min.Albright-tal. BIX: 2/98 725 III 9357...| -svensk forskare,väl insatt i vapenindustrin i Irak,förklarar orsaken 9358...| till Gulf/Kuwait-kriget 1991 och krisen med FN/USA 1998. BIX: 2/98 458 VI 9359...| -FN:s gen.sekr.Annan lyckades få en uppgörelsen med I. USA:s krigshot 9360...| bilagt för tillfället!? BIX: 2/98 70 SS,789 V 9361...| -uppgörelsen,reaktioner i arabvärlden,röster,FN-chefen. BIX: 2/98 70 SS,789 V, 9362...| BIX: 724 IX 3.,70 TT. 9363...| -om den interna politiken för mil.makt och mot egna folket. BIX: 2/98 70 TT 9364...| -USA och England får ej med övriga i Säkerh.rådet om hård resulution mot 9365...| Irak. Tareq Aziz "tar munnen full". BIX: 2/98 70 SS 9366...| -vill försonas med sina grannar. BIX: 3/98 70 TT 9367...| -FN:s gen.sekr.varnade Irak i ord,som ant.tillfredställde alla i Säker- 9368...| hetsrådet, för att bryta det nya avtalet. BIX: 3/98 789 V,725 III 9369...| -flera reportage om vardagen i Irak. BIX: 3/98 70 TT + 70 SS 9370...| -7 år efter FN-sanktionerna påverkas irakiernas vardag enormt.Framför- 9371...| allt barnen lider.Sjukvården har kollapsat.Skakande reportage. BIX: 3/98 70 TT 9372...| -inget USA-anfall på Irak, lovade pres.Clinton FN-chefen. BIX: 3/98 70 SS 9373...| -Irak stoppade åter FN:s Undersökningskommission.Nya FN-varningar. BIX: 8/98 789 XIII,70 SS 9374...| -shiamuslimer från Iran besöker landet. En normalisering??? BIX: 8/98 70 TT 9375...| -åter trotsar I.FN.Chefen för vapeninspektionerna i Irak besöker Sverige Förklarar 9376...| läget. BIX: 9/98 70 TT,789 XV 9377...| -nytt sensationellt avhopp av Saddams halvbror.+ Om tillv.av kärnladdningar. BIX: 10/98 70 TT 9378...| -fortsatt bluffande om kemiska stridsmedel.(kort). BIX: 10/98 70 TT,789 XVIII 9379...| -Irak bryter totalt med FN:s vapenövervakare. BIX: 10-11/98 70 TT,789 XVIII 9380...| -åter hotar USA och England m. Nya bombningar av det utarmade folket. BIX: 11/98 70 X,789 XIX 9381...| -Saddam Hussein gav efter vid USA-hot, men ingen tror på hans allvar. BIX: 11/98 70 X,789 XIX 9382...| -Irakkrisen 1998 i belysning. (TV:s 8 Dagar.Långt) BIX: 11/98 70 X 9383...| -attentat mot man nära Saddam Hussein. BIX: 11/98 70 X 9384...| -FN:s vapeninspektörer lämnade Irak och operation "Desertfox" inleddes 9385...| av England och USA. Kryssningsmissiler regnade över Bagdad i 3 dagar. 9386...| Säkerhetsrådet var inte informerat. En hel värld protesterar mot 9387...| alliansen och ryska ambassadörer kallades hem från USA och England. 9388...| BIX: 12/98 950 I,789 XXI-XXII,(70 X + 70 X Spec.) 9389...| -efter missilattackerna - en utvärdering. Och sen då... BIX: 12/98 70 X Spec.789 XXII 9390...| -Irak besköt am.och brittiska plan över fri-zon i I. Utmaning som kan sluta med nytt 9391...| krigstillstånd. BIX: 12/98 70 X +70 X Spec. 9392...| -arbledare som inte stöder Irak är förrädare enl Saddam Hussein. Gav ej 9393...| hjälparbetare nya visum. BIX: 1/99 70 X 9394...| -gav inga nya visa till am.el.britt.FN-hjälparbetare,vill ha nytt folk från 9395...| FN från andra länder. BIX: 1/99 70 X 9396...| -flygstrid USA- och irak-plan i flygförbudsområde i Irak. BIX: 1/99 790 I 9397...| -amerikanska FN-medarbetare anklagas för spioneri. BIX: 1/99 790 I,725 VI 9398...| -f.d.chefen för FN:s vapeninspektörer svensken Rolf Ekéus bekräftar att 9399...| "spioneri kanske förekommit" efter Kuwaitkriget 1990-91. BIX: 1/99 790 I 9400...| -am. flygattack mot irakisk robotanäggning inom "förbjudna krigszonen" 9401...| i Irak. Detta var femte gången sen den massiva attaken i dec. 1998. BIX: 1/99 790 I,725 VI 9402...| -sanktionerna BIX: 1/99 790 I. 4/00 70 XI 9403...| -8 år eft.Gulfkriget firar I."segern". Kurdernas situation nu. BIX: 1/99 70 X 9404...| -Irak hårt drabbat av FN-sanktionerna: Medicin och reservdelar fattas. 9405...| Ungdomens utbildning "ligger efter". Landet allt fattigare, men 9406...| allt finns att köpa om man har pengar. BIX: 2/99 70 X 9407...| -Rysslamd rustar upp Iraks flygvapen. BIX: 2/99 70 X 9408...| -uranspill över civilbef.vid irakiska robotar mot am.-eng.flygattacker.Irakiska f.d.soldater 9409...| skadade när tanks träffats.Barn föds med missbildningar. BIX: 2/99 790 III 9410...| -låst läge nu Irak. Fattigt.Undernäring och stor dödlighet blan d barn. BIX: 3/99 790 IV 9411...| -sv.USA-ambassadören och f.d.vapenövervakningschef i I. Rolf Ekéus åter påtänkt som chef i 9412...| Irak. BIX: 1/00 9413...| -Irak drabbas hårt om Turkiet dämer upp vatten i flodernas början för konstbevattning. Även 9414...| Syrien kommer att få torrlagda åkrar och slut på driksvattnet. BIX: 1/00 785 III,791 I 9415...| -ny svensk på posten som FN:s vapeninspektörer i Irak. BIX: 2/00 791 II 9416...| -landet släpper inte in vapeninspektörerna från FN. BIX: 3/00 791 V 9417...| -FN-chef i Irak avgick i protest mot pågående FN-sanktioner. BIX: 3/00 70 XI 9418...| -4 miljoner studenter/välutbildade har flytt landet pga FN-sanktionerna. BIX: 4/00 70 XI 9419...| -var BIX: 10:de spädbarn dör under FN:s sanktioner mot Irak.Vad har hänt 9420...| på BIX: 10 sanktionsår? 6/00 70 XI,458 XVII 9421...| -FN:s sanktioner mot Irak drabbar folket och inte militärerna enligt 9422...| förre inspektören Butler. BIX: 6/00 70 XI 9423...| -har de nu BIX: 10-åriga sanktionerna mot Irak pågått för länge?Diskussion i TV:s "8 Dagar". 9424...| Förre chefsinspektören Rolf Ekéus intervjuas. BIX: 7/00 70 XI 9425...| -återblick på de BIX: 10 åren. Saddam Hussein sitter fortfarande säker men hans 9426...| medborgare lider. BIX: 17 jan.2001 70 XII,792 II 9427...| -engelsk/amerikansk flygattack nära Bagdad. BIX: 2/01 70 XII 9428...| -Irak och FN (USA) har åter börjat tala med varandra. BIX: 2/01 70 XII 9429...| -FN-sanktioner mot Irak ska bort nu enligt England och USA. BIX: 5/01 70 XII 9430...| -Iran gjordes ansvarig för en irakisk intern raketbeskjutningsattack. BIX: 7/01 70 XII 9431...| -Irak anser att drygt 9000 personer dog i landet pga FN:s 9432...| sanktioner bara under juni 2001. BIX: 7/01 70 XII 9433...| -irakiskt luftvärn sköt ned obemannat am.spaningsplan. BIX: 8/01 70 XII 9434...| -40-tal oppositionsbildande organisationer försökte få FN att sluta med 9435...| sanktionerna mot Irak. BIX: 3/02 70 XII,793 VI 9436...| -Sverige utvisade irakiska diplomater och kurirer. Irak har fabriker för kemisk 9437...| krigsföring gömda i civila hus m.m.komprometterade tillverkningar gömda. BIX: 3/02 793 VI 9438...| -England ense med USA om mil.ingripande i Irak i framtiden. BIX: 4/02 793 VII 9439...| -Saddam Hussein fyllde BIX: 65 år. 4/02 70 XII 9440...| -USA påstås ha en preliminär plan på hur Irak ska "knäckas".Detaljer. BIX: 7/02 70 XII 9441...| -fortfarande ingen uppgörelse om vapeninspektionerna. FN-misslyckande! 9442...| FN:s gen.sekr.Kofi Annan presstalar. BIX: 7/02 70 XIII,793 XI 9443...| -FN-inspektörerna i Irak "tvingades" av USA att utföra spionuppdrag vid 9444...| sidan om sitt egentliga arbete enligt ambassadör Rolf Ekéus,f.d.insp. BIX: 7/02 70 XII 9445...| -vapeninsp.-chefen Hans Blixt inbjuden till Bagdad. Öppning? BIX: 8/02 793 XII,70 XIII 9446...| -opposition-politiker från Irak på USA-besök. BIX: 8/02 70 XIII 9447...| -Ryssland och Irak tecknade samarbetsavtal framför näsan på USA. BIX: 8/02 70 XIII 9448...| -alltfler länder vänder sig emot USA:s Irakpoletik. BIX: 8/02 725 XXIX 9449...| -FN:s vapeninspektörers vara eller icke vara i Irak åter i diskussion.Rolf 9450...| Ekéus i intervju liksom journalist om Irak av idag. BIX: 9/02 70 XIII 9451...| -USA hotar allvarligt Irak. Koppling med Al Qaida-terrorister och ovilja mot att 9452...| ta emot vapeninspektörer är orsaken.Även England hotar och 9453...| kommer lägga fram bevis på Iraks koppling till Al-Qaida-terrorismen. 9454...| BIX: 9/02 70 XIII,793 XIII,741 VIII:3. 9455...| -Irak meddelade plötsligt att vapeninsp.får komma. "Snack" enligt USA och England. Bra 9456...| enligt Ryssland och Kina. BIX: 9/02 793 XIII,70 XIII 9457...| -Irak pratar "bullshit" och USA söker kongressens stöd för ett anfall mot 9458...| landet. BIX: 9/02 725 XXX Röd. 9459...| -spelet i FN om vapeninspektörerna. BIX: 10/02 793 XIII 9460...| -engelsk och rysk ledare diskuterade politiken mot Irak. BIX: 10/02 793 XIV, 744 X 9461...| -Irak och krigshotet från USA.Analys. "Irak efter Hussein Hussein"! BIX: 10/02 70 XIII 9462...| -reportage om folkomröstningen om Saddam Hussein. Ett BIX: 100%-igt stöd åt honom gav en 9463...| extra helgdag åt medborgarna. BIX: 10/02 70 XIII,793 XIV 9464...| -extra parlamentsammanträde om FN:s senaste resolution om vapeninspektörer 9465...| i landet.Irak kommer nog att följa resolutionen enligt vad Arabförbundet 9466...| tolkar - d.v.s.full FN-kontroll i Irak. BIX: 11/02 70 XIII,793 XV 9467...| -kurdstaden i norra Irak,Kirkürk,kommer att drabbas hårt om Irak anfalls. 9468...| Kirkürk har mycket stora oljefyndigheter. BIX: 11/02 70 XIII 9469...| -Irak accepterade FN-resolutionen om vapeninspektioner.Men USA misstror 9470...| ärligheten i Saddam Husseins löfte. BIX: 11/02 725 XXX:röd,70 XIII, 793 XV 9471...| -FN:s program "Olja mot mat" har hjälpt barnens situation i Irak. BIX: 11/02 70 XIII,793 XV. 9472...| -USA förbereder krig mot Irak. Övar strider i städer liknande Bagdad.Uppvisande "patriotism 9473...| på hög nivå". BIX: 11/02 725 XXX röd. 9474...| -intervjuer med v.premiärminister Tariq Aziz om kurder och USA:s krigshot. BIX: 12/02 9475...| BIX: 742 IV+V. (Om Aziz som utr.min., se under RÖSTER). 9476...| -Tareq Aziz överlämnade sig själv till amerikanerna då Irak besegrats i 9477...| Irakkriget 2003. Vem var han? BIX: 4/03 70 XVII 9478...| -Irak anklagade vapeninspektörerna för spioneri (innan de ens börjat 9479...| inspektera). BIX: 12/02 70 SS 9480...| -chefen för inspektörerna svensken Hans Blix i presskonferens före 9481...| Irakresan. BIX: 12/02 742 IV + V 9482...| -Saddam Hussein bad Kuwait om ursäkt för invasionen 1990. BIX: 12/02 70 XIII 9483...| -engelska trupper till området kring Persiska Viken pga Irakkrisen. 9484...| Exilkonferens med irakiska oppositionella i England. "Irak efter 9485...| Saddam Hussein" var temat. BIX: 12/02 70 XIII 9486...| -mer om exilkonferensen och om USA-uppladdningen. BIX: 12/02 793 XVI 9487...| -fl."turer" om Iraks vapendeklaration till FN. BIX: 12/02 725 XXX röd,70 XIII,793 XVI-XVII, 9488...| -Irak menade att nu förbereder USA och väst sig för krig mot landet.Invånare 9489...| kommer att fly till utlandet. USA håller inne med uppgifter om Irak! Varför? BIX: 12/02 793 XVII 9490...| -ordkriget mellan Irak och USA fortsätter.Men krig kan få förödande effekter 9491...| på USA:s ekonomi. BIX: 12/02 794 I,725 XX:röd 9492...| -kraftmätningen summeras ur irakisk synvinkel(och amerikansk). Hur starkt 9493...| sitter Saddam Hussein? BIX: 1/03 70 XIII 9494...| -"USA vill ha krig mot Irak för att komma åt oljan"! menar man i Irak. BIX: 1/03 70 XIII 9495...| -omvärlden för och emot Irak. BIX: 1/03 794 I,70 XIII 9496...| -Saddam Hussein i tal anklagade FN-inspektörerna för spioneri. BIX: 1/03 70 XIII 9497...| -längre initierat direktreportage fr.Bagdad inför krigshotet.Flera personer intervjuas. 9498...| Från TV BIX: 12 jan 2003. 70 XIV 9499...| -vapeninspektörerna inte nöjda med Iraks samarbete. BIX: 1/03 70 XIV 9500...| -Irak kommer att segra vid ett ev.krig menade Saddam Hussein i tal till innevånarna och 9501...| omvärlden. Så här är det i Irak idag - direkt. BIX: 1/03 70 XIV 9502...| -USA vill ge Saddam Hussein straffrihet och möjlighet till exil för att få 9503...| bort honom. (Hur dum får man vara?). BIX: 1/03 730 I,70 XIV 9504...| -Frankrike,Tyskland och Kina tänker i FN:s Säkerhetsråd försöka stoppa USA:s 9505...| hot om krig mit Irak.Men England skickar samtidigt 1/4 av sin armé 9506...| till Persiska Viken för ett ev.krig. BIX: 1/03 70 XIV,794 I,730 I 9507...| -div.kommentarer/röster efter första vapeninsp.-rapporten. BIX: 1/03 794 I 9508...| -eng.armén förbereds för 3-årig ockupation i Irak (vid ev.krig). BIX: 2/03 741 VIII:3 9509...| -am.utr.min.Colin Powell bevisade för FN:s Säkerhetsråd att Irak förfogade 9510...| över biol.vapen m.m.(Är detta tillräckligt för krig?) BIX: 2/03 742 III:2 9511...| -irakiska opp.män tränas och utbildas av amer.officerare i Ungern. BIX: 2/03 70 SS 794 II 9512...| -en tiondel av den amerikanska oljeimporten kommer från Irak. BIX: 2/03 794 II,730 I 9513...| -USA vill ha ny resolution mot Irak. "Saddam trotsar och hånar FN" enligt Bush. BIX: 2/03 730 I 9514...| -trots att inspektionschefen Blix meddelat att irakierna nu är mer meddelsamma, 9515...| så vill USA fortsätta krigshetsen och trots Tysklands, Frankrikes, Kinas, 9516...| Rysslands och Belgiens hållning i FN:s Säkerhetsråd. BIX: 2/03 794 II 9517...| -USA splittrar Europa och Nato i Irak-frågan men England är inte sämre. BIX: 2/03 730 I 9518...| -Irak är väl förberett för krig. Extra matransoner och vapen är utdelade. Nya vattenbrunnar är 9519...| borrade. BIX: 2/03 70 SS 9520...| -mycket om Irak-konflikten (FN:s Säkerhetsråd-tal med div.kommentarer 14/2 2003). 9521...| BIX: 2/03 70 XIV, 70 XIV Spec., 794 III 9522...| -15 febr. 2003 demonstrerade nästan 10 miljoner människor i världen mot USA:s planer på 9523...| krig mot Irak. Största opinionyttringarna på 30 år. BIX: 2/03 794 III 9524...| -extra möte i FN:s säkerhetsråd om krigshotet mot Irak. BIX: 2/03 70 XIV 9525...| -USA redo för krig och Saddam Hussein placerade mänskliga sköldar på strategiska 9526...| platser. 150 st - däribland svenskar. BIX: 2/03 794 III 9527...| -Englands premiärminister talade i engelska Underhuset: "Saddam Hussein bryr sig varken 9528...| om FN eller sitt eget folk"! BIX: 2/03 741 VIII:4 9529...| -svensk Röda Kors-man berättar om irakiska folkets vedermödor efter två krig 9530...| och 12 års sanktioner. Intervju. BIX: 2/03 70 XIV 9531...| -Irak kan tänkas anfalla sina grannar Turkiet och Kuwait om de anfalls av USA och England. 9532...| BIX: 2/03 70 XIV,794 III 9533...| -Saddam Hussein intervjuades av am. TV-bolaget CBS. Kort prov. (Intervjun var den första på 9534...| 12 år). Samt analys. BIX: 2/03 70 XIV, (794 III) 9535...| -säger sig plötsligt villiga att förstöra raketer som de förut förnekat att 9536...| ha. BIX: 2/03 794 III, 3/03 70 XIV 9537...| -Saddam Hussein är besatt av sin förebild Josef Stalin (Sovjet-diktatorn dog 1953). 9538...| Eng.Irakkännare intervjuades. BIX: 3/03 70 XV,794 IV 9539...| -chef för FN:s vapeninspektörer i Irak avgav rapporter i Säkerhetsrådet. 9540...| BIX: 14 febr.och 7 mars 2003. 70 XIV Spec. 9541...| -läget före talet analyseras i SVT:s Stig Fredriksson och kommentarer efter 9542...| talet med USA:s/Englands nya tidsfrist till Irak. BIX: 3/03 70 XV,(794 IV) 9543...| -flera mån.till behövs för vapeninspektörerna för att se att Irak verk- 9544...| ligen förstör sina långdistansraketer m.m. "Kriget ligger i Guds händer!" 9545...| enligt intervju. BIX: 3/03 70 XV,794 IV 9546...| -i Indonesien "bönedemonstrerade" BIX: 800.000 pers.mot ett Irak-krig. 3/03 70 XV 9547...| -västpolitik mot Irak.Landet "väntar". 1991-återblick. Solidariteten mot Saddam Hussein!? 9548...| Krigstillstånd råder. BIX: 3/03 794 IV. 9549...| -USA:s pres.Bush uppmanade Iraks pres.Saddam Hussein att lämna landet med 9550...| sina 2 söner inom BIX: 48 tim.,annars blir det krig. 3/03 730 II,794 IV,725 XXX gul. 9551...| -USA inledde kriget mot Irak (Operation Iraqi Freedom) BIX: 20 mars 2003. 9552...| BIX: 730 II och CNN 730 II Spec.,70 XIV Spec.:2 9553...| -fortlöpande rapporter från kriget i Irak 2003 = banden BIX: 70 XIV Spec.:2 + 9554...| BIX: 70 XV+XVI,730 II+ 30 II Spec.:1-2,(794 V-VII) m.m.(Fr.sv.nyheter + utlandet). 9555...| -hotande humanitär katastrof hotar sö.Irak:Inget vatten,ingen elektricitet 9556...| hårdare irakiskt motstånd än vad alliensen räknat med. Bomber över 9557...| marknadsplats. Am.framryckande förband lider brist på drivmedel och 9558...| mat. Eng.f.d.avhoppade utr.min.Cook vill dra hem engelska soldaterna. 9559...| Kurder slåss mot irakiska förband i norra Irak. FN:s gen.sekr.Annan ska 9560...| administrera hjälpen i Irak efter kriget (USA vill nämligen ta 9561...| sig an den delen). Se Irak-banden enligt band-nummren ovan. 9562...| -Saddam Hussein manar till "heligt krig och självmordsattentat" mot angriparna. 9563...| BIX: 4/03 70 XV 9564...| -Irak hotade med "icke-konvensionella vapen" då am./eng.styrkor intagit 9565...| Bagdads internationella flygplats. Nu följde Bagdad City. BIX: 4/03 70 XIV Spec.:2 9566...| -Staffan Heimerson rapporterar om Bagdads flygplats och om "turkstaden" 9567...| Kirkuk. BIX: 4/03 70 XVI,794 V 9568...| -USA-trupper inne i Bagdad. BIX: 4/03 70 XV,730 II Spec.:1, 9569...| -administrations-förberedelser efter krigets slut. Vattenbrist i Basra. BIX: 4/03 70 XVI 9570...| -många rapporter och uttalanden då stora delar av Bagdad intogs,om bagdad- 9571...| bornas positiva reaktioner med bl.a.raserandet av Saddam-statyrer och 9572...| -jättebilder,men tyvärr också om omfattande plundringar av instituti- 9573...| oner och butiker. Långt inslag 9 april 2003. BIX: 70 XVI 9574...| -efter det att Kirkuk i norra Irak intagits av kurder och amerikaner,oroar sig Turkiet för 9575...| bildandet av en kurd-stat runt den oljerika staden. BIX: 4/03 740 II Spec.:2,794 V. 9576...| -irakisk laglöshet och plundringar.Om hjälpsändningar. BIX: 4/03 730 II Spec.:2 9577...| -var finns Saddam Hussein??? BIX: 4/03 70 XVI 9578...| -svensk reporter på "Tampa" motorvägen mot Bagdad. BIX: 4/03 794 V 9579...| -laglösheten och plundringarna besvärar de flesta irakier.Amerikansk militär 9580...| -seger men inte polisiär.Äv.sjukhus och Nationalmusem( BIX: 847) plundrade på oersättliga 9581...| skatter bl.a.från Mesopotamien. BIX: 4/03 70 XVI 9582...| -irakisk general/minister övergav sig åt amerikanerna.Irakisk polis på ga- 9583...| torna i landet igen. Saddams halvbror tillfångatagen. Är krigsslutet 9584...| nära nu när de flesta irakiska städerna är intagna??? BIX: 4/03 70 XVI 9585...| -alla ministrierna i Bagdad är sönderbombade utom oljeministeriet. Detta skyddar USA med 9586...| militär liksom oljekällorna. Det var alltså oljan som 9587...| kriget gällde menar irakierna. BIX: 4/03 70 741 VIII:4,794 V 9588...| -första mötet med de opposionella exilirakierna och de som bor i Irak gick 9589...| trögt. Trots att kriget slutat (efter BIX: 27 dar),så utbryter strider då 9590...| och då i städerna. BIX: 4/03 70 XVII 9591...| -eng.premiärminister Blair och bitr.utr.min.Straw om dagens situation i Irak (dag 9592...| BIX: 27). 14 april 2003 741 VIII:4 9593...| -de av FN beordrade sanktionerna,olja mot mat,bör snarast upphöra anser 9594...| am.presidenten. Sv.utr.min.håller med.+Rapporter från städerna Mosul, 9595...| Bagdad och Kirkuk. + Skadade irakier får vård i Europa enligt Frankrike. 9596...| BIX: 4/03 70 XIV Spec.:2, 794 VI 9597...| -åter en av Saddams halvbröder gripen.Jakten på Saddam Hussein fortsätter BIX: 4/03 794 VI 9598...| -Iraks grannländer vill ha ett självständigt Irak utan USA-inblandning i 9599...| landets oljerikedomar. BIX: 4/03 70 XVII, 70 XIV Spec.:2 9600...| -10.000 Bagdadbor demonstrerade mot USA:s närvaro i landet. Kommer den påtänkte 9601...| exilirakiern Chalabi att kunna samla folket igen? 9602...| Det råder nästan anarki i städerna. BIX: 4/03 70 XVII 9603...| -segern över Irak ska utropas och Iraks framtid danas. Pensionerad amerikansk 9604...| general ska samla oppositionen i landet. BIX: 3/03 70 XVII,794 VI 9605...| -1 miljon shiamuslimer vallfärdade mot den heliga staden Karbala för första gången 9606...| på 25 år. De är nu kritiska mot USA:s närvarao i landet. "Sankmarksklanerna" 9607...| i södra Irak kommer åter att "få fotfäste". BIX: 4/03 70 XVII 9608...| -"Träskaraber" utrotningshotat folkslag mellan floderna i södra Irak kanske 9609...| nu fått upprättelse efter Saddam Husseins fall. BIX: 4/03 70 XVII 9610...| (men hör även:) BIX: 70 L,121 L,122 XXII och 811 9611...| -fler och fler av Saddam Husseins närmaste män har gripits eller överlämnat 9612...| sig själva till amerikanerna. BIX: 4/03 70 XVII 9613...| -bitr. premiärminister Tareq Aziz gav sig till amerikanerna. 9614...| BIX: 4/03 70 XVII, 70 XIV Spec.:2 9615...| -moskéerna fylls med stöldgods från Bagdadbornas plundringar på sjukhus, 9616...| muséer, fabriker och möbelaffärer. Mullorna hade uppmanat irakierna 9617...| detta att lämna in vad man stulit. BIX: 4/03 70 XVII 9618...| -amerikanskt vapenlager i Bagdad exploderade med många döda och skadade 9619...| irakier som följd. BIX: 4/03 70 XVI Spec.:2 9620...| -am. pensionerad general försökte samla oppositionen i Irak inför ett 9621...| demokratiskt samhälle, men det går trögt. BIX: 4/03 70 XIV Spec.:2 9622...| -fredlig irakisk demonstration besköts av amerikansk styrka. BIX: 13 dödades 9623...| och ett 70-tal skadades. De anti-amerikanska demonstrationerna fortsätter 9624...| BIX: 4/03 70 XVII,794 VI 9625...| -USA:s president Bush förklarade att striderna i Irak är över men att kampen mot 9626...| terrorismen fortsätter. BIX: 5/03 725 XXX gul, 730 Spec., 70 XVII 9627...| -för första gången sen 1979 kunde irakiska kommunister demonstrera på första maj. BIX: 5/03 70 XVII 9628...| -30 års diktatur ska nu omdanas till demokrati. BIX: 5/03 70 XVII 9629...| -USA vill att 3 stater; USA, England och Polen, ska dela på administrationen 9630...| i IRAK. Kontroversiellt, men inga större protester i EU. Skolorna åter 9631...| igång. FN börjar ett livsmedels-hjälpprogram. BIX: 5/03 70 XVII,794 VII 9632...| -irakisk polis åter i städerna. Klädda i vit skjorta hjälper de nu till med ordningen. 9633...| BIX: 5/03 70 XVII 9634...| -shiamuslimsk ayatolla i triumf efter 8 år i exil. BIX: 5/03 70 XVII,794 VII 9635...| -ny amer. FN-resolution syftar till full kontroll över oljetillgångarna i Irak. 9636...| BIX: 5/03 70 XVII 9637...| -så här är det i Irak idag. Laglöshet, skottlossningar, stölder. Men var är 9638...| Saddam Hussein? 9639...| 12 maj 2003. BIX: 5/03 70 XVII,794 VII 9640...| -fler och fler massgravar hittade (100-9.000 lik). Framför allt är det 9641...| shiamuslimer som har varit Saddams offer. BIX: 5/03 70 XVII 9642...| -att lag och ordning fallerar i Irak beror på dålig amerikansk organisation! 9643...| BIX: 5/03 730 Spec. 9644...| -uppumpningen av olja i Irak räcker inte ens för det egna behovet. I USA 9645...| frågade sig en dem.senator ironiskt var de farliga irakiska massför- 9646...| störelsevapnen fanns nånstans! BIX: 5/03 70 XVII,730 Spec. 9647...| -28 st am.CIA-analytiker ansåg att pres. Bush bluffat för den am. allmänheten 9648...| om att Irak förfogade över massförstörelsevapen. USA började därför 9649...| krig mot Irak. BIX: 6/03 730 Spec.,730 II Spec.:2,70 XIV Spec.:2,794 VIII 9650...| -FN:s atomenergiorgan IAEA vill fortsätta sökandet i Irak efter massförstörelsevapen 9651...| enligt dess chef Hans Blix. Även han kritiserade USA i viss 9652...| mån. BIX: 6/03 730 Spec. 9653...| -allt kärvare klimat mellan vissa irakier och am. soldater. Gerillaverksamhet. 9654...| Man vill ha arbete och lön. BIX: 6/03 70 XIV Spec.:2 9655...| -lever Saddam Hussein eller ej? Stor förvirring. BIX: 6/03 70 XVII,(794 VIII) 9656...| -Iraks oljeexport åter igång efter krigsslutet. BIX: 6/03 70 XIV Spec.:2 9657...| -importvaror säljs nu som aldrig förr i Bagdad 3 mån. efter krigsutbrottet 9658...| i mars 2003. BIX: 6/03 70 XVII 9659...| -elkris och ilska i Bagdad. BIX: 6/03 70 XIV Spec.:2 (eller 730 II Spec.:2). 9660...| -"Bagdad-Bob eller "Komiske Ali" = Iraks informationsminister 9661...| "avsminkad" BIX: 6/03 730 II, 730 Spec.II 9662...| -inga massförstörelsevapen i Irak - jodå enligt am. pres. Bush. Hans Blix avgick 9663...| i pension och efterträddes av IAEA:s chef. BIX: 6/03 794 VIII 9664...| -fortsatta provokationer mot am. soldater och amerik.-utbildad irakisk 9665...| polis. BIX: 7/03 70 XIV Spec.:2 9666...| -USA överlämnade den första irakiska staden till irakisk polis. BIX: 7/03 70 XVII 9667...| -f.vapeninsp.Hans Blix kritiserade England och USA för alltför snabba oöver- 9668...| lagda beslut att anfalla Irak. mycket tveksamt om massförstörelsevapen 9669...| fanns i Irak. BIX: 7/03 794 IX 9670...| -Saddam Husseins båda söner dödade i en eldstrid med am.soldater i staden 9671...| Mosul. Kommenteras av bl.a.eng.premiärminister Blair och am.pres.Bush. BIX: 7/03 9672...| BIX: 70 XVII,794 IX,730 Spec. 9673...| -jakten på Saddam Hussein fortsätter med många dollar till "upphittaren" 9674...| BIX: 7/03 794 IX 9675...| -ev.Saddam Husseins radioröst uppmanade till matyrskap för sina båda döda 9676...| söner. BIX: 7/03 794 X 9677...| -blodigt attentat mot Jordaniens ambassad i Bagdad. BIX: 8/03 70 XVII 9678...| -militanta muslimer,som vid kriget flydde till Iran,återvände för planering 9679...| och utförande av terrordåd. BIX: 8/03 70 XVII 9680...| -vatten och oljelednings-sabotage. BIX: 8/03 70 XVII,794 X 9681...| -självmordsattack mot FN-kontoret i Bagdad dödade 24 pers. mitt under 9682...| presskonferens. Många skadades. FN:s gen.sekr. kommenterar. 9683...| BIX: 8/03 794 X,70 XVII 9684...| -islamistisk grupp tog på sig ansvaret för attacken på FN-kontoret. BIX: 70 XVII 9685...| -"Kemiske Ali" gripen i Irak. BIX: 8/03 70 XVII 9686...| -attentat dödade minst 80 pers.och skadade drygt 200. Shiamuslimsk ledare 9687...| bland de dödade. Följder? BIX: 8/03 70 XVII 9688...| -4 pers.gripna för attentatet. USA-styrkorna börjar "tappa kontrollen" över 9689...| Iraks befolkning! BIX: 8/03. Flera 100.000 i begravningståg.9/03 70 XVII 9690...| -nu(inte förut)vill USA ha hjälp av FN med ekonomi och ordning i Irak."Mar- 9691...| ken bränner" under fötterna på am.ockupationssoldater. BIX: 9/03 730 III, 9692...| BIX: 730 II Spec.:2, 794 XI 9693...| -kommentarer om Irak av idag av sv.korrespondent och sv/irakisk författare. 9694...| BIX: 9/03 730 II Spec.:2. 9695...| -USA:s kosnad per dag i IRAK = En miljard Kr. BIX: 9/03 730 III 9696...| -åter bombattentat mot FN-lokaler i Bagdad. BIX: 9/03 794 XII, 730 II Spec.2 9697...| -FN kallar hem personal från Irak p,gr.av osäkerheten. BIX: 9/03 70 XVII 9698...| -USA försöker i FN få fler stater med på sin linje om irakisk administra- 9699...| tion. BIX: 10/03 70 XVIII 9700...| -turkiska soldater till Irak för hjälp med övervakningen. Orsakar kurd- och 9701...| sunnimuslimska problem. Förklaring. BIX: 10/03 794 XIII 9702...| -am. ockupationssoldater förstår ej att hund och muslim inte går ihop. 9703...| BIX: 10/03 70 XVIII 9704...| -ideliga raketattacker och självmordsdåd mot amerik.intressen i Bagdad. (RK-kvarter har 9705...| även beskjutits). BIX: 10/03 70 XVIII (730 II Spec.2). 9706...| -USA:s utr.min.Powell vädjar till RK och Läkare utan Gränser att stanna i Irak trots 9707...| alla bombattacker. Syrier gripen vid misslyckad bombattack mot 9708...| internationell byggnad i Bagdad. BIX: 10/03 794 XIII 9709...| -hård amerikansk kritik mot de element som ideligen utför terrorattacker mot de egna 9710...| polismännen och de am.soldaterna. BIX: 10/03 794 XVIII 9711...| -6 månader sen am. pres. Bush förklarade att kriget mot Irak var över, 9712...| men... BIX: 730 II Spec.:2 9713...| -30 ggr/dygn angrips nu am. styrkor av irakier. Den irakiska polisen är utan 9714...| vapen trots löften om denna utrustning. BIX: 11/03 70 XVIII 9715...| -Röda Korset stänger kontor i Bagdad pga ideliga attacker. 9716...| BIX: 11/03 70 XVIII. 9717...| -am. flyganfall mot staden Tirkit i norra Irak. Nästan krigstillstånd nära staden. 9718...| BIX: 11/03 70 XVIII 9719...| -am.helikopter nedskjuten nära Bagdads flygplats. BIX: 11/03 70 XVIII 9720...| -div händelser i Irak. 6 mån. sen USA proklamerade slut på striderna i Irak. Terrorattackerna 9721...| och självmordsdåden mot am.mål fortsätter. Ligger en Saddam-general bakom? De 9722...| irakiska poliserna har dåligt med vapen, trots löften om sådana. BIX: 10-11/03 70 XVIII, 9723...| BIX: 730 II Spec.:2 9724...| -16-18 italienska soldater i övervakningsstyrkan dödades i självmordsattentat tillsammans med 9725...| 8 irakier. (Efter 6 månaders "fred" har hittills dödats: BIX: 150 amerikaner,12 britter, 9726...| 1 polack förutom italienarna ovan). BIX: 11/03 70 XVIII 9727...| -USA vill ge Irak större frihet med en provisorisk regering, samtidigt som man intensifierar 9728...| jakten på irakiska terrorister. BIX: 11/03 70 XVIII,730 IV 9729...| -USA-pres.George W Bush + engelske premiärminister Tony Blair försökte på presskonferens i 9730...| London BIX: 20 nov.2003 att rättfärdiga kriget mot Irak. 794 Spec.:röd. 9731...| 9732...|(-för att sätta press på England m.anl.av Irak-kriget, utförde muslimska extremister ett flertal 9733...| terror/bombattacker mot engelska intressen i Istanbul,Turkiet. Hör BIX: 794 XIV. Nov.-03) 9734...| -åter flera irakiska bomb- och missilattacker mot polisstationer och civila mål. BIX: 11/03 70 XVIII 9735...| -amerikanska soldater är dagliga mål för irakisk terror. BIX: 11/03 794 XIV 9736...| -utlänningar attackeras och dödas alltmer av irakiska terrorister. BIX: 11/03 794 XV 9737...| -blodigaste månaden i hela Irakkriget inkl. ockupationstiden. 1 nov. 2003. BIX: 11/03 70 XVIII 9738...| -10 miljoner dollar till den som tipsar var Saddam Husseins sekreterare finns.Jakten går. 9739...| BIX: 12/03 70 XVIII 9740...| -USA:s rekrytering till Iraks armé misslyckad. Det finns nu BIX: 130.000 am.soldater i Irak. 12/03 9741...| BIX: 730 II Spec.:2 9742...| -Iraks diktator Saddam Hussein gripen. Presskonferens i Bagdad. BIX: 14 dec.2003. 9743...| BIX: 730 II Spec.:2, 794 XV, (+ 70 XVIII,730 IV). 9744...| (+div.uppgifter dagarna efter gripandet på dessa band). 9745...| -oro efter Saddams gripande. Flera självmordsdåd. BIX: 12/03 70 XVIII, 730 II Spec.:2 9746...| -under Saddams regim spionerade värvade tolkar i Sverige på i Sverige bosatta assyrier. BIX: 12/03 9747...| BIX: 794 XVI 9748...| -Saddam Hussein nu vanlig krigsfånge sedan dec.2003.Oförmögen att leda gerillakampen mot 9749...| ockupationsmakten USA. BIX: 1/04 70 XIX 9750...| -minst BIX: 20 civila irakier på väg till arbetet dödade av en bilbomb vid ett 9751...| amerikanskt administrations-center i centrala Bagdad. (2 BBC-rapporter). 9752...| BIX: 1/04 70 XIX + 795 I 9753...| -de irakiska gerillaattackerna mot skilda mål fortsätter. FN kanske återvänder till Irak. Det 9754...| konstateras nu från flera håll att det aldrig funnits massförstörelsevapen i landet! 9755...| BIX: 1/04 730 II Spec.:2, 70 XIX 9756...| -den amerik.pres.Bushs säkerhetsrådgivare Rice meddelade att USA misstagit sig på att Irak 9757...| förfogat över massförstörelsevapen!!! BIX: 1/04 730 V, 795 II 9758...| -lätt för irakier att utöva terrorattentat mot irakier än mot de amer. ockupantsoldaterna, som 9759...| nu skyddar sig bättre. BIX: 1/04 70 XIX 9760...| -två självmordsattacker i kurdiska Irak. Många döda och skadade.Bland dem höga kurdiska 9761...| ledare. Kurdiskt samarbete med amerikanerna antas vara orsak till attentatet. BIX: 2/04 9762...| BIX: 795 II + III 9763...| -amerikanska republikaner med pres.Bush + CIA gör allt för att övertyga am.allmänheten om 9764...| deras bedömning att Irak hade massförstörelsevapen. BIX: 2/04 730 V 9765...| -irakier kommenterar am.pres.Bush tillsatta undersökningskommission som under ett år ska ta 9766...| reda på grunderna för uppgifterna om massförstörelsevapen. BIX: 2/04 795 III 9767...| -2 mycket svåra attentat mot irakier som vill "få Irak på fötter igen". Mot rekrytering till 9768...| polis och armé och mot samarbete med ockupanterna. Typiska al-Qaida-dåd. 9769...| BIX: 2/04 9770...| BIX: 70 XIX 9771...| -Iraks shiamuslimers tankar om hur Irak bör styras efter det att USA dragit sig tillbaka skiljer 9772...| sig från ockupanternas idéer. Al-Qaida ligger med stor sannolikhet bakom alla 9773...| självmordsdåden i Irak. BIX: 2/04 70 XIX 9774...| -våldet i Irak börjar nu likna inbördeskrig. På BIX: 10 dar har 200 irakier dödats av egna. 2/04 9775...| BIX: 70 XIX 9776...| -diktatorn Saddam Hussein besöktes i sitt irakfängelse av Röda Korset. BIX: 2/04 70 XIX,795 IV 9777...| -bombattentat mot shiamuslimer i Bagdad och Karbala mitt under religiösa högtider där. Drygt 9778...| BIX: 150 pers.dödades. Shiamuslimernas religion förklaras. Uppenbar risk för inb.krig 9779...| mellan sunni- och shia-muslimer. ( BIX: 15 gripna attentatsmän = iranier???) 3/04 70 XIX 9780...| -nytt bombattentat mot civila irakier i Bagdad. Minst BIX: 27 döda. USA-milis var inte målet. 9781...| BIX: 3/04 70 XIX 9782...| -ett år av amerikansk ockupation av Irak. Återblickar. Statsvetare intervjuas om läget. Am. 9783...| utr.min. Colin Powel besökte Irak. BIX: 3/04 70 XIX,730 II Spec.2.,795 V. 9784...| -amer.försv.min.Rumsfeld intervjuas på 1-årsdagen av USA:s ockupation av Irak. BIX: 3/04 9785...| BIX: 742 VIII 9786...| -senator Kerry kortkort om Irakkriget. BIX: 3/04 725 XXX Gul 9787...| -det var en släkting till Saddam Husein som tipsade var diktatorns gömställe var. 9788...| Strider mellan irakisk gerilla och amer.militär vid staden al Fallujah. 9789...| Saddam Hussein är fortfarande populär i landet, fr.a.i sin hemstad Tikrit. 9790...| Unga irakier är dock missnöda 9791...| med det negativa,spända läget utan inkomstmöjligheter. BIX: 3/04 70 XIX 9792...| -f. vapeninsp.chefen i Irak Hans Blix och f. FN-förhanlaren Carl Bildt intervjuas i TV4 ā 9793...| propos utkommen bok om politiken i Irak av den förre. BIX: 3/04 742 IX 9794...| -amerik.soldater dödades i irakisk terroristattack. Irakisk muslimsk mobb chockade en hel 9795...| värld genom att därefter skända de amerik.liken. BIX: 4/04 730 VI,795 V,70 XIX 9796...| -många irakier är hemlösa och utan jobb i dagens Irak. BIX: 4/04 730 VI,795 V 9797...| -militanta shiamuslimer tog över eng.irakresidens. Shiamuslimer allt mer fientligt inställda 9798...| till ockupationsmakten, som fått det svårare och svårare att upprätthålla ordningen. 9799...| BIX: 4/04 70 XIX,795 V,(730 VI). 9800...| -hårda regelrätta strider pågår nu. Såväl sunni- som shiamuslimer och är numera starkt be- 9801...| väpnade och slår ofta till mot amerikanska ockupationsmakten. BIX: 12 am.soldater och 9802...| BIX: 60-70 irakier dödades bara på ett dygn. 4/04 730 VI 9803...| -ett år efter Saddam Husseins fall är läget mycket kritiskt: Risk för inb.krig och hat mot occu- 9804...| panterna. BIX: 4/04 70 XX 9805...| -det hårdnande utvecklingen mot ockupanterna oroar England. BIX: 4/04 70 XX 9806...| -FN-chefen Kofi Annan och USA är bara överens om en sak i Irakkriget. Landet måste bli 9807...| självständigt den BIX: 30 april 2004. (USA:s närvaro i Irak är diskutabel, 9808...| är hans åsikt,vet 9809...| man.) BIX: 4/04 795 VI 9810...| -Styrande Rådet i Irak manar irakier och am.militärer till lugn. BIX: 4/04 795 VI 9811...| -am. pres.Bush tappar mer och mer förtroende i USA pga Irak-politiken. BIX: 4/04 730 VI 9812...| -irakiska muslimer/rebeller tog på några dar BIX: 30 gisslan av skilda nationaliteter. Viss vapenvila 9813...| ingicks och några ur gisslan släpptes. BIX: 4/04 70 XX 9814...| -gisslan i Fallujah + Direktrapport från Bagdad. + Den shiamuslimske ledaren al-Sadr ska 9815...| infångas död eller levande enligt amer.kommandot. Nya 9816...| kidnappningar. BIX: 4/04 70 XX, (795 VI) 9817...| -fler och fler länder tar hem sina soldater från Irak. BIX: 4/04 70 XXI 9818...| -den lugna engelskontrollerade delen av Irak, Basra, drabbades av flera bilbombsattentat på 9819...| en gång. De dödade minst BIX: 68 irakiska poliser och civila och skadade flera. FN:s högsta 9820...| sändebud i Irak anser att USA:s Israelpolitik bär skuld till de många terrorattentaten 9821...| överallt. BIX: 4/04 70 XX, 795 VI 9822...| -svagt avtal mellan sunnimuslimer och amerikaner i Fallujah. BIX: 4/04 70 XX 9823...| -irakiska självmordsattacker stoppade oljeutförseln från Basras hamnar. BIX: 4/04 795 VI 9824...| -irakisk officer tar över ledningen i Fallujah. Hör Bengt Terners rapport om amerikaners upp- 9825...| förande i Irak - en gripande berättelse. BIX: 4/04 795 VII 9826...| -oskyldiga irakier har skjutits ihjäl av engelska ockupationssoldater. BIX: 5/04 70 XX,741 IX 9827...| -om USA:s alla förklaringar och uttalanden om Irak och Mellanöstern. BIX: 5/04 70 XX,730 VI 9828...| -shiamuslimske ledaren i Basra självmordsmördad i Bagdad. BIX: 5/04 70 XX 9829...| -en liten granat med nervgasen Sarin hittad av am.soldat. BIX: 5/04 70 XX,730 VII 9830...| -militärrättegången mot de amerikanska soldater som förgrep sig på irakiska fångar,inledd. 9831...| BIX: 5/04 730 VII 9832...| -ord mot ord i Irak. Troligen är olika muslimer inblandade. Eng.premiärminister Blair och am.pres. 9833...| Bush kommenterar. BIX: 5/04 70 XX 9834...| -ny irakisk regeringschef utsedd i Irak så även nya regeringen BIX: 5/04 70 XX 9835...| -utr.min. i Irak vill ha kvar de utländska styrkorna längre tid. BIX: 6/04 70 XX 9836...| -den nya irakiska staten ska ta ansvar för de fångar som ockupanterna (USA och England) 9837...| fängslat inkl. Saddam Hussein. BIX: 6/04 70 XX 9838...| -moské var vapengömma. Saddam Husseins livläkare och tillika konstnär brättar. BIX: 6/04 70 XX 9839...| -ny FN-resolution för Iraks framtid antagen. Ger Irak så gott som fullständig suveränitet 9840...| gentemot ockupationsstyrkorna. Stormakterna eniga. BIX: 6/04 70 XX 9841...| -am.missiler mot irakiskt bostadskvarter i jakt på terroristledare. Många döda. BIX: 6/04 70 XX 9842...| -Irak har planen klar för landets självständighet när ockupanterna lämnar landet. Men irakiska 9843...| motståndsmän/terrorister utför omfattande sabotagedåd och 9844...| gisslantagande. BIX: 6/04 70 XX 9845...| -företrädare för den nya irakiska regeringen tänker slå ned rebellrörelsen,som orsakar så mycket 9846...| lidande och död,efter maktöverlämnandet 1 juli 2004. Hur ska det gå till? BIX: 6/04 70 XX 9847...| -maktöverlämnandet i Irak taktiskt tidigarelagt 2 dagar före utsatt tid. Ockupationsstyrkorna 9848...| drar sig tillbaka BIX: 28 juni 2004. Flera kommentarer. 70 XXI, 795 IX 9849...| -f.diktatorn Saddam Hussein överlämnad till irakiska regeringen. BIX: 6/04 70 XXI 9850...| -Saddam Hussein inför irakisk domstol. BIX: 7/04 70 XXI,795 XI 9851...| -vardagsproblemet nr ett: Elektrisk ström stora delar av dygnet i Irak. BIX: 7/04 70 XXI 9852...| -granatattackerna fortsätter och undantagstillstånd infört av nya regeringen. BIX: 7/04 70 XXI 9853...| -hårdare tag av den irakiska polisen mot allt olagligt i samhället. BIX: 7/04 70 XXI 9854...| -Englands och USA:s krig mot Irak startades på felaktiga grunder enligt en engelsk 9855...| undersökning. 9856...| (Förut har amerikanska CIA anklagats för att ha försett pres.Buch med felaktiga slut- 9857...| satser BIX: 730 VII). 7/04 741 X, 795 IX, / 70 XXI / 9858...| -de nya irakiska poliserna utbildas i Jordanien av svenska poliser. BIX: 7/04 70 XXI 9859...| -om de många kidnappningarna av utländska medborgare i Irak. BIX: 7/04 795 IX 9860...| -amerikansk och irakisk milis i kraftig offensiv mot shiamuslimskt fäste i staden Najef. BIX: 8/04 9861...| BIX: 70 XXI, (795 X) 9862...| -shiamuslimsk moské girillabas. Irakiska ministrar i gerillaattack. BIX: 9/04 70 XXI 9863...| -dagliga irakiska självmordsattacker och bombexplosioner skördar irakiska men aven am.liv. 9864...| Gisslantagande och halshuggningar av utlänningar blir fler och fler. BIX: 9/04 795 X 9865...| -engelsmännen vill dra sig ur Irakkriget. Am.presidenten i FN-tal om Irakkriget. BIX: 9/04 795 X 9866...| ( BIX: 741 X, 725 XXX gul 2). 9867...| -den BIX: 25 sept.2004 hade 1.000 amerikanska soldater dött i det occuperade Irak. 730 VII 9868...| -irakiska bilbombsattentat dödade minst BIX: 50, varav 34 barn. Över 100 skadade. 10/04 70 XXI 9869...| -amerikansk militär expertis är helt övertygade att Irak INTE förfogade eller kunde tillverka 9870...| kärnvapen före USA:s ockupation av Irak. BIX: 10/4 730 VII 9871...| -int.atomkommissionen IAEA saknar nu den utrustning för kärnkraftdrift som förut fanns i 9872...| Irak. Byggnaderna plundrade eller har förstörts! BIX: 10/04 795 XI 9873...| -staden Fallujah utsatt för ofattande amer.offensiv efter alla irakiska terroristattackerna. 9874...| BIX: 10/04 70 XXI 9875...| -irakiska terrorister slog åter till mot kristna kyrkor i Bagdad. (3% av medborgare i Irak är 9876...| kristna). BIX: 10/04 70 XXI 9877...| -utbildningscentra för irakiska poliser åter mål för irakiska terroristers självmordsattacker. 9878...| BIX: 49 irakiska polisaspiranter mördades av irakisk gerilla. 10/04 70 XXI, 795 XI 9879...| -svensk korrespondent rapporterar från dagens attentatrika Irak. Flera hundra ton sprängämnen för- 9880...| svunna i Irak enligt IAEA. BIX: 10/04 70 XXI, 795 XI 9881...| -100.000 irakier, mest kvinnor och barn, har dödats sen ockupationen av Irak började. 9882...| BIX: 10/04 70 XXI 9883...| -tusentals ton irakiska sprängämnen försvunna i Irak mitt framför näsan på ockupanterna. 9884...| BIX: 10/04 730 VIII 9885...| -irakisk gerilla mördar irakiska poliser så ofta de kan pga att dessa påstås samarbeta med 9886...| ockupationsmakten. USA bombar ideligen staden Fallujah. Irakiska regeringen 9887...| proklamerade undantagstillstånd i hela Irak. BIX: 11/04 70 XXI, 795 XI 9888...| -minst 1000 rebeller har dödats i strider i Fallujah. Slutfasen i am./irakiska krossandet av 9889...| rebellmotståndet i staden pågår. Civilbefolkningen hårt drabbad. BIX: 11/04 795 XII 9890...| -Irak och framtiden. Trots alla terrordåd finns förtröstan inför framtiden bland irakierna. 9891...| I södra delen av landet är det nästan lugnt. BIX: 12/04 70 XXI 9892...| -valarbetet inför januarivalet 2005 har börjat. Svensk/irakiska, på valbar plats, förklarar. 9893...| Över BIX: 100 partier ställer upp. 12/04 70 XXI 9894...| -spänningen är mycket stor mellan sunni- och shiamuslimer. Åter ett våldsamt självmords- 9895...| attentat resulterande i över BIX: 60 döda och 100 skadade i städerna Najaf och Karbala. 9896...| BIX: 12/04 70 XXI 9897...| -dagliga självmordsattacker. Bilbomb i Bagdad BIX: 1/05 70 XXI 9898...| 9899...|IRAN: BIX: 27,43,44,46,70,72,74,77,82,83?,86,87,88,m.m. 9900...| -Shaen av Persien om mil.export fr.England 1978.(Kort). BIX: 706 VIII 9901...| -oroligheter i Iran,Shaen flyr i BIX: 1/79,Khomeiny "tar över" i februari 1979 37. 9902...| -shaen återkommer 1953 BIX: 427 9903...| -amerikanska ambassaden occuperad BIX: 11/79 37. 9904...| -litet om Iran BIX: 37 9905...| -om kriget (Gulfkriget) Iran - Irak BIX: 9/80 43.44. 9906...| -om am.gisslan som iranska studenter tagit ( BIX: 40),43. 9907...| -"försök att förstå Iran" 6 år efter revolutionen BIX: 70 A 9908...| -kriget fortsätter,rapport BIX: 5/82: 46. 9909...| -runt Persiska Viken 1987: BIX: 74. Bomber 77. 9910...| -iranskt passargerarplan nedskjutet av USA 1988 BIX: 82. 9911...| -iranska ledare påminner sig gamla vapensändn.fr.USA BIX: 72. 9912...| -Iran accepterar FN:s resolution om fred 1988 BIX: 70,82. 9913...| -svensk medlare Iran-Irak BIX: 70,83. 9914...| -Iran sätter högt pris på författaren Salman Rushdies huvud 1989: BIX: 87 II 9915...| Gömd men inte glömd Rushdie 1992 BIX: 393 9916...| Dödsdomen över författaren Rushdie står fast. BIX: 2/98 70 TT 9917...| -ny pres.i Iran 1989 (Rafsanjani) BIX: 88. 9918...| -fredstrevare från IRAK till IRAN i BIX: 6/90 70 A 9919...| -Iran, jordbävning BIX: 21 juni 1990 99 IX. 9920...| -Irans pres. tackar för internationell hjälp vid jordbävningen, 9921...| rykten skvallrar om mordförsök på pres.,kraftigt efterskalv 9922...| juni-juli 1990 BIX: 99 X. 9923...| -Iran i medlarroll mellan Irak och FN-alliansen? BIX: 100 IV. 9924...| -förhållandet Iran-"den stora Satam" bättre. BIX: 12/91 100 XXVI 9925...| -Iranska ambassaden i Stockholm demolerad.Ambassader i väst- 9926...| europa attackerade.Hämnd.Iran reagerar. BIX: 4/92 120 VIII 9927...| -nya tongångar i politiskt val BIX: 4/92 120 IX 9928...| -seger för Rafsanjani i val betyder västorient. BIX: 4/92 120 IX 9929...| -bygger upp sin mil.styrka med stora vapeninköp BIX: 4/92 120 IX,70 J 9930...| -vidhåller dödsdomen mot Salman Rushdie. BIX: 2/93 70 K, 2/95 123 IV 9931...| -iranskt flyg anfaller muslimska baser i Irak. BIX: 5/93 70 K,121 XIX 9932...| -en dagsrapport BIX: 6/93 121 XXI 9933...| -ingen direkt västorient.,trots Rafsanjani:s valseger.USA-fient- 9934...| ligheten stor. USA misstror dock Iran om allt. BIX: 6/93 70 K 9935...| -minnet av 1979 års revolution stördes. BIX: 2/94 70 K,122 IV 9936...| -oppositionen utförde attentat i helgedom i Mashhad BIX: 6/94 122 XV 9937...| -6-årig hets mot författare Rushdie fortsätter.Prästerskap styr,men det 9938...| finns opposition i landet. BIX: 2/95 70 M 9939...| -rapport från ayatollah Khomeinis grav.Om makt och opposition i 9940...| det muslimska landet. BIX: 5/95 123 XI, 726 X 9941...| -väntat borttagande av dödsdom mot författare Rushdie uteblev. BIX: 6/95 123 XIII 9942...| -dödsdomen mot Rushdie togs bort. BIX: 9/98 458 IX,789 XVI 9943...| -allt görs för att hålla den BIX: 16 åriga islamska revolutionen vid liv. 9944...| Förtryck mot oliktänkande. Det finnns opposition i Iran. BIX: 10/95 9945...| BIX: 70 M. 9946...| -sv.vardagsreportage: Kampen om brödfödan på havet.(långt). BIX: 11/95 70 N 9947...| -pol.motsättningar.Intresse finns för väst hos flera. Dubbla poli- 9948...| tiska budskap till utlandet. BIX: 3/96 70 N,124 VI 9949...| -landet utpekat som terroriststat vid tysk rättegång... Förre pres. 9950...| Banisadr i vittnesbåset. BIX: 8/96 124 XV 9951...| -en miljon utlänningar tvingas lämna landet. BIX: 1/97 125 I 9952...| -iranska ledningen sades ligga bakom mordet på 4 kurder bosatta i Tysk- 9953...| land. De dömdes, men detta upprörde BIX: 100.000 pers.i Teheran. 4/97 9954...| BIX: 705 X,125 IX 9955...| -Iran, jordbävning. 2000 el.4000 döda och stor skada. BIX: 5/97 70 OP 9956...| -religiösa och präster valfuskar i presidentval. Om inr.politiken.Folk 9957...| "på gatan" vill ha kontakt med väst.Inga glädjeyttringar tillåtna 9958...| för den nye demokratisökande presidenten Khatami,som styrs av aya- 9959...| tollan Khamenei. BIX: 5/97 70 OP 9960...| -kvinna utsedd till vice president för första gången sen 1979. Men ... BIX: 8/97 70 OP 9961...| -nye pres.i I. ivrig att få kvinnor i regeringen. BIX: 8/97 70 OP 9962...| -ytterligare en kvinna i regeringen. BIX: 10/97 70 OP 9963...| -iransk straffrätt;stenkastning vid äktenskapsbrott. Men detta är ej 9964...| Koranens lag! Demonstrationer i världen. BIX: 10/97 70 OP 9965...| -pres."flörtar" med USA,som "kontrar". BIX: 12/97 725 III,70 T,125 XXVIII 9966...| -pres.Chatani i CNN-intervju; räckte ut 1/2 hand mot USA,som var 9967...| kallsinnigt BIX: 1/98 70 T, 725 III,789 II 9968...| -dagens Iran. Svensk korrespondent rapporterar. BIX: 12/97 70 T 9969...| -hård kamp mellan de religiösa ledarna och de mer moderata. BIX: 6/98 70 TT 9970...| -USA och Iran "närmar sig varandra" nu efter fientligheterna år 1979. 9971...| BIX: 6/98 789 XII 9972...| -shiamuslimer från landet besöker Irak.En normalisering??? BIX: 8/98 70 TT 9973...| -motsättning Iran och talibaner i Afghanistan trots muslimska samhörighe- 9974...| ten. BIX: 8/98 70 TT + 9/98 789 XV 9975...| -valkampanj och demokrati. BIX: 10/98 70 TT 9976...| -valresultat som väntat; de konservativa behåller makten men de reform- 9977...| ivrarna gick framåt. BIX: 10/98 70 TT 9978...| -snärjda i ett religiöst,socialt och juridiskt nät, byggt på Koranen, 9979...| lever landets kvinnor helt på männens villkor.Botten!!! BIX: 11/98 70 TT 9980...| -nov.1998 - BIX: 19 år sen am.ambassaden i Teheran occuperades. Kulturklima- 9981...| tet idag. BIX: 70 TT 9982...| -mycket dålig försäljning internationellt från iranska mattillverkningen 9983...| BIX: 11/98 70 TT 9984...| -I.firade BIX: 20 årsminnet av revolutionen. (kort) 2/99 70 9985...| -lokalval föregick parlamentval. Liberalisering "ett steg framåt"! 9986...| Konservativ islamism mot demokratisk framåtanda. 2+ BIX: 3/99 70 X 9987...| -studenterna i Tehran i fronten för opposition. BIX: 7/99 70 X,790 V 9988...| -brutal polis mot studentdemonstrationerna. Regimen visar sitt rätta 9989...| ansikte. Men oppositionen växer,om än långsamt. Tillbakablickar. 9990...| BIX: 7/99 790 V 9991...| -4 nov.1979 occuperade iranska studenter USA-ambassaden i Teheran.Fort- 9992...| satt antiamerikanism,men mildare. 4 nov.1999. BIX: 70 X,790 IX 9993...| -lib.regimkritiker fängslad."Locket på" för ett öppnare I. BIX: 11/99 790 X 9994...| -avrättning - "bricka i spelet" i den politiska maktkampen, BIX: 1/00 70 X, 9995...| BIX: 790 XII,791 I. (straffet mildrades senare) 9996...| -spekulationer och påståenden inför ett parlamentval. BIX: 2/00 70 X 9997...| -iranska ungdomar försöker bryta sig ur systemet. Reportage. BIX: 2/00 791 III 9998...| -65 miljoner valde parlament. Gick demokratin framåt? Inför valet. 9999...| BIX: 2/00 70 X, 791 III. 10000..| -ett öppnare Iran väntas efter viss demokratiseger i valet. Iran idag. 10001..| BIX: 2/00 791 IV 10002..| -seger för reformisterna-demokratiivrarna. "Kvinnornas revolution" eller "den lugna 10003..| revolutionen". BIX: 2/00 70 XI,791 IV 10004..| -de stora motsättningarna i Iran idag resulterade i terrorattacker i bl.a. 10005..| bostadskvarter. Man jagar reformister. BIX: 3/00 70 XI 10006..| -revolutionsgardister uppmanas att inte lägga sig i politiken. BIX: 4/00 791 VII 10007..| -den svaga demokrativågen testas. BIX: 4/00 791 VII 10008..| -stor (blodig) demonstration i Teheran mot regimen. BIX: 7/00 70 XI 10009..| -skolflicker ska nu klä sig ljust och glatt(av medicinska skäl) BIX: 8/00 791 XI 10010..| BIX: 70 XI 10011..| -Irans högste andlige ledare förbjöd opposionell press. BIX: 8/00 791 XI,70 XI 10012..| -reformvännerna fick mothugg. Hårdare maktkamp i landet. BIX: 8/00 70 XI 10013..| -motståndet mot islams hårda lagar växer i Iran. BIX: 2/01 70 XII 10014..| -stora pol.motsättningar inför pres.val 8 juni 2001.Oppositionen förbjöds. 10015..| Iran idag. mars+april 2001 BIX: 70 XII,(792 V+VII) 10016..| -inför parlamentsvalet väntas pres.Khatami bli omvald, men hans reformer 10017..| är kontroversiella. Unga i Iran vill ha Khatami som president, men är 10018..| inte helt nöjda med långsamma demokratisertingsprocessen. BIX: 6/01 70 XII, 10019..| ( BIX: 792 IX). 10020..| -Khatami överväldigande omvald. Hans modernitetsprogram var åter populärt. 10021..| BIX: 6/01 70 XII,792 IX 10022..| -vardagen efter valet: BIX: 15% arb.löshet,2 milj.drogmissbrukare.6/01 70 XII 10023..| -för första gången på BIX: 20 år är I. och England i kontakt med varandra.Anl.är terrordåden 10024..| i USA och kampen mot talibanregimen i Afghanistan. BIX: 9/01 70 XII 10025..| -islamska revolutionens BIX: 23-årsdag firades m. bl.a.demonstrationer mot USA. 10026..| BIX: 2/02 793 III 10027..| -1000-talet skadade och drygt BIX: 200 döda i jordbävning i nv Iran. 6/02 793 X 10028..| -ryskt-iranskt samarbete inom kärnkraft förargar USA. BIX: 7/02 70 XII 10029..| -svår flygolycka tog BIX: 302 revolutionsgardisters liv. 2/03 794 III 10030..| -tillverkar Iran eget kärnbränsle!? Det är upp till IAEA att undersöka. 10031..| BIX: 2/03 70 XIV 10032..| -Iran fick FN-kritik för sitt kärnbränsle-"smygande".Dessutom demonstrerar 10033..| 1000-tals iranier dag efter dag mot regimen i Teheran. BIX: 6/03 794 VIII 10034..| -Iran försäkrade Ryssland att man inte hade några kärnvapenplaner. BIX: 6/03 10035..| BIX: 727 XIX,744 XI 10036..| -på väg att utveckla kärnvapen.IAEA vill kontrollera på plats. BIX: 7/03 727 XIX 10037..| BIX: 9/03 794 XI. 10/03 794 XIII 10038..| -kvinnorna i Iran kämpar hårt mot kvinnoförtrycket i landet."Its the mens 10039..| world"! BIX: 9/03 459 III 10040..| -Nobels Fredspris 2003 till advokaten och människoröttskämpen Shirin Ebadi. 10041..| Kotroversiellt i Iran. Kommentarer. BIX: 10/03 794 XIII 10042..| -har landet fått hjälp av Pakistan med sitt kärnvapenprogram undrar IAEA,som 10043..| fortsätter undersöka. BIX: 11/03 70 XVIII 10044..| -jakten på det iranska uranet fortsätter enligt IAEA:s gen.dir. BIX: 12/03 70 XVIII 10045..| -omfattande jordbävning i SÖ Iran. Beräknat antal omkomna: BIX: 28.000 - 50.000 pers. 10046..| BIX: 12/03 70 XVIII. (Flera rapporter den 27 och 3I dec.2003). 10047..| -kommer man att evakuera överlevande för att förhindra epidemier. BIX: 12/03 70 XVIII 10048..| -hjälporganisationer som politiskt vapen.Många drar sig nu ur. BIX: 1/04 70 XIX 10049..| -97 årig kvinna funnen i jordbävningens rasmassor efter 9 dygn. Hon var vid gott mod 10050..| men hungrig. BIX: 1/04 795 I 10051..| -allvarlig kris i inrikespolitiken.Valbojkott i parlamentsval? "Väktarrådet" har verkliga 10052..| makten.Tonen skärps fr.a. från pres.Khatami mot Väktarrådet. BIX: 1/04 70 XIX, 795 I 10053..| -upptrappad politisk oro. Men pres.Khatami tror på demokratiskt parlamentsval 10054..| i febr.-04. BIX: 1/04 70 XX, 795 II 10055..| -114 parlamentsledamöter lämnade in sina avskedanden. Den politiska temperaturen 10056..| höjdes väsentligt i landet. BIX: 2/04 70 XIX 10057..| -mycket svår tågolycka/tågbrand. Drygt BIX: 200 dog och byar förstördes. 2/04 70 XIX 10058..| -Iran av idag BIX: 24/4-04. Om Reformrörelsen och oppositionen. 70 XXI 10059..| -Iran har kunnande att tillverka atombomb!? Uppgifterna kommenteras. BIX: 5/04 70 XXI 10060..| -engelska ambassaden i Teheran attackerad i protest mot Englands ockupation av grann- 10061..| landet Irak. BIX: 5/04 70 XXI 10062..| -lurade Iran in USA i kriget mot Irak!? Många uppgifter. BIX: 5/04 70 XXI 10063..| -jordbävning i östra Iran. BIX: 5/04 795 VIII 10064..| -kris mellan länderna Iran och Kanada. BIX: 7/04 70 XXI 10065..| -USA menade att al-Qaidas terrorister som förstörde World Trade Center i New York, 10066..| utslussades genom Iran, och att man borde kanska angripit Iran istället för 10067..| Irak för att få bukt med terrorismen. BIX: 7/04 730 VII 10068..| -Iran gör ett upphåll och anrikningen av uran meddelade man IAEA. BIX: 11/04 70 XXI 10069..| 10070..|"Iran-Contras"-affären BIX: 724 V,121 IV 10071..| 10072..|"Irangate" BIX: 74, 10073..| 10074..|IRLAND (se även IRA men framför allt NORDIRLAND)!!! 10075..| -ett av EG:s fattigaste länder. BIX: 11/91.3 punkter på 100 XXVI 10076..| -ska Nord-Irland och England börja förhandla igen? BIX: 3/92 120 V 10077..| -folkomröstning gav JA till EG och EU. Kom. BIX: 6/92 120 XV 10078..| -för första gången sen BIX: 20-talet förhandlar man på Nordirland. 7/92 120 XVI 10079..| -prot.Ulsters befrielsefront (UDA) förbjuds.Bråk. BIX: 8/92 120 XIX 10080..| -politik idag,val, premiärminister Reynolds BIX: 11/92 120 XXVIII 10081..| -fredssamtal om Nordirland.Protestanter trappat upp. BIX: 1/93 121 III 10082..| -stort protestmöte mot IRA och protestantiskt våld. BIX: 3/93 121 IX 10083..| -många terroistattacker men även försoningsförh.i Nordirland. BIX: 7/93 121 XXIX 10084..| -nytt besti.bombdåd i I.av IRA. premiärminister Major kom. BIX: 10/93 121:J 10085..| -nya attentat.Allt görs för att ena protestanter och katoliker BIX: 10/93 121:K. 10086..| -deklaration England-Nordirland för att få slut på våldet.Längre inslag fr.eng.sat TV. 10087..| BIX: 12/93 741 I (äv.121:O bitvis) 10088..| -spricka mellan prem.ministrarna.Freden Bräcklig.IRA godkänner inget. BIX: 12/93 121:P,741 I. 10089..| -IRA:s roll ifrågasätts. BIX: 3/94 741 I 10090..| -kort tillbakablick på de BIX: 25 år britt.trupper funnits på ön. 8/94 741 I, 122 XX. 10091..| -fredsförhandlingar!? Trots hat och hot i Nordirland. BIX: 8/94 741 I 10092..| -IRA tecknade vapenvila. BIX: 25 års terror över? 8/94 741 I-II,122 XXI 10093..| -katolska medborgarrättsrörelsen Sinn Fein:s grundare McLeary 10094..| sörjer BIX: 25 blodiga år med över 3000 döda. 9/94 122 XXI 10095..| -historiska samtal Irlands premiärminister och IRA. BIX: 9/94 122 XXI 10096..| -Irlands protestanter fortfarande militanta. BIX: 9/94 122 XXI 10097..| -äv.protest.terrorgrupper lägger ned vapnen. BIX: 10/94 741 II 10098..| -turbulens i Irlands ledning.premiärminister avgång bl.a. BIX: 11/94 122:28 10099..| -den ettåriga bräckliga vapenvilan summeras. Spänt läge. BIX: 8/95 10100..| BIX: 741 III 10101..| -två bestialiska bomattentat i London med döda och skadade. IRA 10102..| ligger bakom. Londoncity avspärrat och i chock. BIX: 2/96 741 III 10103..| -Sinn Fein demonstrerade i Belfast mot våld och för förhandlingar. 10104..| BIX: 2/96 741 III 10105..| -IRA motsätter sig vapenvila.Först ska England erkänna det irländ- 10106..| ska folkets suveränitet. BIX: 3/96 741 III 10107..| -val i Nordirland visar stora Sinn Fein-sympatier. IRA lägger inte ned 10108..| sina vapen trots påtryckningar. 5+ BIX: 6/96 741 III,124 X 10109..| -IRA erkänner grymt bombdåd i Manchester. Diverse om Irland; inrikes 10110..| och utrikes-analys och intervjuer. BIX: 6/96 741 III 10111..| -vad hände egentligen BIX: 30 jan.1972 i Londonderry? 14 pers.sköts ihjäl 10112..| av engelsk militär under en fredsmarsch. Omständigheter! BIX: 3/97 10113..| BIX: 741 IV 10114..| -Saint Patriks Day firas i USA. (+ övrigt) BIX: 3/97 125 VII 10115..| -Sinn Fein in i parlamentet vid val,för första gången på BIX: 75 år. 6/97 125 XIV 10116..| -unik studiodebatt i TV Nordirland - England. Ett närmande? BIX: 8/97 741 VI 10117..| -träff mellan unionister och Sinn Fein efter BIX: 21 år.9/97 741 VI,125 XXIII 10118..| -kom.om fredssamtal mellan katoliker och protestanter. BIX: 9/97 125 XXIII 10119..| BIX: 741 VI 10120..| -eng.premiärminister -besök BIX: 10/97 741 VI. Landets ekonomi beundras i utlandet. 10121..| BIX: 741 V 10122..| -4 av 5 presidentkandidater är kvinnor i förestående val. BIX: 10/97 125 XXV 10123..| -ny president:Mary McAleese. I.har snabbast växande ekonomin i Europa 10124..| idag. Utlandet investerar. BIX: 11/97 741 V 10125..| -hämndmördandet fortsätter. BIX: 1/98 741 V 10126..| -återupptagna fredsförhandlingar - men katoliker och protestanter "står 10127..| mycket långt ifrån varandra". 2+ BIX: 3/98 789 IV + VII, 10128..| -avtal klart i Nordirland. Enade katoliker och protestanter (på pappret). 10129..| BIX: 4/98 341 V,789 VIII 10130..| -folket röstade JA till freden. BIX: 5/98 741 V,789 X 10131..| -de två Nobelpristagarna för Fred hade svårt att förklara IRA:s vapen- 10132..| hot nyligen. BIX: 12/98 789 XXI 10133..| -kärleksfullt om I. BIX: 12/98 741 VI 10134..| -på alla sätt försöker regeringarna i Nordirland och England ena kato- 10135..| liker och protestanter på Irland. BIX: 7/99 741 VI 10136..| -ytterligare försämrad fredsatmosfär i Nordirland. BIX: 7/99 741 VI,790 V 10137..| -samregering mellan Ulster och Sinn Fein i N.Irland. BIX: 5/00 741 VI,791 IX 10138..| -ekonomin i Irland i spec.belysning. BIX: 5/00 791 IX (Europa) 10139..| -sänkte skatter och importerade mängder av arb.kraft från Europa (utom 10140..| England).Irlänsk ekonomi bäst i Europa f.n. Men EU kritiserade 10141..| den ekonomiska politiken. BIX: 2/01 792 III 10142..| -den i England,Frankrike och Holland grasserade MulochKlövsjukan har spritt 10143..| sig till Irland. BIX: 3/01 792 V 10144..| -var 9:onde irländare arbetar inom jordbruket,1/4 av I:s exportinkoms- 10145..| ter kommer från jordbruket. Hårt drabbat av M&K-sjukan. BIX: 3/01 741 VII:1 10146..| -folkomrötning om EU i EU:s"mesta"valland. BIX: 6/01 741 VII:1 10147..| -det blev NEJ till EU. BIX: 6/01 741 VII:2,792 IX 10148..| -David Trimble avgick ur regeringen i protest mot att IRA ännu inte lämnat 10149..| in sina vapen. BIX: 7/01 741 VII:2 10150..| -protestanter trakasserar små katolska flickor på väg till skolan.T.o.m 10151..| brandbomber användes. BIX: 9/01 741 VII:2 10152..| -folkomröstning om Irlands mycket stränga abortlag. BIX: 3/02 741 VIII:3 10153..| -Nordirlands (IRA:s)linje satte sin prägel på reubl.Irlands pol.val. BIX: 5/02 10154..| BIX: 741 VIII:3 10155..| -Irlands väljare sa först NJA till EU-samarbete,men totalt slutade omröst- 10156..| ningen med ett JA till Europa. BIX: 10/02 793 XIV 10157..| -IRA avbröt kontakten med den intern.kommission som övervakar avrustningen 10158..| av IRA. England har svikit menar man. BIX: 10/02 741 VIII:3 10159..| -fortsatt inlämning av IRA-vapen. BIX: 12/02 741 VIII:3 10160..| -Irland tar över ordf.-skapet i EU efter Italien.Framtid. BIX: 12/03 EU Spec.:2,794 XVI. 10161..| 10162..|ISLAM (se även under Muslimer) 10163..| -muslimerna sprider sig bl.a.till Afghanistan och f.d.sovjet- 10164..| staterna USBEKISTAN och TADSJIKISTAN. BIX: 4/92 708 VIII,120 X 10165..| -nyårsdag 1413 i islams almenacka = 2 juli 1992 BIX: 120 XVI 10166..| -om författaren Salman Rushdie. BIX: 11/92 406,121 XXIX 10167..| Intervjuas av David Frost Sky News BIX: 11/93 423 10168..| -om författarinnan Taslima Nasrin BIX: 8/94 122 XVIII+XIX 10169..| -kanske BIX: 30.000 muslimska kvinnor våldtagna i Bosnien i syfte att förnedra islam, 10170..| företa folkmord och bilda ett Stor-Serbien. En satanisk rapport av svensk läkare. 10171..| BIX: 11/92 723 V, 120 XXVIII 10172..| -håller islam att breda ut sig för mycket? BIX: 6/93 121 XXIII 10173..| -mannen bakom fundamentalisterna gripen i USA. BIX: 7/93 121 XXIX 10174..| -"När väst sviker vänder sig Afrika mot islam" - en tidningsart.från BIX: 7/93 418 10175..| -svenskarnas kunskaper om i. utredd. BIX: 12/93 121:P 10176..| -islamska "Hamas" hinder mot fred Israel-palestinier. BIX: 5/94 726 VI 10177..| -Hamas-anhängare mot pal.polis.Döda och skadade. BIX: 11/94 726 IX,122:28 10178..| -Irak låter islam breda ut sig i landet. BIX: 10/94 70 M,122 XXIV. 10179..| -Frankrike hindrar islams utbredning i landet. BIX: 10/94 122 XXIV-XXV 10180..| -islam-konferens i Sv. Muslim-vardag i Sv. BIX: 6/95 437 II 10181..| -försök till mord inom turkisk islamfamilj i Sverige. BIX: 1/97 454 10182..| -oriental.festival i Stockholm speglar med-och mot islam. BIX: 6/97 125 XIV 10183..| -regimen i Turkiet "lägger krokben" för islam. BIX: 11/97 753 III,125 XXVI 10184..| -dans och alkohol bland palestinska myndigheter trots islamlagar. BIX: 12/97 10185..| BIX: 727 I 10186..| -om Göteborgsbranden på muslimsk diskotekdans-hör Band BIX: 368 XIV 10-11/98 10187..| -islamisk imam om branden och om kvinnans rätt i islam. BIX: 11/98 437 III 10188..| -islams främsta vallfartsort Mekka åter drabbad av ihjältrampade 10189..| pilgrimer. BIX: 3/01 792 IV. (År 1998 trampades 150 10190..| ihjäl). /Det är vid stenkastningsceremonin det inträffar/ 10191..| -islams muslimer ansåg att USA jagande efter terroristledaren bin Ladin, 10192..| är ett heligt krig mot islam. BIX: 9/01 792 XV,725-serien (attacken mot USA). 10193..| -50 muslimska länder i extra stormöte i Qatar. Ämnet var terrorism och am./eng. 10194..| anfallen på Afghanistan. (enighet och oenighet) BIX: 10/01 792 XVI 10195..| -Pakistan har koranskolor som är plantskolor för islamsk extremism. Elever 10196..| blir sen terrorister! BIX: 10/01 785 X 10197..| -om Usama bin Ladin på band om Afghanistan el. terroristdåden i USA 9-12/01 10198..| -islams rätta ansikte?: Svensk kurdisk far dödade sin 26-åriga dotter på 10199..| grund av samröre med svensk pojkvän. Journalist, som kände henne väl, 10200..| kommenterar. BIX: 1/92 793 II 10201..| -svenska skolflickor ville ha BURKA under skolgång. Skapade debatt. BIX: 10/03 459 V 10202..| 10203..|Islamska fundamentalister.Se under Algeriet,Irak,Egypten,Turkiet,Sudan,Afghanistan,USA! 10204..| Se även muslimska fundamentalister. 10205..| Skapar kaos med attentat över hela världen. 10206..| -har sprängt kil i egna leden. BIX: 8/93 726 III 10207..| -orsakar muslim-hat i Sverige, utför attentat mot Egyptens utr. 10208..| min. BIX: 8/93 121:C 10209..| -Turkiet blir islamsk republik?Fundamentalisterna på frammarsch. 10210..| BIX: 9/93 121:F 10211..| -terror med mördande i Algeriet BIX: 12/93 121:P, 8/94 122 XX 10212..| -åk ej till Algeriet.Isl.fund.förstör landet. BIX: 3/94 122 VIII 10213..| -palestinske led.Arafat gillas inte av isl.fundament. BIX: 7/94 122 XVI 10214..| -isl.fund.bakom antijudisk-israeliska attentat. BIX: 7/94 726 VII,431 10215..| -jakt på "Hamas" av palestinsk polis. BIX: 8/94 726 VII 10216..| -flera Hamas-gerillamän gripna efter gisslantagande. BIX: 10/94 726 VII 10217..| -fundamentalister mot palestinsk polis.Döda och skadade. BIX: 11/94 122:28, 10218..| BIX: 726 IX 10219..| -Turkiet och fundamentalisterna. BIX: 1/95 123 II 10220..| -rapport från Algeriet och Egypten BIX: 1/95 123 III 10221..| -isl.fundamentalister i Algeriet,Egypten och Pakistan. BIX: 2/95 437 10222..| -Sudan styrs av koranen och isl.fundamentalister. BIX: 2/95 712,(123 VI) 10223..| -isl.fundam.mördade kvinnor utan slöja BIX: 6/95 746 II 10224..| -musl.sep.gerilla mördade norrman.Vill skilja Kashmir fr.Indien. 10225..| BIX: 8/95 389 III,437 II. 10226..| -åter ett bussattentat av man ur den isl.fundamentalistiska rörel- 10227..| sen i Jerusalem. BIX: 8/95 726 XI,437 II 10228..| -islamistska Taliban-gerillan förtrycker kvinnan i Afghanistan. BIX: 9/96 10229..| BIX: 437 II,124 XVII,751 III 10230..| -isl.fundam.skar halsen av BIX: 85 civila i Alger. 9/97 437 II,746 III 10231..| -inget slut på alla muslimska morden runt i Algeriet. BIX: 11/97 746 III 10232..| -största muslimska terrorgruppen i Egypten lovar att ej störa turismen 10233..| längre. BIX: 12/97 753 V 10234..| -svensk försvar för behandling av religionens kvinnor i Sverige. BIX: 6/00 10235..| BIX: 437 III 10236..| -talibaner i Afghanistan förnedrar kvinnor,förstör historiska minnesmärken 10237..| utför terrordåd. Exempel Afghanistan och historiens värsta terrorist- 10238..| dåd i New York BIX: 11 sept.2001. Se under Afghanistan och USA. 10239..| ISLAND april-val 1991 BIX: 100 XII. 10240..| -ny regering.Tillbakablick på politiken. BIX: 5/91 100 XIII. 10241..| -kampen om valarna och valpolitik mot världen. BIX: 5/91 100 XIV. 10242..| -nordiskt samarbete och EG.Pres.Finnbogadottir. BIX: 6/91. 381. 10243..| -svalt intresse för EG trots Efta-medlemskap. BIX: 5/92 120 XIII 10244..| -devalverar BIX: 11/92 (kort) 120 XXVII 10245..| -20 år efter vulkanutbrottet på Hemön. BIX: 10/93 421 10246..| -besök på vulkanön Surtsey 1965, två år efter utbrottet. BIX: 739 II 10247..| -Island idag.Pres.Finnbogadottir intervjuas. BIX: 5/94 122 XII 10248..| -opinionsunders.visar att Island vill in i EU. BIX: 6/94 122 XIV 10249..| -isl.fiskare körs bort från fiskevatten. BIX: 6/94 122 XIV-XV 10250..| -nationaldag 1994. Världens äldsta parlament - bild.år BIX: 930. 122 XV 10251..| -svår lavinolycka med många dödsoffer. BIX: 1/95 123 II 10252..| -ännu en svår lavinolycka. BIX: 10/95 123 XXI 10253..| -pres.Finnbogadottir intervjuas 4+ BIX: 6/96. Ska avgå. 706 XVII,706 XVII, 124 XI 10254..| -kort med ev.efterträdaren till V.F.,Grimsson. BIX: 6/96 124 XI 10255..| -valet: Grimsson vald till president.Röster kring valet. BIX: 6/96 124 XII 10256..| -vulkanutbrott kan utlösa katastrofala vattenöversvämningar. BIX: 10/96 451,124 XVII 10257..| -de befarade översvämningarna började med att svepa med sig delar av 10258..| broar och bilda stora innanhav. BIX: 11/96 124 XIX 10259..| -vulkanen Hekla fick ett utbrott. BIX: 2/00 791 IV 10260..| -två jordbävningar på 4 dagar nära Reykjavik. BIX: 6/00 791 X 10261..| -val till Alltinget (riksdagen) gav täml.ny politisk konstellation. Ett 10262..| "fiskekrig" under uppsegling mellan Island och Norge. BIX: 5/03 785 XIV 10263..| -Island tillsammans med Färöarna ,Grönland och Danmark i ett kulturellt centrum i 10264..| Köpenhamn. BIX: 12/03 794 XV 10265..| 10266..|"Ismannen" 5000-årigt lik i glaciär i Österrike/Italien. BIX: 11/92 405 I,(403) 10267..| -fortsatt likundersökning. Rapport BIX: 2/95 405 II 10268..| - -"- -"- . Rapport BIX: 9/00 405 II 10269..| - -"- -"- . Rapport BIX: 1/01 405 III(inkl.10/91 första rap.) 10270..| 10271..|"Isjungfrun" 2500-årigt lik i grav i Sibirien. BIX: 1/98 405 IV 10272..| 10273..|ISRAEL BIX: 28 III,30,31,46,74,76?,81,87,352,361,726, 10274..| Inklusive Mellanöstern. 10275..| -kamp om det heliga landet. I.bildas och utvecklas 1947. BIX: 726 Spec.I 10276..| -"så började det"... Fr.TV BIX: 11/93 726 Spec.I-II, + 11/97 727 I 10277..| -"Exodus". Judarnas besvärliga utvandr.fr.olika länder efter 10278..| II Världskriget skildrad av sv.korrespondent 1947 BIX: 800 IX 10279..| -judisk massaker på araber under självständighetskriget 1948!? BIX: 2/03 794 II 10280..| BIX: 727 XIX 10281..| -Israel Spec. BIX: 726 Spec.I+II 10282..| -Mellanöstern-krisen 1967: BIX: 429R (28 III) 10283..| -Mellanösternkrisen 1973: BIX: 30-31, 10284..| -kort fr.fredssamtalen Israel-palesinierna.Röster:Begin och USA:s 10285..| pres.Carter år 1977 BIX: 726 Spec.II (efter 1/2 A-sidan) 10286..| -Camp David-avtalet 1978 BIX: 706 VIII 10287..| -bombar och går in i Libanon 1982: BIX: 46 10288..| -ockupationen av Västbanken belyst i ett TV-reportage (1988) BIX: 81 10289..| -statsbesök i Danmark 1987: BIX: 361 10290..| -Libanon bombas åter 1987: BIX: 74 10291..| -förslag om självstyre-val på Västbanken 1989 ??? 10292..| -svensk kritik om brutalitet 1989 BIX: 92 II 10293..| -dödsskjutningar i maj 1990 kan utlösa nya oroligheter,USA-kri- 10294..| tik, PLO vill ha sanktioner och FN-övervakning BIX: 99 VIII 10295..| -vill ha egna bev.vakter på sv.civ.flygfält annars... BIX: 99 XI 10296..| -styrkeförhållande i Mellanöstern-krisen 1990 BIX: 99 XII 10297..| -utdeln.av gasmasker efter hot från Irak. Blodig massaker vid Tempelplatsen, 10298..| Historisk fakta. Ingen FN-undersökning tilllåten ang. 10299..| massakern.USA kritisk. BIX: 10/90 99 XV 10300..| -FN-resolution mot landet, USA fjärmar sig I.!? BIX: 10/1990 99 XVI 10301..| -det palestinska upproret "Intifadan,",3-årigt problem BIX: 99 XIX 10302..| -kyligt USA-Israel BIX: 99 XIX 10303..| -invandr.av sovjetjudar omfattande,orsakar problem 1990 BIX: 99 XX 10304..| -robotangrepp från Irak i Mellanösternkriget BIX: 1/91 100 III 10305..| -stor Irak-vänlighet bland palestinierna oroar. BIX: 1/91: 100 IV 10306..| -I. terroriserar i de palestinska samhällena BIX: 2/91: 100 IV 10307..| -hävdar att utan attack mot irakisk kärnvapenindustri 1981, 10308..| så kunde Mellanösternkriget 1991 urartat. BIX: 3/91 100 VII 10309..| -sovjetisk diplomati och judeproblem. BIX: 4/91 100 XI 10310..| -retar övr.världen m.bostadsbygg.på occ.mark. BIX: 7/91. 100 XVIII 10311..| -är halva I.emot bosättningarna på occ.mark? Palestinier fängslas och torteras. BIX: 7/91 100 XIX 10312..| -mycket klandervärda handlingar mot palestinier. BIX: 8/91 100 XIX 10313..| -dämmer upp floder.Fångar - bricka i gisslanspel. BIX: 8/91.100 XIX 10314..| -"smutsiga" affärer mot palestinier.Hindrar fred i reg. BIX: 100 XXII 10315..| -tonen USA-Israel mycket ansträngd pga bosättningarna. BIX: 100 XXII 10316..| -deltar i fredskonferens.Ödestigert? BIX: 10/91. 100 XXIV-XXV,710 10317..| -befolkn.vill ha fred,inte ledarna.Oro för irakiskt kärnvapen. Politiska läget vid freds- 10318..| konferensen i Madrid i okt.-nov.1991. BIX: 726 10319..| -premiärminister Shamir kort BIX: 11/91 10XXV 10320..| -hindrar fredsprocess,lämnar ej bosättningar.I:s Rubenstein för- 10321..| handlar med palestinernas Abdel Shafi. BIX: 11/91 726 10322..| -krånglar i USA-driven fredsprocess. BIX: 11-12/1991+1/92 726 10323..| -sionism inte lägre = rasism enl FN-omröstn. BIX: 12/91 726 10324..| -kort rapport BIX: 12/1991 100 XXVIII 10325..| -speciella Israel- och arabband BIX: 726 I-V, även 70 H och J 10326..| -Fredskonferens om Mellanöstern nu i Moskva. BIX: 1/92 726 10327..| -våldet mot palestinierna trappas upp BIX: 2/92 120 IV 10328..| -går åter in i Libanon. "Isolerad företeelse". BIX: 2/92. 726,120 IV 10329..| -USA skärper tonen mot I.Bosättn.på occ.mark orsak. BIX: 2/92 726 10330..| -massor med snö och översvämningar BIX: 2/92 393 10331..| -f.premiärminister Menachem Begin avlider BIX: 78 år. 3/92. 726,(120 VI) 10332..| -israeliskt flyg anfaller åter gerillabaser. BIX: 5/92 120 XIV 10333..| -arb.partiet till makten efter BIX: 15 år. Kom.inför valet och efter valet. Israel idag. 6/92 120 XV 10334..| -Yitzhak Rabin ny premiärminister Ny utr.pol.förväntas.Reaktioner i USA och arabvärlden. BIX: 7/92 10335..| BIX: 726,120 XVII 10336..| -bosättningarna på Västbanken kontroversiella även inom I. Det finns de som tror på inbördes- 10337..| krig. BIX: 8/92 726,120 XVIII 10338..| -premiärminister Rabin på USA-besök.Får lånegarant. BIX: 8/92 120 XIX,726 10339..| -längre analys om Jerusalems framtida status. BIX: 9/92 70 H 10340..| -uppladdning vid Israel-Libanon-gränsen. BIX: 11/92 120 XXVI 10341..| -spärrar av Västbanken och Gazaremsan eft.kidnappn. Utegångsförbud. Soldaten funnen död. 10342..| Utvisar BIX: 383 palestinier som hämnd. 12/92 726 II,70 J 10343..| -EG och FN:s Säkerhetsråd fördömmer I:s handl. BIX: 12/92 726 II,70 J 10344..| -de tvångsförflyttade palestinierna får ej ta emot RödaKors-hjälp BIX: 12/92 120 XXXII 10345..| -invandringen från Ryssland har åter satt fart. BIX: 12/92 726 II 10346..| -CNN-rep.om utvisn.Libanons premiärminister i intervju. BIX: 12/92 726 II 10347..| -"de utslängda"; BIX: 14 dagar i svält,törst snö och kyla 12/92 726 II 10348..| -nu har I.hela världens opinion mot sig. BIX: 1/93 121 II 10349..| -USA varnar för FN-resolution mot I. trots att Man håller I.om ryggen. BIX: 1/93 726 II 10350..| -utr.min Peres i intervju. I."närmar sig" PLO. BIX: 1/93 726 II 10351..| -FN:s Säkerhetsråd tappar tålamodet. BIX: 1/93 121 III 10352..| -nya dödsskjutn.på Gazarem. I.handlade fel vid deportationen av 10353..| palestinierna visas. BIX: 1/93 726 II 10354..| -försöker lätta på internationellt tryck,släpper ett BIX: 100-talav de deporterade palestinierma? 10355..| BIX: 2/93 121 IV 10356..| -USA:s pres.Clinton mjuk mot Israel. BIX: 3/93 726 II 10357..| -bråk igen i Gaza-remsan, palestinier döda. BIX: 3/93 726 II 10358..| -hatet israeler-araber blossar upp. BIX: 3/93 121 IX 10359..| -i våldets Gaza dödas mest ungdomar under BIX: 15 år. 3/93 726 II 10360..| -ny opp.ledare utsedd:Benjamin Netanjahu.USA-inspir. BIX: 3/93 726 II 10361..| -våldsdåden ökar.Nu beväpnar man sig. BIX: 3/93 121 X,726 II 10362..| -om upptäckten av Döda Havsrullarna och om jakten på Noaks Ark 10363..| BIX: 4/93 805(om fortsatt arkeologisk undersökn.11/93 423, 1/02 458 XXV) 10364..| -hindrar palestinier från arbetet i Gazaremsan m.m. BIX: 4/93 726 II 10365..| -hämnd efter liban.attack. BIX: 7/93 70 K 10366..| -strider israelisk-palestinsk gerilla i Libanon de häftigaste sen 1982. Gerillastöd sen 1982. 10367..| Gerillastöd av Iran och Syrien. BIX: 7/93 726 II,121:A 10368..| -upptrappning av den nya konflikten. BIX: 7/93 726 II-III,121:B 10369..| -vapenvila efter 7 dagar BIX: 7/93 726 III,121:B, 10370..| -lite om fredssamtal och palestinsk splittring. BIX: 8/93 726 III 10371..| -de deporterade hem före 1 års dagen av förvisn. BIX: 8/93 726 III 10372..| -utr.min.Peres på Sverigebesök uttalar sig. Ett prorträtt skissat BIX: 8/93 726 III,121:C 10373..| -den siste krigsförbr."Ivan den förskräcklige" fri!? BIX: 8/93 725 III 10374..| -gerillaattacker mot israelisk militär. BIX: 8/93 726 III 10375..| -Israel ställer hårda villkor för att lämna occuperat område i sö.Libanon. BIX: 8/93 726 III,121:D 10376..| -ett begränsat palestinskt självstyre på eget område är beslutat av Iran. Flera kom. 10377..| Fredsförhandl.tas åter upp. BIX: 8/93 726 III,121:D 10378..| -Gaza-Jeriko-avtalet oroar bägge sidors extrema anhängare men 10379..| tränger långsamt in i folks medvetande. BIX: 9/93 726 III,121:E 10380..| -judarna på Västbanken oroliga för läget. I. förhandlar med arab- 10381..| länder om bortdragande av ockupationsstyrkor fråm södra Libanon. 10382..| PLO och Arafat åter "rumsrena" BIX: 9/93 726 III, (121:D) 10383..| -I.undertecknar historiskt fredsavtal med PLO i USA. BIX: 9/93 726 IV, 10384..| -diverse runt fredsuppgörelsen. BIX: 9/93 726 III,726 V. 10385..| -Knesset godkänner Gaza-Jeriko-planen. BIX: 9/93 726 V 10386..| -Israel och Syrien är motsatta.Svår fredsrunda. BIX: 10/93 726 V 10387..| -kommunalval i Jerusalem får stor betydelse. BIX: 11/93 726 V 10388..| -arkeologisk snabbgrävning inför "landbyte" BIX: 11/93 423 10389..| -prem.min Rabin erkänner iraelitiskt bosättarvåld. BIX: 11/93 726 V 10390..| -I Jeriko demonstrerar palestinier mot I.och mot Arafat. BIX: 11/93 726 V 10391..| -inför israeliska tillbakadragandet till förmån för en själständig palestinsk 10392..| stat. BIX: 12/93 726 V,121:O 10393..| -den 13 dec. 1993 blev inte historisk. Status quo. Glädje och missnöje. 10394..| BIX: 12/93 726 V, 121:O 10395..| -Jerikos storlek tvistefrö i långsamma fredssamtal. BIX: 12/93 726 V,121:R. 10396..| -läget Israel och PLO idag BIX: 1/94 726 V 10397..| -USA och Syrien diskuterar Golanhöjderna vid Genevemöte. BIX: 1/94 10398..| BIX: 122 II,726 V,70 K 10399..| -fred på gång?? Utr.min Peres kom. BIX: 1/94 726 V 10400..| -självstyret för Jeriko och Gaza närmare lösn. BIX: 2/94 726 V 10401..| -massaker i Hebron. Isr.bosättare sköt ihjäl 57 palestinier mitt 10402..| under fredagsbönen. Utegångsförbud 10403..| och stängda gränser. BIX: 2/94 726 V, 726 Spec.II, 122 VI 10404..| (Rabin, Arafat och Ashrawi kommenterar:) BIX: 726 V 10405..| -reportage från en "transportbuss" med isr.bosättare. BIX: 2/94 726 VI 10406..| -araber inom I. mycket kritiska. Det jäser bland palestinier. BIX: 3/94 726 VI 10407..| -beduiner i kläm mellan judar och palestinier. BIX: 3/94 122 VIII 10408..| -Västbanken I.och PLO. Problem,men fortsatta förhandl. BIX: 3/94 122 IX 10409..| -Jerusalem långfredag idag och förr. BIX: 4/94 122 IX,726 VI 10410..| -fredssamtal i Egypten. Syrien på undantag? Många vill "styra" 10411..| skeendet i arabvärlden. BIX: 5/94 122 IX 10412..| -palestinsk självmordsman dödar 8 israeler. BIX: 4/94 726 VI, 122 IX 10413..| -israeliska 46:e självständighetsåret firat. BIX: 4/94 726 VI 10414..| -åter ett Mellanösternavtal.Detta har hänt.Framtid. BIX: 5/94 726 VI 10415..| -palestinier tar långsamt över Västbanken och Gaza.Poliser ut- 10416..| bildade.Siste israel.soldaten lämnar Jeriko. BIX: 5/94 726 VI,122 XII 10417..| -islamska Hamas hinder mot fred med palestinier!? BIX: 5/94 726 VI 10418..| -Arafat och div.incidenter äventyrar fredsavtal. BIX: 5/94 726 VI 10419..| -israeliskt flyganfall på muslimska fundamentalister(Hisbollah)inne i 10420..| Libanon. BIX: 6/94 726 VI,122 XIII 10421..| -Arafat återvänder efter 27-årig exil till Gaza. BIX: 7/94 122 XVI +726 VI 10422..| Se Palestina. 10423..| -Krigstillståndet sen 1946 med Jordanien upphör. BIX: 7/94 122 XVII, 726 VI 10424..| -hist.fredsavtal med Jordanien. BIX: 7/94 726 VI,122 XVIII,70 K. 10425..| -bråk med palestinsk polis. Döda och skadade. BIX: 7/94 726 VI 10426..| -antijudisk-israeliska attentat i världen. BIX: 7/94 70 K,726 VII,431 10427..| -isl.fundam.org."Hamas" jagas äv.av palestinsk polis. BIX: 8/94 726 VII 10428..| -Israel föreslår Tyskland till FN:s Säkerhetsråd. BIX: 8/94 726 II 10429..| -Arafat och PLO på kollisionskurs. Men OK med palestinier. BIX: 8/94 726 II 10430..| -jude eller inte - besvärlig fråga för invandr.polis. BIX: 8/94 726 VII 10431..| -avspänning Israel-Jordanien. Norrman "fredsgubbe" mellan palestinier och Israel. 10432..| BIX: 10/94 726 VII 10433..| -premiärminister Rabin och utr.min.Peres fick tillsammans med PLO:s Arafat Nobels Freds- 10434..| pris för 1994. BIX: 10/94 726 VII,122 XXV 10435..| -Hamas mördade isr.gissla. Utförde självmordsattack mitt på affärs- 10436..| och turistgata.Många döda och skadade.Västbanken nu spärrad. Sv. 10437..| statsvetare förklarar spänningen Hamas-PLO-Israel. BIX: 10/94 726 VII 10438..| -fler Hamas-attentat,men fredsdiskussionerna fortsätter. Ett fredsavtal med Jordanien 10439..| undertecknat direktsänt inför världens befolkning. BIX: 10/94 122 XXVI ,726 VII 10440..| -spec.band om fredsavtalet.Ceremonier och flera tal. BIX: 10/94 726 VIII 10441..| -Jerusalems tillhörighet - evigt problem. BIX: 10/94 726 IX,122 XXVI 10442..| -pessimistiska röster i I. trots alla fredsavtal. BIX: 10/94 726 IX 10443..| -"Patriarkernas Grav" åter öppen efter Massakern i Hebron för 8 mån.sedan. 10444..| Judar och muslimer ber nu åtskilt. BIX: 11/94 726 IX 10445..| -ny sjävmordsattack med död.Pal.och isr.polis i samarbete mot Hamas-gerillans män. 10446..| BIX: 11/94 726 IX, 122:28 10447..| -Västbankens lager av lagar diskrim.palest. BIX: 1/95 726 IX,123 I 10448..| -de frostiga relationerna med Egypten speglas. BIX: 1/95 726 X 10449..| -självmordsattack av Jihad-anhängare dödar 18 isr. soldater. 10450..| BIX: 1/95 726 IX, 123 III 10451..| -sista attacken och fredssamtalen diskuteras. Krafter igång för 10452..| en gränsdelning israeler-palestinier. BIX: 1/95 726 X 10453..| -Mellanösternmöte med Jordanien,PLO och Egypten. BIX: 2/95 726 X,123 IV 10454..| -förhållande jude och arab i Jerusalem bl.a. BIX: 2/95 123 IV 10455..| -vardagsspänning judar-palestinier i Hebron. BIX: 2/95 726 X 10456..| -hela Israel engagerat i fången israelisk flygare i Iran. BIX: 2/95 726 X 10457..| -palestinsk bombfabrik exploderade inne i palestinska Gaza.Hamasledare liksom barn 10458..| dödade. Hamas skyller på I. BIX: 4/95 726 X 10459..| -palestinsk självmordsattack mot judiska bosättningar. Spänt 10460..| mellan palestinier och I. BIX: 4/95 726 X 10461..| -expropiering av arabland orsakar resolution i FN. BIX: 5/95 123 XI 10462..| -I.lovade att ej expropiera i östra Jerusalem - en inrikespolitisk eftergift. BIX: 5/95 726 XI 10463..| -ska I. lämna tillbaka Golanhöjderna till Syrien? BIX: 6/95 726 XI 10464..| -pal.fångar hungerstrejkar,rapport från s.k.Palme-dagarna i Stockholm. Hur ska 10465..| Jerusalem administreras? BIX: 6/95 726 XI 10466..| -åter spänt mellan palestinier och israeler. Sammanstötningar på Västbanken 10467..| och Gaza. BIX: 6/95 726 XI 10468..| -Hizbollah-gerilla i hämndattack. BIX: 6/95 726 XI 10469..| -fanatiska israeler i de judiska bosättningarna tror inte på 10470..| varaktig fred med palestinier. Förhandl.I.-PLO. BIX: 6/95 726 XI 10471..| -självmordsattack i Tel Aviv av Hamas försöker stoppa fredsprocess med PLO. BIX: 7/95 10472..| BIX: 123 XV,726 XI 10473..| -vems är marken; Israel el.palestinierna. Judiska nationen är delad 10474..| i två läger. Kommentarer. BIX: 7/95 726 XI 10475..| -I. närmare avtal med PLO om självstyre på Västbanken. BIX: 8/95 726 XI 10476..| -åter en självmordsattack i Jerusalem av isl.fundamentalister. BIX: 8/95 726 XI, 437 II 10477..| -historisk uppgörelse Israel och PLO. BIX: 9/95 726 XI,123 XVII 10478..| -20.000 israeler demonstrerade mot avtal med PLO. BIX: 10/95 726 XI 10479..| -början till slutet på 28-årig israelisk ockupation av palestinsk 10480..| mark BIX: 10/95 726 XI 10481..| -Israel anklagas för mord på Jihad-ledare. Nu väntas hämnd och 10482..| terror. BIX: 10/95 726 XI 10483..| -Israels premiärminister Yitzhak Rabin mördad av israelisk jude vid en 10484..| fredsmanifestation i Tel Aviv.Många statsöverhuvuden beklagade 10485..| och närvar vid begravningen. 10486..| Staten Israel uppkomst i förhållande till USA. Svenskt reportage 10487..| i Jerusalem. Framtiden. Motsättningarna inom det israeliska 10488..| samhället. BIX: 11/95 726 XI-XII (delvis 123 XXI) 10489..| -fler gripna för mordet. Säpo var tippsade. Men man struntade i 10490..| "högerjudarna". BIX: 11/95 726 XII, (123 XXII) 10491..| -största mannifestationen i I:s historia för Rabin. Kom. om de 10492..| occuperade områdena. BIX: 11/95 726 XII 10493..| -den i BIX: 28 år occuperade staden Jenin helt återlämnad till palesti- 10494..| nerna. BIX: 11/95 726 XII 10495..| -staden Nablus överlämnad till palestinierna. USA vill ha fart på 10496..| fredssamtal mellan Syrien och Israel. premiärminister Rabins mördare 10497..| skulle även mörda PLO:s Arafat. BIX: 12/95 726 XII 10498..| -premiärminister -mordet ångras ej av förövaren. Videofilmad! BIX: 12/95 726 XII 10499..| -ändrar sin k-kraftpolicy.Hade större kärnkraft-"kapacitet" än 10500..| övriga världen visste. BIX: 12/95 726 XII 10501..| -I. anklagas för mord på Hamas-"ingenjör". Stängde gränser mot Gaza. 10502..| Hur gick mordet till? BIX: 1/96 726 XII (124 I) 10503..| -am.fredstrupp till Golan om Syrien och Israel enas. BIX: 1/96 726 XII 10504..| -besök av Jordaniens kung visar fredsviljan i regionen. BIX: 1/96 124 I 10505..| -palestinska fångar släpps en masse. BIX: 1/96 124 II 10506..| -bosättares avoghet mot palestinier. Pres.Weissman gör skandalut- 10507..| talanden i Tyskland. BIX: 1/96 726 XIII, 124 II 10508..| -Israel och Syrien i samtal i USA om Golanhöjderna. BIX: 1/96 726 XIII 10509..| -Peres mördare handlade för att "rädda den judiska rasen". Etiopiska 10510..| judar anklagas för "HIV-smittat blod". BIX: 1/96 726 XIII 10511..| -premiärminister -val "med el.mot fredsprocessen". BIX: 2/96 726 XIII 10512..| -vardagssamtal per megafon mellan splittrade familjer på Golanhöjder. 10513..| Fredssamtal Israel-Syrien igång. BIX: 2/96 726 XIII 10514..| -självmordsattacker av Hamas mot isr.bussar och folkhop i Jerusalem och 10515..| Tel Aviv. Tot.över BIX: 60 döda och 100 skadade. 726 XIII,124 V+VI, 10516..| -isr.Säpo får åter fria händer mot palestinska Hamas. BIX: 3/96 726 XIII, 10517..| BIX: 124 VI. 10518..| -klassmotsättningar finns i den judiska staten. BIX: 3/96 726 XIII 10519..| -om araber och israeler i kibbutz. Men det "knakar". BIX: 3/96 726 XIV 10520..| -om hat och uppfostran,om rädsla och hämnd bland palestinier och judar. 10521..| BIX: 3/96 726 XIV,124 VI 10522..| -lättar på trycket över palestinierna. Återhållen aggretion mellan 10523..| Hisbollah-gerillan och I. BIX: 3/96 726 XIV 10524..| -isr.stridsflyg anföll Hisbollah-ställningar. Attacker och motattacker 10525..| mellan Hizbollahgerillan i södra Libanon och den israeliska 10526..| krigsmakten i norra Israel. Mycket skarpa ord från Shimon Peres. 10527..| BIX: 4/96 726 XIV 10528..| -mycket blodiga attacker mot civila på bägge sidor. BIX: 4/96 726 XIV 10529..| -10 dagars-kriget mot Hizbollah slut. USA = medlare. BIX: 4/96 726 XIV,124 IX 10530..| -avsiktlig attack mot FN-bas med libanesiska flyktingar. 4-5/96 BIX: 726 XIV 10531..| -palestinska taleskvinnan Ashrawi: Jerusalem huvudstad för både Israel och Palestina 10532..| BIX: 5/96 726 XIV,124 I 10533..| -anklagelsen att attacken mot FN-basen med Hizbollah-gerilla var avsiktlig, 10534..| irriterar Israel (liksom USA). BIX: 5/96 124 IX 10535..| -10 dagars vapenvila Israel-Hizbollah bruten. BIX: 5/96 726 XIV, 124 IX 10536..| -största säkerhetspådraget i Israels historia efter att Hizbollah-ledare 10537..| gripits. BIX: 5/96 726 XIV 10538..| -val handlar mer om Israels omvärldsstatus än arbetslöshet och sociala frågor. 10539..| Likheten mellan Arbetarpartiet och Likud stor. BIX: 5/96 726 XIV-XV,124 X 10540..| -mer om det mycket intressanta valet i Israel och om vardagen. BIX: 5/96 726 XV 10541..| -David Frost intervjuar Shimon Peres om Israel. "Maj 1996". BIX: 5/96 726 10542..| -högerpartiledaren Netanyaho ny premiärminister Shimon Peres (arbetarpartiet) 10543..| var hårsmånen efter. Nu väntas hårdare tag mot araber. Oro hos 10544..| palestinier enligt Hanan Ashrawi. BIX: 5/96 726 XV 10545..| -div.om den nye premiärminister och hans kommande politik. BIX: 6/96 726 XV,124 X 10546..| -aprils fredsavtal höll till juni.Åter en Hizbollah-attack. BIX: 6/96 726 XV - 10547..| -utbyggnad av isr.bosättare på arabmark "en katastrof". BIX: 7/96 726 XV 10548..| -premiärminister Netanyaho lovade Egyptens pres.Mubarak att Israel ska hål- 10549..| la sin löften till grannländerna. BIX: 7/96 124 XIII 10550..| -omvärlden försöker närma Israel och Syrien. BIX: 7/96 124 XIII 10551..| -150.000 ortodoxa judar vill stänga gata i Jerusalem. BIX: 7/96 726 XV 10552..| -åter är judiska bosättningar tvisteämne palestinier-israeler. BIX: 8/96 10553..| BIX: 726 XV 10554..| -Sverige-hjälp till palestinier i samtal med Israel. BIX: 7/96 124 XIII 10555..| -Jeriko - icke-religiösa giftaslystna judars mål. Ortodoxa judars 10556..| idéer genomsyrar nu samhället.Arkeologin hotad bl.a. BIX: 8/96 726 XV 10557..| -ekonomiskt toppmöte i fara om inte I.intar försonare linje mot pale- 10558..| stinier - "ultimatum" från Egypten. BIX: 8/96 124 XV 10559..| -tillåtna nya bosättningar på Västbanken. I:s f.premiärminister Peres om den 10560..| hårdare linjen mot palestinier. BIX: 8/96+9/96 726 XV 10561..| -historisk handskakning Arafat - Netanyaho om forts.på fredssamtal. 10562..| BIX: 9/96 726 XV 10563..| -"härskna" komment.mellan arabländer. Situation som 1973. BIX: 9/96 726 XV 10564..| -tunnelbygge för turister i Jerusalem - palestinier demonstrerar.Döds- 10565..| skjutningar.Israelpolitik idag."Fullt krig". BIX: 9/96 726 XV,124 XVII 10566..| -toppmöte i USA mellan ledarna i resp.land "gav inget" BIX: 10/96 124 XVII, 10567..| BIX: 726 XVI 10568..| -om tunneln,som orsakat den nya spänningen mellan folken. BIX: 10/96 726 XVI 10569..| -presskonf.premiärminister Natanyahu-USA:s utr.min.Christopher i Jerusalem. 10570..| BIX: 10/96 726 XVI (CNN). 10571..| -mycket kyligt mottagande av franske pres.Chirac i I. BIX: 10/96 124 XVIII 10572..| -om Hebron idag.Intern.solidaritet för Palestina. BIX: 10/96 726 XVI 10573..| -Hebron palestinskt? BIX: 12/96 726 XVI 10574..| -ekonomi och arabkritik BIX: 11/96 724 XVI 10575..| -bosättningsjudar och palestinier åter i konfrontation med våld.Intern. 10576..| kritik mot bosättningspolitiken bromsar byggande. BIX: 12/96 726 XVI 10577..| -om Jerusalem i juletid. BIX: 12/96 124 XXII, 726 XVI 10578..| -hårdnande attityd Egypten-Israel. BIX: 12/96 726 XVI 10579..| -mellanösternläge redovisat i TV:s "8 dagar". BIX: 12/96 70 OP 10580..| -premiärminister för en "sick-sack"-pol. En Heimerson-rapport. BIX: 12/96 726 XVI 10581..| -kampen om staden Hebron BIX: 12/96 124 XXII 10582..| -Israels bosättningspol.orsakade dödsskjutningar i Hebron. BIX: 1/97 125 I 10583..| -underteckn.av avtal m.Palestina om Hebron dröjde men kom. BIX: 1/97 726 XVI 10584..| -"va sa ni nu,då?". Ett avancemang! (Olle Stenholm) BIX: 1/97 726 XVI 10585..| -om Israels behandling av beduinerna, dagsläget i förhållandet mellan 10586..| Palestina och Israel och Syrien. BIX: 2/97 125 IV 10587..| -judiska bosättn.på palestinsk mark trots int.protester.Kort återblick 10588..| från 1967 och framåt. BIX: 2/97 726 XVI 10589..| -USA och I. sviker världsopinionen, som fördömer de judiska bosättn. 10590..| nära Jerusalem. Egypten och Syrien fjärmar sig Israel. BIX: 3/97 70 OP, 10591..| BIX: 724 XXI+XXII 10592..| -jordansk gränspolis dödade 7 skolflickor och skadade flera i gräns- 10593..| landet. Alla beklagar. BIX: 3/97 726 XVII,125 XII 10594..| -väntar blodbad då judiska bosättningar byggs utanför Jerusalem? BIX: 3/97 10595..| BIX: 726 XVII 10596..| -Hamas-självmord i attentat i Tel Aviv. Stenkastning mot isr.militär. 10597..| Våldet på gatorna i Hebron åter ett faktum. BIX: 3/97 726 XVII,125 VII 10598..| -Palestina och Israel "tappar bort" fredsamtalen på gr.av de judiska 10599..| bosättningarna och följderna härför. BIX: 3/97 726 XVII,125 VII 10600..| -usel israelisk ekonomi. Samlingsregering? BIX: 4/97 726 XVII 10601..| -premiärminister i USA,där pres.Clinton försöker medla. BIX: 4/97 726 XVII,724 XXII 10602..| -premiärminister Netayahu historiebeskriver Israel,men får svar på tal av pal. 10603..| min.Hanan Ashrawi. BIX: 4/97 726 XVII 10604..| -regering och premiärminister i korruptionsskandal. BIX: 4/97 125 IX+X 10605..| -ultraortodoxa judar i gatuslagsmål med andra judar. BIX: 4/97 726 XVII, 10606..| BIX: 5/97 125 XI 10607..| -de ultraortodoxa sägs vara mer intresserade av religiösa studier än 10608..| att arbeta, trots barnförsörjning.Parasiterar på samhället. Det 10609..| finns de som vill dela Israel. BIX: 7/97 726 XVII,125 XVII 10610..| -europeiska och orientaliska judar är markant olika. BIX: 4/97 726 XVII 10611..| -stor skillnad i synsätt mellan ultraortodox jude och en icke religiös. 10612..| BIX: 7/98 727 I 10613..| -kampen om Israels identitet mellan ortodoxa och profana judar. Krav 10614..| på förändringar. BIX: 10/98 727 II 10615..| -har korruptionen skadat fredsprocessen? BIX: 4/97 125 X 10616..| -49 år sen I. bildades. Landet är religiöst och etniskt splittrat. 10617..| BIX: 5/97 726 XVII 10618..| -USA-bistånd skärs ned till förmån för Jordanien. BIX: 5/97 125 XII 10619..| -Shimon Peres avgår,ny chef för arb.partiet:Enud Barak. BIX: 6/97 726 XVII 10620..| -samarbete igen på Egyptiskt intiativ. BIX: 6/97 726 XVII 10621..| -spänningar mellan ministrarna. BIX: 6/97 726 XVII 10622..| -fanan provocerar. FN höjer åter pekfingret mot landets bosättnings 10623..| politik. BIX: 7/97 726 XVIII 10624..| -nya bosättningar med am.medel planer."Droppen som...". BIX: 7/97 726 XVIII 10625..| -palestinsk terrorattack på marknad. Många döda och skadade. Diverse 10626..| personer kommenterar. Fredssträvanden slut?! + Kommentarer dagen 10627..| efter. BIX: 7/97 726 XVIII,125 XVX 10628..| -pal.ministrar anklagas för korruption.Många pal.lever i misär med 10629..| internationell mathjälp. BIX: 8/97 726 XVIII 10630..| -Israel väntar på nya palestinska bombdåd. BIX: 8/97 125 XIX 10631..| -arabvärlden "hjälper till" i fredsarbetssträvanden. BIX: 8/97 726 XVIII 10632..| -spänningen Israel-Libanon allt mer uppenbar.Attacker fr.båda sidor. 10633..| BIX: 8/97 726 XVIII 10634..| -palestinier förnedrade i Jerusalem,får intern.mathjälp. BIX: 8/97 726 XVIII 10635..| -försök till dialog mellan I. och Palestina. BIX: 8/97 726 XVIII 10636..| -CNN synar relationerna Israel-Palestina. BIX: 8/97 125 XX 10637..| -stor oro vid gränsen Libanon-Israel.Granater mot Saida. BIX: 8/97 125 XX 10638..| -Hisbiollah-beskjutn.mot norra I.Lättade sanktioner mot P. BIX: 8/97 726 XVIII 10639..| -muslimska Hamas-gerillan i självmordsattack i Jerusalem. 8 döda och BIX: 195 10640..| skadade. Åter stryper nu I.palestiniernas rörelsefrihet och arbets- 10641..| möjligheter. BIX: 9/97 726 XVIII,125 XXI 10642..| -misslyckad israelisk aktion i södra Libanon. Kritik mot pres.Arafat 10643..| för slapphet mot Hamas-o.Hisbollah-rörelserna. Div.röster. BIX: 9/97 10644..| BIX: 726 VIII,(125 XXI). 10645..| -flera isr.politiker kräver bortdragande fr.sö.Libanon. TV-programmet 10646..| "8 Dagar" diskuterar dagsläget. BIX: 9/97 726 XVIII 10647..| -på den attackerade gatan i Jerusalem... BIX: 9/97 125 XXII, 10648..| -utr.min.fr.USA på besök hos palestinier och israeler. Försöker förstå. 10649..| BIX: 9/97 125 XXII,726 XVIII 10650..| -isral.fredsaktivister och palestinier protesterar bägge mot de isral. 10651..| bosättningarna. BIX: 9/97 125 XXII 10652..| -ny bosättning hindrar ett framtida homogent område för palestisnk stat. 10653..| BIX: 9/97 726 XVIII 10654..| -"Israels största skandal någonsin" när israeliska agenter,sanktione- 10655..| rade av premiärminister , misslyckades med mördande i Jordanien. BIX: 10/97 10656..| BIX: 125 XXIV 10657..| -hård kamp i I.mellan ortodox-jude och reformrörelse-jude BIX: 10/97 727 I 10658..| -meningsskiljaktigheter mellan ortodox och icke kristen jude belyses. 10659..| BIX: 12/97 727 I 10660..| -omvärlden inkl.Jordanien uppmanar USA att diplomatiskt påskynda freds- 10661..| processen I. och Palestina. BIX: 11/97 125 XXVI,(727 I). 10662..| -åter nyplanerade bosättningar i I.,trots palest.o USA-protester. BIX: 12/97 10663..| BIX: 125 XXIX 10664..| -israelska och palestin.ungdomar i demonstration för fred. BIX: 12/97 727 I 10665..| -regeringskris. Utr.min.Levy lämnade regeringen.Stora problem för prem. 10666..| min. BIX: 1/98 789 I,727 I 10667..| -I.tillsammans med Turkiet och USA i sjömanöver. Norsk "puff framåt" i 10668..| fredsprocessen. BIX: 1/98 727 I 10669..| -januariläge. Stämmning i botten israeler-palestinier. BIX: 1/98 725 I 10670..| -upprepade spionage-misslyckanden av isral.underrättelsetjänsten. BIX: 2/98 10671..| BIX: 789 V,727 I 10672..| -åter strider mellan Hisbollah-gerilla och Israel. BIX: 2/98 727 I,789 V 10673..| -Ezer Weizman omvald som pres.för ny 5-års period(t.år 2003) BIX: 3/98 727 I 10674..| -är Israel pä väg att överge säkerhetszonen i södra Libanon? BIX: 3/98 727 I - 10675..| -Israel för "sandlådepolitik" och premiärminister Netanyahu visar dålig stats- 10676..| mannaanda vid det engelska utr.min.-besöket i Israel. Pal.pres. 10677..| Arafat tror fredsförhandl.är över nu. Am.förlikn.förhandlare miss- 10678..| lyckades åter att ena. Pal.Hanan Ashrawi kom. BIX: 3/98 727 I,789 VII 10679..| -kommer I.att dra sig tillbaka fr sö Libanon? Dagsläget.Sprängdåd på 10680..| västbanken. "Vedergällningsrapport". BIX: 4/98 727 I 10681..| -staten Israel bildades för 50 år sen (1998). Firande och historia. 10682..| BIX: 4/98, 727 I, 789 VIII 10683..| -isr. fredsaktivister i "kamp" mot isr. bosättare-ockupanter. BIX: 4/98 727 I 10684..| -mördade israeler eller palestinierna själva Hamas bombexpert? Det 10685..| mesta tyder på internt palestinskt bråk. BIX: 4/98 789 VIII 10686..| -50 år sen Israel bildades. Firades äv. av judar utanför staten. Alla invandrare 10687..| ej välkomna. Tillbakablickar. (sv. statsministrar). 10688..| BIX: 4/98 727 I,789 IX 10689..| -såväl England som USA försöker förmå I. att sluta "bosätta". Man manar 10690..| dessutom I. att ge occuperad mark till palestinierna. Israels president 10691..| vägrar att ta order från andra stater eller att samarbeta. 10692..| BIX: 5/98 789 IX 10693..| -Jerusalem en livsfarlig stad. Många militanta judar. BIX: 5/98 726 XIX 10694..| -Al-Aqsa-moskén i Jerusalem fick skärpt bevakning. BIX: 8/98 727 II 10695..| -300.000 off.anställda i storstrejk orsakar problem i Israel BIX: 9/98 727 II 10696..| -premiärminister Netanyahu och palestinske pres. Arafat i fredsmötesförsök i USA. 10697..| BIX: 9/98 727 II 10698..| -USA:s utr.min.gör allt för att "jämna väg" för fredsmöte i okt.1998 i 10699..| USA. BIX: 10/98 727 II, 70 TT 10700..| -kontroversiell f.d.general och försv.min.Ariel Sharon utsedd t.utr.min. 10701..| BIX: 10/98 727 II,707 VII 10702..| -vägen mot fredsavtal Israel-Palestina. Div.röster kom. BIX: 10/98 727 II 10703..| -manifestation för fredsavtalet vid begravning i Jerusalem. Alla parter 10704..| i Israel och i Palestina (men ej pal.Hamasrörelsen) gör allt för 10705..| att säkra avtalet. BIX: 10/98 727 II. 10706..| -självmordsattentat mot isr.skolbuss av Hamas-medlem. Barnen klararde 10707..| sig men en isr.sodat och palestiniern dödades. BIX: 10/98 727 II 10708..| -åter självmordsattentat av palestinsk gerilla på marknad i Israel. 10709..| Attentatsmännen dödades och c:a BIX: 20 pers.skadade. + Politisk rapport. 10710..| Palestinierna vägrar stryka klausulen "Israel ska utplånas". 10711..| BIX: 11/98 727 I,I (789 XVIII) 10712..| -Israel stjäl matjord i stor omfattning från Libanon, tvärt emot intern. 10713..| rätt.Uppgifter äv.om antika föremål förekommer. BIX: 11/98 727 II,789 XIX 10714..| -israeliskt-palestinskt möte i Stockholm. Pal.pres.Arafat var där. 10715..| BIX: 12/98 727 II 10716..| -USA:s pres.Clinton misslyckades att ena israeler och palestinier vid 10717..| ett toppmöte i Mellanöstern. BIX: 789 XXI,727 II,725 VI 10718..| -oro i Knesset.Prem.ministern sitter löst. Nyval förestår!? BIX: 12/98 727 II 10719..| -politisk kris i I. Nyval i maj 1999. Attentat i Hebron. BIX: 1/99 727 II 10720..| -"brösttoner" mellan de politiska partierna. T.o.m. anklagelser om nazism 10721..| förekom. BIX: 2/99 727 II 10722..| -åter rapport om motsättningarna mel.ortodoxa och "icke kristna" judar. 10723..| BIX: 2/99 727 II 10724..| -attacker mot israeler av Hisbollah-gerillan i södra Libanon. Hämndbombning 10725..| inom de occuperat område av Israel. BIX: 3/99 790 III,727 III 10726..| -många politiker vill att I. slutar att occupera delar av Libanon,men... 10727..| BIX: 3/99 727 III 10728..| -förhandl.om Palesina-frågan mellan I:s nye premiärminister Barak och Egyptens 10729..| pres.Mubarak. BIX: 7/99 790 V 10730..| -fredsavtalet undertecknat palestinier - Israel.Tal. BIX: 9/99 727 III,790 VI 10731..| -Jerusalems framtid. BIX: 9/99 727 III 10732..| -väg mellan Västbanken och Gaza öppnas? BIX: 10/99 790 VII 10733..| -sv. statsminister Persson besökte Israel. BIX: 10/99 727 III,790 VII, 10734..| -förre premiärminister Natanyahu anklagad för mygel. BIX: 10/99 727 III 10735..| -toppmöte i Oslo med fredsprocess-diskussion och hyllande av förre isr. 10736..| premiärminister Isac Rabin (som mördades 1996). BIX: 11/99 727 III,725 VII, 10737..| BIX: 790 IX. 10738..| -Hamas-bombdåd i I.med många skadade.Palestinske Hamasledaren lovar mer 10739..| attentat. BIX: 11/99 727 III 10740..| -illegal israelisk bosättning tömd av isral. militär. BIX: 11/99 727 III 10741..| -kyrkor i I.stängda i protest mot muslimskt moskébygge. BIX: 11/99 727 III 10742..| -fredsförhandlingar Israel - Syrien om bl.a.Golanhöjderna och Libanon fort- 10743..| satte. Vattnet från Gennesarets Sjö och från Golanhöjderna - det 10744..| primära i förhandlingarna mellan länderna. BIX: 1/00 727 III,70 X 10745..| -pres.Weissman anklagad för att ta emot penninggåvor. BIX: 1/00 727 III 10746..| -fredsprocessen avstannade efter libanesisk gerillaattack, som dödade 10747..| tre israeler. (Syrien stöder ju Libanon). BIX: 2/00 791 II 10748..| -israeliska vedergällningsbomber mot sö.Libanon. BIX: 2/00 727 III 10749..| -upprepade flygattacker mot sö.Libanon retar arabländer. BIX: 3/00 791 IV 10750..| -regeringen röstade för att egna trupper skulle bort från Libanon. BIX: 3/00 10751..| BIX: 727 III,791 IV 10752..| -katolske påven Johannes Paulus "kröp till korset" för ett påveligt uttalande 10753..| om judar.Besökte arabvärlden.Tyckte att palesinierna borde 10754..| få en egen stat. BIX: 3/00 727 III,(70 XI) 10755..| -i palestinska skolor förnekas förintelsen av 6 milj.judar under II världs 10756..| kriget,medan israeliska skolbarn lär sig nyktert/objektivt på syn på 10757..| palestiniernas historia. BIX: 4/00 727 IV,(791 VI) 10758..| -"kluven tunga"?Åter tillåtet att byggbosätta sig på Golanhöjd. BIX: 4/00 727 IV 10759..| -premiärminister Barak kommer snart erkänna en palestinsk stat!? BIX: 4/00 727 IV 10760..| -israeliska bomber över Libanon och Hizbollahgerillan. BIX: 5/00 727 IV,791 VIII 10761..| -kraftigt gatuvåld i Jerusalem/Betlehem,men vid förhandl.bordet görs trots 10762..| allt framsteg. BIX: 5/00 727 IV 10763..| -efter BIX: 22 år ska I. dra sig tillbaka från sö.Libanon-ockupationen den 10764..| 9 juli 2000. Men... BIX: 5/00 727 IV,791 VIII 10765..| -mycket kraftiga sammandrabbningar i Gaza och på Västbanken. I sö.Libanon 10766..| tog Hizbollahgerillan över när I. sakta drog sig undan. BIX: 5/00 727 IV 10767..| -Grottfolket i Jinbah i kläm mellan israelisk militär och domstol. De har 10768..| bott i grottorna sen urminnes tider. BIX: 5/00 857,727 IV 10769..| -Israel avslutade reträtten ur sö.Libanon. BIX: 5/00 727 IV,791 IX 10770..| -FN-chefen vill ha mer fredsbevarande FN-styrkor till Libanon. Knesset 10771..| sammanträffade utanför Jerusalem.Norra gränsen ska förstärkas. BIX: 5/00 10772..| BIX: 727 IV 10773..| -israelisk regeringskris inför toppmöte Barak-Arafat-Clinton. BIX: 7/00 727 IV 10774..| -fredsmötet i USA mellan isr.-pal. kolappsade utan resultat. BIX: 7/00 791 XI, 10775..| BIX: 727 IV 10776..| -ny president vald:Högerpol.Moshe Katzav.Slog Shimon Peres "på mållinjen". 10777..| BIX: 7/00 727 IV 10778..| -turbulens i israeliska parlamentet. BIX: 8/00 727 IV 10779..| -israelisk räd på Västbanken och isr. soldater sköt ihjäl varandra. BIX: 8/00 727 IV 10780..| -Jerusalems ortodoxa judar "stryper" stadens ungdom med sina ålderdomliga 10781..| seder och regler. BIX: 9/00 727 V,791 XIII. 10782..| -kraftiga våldsamheter blossade åter upp i Jerusalem,Gaza och Hebron.Många döda och 10783..| skadade bland palestinier och israeler. BIX: 10/00 727 V,791 XIII 10784..| -tillfällig vapenvila höll i 1/2 dag. Dödandet fortsätter. BIX: 10/00 727 V 10785..| -fler och fler palestinska dödsoffer i pågående konflikten. Al Aksa-moskén 10786..| och Josefs Grav platser för bråk. FN fördömde ensidigt I. BIX: 10/00 727 V 10787..| -Hizbollah-gerilla åter i gång mot Israel,som gick till motattacker. BIX: 10/00 10788..| BIX: 458 XVII,791 XIII 10789..| -isr.helikopterattacker mot palestinier. + Svenska kom. BIX: 10/00 727 V 10790..| -åter ett toppmöte israeler-palestinier.Div.röster. Men bara någon timme efter 10791..| började våldsamheterna igen. BIX: 10/00 727 V,791 XIV 10792..| -isr.helikopterattacker mot "Arafat-byggnader" som hämnd. BIX: 10/00 791 XV 10793..| -Egypten kallade hem sin ambassadör från I. BIX: 11/00 70 XII,727 VI,791 XVI 10794..| -spänt läge i Jerusalem vid första fredagen i Ramadan. BIX: 12/00 791 XVI 10795..| -premiärminister Barak avgick.Utlöste nyval. BIX: 12/00 727 VI 10796..| -pres.min.-kamp mellan Ehud Barak och Benjamin Sharon väntas.Shimon Peres 10797..| lurar i bakgrunden. Netanyahu bortkopplad. BIX: 12/00 727 VI 10798..| -FN:s säkerhetsråd röstade ned palesinsk begäran om fredsstyrka på Väst- 10799..| banken och i Gaza. BIX: 12/00 727 VI 10800..| -åter misslyckade USA-förhandlingar: israeler-palestinier. BIX: 12/00 727 VI 10801..| -förutsättningar för fred och uppdelning av Jerusalem på toppmöte som inte 10802..| blev av. BIX: 12/00 Våldet kulminerade på nyårshelgen. 791 XVII,727 VI. 10803..| -Israels utr.min.kommenterar läget med palestinierna liksom sv.stats.min. 10804..| Persson. BIX: 1/01 792 I 10805..| -israelisk psykisk press på palestinierna. Här är Betlehem. BIX: 1/01 727 VI 10806..| -högerledaren Ariel Sharon inför valet till ny premiärminister i Israel.Hans pol. 10807..| program kommenteras (demokrati och fred). BIX: 2/01 727 VI 10808..| -Israel utför etnisk rensning mot pal.bönder och småoldlare i Gaza. BIX: 2/01 10809..| BIX: 727 VI,792 III 10810..| -Ariel Sharon vann jordskredsseger mot Ehud Barak i premiärminister -valet.Vem är 10811..| Sharon och hur går det med fredsprocessen? BIX: 2/01 727 VI,792 III 10812..| -mycket hårda strider blossade åter upp på Västbanken israeler-palestinier. 10813..| Framför allt efter Sharonsegern. Klimatet hårdare! BIX: 2/01 727 VI 10814..| -våld föder våld efter Sharons tillträde. BIX: 2/01 727 VI 10815..| -samarbete likud-arbetarparti. Förestående samlingsregering. Nya strider 10816..| med Hizbollah-gerillan.Arb.partiets Barak drog sig ur. BIX: 2/01 727 VI 10817..| -Sharon tog över efter Barak. Hårdare tag i politiken, fr.a.mot palestini- 10818..| erna. BIX: 3/01 727 VI 10819..| -flera palestinska bombattentat i I. (mitt under arabtoppmöte i Amman).Nu 10820..| lovar Israel betydligt kraftigare motåtgärder. BIX: 3/01 727 VI 10821..| -lång "intervjudiskussion" om Hamas och våldet israeler-palestinier. BIX: 3/01 10822..| BIX: 458 XIX 10823..| -våldet mellan I.och palestinier grövre.Granat och pansarattacker på Gaza- 10824..| remsan. BIX: 4/01 727 VII 10825..| -påsken 2001 och koptisk mässa i Egypten. BIX: 4/01 792 VII,70 XII 10826..| -israeliskt flyg mot syriska ställningar i Libanon.Det var 5 år sen Hiz- 10827..| bollahgerilla bombades av Israel. BIX: 4/01 727 VII 10828..| -FN:s gen.sekr.kritiserar såväl Israel som palestinierna för att ha använt 10829..| alltför stort våld i sina hämndattacker. BIX: 5/01 727 VII,792 VIII 10830..| -Israels värsta olycka (utan sabotage) på bröllopsfest i Jerusalem. Många 10831..| döda och skadade. BIX: 5/01 727 VII 10832..| -åter ett palestinskt självmordsattentat dödade minst BIX: 17 israeler och skadade c:a 90 pers. 10833..| Israel lovade grym hämnd. BIX: 6/01 727 VII,792 IX 10834..| -gör pal.pres.Arafat allt för att rädda svaga vapenvilan??? BIX: 6/01 727 VII 10835..| -israeler,palestinier och EU-ordf.Gören Persson. Mellanösternproblemen upp 10836..| på Göteborgsmötet mellan EU och USA BIX: 15-17 juni 2001. 792 IX 10837..| -premiärminister Sharon söker med USA-resa stöd för större press mot palest. 10838..| pres.Arafat. BIX: 6/01 792 IX 10839..| -trots att USA lyckades förhandla fram visst vapenstillestånd, så pågick 10840..| attacker och motattacker mellan parterna. BIX: 7/01 727 VII 10841..| -Israel fick intern.kritik f.åsidosättande av de mänskliga rättigheterna. 10842..| BIX: 7/01 792 XII 10843..| -reportage från Hebron på Västbanken. BIX: 7/01 727 VII 10844..| -isr.attack på Västbanken dödade 8. Några ur Hamasgerillan. BIX: 7/01 727 VII 10845..| -pal.självmordsattack dödade minst BIX: 15 israeler. Då stängde Israel "Orient 10846..| House",en mycket symbolistisk palestinsk byggnad. BIX: 8/01 727 VII 10847..| -pal.polis grep Hamasmän anklagade för senaste attacken. BIX: 8/01 727 VII 10848..| -våldsspiralen fortsätter.Ytterligare pal.självmordsattack av Hamas ska- 10849..| dade minst BIX: 15 israeler. 8/01 727 VII 10850..| -längre inslag från en gränsby mellan judar och araber. BIX: 8/01 458 XXI 10851..| -isr.soldater vägrade tjänstgöra i de occuperade områdena. BIX: 8/01 727 VIII 10852..| -USA manar Israel att dra tillbaka trupper fr.pal.flyktingläger + att 10853..| sluta med de grymma våldsangreppen. BIX: 8/01 727 VIII + XIV 10854..| -rapport från gränsbyn Abu Gosh. Israelboende arab utförde sabotage inne 10855..| i Israel. BIX: 9/01 792 XIV 10856..| -Israels araber är oroade och splittrade. BIX: 9/01 727 VIII 10857..| -palestinska attentatsmän (PFLP)sköt israeliske turistministern till döds. 10858..| BIX: 10/01 727 VIII 10859..| -först ökad konfrontation israeler-palestinier i Betlehem, sen ett visst 10860..| tillbakadragande efter bl.a.USA-påtryckning. BIX: 10/01 792 XVI,727 VIII 10861..| -trots nytt palestinskt attentat,drar sig Israel långsamt tillbaka från 10862..| 8 palestinska städer. BIX: 01/01 792 XVII,727 VIII 10863..| -del av intervju m. utr.min.Shimon Peres (Labour). BIX: 11/01 727 VIII,739 XXVII 10864..| -ny pal.attack mot isr.busstation.Döda och sårade. BIX: 11/01 792 XIX, 727 VIII 10865..| -i några av de värsta attentaten mot israeler,självmordssprängde sig pale- 10866..| stinier mitt i Jerusalem och Haifa.Många döda och c:a BIX: 200 skadade. Om- 10867..| världen vill ha pal.pres.Arafat avsatt oförmögen att tygla Hamas- och 10868..| jihad-rörelserna. BIX: 727 VIII,792 XIX 10869..| -Israel slår tillbaka mot flera mål i pal.områden. BIX: 12/01 727 VIII 10870..| -pal.pres.Arafat satte Hamas-gerillarörelsens andlige ledare i husarrest.Detta var en 10871..| medlingsgest mot Israel. BIX: 12/01 727 VIII 10872..| -EU:s utr.min.uppmanade Israel att sluta attackerna mot palestinierna. 10873..| BIX: 12/01 727 VIII 10874..| -efter ytterligare ett par palestinska självmordsdåd med många israeliska 10875..| dödsoffer, bröt Israel totalt med palestinske pres.Arafat. BIX: 12/01 10876..| Sv. statsminister och FN:s gen.sekr.kommeterade nya läget. BIX: 727 VIII,792 XX 10877..| -Israel förbjöd pal.pres.Arafat att besöka midnattsmässan i Betlehem,men 10878..| kunde tänka sig ändra på detta om pal.polis grep 2 mördarterrorister 10879..| utpekade av Israel. BIX: 12/01 792 XXI,727 XVI 10880..| -om känsliga,utsatta israeliska bosättningar i farozonen för rivning. BIX: 12/01 10881..| BIX: 727 XVI 10882..| -terroristen Usama bin Ladin försöker "surfa på" palestiniernas problem med israeliska 10883..| attacker,men detta ogillas t.o.m. av palestinierna själva. BIX: 12/01 727 XVI 10884..| -Jerusalemblockaden för palestinier upphävd,men fortsatte i 6 andra städer. BIX: 12/01 792 XXII 10885..| -Israel uppbringade palestinsk smuggelbåt med BIX: 50 ton vapen. 1/02 727 VIV 10886..| -palestinska landningsbanor och bostadshus i Gaza förstördes av I. som 10887..| hämnd för senaste Hamas-attacken. BIX: 1/02 727 XIV 10888..| -palestinska radiohuset i Ramallah på Västbanken sprängdes sönder av isra- 10889..| eler. Radiochefen kallade det israelisk stadsterrorism. BIX: 1/02 793 II 10890..| -800 palestinier mördades i israeliska massakrer år 1982. Nuv. prem.min Sharon 10891..| var ansvarig. En libanesisk milis.ledare och f.d.minister Elie 10892..| Hobeika tänkte vittna i rättegång mot Sharon,men sprängdes i jan.-02 10893..| i luften i Libanon. Massakrerna var i Sabra och Shatila. BIX: 1/02 793 II+ 10894..| BIX: 727 XVI 10895..| -Jerusalem-attacker och Israel "höjer tonen" mot palestinierna. Palest. 10896..| pres.Arafat har efter Israel-tryck gjort vissa utrensningar i de egna 10897..| leden. BIX: 1/02 727 XVI 10898..| -Israel protesterade mot sv.utr.min.Anna Lindhs kritik av landets våld mot 10899..| palestinier. BIX: 1/02 727 XVI,793 II 10900..| -premiärminister Sharon ångrade att han inte dödade pal.pres.Arafat 1982.Ett ut- 10901..| talande som chockade. BIX: 1/02 727 XVI,793 III 10902..| -Sharon i USA.Kan tänka sig en palestinsk stat i framtiden. Men fick ingen 10903..| direkt hårdare amerikansk linje mot Arafat. BIX: 2/02 727 XVI,725 XXII 10904..| -pal.skickade nyanskaffade granater och raketer mot Israel.Isr.trupper gick 10905..| in i centrala och norra Gaza med hämnd. BIX: 2/02 793 III 10906..| -fredsrörelsen och reservofficerare hand i hand i Israel.Officerarna vill 10907..| inte tjänstgöra på occuperat palestinskt land! BIX: 2/02 727 XVI 10908..| -palestinier vill ha FN-möte om det dag för dag upptrappade våldet. BIX: 2/02 10909..| BIX: 727 XVI 10910..| -mera våld mera hämnd.FN:s gen.sekr.Annan sa:"Avgrundens rand är nära". 10911..| Israel bugger buffertzon mellan folken. BIX: 2/02 793 IV,727 XVI 10912..| -värre och värre.Israel slår tillbaka efter pal.självmordsattacker. BIX: 3/02 10913..| BIX: 727 XVII,793 V 10914..| -folket i Israel börjar tröttna på sin ledning.korrespondent Cornelia Edvardson i 10915..| Jerusalem berättade om utvecklingen. BIX: 3/02 600 XI 10916..| -hård USA-kritik mot israeliskt våld mot palestinierna. BIX: 3/02 727 XVII 10917..| -pal.självmordsbombare dödade BIX: 11 israeler på Jerusalemcafé.Hämnden blev 10918..| sönderattackerat palestinskt högkvarter. BIX: 3/02 793 V,727 XVII 10919..| -114 palestinier + 36 israeler dödade under en vecka! BIX: 3/02 793 V,727 XVII 10920..| -FN fördömde enhälligt israeliska offensiven mot palestinierna. BIX: 3/02 793 V 10921..| -Knesset men inte större delen av israeliska folket kan tänka sig en pale- 10922..| stinsk stat (som FN och USA föreslagit).Sv.kommentarer. BIX: 3/02 727 XVII 10923..| -order om gradvis tillbakadragande från palestinska områden. BIX: 3/02 727 XVII 10924..| -förre premiärminister Netanyaho(likud)vill tillbaka till makten.Intervju BIX: 15 mars 10925..| 2002. BIX: 727 XVII,793 V 10926..| -nya palestinska självmordsattacker med många döda och skadade israeler.USA- 10927..| pres.Bush är missnöjd med pal.pres.Arafat. BIX: 3/02 727 XVII,793 VI 10928..| -Israel hindrade pal.pres.Arafat deltaga i arabiskt toppmöte i Libanon. 10929..| BIX: 3/02 70 XII,793 VI,727 XI 10930..| -pal.Hamas utförde det värsta självmordsattentatet hittills mot Israel. 10931..| I staden Netanya mördades minst BIX: 19 pers.Ett 100-tal skadades. 3/02 10932..| BIX: 727 XVII,70 XII 10933..| -Israel tog hämnd mot pal.pres.Arafats högkvarter och avfärdade fredsplanen från 10934..| Arabförbundet. BIX: 3/02 727 XVII,70 XII 10935..| -Israel trotsade världen. Belägrade pal.städer + Jesu Födelsekyrka i Bet- 10936..| lehem. Am.pres.Bush och eng.premiärminister Blair uppmanade I.att sluta med 10937..| aggressionerna mot palestinierna. BIX: 4/02 727 XVII,793 VII 10938..| -fler pal.självmordsdåd. BIX: 13 israeler dödade av pal.försåtsminering. EU + 10939..| FN + Ryssland och USA uppmanade förgäves Israel att sluta med striderna 10940..| i pal.flyktingläger och städer. BIX: 4/02 727 XVII 10941..| -judar i världen kritiser Israels aggresion mot palestinska områden. BIX: 4/02 10942..| BIX: 727 XVII,793 VII 10943..| -FN:s gen.sekr.Annan + am.utr.min.Powell kommenterar läget. BIX: 4/02 727 XVII 10944..| -israeliska stridskrafter försörde stadskärnan i den 3000-åriga pal.staden 10945..| Nabulus,där de förstörde och stal. BIX: 4/02 727 XVII 10946..| -am.utr.min.Powells medling i Mellanöstern blev fiasko.Han kunde inte alls 10947..| ena israeler och palestinier. BIX: 4/02 793 VII 10948..| -israelisk massaker mot pal.staden/flyktinglägret Jenim.Hindrade hjälporg. 10949..| att verka. BIX: 4/02 10950..| -svenska immigrantfamiljer i Israel demonstrerar mot svenska regeringens 10951..| hållning i konflikten israeler/palestinier. BIX: 4/02 727 XVIII 10952..| -Israel vägrar släppa in av FN:s Säkerhetsråd anmodade kontrollanter i det 10953..| massakrerade flyktinglägret Jenin. Men Arafat är fri från israelisk 10954..| husarrest. BIX: 4/02 727 XVIII,793 VIII 10955..| -schismen om israeliska ockupationen av Jesu Födelsekyrkan i Betlehem kanske mot sin 10956..| lösning. BIX: 5/02 727 XVIII 10957..| -åter ett pal.självmordsdåd dödade minst BIX: 15 och skadade minst 60 israeler. 10958..| Då avbröt isr.premiärminister Sharon sin förhandlingsresa i USA och åter- 10959..| vände arg hem. BIX: 5/02 727 XVIII 10960..| -Likudpartiet (höger)röstade NEJ till en självständig palestinsk stat.Ett 10961..| bakslag för sittande premiärminister Sharon. BIX: 5/02 727 XVIII,793 IX 10962..| -israeliska soldater plundrade,förstörde och stal teknikapparater i svenskt Fredscenter i 10963..| Betlehem. Skador för 2 milj.SEK.Skattepengar. BIX: 727 XVIII 10964..| -nytt pal.självmordsdåd mot israeler. Israeliska högerextremister tänkte mörda prem.min 10965..| Sharon. Rörelsen växer i Israel. BIX: 5/02 793 IX 10966..| -turbulens i Sharons regering.Ambassadbrand i Paris var en olycka.Israel- 10967..| militärer trängde in i pal.Rafa. BIX: 5/02 727 XVIII 10968..| -Israel byggde en 3,5 mil lång "skyddsbarriär" mot palestinska Västbanken. 10969..| BIX: 6/02 727 XVIII 10970..| -åter en grym palestinsk självmordsattack. I Jerusalem. Många döda och såra- 10971..| de. Hämnd kommer lovar Israel... BIX: 6/02 727 XVIII,793 X 10972..| -Israel går hårdare fram efter palestiniernas upprepande självmordsattac- 10973..| ker.Egypten täml.ointresserade av palestinier numera!? BIX: 6/02 793 X 10974..| -pal.pres.Arafats högkvarter I Ramallah åter omringat av isr.militär. BIX: 6/02 10975..| BIX: 727 XVIII 10976..| -USA-pres.Bush ville i tal ha bort pal.pres.Arafat och in med nya ledare 10977..| + att han anmodade Israel att dra sig bort fr.pal områden. BIX: 6/02 793 X, 10978..| BIX: 725 XXIX 10979..| -viss uppgörelse nådd med palestinierna. BIX: 7/02 727 XVIII 10980..| -allmän militärtjänst ska införas i Israel. Otänkbart för de 10981..| ultraortodoxa judarna. BIX: 7/02 727 XVIII 10982..| -kraftiga israeliska motåtgärder efter palestinskt attentat. BIX: 8/02 727 XVIII ,793 XII 10983..| -åter ett nytt försonings-/fredsavtal med palestinierna. BIX: 8/02 727 XVIII 10984..| -ny pal.självmordsbomb dödade 5 och skadade drygt BIX: 40 israeler i Yel Aviv. 10985..| Israel svarade genom att belägra pal.pres.Arafats högkvarter och spränga husen runt 10986..| om i Ramallah. BIX: 9/02 727 XVIII,793 XIII 10987..| -isoleringen av Arafat upphävd efter int.påtryckningar. BIX: 9/02 727 XVIII 10988..| -våldet blossade åter upp isr.-pal.och många civila kom i kläm. BIX: 10/02 793 XIII 10989..| -pol.kris i I. Ekonomin i spillror och koalitionspartner-spricka. BIX: 10/02 727 XVIII 10990..| -Amnesty Int.anklagar Israel för krigsförbrytelser mot palestinier. BIX: 11/02 727 XVIII,793 XV 10991..| -isr.bosättare attackerade i Hebron av palestinier. Israeliskt motanfall 10992..| följde. Hamas-terrordåd i Betlehem dödade BIX: 11 israeler. Israel 10993..| "besätter" åter Betlehem. BIX: 11/02 727 XVIII 10994..| -samlade palestinska attacker mot israeliskt hotel i Kenya+israeliskt civ. 10995..| passagerarplan+norra delen av Israel. BIX: 15 döda. Attentatsmän greps. 10996..| BIX: 11/02 727 XVIII 10997..| -Israel testade misiler. BIX: 1/03 70 XIII 10998..| -nytt pal.självmordsdåd dödade minst BIX: 25 och skadade drygt 100 israeler i Tel 10999..| Aviv. BIX: 1/03 727 XVIII 11000..| -arabiska(palestinska)befolkningen i Israel kan komma att påverka det isr. 11001..| politiska valet. BIX: 1/03 727 XVIII 11002..| -mycket kraftigt isr. anfall mot palestinier på Gazaremsan. BIX: 1/03 727 XVIII 11003..| -politiskt val i Israel.Div.rap.där premiärminister Sharon vann stort. Pal.min. 11004..| Hanan Ashrawi kommenterar valet i Israel. BIX: 1/03 727 XVIII 11005..| -hemmafronten i Israel förbereder sig för Irak-attacker. BIX: 2/03 727 XIX 11006..| -premiärminister Sharon sparkade sin utr.min.Netanyahu (f.d.premiärminister ).Rädd för 11007..| att mista makten. BIX: 2/03 727 XIX 11008..| -åter hämnd-dåd mot hämnd-dåd mellan israeler och palestinier. BIX: 3/03 727 XIX 11009..| -isr.premiärminister Sharon uttalade sig kontroversiellt.Kritik fr.palestinier + 11010..| israeliska bosättare. BIX: 4/03 727 XIX 11011..| -ny FN-resolution fördömde Israels agerande mot palestinierna. BIX: 4/03 727 XIX 11012..| -våldet ökade igen. BIX: 4/03 794 VI 11013..| -USA försökte genom sin utr.min.ena israeler och palestinier. BIX: 5/03 727 XIX, 11014..| BIX: 730 II 11015..| -nya självmordsdåd av Hamas i Jerusalem bromsade åter nystartad freds- 11016..| process. BIX: 5/03 727 XIX 11017..| -premiärminister Sharon träffade pal.premiärminister Abbas för konstruktiva fredsamtal. 11018..| Stor optimism. Israeliska eftergifter bl.a. 5-6/03 BIX: 727 XIX,794 VIII 11019..| -åter fullt "kaos". Attacker och motattacker. 26 döda och 150 skadade bland 11020..| palestinier och israeler bara under 2 dagar. BIX: 6/03 727 XIX 11021..| -pal.militanta gruppen Hamas lägger ned sina vapen för att en fredsuppgö- 11022..| relse ska kunna genomföras. (Ha,ha). BIX: 6/03 727 XIX 11023..| -Jerusalem svår "nöt" för sammanträffande prem.ministrarna i Palestina och 11024..| Israel. Tvist mellan muslimer och judar. BIX: 7/03 727 XIX 11025..| -Israel släpper BIX: 350 fångar,men palestinierna vill ha många fler ur israe- 11026..| liska fängelser,där det sitter c:a 6000 pal.pers f.n. BIX: 7/03 727 XIX 11027..| -nytt pal.självmordsdåd stoppade senaste fredsuppgörelsen. BIX: 20 israeler dö- 11028..| des i Jerusalem och många skadades.Hämndaktioner. BIX: 8/03 727 XIX,794 X 11029..| -tubolens inom palestinska ledarskapet.premiärminister avgick. Israel attackerade 11030..| åter pal.mål,bl.a.mot Hamas andlige ledare. BIX: 9/03 727 XIX 11031..| -dödsstöten för fredsprocessen: Två palestinska självmordsdåd dödade många 11032..| israeler och skadade flera. BIX: 9/03 727 XX 11033..| -Israel vill landsförvisa pal.pres.Arafat till något arabland. FN:s Säker- 11034..| hetsråds BIX: 15 medlemmar avråder (inkl.USA). 9/03 727 XX,794 XII 11035..| -våld och nya attentat väntas mellan israeler och palestinier. BIX: 9/03 727 XX 11036..| -Jihad-självmordsdåd mot israeler i Haifa utlöste repressalieattack mot 11037..| Jihad-fäste i Syrien, som drog in FN. BIX: 10/03 727 XX,(794 XIII) 11038..| -Israel börjar bygga en mur mot palestinier i Gaza. Nästan total kritik från 11039..| FM:s gen.församling. BIX: 10/03 727 XX,794 XIII+XIV, 11040..| -Israels egna militärer kritiserar den alltför hårda linjen mot palestinierna. BIX: 10/03 727 XX 11041..| -israelerna lättar på avspärrningarna på Gazaremsan. BIX: 11/03 727 XX 11042..| -ska lämna tillbaka land till palestinierna men fortsätter att bygga Muren enligt prem. 11043..| min.Sharon. 11703 BIX: 727 XX 11044..| -Muren uppe i Haag-domstolen.Nödvändig enligt israelerna.Paneldiskussion. BIX: 2/04 727 XXI 11045..| -sv.utr.min.Freivalds kommenterar svensk syn på byggandet av muren. BIX: 2/04 795 IV 11046..| -fredsförsök har pågått "offline" i 5 år i Genčve. BIX: 11/03 794 XV,727 XX. 11047..| -åter byggs ny bosättning på occuperad pal.mark, trots löften. BIX: 12/03 727 XX 11048..| -"Israel kommer att isolera palestinier (t.o.m. i kommande egen pal.stat) om inte de pal. 11049..| självmordsattackerna upphör". BIX: 12/03 707 XX 11050..| -Israels pres.bjöd in Syriens pres.till fredssamtal.Men det finns "mycket smolk i bägaren" 11051..| länderna emellan. BIX: 1/04 727 XX 11052..| -Israels ambassadör i Sverige förstörde konstverk vid Historiska muséet i Stockholm. 11053..| Kallad till UD. Stöttas till BIX: 100% av off. Israel. 1/04 727 XX,(795 I),795 II, 11054..| -israelerna är mycket känsliga för kritik av den egna politiken! BIX: 1/04 795 II,727 XXI. 11055..| -Israel och Hisbollahgerillan i Libanon utväxlar fångar i Tyskland. BIX: 1/04 727 XXI 11056..| -åter ett Hamas-signerat självmordsattentat med BIX: 11 dödsoffer i Jerusalem. 1/04 727 XXI 11057..| -isr.premiärminister Sharon planerar att låta utrymma judiska bosättningar på Gazaremsan. Våld 11058..| och protester väntas. Men åtgärden har visst stöd i Israel! BIX: 2/04 727 XXI,795 III 11059..| -åter ett palestinskt självmordsdåd i Jerusalem. BIX: 2/04 727 XXI 11060..| -Israels premiärminister Sharon i båsväder, bl.a.anklagas han för korruption. BIX: 3/04 785 XVI 11061..| -kraftig hämnd utlovades Israel efter det att Hamas andlige ledare Yassin dödats i raket- 11062..| attack. BIX: 3/04 727 XXI,795 V 11063..| -vem var shejk Yassin och vad är Hamas?? BIX: 3/04 727 XXI 11064..| -delad opinion i Israel för mordet på pal.Hamasledaren. BIX: 3/04 785 XVII 11065..| -Sharon till USA för att förklara bosättninarna och muren. Uttalande av egyptiske pres. 11066..| Mubarak vid hans USA besök. Sharon fick oväntat stöd för sin palestinska 11067..| bosättningspolitik. BIX: 4/04 727 VI 11068..| -ny israelisk helicopterattack dödade terrororganisationen Hamas nye ledare. Hårda internatio- 11069..| nella reaktioner. BIX: 4/04 727 XXI, 794 VI 11070..| -den israeliske forskaren som avslöjade att Israel hade kärnvapen för BIX: 18 år sedan, släpptes med 11071..| många restriktioner fri efter fängelseperioden. BIX: 4/04 727 XXI, 795 VI 11072..| -forskaren fortsätter med kritiken mot Israels kärnvapenindustri. BIX: 4/04 727 XXII 11073..| -kärnteknikern/forskaren Vanunu greps åter. BIX: 11/04 727 XXII 11074..| -över BIX: 100.000 israeler demonstrerade mot striderna mot palestinierna, men israelisk order har 11075..| utgått att förstöra mer palestinska byggnader på Gazaremsan. BIX: 5/04 727 XXI 11076..| -Israel får stark kritik från omvärlden för sina kraftiga attacker i Gazaremsan. BIX: 5/04 795 VII 11077..| -FN:s säkerhetsråd uppmanade Israel att upphöra med förstörandet av palestinska hus och 11078..| att attackera civila palestinier. BIX: 5/04 727 XXI 11079..| -premiärminister Sharon avskedade ministrar med motsatt politik"vägar" 11080..| i regeringen. BIX: 6/94 727 XXI 11081..| -turismen i Israel nästan helt avstannad pga alla självmordsbomberna och oroligheter i sam- 11082..| band med israeliska muren mot palestinierna. BIX: 7/04 727 XXI 11083..| -samtal över partigränserna för att lösa Israels frågor och problem. Sharon mötte Peres. BIX: 7/04 11084..| BIX: 727 XXI 11085..| -FN:s Säkerhetsråd uppmanade Israel att sluta bygga muren mot Palestina i Gaza-området. 11086..| Men Israel sruntar i det. BIX: 7/04 727 XXI, 795 IX 11087..| -Israel tappar prestige av omvärldens länder och EU pga sin utr.pol. BIX: 7/04 727 XXII 11088..| -åter en mycket kraftig militär insats mot palestinier på Gazaremsan. Hämnd! BIX: 10/04 727 XXII 11089..| -frostigt förhållande mellan Israel och Jordanien okt.2004. BIX: 10/04 727 XXII 11090..| -palestinske presidenten Arafat död. Palestinsk framtid. BIX: 11/04 727 XXII, (795 XI). 11091..| 11092..|Isen i Arktis smälter fort. BIX: 11/04 459 VII 11093..| 11094..|Isvinter 1985 BIX: 56 11095..| 11096..|ITALIEN BIX: 10,14,,91 I,91 III,(93),99 IX, 11097..| -italienska kungahuset uppgång och fall åren 1861-1946. BIX: 7/98 116 XII 11098..| -Mussolini-tal (korta) år 1933,1935,1938,1940: BIX: 10,14,91 I,91 III. 11099..| -förberedelserna dåliga inför Fotbolls-VM BIX: 6/90: 99 IX. 11100..| -Venedig vittrar sönder och samman BIX: 2/91: 382. 11101..| -tiotusentals albaner flyr till I. BIX: 8/91 100 XIX 11102..| -italiensk politik av idag BIX: 2/92 120 II 11103..| -vanl.valmönster:mord,maffia och pol.skandaler. BIX: 4/92 120 VIII 11104..| -ny president vald. Maffiamord på domare. BIX: 5/92 120 XIII 11105..| -åter en åklagare maffiamördad i Palermo. BIX: 7/92 120 XVII 11106..| -besvärligt för premiärminister Amato i I. av idag. BIX: 7/92 120 XVIII 11107..| -Italien idag.Eonom.kris slår hårt.Krispaket. BIX: 9/92 120 XXII 11108..| -politisk oro och korrumptionsanklagelser. BIX: 12/92 120 XXXI 11109..| -ett nytt politiskt alternativ? BIX: 1/93 121 III 11110..| -italiensk maffia. BIX: 2/93 410, 3/93 412 11111..| -korrumtion och fiffel.Folket har tappat respekt för politiker. 11112..| Maffiaåklagare är dock populära (så länge dom lever). Liran 11113..| faller. BIX: 2/93 121 VI 11114..| -utan mutor fungerar inte demokatrin och landet. BIX: 3/93 121 IX-X,412 11115..| -krismöten avlöser varandra.Nästan alla i reg.är mutanklagade. 11116..| Många har fått avgå. BIX: 3/93 121 X 11117..| -ytterligare rapporter från skandalernas Italien. BIX: 4/93 121 XI 11118..| -blir det politisk lugn nu? Mario Segni ny ledare??? BIX: 4/93 121 XI 11119..| -premiärminister Amato slut som politiker!? BIX: 4/93 121 XII 11120..| -total pol.omsvängning. Kommunister i regeringen. Men regeringen 11121..| höll en dag, efter slagsmål i parlamentet. BIX: 4/93 121 XII 11122..| -f.d.premiärminister Andriotti röstar för maffiaundersökning om sig 11123..| själv. BIX: 5/93 121 XIII 11124..| -Andriotti, BIX: 76 år,åtalas för maffiasamhöre. Rättegång. 3/95 123 VI 11125..| -dagsläget i den italienska politiken. BIX: 6/93 121 XXII 11126..| -italienska mutskandalerna skördar liv. BIX: 7/93 121:A 11127..| -bomber i terrorvåg i Milano och Rom skördar liv och orsakar 11128..| stor förstörelse. BIX: 7/93 121:B 11129..| -i det korrupta I.avgår en del, en del tar livet av sig och en 11130..| del sitter kvar på höga pol.poster. Facister är på fram- 11131..| marsch. C:a BIX: 30% arb.löshet på Sicilien. 9/93 121:F 11132..| -mutanklagelserna fortsätter."Höjdare" drabbade. BIX: 11/93 121:K 11133..| -filmregissören Fellini avliden. BIX: 10/93 422 11134..| -skandalerna rullar vidare. Politik idag. BIX: 11/93 121:L 11135..| -sensationell valutgång BIX: 11/93 121:M, 12/93 121:O 11136..| -reg.ombildning. Veligt som vanligt i ital.politik. BIX: 1/94 122 II 11137..| -Venedig sjunker och befolkningen minskar drastisk. BIX: 2/94 426 11138..| -inför parlamentsval:Om partiet"Forca Italia". Undersökningar om 11139..| maffiasamband.Berlusconi's konstigheter. BIX: 3/94 122 VIII 11140..| -högeralliansvinst med facister och maffiastöd. Vänstern till- 11141..| baka. BIX: 3/94 122 IX 11142..| -Berlusconi bildar ny regering. BIX: 4/94 122 XI 11143..| -Berlusconi får snabbt problem pga sina facister. BIX: 5/94 122 XII 11144..| -Berlusconi vill privat lägga under sig allt - t.o.m. RAI. BIX: 122 XVI 11145..| -Milanos domarkår avgår i protest mot ny lag som underlättar eko- 11146..| brottslighet. Berlusconi ligger bakom. BIX: 7/94 122 XVII 11147..| -Berlusconi fick backa.Domarkåren åter liksom lagen. BIX: 7/94 122 XVIII 11148..| -gen.strejk mot Berlusconi-regeringen. BIX: 10/94 122 XXV 11149..| -undantagstillstånd pga översvämningar. Landssorg.Katastrof- 11150..| områden. BIX: 11/94 122 XXVII och 122:28. 11151..| -drygt en miljon i protest mot nya pensionsregler. BIX: 11/94 122:28 11152..| -strejker och demonstrationer vid förtroendefrågor. BIX: 11/94 122:28 11153..| -internationell kongress mot maffia i Neapel. BIX: 11/94 122:29 11154..| -Berlusconi:s dagar räknade på gr.av mutanklagelser? BIX: 12/94 122:31 11155..| -ny reg.bildning efter Berlusconis fall.Ev.nyval. BIX: 1/95 123 I 11156..| -om kyssen mellan reg.chefen och maffiabossen. BIX: 2/95 439 11157..| -kampen mot sicilianska maffian. BIX: 9/95 123 XVII,443 11158..| -italienska investerare drar tillbaka avtal med Rysssland efter 11159..| kommunistisk valseger där. BIX: 1/96 708 XXII 11160..| -premiärminister Lamberto Dini avgick och det blev reg.kris. BIX: 1/96 124 II 11161..| -Venedigoperan nedbrunnen. Politik kring 3 veckor gamla regeringskrisen BIX: 1/96 124 III 11162..| -reg.krisen över.Den BIX: 55:te regeringen sen 1945 bildad.Ett "porträtt" 11163..| över Neapel (uppfiffad + omtyckt bogmästare). BIX: 2/96 124 IV 11164..| -om Italiens morsgrisar.Hopplöst ena ital.politiker. BIX: 2/96 124 IV 11165..| -om Italiens 1/2-1 milj. illegala invandrare. BIX: 3/96 124 VI 11166..| -den engelska "Galna ko-sjukan" har drastiskt ändrat många italienares 11167..| dagliga matval. BIX: 3/96 124 VIII 11168..| -många kommunister i nya regeringen. (Landets delning har diskuterats). BIX: 5/96 124 X 11169..| -om maffian i Palermo. BIX: 6/96 124 X 11170..| -tysk SS-man under andra Världskriget friad i I. Orsakar våldsamma 11171..| demonstrationer. BIX: 8/96 124 XIV 11172..| -partiet Lega Nord vill ha egen fri stat i norra I. Men det misslyckades. BIX: 9/96 124 XVI 11173..| -maffiamedlemmar gripna. BIX: 9/96 124 XVI 11174..| -demonstrationer mot "Europa-skatt". BIX: 11/96 124 XX 11175..| -maffiakrig i Neapel. BIX: 7/97 458 I 11176..| -Perugia-området drabbat av jordskalv.Om skador på katedralen i Assisi. 11177..| -nya förödande skalv och efterskalv i samma område. 9-10/97 BIX: 125 XXIII 11178..| -1997 års Nobelpris till teaterförfattaren m.m.Dario Fo. BIX: 10/97 600 III 11179..| -regeringen avgick.Stupade på reformer inför EMU-deltag. BIX: 10/97 125 XXIV 11180..| -vulkanen Etna på Sicilien varnar. BIX: 1/98 789 II 11181..| -mycket svåra översvämningar efter en 2 meter hög flodvåg i sö.I. Många 11182..| döda och hemlösa. BIX: 5/98 789 IX 11183..| -I. har ekon.problem, liksom flertalet länder i världen. BIX: 10/98 789 XVI 11184..| -politik idag BIX: 10/98 789 XVII 11185..| -asylsökande turkisk PKK-ledare lämnas inte ut till Turkiet.Detta vållar 11186..| demonstrationer i hela Turkiet,som hotar med flera handelssanktioner 11187..| mot Italien. BIX: 11/98 789 XIX 11188..| -Berlusconi "åter på tapeten" i politiken.Stundande pol.val. BIX: 3/01 792 V 11189..| -om italienare i USA. BIX: 4/01 458 XX 11190..| -långt inslag om det politiska valet i Italien.Analyser. BIX: 5/01 792 VIII 11191..| -Berlusconi = parlamentvalets segrare. Regerar i koalition. Omvärlden är 11192..| orolig för Italiens framtid. BIX: 5/01 792 VIII 11193..| -EU-ordf.Göran Persson i I. för att försöka få reda på landets framtid 11194..| under Berlusconi. BIX: 6/01 792 VII:1 11195..| -väntade kravaller väntas vid G-8-möte i Genua i juli. Man ser tillbaka på 11196..| det som hände i juni i Göteborg och Barcelona. BIX: 6/01 792 IX 11197..| -maskerad demonstrant ihjälskjuten av polisen i allvarligare och allvarliga- 11198..| re demonstrationer mot G8-mötet i Genua. BIX: 7/01 792 XII 11199..| -chockerande polisvåld mot demonstranter vid G8-mötet. Slutrapport. BIX: 7/01 11200..| BIX: 792 XIII 11201..| -Lutande Tornet i Pisa säkrat mot fall.(Tog drygt BIX: 10 år).12/01 458 XXIII 11202..| -Italiens utr.min.pressades avgå efter "tvist" med Berlusconi.Prestigeför- 11203..| lust för EU och euron. BIX: 1/02 793 I,EU Spec.:2, 11204..| -landets gamla kungahus tilläts återvända från exil efter det skrivit 11205..| under sin trohetsförklaring till republiken. BIX: 2/02 116 XVI,793 III 11206..| -styrelsen för ital.Luftfartsverket avgick bl.a.med anl.av SAS-olyckan på 11207..| Milanos flygplats i okt.2001. BIX: 2/02 793 III 11208..| -målet uppe i Italien efter flygolyckan i okt.2001 då BIX: 118 personer omkom. 11209..| BIX: 6/03 794 VIII (Obs! 792 XVI och 793 XVI kring olyckan). 11210..| -demonstrationer mot premiärminister Berlusconis politik. BIX: 3/02 793 V 11211..| -"Röda Brigaderna" mördade politisk strateg/premiärminister Berlusconis rådgivare. "Röda 11212..| Brigaderna":kommunistorganisation sen 1970-talet. BIX: 3/02 793 VI. 11213..| -3 miljoner (Facket)demonstrerade mot våld,terrorism och Berlusconi i Rom. 11214..| BIX: 3/02 793 VI 11215..| -stor demonstration + flera mindre mot Berlusconi planerade i Rom. BIX: 3/02 11216..| BIX: 793 VI 11217..| -maffian tjänade BIX: 550 miljarder på s.k.skyddsverksamhet.10/02 793 XIV 11218..| -kraftig jordbävning i södra Italien dödade barn i skola. BIX: 10/02 793 XV 11219..| -polisundersökning om varför bara byskolan och inte andra byggnader rasa- 11220..| de vid jordskalvet som dödade BIX: 26 barn + 3 vuxna. 11/02 393 XV 11221..| -f.d.premiärminister Andriotti dömd till fängelse för att ha beordrat mord. BIX: 11/02 11222..| BIX: 793 XV 11223..| -kommentarer då BIX: 20 milj.röstande i lokalval. 5/03 794 VII 11224..| -efter att Italien gått från lire till Euro, höjdes priserna minst BIX: 10%. 11225..| Reportage av Bo Holmström. BIX: 6/03 794 VIII 11226..| -Italien tar över EU-ledarskapet för ett halvår.Den "politiske pajasen" 11227..| Berlusconi blir ordförande i EU:s parlament,något som hela Europa 11228..| ruskar på huvudet åt. Kommentarer. BIX: 6/03 794 VIII 11229..| -Berlusconi gjorde skandal redan vid första framträdandet. BIX: 7/03 794 IX, 11230..| Bad sedermera vagt om ursäkt. EU Spec.:2 11231..| -svår torka i hela Europa,men Italien svårast drabbat. BIX: 7/03 794 IX 11232..| -svensk kritik av Berlusconi-politik.Nu vill man ha honom till president. BIX: 8/03 794 XI 11233..| -Silvio Berlusconi kan förlora sin juridiska immunitet vid en ev.folkom- 11234..| röstning om lagen som skyddar den korrupte premiärminister BIX: 9/03 794 XI 11235..| -stora delar av landet strömlöst.(USA och Sverige har haft liknande) BIX: 9/03 794 XIII 11236..| -åter gjorde premiärminister Berlusconi bort sig i vid EU-möte. BIX: 12/03 EU Spec.:2 11237..| -det var "bättre utanför euron än med" ansåg premiärminister Berlusconi. BIX: 12/03 794 XVI 11238..| -Berlusconi kan åter ställas inför rätta för korruption. BIX: 1/04 795 I 11239..| -om miljardsvindeln vid mejerijätten Parmalat. BIX: 12/03 794 XVI + 1/04 795 I 11240..| -en detaljerad rapport om Parmalat-skandalen av Åke Malm.(Skandalen jämförs med amer. 11241..| Enron-skandalen banden BIX: 725 XXI-XXIV+XXIX). 2/04 795 IV 11242..| -jättedemonstr. mot USA-pres.Bush besök i Rom och am.Irak-politiken. BIX: 6/04 725 XXX Gul 11243..| -italiensk finansmin.-posten övertogs av premiärminister Berlusconi. Sittande fin.min.avskedad. BIX: 7/04 11244..| BIX: 785 XVIII 11245..| -om den inflytelserika ätten Medici från Florens under BIX: 14-1500-talet. Vissa gravar undersöks. 11246..| Från TV:s " BIX: 60 minutes" i okt.2004. 459 VII 11247..| -premiärminister Berlusconi bör enligt domstol dömas till 8 års fängelse för korruption och mutbrott. 11248..| BIX: 11/04 794 XII 11249..| -återinvigning av La Scala-operan i Milano. F.d.operasångerskan Birgit Nilsson intervjuas. 11250..| BIX: 12/04 459 VII 11251..| 11252..|Jackson Michael, född 1958, amerikansk superstjärna tar avsked. BIX: 11/93 706 XI 11253..| -i rättegång om sexuellt utnyttjande av barn. BIX: 12/03 742 VIII 11254..| 11255..|JAPAN BIX: 10,11,14, val år 1990 99 IV,99 XVI,388, 11256..| -inför första kejsarkröningen sen 1928 BIX: 99 XVI. 11257..| -om den japanska sönderbombningen av amerikanska flottenheter i Pearl 11258..| Harbor. Japaner och amerikaner berättar. BIX: 840 11259..| -om Kamikaze (självmordspiloter) över am. flottan 1944-45. BIX: 24 III,388. 11260..| -Hirochima-bomben 1945 BIX: 27 II,17 VII 11261..| -rustar men håller "låg profil" BIX: 12/90 99 XIX. 11262..| -skäreld för gemålsaspiranter till kronprinsen. BIX: 3/91. 383. 11263..| -Sovjet kanske återlämnar ögruppen Kurilerna BIX: 3/91 100 X-XI. 11264..| -inget fredsfördr.,inga invest.pengar,ingen ögrupp. BIX: 4/91 100 XI 11265..| -allt mer framträdande i världpolitiken BIX: 1/92 120 I 11266..| -USA ser på Japan och Japan ser på USA. BIX: 1/92 120 I 11267..| -motsättningarna med USA allt större. BIX: 3/92 120 V 11268..| -FN-engagemang eller ej med trupper utomlands. BIX: 6/92 120 XIV 11269..| -japanerna arbetar för hårt och för länge. BIX: 8/92 120 XIX 11270..| -krigsmakten under II världskr.utnyttjade,förslavade och miss- 11271..| handlade asiatiska kvinnor. BIX: 8/92 120 XIX 11272..| -kejsar Akihito besöker Kina som första kejsare.Ber ej om ursäkt 11273..| för jap.grymheter 1931-1945.Missnöjt Kina. BIX: 10/92 120 XXIV 11274..| -det jap.ekonomiska hotet mot USA och västvärlden. BIX: 10/92 731 11275..| -kronprinsbröllop förestår = ekonomiskt uppsving. BIX: 1/93 121 III 11276..| -skandal igen i regeringskretsar.Guld i madrassen. BIX: 3/93 121 VIII 11277..| -kronprinsbröllop med månghundraåriga traditioner. Men det finns 11278..| kritiker i landet. BIX: 6/93 121 XXI 11279..| -oro på den politiska scenen.Maktskifte. BIX: 6/93 121 XXII+XXIII 11280..| -Japan=tuff partner i G 7-grupp. USA's pres.besöker J. BIX: 7/93 724 X 11281..| -jordbävning orsakar många döda och skadade. BIX: 7/93 121 XXX 11282..| -omvälvningar i pol.efter förestående val väntas. BIX: 7/93 121 XXX 11283..| -så här är det i Japan idag... BIX: 7/93 121:A 11284..| -pol.maktskifte efter 40 år vid val. BIX: 7/93 121:A 11285..| -ber Kina om ursäkt för övergreppen und.1930-o. BIX: 40-tal.8/93 121:C 11286..| -70% av affärsmännen är korrupta. Om mutor i J. 10/93 121:K 11287..| -premiärminister gör allt för att förnya politiken. BIX: 1/94 122 IV 11288..| -befolkningsproblem;för många gamla,för få unga. BIX: 2/94 122 IV 11289..| -ekon.oegentligheter av premiärminister Avgår. BIX: 4/94 122 IX 11290..| -ny premiärminister BIX: 4/94 122 X 11291..| -största jordbävn.på BIX: 50 år.Centrum i staden Kobe.Ev.2000 dödsoffer 11292..| rap.först. (det blev öv.5000).Svenska- och CNN-rapporter.Repo- 11293..| tage + kritik mot effektivitet i röjningsarb. BIX: 1/95 123 II 11294..| -det perfekta jap.samhället klarade inte av krisen kring Kobe- 11295..| jorbävningen snabbt nog. Epidemier hotar. BIX: 1/95 123 II-III,438 11296..| -uppsaml.band: BIX: 731-serien 11297..| -det jap.ekonomiska hotet BIX: 10/92, jordbävningen i Kobe i 1995 och sen... 11298..| BIX: 731 I (3/95 439) 11299..| -Japan "dissikeras" i ex.eko-program BIX: 1/95 731 II 11300..| -motsv. BIX: 500 milijarder kr.i uppbyggnadskostnad i Kobe.1/95 731 I 11301..| -en månad efter Kobe-katastrofen:5. BIX: 400 döda,33.000 skadade. 2/95 11302..| BIX: 123 V. 11303..| -Kobe ett år efter: drygt 6. BIX: 300 döda och över 43.000 skadade föutom 11304..| den omfattande matriella förstörelsen.Om det japanska samhället. 11305..| Men man väntar på "The Big Bang". BIX: 1/96 731 II 11306..| -japansk yen alltför stark mot dollarn,kan orsaka depression. 11307..| BIX: 3/95 123 VI 11308..| -niddåd i Tokyos tunnelbana - nervgasutsläpp. Döda och många ska- 11309..| dade. Polisrazzia mot buddistisk sekt. 3-5/95 BIX: 731 II,123 VII 11310..| -sektledaren gripen.Är rörelsen omintetgjord??? BIX: 5/95 731 II 11311..| -krukmakerikemikalier enligt sektledaren om mängder av beslagtagna 11312..| tunnor gift. Användningsområde; tillverkning av Sarin-gas enligt 11313..| experter. BIX: 3/95 123 VII 11314..| -högste polischefen skjutattackerad. Sekten bakom? BIX: 3/95 123 VIII 11315..| -efter 8 år dömdes sektledaren till döden. BIX: 2/04 795 IV 11316..| -åter giftgasutsläpp i Yokohama. BIX: 4/95 123 X 11317..| -nytt gasattentat i Tokyo förhindrades.1000 kunde dött. BIX: 5/95 123 X 11318..| -har BIX: 300 sektmedlemmar försvunnit i benmalningsmaskin.Dödsektens 11319..| planer. BIX: 5/95 731 II. 11320..| -J.har svårt med att göra upp förflutet under II Världskriget.De 11321..| kan inte säga ordet "förlåt". BIX: 6/95 731 II 11322..| -USA och J. hedrade de år 1945 BIX: 250.000 stupade vid ön Okinawa. 11323..| BIX: 6/95 731 II 11324..| -åter gas i Tokyos tunnelbana. BIX: 7/95 731 II 11325..| -Hiroshima 1945 och 1995. BIX: 27 II,26 IV 11326..| -J.ber om ursäkt för grymheterna för BIX: 50 år sen. (Korea var bl.a. 11327..| occuperat i BIX: 35 år) 8/95 19 III,123 XVI,731 II. 11328..| -japanska yen sjunker i förh. till USA-dollar. BIX: 8/95 731 II. 11329..| -stimulanspaket mot dålig ekonomi.Hämmad export och hög arb.löshet 11330..| Pessimism bland medborgarna. BIX: 9/95 123 XVII 11331..| -just.min.avgick efter mutanklagelse. BIX: 10/95 731 II,123 XX 11332..| -demonstrationer mot USA-närvaro på ön Okinawa. BIX: 10/95 123 XX 11333..| -ej am.truppminskning trots antiamerik.stämmningar. BIX: 11/95 724 XVIII 11334..| -problem med kärnkraften. Ossawa,en opp.ledare som blir premiärminister ? 11335..| BIX: 12/95 731 II 11336..| -japanerna och deras mobiltelefoner. BIX: 6/96 731 II 11337..| -f.d.medlem i japanska Röda Armé-fraktionen gripen i Peru. BIX: 6/96 731 II 11338..| -japanska öar samt varor varor i Taiwan och Hong Kong var svåra oros- 11339..| moment. BIX: 9/96 124 XVI 11340..| -pol.val i Japan. BIX: 20-21/10 1996 124 XVIII 11341..| -aids-skandal BIX: 12/96 453 11342..| -nyblommad nationalism oroar grannländer. BIX: 12/96 731 II 11343..| -japansk ambasadresidens i gisslandrama i Peru. BIX: 12/96-4/97 124 XXI-XXII, 11344..| BIX: 751 I,125 X 11345..| -kraftigt börsfall. Inga aktieköp. Följder? BIX: 1/97 125 I 11346..| -patrullbåtar fr.J.jagade trålare m.kinesisk,taiwanesisk och Hong Kong 11347..| -besättningar. Orsak: Obebodd ö. BIX: 5/97 125 XII 11348..| -Oljeutsläpp i Tokyo-bukten orsakar katastrof. BIX: 7/97 125 XVI 11349..| -Nagasaki minns år 1945: BIX: 70.000 dog och stan i aska efter atombombanfall. 11350..| BIX: 8/97 125 XIX 11351..| -jap.biltillverkare lyckades få ned bensinförbr.markant. BIX: 8/97 125 XXI 11352..| -stimulanspaket i ett J. i ekonomisk kris. BIX: 10/97 125 XXV 11353..| -största konkursen sen 1945 ett faktum.En av J:s största banker gick om- 11354..| kull. BIX: 11/97 125 XXVII,739 IV 11355..| -regeringen lovar stötta drabbade innevånare.Ytterligare en bank gick 11356..| omkull. BIX: 11/97 125 XXVII 11357..| -drygt BIX: 700 jap.barn till sjukhus efter en TV-film med ljuseffekter.12/97 11358..| BIX: 458 V 11359..| -olympiska vinterspel i Nagano. Invigningen. BIX: 2/98 789 IV 11360..| -vardagen och ekonomiska krisen m gamla personer"i kläm". BIX: 2/98 789 IV 11361..| -på väg mot social kris.Vardagen efter BIX: 40 års hårt arbete på"för stor 11362..| fot". Generationsklyfta. Reportage om Japan idag. fr TV BIX: 2/98 731 II 11363..| -ingen festivalstämmning i OS-staden Nagano. (beroende på seder och upp- 11364..| fostran). BIX: 2/98 732 II 11365..| -vardag i tunnelbanan. Reportage. BIX: 2/98 731 III 11366..| -självmorden ökar i takt med ekonomins nedgång.(självmord=sed i Japan 11367..| för att rädda hedern) BIX: 2/98 458 VI 11368..| -ekonomiska krisen förvärrad. BIX: 4/98 731 III,789 VII 11369..| -Japan har stor skuld till Asiens dåliga ekonomi (med kanske depression 11370..| som följd i andra länder). BIX: 6/98 789 XI 11371..| -ekonomi för första gången bakåt på BIX: 20 år. Misstroende mot regeringen.6/98 731 III 11372..| -am.Centralbanken stödköpte yen. BIX: 6/98 789 XII 11373..| -överhusval fick premiärminister att avgå. Ny inrikting i jap.politik väntas. 11374..| BIX: 7/98 731 III,789 XII 11375..| -Japans äldsta inv., BIX: 114 år, avliden. 8/98 731 III 11376..| -Tokyobörsen sjönk till lägst på BIX: 12 år. 8/98 789 XIV 11377..| -världsekonomin drabbas svårt om japanska åtgärder mot dålig ekonomi 11378..| inte åtgärdas snabbt. BIX: 9/98 731 III,789 XIV 11379..| -den värsta depression sen andra världskriget(1939-1945) BIX: 9/98 789 XV 11380..| -1/2 miljon japaner med nordkoreanska rötter hyllar NK, skickar pengar, 11381..| mat och andra varor. (långt) BIX: 9/98 731 III 11382..| -kinesiskt statsöverhuvud på besök fick inte ursäkt för begångna oför- 11383..| rätter mot kineser under andra världskriget. BIX: 11/98 731 III,789 XX 11384..| -den ekonomiska krisen på väg att lösas?! BIX: 4/99 790 IV 11385..| -kärnkraftsolycka hade vidare skadeeffekter än befarat. BIX: 10/99 790 VII 11386..| BIX: 731 III 11387..| -stora problem med ekonomin idag. Kom. BIX: 3/00 731 III 11388..| -vulkanutbrott på ön Hokkaido. Vulkanen Uzo tvingade BIX: 15.000 bort från sina 11389..| hem. BIX: 4/00 731 III 11390..| -historiskt sammanträde om bättre relationer med Nordkorea. Japansk ny 11391..| premiärminister (Mori) BIX: 4/00 731 III,752 II 11392..| -finska opertivsystemet Linus i den jap,industrin. BIX: 7/00 458 XVII 11393..| -14.000 japaner drack förgiftad mjölk. BIX: 7/00 731 III 11394..| -ledaren för Japans "Röda Armén" gripen. Organisationen har många grymma 11395..| illdåd på sitt samvete. BIX: 11/00 791 XV 11396..| -japanska ekonomiska krisen fortsätter. BIX: 1/00 731 III + 2/01 731 III 11397..| -mycket stor skuldsättning,statsskulden bara växer. BIX: 3/01 731 III 11398..| -Japan vägrar skriva om sina historieböcker. De skändade Sydkorea och 11399..| Kina genom åren. BIX: 7/01 731 III,792 XII 11400..| -om arbetslösheten i Japan idag. BIX: 8/01 731 III 11401..| -kejserlig dotter född. BIX: 12/01 731 III 11402..| -kongress i Yokohama mot sexuellt utnyttjande av barn.Sv.drottningen Silvia deltog som 11403..| svensk representant.Intervju och tal. BIX: 116 XIV,(792 XX) 11404..| -japanska yenen föll dramatiskt.Börsen svag. (Jmf USA) BIX: 1/02 731 III 11405..| -det politiska spelet idag. BIX: 1/02 731 III 11406..| -politisk öppning mellan Japan och Nordkorea. Man bad varandra om oförrätter 11407..| mellan länderna under gången tid. BIX: 9/02 731 III,752 III 11408..| -ett diplomatiskt problem "luftas" mellan Nordkorea och Japan. BIX: 11/02 752 III 11409..| -flera jordbävningar.Många döda.Stor förödelse. BIX: 7/03 794 IX 11410..| -större jordbävning på ön Okaido. Många hemlösa. BIX: 9/03 731 III 11411..| -Kinas allt bättre ekonomi (och i viss mån krigsmakten) oroar Japan. BIX: 12/03 731 III 11412..| -Kyoto åter drabbat av extrema stormar. Avtalet som ska reglera koldioxidutsläppen i 11413..| världen underskrevs just i Kyoto. BIX: 795 XI, 731 III 11414..| -kraftig jordbävning i bl.a.Tokyo. Flera döda och skadade. 2 rapporter. BIX: 10/04 731 III 11415..| 11416..|"Japaner,japaner,japaner Sven Jerring 1936: BIX: 14,109 III 11417..| -förestående handelskrig med USA?? BIX: 2/94 122 V 11418..| 11419..|Jazz (olika orkestrar och personer): 11420..| BIX: 155,156,156 II,157,158,159,161,162,216,225,226,292,295,296A-D, 11421..| BIX: 297,329 III+IV,332,411R,526 VIII,742 XI,m.m. 11422..| 11423..|Jeltsin Boris förste folkvalde presidenten bland Sovjetdelstater 11424..| från juni 1991 BIX: 100 XVI,381,708 III,708 V 11425..| -se f.ö.Ryska Rådsrepubliken och Sovjet. 11426..| -intervju i amerikansk TV BIX: 6/91. 381. 11427..| -folkvald president i Ryssland. Vem är han? BIX: 708 III 11428..| -kritisk mot nya trojkan då Gorbatjov avsattes. BIX: 8/91. 708 III 11429..| -porträtt av J.efter det missl.kuppförsöket. BIX: 8/91.100 XX,708 V 11430..| -åter ett porträtt (kort) BIX: 12/91 708 VII 11431..| -händelser runt pres.Jeltsin; hör Ryssland-band BIX: 708-serien. 11432..| 11433..|JEMEN. Åter inb.krig mellan Nord-och Sydjemen. BIX: 5/94 122 XI 11434..| -inb.kriget blodigt och skoningslöst. BIX: 6/94 122 XV 11435..| -splittrat J.,men sydsidan har världens sympati. BIX: 6/94 122 XV 11436..| -Nordjemenitiska styrkor befriare i Syd,har helt kontroll nu. 11437..| BIX: 7/94 122 XVII 11438..| -kolera i inb.krigets spår. BIX: 7/94 122 XVIII 11439..| -svensk kidnappad i Jemen. Jemen idag. BIX: 11/00 791 XVI 11440..| 11441..|Jenim. En palestinsk stad/flyktingläger som massakrerades av israelisk 11442..| militär 2002. BIX: 4/02 727 XVII 11443..| 11444..|Jerusalem. Om Långfredagen idag och förr. BIX: 4/94 726 VI,122 IX 11445..| -inför första pal.valet. Sv. reportage. BIX: 1/96 726 XIII 11446..| -om tunneln som orsakade spänning israeler-palestinier. BIX: 10/96 726 XVI 11447..| -julen 1996. BIX: 726 XVI, 124 XXI-XXII 11448..| -stadens status kontroversiell. BIX: 6/98 727 I 11449..| -rapport från J. BIX: 7/98 727 I 11450..| -Al Aksa-moskén fick skärpt bevakning. BIX: 8/98 727 II 11451..| -Jerusalems framtid. BIX: 9/99 725 III 11452..| - -"- -"- BIX: 7/00 727 IV,791 XI 11453..| -kraftigt uppblossat våld mellan palestinier och israeler. Många döda. 11454..| Hanan Ashravi och sv.korrespondent Erlandsson komment. BIX: 10/00 727 V,791 XIII 11455..| -turismen nästan obefintlig i Betlehem/Jerusalem pga våldsamheterna 11456..| mellan israeler och palestinier. BIX: 11/00 727 V 11457..| -nya dödsfall i oroligheterna BIX: 12/00 791 XVI 11458..| -störd fredagsbön i J. BIX: 4/01 727 VII 11459..| -efter att en palestinsk självmordsman dödat minst BIX: 15 israeler,stängde 11460..| Israel det off.palestinska regeringskontoret "Orient House",som 11461..| har mycket stort symbolvärde för palestinierna. BIX: 8/01 727 VII,792 XIII 11462..| -i en av de värsta självmordsattackerna mot israeler,sprängde 2 palesti- 11463..| nier BIX: 10 israeler till döds och skadade c:a 170 pers. 12/01 727 VIII 11464..| BIX: 792 XIX 11465..| -vardagsrapport från Jerusalem 9 juli 2003. BIX: 794 IX 11466..| 11467..|Jerring Sven radioreportage m.m.m.m. 6,7, BIX: 14,22 I+II,26 II,57,58,78, 11468..| BIX: 91 III,94 I, 96,109 I-V,344-serien,369 11469..| LÄS INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN VID BANDEN BIX: 109 I-V I STÄLLET. 11470..| -uppsamlingsband: Sven Jerring band nr BIX: 109 I-V. 11471..| -på BB nyårsskiftet 1937-39 (+födselstatistik) BIX: 6,109 I. 11472..| -Valborgsmässoafton 1934 i Uppsala. BIX: 7, 109 I. 11473..| -fotbollsreportage 1936 "Japaner, japaner, japaner" kort BIX: 14, 109 I. 11474..| -minnesprogram om Sven Jerring: 11475..| ett misslyckat radioreportage ? 11476..| fotboll Sverige-Norge 1934: BIX: 109 II 11477..| idrott Sverige-Tyskland 1934: ? 11478..| -om första Vasaloppet BIX: 344 I Ra. 11479..| -lite om Sven Jerring BIX: 344 I Ra. 11480..| -OS i Berlin 1936: BIX: 344 III,109 I-III: 11481..| Ishocky Sverige-Tjeckoslovakien, 11482..| Löpning BIX: 100 m final (Jesse Owens) 11483..| Fotboll Sverige-Japan (2-3) "Japaner,japaner,japaner" 11484..| Avslutningsceremoni (öppninscermoni band nr BIX: 57,91 I,109 I+II) 11485..| -i polskt flyktingläger i Sverige 1945: BIX: 26 II 11486..| -öppningsceremoni OS i Berlin 1936: BIX: 26 II,91 I,344 III,109 I,834, 11487..| -100 metersfinalen OS år 1936 BIX: 57,344 III,109 II+III 11488..| -om Jerring (kort) BIX: 57 11489..| -"Ni har hört,och jag vet..." Pres.Kallio reportage 1939 BIX: 58. 11490..| -kung Gustaf V BIX: 40-års jubileum år 1947 78 11491..| -julhälsningar 1941: BIX: 78. 11492..| -nyårshälsningar 1949-1950 BIX: 109 IV 11493..| -Jerring samtalar 1950 med Åke Falck om framtiden för radio och TV. BIX: 737 I, 11494..| BIX: 109 IV 11495..| -intervju med pilot på nedskjutet Catalinaplan 1952: BIX: 78,369. 11496..| -intervju med finl.dåv.statsrådet Paasikivi (sedermera statsminister 11497..| och president) 1940: BIX: 91 III,94 I. 11498..| -finsk reportage-resa 1940: BIX: 94 I. 11499..| -familjereportage där mannen är"på post" 1940: BIX: 96 II,109 IV 11500..| -reportage bl. barn och kvinnlig luftberedskap 1940: BIX: 22 II,109 IV 11501..| -en intervju med Jerring 1971: BIX: 109 II. 11502..| -berättar minnen till 1925 BIX: 109 II . 11503..| -från en svinstia i Svalöv 1935: BIX: 109 II. 11504..| -ubåten "Ulven" förlist 1943 ( BIX: 78),109 I-III. 11505..| -ubåten "Ulven" prat före reportage 1943 BIX: 78,344 III,109 II(+III?) 11506..| -påannoncerar Anders de Wahl 1943 BIX: 706 IX 11507..| -blandat:fotboll,barn,"krigskorrespondent ","Vasaorden" anlöper 1938, 11508..| Gustaf V:s BIX: 80-årsdag,Vasalopp 1943 med "Mora-Nisse" 109 I. 11509..| -v-rekord av Gunder Hägg 1942. J.i lovande ord. BIX: 706 IX 11510..| -v-rekord-löpning i Slottskogen 1944 (Gunder Hägg) BIX: 330,344 VIII 11511..| -ur Kvinnans Röst-bandet BIX: 334. 11512..| -cortege på BIX: 30-talet (kort) 348. (+barn på detta band). 11513..| -tillsammans med kung Gustaf V vid mikrofonen 1947: BIX: 115 I,374. 11514..| -diverse Jerring inslag från längesen BIX: 344. 11515..| -presenterar idrottssång av Moses Pergament 1935: BIX: 706 II. 11516..| -del av Finnkampsreferat 1951. BIX: 109 B. 11517..| -bland svenskamerikaner 1937 BIX: 706 VI 11518..| -olika nyårsfirande (bl.a.Anders de Wahl och champagnen) 1936-1937 ( BIX: 706 VI),109 I,(344 V). 11519..| -intervju 1965 med sabotörer om sabotaget vid tungt-vatten- 11520..| fabriken i Rjukan i Norge år 1943 BIX: 109 II, 21 III 11521..| -intervjuar forskningsresanden Sten Bergman år 1955 BIX: 706 IX 11522..| -korta Jerring-inpass på år 1930-40-band. BIX: 344 XI 11523..| -uppsamlingsband Sven Jerring banden BIX: 109 I-V 11524..| -Jörgen Cederberg's porträtt av S.J.på uppsamlingsbandet: 11525..| Jerring från 1940, 11526..| Drottning Astrids begravning 1935, 11527..| Invigning av Nytt Radiohus april 1935 11528..| Fotboll mot Danmark BIX: 25 juni 1945 11529..| Freden i Danmark 1945. "Kommisarie Gustavsson" i Köpenhamn. 11530..| Gunnar Hellén [f.d.(fp)] tecknar Jerring-porträtt. 11531..| Först några Jerring-"bevingade ord". 11532..| -några inspelningar från Jerring-åren bl.a.ett möte med am.komikern 11533..| svenskamerikanen Edgar Bergen 1954. BIX: 109 IV 11534..| -diverse idrottsreferat BIX: 109 V 11535..| -korta återblickar med Jerring med anl.av en radiohistorisk utställning 11536..| som turnerade i Sverige. Radio Halland uppmärksammade. BIX: 8/03 109 V 11537..| -återblickar på Barnerns Brevlåda, som sändes 1925-1927. Några intervjuer med dem 11538..| som var med. Från juli 2004. BIX: 109 V 11539..| 11540..|VISS FÖRVIRRING MED BANDNUMMREN KAN FÖREKOMMA PÅ JERRINGBANDEN, 11541..| 11542..|SÅ LÄS INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN VID BANDEN NR BIX: 109 I-V. 11543..| 11544..|Jerusalem: 11545..| -längre analys om framtida status. BIX: 9/92 70 H 11546..| -Klippmoskéns kupol förgylld för BIX: 10 milj.dollar. 3/94 726 VI 11547..| -israeliskt område eller occuperat av Israel!? BIX: 6/94 122 XIV 11548..| -Jerusalems tillhörighet - evig strid!? BIX: 10/94 726 IX,122 XXVI 11549..| -om Jerusalems tillhörighet. BIX: 9/95 726 XI 11550..| -verkligheten bakom Selma Lagerlöfs "Jerusalem". BIX: 9/96 755,451 11551..| -judiska planer på bosättningar helt nära J.vållar int.kritik. BIX: 3/97 11552..| BIX: 726 XVII 11553..| -de djupt religiösa i staden "stryper" ungdomen med sina ålderdomliga 11554..| seder och regler. BIX: 9/00 727 V,791 VIII. 11555..| -drygt BIX: 100.000 israeler demonstrerade mot att J. skulle delas upp.1/00 11556..| BIX: 727 VI 11557..| -påsken 2001 i Jerusalem och koptisk mässa i Egypten. BIX: 4/01 792 VII,70 XII 11558..| -pal.självmordsattack dödade minst BIX: 15 israeler i J. Israel stängde pale- 11559..| stinernas symboliskt viktiga "Orient House". Demonstrationer. Skill- 11560..| nad mellan levnadsstandarden mellan östra och västra Jerusalem. BIX: 8/01 11561..| BIX: 727 VII 11562..| -nya allvarliga självmordsbomber i Jerusalem. BIX: 12/01 727 VIII,792 XIX 11563..| -pal.pres.Arafat hindrades av Israel att delta i Midnattsmässan i Betlehem 11564..| BIX: 12/01 792 XXI 11565..| 11566..|JESUS. Om svepningen i Turin. BIX: 4/97 456 11567..| 11568..|Jesu Födelsekyrka i Betlehem och striderna mot israelerna. BIX: 4/02 727 XVIII 11569..| 11570..|"Jesus Christ Super Star". Musical. BIX: 320 11571..| 11572..|Jihad - islamsk fanatisk rörelese.Mål att krossa Israel. BIX: 726 XI 11573..| 11574..|John Elton, 11575..| -berömd eng.kompositör och sångare. Skrev och sjöng "Candle in the sky" 11576..| som en hyllning till olycksdödade eng.prinsessan Diana. BIX: 9/97 741 VI 11577..| -intervjuas av Stina Lundgren höst 2001 11578..| -The very best of Elton John BIX: 526 XI 11579..| 11580..|Johansson Erna "torgmamsell" BIX: 327,368 X 11581..| 11582..|Johansson Göran,kom.råd i Gbg,kritiserar (s)-partiledningen i Stockholm. 11583..| BIX: 10/95 123 XVIII,739 VIII. Invald i riksdagen 9/97 368 XVIII 11584..| 11585..|Johansson Ingemar boxningsvärldsmästare BIX: 110 ++diskant,111,337R, 11586..| ( BIX: 339),346,358,369,384,706 X,458 XVIII, 11587..| -50 år BIX: 110 A, 60 + 65 år 110 C, 11588..| -Johansson Ivar Lo författare(1901-1990).Arbetardiktare. BIX: 2/01 739 XXVII 11589..| 11590..|Johansson Jan jazzpianist BIX: 406,331 V Spec., 11591..| 11592..|Johansson Olof partiled.för(c)i ett portr.om sin företräd. BIX: 113 11593..| 11594..|III. 11595..| -påminner om vad som folkomröstats 1980. Kärnkraften. BIX: 7/94 122 XIX 11596..| 11597..|Johnson B.Lyndon am.dem.president BIX: 29B,61,706 XVII,724 Spec.2., 11598..| -vice pres.i valkamp 1964: BIX: 61,29B. 11599..| -pres. under Vietnam-kriget (1964-1973) BIX: 61,29?,29B. 11600..| -om am.landstigning i Dominikanska Republiken 1965. BIX: 394,441R 11601..| -om sin vånda över Vietnamkriget i samtal med senator Russel,Georgia, 11602..| i maj 1964. (CNN) BIX: 706 XVII 11603..| -inspelade tel.samtal från de första pres.åren 1963-64. BIX: 724 Spec.2. 11604..| 11605..|Joikning (joik) 11606..| - vad är en jojk? Prof.utreder. BIX: 2/97 454 11607..| -samisk jojk och språk. BIX: 4/98 458 VII 11608..| -litet jojk och samekultur. 1/2000 BIX: 458 XIII. 11609..| 11610..|"Jokkmokks-Jocke" -trubadur och glädjespridare.Intervju 1963. BIX: 435 11611..| 11612..|Jolson Al, kort om "negersminkade" am. skådespel.år 1927 BIX: 706 IX 11613..| 11614..|Jones Tom am.sångare BIX: 163,283, 11615..| 11616..|JORDANIEN 11617..| -mellanöstern-kris 1967 BIX: 429R, (28 III) 11618..| -val 1989 för första gången på BIX: 22 år : 92 II. 11619..| -kung Hussein BIX: 375, Irak-Kuwait-konflikt 1990 375,99 XII,(70 B). 11620..| -oljelev.från Saudiarabien stryps. J.alltför Irakvänl. BIX: 70 C. 11621..| -i Gulfkriget blir J.allt Irak-vänligare BIX: 1/91 100 III-IV 11622..| -Irak-vänligt tal av kung Hussein får surt USA-mottagande BIX: 70 C. 11623..| -prestigeförl.vid Irak-nederl.Tar dock mun full. BIX: 3/91. 100 VII 11624..| -islamskt religiöst snurr:Män får ej se på kvinnor. BIX: 6/91. 382. 11625..| -kungen BIX: 56 år,poppis hemma men f.n.inte ute i världen.11/91 100 XXV 11626..| -alla i J.gillar inte förening Israel-araber. BIX: 11/91 100 XXVI 11627..| -drottning Noor av Jordanien (am)i TV-intervju BIX: 2/92 115 V 11628..| -politisk kursomläggning av en älskad kung Hussein. BIX: 9/92 70 H 11629..| -kung Hussein BIX: 57 år och cancersjuk.Landet vill inte ha ny tron- 11630..| följare. BIX: 11/92 120 XXVI 11631..| -goodwill-besöks av franske pres.Mitterand. BIX: 11/92 120 XXVIII 11632..| -jordanska FN-soldater vid vägspärr i Kroatien. BIX: 2/93 121 IV 11633..| -normalisering med Israel. BIX: 9/93 121:E 11634..| -första parlamentvalet på nära BIX: 40 år följde kungens maning. Men 11635..| man röstar på familj eller på kamrat. BIX: 11/93 121:L 11636..| -krigstillstånd sen 1946 med Israel upphör. BIX: 7/94 122 XVII,726 VI 11637..| -hist. fredsavtal med Israel i USA, som börjar förlåta J. för den 11638..| irakvänliga inställn. under Gulfkriget 1990-91. BIX: 7/94 122 XVIII, 11639..| BIX: 726 VI,70 K 11640..| -avspänning,fredsavtal mellan Israel och Jordanien. BIX: 10/94 70 M,726 VII 11641..| BIX: 122 XXVI 11642..| -spec.band om fredsavtalet Jordanien och Israel. BIX: 10/94 726 VIII 11643..| Detta band innehåller flera tal inkl.Kung Hussein. 11644..| -brödpriset fördubblades.Kungen upplöste parlamentet.Demonstrationer. 11645..| BIX: 8/96 124 XIV+XV 11646..| -säkerhetstyrkor och polis håller Amman i järngrepp.Fattiga drabbade 11647..| hårt av prishöjningar.Sv.journalister gripna. BIX: 8/96 124 XV 11648..| -jordansk gränssoldat besköt israelisk skolbuss.7 döda,flera skadade. 11649..| Alla beklagar. BIX: 3/97 726 XVII,125 XII 11650..| -ökat USA-bistånd (på Israels bekostnad). BIX: 5/97 125 XII 11651..| -jordanska islamister demonstrerade för Irak,slogs ned. Kronprins Hassan 11652..| förklarar J:s roll i Irakkrisen i exkl.intervju. BIX: 2/98 70 TT 11653..| -kung Hussein ( BIX: 63)död. Hans liv och Mellanöstern summeras.2/99 790 II-III 11654..| BIX: 785 I 11655..| -kung Abdullah(son till kung Hussein)och drottning Rania intervjuas av 11656..| Stina Lundberg. Jan.2003 BIX: 742 V 11657..| -antikrigsstämningar och muslimsk framtoning igen i J. BIX: 2/03 794 III 11658..| -oro i Jordanien för USA-krig mot Irak."På gatan"- reportage. BIX: 3/03 794 IV 11659..| -blodigt attentat vid Jordaniens ambassad i Bagdad. BIX: 8/03 70 XVII 11660..| -kung Abdullah på Sverigebesök. Kommenterade Mellanösternkrisen (attentaten 11661..| mellan israeler och palestinier med inblandn.av Syrien). BIX: 10/03 116 XVIII 11662..| -ställde in ett USA-besök pga amerikanskt gillande av Israels uppträdande mot pale- 11663..| stinier. BIX: 4/04 730 VI, 70 XXI 11664..| -frostigt förhållande Jordanien-Israel i okt.2004. BIX: 727 XXII 11665..| 11666..|Jordbruksöverskott. Det svenska krånglet. BIX: 4/94 122 IX 11667..| 11668..|Jordbävningar: (och Tsunami - flodvågor). 11669..| -MEXICO 1985: BIX: 56. 11670..| -"- 1995: BIX: 123 XX 11671..| -Armenien 1988: BIX: 84. 11672..| -San Francisco 1989: BIX: 92 I,92 II. 11673..| -Kina 1989: BIX: 92 II. 11674..| -Algeriet 1989: BIX: 92 II. 11675..| -Europa 1990: BIX: 99 VIII. 11676..| -Iran 6/1990 BIX: 99 IX. 11677..| -Pakistan-Afghanistan 1991 BIX: 100 IV. 11678..| -norra Indien 1991 BIX: 100 XXIV 11679..| -starkaste skalvet på BIX: 200 år i nordeuropa. 4/92 120 IX 11680..| -svårast i Egyptens historia okt 1992 BIX: 120 XXIII 11681..| -svårast i Indiens historia sept.1993 BIX: 389 II,121:G 11682..| -Los Angeles 1994 BIX: 724 XI,122 II 11683..| -staden Kobe,Japan. jan.1995 (värsta på BIX: 50 år) 123 II-III 11684..| -mellersta Halland okt.1995. BIX: 444,123 XVIII 11685..| -Italien,La Specia okt.1995 BIX: 123 XX 11686..| -Iran mars 1997 BIX: 70 OP 11687..| -Iran maj 1997 BIX: 125 XI 11688..| -Italien sept.1997 BIX: 125 XXIII 11689..| -Turkiet aug.1999 BIX: 790 VI 11690..| -Turkiet nov.1999 BIX: 790 IX 11691..| -Taiwan sept.1999 BIX: 790 VI,785 II 11692..| -Californiaöknen utanför Los Angeles okt.1999 BIX: 725 VII 11693..| -kort sammanfattning av jordbävningsdrabbade år 1999. BIX: 7/00 458 XIV 11694..| -Sumatra,Burma och Japan juni 2000. BIX: 791 IX 11695..| -Island juni 2000 BIX: 791 X 11696..| -El Salvador jan. 2001 BIX: 785 VII,792 I 11697..| -Nya Zeeland jan.2001 BIX: 458 XVIII 11698..| -Indien (Pakistan) jan, 2001 BIX: 458 VI,792 II 11699..| -El Salvador febr.2001 BIX: 792 III,458 XIX. (tredje inom 1 mån.) 11700..| -USA,Seattle febr.2001 BIX: 725 XI 11701..| -Sydamerika (bl.a.Chile och Peru) juni 2001 BIX: 733 II 11702..| (Experiment i England: En miljon barn hoppade upp och ner samtidigt i en minut. Detta gav 11703..| utslag i England på seismograferna. BIX: 9/01 458 XXII). 11704..| -21.000 pers. omkom i jordbävningar under 2001. BIX: 1/02 793 I 11705..| -Turkiet febr. 2002 BIX: 793 III 11706..| -Afghanistan mars 2002 BIX: 785 XI,793 VI 11707..| -södra Italien okt./nov.2002 BIX: 793 XV 11708..| -Mexico jan.2003 BIX: 794 I 11709..| -Kina febr.2003 BIX: 89 X 11710..| -Turkiet maj 2003 BIX: 794 VI 11711..| -Algeriet maj 3003 BIX: 794 VII 11712..| -SÖ Iran dec.2003 BIX: 70 XVIII,794 XVI,795 I, 11713..| -Bali jan.2004 BIX: 795 I 11714..| -SÖ Mexico jan.2004 BIX: 795 I 11715..| -NÖ Marokko febr.2004 BIX: 795 IV 11716..| -Östersjön m centrum över ryska Kaleningrad sept.2004 BIX: 759 VII 11717..| -Japan okt.2004 BIX: 731 III 11718..| -Sydostasien dec.2004. Fortlöpande inspelningar BIX: 795 XII, + 459 VII + 796 I, (722 VII). 11719..| Flodvågor (Tsunami) dödade nära BIX: 227.000 pers i Malaisia,Thailand,Indonesien, 11720..| Sri Lanka,Burma,Maldiverna,Bangladesh, Södra Indien. 1000 svenskar "fattas". 11721..| 11722..|Jorvik i England,Joreviken i Bohuslän (vikingatid). BIX: 801,806 11723..| -hör mer om vikingar BIX: 849 11724..| -troligt utseende m.teknikhjälp + näringsforskare kommenterar. 11725..| BIX: 2/95 812 11726..| 11727..|Josephson Erland (f.1923)skådesp.,författare ,Dramatenchef. BIX: 4/93 706 XII 11728..| -intervjuas tillsammans med Ingmar Bergman i april 2000. BIX: 737 II 11729..| 11730..|"Jubel i busken" BIX: 354,368 I+XIII,507,528 A-D, 11731..| 11732..|Judar BIX: 10,16 IV-V,91 I,91 II,91 III,344 III,100 XXI,393,800 XI, 11733..| OBS!Se även under Israel! 11734..| -judehatet i Tyskland.Historien upprepar sig. BIX: 12/92 705 V,120 XXX 11735..| -ghettot i Warszawa stormas 1943.Överlevande berättar. BIX: 21 III 11736..| -judar och palestinier "trycker ner" beduinerna. BIX: 3/94 122 VIII 11737..| -judeförföljelsen i Danmark under 1940-talet. BIX: 21 IX 11738..| -utrotningen i Auschwitz i rättegång. BIX: 25 II-IV 11739..| -50 år efter Auschwitz befriades. Hur tänker barn till nazismens 11740..| offer? Budapest, staden dit judarna nu återvänder. BIX: 1/95 25 VIII 11741..| (endast Budapest BIX: 65 IV) 11742..| -Simon Wiesenthal presenterar sig och sitt arb.att jaga nazistiska 11743..| judeutrotare. Längre inspelning fr 1994. Fr.TV. BIX: 2/95 27 I 11744..| -vardagsspänningen judar-palestinier i Hebron. BIX: 2/95 726 X 11745..| -judeförföljelser och nazism i Sverige. Fr.TV BIX: 11/95. 27 I 11746..| -judiska extremisorganisationer i USA hyllade och samlade in pengar 11747..| till den som mördade Israels premiärminister Rabin. BIX: 12/95 123 XXIII 11748..| -"krigsguld" fr.andra världskriget söks överallt av judar. BIX: 11/96 452 11749..| -ortodoxa judar mot "vanliga" judar i Jerusalem.(svårförstålig reli- 11750..| gion). BIX: 7/97 125 XI 11751..| -sv.skolungdom dåligt informerad om förintelsen.Regering reagerar. 11752..| BIX: 6/97 125 XIII 11753..| -judiska tillgångar i schweiziska banker offentliggjorda. Finns här 11754..| "naziguld" också? BIX: 27 II-IV,27 IV,125 XIX 11755..| -"vi får aldrig glömma". K-lägeroffer (Auschwitz)berättar. BIX: 7/97 27 III 11756..| -"förintelse-konferens" om judeutrotningen u.II världskriget.Stockholm. 11757..| BIX: 1/00 791 II,27 VI 11758..| -judiska kontskatter spridda. BIX: 9/97 125 XXII 11759..| -6 milj.judar i USA gör USA Israelvänligt. BIX: 9/97 125 XXII 11760..| -nazister stal diamanter i Holland och Belgien under II Världskriget.Väl- 11761..| kända svenska guldsmedsaffärer köpte upp. "Judeguld" efterforskas. 11762..| BIX: 10/97 458 III,(27 IV). + 3/99 790 III 11763..| -noggrann juderegistrering i Sverige u andra världskriget. Vilka utför- 11764..| de detta? BIX: 11/97 27 IV 11765..| -judiska bankkonton i sv.banker ej rörda sen 1945 offentliga i tidningar 11766..| och på Internet. ("Naziguld"). BIX: 27 III-IV,457,125 XIX,789 V 11767..| -judarnas tillhörigheter "skingrade för vinden" under andra världskriget 11768..| Familjen Moritz-Lehman ett exempel. BIX: 6/98 27 IV 11769..| -USA gjorde upp med schweiziska banker om judiska tillgångar. BIX: 8/98 27 IV 11770..| -judarna i Sibirien. Förvisade dit 1928 av Stalin. BIX: 6/98 744 IV 11771..| -ytterligare försäkringsuppgörelser med Förintelsens offer. BIX: 8/98 27 VI 11772..| -motsättningarna ortodoxa och "icke kristna" judar är enorma i Israel. 11773..| Reportage BIX: 2/99 727 II 11774..| -Adolf Eichmanns memoarer ges ut i Israel. E.var u.II världskriget ansva- 11775..| rig för miljoner judars förintelse.Avrättad 1962. BIX: 2/00 458 XIV,27 VI 11776..| -påven Johannes Paulus försökte "ta tillbaka" ett förnedrande tidigare uttalande 11777..| om judar. Han besökte Israel och arabvärlden. BIX: 3/00 727 III 11778..| -förhandlingar och åter förhandlingar som förhoppningsvis ska ge resultat mellan Israel och 11779..| palestinier. BIX: 3/00 727 III 11780..| -palestinska skolbarn lär sig falsk bild om förintelsen av 6 milj.judar 11781..| under II världkriget, medan israeliska barn får lära sig en objektiv 11782..| syn på palestiniernas historia. BIX: 4/00 727 IV,(791 VI) 11783..| -forskning om bl.a.förintelsen av judar i f.d.nazisten Qvislings hus i Norge. BIX: 11/00 27 VI 11784..| -judisk historia och kultur studeras i spec.skola i Sverige. BIX: 7/01 727 VII 11785..| -judisk massaker på araber i byn Tantura under Israels självständighets- 11786..| krig år 1948. Massaker eller ej!? BIX: 2/03 846, 727 XIX 11787..| -antisemitismen ökade i Europa under 2001-3. Åtskilliga attacker mot judar. BIX: 3/04 795 V 11788..| 11789..|JUGOSLAVIEN: 11790..| Många händelser i Jugoslavien och f.d. Jugoslavien finns även under 11791..| de olika delrepublikernas rubriker: BOSNIEN,KROATIEN,SERBIEN,KOSOVO 11792..| SLOVENIEN,MAKEDONIEN,MONTENEGRO. 11793..| obs!Jugoslavien bestod efter 1992 endast av Serbien och Montenegro. 11794..| -händelser efter BIX: 25 juni 1991:Jugoslavien Nr.723 I och följande 11795..| band.Se även Bosnien-Hercegovina,Kroatien,Serbien,Slovenien!! 11796..| -krigsfångar byggde "Blodsvägen" i Nordnorge 1945. BIX: 12/90 343 M 11797..| -diktator Tito död 1980: BIX: 41 (arb.konflikts-band),723 I,723 Spec.I 11798..| -Tito död - och sen? Den siste store i världen är borta. BIX: 723 I. 11799..| -undantagstillstånd i republiken Kosovo BIX: 7/90 99 X. 11800..| -premiärminister besök i Sverige.Kommentarer. BIX: 11/90 99 XVII. 11801..| -armén kan avväpna polis m.m. vid ny oro. BIX: 12/90. 99 XVIII. 11802..| -spänning i Jugoslaviens 6 delstater vid val i BIX: 12/90 och de 11803..| förvånande resultaten BIX: 99 XIX. 11804..| -valen i Serbien och Slovenien = Jugoslaviens upplösn.? 1990 BIX: 99 XX 11805..| -stor oro i delstaterna fr.allt i Kroatien. BIX: 1/91 100 IV. 11806..| -Kroatien och Slovenien regerar efter egna lagar.Har förklarat sig 11807..| självständiga från Jugoslavien. J. är nu ett splittrat land. 11808..| BIX: 2/91 100 V. 11809..| -demonstrationer i Belgrad mot monopol och politik BIX: 3/91 100 VIII 11810..| -pres.avgår på grund av att splittringen ökar BIX: 3/91 100 VIII. 11811..| -står utan pol.ledning och inför inbördeskrig BIX: 3/91 100 XI 11812..| -Statspresidiet gör allt för att ena landet. BIX: 5/91. 100 XIII. 11813..| -kampen serber-kroater är inte ny.Balkankriget 1912-1913. BIX: 343 P, 11814..| BIX: 723 Spec.I 11815..| -republ.Slovenien:s våndor inför självständighetsförkl. BIX: 100 XIV 11816..| -Slovenien visar tuff attityd BIX: 5/91. 100 XV. 11817..| -Kroatien och Slovenien går egna vägar. Regeringen och omvärlden 11818..| reagerar starkt.Kom.av Anders Björk,Europarådet och utr.min. 11819..| Sten Andersson. BIX: 6/91. 100 XVII. 11820..| -händelser i J. efter BIX: 25 juni 1991. Spänningen stiger. 723 I. 11821..| -ett J.under upplösning,rapporter under inbördeskriget,sommar, 11822..| höst och vinter 1991. Hör banden BIX: 723 I-III. 11823..| -bräcklig "vapenvila",Kroatien-oro ökar,serber och kroater står 11824..| mot varandra.Inget slut på oenigheten i J. BIX: 7/91.100 XVII. 11825..| -oro+dålig ekonomi.Skiljaktigheter,omvärldens reakt. BIX: 100 XVIII. 11826..| -Kroatien bombat av J:s attackflyg,Kosovo,med alla sina albaner, 11827..| nästa oroshärd i Jugoslavien. BIX: 7/91. 723 I,100 XVIII. 11828..| -Kroatien bombat.Serber-kroater orosämne.Nära krigstillstånd och 11829..| allmän mobilisering.juli-aug.1991.Tänkta lösn. BIX: 100 XIX,723 II. 11830..| -oro äv.i Bosnien-Hecegovina.Sarajevorapport BIX: 9/91. 723 II 11831..| -vapenvila i inb.kriget.Hållbar? BIX: 22 sept.1991 723 II,100 XXII 11832..| -kort vapenvila.Strider igen.Kort från 1 okt.1991. BIX: 100 XXIII 11833..| -kultur-och turiststaden Dubrovnik förstörs av reguljära armeén 11834..| BIX: 723 II 11835..| -serberna tar över all makt i J. BIX: 10/91. 100 XXIII 11836..| -form av statskupp genomförd av serberna,kroaterna förordar och 11837..| inför dagen efter allm.mob.och krigslagar. BIX: 10/91 100 XXIII 11838..| -vapenvila ur spel.Prins Alexander till J.från exil i England. 11839..| BIX: 10/1991 723 III 11840..| -om kulturstaden Dubrovnik.Spänningen stiger i K. BIX: 10/91 723 III 11841..| -dyster bild av inbördeskrigets J. Vapenvilor i legio. BIX: 100 XXIV 11842..| -inbördeskrigets vardag utanför Vukovar.Stormakter griper in? 11843..| Reportage från en skyttegrav. BIX: 10/91 100 XXIV,723 III 11844..| -inb.krigets hårdaste strider.Nu 5000 dödade på 4 mån. BIX: 723 III 11845..| -jug.flyg bombar och kultur förstörs i Kroatien. BIX: 11/91 100 XXV 11846..| -Serbien negligerar EG.Tyskland vill erkänna Kroatien som stat. 11847..| kulturstaden Dubrovnik krigsdrabbat.Totalt krig? BIX: 723 III 11848..| -åter vapenvila.Linjen för fredsstyrka oklar. BIX: 11/91 723 III 11849..| -Dubrovnik håller på att bombas sönder visar ett eng.TV-team, 11850..| ny vapenvila,FN inkopplat,staden Vukovar i ruiner efter BIX: 86 11851..| dagars belägring. BIX: 11/91 (100 XXVI),723 III 11852..| -Vukovar 9 år efter serbernas sönderbombande. BIX: 12/00 837 11853..| -Jugoslavien slut som stat,ett Stor-Serbien bildas??? BIX: 723 III 11854..| -"ekonomiskt sjävmord",1/2 milj.flyktingar. BIX: 11/91 100 XXVI 11855..| -korrespondenter dödas utan urskillning. BIX: 11/91 100 XXVI 11856..| -flyktingrapport.Stor nöd.Väntan på FN. BIX: 12/91 100 XXVII 11857..| -Kroatien vill ha svenskt erkännande och hjälp. BIX: 12/91 100 XXVII 11858..| -erkännande av stater med förbehåll. BIX: 12/91 100 XXVII 11859..| -inbördeskriget fortsätter sista dagen 1991. BIX: 723 III 11860..| -facit hittills; drygt BIX: 30.000 dödade, många städer i ruiner, 11861..| FN-inspektion hjälper inte. BIX: 12/91 100 XXVIII 11862..| -även den BIX: 15:de vapenvilan bröts. 1/92 723 III 11863..| -Eg + fler länder erkänner Kroatien och Slovenien. BIX: 1/92 120 II 11864..| -Makedoniens frigörelse kontroversiell i Europa. BIX: 3/92 120 VI 11865..| -i Bosnien Hercegovina har und.tillst.och allm.mob.införts.Trupp 11866..| från FN i fara. (+bräcklig vapenv.) BIX: 4/92 723 III,(120 VIII) 11867..| -Ny förb.rep.best.av Serbien och Montenegro BIX: 4/92 120 X,723 III 11868..| -om J:s f.d. delrep.men fr.a.om Bosnien-Hercegovina. BIX: 5/92 723 IV 11869..| -FN-sanktioner mot nya Jugoslavien;ingen handel,inget civilflyg, 11870..| inga idrottsaktiviteter m.m.Men det finns opposition i landet. 11871..| 5-6/92 BIX: 120 IX 11872..| -FN tappar tålamodet med Jugoslavien (Serbien-MonteNegro) p.gr. 11873..| av bombardemanget i och runt Sarajevo. BIX: 6/92 120 XV 11874..| -bråk mellan jugoslavgrupper i Göteborg. BIX: 7/92 120 XVI 11875..| -de flesta av de BIX: 40.000 flyktingar fr.J.till Sv.är Kosovo-albaner 11876..| Splittring inom olika grupper i J.är mycket stor. BIX: 7/92 723 IV 11877..| -Serbien nuv.J.pressas av ESK. BIX: 7/92 120 XVII 11878..| -har serberna koncentrationsläger eller ej? BIX: 8/92 120 XVIII 11879..| -USA öppnar dipl.förb.med Kroatien,Bosnien-Hercegovina och Slo- 11880..| venien. FN-trupp i f.d. Jug.utsätts ideligen för beskjutn. 11881..| Sarajevo m.omgivn.bombas skoningslöst. BIX: 8/92 120 XVIII 11882..| -penetrerande rapport om läget i forna Jugoslavien av sv.major. 11883..| Världen vet inte vad man ska göra... BIX: 8/92 723 IV 11884..| -FN-resolution ger organisationen rätt att ingripa militärt om 11885..| serberna hindrar livsmedelstransporterna till Sarajevo. 11886..| BIX: 8/92 723 V,120 XIX 11887..| Storgräl USA-Serbien om vem som är störst facist. BIX: 723 V 11888..| -man varnar för att mil.ingripande i forna J.kommer att bli mycket 11889..| långvarit.Serb.tidn.avslöjar egna fångläger med muslimer. 11890..| Besvärande. BIX: 8/92 723 V, 11891..| -Kosovo-albaner fr. J. stjäl i Sverige.Debatt. BIX: 8/92 723 V 11892..| -fredsvilja spåras men... BIX: 8/92 723 V 11893..| -FN fortsätter hjälpsändn.trots förlust av personal.Fångläger i 11894..| Bosnien misserabla. BIX: 9/92 723 V 11895..| -FN utökar sin personal. BIX: 9/92 120 XXI 11896..| -Serbien-Montenogro (s.k.Rest-Jugoslavien) måste lämna FN ! 11897..| BIX: 9/92 120 XXI,723 V, 11898..| -Rapporter från f.d. Jugoslavien splittrade i uppgifter från 11899..| Bosnien-Hercegovina,Serbien,Kroatien,Slovenien. Se äv.dessa ! 11900..| -FN undersöker krigsförbrytelser. BIX: 10/92 723 V 11901..| -div.inslag och kom.om inb.kriget i f.d.Jug.Serber bombar och 11902..| bosnier lider. BIX: 10/92 723 V 11903..| -kroater och serber = grymma i inb.kriget. BIX: 10/92 723 V,120 XXIII 11904..| -maktkamp inom serbisk politisk topp.Muséer plundras och konst- 11905..| föremål skingras. BIX: 10/92 723 V,120 XXIV 11906..| -en brytning inom "Rest-Jugoslavien": Montenegro missnöjt med 11907..| serbiske presidenten. BIX: 10/92 723 V 11908..| -FN skapar möteszon i delade kroatstaden Pakrac. BIX: 10/92 120 XXV 11909..| -premiärminister Milan Panic omtvist. huvudperson i omröstn. BIX: 11/91 723 V 11910..| -muslimska kvinnor våldtas av serber. BIX: 12.000 fall kända. En medveten 11911..| inriktning på ett Stor-Serbien. BIX: 11/92 723 V,120 XXVIII 11912..| Sataniskt förnedrande av islam. Ett folkmord pågår!!! 11913..| -heter Serbien nya pres.Milan Panic vid årskiftet 1992-93? Hela 11914..| världens muslimer bevakar trosfränderna i f.d. Jugoslavien 11915..| (Bosnien). Åter om brott mot de mänskliga rättigheterna,om 11916..| massgraven i Vucovar,om FN-resolution mot serberna. BIX: 11/92 11917..| BIX: 723 V,120 XXIX 11918..| -Slovenien inför fritt pol.val.Saknar int.uppmärksamhet. Lugnt 11919..| i landet. BIX: 12/92 723 V,120 XXIX 11920..| -serberna fortsätter de grymma,sönderslitande striderna BIX: 120 XXIX 11921..| -bestialisk grymhet mot muslimer i Bosnien. BIX: 12/92 723 V,120 XXX 11922..| -över 7500 dödade på 8 mån.runt Sarajevo,som nu är en död stad. 11923..| BIX: 12/92 120 XXX 11924..| -ESK anklagar Rest-Jugoslavien.Sarajevo och Zenica utan mat, 11925..| dessutom har tyfus brutit ut i Zenica. BIX: 12/92 723 V,120 XXX 11926..| -FN tar hårdare tag med övervakning i f.d.Jugoslavien. Bara trå- 11927..| kiga nyheter kommer därifrån. Sarajevo mörkt ock kallt. BIX: 12/92 11928..| BIX: 723 VI,120 XXXII. Hör även fr.Serbien,Kroatien,Bosnien och s.v. 11929..| -det grymmaste ni hört!!! * Hat,terror och sorg skildrat av sv. 11930..| reporter i Bosnien-Hercegovina. 1992. BIX: 409 11931..| * Om massvåldtäkter och misshandel. BIX: 1/93 121 III,723 VI 11932..| -efterlyst rånmördare ledare för Kosovos fullständiga fri- 11933..| görelse. Kan utlösa Balkankrig. BIX: 12/92 120 XXXII,723 VI 11934..| -vardag i Rest-Jugoslavien.Vardag i Vucovar ett år efter serber- 11935..| nas erövring.Fattigt och oroligt. BIX: 1/93 121 III,723 VI 11936..| -rapporterna samma: krig och elände sen lång tid. BIX: 1/93 121 III 11937..| -"solsken" serber-kroater. BIX: 2/93 410 11938..| -svårgreppbara löp. rapp.från forna Jugoslavien. BIX: 2/93 121 723 VI 11939..| -rapporter från forna J. är "krångliga" som vanligt. BIX: 2/93 121 V 11940..| -FN ställer ofta in livsmedelsleveranserna på gr.av upprepade 11941..| attacker. Flera fall av kanibalism rapporterar FN-tjänsteman. 11942..| FN startar tribunal mot krigsförbrytare (serber). Preliminär- 11943..| beslut.Sv.kom.om rättegångsförfarande och möjligh. BIX: 2/93 121 V 11944..| BIX: 121 VI,723 VI. 11945..| -hjälpen igång efter uppgörelse. Gripande vittnesmål från flyk- 11946..| tingar i Sverige inför tribunalen. BIX: 2/93 723 VI 11947..| -Engelske premiärminister Major och USA:s pres.Clinton diskuterar Ryss- 11948..| land och Irland men framförallt att "livsmedelsbomba" Bosnien, 11949..| som hade många uthungrade människor. BIX: 2/93 121 VI 11950..| -fler utr.korrespondent dödade i J.än under II världskriget och i Vienam. 11951..| Svensk reportageresa BIX: 2/93 121 XII 11952..| -en av inbördeskrigets orsaker är de rika naturtillgångarna i 11953..| Bosnien. Serber,kroater och muslimer försöker dela. BIX: 121 VIII, 11954..| BIX: 723 VII 11955..| -händelser i Jugoslavien och f.d.Jugoslavien kan finnas under 11956..| delrepublikernas rubriker!!!!!!! 11957..| -rapporter från serbernas omänsklighet,stridslinjer och en eng. 11958..| läkares vittnesmål om det man inte trodde fanns. BIX: 3/93 121 VIII 11959..| -det stora hatet mellan människogrupperna uppmuntras och under- 11960..| blåses i J. BIX: 3/93 723,121 VIII 11961..| -om serbernas massaker i bosniska staden Srebrenica - se under 11962..| Bosnien. 11963..| -staden Srebrenica i östra Bosnien led svårt av hunger och medi- 11964..| cinbrist. Fick inte ta emot FN-hjälp av serber. BIX: 3/93 723 VII, 11965..| BIX: 121 IX 11966..| -idyllen som blev skräckstad.En återblick på Srebrenica BIX: 3/97 723 XXIII 11967..| -ett års strider i Sarajevo,och de fortsätter. BIX: 4/93 121 X,723 VII 11968..| -serber gör allt för att erövra Srebrenica. BIX: 4/93 121 X,723 VII 11969..| -om republ.Makedonien i f.d.Jugoslavien. BIX: 4/93 121 XI,723 VII 11970..| -TV-team om serbernas grymheter.Englands f.premiärminister Thatcher he- 11971..| ligt förbannad på västs flathet. BIX: 4/93 723 VII,121 XI 11972..| -fredad zon runt Srebrenica!? BIX: 4/93 723 VII 11973..| -serbisk general inför Haagtribunalen år 2000. Fick BIX: 45 år. 950 II 11974..| -åter har FN tappat tålamodet.Nya sanktioner. BIX: 4/93 723 VII,121 XI 11975..| -kabarérapport från Zagreb. BIX: 4/93 723 VIII 11976..| -etnisk rensning inte bara från serbiskt håll, utan även mellan 11977..| kroater och muslimer. Grymheter "i dagen". BIX: 4/93 723 VIII 11978..| -svångremmen åtdragen för serber-montenegrer BIX: 4/93 723 VIII 11979..| -ny FN-medlare;norrmannen Torvald Stolpenberg. BIX: 4/93 121 XII 11980..| -USA hotar med mil.ingripande i Bosnien. BIX: 5/93 121 XII,724 VIII 11981..| -hjärtskärande grymheter rapporteras av svenska reportrar.Freds- 11982..| plan förkastas av serberna. Svensk bataljon på BIX: 800 man till 11983..| Bosnien för övervakning,sv utr.min.motiverar. BIX: 5/93 121 XIII, 11984..| BIX: 723 VIII. 11985..| -städer som mer eller mindre är förstörda: Mostar,,Sarajevo, 11986..| Banja Luka,Tuzla,Bihac,Gorazde,Srebrenica. BIX: 5/93 723 VIII 11987..| -optimistisk svensk statsminister om läget i Bosnien. BIX: 5/93 121 XIII 11988..| -USA och Europa oense om aktiviteter i f.d.J. BIX: 5/93 121 XIII 11989..| Se även under BOSNIEN och KROATIEN m.m. 11990..| -serberna i Bosnien folkomröstar om s.k.Vance-Owen-planen.Det 11991..| blir NEJ. (av historiska skäl).Läget i J. idag. BIX: 5/93 Staden 11992..| Mostar förstörs mer och mer(kroater mot muslimer). BIX: 5/93 11993..| BIX: 723 VIII,121 XIII 11994..| -mer om medeltidsstaden Mostar. BIX: 8/93 723 X 11995..| -om den förstörda bron över floden Neretva i Mostar. Kroatiska stridsvagnar sköt 11996..| sönder bron byggd 1566. BIX: 11/93 423 11997..| -FN:s Säkerhetsråd inrättar Krigstribunal mot krigsförbrytelser 11998..| i forna J. BIX: 5/93 723 IX,121 XIX. 11999..| -allvarliga demonstrationer efter slagsmål i parlamentet i Bel- 12000..| grad.Serbisk president avsatt.Serber mot serber. BIX: 6/93 121 XX 12001..| -sammandrabn.polis-opposition i Belgrad. Serber mot serber.Gatu- 12002..| kravaller.Ungdomar flyr utomlands. BIX: 6/93 723 IX 12003..| -nu luktar det diktatur lång väg i Rest-Jugoslavien BIX: 6/93 723 IX 12004..| -uttalande av Lord Owen (FN)om Bosnien BIX: 6/93 723 IX 12005..| -ett misslyckat försök få Kroatien,Serbien och Bosnien vid samma 12006..| fredssamtals-bord i Schweiz. Bara nya strider. BIX: 6/93 723 IX 12007..| -bosnisk osämja på uppdelningsmöten av J.,svensk FN-befälhavare 12008..| ersatt (kritik av försv.min.),EG-möte. BIX: 6/93 723 IX,121 XXII 12009..| (En röra utan like,snart brakar helvetet löst). 12010..| -serber och kroater mot muslimer när Bosnien ska delas upp. 12011..| BIX: 723 IX,121 XXIII 12012..| -rapporter från Bosnien berättar om hur serber förstör städer 12013..| och byar,om etnisk rensning och om hur serber hindrar hjälp- 12014..| sändn.,Sjukdomar bl.a.tyfus sprids.FN:s förhandlare Stolpen- 12015..| berg intervjuas.Drar sig FN bort??? BIX: 7/93 121 XXX 12016..| -muslimsk ungdom får inte längre skolundervisning. BIX: 7/93 723 IX 12017..| -hjälpverksamhetens pengar slut och säkerhetsriskerna alltför 12018..| stora i dagens ex-Jugoslavien BIX: 7/93 723 IX,121:A 12019..| -2. BIX: 300.000 människor på flykt i dagens J.,flyktingarnas dilemma, 12020..| Sarajevo utan vatten,el,gas och mat. BIX: 7/93 723 IX 12021..| -forna Jugoslavien idag. EG får kritik för flathet. BIX: 7/93 723 IX 12022..| -fredssamtal igen,men ingen verkar hoppfull. BIX: 7/93 121:B 12023..| -spelet bland alla ledare. Muslimer i kläm. BIX: 7/93 723 IX 12024..| -USA vill med Natohjälp bomba i Bosnien. BIX: 8/93 723 IX 12025..| -ingen fred trots ansträngningar. BIX: 8/93 723 X 12026..| Om Jugoslavien även under rubrik BOSNIEN eller KROATIEN 12027..| -åter rapporter om serbernas brott och grymheter. BIX: 8/93 723 X,121:C 12028..| -ny vapenvila som ingen tror på. BIX: 8/93 121:C 12029..| -från fredsförhandl. i Geneve. Överens!!?? BIX: 8/93 723 X,121:C 12030..| -åter sprucken fredsförhandling.Långt reportage. BIX: 9/93 723 X 12031..| -Heimerson-rapport om serbisk krigsförbrytare-massmördare i 12032..| fängelse i Sarajevo BIX: 9/93 723 X 12033..| -Serbien stryps under FN-sanktioner. Lägger "krokben" för FN:s 12034..| hjälptrupper. BIX: 723 X,121:G 12035..| -serbiska vägtullar som svar på FN-sanktioner BIX: 10/93 121:J 12036..| -inrikespolitisk från Kroatien. BIX: 10/93 723 X 12037..| -svårighet att få fram nödhjälp.Sv.förs.min.besöker sv.trupp i 12038..| Bosnien. BIX: 10/93 121:K 12039..| -FN-svenskar skyddar f.n.muslimer,behöver mer vapen.Vardagen et- 12040..| sar in sig.Kidnappning.Plundringen i Vares.Den kuperade ter- 12041..| rängen är svåröverskådlig.Serbisk kohandel med FN. BIX: 10+11/93 12042..| BIX: 723 X 12043..| -förhandlingar och diskusioner i utnötningskriget utan resultat 12044..| BIX: 11/93 121:M 12045..| -blodig,hemsk verklighet drabbar barnen. BIX: 12/93 121:O, 723 X 12046..| -barnen får de största psykiska "såren" i f.d.J. BIX: 3/94 723 XI 12047..| -fred långt borta. BIX: 20 års inb.krig tar inte slut så fort.Nu sätter 12048..| EU (Europaunionen) press. BIX: 12/93 121:P 12049..| -Heimerson rapporterar från inbördeskrigets jul 1993. BIX: 12/93 723 X,121:P 12050..| -serber artilleribeskjuter Sarajevo - dödar barn. Flera höga FN- 12051..| tjänstemän trötta på parternas ovilja mot fred. FN-kris p.gr. 12052..| av olika åsikter.Gen.sekr.Ghali och påven gör uttalanden.Svensk 12053..| trupp får inga stridsvagnar - lever farligt. BIX: 1/94 122 II+III, 12054..| BIX: 723 X. 12055..| -serbisk granatattack mot civila på marknad i Sarajevo. BIX: 31 döda. 12056..| Detta gör dem till krigsförbrytare. BIX: 2/94 122 IV,723 XI 12057..| -de stridandes uppförande,framför allt serbers, i inb.kriget i 12058..| f.d.Jugoslavien har gjort att "kriget är det grymmaste på BIX: 350 12059..| år i Europa". Februari 1994. 12060..| -Kroatien och Serbien försöker att normalisera! BIX: 2/94 723 XI 12061..| -förlängning 1/2 år av FN-övervakn.+ 3. BIX: 700 man. 4/94 723 XII 12062..| -krigsförbrytarrättegång hindras av pågående fredsprocess. BIX: 7/94 12063..| BIX: 723 XII 12064..| -upptrappning med pansar och strid i FN:s frizon. Serber och kro- 12065..| ater liksom bosnienserber skyldiga. BIX: 9/94 723 XII 12066..| -svenskar övervakar Serbien och Bosnien.Paven i forna J. BIX: 9/94 723 XIII 12067..| -serber,muslimer och kroater i den vanliga röran. BIX: 11/94 723 XIII 12068..| -serbflyg bombade i FN-frizon. BIX: 50-tal Natoflyg bombade då flygfält. 12069..| BIX: 11/94 723 XIV,122:29 (Bla.CNN direkt) 12070..| -mitt-facit i inb.kriget. Serber trotsar och hånar FN,trots 12071..| FN-Nato bomber mot serb-ställn.Sv.FN-överste summerar i intervju 12072..| BIX: 11/94 723 XIV,122:29 12073..| -stormakternas kontaktgrupp vädjar till parterna i J.om fred.USA 12074..| falskt... BIX: 1/95 723 XV 12075..| -CIA-rapport avslöjar serber som mest skyldiga till anlagda konc.- 12076..| läger och etnisk rensning. BIX: 3/95 723 XV 12077..| -bosniska serbledare misstänkta för krigsförbrytelser och FN-för- 12078..| handlare tvingas tala med dem. BIX: 4/95 723 XV 12079..| -första krigsförbr.rättegången sen II Världskr.inledd. BIX: 4/95 123 X 12080..| -avtal upphör och serber och kroater börjar krig igen. BIX: 5/95 723 XV 12081..| -Kroatiens huvudstad missilattackerad från Krajinaprovinsen. Nya 12082..| avtal som bröts följde. BIX: 5/95 723 XV,123 X, 12083..| -svensken Carl Bildt (m) ny EU-medlare i Bosnien.Omöjlig,i J.en 12084..| omstridd utnämning. BIX: 6/95 723 XVI 12085..| -"serberna har svårt inse att de ensamt bär krigsansvaret i J." 12086..| BIX: 6/95 723 XVI 12087..| -serber granatattackerade FN:s högkvarter i Sarajevo. BIX: 6/95 123 XIX 12088..| -första svältoffren i Bihac-området inrapporterade. BIX: 7/95 723 XVI 12089..| -kroatiska krigsförbrytelser i okt.1993 utreds i Sverige. Soldater 12090..| mejade ned hel by med civila. BIX: 7/95 723 XVI 12091..| -bosnien-kroater inför Krigsförbrytartribunalen i Haag. BIX: 1/00 950 II, 12092..| BIX: 791 I. (Dömda 11/01 950 VII). 12093..| -Srebrenicas fall uppdagar åter serbernas etniska rensning och 12094..| våldtäkter som hör till vardagen. (FN:s gen.sekr.släpper makt 12095..| till Nato i Bosnien BIX: 747 II). Div.kom.7/95 723 XVII,123 XV 12096..| +Div.kom. BIX: 7/95 723 XVII, 123 XV. (se här under). 12097..| -serbisk general inför Haagtribunalen fick BIX: 45 års fängelse för an- 12098..| svar i massakern i Srebrenica 1995.Drygt 6000 muslimer mördades. 12099..| BIX: 3/00 791 V,950 II 12100..| -ännu en officer gripen för krigsförbrytelser i Srebrenica. BIX: 4/01 950 VI 12101..| -varför började inb.kriget? Återblick fr.1991. Krotien kritiseras. 12102..| BIX: 7/95 123 XV, 723 XVII 12103..| -risk för allmänt krig när kroater slår tillbaka seber. BIX: 7/95 123 XV, 12104..| BIX: 703 V 12105..| -200.000 bosnien-serber på flykt från Krajina-området. BIX: 8/95 12106..| BIX: 723 XVII+XVIII 12107..| -Kroatien vill ej ha med EU-förh.Bildt att göra.Anl.kritik. Makt- 12108..| kamp bosn.serbisk pres. och ÖB. Vem stöder vem i inb.kriget? 12109..| BIX: 8/95 723 XVIII,(123 XV). 12110..| -stor förödmjukelsen vid sebiska bönders flykt från 4-årig Krajina- 12111..| ockupation av Krajina till Serbiskt område. BIX: 8/95 123 XVI 12112..| -satellit-spaning visar massgravar med muslimer nära Srebrenica. 12113..| Serbisk verk. Människans onska exponerad! BIX: 8/95 723 XVIII,443 12114..| -bosn.-serber på flykt slussas vidare av serbier till Kosovo. BIX: 8/95 12115..| BIX: 723 XVIII. 12116..| -serbiska granater mot kroatiska Dubrovnik, en av J:s populäraste 12117..| turistmål. EU-medlare Bildt får ingen respons längre. BIX: 8/95 12118..| BIX: 123 XVI. 12119..| -Jugoslavien idag BIX: 8/95 723 XVIII 12120..| -massgrav med av serber mördade muslimer funnen i Bosnien. BIX: 9/95 12121..| BIX: 123 XVII 12122..| -kroater utför samma grymheter som serber. BIX: 9/95 723 XIX 12123..| -rapporter och kommentarer om fredsarbetet i inb.kriget. BIX: 10/95 12124..| BIX: 123 XVIII+XX,723 XIX,724 XVI 12125..| -åter vapenvila,men för hur länge? Muslimsk misär.Ett stycke tragik. 12126..| BIX: 10/95 123 XX 12127..| -pres.i Bosnien-Hercegovina intervjuas i CNN. BIX: 10/95 739 IX,444 12128..| -pres. för bosnien-serberna intervjuas i CBS " BIX: 60 minutes" 10/95 12129..| BIX: 723 XIX 12130..| -parlamentsval i Kroatien med en given segr. BIX: 10/95 723 XIX,123 XXI 12131..| -bosnien-serber mördade c:a 8. BIX: 000 muslimer runt Srebrenica.Mass- 12132..| gravar upptäckta vid satellitspaning. BIX: 10/95 123 XXI 12133..| -i nov.2001 åtalades f.pres.Milosevic för massakern i Srebrenica. BIX: 11/01 12134..| BIX: 950 VII,792 XIX 12135..| -allvarliga fredsförh.i USA med de 3 presidenterna i f.d.Jugosla- 12136..| vien. BIX: 11/95 123 XXI 12137..| -FN:s krigsförbrytartribunal "har greppet" om serbiska ledare,som 12138..| utfört mördande. BIX: 11/95 123 XXI 12139..| -kroatisk trupp in i Slovenien mitt under fredsförhandl. BIX: 11/95 723 XX 12140..| -fredsavtal undertecknat i USA mellan presidenterna i Bosnien,Kroa- 12141..| tien och Serbien. Är gamla Jugoslavien fritt från inb.krigen??? 12142..| BIX: 11/95 723 XX, 123 XXII 12143..| -serbpresident Milosovic = pres.i Jugoslavien. BIX: 11/96 124 XIX,723 XXII 12144..| -OBS! stor del av Serbiens politik = Jugoslaviens. 12145..| -Nato och USA vill "pressa fram" krigsförbrytarna i J. BIX: 1/97 125 III 12146..| -Srebrenica. Idyll blev skräckstad. BIX: 3/97 723 XXIII (hör 950 II) 12147..| -bosnien-serb dömd vid Krigsförbrytartribunalen i Haag. BIX: 7/97 723 XXIII 12148..| -trots att inb.kriget är över behövs intern.mil.kontroll. BIX: 7/97 723 XXIII 12149..| -förb.republ.J.= Serbien-Montenegro har ingått avtal med Sverige om att 12150..| skicka hem kosovo-albaner. Kritik. BIX: 6/97 723 XXIII,125 XIV 12151..| -Slobodan Milosovic vald till hela Jugoslaviens president. BIX: 7/97 723 XXIV 12152..| -pres.Milosovic i J.stöder inte bosn.serbiske pres.Plavsic. Ministrar 12153..| som stöder krigsförbr.Karadzic, ska bojkottas i övr.världen. BIX: 9/97 12154..| BIX: 723 XXIV 12155..| -Jugoslavien=Serbien och Montenegro kallat:Förbundsrepubliken Jugoslavien. 12156..| Men det knakar sen Montenegro valt "Serbienfientlig" president. 12157..| BIX: 10/97 125 XXV 12158..| Montenegro-presidenten ersattes av ren serb. Nu stiger äv.spänning 12159..| mellan Serbien och Montenegro. BIX: 5/98 723 XXV 12160..| -"viss öppning" mellan folkgrupperna BIX: 11/97 125 XXVII 12161..| -hårda bud i val i serbiska Bosnien. BIX: 11/97 723 XXV 12162..| -ny pres.i Montenegro. (som vanligt veligt). BIX: 1/98 723 XXV 12163..| -Serberna försöker helt krossa enklaven Kosovo. BIX: 3/98 789 VI,723 XXV 12164..| -nya internat.sanktioner mot J.(orsak Serbien-Kosovo). BIX: 5/98 789 IX 12165..| -ny massgrav från inb.kriget i Bosnien. BIX: 5/98 789 X 12166..| -parlamentsval i Montenegro kan komma att skilja M. från Serbien. BIX: 5/98 12167..| BIX: 723 XXV,789 X 12168..| -serbisk-ryska underhandlingar för att få slut på Kosovo-striderna och 12169..| de många flyktingarna till Albanien. BIX: 6/98 723 XXV,789 XII 12170..| -jugoslavisk maffia med mord på öppna gator i Stockholm. Ministerutta- 12171..| landen. BIX: 7/98 789 XII 12172..| -inte längre aktuellt att gripa jugoslaviska(serbiska)krigsförbrytare. 12173..| BIX: 7/98 723 XXV,789 XIII 12174..| -Jugoslaviens (Serbiens) hårda angrepp på gerillamän i Kosovo, har fått 12175..| BIX: 10.000-tals civila kosovoalbaner att fly hemifrån. 7/98 723 XXV 12176..| -inget att tro på vad serber lovar. Säkerhetsstyrkor attackerar fortf. 12177..| kosovoalbanska byar.Äv.i Sverige har serber vapen. BIX: 8/98 723 XXV 12178..| -svenskt reportage och sv.kommentarer om Kosovo-konflikten. BIX: 7/98 789 XIII, 12179..| BIX: 723 XXV-XXVI. 12180..| -valmöte i Bosnien:tårgas och panik.Bosnisk politik idag. BIX: 9/98 723 XXVI 12181..| -Serbien nonchalerar FN-varning. (Kosovo-kris nu 7 mån.) 9-10/98 BIX: 723 XXVI 12182..| -konstellationen Serbien-Montenegro knakar. Belgrad i Serbien hotas av 12183..| England och USA med ev.flygbombningar, som straff för upprepade mas- 12184..| sakrer po civila kosovo-albaner. BIX: 10/98 723 XXVI 12185..| -ännu en massgrav funnen i östra Bosnien.C:a BIX: 300 civila muslimer begrav- 12186..| da,med största sannolikhet av serber år 1992. BIX: 10/98 723 XXVI 12187..| -reportage fr.ett sargat Kosovo,där serber mördat och bränt. BIX: 10/98 723 XXVI 12188..| -Natobeslut:Bombnining av serbiska mål i Kosovo om 4 dar. BIX: 10/98 723 XXVI 12189..| -Serbien stoppar all dålig kritik om politiken.Utländska korrespondenter 12190..| hotas. BIX: 10/98 723 XXVI 12191..| -avtal Serbien - Nato uppnådd. För hur länge? BIX: 10/98 723 XXVI 12192..| -yttrandefriheten bland media stryps på känt öststatmanér. BIX: 10/98 723 XXVI 12193..| BIX: 789 XVII 12194..| -våldet upptrappat i Kosovo. Fredsmäklaren,amer.Holbrook åter till pres. 12195..| Milosevic. BIX: 12/12 723 XXVII 12196..| -serbiska säkerhetsstyrkor anföll albanska gerillagrupper. Vapenvilan 12197..| oktober 1998 bruten. Nato hotar flygbomba. Rysk kritik mot Nato. 12198..| BIX: 12/98 723 XXVII,789 XXII 12199..| -jug.armén på marsch i Kosovo för att frita gissla.m.m. BIX: 1/99 723 XXVII 12200..| -massaker i Kosovo. Serber mördade urskillningslöst c:a BIX: 50 civila. Kom- 12201..| mentarer. J. hindrade krigsförbrytardelegation visum.Försökte mörk- 12202..| lägga massakern. BIX: 1/99 723 XXVII,790 II (se Kosovo) 12203..| -Jugoslaviens v.premiärminister kommenterar Natos hot om bombningar mot ser- 12204..| biska mål i Kosovo. BIX: 1/99 723 XXVII 12205..| -Frankrike och England beredda att skicka trupper till J. för att förmå 12206..| serber och kosovoalbansk gerilla att sluta slåss. FN kan tänka sig 12207..| ett viss mått av självstyre i Kosovo, BIX: 1/99 723 XXVII 12208..| "Nato äventyrar freden om de bombar." J. vill ha FN-beslut om förbud 12209..| för Nato att bomba. BIX: 2/99 12210..| -Serbiens pres.trotsar omvärlden och Nato. "Kosovofrågan i baklås". BIX: 2/99 12211..| BIX: 723 XXVII, 12212..| -upptrappning och Natoattacker över hela Jugoslavien. BIX: 3/99 723 XXVII-III, 12213..| BIX: 790 IV,725 VI 12214..| -kraftiga ryska reaktioner på Natos Kosovokrig. BIX: 3/99 744 V 12215..| -de fattiga gränsstaterna Montenegro, Makedonien och Albanien fick allt- 12216..| för många flyktingar från det sargade Kosovo. Serberna utför etnisk 12217..| rensning i samma grad som bl.a.i Kambodja. BIX: 3/99 790 IV,723 XXVIII 12218..| -enorma flyktingströmmar till Kosovos grannländer Makedonien,Albanien 12219..| och Montenegro. Internationell hjälp till alla flyktingläger i 12220..| grannländerna. Amerikanska stridsenheter till Albaniens gräns mot 12221..| Kosovo. Serbernas etniska rensning i Kosovo förkastas av hela värl- 12222..| den utom serber bosatta i olika länder. Amerikanska gränssoldater 12223..| tillfångatagna av jugoslavisk styrka och visas upp i TV. 12224..| BIX: 4/99 725 VII 12225..| -Belgrad bombas nästan varje natt under Kosovokriget.Svår förödelse. 12226..| Flyktingar från Kosovo sprids i Europa. Serber tar över tomma hus 12227..| i Kosovo. BIX: 4/99 723 XXVIII,950 I, 790 IV. 12228..| -am.pres.Clinton vill ha Serbiens president helt "på knä". BIX: 4/99 725 VII 12229..| -ett "ensidigt Eld upphör" proklamerat av pres.Milosevic, men få tror 12230..| på varaktighet. BIX: 4/99 790 IV,950 I 12231..| -i Kosovo utför serbisk milis etnisk rensning,våldtäkter,massaker,rent 12232..| av "folkmord" menar man nu. Flera rapporter ur TV:s Aktuellt den 12233..| BIX: 30 april 1999. F.Osse-repr.Bo Pellnäs intervjuas om Jugoslaviens 12234..| pres.Milosovic. BIX: 950 I (bandet fick gå) 12235..| -första riktigt stora demonstrationen mot diktator Milocevic och allt 12236..| vad han står för. BIX: 6/99 950 I 12237..| -Kosovoalbanernas hämnd mot serber är legio. BIX: 8/99 950 V 12238..| -interna kritiken mot pres.Milosevic växer dag för dag.Men oppositionen 12239..| har svårt att enas. BIX: 8/99 950 I 12240..| -framgångarna för Nato under Kosovokriget var mycket färre än vad som 12241..| rapporterats. Serbiska attrapper och dubbelrapporter. BIX: 9/99 950 I 12242..| -hårdhänta polistag mot stora demonstrationer mot Milosevic. BIX: 9/99 790 VII 12243..| -ung kvinna vittnar om ungdomars hopplöshet inför framtiden i Serbien. 12244..| BIX: 9/99 950 VII 12245..| -mordförsök? på opp.politikern Drascovic.(bilolycka). BIX: 10/99 950 II 12246..| -"om inte FN kan hålla ordning på Kosovo,så skickar vi trupper". Ett hot 12247..| från den jug.ledningen. BIX: 11/99 790 IX 12248..| -mediernas bevakning av Kosovokriget. BIX: 11/99 950 I+II 12249..| -bosnien-kroater dömda för krigsförbryteri. Mord och massaker på 12250..| muslimer från 1993. BIX: 1/00 950 II,791 I 12251..| -serbiske krigsförbrytaren Arkan mördad ("för att tystas"?). BIX: 1/00 950 II 12252..| -försvarsmin.mördad.Bakgrundskommentar. BIX: 2/00 791 III,950 II 12253..| -ny kroatisk president;Mesic.Nya tider väntas i landet. BIX: 2/00 950 II, 791 III 12254..| -Jugoslaviens flodsystem drabbat av giftutsläpp i Rumänien. BIX: 2/00 791 III 12255..| -gränsen Serbien - Montenegro stängd. Ytterl.splittring i J. BIX: 3/00 950 II 12256..| -ett år efter Kosovo-krigets början.Vad uppnådde NATO-bomberna? BIX: 3/00 950 II 12257..| -Bosnien-val och ekonomisk kris i Slovenien. BIX: 4/00 950 II+III 12258..| -USA/NATO-bomberna missade BIX: 80% av målen i Kosovokriget 1999. 5/00 950 III, 12259..| BIX: 791 VIII,725 VIII 12260..| -oppositionen i Serbien fortsätter mot pres.Milocevic. Vill ha hjälp av 12261..| Ryssland i medling?! BIX: 5/00 950 III,791 VIII 12262..| -se även Montenegro. 12263..| -kritik på hur Nato skötte Kosovokriget.Politisk oro i Serbien. BIX: 6/00 950 III 12264..| -åter ett mordförsök på oppositionsledare. BIX: 6/00 950 III 12265..| -ändrade vallagar i Montenegro kan orsaka delrepublikens utträde ur jugoslaviska 12266..| federationen. BIX: 7/00 950 III 12267..| -FN/Nato-styrkor stängde serbiskt smältverk för bly.Hälsorisker.Demonstra- 12268..| tioner. BIX: 8/00 950 III 12269..| -pres.Milosevic valtalade i det Montenegro som håller på att fjärma sig från 12270..| Jugoslavien/Serbien. BIX: 9/00 950 III 12271..| -diverse runt det viktiga fuskvalet i Jugoslavien. BIX: 9/00 950 III, (791 XIII). 12272..| -protestdemonstrationer.Spänningen stiger.Dagsläge. BIX: 10/00 950 III,791 XIII 12273..| -kulmen noddes. Parlamenthuset och TV-huset stacks i brand av de långt ver 12274..| över BIX: 100.000 inom oppositionen.Uttalanden av statsmän.Händelser den 12275..| 5 okt. 2000. BIX: 950 IV Spec. 12276..| -revolutionen ett faktum. Kostunica blev ny president,sedan Milosevic er- 12277..| kännt sig besegrad. Milosevic stannade i Belgrad som opp.politiker. 12278..| Kostunicas bakgrund. BIX: 10/00 950 III+IV+V 12279..| -Montenegro stöttar inte Kostunica helt men gillade Milosevics avgång. 12280..| BIX: 10/00 950 V 12281..| -nye presidenten Kostunica i exklusiv intervju. BIX: 10/00 950 V 12282..| -Milosevic ger inte upp. Hans parti tänker ta tillbaka makten över polis, 12283..| TV,sjukvård och utbildning! Nya demonstrationer väntas. BIX: 10/00 950 V 12284..| -revolutionen var välplanerad; så gick det till! BIX: 10/00 950 V 12285..| -Jugoslaviens pres.Kosytunica i Frankrike där EU försäkrade honom om div. 12286..| hjälp i Serbien. BIX: 10/00 950 V 12287..| -prins Alexander av Jugoslavien vill komma hem efter BIX: 55 år i exil. 10/00 12288..| BIX: 950 V 12289..| -nye pres.Kostunica erkänner att jugoslaviska armén begick folkmord i Kosovo förut. BIX: 10/00 950 V 12290..| -Kostunica i Moskva.Lovad gashjälp. Omfattande svart marknad på många varor måste bort 12291..| före internationell hjälp. Maffia styr. BIX: 10/00 950 V 12292..| -om Bosnien 5 år efter det etniska kriget. BIX: 11/00 950 V 12293..| -jug.pres.Kostunica är orolig för gränsen Kosovo-Serbien. BIX: 11/00 791 XVI 12294..| -kosovoalbansk terrorism utmed gränsen mot Serbien fordrar FN-insats!? 12295..| BIX: 12/00 950 V 12296..| -valet i Serbien = en demokratisk framgång. BIX: 12/00 950 V 12297..| -bosnien/serbiske ex.pres.Biljana Plasic inför domstolen i Haag. BIX: 1/01 950 V 12298..| -pres.Kostunica hade ingen större lust att möta krigsförbrytartribunalens 12299..| representant. (Men han var inte själv inblandad i ngt!) BIX: 1/01 950 V 12300..| -Kostunica besökte Sverige. Återblick på serbernas etniska rensning mot 12301..| muslimerna i staden Prijedor år 1992. En normalisering har ägt rum! 12302..| BIX: 1/01 950 V 12303..| -albaner i Kosovo försöker bryta ut en bit land från Serbien. BIX: 2/01 950 V 12304..| -f.pres.Milosevic tog fr.landets guldreserv och smugglade till utlandet. 12305..| BIX: 2/01 950 VI 12306..| -Makedonien - kosovoalbansk gerilla = den nya oroshärden på Balkan. BIX: 3/01 12307..| BIX: 950 VI+VII,792 V+VI+IX, 12308..| -full förvirring då f.pres.Milosevic greps men släpptes.Anklagad för makt- 12309..| missbruk och korruption.Milosevics bakgrund.Greps igen och fängsla- 12310..| des. Div.rapporter runt gripandet. Stor vapenarsenal i hans villa. 12311..| Fler åtalspunkter för Haagdomstolen mot Milosevic.Nye pres.Kostunica vill bara ha 12312..| Milosevic dömd i Serbien.Ej i Haag. BIX: 4/01 950 VI,792 VI 12313..| -om serbiska krigsförbrytare från Bosnienkrigen u.1900-talets början. Rap- 12314..| port från domstolen i Haag. BIX: 4/01 950 VI,792 VII 12315..| -jugoslaviska armén erkänner överträdelser i Kosovo. BIX: 4/01 950 VI 12316..| -183 jugoslaviska militärer åtalas för misstanke om krigsförbrytelser i Kosovo 12317..| under 1998-99. BIX: 4/01 950 VI 12318..| -serb.f.pres.Milosevic förd till Krigsförbrytartribunalen i Haag.Där ska 8 advokater 12319..| föra hans talan. Han ångrar inte de krig och massaker han 12320..| givit order om (Bosnien,Kroatien,Kosovo). BIX: 950 VII,792 XII 12321..| -politisk förvirring i J. Demonstration för Milosevic. Regeringskris efter 12322..| pol. avgångar. BIX: 6/01 792 XII,950 VII 12323..| -f.pres.Milosevic för tredje gången inför Haagdomstolen. BIX: 10/01 950 VII,792 X 12324..| -bosnienserbiska förgrundsfigurer dömda av Krigsförbrytartribinalen i Haag 12325..| för händelser i Bosnienkriget 1992-1995. BIX: 11/01 950 VII 12326..| -även Milosevic åtalad för serbiska styrkors övergrepp i Bosnienkriget av 12327..| Haagtribunalen. BIX: 11/01 950 VII,792 XIX 12328..| -rättegången mot Milosevic "kan komma att ta åratal" enligt Balkan-experter. 12329..| BIX: 12/01 950 VII (börjar febr.2002 :793 I) 12330..| -det blir endast 1 rättegång mot Milosevic enligt Haagtribunalen BIX: 1/02 950 VII 12331..| -från rättegången mot Milosevic. BIX: 2/02 950 VIII 12332..| -Haag vill ha tag i fler efterlysta ledare ur männen kring Milosevic. BIX: 2/02 950 VIII 12333..| -Milosevics dotter får fängelse för skottlossning när fadern greps. 12334..| BIX: 3/02 950 VIII 12335..| -inga kreditkort i J.,bara kontanter. BIX: 3/02 950 VIII 12336..| -största demonstrationen i J. sen Milosevic tid. BIX: 3/02 950 VIII 12337..| -namnet Jugoslavien försvinner!!?? BIX: 3/02 950 VIII 12338..| -risk för utlämnande till krigsförbrytardomstolen:jug.inr.min.begick själv- 12339..| mord. BIX: 4/02 950 VIII 12340..| -stor politisk oro.Landet "står still".Levnadskostnaderna bara ökar.Presi- 12341..| denten "sitter löst"! BIX: 7/02 950 III 12342..| -de flesta som söker asyl i Sverige kommer från Jugoslavien och Bosnien. 12343..| BIX: 7/02 793 XI 12344..| -Jugoslaviens pres.Kostunica vann Serbiens andra valomgång åt Serbien. Men 12345..| inte ens en tredje vinst-valomgång godkände Kostunicas vinst. BIX: 12/02 950 VIII 12346..| -Att observera! Det s.k.Restjugoslavien blir fr.o.m.1 jan.2003 en union 12347..| mellan Serbien och Montenegro. Se under Serbien (men kanske även under 12348..| Bosnien-Serbien vid äldre datum). BIX: 12/02 793 XVI 12349..| -Montenegros presidentval underkänt.För få röstade. BIX: 12/02 950 VIII 12350..| -fortsatt rättegång mot Milosevic. Anonymt vittne (K2) vittnade bl.a. om 12351..| hur serben Arkan, före mordet på honom, utövade tortyr och etnisk 12352..| rensning mot muslimer. BIX: 1/03 950 VIII 12353..| -om händelser på 1990-talet då Milosevics serber mördade och utövade etnisk 12354..| rensning blan kosovoalbaner och trotsade Nusa,Nato och FN.Från en TV- 12355..| dokumentär i jan.2003. BIX: 950 Spec. 12356..| -även förre presidenten Milan Milosinovic(kom efter Milosevic) ställs inför 12357..| Krigsförbrytardomstolen i Haag.Även han anklagad för etnisk rensning. 12358..| BIX: 1/03 950 VIII 12359..| -Montenegro vill skiljas från Serbien,men har svårt,liksom Serbien,att välja var sin 12360..| president. För få valdeltagare. BIX: 2/02 950 VIII 12361..| -Milosevic har stora tillgångar i Grekland,som nu utstår skam. BIX: 4/03 950 IX 12362..| -rättegången i Haag mot Milosevic fortsätter. BIX: 10/03 950 IX 12363..| -FN och Holland anklagas för inaktivitet under övervakningen av Srebrenica. De kunde ha 12364..| förhindrat massakern där under inbördeskriget. BIX: 11/03 950 IX 12365..| -om bosnien/serbern Keradzic,som finns i Belgrad 9 år efter Bosnienkriget. Skyddad av den 12366..| serbiska armén. Letandet efter honom intensifieras. BIX: 2/04 950 IX 12367..| -Slovenien idag. Kartläggs av Kjell Albin Abrahamsson. BIX: 3/04 62 IV 12368..| 12369..|JUL 7, BIX: 11 VI,14,78,303,304,305,306,307 I-III,308,354,377,m.m. 12370..| -om kung Carl XVI Gustafs jultal genom åren - se Kungligheter! 12371..| -var kommer jultomten ifrån?Finland,Sverige el.Grönland. BIX: 123 XXV 12372..| -1930-o. BIX: 40-talens jul.(Skoglund,Rosling,Jerring) 11 VI 12373..| -"Tomten" av Viktor Rydberg läses av Hilda Borgström 1941 BIX: 364,458 XXIII 12374..| -bondejul i Vislanda på BIX: 18oo-talet. 307 III 12375..| -Carl XVI Gustaf jultal genom åren BIX: 115 I-XVIII 12376..| -spansk jul jmf med svensk:Herman Lindquist i BIX: 12/90 380. 12377..| -blandad julmusik BIX: 305,306,307 I-II,308, 12378..| -julnyheter 1991 BIX: 100 XXVIII 12379..| -svenska kungens jultal - se resp.kung. 12380..| -Drottning Elisabeth II av England jultal 1991. BIX: 115 III 12381..| -blandade nyheter på juldagen 1992 BIX: 120 XXXII 12382..| -London-jul,julsprit i Bohuslän BIX: 393 12383..| -om glögg BIX: 435 12384..| -Julmorgon världen runt BIX: 12/94 307 III 12385..| -Betlehem 1994 BIX: 726 IX,726 XII, 12386..| -"männen bakom tomten" i SF-ateliéerna u.1930-o. BIX: 40-talen 307 III 12387..| -jul i London och Kairo BIX: 12/96 453 12388..| -blandat om julen 1997. BIX: 125 XXIX,458 V, 12389..| -Juldagsväder 1999. BIX: 790 XI 12390..| -kort-kort om USA-julen 2001 efter BIX: 11/9 -01. 12/01 725 XXII 12391..| -julafton jorden runt + annat denna afton. BIX: 12/01 458 Spec.(vit). 12392..| -amerikaner och den svenska julmaten. BIX: 12/02 459 I 12393..| -rapport från Panmunjom på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. BIX: 12/02 12394..| BIX: 752 III,793 XVI 12395..| -funderingar och kommentarer om julmat. BIX: 459 V 12396..| 12397..|Jupiter. Om planeten Jupiter BIX: 3/96 448 12398..| 12399..|Juridik. Skillnad mellan dom i tingsrätt och i hovrätt enligt avhandl. BIX: 558 XI 12400..| 12401..|Järborg Bo radiokorrespondent BIX: 387,706 XVI,115 XXI, 12402..| 12403..|Järnets historia. Diverse i längre reportage. BIX: 3/94 427 12404..| 12405..|"Järnladyn" Magret Thatcher BIX: 107,107 II. 12406..| 12407..|Järnvägar Se bl.a. Inlandsbanan 12408..| 12409..|Järnålder se arkeologi + BIX: 343- och 800-serierna 12410..| 12411..|Jörgensen Anker dansk statsminister BIX: 50, 12412..| 12413..|"Jönsson Ronny" (alias Claes Malmberg) "Hjortdödaren" BIX: 368 VIII 12414..| 12415..|K se även under C 12416..| 12417..|Kabila. Diktaror-president i Kongo Kinshasa (f.d.Zaire).Se Kongo! 12418..| 12419..|Kabul - se Afghanistan 12420..| 12421..|Kaempert Bert orkester BIX: 214,92 III. 12422..| 12423..|Kashmir. Se Indien el Pakistan. 12424..| 12425..|Kalmarunionen BIX: 822,823 12426..| 12427..|Kalibaner krigisk studentrörelse se Afghanistan 12428..| 12429..|Kaliningrad, se Königsberg 12430..| 12431..|Kalle Anka BIX: 60 år 6/94 122 XIV 12432..| 12433..|KAMBODJA (Kampuchea) BIX: 88,92 II.99 IV,99 X,343 J,99 XI,99 XIII,100 I 12434..| -En dagsrapport.Politiken snurrig som vanligt. BIX: 6/91. 100 XVI 12435..| -alla strider upphör efter BIX: 21 års inbördes kamp.6/91.100 XVII. 12436..| -överläggningar en masse om inbördeskriget. BIX: 7/91. 100 XVIII 12437..| -en bit närmare fred!? BIX: 9/91. 100 XXII 12438..| -lite Kambodja-historia BIX: 11/91 343 S 12439..| -flyktingar tillbaka efter BIX: 15 år. Prins Shianouk tillbaka i 12440..| triumf. Men triumftåget bojkottas av gerillan. BIX: 11/91 100 XXV 12441..| -prinsåtervändo med jubel BIX: 11/91 100 XXV 12442..| -Röda khmerernas ledare återvänder för att ingå i en 4-partirege- 12443..| ring, men fick misshandlad fly landet. BIX: 11/91 100 XXVI 12444..| -kort facitrapport 1991 BIX: 100 Spec. 12445..| -om kulturen, det verkliga Kambodja. BIX: 1/92 343 T 12446..| -största FN-deltag.-repatriering av flyktingar. BIX: 3/92 120 VII 12447..| -förbered.valarbete under stridshot.Kambodja idag. BIX: 11/92 120 XXVI 12448..| -stor FN-styrka bevarar fred,nu 1 år gammal.Prins Sihanouk för- 12449..| klarar Kammbodjas framtid. BIX: 12/92 120 XXXI 12450..| -ska K.delas? Röda khmererna trotsar FN med strider mot rege- 12451..| ringstrupper. BIX: 2/93 121 IV 12452..| -Röda khmererna gör allt för att sabotera val. BIX: 4/93 121 X 12453..| -Röda khmererna i startgroparna för "något".Terroroffensiv?? Rap- 12454..| port BIX: 4/93 121 XI 12455..| -skräckvälde av de Röda khmererna inför pol.val. BIX: 5/93 121 XIII 12456..| -åter Heimerson-rapporter från K. BIX: 5/93 121 XIX,415 12457..| -efter valet...,+ exempel på språket. BIX: 5/93 121 XX 12458..| -det reg.kom.partiet släpper inte makten trots nederlag. BIX: 6/93 121 XX 12459..| -prins Shihanouk bildar inte regering trots löfte. BIX: 6/93 121 XX 12460..| -missnöje med valet - bildar självständiga områden. BIX: 6/93 121 XXI 12461..| -Sihanouk blir statschef,men söner bråkar om makten. BIX: 6/93 121 XXII 12462..| -samlingsregering!? - framförhandlad av Sihanouk. BIX: 6/93 121 XXII 12463..| -kort om prins som ska bli kung... BIX: 9/93 121:F 12464..| -röda khmerer lämnar huvudstaden Phnom Penh på uppmaning. BIX: 6/94 122 XV 12465..| -byråkratin "censureras",inräkning av statstjänare. BIX: 2/95 123 IV 12466..| -alla kvarvarande minor orsakar dagligen nya skador. BIX: 2/96 124 V 12467..| -soldater och ledare ur Röda khmererna gick över till regeringssidan, 12468..| Pol Pot hade avlidit... BIX: 8/96 75 II 12469..| -dagsläge och återblick. BIX: 12/96 751 IV 12470..| -Kambodja idag. Röda khmerer och Pol Pot idag och förr. BIX: 6/97 125 XIV 12471..| -har historiens störste mördare givit upp? Vad händer med khmererna? 12472..| Nära inb.krig igen. BIX: 6/97 753 I,125 XV 12473..| -Pol Pot jagas av egna och regeringen. BIX: 6/97 457,125 XV,753 I 12474..| -Röda khmerer och Pol Pot -historia. BIX: 6/97 823 12475..| -svenska och CNN-rapporter om oroligt K. BIX: 7/97 753 I,125 XVI 12476..| -en falang inom landet vill byta huvudstad. BIX: 7/97 125 XVI 12477..| -läget stabilt igen? Vem får slutliga makten? BIX: 7/97 753 II 12478..| -diktatorn Pol Pot gripen och dömd till livstids husarrest. BIX: 7/97 125 XIX 12479..| -Hun Sen har full kontroll i K. BIX: 8/97 753 II 12480..| -kung Sihanouk avgår om... Krångligt som vanligt i K. BIX: 8/97 753 II 12481..| -CNN-rapport om läget i K. BIX: 8/97 125 XX 12482..| -Hun Sen och reg.armén intog Ranaridds sista fäste. Nu frågar man sig: 12483..| Vad gör världsopinionen? BIX: 8/97 753 II 12484..| -mänskliga rättigheter respekteras inte av Hun Sen.FN fann ny massgrav. 12485..| Dagsläget diskuteras i TV-program."8 Dagar". BIX: 9/97 125 XXI+753 II 12486..| -historiens störste massmördare Pol Pot död i hjärtattack. Hans övriga 12487..| plågoandar har fått höga poster i K:s samhälle. BIX: 4/98 753 VI,789 VIII 12488..| -omöjligt att ställa övr.bödlar till svars.Grannländer stödde Röda Khmerernas 12489..| mördande under Pol Pot. BIX: 4/98 789 VIII 12490..| -de sista röda khmererna gör motstånd eller flyr. BIX: 5/98 789 IX 12491..| -rapporter BIX: 5/98 753 VI 12492..| -valresultat BIX: 7/98 753 VI 12493..| -opposition och demonstrationer mot Hun Sen. BIX: 9/98 789 XIV + 789 XV 12494..| -intern.valkontroll; allt OK! Men grymheter "flödar". BIX: 9/98 789 XVI 12495..| -f.d.ledarna för Röda khmererna ger upp en efter en. Men de får inga 12496..| straff utan utnyttjas i sponsorsyfte,trots det blodiga dödandet av 12497..| 1 - 2 miljoner så gott som oskyldiga människor.Men kung Sihanouk 12498..| vägrade att ge amnesti. BIX: 12/98 789 XXII 12499..| -vilka stater stödde egentl."de röda khmererna"? BIX: 1/99 790 I 12500..| -Kambodja = Asiens värst drabbade av HIV och AIDS. BIX: 11/99 790 X 12501..| -trots att BIX: 1/10 av kambodjanska folket avrättades/mördades under 1970- 12502..| talet, är oviljan stor att straffa ledarna som ännu lever. BIX: 12/99 790 XI. 12503..| -under åren 1975-79 mördades 1,7 milj. pers. av de egna medborgarna av de 12504..| Röda khmererna, men ingen straffas. Reportage + kommentar. BIX: 10/00 785 VII 12505..| -mycket vanligt med tortyr i Kambodja. BIX: 6/00 485 V 12506..| -landets khmeriska tempel från 800-1200-talen i djungeln plundras på sina 12507..| världsunika skatter. BIX: 8/00 857 12508..| -folkmordsdomstol inrättas!? På 1970-talet mördades c:a 2 milj.kambodjaner 12509..| av de Röda khmererna. BIX: 1/01 785 VII 12510..| -"historiens värsta folkmord" utfördes 1975-1979 av de Röda 12511..| khmererna. Återblick. BIX: 7/01 785 IX 12512..| -oenighet mellan FN och inhemska regeringen om hur och var rättegång mot 12513..| de förra ledarna i Röda khmererna bör utföras. BIX: 1/02 785 XI 12514..| -ledarna för De röda khmererna slipper internationell domstol enligt beslut av 12515..| FN. (trots ansvariga för historiens värsta folkmord). BIX: 2/02 793 III 12516..| -Folkmordstribunal skulle få de sista Röda khmerer inför rätta, 12517..| anser man i Kambodja. BIX: 1/03 785 XIII 12518..| -bråk mellan Kambodja och Thailand. Ett tempel=orsaken. BIX: 1/03 794 II 12519..| -ökande oroligheter i Kambodja. BIX: 2/03 785 XIII 12520..| -val med kvinnor i frontlinjen utan demonkrati. BIX: 7/03 785 XV 12521..| -om politiken BIX: 50 år av självständighet från Frankrike. 11/03 785 XV 12522..| 12523..|Kameler. Om marknad,kött och turistritter i Egypten. BIX: 6/96 450 12524..| 12525..|Kamikaze. Om de japanska självmordspiloterna. BIX: 24 III 12526..| 12527..|Kamprad Ingvar. IKEA:s grundare. Se IKEA. 12528..| 12529..|KANADA (eg.Canada)9, BIX: 84,99 IX,374,733, 12530..| -samlingsband om Kanada BIX: 733 I 12531..| -fransk inblandning i Quebec:s självständighetssträvan 9. 12532..| -är Quebeck stort problem i K.? Är ishockey-resultat större problem? BIX: 6/95 733 I 12533..| -åter strider idianer-vita. Historien ej slut... BIX: 7/90 374. 12534..| -provinsen Quebec blir ej självständig BIX: 6/90 99 IX. 12535..| -land med problem besöks av sv. statsmin. i: BIX: 6/91. 100 XVII. 12536..| -premiärminister Mulroney på möte i London BIX: 7/91. Mycket kort. 100 XVIII. 12537..| -ny författn.om urinnev.och Quebeck föreslagen,men båda vill vara självständiga 12538..| enligt folkomröstning. Kommentarer och framtid. BIX: 10/92 120 XXIV 12539..| -längre återblick på Kanadas historia BIX: 11/92 733 I 12540..| -besök på ett liberalt valmöte inför pol.val. BIX: 10/93 121:J 12541..| -liberal jordskredsseger.Ny premiärminister :Crétain. BIX: 10/93 121:J 12542..| -självständigt Quebec närmare efter valseger. BIX: 9/94 733,122 XXII 12543..| -bordade EU-fiskare nära kusten.Anledn.;för stora piggvarskvoter. 12544..| BIX: 3/95 123 VI-VII. Upptrappad kris 123 VII. 12545..| -ja eller nej till ett fritt Quebec.Före omröstningen. BIX: 10/95 123 XXI 12546..| -Quebec kvar i K.efter 1 % valseger för NEJ till separation. BIX: 10/95 12547..| BIX: 733 I 12548..| -K.tog guldet i Ishocky-VM. Sverige fick silver. BIX: 5/97 125 XII 12549..| -liberalt svagt styre efter parlamentval. Heimerson: Politik idag. 12550..| BIX: 6/97 125 XIII 12551..| -hårda ord i "Laxkrig" mellan USA och K. (Heimerson-rap.) BIX: 9/97 125 XXIII 12552..| BIX: 725 I 12553..| -kallade hem ambassaör i Israel. Isr.agenter använde falska kan.pass. 12554..| BIX: 10/97 726 XVIII 12555..| -snökaos med 3 milj.hemlösa. Undantagstillstånd infört. BIX: 1/98 789 II 12556..| -"stöttar" USA i krisen FN-IRAK. Dopad kanadensare i Vinter-OS i Japan. 12557..| BIX: 2/98 789 IV 12558..| -bråket om Quebecs självständighet.Minister byter sida. BIX: 3/98 789 VII 12559..| -anklagar Brasilien för att sälja BSE-smittat nötkött.Verkliga anledn. 12560..| till kärv ton är militär. BIX: 2/01 792 III 12561..| -frihandelsmöte i Quebec stördes av militanta demonstranter. Rapport om 12562..| Latinamerika. BIX: 4/01 733 I,792 VII 12563..| -den svåra lungsjukdomen SARS har hårt drabbat K. BIX: 140 fall varav 16 med 12564..| dödlig utgång hittills raporterade. Turister varnas av WHO. Smittan 12565..| kommer från Asien (Kina). BIX: 24 april 2003. 785 XIV 12566..| -förklarat fritt från smitta men fick nya SARS-fall. BIX: 5/03 794 VII 12567..| -30.000 pers. lämnade sina hem pga svårsläckta skogsbränder. BIX: 8/03 794 XI 12568..| 12569..|Kapitulation BIX: 10,11,14,26 II, 12570..| 12571..|Karelen omsvistat område Finland-Ryssland. BIX: 12/95 60 III 12572..| 12573..|KardeMumma (Eric Zetterström) intervju 1994. BIX: 739 II,511 12574..| -med anl.av hans död 1997. Röster; hans fru och Carl-Uno Sjöblom. BIX: 600 II 12575..| -minnesprogram i TV juli 1997. BIX: 7/97 ? 12576..| 12577..|Karinhall. Tyske riksmarskalken Görings jaktslott 1940-tal. BIX: 12 IX+705 VIII 12578..| 12579..|Karl XII, kung som orsakar nazistinfluerade demonstrationer i 12580..| flera sv. städer. BIX: 11/93 121:M+L 12581..| -div.om kungens död i Norge på hist.reseband. BIX: 5/94 810 12582..| -mer om Karl XII hör banden: BIX: 70,343 Spec.,407,800 X,826, 12583..| 12584..|Karl och Ada BIX: 351, 12585..| 12586..|Karl-Gerhard revykung 5, BIX: 222,224,245,329,366,423R,446R,508,509, 12587..| BIX: 511,244 IV,368 VII,532,706 XVI,826, 12588..| -direktsänd underhållning i TV fr Gbg redan år 1959. BIX: 532 12589..| 12590..|Karl IX (han på Kopparmärra) BIX: 343C, 12591..| 12592..|Karl XVI Gustav BIX: 53,67,68,92,105,106,112,115,362,Se kungligheter! 12593..| 12594..|Karlfelt Erik Axel, författare under psedonym Frank Winge BIX: 406 12595..| 12596..|Karusellen populärt radioprogram med Lennart Hyland innan TV:n 12597..| erövrade svenska hem. BIX: 370 II. 12598..| 12599..|KASHMIR trycks ned av Indien. Rapport den 8/1990 BIX: 99 XII. 12600..| -rapport från det oroliga K. Svenskar kidnappade. BIX: 4/91. 100 X 12601..| -kidnappande sv.ingeniörerna orsakar kraftverksbyggstopp? BIX: 100 XI 12602..| -politiken kring de kidnappade svenskarna BIX: 5/91. 100 XIV. 12603..| -svenskarna fortfarande fast.Statsmin.vädjar. BIX: 6/91 100 XVII. 12604..| -kamp för 3 möjl.;tillhöra ant.Pakistan eller Indien eller att 12605..| bli självständigt. I Srinagar blodiga strider. BIX: 5/94 389 II 12606..| -musl.sep.rörelse mördade norsk turist. Vill skilja K.fr.Indien. 12607..| BIX: 8/95 723 XVIII,389 III. 12608..| -varför spänningar i K.? Historisk förklaring! BIX: 8/95 389 III 12609..| -människor i kläm mellan Indien och Pakistan. BIX: 1/96 389 III 12610..| -val i K. BIX: 5/96 124 X 12611..| -oenigheten om Kashmir blossade upp igen mellan Indien-Pakistan. En 12612..| BIX: 50-årig träta! 8/98 789 XIII 12613..| -am.pres.Clinton på Indienbesök diskuterade Kashmir. BIX: 3/00 389 V,725 VIII 12614..| -om upptrappat våld i Kashmir. BIX: 8/00 785 VI 12615..| -muslimska Muwahhidin bakom attentaten i indiska Kashmir. BIX: 8/00 389 VI 12616..| -misslyckat möte Pakistan-Indien om Kashmir.Oron fortsätter. BIX: 7/01 389 VI 12617..| -åter disskusioner mellan Indien och Pakistan om framtiden. BIX: 6/04 785 XVIII,795 IX 12618..| 12619..|Kasino. Sveriges första färdigställdes i Sundsvall. BIX: 3/00 458 XV 12620..| 12621..|KATAR 12622..| -värd för ex.stormöte för BIX: 50 muslimska länder,som behandlade global 12623..| terrorism och am./eng.anfallen mot talibanska Afghanistan. BIX: 10/01 792 XVI 12624..| 12625..|Katedraler. Assisi-katedralen i mell.Italien svårt skadad i jordskalv. 12626..| BIX: 9/97 125 XXIII 12627..| 12628..|Katolska Kyrkan.-otillåtna kondomer och P-piller gör att befolkningstillväxten 12629..| blir alltför hög. Exempelvis Filippinerna. BIX: 1/93 123 II 12630..| -katolsk biskop avsatt.Ansåg kyrkans regler åldersdigna. BIX: 1/95 123 II 12631..| -kyrkan visar för första gången ångest för sitt slappa agerande vid judeförföljel- 12632..| serna u andra världskriget. BIX: 3/98 27 IV 12633..| -inför Katolska Kyrkans Jubelår.(vart BIX: 25:te år). Påven invigde. 12/99 12634..| BIX: 790 XI 12635..| -många tusen katolska präster i USA har gjort sig skyldiga till åtskilliga sexuella 12636..| övergrepp på unga pojkar. BIX: 2/04 795 IV, 730 V 12637..| 12638..|KATALONIEN (Cataluna) del av Spanien som vill bli självständigt. 12639..| Eget språk. Fjärmar sig moderlandet mer och mer. BIX: 8/92 120 XVIII 12640..| 12641..|Katarina Kyrka i Stockholm BIX: 5/93 415 12642..| 12643..|Katarina II (1729-96), rysk kejsarinna. Hör band nr: BIX: 116 XIII 12644..| 12645..|Katolska kyrkan. Kritik inifrån mot ålderstigna lagar. BIX: 1/95 123 II 12646..| 12647..|Kattopera BIX: 505, 12648..| 12649..|KAZAKSTAN (Kazachstan)( BIX: 17 milj.)vill ha kärnprovsersättn.2/94 708 XV 12650..| -kris i K. Pres.upplöste parlam.,stor opp.i landet. BIX: 3/95 708 XX 12651..| 12652..|Kaye Danny am.skådespelare,komiker m.m. BIX: 163, 12653..| 12654..|Kejsare -Haile Selassie (Abessinien-Etiopien) BIX: 91 I, 12655..| -"- -Frans Josef av Österrike år 1915 (fonografrulle) BIX: 706 XI 12656..| 12657..|Kekkonen-Koivisto finska statsministrar BIX: 69,60 II 12658..| -extra om Kekkonen BIX: 432 12659..| 12660..|KELANTAN. Liten stat i Malaysia. Reportage BIX: 6/96 450 12661..| 12662..|Kennedy John F. (1917-1963) amerikansk demokratisk president 12663..| BIX: 14,29 B,84,333,347,363 I-V (431 R,434 R,435 R) 12664..| -4 dagar som chockade världen. (1963) K. mördas, mördaren mördas BIX: 363 I, 434R, 12665..| -25 år efteråt (1988) värderingar BIX: 363, (434R), 84, 12666..| -en läkare träder fram 4/1992 BIX: 4/92 363 I 12667..| -om Berlinmuren BIX: 14 12668..| -"Ich bin ein Berliner" pres.Kennedy i Berlin 1963: BIX: 14, 12669..| -installation 1961: BIX: 14, 12670..| -om attacken i Grisbukten 1961 BIX: 394,441R 12671..| -äskar kongresspengar till månraketprogram BIX: 25 maj 1961 374. 12672..| -varnar Sovjet för robotramper på Kuba 1962 BIX: 430R,375,(14), 12673..| -arvet efter Frankrike: Vietnamkriget 1962 BIX: 29B, 12674..| -mordet 1963 (kort) BIX: 29B, 12675..| -obducentrapport frisläppt från mordet BIX: 5/92 363 12676..| -om FN:s gen.sekr.Dag Hammarskjöld 1961 BIX: 103 II 12677..| -del av tidigt presidenttal 1961 BIX: 408 12678..| -maffiaadvokat berättar sanningen om mordet 1963.(Eget band med 12679..| många detaljer och intervjuer). Fr.TV febr.1993 BIX: 363 III 12680..| -ny bok och morddebatten fortsätter. BIX: 8/93 724 VIII,121:C 12681..| -smutsig am.politik. Hur mördades Kennedy? BIX: 8/93 724 X 12682..| -Arne Thorén minns mordet 1963. BIX: 11/93 121:M,108 III,m.m. 12683..| -om änkans Jaqueline död och historia. BIX: 5/94 430 12684..| -extra om John F.Kennedy BIX: 432 12685..| -författare Norman Mailer fick fakta om Kennedy-mördaren Oswald av ryska 12686..| KGB. BIX: 9/96 363 IV 12687..| -journalisten S.Hearst avslöjar i bok John F.Kennedys underliga 12688..| "affärer". BIX: 725 I,363 IV,458 III. 12689..| -del av ett am.TV-program och JFK. (från pres.tiden till slutet) BIX: 363 V 12690..| -John F.Kennedy Jr störtade tillsammans med sin hustru i sitt lilla 12691..| privatplan. BIX: 7/99 363 IV 12692..| -sittande pres.Clinton förklarar uppståndelsen kring John F.Kennedy Jr 12693..| död. BIX: 7/99 363 IV 12694..| -"allt om Kennedy tål inte dagsljuset".Fr.en TV-dokumentär. BIX: 725 XIV 12695..| -nästan alla Dallasbor minns 1963. BIX: 40 år efter mordet på John F Kennedy. 12696..| Reportage. BIX: 11/03 363 I 12697..| -guvernörsfrun i Dallas,som själv satt i samma bil som presidentparet Kennedy, 12698..| berättar om händelseförloppet i detalj BIX: 40 år efter mordet. 11/03 363 V 12699..| -senator Edward Kennedy (dem.) i debatten om Irakkriget 2003-4. BIX: 4/04 795 VI, 12700..| BIX: 730 VI 12701..| 12702..|Kennedy-Onassis Jaqueline; "drottning" i USA död BIX: 64 år.5/94 430 12703..| -en am.hyllning till J.K-O.med typ.sentimental.CNN BIX: 2/95 363 IV 12704..| 12705..|Kennedy Robert am.justitiemin. mördad 1968 BIX: 435R,363 II,706 XVII,600 VI, 12706..| -valkampanj 1967 BIX: 363 IV, 12707..| 12708..|KENYA BIX: 99 XI,100 XXVIII,393,441R 12709..| -pres.Kenyatta samtalar med FN:s gen.sekr.U.Thant. BIX: 11/70 393 12710..| -presidenten mot demokrati och folket 7/1990 BIX: 99 XI. 12711..| -kort-kort tal av Jomo Kenyatta BIX: 706 XVII 12712..| -politiskt kaos,korrupt stat BIX: 12/91 100 XXVIII 12713..| -beslut om flerpartival snart beslut? BIX: 1/92 120 I 12714..| -parlamentsval i fattigdom,vanstyre och falska sedlar. Inb.krig 12715..| kan blossa upp igen. BIX: 12/92 120 XXXII 12716..| -valresultat med valfuskanklagelser. BIX: 12/92 120 XXXII 12717..| -illegal spritklubb på ambassaden i Stockholm. BIX: 11/94 122 XXVII 12718..| -vardag i K. Korruption och tortyr. BIX: 2/96 751 12719..| -protestdemonstrationer mot regering och president. BIX: 7/97 745 V,753 II 12720..| -upptrappat våld. Turisthotellen i Mobasa töms. BIX: 9/97 753 II 12721..| -myndigheter anklagas för mord. Dagens Kenya inför val. BIX: 10/97 125 XXIV 12722..| -pres.Moi utmanas i val av kvinna. Hopplöst?! BIX: 12/97 753 V 12723..| -porträtt av Charity Ngilu,en av de BIX: 15 pres.kandidaterna.12/97 125 XXIX 12724..| -pres.Moi sitter säker med valfusk. BIX: 12/97 753 V, 125 XXX,789 I 12725..| -bomb mot amerikanska ambassaden i Nairobi. BIX: 8/98 725 IV (725 V) 12726..| -torka och 3 milj.hotas av svält.Fattigdom,ingen elektr. - ingen industri. 12727..| Korruptionen utbredd. ( BIX: 7/00 745 VI),8/00 785 VI 12728..| -sjukhusen fulla efter konsumtion av hembränd sprit. BIX: 11/00 785 VII 12729..| -terrornätverket al-Qaida tog skuld på sig för hotel-attack med flera döda 12730..| och skadade kenyaner.De ville eg.åt USA-,australiska och eng.medborgare 12731..| BIX: 12/02 793 XIII 12732..| -Kenya varnas för nya bombattacker mot västintressen i landet. BIX: 12/02 785 XIII 12733..| -inför presdent-och parlamentsval i ett av världens mest korrupta länder. 12734..| Förre pres.Moi försökte gjuta balsam över sin tid. BIX: 12/02 785 XIII 12735..| 12736..|Kerry John (dem.) intressant presidentkandidat i USA. BIX: 6/04 730 VII 12737..| 12738..|Khomeini Irans diktator BIX: 37,70,72. Se f.övrigt IRAN! 12739..| 12740..|Kibbutz. 1996 "knakar" samarbetet. BIX: 3/96 726 XIV 12741..| 12742..|KINA ( BIX: 41),44,74,87,88,89,342,429R, 12743..| -skilj mellan Peking-Kina,Nationalist-Kina,Formosa-Kina. 12744..| -kejsarens Kina för drygt 2000 år sen. BIX: 9/96 818 12745..| -om Kinesiska Muren BIX: 818 + 818 Spec. 12746..| -om jättearmén av soldater i terrakotta. BIX: 818 12747..| -spec.Kina-band BIX: 89 I och s.v. 12748..| -Boxarupproret 1900 BIX: 343 K. 12749..| -forskningsresanden Sten Bergman om Pekings gator 1939. BIX: 600 VIII 12750..| -år 1942 anfölls en kinesisk provins av Japan med bioligiskt vapen. 12751..| Antrax (mjältbrand) dödade omkr. BIX: 50.000 och livsskadade c:a 200.000 12752..| kineser. Engelskt TV-team reportage. BIX: 3/03 847 12753..| -kort om barnbegränsning BIX: 41 A-sida. 12754..| -laddat igen,demokratirev. i Europa kittlar. BIX: 12/89 92 VIII. 12755..| -inhem.nyheter censureras f.folket men ej f.utlandet BIX: 99 VII. 12756..| -ett år bakåt och nu. Rullgardin ner igen. BIX: 5/90. 99 VII. 12757..| -ett dokumentär-kåseri om Kina och Mongoliet BIX: 6/90 89 II. 12758..| -minne av Peking-massakern för ett år sen. BIX: 6/90. 89 II. 12759..| -Gula Floden med bifloder svämmar över. BIX: 17 juni 1990 99 IX. 12760..| -byter till tilltalsordet kamrat BIX: 11/90 377 12761..| -rättegångar för demonstranter 1989 i BIX: 11/90 99 XVIII,89 II. 12762..| -folkkongress och Kina idag BIX: 3/91 100 IX. 12763..| -2 år sen massakern på Himmelska Fridens Torg. Reaktioner den 12764..| 3-4 juni 1991. BIX: 89 II. 12765..| -regn orsakar jätteskador i BIX: 7/91. 100 XVIII. 12766..| -förbindelser med Vietnam normaliseras. 9/ BIX: 91. 100 XXI 12767..| -det gnisslar i närmandet av USA. BIX: 11/91 100 XXV 12768..| -religiösa förföljanden och anhållanden BIX: 1/92 394 12769..| -försöker få väst glömma massakern 1989. Närmanden till Israel. 1/1992 BIX: 120 II 12770..| -i förvandlin; bonde ska bli industriman. BIX: 2/92. 89 II,120 IV 12771..| -rapport från den kin.folkkongressen 1992 BIX: 3/92 120 VII 12772..| -ett dammbygge - största ingreppet i naturen någonsin någon- 12773..| stans. Utförlig dagsrapport av S. Heimerson. BIX: 4/92 398 12774..| -öppen kritik av regimen.Annan pol.inriktn.? BIX: 5/92 120 XII 12775..| -dokumenterad grym tortyri landet. BIX: 6/92 120 XIV 12776..| -övergången till marknadsekonomi.Ny chefspost. BIX: 6/92 120 XV 12777..| -regn orsakar jordskred och översvämningar. BIX: 6/92 120 XVI 12778..| -"Spratly-öarna".Occup.orsak t.int.förvecklingar BIX: 7/92 120 XVII 12779..| -marknadsekonomi med elpistoler och livremmar. BIX: 8/92 120 XVIII 12780..| Kinesisk aktieförsäljning BIX: 120 XIX 12781..| -öppnar sig mot bl.a.f.d.fienden Sydkorea. BIX: 9/92 120 XXII 12782..| -om köer för aktieköp. Kina öppnar sig. BIX: 10/92 120 XXIII 12783..| -runt om BIX: 14:de partikongressen 10/92 120 XXIII 12784..| Om verklige ledaren Deng Xiaoping och kongr. BIX: 10/92 120 XXIV 12785..| -hotar riva upp Hong Kong-avtalet med England. BIX: 11/92 120 XXVII 12786..| -varnar Hong Kong för att göra omfattande investeringar före år 1997 12787..| (övertagaråret) BIX: 11/92 120 XXIX 12788..| -mer och grymmare tortyr i Kina enligt Amnesty BIX: 12/92 120 XXX 12789..| -spränger "Asiens största sprägn.projekt" för ny flygplats. BIX: 408 12790..| -Kina idag.Gör allt för att förbättra sin image. BIX: 2/93 121 IV 12791..| -politiken där idag. En Staffan Heimerssson-rapport. BIX: 3/93 121 VII 12792..| -flyktingar från Kina till USA skickades tillbaka. BIX: 3/93 121 VII 12793..| -det pol.och ekonomiska livet i K. Kina gillar inte demokratin 12794..| i engelska kronkolonin Hong Kong. (4 år kvar). BIX: 3/93 121 VIII+IX 12795..| -svensk har problem med kantonesiska språket i Hong Kong. BIX: 3/93 412 12796..| -närmar sig Taiwan. Historisk förklaring. BIX: 4/93 121 XII, 12797..| -barn-och fängelsetillverkning av jeans upprör. BIX: 5/93 121 XIII 12798..| -Levi-jeans drar sig från K.Orsakar upprördhet. BIX: 5/93 121 XIII 12799..| -släpper fånge - blidkar USA? Dissident fick ej tala i FN. BIX: 5/93 12800..| BIX: 121 XIX 12801..| -skatter av flera slag införes,alltför många miljonärer i Kina. 12802..| BIX: 6/93 121 XXII 12803..| -hårdare tag i den kinesiska ekonomin.(Heimerson). BIX: 6/93 121 XXIII 12804..| -ekonomi idag.Nu gör man "affärer" i K. Kapitalismförsök överallt. BIX: 6/93 121 XXIII 12805..| -födelsekontroll modell 1993 BIX: 12/93 121:N,89 III 12806..| -befolkningspol.slår fel: BIX: 16 män på 1 kvinna. 4/94 89 III,122 IX 12807..| -Deng Xioping,mäktig ledare,fyller BIX: 89 år. 8/93 121:C 12808..| -den kinesiska vetenskapsakademin varnar för korrumptionen i 12809..| landet och den dåliga ekonomin. Sönderfallet är störst i värl- 12810..| den. BIX: 9/93 89 III 12811..| -spränger kärnvapen trots "handskakning" med övr.k-vapenmakter. 12812..| BIX: 10/93 89 III,121:G 12813..| -ett kommunistiskt Hong Kong efter 1997 trots flera förhandlings- 12814..| rundor med England. BIX: 10/93 740, 121:H 12815..| -förtrycket mot Tibet fortsätter. BIX: 10/93 89 III,121:H 12816..| -litet om invasionen av Tibet (ur Sökandet efter Shangri-La). BIX: 12/97 827 12817..| -försöker medla mellan Nord-och Sydkorea. BIX: 11/93 121:L 12818..| -om Kina under Mao Zedong. Längre inslag. BIX: 1/94 89 III 12819..| -släpper pol.fångar efter påtryckn.+Fler eftergifter. BIX: 1/94 89 III 12820..| -om Hundens år 1994 BIX: 89 III 12821..| -pol.förtrycket fortsätter mot oliktänkande politist och religi- 12822..| öst i K. och Tibet. BIX: 10tals milijoner i fäng.2/94 89 III,122 V 12823..| -handel USA-Kina hindras av kinesiskt åsidosättande av mänskliga rättigheter. BIX: 3/94 122 VI 12824..| -landet struntar i omvärldens kritik mot fängslandet av oliktänkande. BIX: 3/94 122 VII,89 III 12825..| -landet i överläge handelspolitiskt mot USA BIX: 3/94 122 VII 12826..| -de mänskl.rättigheterna åsidosätts enligt Amnesty. BIX: 5/94 89 III,122 XI 12827..| -polis hindrar känsloyttringar på 5-årsdag av massakern på Himmelska Fridens Torg. 12828..| BIX: 6/94 89 III 12829..| -Sv.akademiledamot: Kommunismen är död - leve kapitalismen. BIX: 6/94 89 III 12830..| -långt reportage: Från maoism till marknadsekonomi. BIX: 6/94 89 IV 12831..| -mycket hård födelsekontroll i K. BIX: 9/94 89 IV, 432 12832..| -problem med Taiwan,Japan och USA BIX: 9/94 122 XXII 12833..| -extra om Kinas ledare. BIX: 432 12834..| -balansgång mellan Nord- och Sydkorea.premiärminister i Syd. BIX: 11/94 89 IV 12835..| -Kina god vän med Vietnam,men... (Tillbakablick) BIX: 11/94 89 IV 12836..| -politiska oliktänkare hårt dömda BIX: 12/94 122:31 12837..| -fick ej vara med i GATT. Landet för underutvecklat, men bra i 12838..| handel,anser man. K.skyller på USA. BIX: 12/94 89 IV 12839..| -tillåtet med sex i Kina!!! BIX: 12/94 89 IV 12840..| -piratkopieringen av CD,dataprogram m.m.kan utlösa handelskrig 12841..| med USA. Men K.har börjat "röja". Äv.kläder,böcker,CD-rom och 12842..| sprit kopieras. 1+ BIX: 2/95 89 IV, (123 IV) 12843..| -uppgörelse sista minut före handelskrigutbrottet. BIX: 2/95 89 IV 12844..| -urnor från 1600-talet funna i Göteborg. BIX: 1/95 808,123 I 12845..| -ledare Deng Xiaoping dödssjuk,vad händer när han dör? BIX: 1/95 89 IV 12846..| -om Deng och Grisens år i K. Om framtiden. BIX: 1/95 86 IV,123 III 12847..| -världens största dammbygge påbörjas."De tre klyftornas damm". 12848..| Drabbar c:a BIX: 140 städer + många byar. Anses som miljökatastrof 12849..| av hög rang.En miljon människor måste fly. BIX: 2/95 89 IV,123 V, 12850..| BIX: 5/95 442. 12851..| -partiet styr och folkkongressen beslutar."Visst har vi demokrati!" 12852..| BIX: 3/95 89 IV, 123 VI 12853..| -fångar skjuts och läkare plockar organ ur kallnande lik. BIX: 5/95 12854..| BIX: 89 IV, 123 XI 12855..| -oro för nya studentdemonstrationer 6 år efter massakern på Him- 12856..| melska Fridens Torg i Peking. 5+ BIX: 6/95 89 V 12857..| -kinesiska expansionplaner BIX: 6/95 89 V 12858..| -förhållandet till Tibet speglas (liksom Indiens). BIX: 6/95 89 V 12859..| -sv.livsmedelshandlare startar bojkott mot K. Anl.K:s behandling 12860..| av oönskade flickor. BIX: 6/95 89 V 12861..| -fler rapporter om Kinas behandling av kvinnor.Många länder vill 12862..| bojkotta kvinnokonferensen i K. Intern.kritik. Sverige slutar 12863..| inte handla med K. Om miljöförstöring i K. BIX: 6/95 89 V,123 XIX 12864..| -mycket svåra översvämniningar i K. 1995. BIX: 123 XIX 12865..| -mänskliga rättigheterna ignoreras. FN:s Kvinnokonferens i Peking 12866..| kommenteras. K. får hård kritik för sina underjordiska 12867..| kärnvapenprov. BIX: 8/95 89 V 12868..| -om problemen för alt. Kvinnokonferens i Peking. 8-9/95 12869..| BIX: 123 XVI, 89 V,443 12870..| -"Kungabarnen"; Deng Xiaopings barn har blivit rika, mäktiga med 12871..| stort ha-begär. Kina av idag. BIX: 9/95 89 V 12872..| -kom.om relationerna med Taiwan. Historia. BIX: 10/95 89 V 12873..| -piratkopiering av am.musik,data m.m. fortsätter. BIX: 10/95 123 XX 12874..| -jordbävning BIX: 10/95 123 XX 12875..| -K. anklagas för att medvetet ta död på oönskade barn på barnhem. BIX: 1/96 89 V,124 I 12876..| -begränsningar för utl.nyhetsjournalister BIX: 1/96 89 V 12877..| -Amnesty-rapport om massavrättningar. BIX: 1/96 124 III 12878..| -värsta snöovädret på BIX: 40 år,överdrivet vapenskrammel. Ny jordbävning 12879..| med många döda och skadade. BIX: 2/96 89 V 12880..| -Taiwan åter ett orosmoment Kina-USA. Kina mil.övade utanför kusten 12881..| till Taiwan. BIX: 2/96 89 V+VI,124 IV+VI+VII,724 XVIII 12882..| -K.klargör förh.till Taiwan.Missilövar i sundet K.-Taiwan. BIX: 3/96 89 VI 12883..| -ökad kriminalitet, exempel från Peking. BIX: 4/96 89 VI,124 VIII 12884..| -Taiwans folkvalde pres.ger fingervisn.om ev.framtida sammangående 12885..| med Kina. BIX: 5/96 124 IX 12886..| -ännu sämre relationer Kina-USA efter smuggelbeslag. BIX: 5/96 124 X 12887..| -Kina kidnappade Tibets nye andlige ledare, en 7-åring. BIX: 6/96 124 X 12888..| -hotande handelskrig med USA förhindrat. BIX: 6/96 124 X 12889..| -jakten på narkotikalangare intensiv och grym. BIX: 6/96 89 VI 12890..| -värsta översvämningar på 50 år. BIX: 7/96 723 XXII 12891..| -om medeltida massavrättningar för dagens kriminalitet. BIX: 7/96 89 VI 12892..| -värsta översvämningarna på flera decennier. Många miljoner drabbades. 12893..| Internationella hjälporganisationer ingrep. BIX: 7/96 89 VI,124 XIII 12894..| -mat-och medicinbrist,men spränger kärnvapen för milj.kr. BIX: 7/96 124 XIII 12895..| -om Kina och övertagandet av Hong Kong. Fr.o.m. år 1984. BIX: 89 VI 12896..| -Hong Kong inför 1 juli 1997. BIX: 89 Spec.1-2. 12897..| -från 12:e till 6:e månaden före övertagandet av Hong Kong. BIX: 1996-97. 89 Spec.2. 12898..| -svenska pengar till det rika men miljöfarliga Kina. BIX: 9/96 89 VI 12899..| -politiskt förtryck av oliktänkande började åter. Då åker svenska 12900..| statsministern Persson dit. Får kritik. BIX: 10/96 89 VI 12901..| -regimkritiker dömd. Internationella pressmän bryskt bortmotade. BIX: 10/96 89 VI 12902..| -svensk statsminister jämnade väg för svenska företag, men kritiserade också regimen 12903..| för brott mot de mänskliga rättigheterna. BIX: 11/96 89 VI,124 XVIII-XIX. 12904..| -veto i FN:s Säkerhetsråd hindrade internationell fredsstyrka till Guatemala. 12905..| BIX: 1/97 751 IV 12906..| -amerikansk oro för Kinas övertagande av Hong Kong. BIX: 1/97 89 Spec.1 12907..| -om Kinesiska Muren, staden Xian och terrakotta-armén. Reseprogram. 12908..| BIX: 1/97 454 12909..| -ledaren Deng Xiaoping avled 92 år gammal. Återblickar och kommentarer. Svensk 12910..| TV-man i Peking. Om efterträdaren Jiang Zemin. BIX: 2/97 89 VI 12911..| -Kina stryper nu långsamt Hong Kong-bornas frihet efter 1 juli 1997. 12912..| Tar bort lagar och stiftar nya för Hong Kongs del. 12913..| BIX: 2/97 89 VI,125 V , 89 Spec.1 12914..| -är efterträdaren Jang Zemin "stabil" på ledarposten? USA:s "kamp" mot 12915..| Kina ordmässigt. BIX: 2/97 89 VI,724 XXII 12916..| -om staden Shenzien - experimentstad som på 17 år vuxit från 20000 invånare 12917..| till 3 miljoner. BIX: 2/97 89 VI 12918..| -Jiang Zemin-tal vid Dengs begravning. Ny maktkamp nu? BIX: 2/97 89 VI 12919..| -framtiden? Svensk korrespondent om vardagen. Kommenterar "China Daily". BIX: 2/97 89 VI 12920..| -statliga företag med förluster hotar samhället. BIX: 3/97 89 VI,125 VI 12921..| -naturgasfyndigheter orsakar bråk med Vietnam. BIX: 3/97 125 VII 12922..| -v.premiärminister besökte Sverige.Pratade ej med journalister,antagl.rädd f. 12923..| frågor om skandalösa barnhus el.mänskl.rättigheter. BIX: 4/97 89 VI 12924..| -dansk resolution i FN om mänskl.rättighetr i Kina,stoppades av Kina. 12925..| BIX: 4/97 89 VI,125 IX 12926..| -kines-soldater för första gången på BIX: 156 år åter i Hong Kong. 4/97 89 Spec.2. 12927..| -50-tal regimkritiker boende i Hong Kong får efter 1 juli 1997 fristad i 12928..| väst. BIX: 6/97 89 VII,(89 Spec.) 12929..| -Chongquin, BIX: 30 milj.inv.,världens största stad med miljö- och arb.löshets- 12930..| problem. BIX: 6/97 89 VII 12931..| -Kina och Hong Kong inför H-K:s överlämnande till Kina. Diverse. BIX: 6/97 12932..| BIX: 89 VII,89 Spec.4,(125 XV), 12933..| -handelspolitik Kina-USA i Hong Kongs "övertagandeatmosfär". BIX: 6/97 89 VII 12934..| -Hong Kong överlämnades till Kina. Stora festligheter i H-K och Peking. 12935..| Tal av eng.prins Charles, Kinas pres.Zemin och siste eng. guvernören 12936..| Chris Patten. 6-7/97 BIX: 125 XV-XVI,89 Spec.4, 89 VII 12937..| -förre svenske korrespondenten i Hong Kong Hans Granqvist om H-K före år 1974. 12938..| BIX: 89 Spec.5. 12939..| -div.reportage runt Hong Kong-överlämnandet: BIX: 80.000 dansare och sångare i 12940..| festligheter i Peking. Kinas president påminde om att portugisiska kolonin 12941..| Macao överlämnas 1999. Han väntar på Taiwan!! BIX: 6/97 89 VII+Spec.4. 12942..| -Kinas överhet över Hong Kong märks bl.a.då lagar rivs. BIX: 7/97 89 VII 12943..| -gatudemonstrationer för första gången sen Himmelska Fridens Torg 1989. 12944..| BIX: 7/97 89 VII 12945..| -oroligheter pga familjeplanering.Inför partikongressen. BIX: 9/97 89 VII 12946..| -kinesisk kongress. Kina idag. BIX: 9/97 89 VII 12947..| -om demokratirörelsen och "kinesiskt nytänkande". BIX: 9/97 125 XXII 12948..| -pres.Zemin(starkare än förr)omvälver politbyrån. BIX: 9/97 125 XXII 12949..| -befolkningspolitik idag ger försäljningsproblem i framtiden. BIX: 10/97 125 XXV 12950..| -K.närmar sig USA med ett statsbesök. BIX: 10/97 125 XXV,89 VII,725 I 12951..| -om Taiwan och om Shanghai BIX: 10/97 753 III 12952..| -ett av världens största byggarbete nu i gång. Fas 1 på kraftverksdammen 12953..| Tre Raviner i floden Yangt-ze-Kiang klar. BIX: 11/97 89 VII,824 12954..| -mer om Tre Raviner.Reportage jan.2000. Fusk och korruption men bygget 12955..| ska vara klart år 2009. (långt). BIX: 89 IX,834. 12956..| -störste regimkritiker släppt efter 18 år i fängelse. BIX: 11/97 125 XXVI 12957..| -svag ekonomi liksom övriga Asien. BIX: 11/97 89 VII 12958..| -jordskalv med stor förödelse och ett 50-tal döda. BIX: 1/98 89 VII 12959..| -simlandslaget avstängt pga dopning. Sverige först med att antyda 12960..| om boykott av förestående tävl.i Peking. BIX: 1/98 89 VII 12961..| -sydostasiens ekonomiska kris kar nått Hong Kong och Kina. BIX: 1/98 89 VIII 12962..| -oppositionsparti bildat. BIX: 2/98 89 VIII 12963..| -på 7:de folkkongressen:fl.förändringar.i statsapparaten.Liknande mark- 12964..| nadsekonomi införes. BIX: 3/98 89 VIII 12965..| -ny reg.chef,premiärminister Zhu Rongji presenteras. BIX: 3/98 89 VIII,789 VI 12966..| -tortyr och misshandel i fångvården.Dubbelt många avrättades i K.än hela 12967..| övriga världens länder tillsammans. BIX: 3/98 789 VII 12968..| -den kinesiska minoriteten i Indonesien i kläm. BIX: 5/98 89 VIII 12969..| -ekonomin i Hong Kong utför. Kommer Kina att klara att inte devalvera? 12970..| BIX: 6/98 89 VIII,789 XI,731 III -gigantiska översvämningar runt 12971..| Yangzijiang-floden.Drygt 1. BIX: 200 döda hit- 12972..| tills.Åkerjorden under vatten. Försök att ändra flodens lopp. F.n.är BIX: 13 milj.pers. 12973..| evakuerade. BIX: 230 milj.påverka de av översvämningarna. 8/98 89VIII,789 XIII-XIV, 12974..| -dysenteri och andra magsjukdomar härjar i landet. BIX: 8/98 89 VIII 12975..| -Englands premiärminister Blair besökte K. för att "tina upp de frostiga förbindelserna" mellan 12976..| mellan länderna. BIX: 10/98 789 XVI 12977..| -den kinesiska vardagen; lägenhetshyra/ägande. BIX: 10/98 89 VIII 12978..| -devalverar Kina nu så drabbas hela världens ekonomi. Kinavalutan är 12979..| övervärderad. BIX: 11/98 789 XVIII,89 VIII 12980..| -kinesiskt statsöverhuvud besökte Japan för att få ursäkt för behandling 12981..| av kineser under andra världskriget. Fick ej. BIX: 11/98 789 XX,731 III 12982..| -Kina lät avrätta Hong Kong-gangstrar, trots att dödsstraff ej existerar 12983..| i Hong Kong. BIX: 12/98 89 VIII,789 XX 12984..| -premiärminister manade till stabilitet och lugn vid folkkongressen. BIX: 3/99 89 VIII, 12985..| BIX: 790 III 12986..| -Kinas ambassad i Belgrad, Serbien, bombas av misstag av Natoflyg i 12987..| räder över Jugoslavien (Kosovokriget). BIX: 5/99 790 V 12988..| -icke-politiska,religiösa rörelsen Falungong med BIX: 70 milj.medlemmar,för- 12989..| bjöds i K. BIX: 7/99 790 V 12990..| -Kina vill inte att påven besöker Hong Kong. BIX: 8/99 790 V 12991..| -upptrappat ordkrig Kina - Taiwan. BIX: 8/99 785 II,790 VII 12992..| -inför BIX: 50-årsjubileumet av folkrepubl. Jmf 1939 och 1999.9/99 89 VIII 12993..| BIX: 790 VII 12994..| -meditationsrörelse anses hot mot Kinas säkerhet. BIX: 10 /99 89 IX 12995..| Kina förbjuder alla sekter i landet. BIX: 10/99 790 IX 12996..| -Kina och USA träffade historiskt handelsavtal inom WCO. BIX: 11/99 725 XII 12997..| -Kina återfår den portugisiska kolonin Macao efter 442 år. BIX: 12/99 833, 12998..| BIX: 790 XI,89 IX 12999..| -reportage från Hong Kong om den i Kina förbjudna "religiösa" 13000..| avslappningsrörelsen Falungong. BIX: 12/99 89 VIII7 13001..| -Kina vill "strypa" Falungong helt i Hong Kong. BIX: 2/01 89 IX 13002..| -avrättningar i Kina på gr.av ett kusligt sjöröveridrama. BIX: 1/00 89 IX 13003..| -gravplundrare skickar fynd till utl.muséer. BIX: 2/00 458 XIV 13004..| -Kina respekterar inte de mänskliga rättigheterna och FN funderade på åt- 13005..| gärder. BIX: 3/00 89 IX 13006..| -folkkongressen 2000: Falungong, korruption och Taiwan. BIX: 3/00 89 IX791 V 13007..| -Kina rustar - försvarsutgifterna höjs BIX: 12%. 3/00 89 IX 13008..| -handelsavtal EU och Kina kan bredda vägen in i världshandelsorganisationen 13009..| för Kina. BIX: 5/00 89 IX,EU Spec. 13010..| -förhållandet Taiwan och Kina efter ny pres.i Taiwan. BIX: 5/00 791 VIII 13011..| -11 år har gått sen massakern på Himmelska Fridens Torg i Peking. Regimen 13012..| arresterar nu eventuella protesterande. Viss återblick. BIX: 6/00 89 IX, 13013..| BIX: 791 IX. 13014..| -tinade relationer kan åter bli frusna efter amerikanskt missilprov. BIX: 7/00 13015..| BIX: 791 X 13016..| -tre år efter Kina övertog Hong Kong. Vardagen i ett TV-reportage. BIX: 7/00 89 IX 13017..| -drygt BIX: 300 ungdomar omkomna i discodans. Nödutgångar blockerade. 12/00 791 XVII 13018..| -kraftig kritik från Amnesty International mot Kinas utbredda tortyr mot 13019..| civila och politiska fångar. BIX: 2/01 89 IX,792 III 13020..| -äv.USA kritiserade K.för behandlingen av sina medborgare.Men K.kritise- 13021..| de då USA för samma sak. BIX: 2/01 89 IX,792 IV 13022..| -premiärminister ansåg vid Folkkongressen att Kinas ekonomi måste fördubblas före 13023..| år 2010. BIX: 3/01 89 IX 13024..| -1000-tals avrättningar årligen i Kina. BIX: 3/01 89 IX,792 V 13025..| -kinesiskt besök i USA. Kina gillar inte att USA ev.kommer att leverera 13026..| vapen till Taiwan. BIX: 3/01 89 IX,725 XIII 13027..| -amerikanskt spionplan nödlandade i sö.Kina. BIX: 24 män + den mycket hemliga 13028..| utrustningen i kinesiskt händer.Div.rapporter. BIX: 4/01 792 VI,725 XIII 13029..| -kinesisk/amerikanska relationerna allt sämre m.anl.av am.signalspanings- 13030..| planet. BIX: 4/01 725 XIII,792 VI 13031..| -kina ogillar i högsta grad USA:s militärhjälp till Taiwan. BIX: 4/01 89 IX, 13032..| BIX: 792 VII 13033..| -åter greps FalunGong-medlemmar på Himmelska Fridens Torg. BIX: 10.000 har nu 13034..| gripits sen 1999. BIX: 4/01 89 IX 13035..| -ökande religionsfrihet för att mildra omvärldens syn på landet för att 13036..| man ska rösta för att Kina kunna få OS år 2008. BIX: 7/01 89 IX,792 XII 13037..| -avrättningar är legio i K. BIX: 7/01 89 IX 13038..| -Kina vann dragkampen om att få arrangera OS 2008.Kontroversiellt. Omfat- 13039..| tande ombyggnationer påbörjades omedelbart i Peking. BIX: 7/01 89 IX 13040..| -Kina vill öka handeln med EU-länderna. Men miljön i landet och den dåliga respekten för de 13041..| mänskliga rättigheterna ligger dem till last. BIX: 9/01 89 IX 13042..| -åter en rapport om världens största dammbygge De tre klyftornas Damm över 13043..| Yangzijiang. BIX: 10/01 89 X (föregående:398,89 IV,123 V,442 fr.1992+1995) 13044..| -världens största frihandelsområde i vardande. Berör 2 miljarder människor 13045..| i Asien. Kina är det ledande landet. BIX: 11/01 89 IX,792 XVII 13046..| -EU stoppade alla mat-och djurfoderleveranser från Kina.Alltför höga bak- 13047..| teriehalter var orsaken. BIX: 1/02 89 X,379 II 13048..| -avrättning el.långt fängelsestraff=Kinas nya snabba giv i kampen mot den 13049..| ökande brottsligheten. BIX: 2/02 89 X 13050..| -amerikanskt presidentbesök i Kina. Mycket man är överens om men många 13051..| motsättningar mellan länderna. BIX: 2/02 89 X,725 XXIII 13052..| -HIV/Aids i Kina. BIX: 6/02 793 X 13053..| -dålig säkerhet orsakar flera dödsolyckor. 5000 arbetare omkom under 2001. 13054..| BIX: 6/02 89 X 13055..| -Hong Kong 5 år efter Kina tog över efter England. BIX: 6/02 89 X,793 XI 13056..| -i "enbarnfamiljepolitikens land" har sen 1980-talet BIX: 300 miljoner födslar 13057..| förhindrats. BIX: 7/02 89 X 13058..| -miljoner människor hotade av de väntade översvämningarna. BIX: 8/02 89 X 13059..| -Kina blir alltmer västorienterat med mer och mer reglerad kapitalism. Rap- 13060..| port om öppnandet av BIX: 16:de partikongressen. 11/02 89 X 13061..| -utl.journalister får inte rapportera vad som helst och utl.turisters TV- 13062..| tittande censureras vid BIX: 16:de partikongressen. 11/02 89 X 13063..| -vem är han; Ho Jintao,som efterträder Jiang Zemin efter partikongressen. 13064..| BIX: 11/02 89 X,(793 XV). 13065..| -Internet-caféer och privata Internet-användare hårt beskurna och övervakade. 13066..| BIX: 2/03 89 X 13067..| -allt fler blir rikare utom på landsbygden. Klyftan växer.Kommer kommunis- 13068..| men att överleva??? BIX: 28 febr.och 7 mars 2003. 89 X 13069..| -svensk reporter på nattåg i Kina. BIX: 3/03 89 X 13070..| -minister sparkades för att han innehållit uppgifter om lungsjukdomen SARS 13071..| spridning i Kina. BIX: 4/03 89 X,794 VI 13072..| -Peking stängde alla nöjeslokaler. Tidigare hade man stängt skolor och in- 13073..| stitutioner.Detta för att försöka att SARS-smittan sprids ytterligare 13074..| BIX: 89 X,794 VI 13075..| -SARS-viruset förändras. Rapport från Hong Kong och Peking. BIX: 5/03 89 X 13076..| -rapport om SARS-epidemin i Kina. BIX: 5/03 89 X 13077..| -demonstrationer mot ny säkerhetslag i Hong Kong. BIX: 7/03 89 X 13078..| -Kina liksom Indien drabbade av de första monsunregnen då floden Brahma- 13079..| putra gjorde 5 miljoner hemösa i de båda länderna. BIX: 7/03 794 IX 13080..| -Kina har f.n. BIX: 840.000 Hiv-smittade. Okt.2003. 89 X 13081..| -lokalval i Hong Kong. Innevånarna har efter 6 år med Kina-tillhörighet inte helt 13082..| fogat sig i "Kinaregler och system". BIX: 11/03 69 X 13083..| -kinesiska robotar är riktade mot Taiwan. Detta retar taiwaneserna. Taiwans planerade 13084..| fokomröstning om självständighet retar kineserna. Kinas premiärminister besöte USA och 13085..| FN. Taiwan var "på tapeten". BIX: 12/03 89 X 13086..| -mycket svår olycka vid naturgasfält. Många dödade och förgiftade. BIX: 12/03 89 X, 794 XVI 13087..| -ny gruvolycka och nytt SARS-fall. BIX: 12/03 89 X 13088..| -100.000 i demonstration i Hong Kong mot Kinas politik i staden. BIX: 1/04 89 X 13089..| -Kina ogillar USA:s intresse för Hong Kongs demokratiutveckling. BIX: 1/04 89 X 13090..| -Sibetkatten,en matdelikatess i vissa provinser i Kina är troligen orsak till luftvägssjukdomen 13091..| SARS. BIX: 1/04 89 X, 795 I 13092..| -åter stt nytt SARS-fall. BIX: 45.000 poliser avskedas pga korruption och dålig utbildning. 13093..| BIX: 1/04 89 X 13094..| -6 nya fall och landet har nu totalt BIX: 34 fall av SARS. 8 febr.2004. 795 III 13095..| -Folkkongressen föreslog ökat stöd till jordbruket och skydd för privat egendom m.m. BIX: 3/04 13096..| BIX: 89 X 13097..| -Kina "drog åt svångremmen ytterligare ett hål" mot Hong Kong. Vallagarna ska inte vara 13098..| demokratiska. BIX: 4/04 89 X 13099..| -kinesisk människosmuggling med Sverige som mellanland uppdagad. BIX: 4/04 795 VI 13100..| -Kina håller inte ingångna avtal om Hong Kong. Val hindras. BIX: 4/04 89 X,795 VI 13101..| -nytt dödsfall i SARS i Kina. BIX: 600 människor isolerade. 4/04 89 X 13102..| -effektivt hinder för känsloyttringar på 15-årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg. 13103..| Återblick. BIX: 6/04 89 X, 795 VIII 13104..| -tyfon i östra Kina dödade och skadade flera.Stora matr.skador.(Även Florida, USA drabbat). 13105..| BIX: 8/04 795 X 13106..| -ny ledare i Kina .( BIX: 78-åring avgår). 9/04 89 X 13107..| -uppåt för Kinas ekonomi och industrier. Professor analyserar. BIX: 10/04 89 X 13108..| -rapport om Kina idag. Växande industriframgångar i världen på bekostnad av en mycket stor 13109..| miljöförstörning i landet. BIX: 10/04 89 X 13110..| 13111..|King Larry "CNN-intervjuare": 13112..| -Henry Kissinger BIX: 4/94 739 III 13113..| -Oprah Winfrey BIX: 1/95 739 IV 13114..| -Sammy Davis Jr 1990 BIX: 739 IV 13115..| -Audry Hepburn BIX: 6/91 739 IV 13116..| -Warren Christopher BIX: 6/93 724 X 13117..| -Hillary Clinton BIX: 5/94 724 IX 13118..| -Bette Midler BIX: 9/95 229 13119..| -O.J.Simson mördare BIX: 10/95 724 XVII 13120..| -pres.Izetbegovic i Bosnien-Hercegovina BIX: 10/95 739 IX 13121..| -pres.Chirac i Frankrike BIX: 10/95 706 XVI (kort) 13122..| -senator Edward (Ted) Kennedy BIX: 5/96 706 XVII (del av intervju). 13123..| -basballstjärnan Magic Johnson (del av intervju) ? 13124..| -USA:s v.pres. Al Gore BIX: 6/97 739 XX 13125..| -USA:s försv.min.Rumsfeld(m.anl.av att USA:s ockupation av Irak =1 år) BIX: 3/04 742 VIII 13126..| -del av intervju med expres.Bill Clinton i juni 2004. CNN. BIX: 6/04 724 SPEC.:4 13127..| -intervju i CBS TV kommenteras av journalisten Britt-Marie Mattson. BIX: 6/04 724 SPEC.:4 13128..| 13129..|King Martin Luther svart fredskämpe (1928-1968) BIX: 369,14,333,99 I,404, 13130..| -25 år efter mordet på MLK + en skenrättegång. BIX: 4/93 121 X 13131..| -uppmärksammat BIX: 26 årsminnne i USA. 5/94 724 XII 13132..| -hela? hans stora berömda tal med kort analys. BIX: 739 XII 13133..| -är det rätt mördare? Resning i målet? BIX: 2/97 739 XII, 3/97 455, 13134..| -mordet kommer på nytt att utredas,men ej ny rättegång. BIX: 8/98 458 IX 13135..| -sv.gala för Martin Luther Kings Fond år 1966.Medverkar själv. BIX: 600 XII 13136..| -40-årsminnet av det historiska talet hedrades av amerikaner. BIX: 8/03 730 III 13137..| 13138..|KIRGISISTAN (Kirgisien) koranlära och historia... BIX: 1/93 409 13139..| -OSS "slut"?!Mer samarbete med Ryssland önskas. BIX: 8/94 708 XVII 13140..| -ett längre reportage om Kirgisistan. Fr.TV BIX: 1/00 785 III 13141..| -USA-baser i K. De jagar al-Qaida-terrorister från Afghanistan. BIX: 12/02 13142..| BIX: 785 XIII,725 XXX röd. 13143..| 13144..|Kissinger Henry (f.1923)f.d.am.utr.min. om arabproblem BIX: 706 III. 13145..| -om USA:s ev.roll i kamp Irak och kurder. BIX: 4/91 100 X. 13146..| -i Watergate-skandalen 1974 BIX: 706 VI 13147..| -i längre telefonväkteri i CNN BIX: 5/92 706 VIII 13148..| -på återblicksband 1972: Om Vietnamkriget. BIX: 421 13149..| -intervjuas i Larry King Live BIX: 4/94 739 III 13150..| 13151..|Kiviks Polka (en hyllning till Fritjof Nilsson Piraten) BIX: 367, 13152..| 13153..|Klassiska Radioreportage BIX: 344 III-V, 13154..| 13155..|Kleen Else journalist,fångvårdskritiker BIX: 706 I. 13156..| 13157..|Kleopatra, se Cleopatra. 13158..| 13159..|"Kloning". EU vill förbjuda mänsklig kloning (så klart!!!) BIX: 3/97 455 13160..| -fåret Dolly i Skottland BIX: 2/97 125 V 13161..| -människan färdig för kloning - vetenskapsmän vill "leka Gud". BIX: 1/98 789 I 13162..| -forskare varnar för allvarliga DNA-felaktigheter.Varnar för framtida ex- 13163..| periment på människor. BIX: 3/01 458 XIX 13164..| -amer.framstötar om mänsklig kloning. BIX: 4/01 458 XIX 13165..| -ital.befruktningsläkare för och svensk överläkare mot.FN vill åter för- 13166..| bjuda (liksom BIX: 3/97). 11/01 458 XXII 13167..| -klonade fåret Dolly fick ledbekymmer.(Är detta en fingervisning?) BIX: 1/02 13168..| BIX: 793 I. 13169..| -första babyn klonad i USA, påstås det på BBC. BIX: 12/02 793 XVII 13170..| -fåret Dolly avlivades pga flera medicinska skäl. BIX: 3/03 794 IV,459 II 13171..| -första klonade hästfölet,"Promenthea". BIX: 8/03 459 III 13172..| 13173..|Kloster i Sverige. 13174..| -Maria-systrarna inviger nytt nära Vadstena. BIX: 3/97 455 13175..| -om Alvastra kloster. BIX: 837 13176..| 13177..|Klu Klux Klan (rasister mot negrer och judar) 13178..| -har förgreningar i Sverige. BIX: 3/92 398 13179..| -värvar svenska medlemmar på Internet. BIX: 3/00 791 VI 13180..| -för och emot KKK.Intervju i USA-familj,där alla utom BIX: 16-årig dotter 13181..| var rasister/medlemmar i KKK. (Stina Lundberg) BIX: 1/03 459 I 13182..| 13183..|Klädinsamling ( BIX: 40-tal) 94, 13184..| 13185..|"khmerer, de röda" se Kambodja. 13186..| 13187..|Knark. 13188..| -legaliserad i Amsterdam. Reportage. BIX: 9/93 121:E 13189..| -"knarksalonger" i Frankfurt. Jodå,dé é sant! BIX: 3/00 458 XV 13190..| 13191..|Knutby-morden inom Pingströrelsen där hör banden inom BIX: 795-serien. 13192..| 13193..|Knutsson Gösta frågesportledare,författare till "Pelle Svanslös" BIX: 525 13194..| -rapporterar om Uppsala Teaters sista föreställning år 1938 BIX: 407 13195..| 13196..|Kock Karin sv.första kvin.statsråd,folkhushålln.min.nat.ekon. BIX: 706 I 13197..| 13198..|Kohl Helmuth vä.tysk förb.kansler,partiledare f.CDU BIX: 705 II,99 XV. 13199..| -lugnar omvärlden för alltf.ty.storhet BIX: 10/90 705 II,706 III 13200..| -valmöten BIX: 11/1990:"Ja till Tyskland,ja till framtiden" 705 III. 13201..| -kort om nynazister BIX: 10/92 705 V 13202..| -kort-kort om Irakkrisen BIX: 2/98 70 SS,789 IV 13203..| 13204..|Koivisto finlänsk president om Finlands ekon. kris. BIX: 2/93 121 VI 13205..| 13206..|KOLA-halvön.Rysk maffia plundrar nyetabl.sv.företag. BIX: 5/94 708 XVI 13207..| 13208..|Kolera sprider sig i Sydamerika. Rapport BIX: 4/91. 100 XI. 13209..| -om kolera och HIV i världen.Rapport BIX: 5/91. 100 XIII. 13210..| -rapport från Columbia 6/1991. BIX: 100 XVI. 13211..| -om kolera i Sverige 1834 BIX: 402 13212..| -sprider sig lavinartat i rwandiskt flyktingläger i Zaire. 6-7/94 13213..| BIX: 122 XVII-XVIII och 745 II 13214..| -ny epedemi bland flyktingar-rwandier i Zaire. BIX: 4/97 125 IX 13215..| 13216..|Kollision BIX: 56,75,77, 13217..| 13218..|Komik BIX: 507, 13219..| 13220..|Komintern BIX: 91 I, 13221..| 13222..|Koncentrationsläger(nazityska Kz-läger) BIX: 10,15 VI,25 IV+ VIII,27 I-, 13223..| BIX: 90,16 IV + V,120 VI+XVIII,123 IX, 27 VII,791 II, m.m. 13224..| -"Auschwitz-dokumentet" förklaras. Tot.mördades 1. BIX: 760.000 personer av 13225..| nazisterna 1938-1945. BIX: 1/98 101 III 13226..| -"Vad visste vi om förintelsen".Historiker funderar och planerar forsk- 13227..| ning allteftersom hemligstämpeln hävs. BIX: 1/98 23 VII (B-sida). 13228..| -Förintelsens offer ska aldrig glömmas. Vittnen m.m. i sv.skolor. BIX: 2/98 13229..| BIX: 27 IV 13230..| -Adolf Eichmanns memoarer ges ut i Israel. E.var ansvarig för miljoner 13231..| judars förintelse u.II världskriget.Avrättades 1962. BIX: 2/00 458 XIV 13232..| -internationell Förintelsekonferens i Stockholm. BIX: 1/00 791 II 13233..| -nazisternas k-läger i Polen Belzec värre än man befarat - en upptäckt 13234..| BIX: 55 år efter krigsslutet. 5/00 27 VI,791 IX 13235..| -dansk överlevande från förintelselägret Theresienstadt berättar. BIX: 5/00 13236..| BIX: 27 VI 13237..| -en svensk slavarbetare i f.d.Nazityskland får ersättning av tyska staten. 13238..| Intervju i maj 2001. BIX: 27 VII 13239..| 13240..|Kongahälla (utgrävningar) BIX: 61,343A,343F, 13241..| 13242..|KONGO BRAZZAVILLE (f.d.Franska Kongo). BIX: 430R,431R,(Kongo-kris 1960-1962). 13243..| -Carl Gustaf von Rosen,FN och Kongokriget 1969-62. BIX: 838 13244..| -total anarki i Brazzaville hotar. Fransk trupp in. BIX: 6/97 125 XIV 13245..| -Frankrike drar sig definitivt ur landet. BIX: 6/97 125 XV 13246..| -Angola hjälpte gerillageneral störta president.Brazzaville öde efter 13247..| "kobrornas" framfart och plundring. Vittne berättar. BIX: 10/97 753 III 13248..| -mördandet fortsätter. BIX: 1/99 345 VII 13249..| 13250..|KONGO KINSHASA (Demokratiska republiken Kongo = Zaire 13251..| 1965-maj 1997). BIX: 5/97 753 I,125 XII 13252..| -våld igen under nye ledaren Kabila. Kanske är Etienne Tshisekedi den 13253..| verklige ledaren!? Demonstrationer mot Kabila. BIX: 5/97 125 XII 13254..| -Kabila vet inte vad demokrati är! Inför nya diskriminerande lagar. 13255..| BIX: 5/97 125 XIII 13256..| -pres.Kabila svor pres.eden.En diktator blir till!? Hutuer i kläm nu? 13257..| BIX: 5/97 753 I 13258..| -FN letar hutu-massgravar.Kabila tillåter,men... BIX: 6/97 753 I,125 XIV 13259..| Frankrike = förlorarna i Afrika! 13260..| -om Kongostaterna Brazzaville och Kinshasa BIX: 125 XIV-XV,753 I, 13261..| -Kabila hindrar FN-undersökningar.Vill dölja massaker på hutuer. BIX: 7/97 13262..| BIX: 125 XVI 13263..| -längre CNN-intervju med Kabila. BIX: 8/97 600 III 13264..| -FN-undersökn.om massgarvar efter massmord.Kabila förhalar. BIX: 8/97 125 XX 13265..| -f.diktatorn Mobutu död. I BIX: 30 år pungslog han landet för egna konton i 13266..| utlandet. BIX: 9/97 753 II 13267..| -alltför undersökande FN-undersökningar om massaker oroar Kabila. BIX: 9/97 13268..| BIX: 753 II 13269..| -såväl nuv.Kabila som förutvarande Mobutu har svårt med respekten i om- 13270..| världen (mord,mygel och ineff.ekonomi) BIX: 11/97 753 III 13271..| -Kabila vill att FN utreder massakerna i Rwanda, med inte i det odemo- 13272..| kratiska Kongo Kinshasa. BIX: 12/97 125 XXIX 13273..| -nya partern = Kina.Övergrepp mot egna befolkningen.Oppositionsledare 13274..| fängslad. BIX: 2/98 753 V 13275..| -nye pres.Kabila flydde liksom utlänningar. Ny ledare för rebellerna. 13276..| USA sände krigsfartyg till området. BIX: 8/98 789 XIII 13277..| -Kabila återvände trots rebellerna. BIX: 8/98 789 XVI 13278..| -Angola,Zimbabwe,Rwanda och Uganda inblandade för och emot Kabila-regeringen 13279..| i Kongo Kinshasa. Oro i Sydafrika som medlande part. BIX: 8/98 789 XIV 13280..| -omkringliggande stater + gerillan planerade fredsmöte. BIX: 9/98 789 XIV 13281..| -start på "fredsmöte" men krasch.Rebellerna lämnade mötet. BIX: 9/98 789 XV 13282..| -krismöte om Kongo? Afr.utr.min.samlade för att ev. förhindra "Afrikas 13283..| första världskrig". BIX: 12 nationer inblandade. 10/98 789 XVII 13284..| -fredsmötet blev inte av.Kabila ej ense med rebellerna. BIX: 12/98 745 VII 13285..| -mördandet fortsätter. BIX: 1/99 745 VII 13286..| -regering och rebeller har "sponsorer" fr olika afr.länder i inb.kriget. 13287..| BIX: 1/99 745 VII 13288..| -inb.kriget fortsätter och FN enar.Bevis för massaker på 7000 civila medborgare. BIX: 1/00 13289..| BIX: 785 III 13290..| -5. BIX: 500 FN-soldater och observatörer till Kongo Kinshasa. 2/00 785 IV 13291..| -1,7 milj.dödsoffer i det BIX: 22 månader gamla kriget. 6/00 785 V 13292..| -pres.Kabila mördad el.sårad vid attentat!? Son övertar? BIX: 1/00 745 VII 13293..| -rapport från Kabilas begravning. Vardag igen. BIX: 2/01 745 V 13294..| -Kabilas son Josef K.vill ha fred och demokrati.Västorienterad. BIX: 2/01 13295..| BIX: 785 VII 13296..| -om KK idag. Josef Kabila har regerat i 3 mån. BIX: 4/01 785 VIII 13297..| -svält,aids och inb.krig har dödat 2 1/2 miljon medborgare de senaste 13298..| åren. BIX: 10/01 785 IX 13299..| -staden Goma ( BIX: 600.000 inv.)nästan utplånad av vulkanutbrott.Uppröjning och 13300..| internationell hjälp. BIX: 1/02 793 II, 785 X 13301..| -fredsöverenskommelse efter 2,5 miljoner dödsoffer på 4 år. BIX: 12/02 785 XIII 13302..| -svensk militär i KK för första gången sen 1963 för att övervaka den bräckliga freden 13303..| BIX: 5/03 794 VI 13304..| -nya inbördesstrider i Kongo Kinshasas östra del(staden Bunia)när styrkor 13305..| från Uganda "drog hem". Morden är legio. 5+ BIX: 6/03 785 XIV 13306..| -försiktig återgång till normalitet kontrollerade av 6000 FN-soldater inkl 13307..| BIX: 87 svenskar. 6/03 794 VIII 13308..| -svensk militär inblandade i eldstrid mot kongoleser. BIX: 7/03 794 IX 13309..| -steg mot fred! Litet historik. BIX: 7/03 794 IX 13310..| -fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen uppdagades då internationell hjälp 13311..| gick in i det sargade Kongo Kinshasa. BIX: 11/03 785 XV 13312..| -kriget är slut. Flyktingar återvänder till sina hem bl.a. Rwanda. BIX: 11/03 745 IX 13313..| -fria val väntar.Kommer det att fungera? Man är positiv trots inb.krigens härjningar. 13314..| BIX: 12/03 785 XVI 13315..| -attacker mot FN-administrationen i landet tvingade sveska FN-styrkan att stanna kvar i 13316..| Kongo, trots att tjänstetiden var avslutat i landet. BIX: 6/04 795 VIII 13317..| -vem anfaller vem i konflikten med Rwanda. Bakgrund. BIX: 12/04 745 IX 13318..| 13319..|Konjunkturinstitutet meddelar den 5 oktober 1989 BIX: 92. 13320..| 13321..|Konst BIX: 373,419 13322..| 13323..|Konstantin II grekisk kung misslyckad kupp mot mil.1967: BIX: 435R 13324..| -intervju i Sky News BIX: 4/93 115 VIII 13325..| -intervju i SR. BIX: 11/95 711 13326..| (om Konstantin banden BIX: 435 R,419,115 VIII+XII,100 V). 13327..| 13328..|Konstitutionsutskottet 13329..| -Ebbe Carlson-affären BIX: 68 B,68 C,82. 13330..| -löjeväckande institution.Eko-granskning av KU:s metoder. BIX: 5/95 442 13331..| 13332..|Kon-Tiki BIX: 822 13333..| 13334..|Koptisk mässa i Egypten. BIX: 4/01 70 XII,792 VII 13335..| 13336..|Koraller.Korallrevsskador i Ind.Oceanen värre än befarat. BIX: 10/98 458 IX 13337..| 13338..|Koranen BIX: 392 13339..| 13340..|KOREA NORD- och SYD- BIX: 752-serie. 13341..| (Obs! Nordkorea har även spec.band:) BIX: 752 I+II). 13342..| -div.kring slutfaserna i Koreakriget 1950-53. BIX: 1/97 28 II 13343..| -amerikanerna utförde massaker på civila koreaner under Koreakriget. 13344..| BIX: 725 VII 13345..| -i Sydkorea är det oroligheter som vanligt. BIX: 5/90 99 VII 13346..| -spänningen mellan SYD- och NORDKOREA BIX: 6/90 99 VIII-IX 13347..| -början till återförening ?! juli och sept.1990 BIX: 99 X,99 XIII. 13348..| -N-korea har kommunismens starkaste fäste i världen BIX: 12/90 380. 13349..| -åter spänning efter sovjetpres.-besök i S-korea BIX: 4/91 100 XII 13350..| -söker medlemskap i FN var för sig.Steg mot enande? BIX: 5/91 100 XV 13351..| -val i Sydkorea kommenteras. BIX: 6/91 100 XVII. 13352..| -slutlig forsoning Nord och Syd ?? BIX: 12/91 100 XXVII 13353..| -kortkommentarer BIX: 12/91 100 XXVIII 13354..| -Nordkoreas diktator fyller BIX: 80 år enligt komunistisk stil 120 IX 13355..| -stor fattigdom i Nordk.,men smyghjälp från Sydk. BIX: 4/92 120 IX 13356..| -spänningen ökar igen Syd och Nord. Halvt krigstillstånd råder 13357..| i Nordkorea. BIX: 3/93 121 VIII 13358..| -Nordkorea "väntar och ser". Kan f.ö.inte betala Sverige sin 13359..| skuld. BIX: 3/93 121 IX 13360..| -gränslinje-absurditeter. Sv.general ciceron. BIX: 4/93 413 13361..| -utlänningar måste lämna Nordkorea före BIX: 15 juni-93. 6/93 121 XX 13362..| -om Koreakriget 1950-53 från sat. + svenska nyheter 1952. BIX: 28 II 13363..| -Kina försöker ena Nord- och Sydkorea (=USA + m.m.) BIX: 11/93 121:L 13364..| -Nordkorea misstänks ha kärnvapen. Världen chockat. BIX: 12/93 121:R 13365..| -spänningen mellan Syd- och Nord- släpper inte. BIX: 2/94 122 IV 13366..| -Nordkorea vill inte ha insyn i trolig kärnvapenindustri. Då 13367..| "skruvar Sydkorea och USA upp spänningen". BIX: 3/94 122 VIII 13368..| -sv.statsminister Bildt kom.Nordkoreas hemlighållande. BIX: 5/94 122 IX 13369..| -vägrar fortf.att visa kärnindustri för int.expertis. BIX: 5/94 122 XIII 13370..| -stöttas av Kina framför allt mot FN:s (USA:s)ev.sanktioner på 13371..| gr.av hemlighetsmakeriet. BIX: 6/94 122 XIV 13372..| -går ur FN:s atomenergiorgan.Ingen insyn. BIX: 6/94 122 XIV 13373..| -kort återblick på Korea-kriget 1950-53 av CNN. BIX: 6/94 431,122 XV 13374..| -Nord och Syd träffas, bestämmer om sammanträffande. BIX: 6/94 122 XV 13375..| -Nord stoppar kärnvapenplanerna.F.am.pres.Carters förtjänst? 13376..| Men litar man på detta? BIX: 5/94 122 XV 13377..| -Nords diktator Kim Il Sung död.Alla inkl.små barn gråter öppet. 13378..| Sonen Kim Jong Il efterträder. Div.kom. BIX: 7/94 122 XVII 13379..| -en TV-reporter gråter ut sin sorg över ledaren vid sorgetåget i 13380..| huvudstaden. BIX: 7/94 431,122 XVIII 13381..| -Nordkorea har kärnvapen enligt hög avhoppare. BIX: 7/94 122 XVIII 13382..| -USA och N-K överens om kärnvapenfrågan.Diplom.förb.? BIX: 8/94 122 XIX 13383..| -kort CNN-rapport om atomindustrin och FN-insyn. BIX: 9/94 122 XXII 13384..| -Nordkorea gör upp med USA. BIX: 10/94 723 XII,122 XXVI 13385..| -Nords nye ledare Kim Jong Il anonym för folket och omvärlden 13386..| BIX: 2/95 123 IV 13387..| -i Söul,Sydkorea,rasade varuhus samman.Många döda och saknade. 13388..| BIX: 6/95 123 XIX 13389..| -Nordkorea har dålig ekonomi,ber väst om hjälp. Negativt. Allt 13390..| i landet är urgammalt,utom alla jättemonument. BIX: 12/95 123 XXIII 13391..| -Nordkorea,fattigt,väderdrabbat,svälthotat land med stor Röda Kors- 13392..| hjälp BIX: 12/95 123 XXV 13393..| -Nordkorea på väg mot mänsklig katastrof: Ingen mat,el,värme och 13394..| maskiner. Men satsning på militärer är enorm. BIX: 1/96 124 III,751 13395..| -Nordkorea - specialband BIX: 752 I+II (Div. rapporter från ett av världens 13396..| mest slutna land). 13397..| -N-K-ledarens andra hustru har flytt till väst. BIX: 2/96 752 13398..| -Sydkorea provoceras. Nord patrullerar i demit.zon. BIX: 4/96 752 I,124 VIII 13399..| -återupprepade vistelser i den demil.zonen av Nordsidan. BIX: 4/96 124 VIII 13400..| -fredssträvan efter BIX: 43 år även på pappret. 4/96 752 I 13401..| -gränsoro. Pilotavhopp och båtkränkningar. BIX: 5/96 752 I 13402..| -FN vill ge motsv. BIX: 300 milj kr.till Nord för att förhindra hungerkata- 13403..| strof. BIX: 6/96 752 I 13404..| -f.d.fiender ställer upp för Nordkorea och svälten. Sydkorea,Japan och 13405..| USA med totalt BIX: 17 milj.dollar. 6/96 752 I,124 X 13406..| -22 miljoner svälter, men väst hjälper. BIX: 7/96 752 I, 124 XII 13407..| -studentdemonstrationer i SYD för återförening med NORD. BIX: 8/96 124 XIV+ 13408..| BIX: 124 XV 13409..| -mycket hårda domar mot 2 st mutåtalade f.d.pres.i Sydkorea. BIX: 8/96 124 XV 13410..| -åter en svältrapport från Nordkorea. BIX: 9/96 752 I + 5/97 125 XI 13411..| -nordkoreansk ubåt strandade på S-K:s kust.Många dödade. BIX: 9/96 752 I 13412..| -ledande parti i S.införde lagar.Masstrejker och demonstr. BIX: 12/96 124 XXII 13413..| -N-K bad S-K om ursäkt för ubåtskränkningen. Lättar på spänningen. BIX: 12/96 13414..| BIX: 752 I 13415..| -Nordkoreansk toppolitiker hoppade av till Syd. BIX: 2/97 125 IV 13416..| Avhopparen i Syd-., och "läckte". BIX: 4/97 125 X 13417..| -Sydkoreanskt ris till svårt svältdrabbade Nord. BIX: 3/97 752 I+ 125 VIII 13418..| -rapport fr.Nord med kantrad ekonomi och hotande svält. BIX: 4/97 752 I 13419..| -svält i Nord kan utlösa nytt Koreakrig. BIX: 4/97 125 X,752 13420..| -pres.Kim Il Sungs och son Kim Jong Ils inglasade presenter. BIX: 4/97 125 X 13421..| -om risodling i Nord. BIX: 4/97 753 I 13422..| -majsmjöl från Syd- till Nord,trots allt. BIX: 6/97 753 I 13423..| -hjälp utifrån räcker inte till de svältande barnen i Nordk. BIX: 7/97 125 XVI 13424..| -skottlossning orsakad av nord-soldater i gränsområde. BIX: 7/97 125 XVII 13425..| -hungersnöden ett faktum enligt FN. BIX: 7/97 125 XVIII 13426..| -förberedande fredssamtal Nord-Syd i New York (med Kina) BIX: 8/97 753 II 13427..| -bakom det "perfekta socialistiska mönstersamhället med goda skördar", 13428..| svälter barnen.Man lurar enligt mönster sina medborgare. BIX: 8/97 125 XIX 13429..| -2 reportage från "mönstersamhället"N-K med bl.a.barnsvält och bluff- 13430..| propaganda BIX: 8/97 752 II 13431..| -USA,Japan och Sydkorea bygger kärnkraftverk i N-K. BIX: 8/97 75 13432..| -"käppar i hjulen" vid förhandlingar Nord- och Syd-. BIX: 9/97 125 XXII 13433..| -hungersnöden värre än befarat. 1 1/2-2 milj.människor döda av svält. 13434..| BIX: 10/97 125 XXIII 13435..| -trots allt har flera tusen ton utländsk livsmedelshjälp hindrat värre 13436..| svält. BIX: 10/97 752 II 13437..| -Kim Jong Il snart "den störste" i Nordkorea. BIX: 8/97 752 II,125 XXiv 13438..| -sydkoreanska bönder tillfångatagna av nord-militärer. BIX: 10/97 125 XXV 13439..| -livsmedelsleverans till Nord hade "lång resa". (Landet där världens 13440..| största armé tågar medan massorna svälter). BIX: 10/97 752 II 13441..| -den internat.livsmedelshjälpen till hungrande,når aldrig fram. BIX: 10/97 13442..| BIX: 125 XXV 13443..| -Intern.hjälporganisationen CARE får inga fria händer att hjälpa sväl- 13444..| tande människor i Nordkorea. (långt) BIX: 10/97 752 II 13445..| -även Sydkorea drabbat av den dåliga Asien-ekonomin. BIX: 11/97 753 III 13446..| -Sydkoreas kollapsade ekonomi fordrade intern.jättelån. BIX: 12/97 753 V 13447..| -Sydkorea nära ekonom.kaos.Stora utlandslån och skulder."Ställer in be- 13448..| talningarna".Men världen lånade ut pengar. BIX: 12/97 125 XXIX,753 V 13449..| -ärrad oppositionspolitiker vann val.Regeringsskifte. BIX: 12/97 753 V 13450..| -rapport fr svenskkontrollerad del av "Världens farligaste konfliktom- 13451..| råde" (mellan Syd och Nord). BIX: 12/97 753 V 13452..| -Intern.Valutafonden lånade ut ytterligare BIX: 15 miljarder till Sydkorea. 13453..| Lånet nu totalt c:a BIX: 90 miljarder. 12/97 125 XXX 13454..| -vart är Sydkorea på väg? Så här är det idag. BIX: 1/98 753 V,789 II 13455..| -Nordkorea mobiliserar.Tror Sydkorea och USA tänker anfalla. BIX: 3/98 752 II 13456..| -försiktiga närmanden Nord~Syd. Men går am.livsmedelshjälpen till armén 13457..| i st.f. till de svältande barnen? BIX: 4/98 752 II 13458..| -Sydkorea liksom Kina drabbad av enorma översvämningar. BIX: 8/98 789 XIII 13459..| -50-årsjubilerar med jättelika militärparader. Världens största armé!? (Trots 13460..| fattigdom och svält). Kina, Ryssland och Kuba de enda gratulanterna !!! 13461..| BIX: 9/98 752 II 13462..| -nordkoreansk miniubåt sänkt på syds vatten. Nordkorea hotar åter att 13463..| skicka raket över främmande luftrum för att hävda sig. BIX: 12/98 752 II 13464..| -Nordkorea april 1999. BIX: 752 II 13465..| -NK inledde förhandlingar med Japan om bättre samarbete. BIX: 4/00 752 II, 13466..| BIX: 731 III 13467..| -historiskt möte planerat i mitten av 2000 mellan Nord- och Sydkorea.Men 13468..| sydkoreansk militär misstror Nord. BIX: 752 II,791 I. (791 IX). 13469..| -det historiska mötet Nord/Syd inlett. BIX: 6/00 791 X 13470..| -vad hände och vad händer i Korea? Intervju med exkoreanska. BIX: 6/00 458 XVII 13471..| -man menade att Nordkoreas ofantligt dåliga ekonomi + att presidenten fått 13472..| en "fingervisning" av Kina, gjort mötet mellan de båda koreanska 13473..| länderna nödvändigt. BIX: 6/00 791 X 13474..| -sydkoreanska företag försöker nu slå sig in i Nordkorea. BIX: 6/00 752 II 13475..| -Nordkorea i historiska överläggningar med asiatiska länder. BIX: 7/00 752 II 13476..| -relationerna mellan Nord- och Sydkorea allt bättre. BIX: 7/00 752 II 13477..| -civilt besök över gränser Nord och Syd, BIX: 8/00 752 II,791 XII 13478..| -Sydkoreas president Kim Dae Jung fick Nobelpriset för år 2000. 13479..| -amerikanskt utr.min.-besök i Nordkorea. N.K. lika "stängt" som vanligt. 13480..| BIX: 10/00 791 XIV 13481..| -Nordkorea - "mästare i manipulation". BIX: 10/00 752 II,791 XIV 13482..| -EU-besök i Nord- och Sydkorea under ledn.av sv.statsminister Persson ogillades 13483..| av sydkoreanske utr.min. och USA. BIX: 3/01 792 VII 13484..| Men Persson reste.N-Koreas missilförsvar oroar USA och EU. BIX: 4/01 792 VII 13485..| -Nordkorea idag a propos EU-besöket. Röda Korsets ordf.Peter Örn vittnar 13486..| om nöd och svält i landet.Det berättas om mygel. BIX: 5/01 785 VIII 13487..| -"hårt guidade" journalister i Nordkorea. BIX: 5/01 752 II 13488..| -omvärlden ger bistånd till det mycket fattiga folket i Nordkorea, men 13489..| pengarna går till stora vapenköp i Ryssland. Falskare kan det inte bli! BIX: 5/01 752 II 13490..| -nya samtal USA-Nordkorea. BIX: 6/01 752 II 13491..| -Sydkorea och Japan på allvarlig kollisionskurs med anl.av att Japan vid- 13492..| går i sina historieböcker den allvarliga kränkning de kvinnliga syd- 13493..| koreanska fångarna utsattes för under II världskriget. BIX: 7/01 752 II 13494..| -värsta regnvädret på BIX: 90 år i Sydkorea. Många döda.7/01 792 XII 13495..| -Nordkoreanske ledaren Kim Jong Il besökte ryske pres.Putin. BIX: 8/01 792 XIII 13496..| -"Solskenspolitiken (Syd-o Nord)tog uppehåll". Fotbolls-VM år 2002 arran- 13497..| geras av Sydkorea och Japan. BIX: 9/01 752 III 13498..| -det intern.biståndet kan komma att bli mindre nu när Afghanistan får mäng- 13499..| der av livsmedel. (Trots katastrofal hälsovård,hunger och undernäring. 13500..| BIX: 11/01 785 X,792 XIX 13501..| -snart VM-fotboll och restaurangerna serverar som vanligt hund.Internat. 13502..| protester. BIX: 2/02 793 III 13503..| -am.pres.Bush besökte Sydkorea. BIX: 2/02 725 XXII-XXIII 13504..| -Nordkorea vill inte alls ha någon dialog med USA. BIX: 2/02 793 IV 13505..| -svensk reporter i det mycket fattiga Nordkorea idag. BIX: 16 maj 2002 752 III 13506..| -matvanorna i Fotbolls-VM-staden Soel i Sydkorea,chockade världen:På 6000 13507..| restauranger serverades hund el.katt (levande skollade). BIX: 6/02 793 IX 13508..| -krigsfartyg fr båda sidor besköt varandra.Åter spänt,trots BIX: 50 års avgrän- 13509..| sande. Men efter 3 veckor bad Nordkorea om ursäkt!!! BIX: 7/02 752 III 13510..| -politisk korruption inom förvaltningen i Syd-. BIX: 7/02 752 III 13511..| -de koreanska staterna åter "närmare" varandra. BIX: 8/02 752 III,793 XIII 13512..| -värsta översvämningarna på BIX: 40 år i Sydkorea. 9/02 793 XIII 13513..| -politisk öppning mellan Nordkorea och Japan.Förlät varandra för oförrätter. 13514..| BIX: 9/02 731 III,752 III. 13515..| -Nordkorea utvecklar kärnvapen trots försäkran. Retar USA och 13516..| världen. BIX: 10/02 752 III, 793 XIV 13517..| -nordkoreanska agenter kidnappade japaner på 1970-talet. + underliga detaljer om 13518..| mediacensur i Nordkorea idag. BIX: 10/02 752 III 13519..| -amerik.bränsleleveranser till Nordkorea stoppade pga att NK utvecklar 13520..| kärnvapen bakom ryggen på övriga länder. BIX: 11/02 752 III 13521..| -ett diplomatiskt problem "luftas" mellan Nordkorea och Japan. BIX: 11/02 752 III 13522..| -antiamerikanska stämningar i Sydkorea.Rapport från Söul. BIX: 12/02 752 III 13523..| -spänning mellan Nordkorea och USA efter att Nord meddelat att de utvecklat 13524..| kärnvapen,trots ett gemensamt avtal.Dagsrspport fr Nord. BIX: 12/02 752 III 13525..| + rapport igen efter BIX: 10 dar. 12/02 793 XVII 13526..| -utvisade FN:s IAEA-inspektörer och monterade ned övervakningskamerorna. 13527..| Nordkorea. BIX: 12/02 793 XVII 13528..| -julrapport från den välbevakade gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Svenska officerare har 13529..| varit i Panmunjom sen 1953. BIX: 12/02 752 III,793 XVI 13530..| -från valkampanj i Sydkorea. Nye ledaren heter Roh Moo-Hyun. BIX: 12/02 752 III 13531..| -konflikten USA och Nordkorea tonas ned av am.pres.Bush. BIX: 12/02 793 XVII 13532..| -int.atomenergiorganet IAEA:s BIX: 35 medlemsstater diskuterar Nordkoress 13533..| "kärnkraft-utspel". BIX: 1/03 794 I 13534..| -Nordkorea retar USA,som är mycket mild i tonen tillbaka. BIX: 1/03 752 III, 794 I 13535..| -vart 4:de barn under 5 år lider av undernäring. Svältkatastrof hotar om 13536..| inte hjälpsändningar kan ordnas. BIX: 1/03 752 III 13537..| -am.spionsatellit visade att NK "sysslar" med kärnvapen i ngn fas. Men 13538..| reaktorn framställer bara EL enl Nordkorea. BIX: 2/03 752 III 13539..| -intern.livsmedelshjälpen har hjälpt upp nöden för barn,men 4 av BIX: 10 barn 13540..| är undernärda fortfarande i Nordkorea. BIX: 3/03 752 III 13541..| -NK tänker inte nedrusta och vill inte ha internatioell kontroll av sin 13542..| kärnkraft. BIX: 3/03 752 III 13543..| -förhandlingar Nordkorea-USA strandade. NK har erkännt att de har kärnva- 13544..| pen. BIX: 4/03 752 III 13545..| -Nordkorea slutar med sitt atomvapenprogram om de får amer.eftergifter i 13546..| form av livsmedel m.m. BIX: 4/03 752 III 13547..| -Nordkorea vill ha kärnvapen mot am.pekfinger. BIX: 6/03 794 VIII 13548..| -50 år sen Koreakriget slutade utan fredsavtal, men spänningen fortsätter. 13549..| BIX: 7/03 752 III 13550..| -sydkoreansk bilchef begick självmord efter att ha delat ut mutor till 13551..| höga herrar i Nord. BIX: 8/03 752 III 13552..| -Nordkorea tillåter helt plötsligt internat.expertis att besöka landets kärnkraftverk. 13553..| BIX: 1/04 752 III 13554..| -Nordkorea fortsätter med sitt kärnvapenprogram trots att landet svälter och är stort 13555..| beroende av livsmedelshjälp från utlandet. FN vädjar. BIX: 2/04 752 III 13556..| -Nordkoreas kärnvapenprogram kollas av de stora staterna. Negativa överläggningar. 13557..| Politiska fångar i stora fängelseläger rapporteras. BIX: 2/04 752 III 13558..| -tumult i parlamentet i Sydkorea - presidenten lade sig i val till parlamentet och förlorade 13559..| sen sin makt. Avständ och riksrätt. BIX: 3/04 752 III 13560..| -mycket svår tågolycka nära Nordkoreas kinesiska gräns.Fullständiga uppgifter saknas men 13561..| man trodde att drygt 3000 dödats och skadats. Nordkorea bad Röda Korset om 13562..| katastrofhjälp. Flera dagars rapportering. BIX: 4/04 752 III,(795 VI), 13563..| -Nord- och Sydkorea lättade litet på tonen sinsemellan. BIX: 6/04 795 VIII 13564..| -sydkoreansk ingenjör halshuggen av irakiska motståndsmän pga att Sydkorea har trupper 13565..| i Irak. Världen upprördes. BIX: 6/04 70 XX 13566..| -flera hundra flyktingar från Nordkorea kom till Sydkorea med flyg - och fler 13567..| lär komma. BIX: 7/04 785 XVIII 13568..| 13569..|Korrespondenter Sveriges Radio: (OBS! Se även under resp.namn i Röster!) 13570..| -Olle Torngraven,Staffan Heimerson,Anders Thunborg,Hans Granquist BIX: 389 13571..| -Alf Martin,Bo Järborg,Göran Büttner,Björn Allander och ArneThorén BIX: 103 13572..| -Sven Wallmark,Arne Thorén,Björn Allander BIX: 336 II 13573..| -korrespondenterna ser tillbaka på 1991 BIX: 100 Spec. 13574..| -Arne Thorén BIX: 108 III (m.m.se T). 13575..| -Staffan Heimerson, mer material se denne 13576..| -Vlaislav Savic BIX: 409 13577..| -Bertil Romilson BIX: 745 13578..| -Sveriges TVs korrespondent i världen: Sven Strömberg,Folke Rydén,Marika 13579..| Grieshel,Peter Lövgren,Bengt Norborg,Eva Hamilton,Ingrid Törn- 13580..| qvist,Morgan Olofson,Hasse Svens,Claes Elfstrand. BIX: 8/96 90 XIV 13581..| -Staffan Sonning,Anders Eriksson,Staffan Heimerson inför 1997 BIX: 453 13582..| -Bert Sundström,Folke Rydén,Marika Griehsel,Peder Carlquist,Morgan 13583..| Olofsson,Peter Löfgren i TV.Spekulationer om världen. Diskussion 13584..| ledd av TV:s Claes Elfsberg. BIX: 8/97 90 XV 13585..| -sv."korrar" rapporterar från jordens länder på julafton år 2001. BIX: 12/01 13586..| BIX: 458 Spec.vit. 13587..| -Cecilia Udén. Vardagsreportage i USA. BIX: 4/02 458 XXVI 13588..| 13589..|KORSIKA. Mil.nationalister vill skilja K.från Frankrike. BIX: 7/96 450 13590..| -oro på ön. BIX: 2/97 125 IV 13591..| -Frankrikes högste befattn.havare på ön mördad. BIX: 2/98 789 IV 13592..| -klartecken för självstyre. BIX: 7/00 791 XI 13593..| 13594..|Kosmonauter och rymdmän BIX: 431R,437R,336 I-II, 13595..| 13596..|KOSOVO el.Kosova,(före 1990 självst.inom Serbien)vill helt komma 13597..| ifrån serbiskt inflytande idag. BIX: 1/92 723 III 13598..| -Kosovo-albaner i historiskt val. BIX: 5/92 120 XIII 13599..| -maj.av flykt.fr.f.d.Jugosl.till Sv.är Kosovo-alb. BIX: 7/92 120 XVII 13600..| -snatteri,stölder och slagsmål bland flyktingar. BIX: 8/92 723 V 13601..| -efterlyst rånmördare ledare för Kosovos frigörelse från Jugo- 13602..| slavien och Albanien, kan utlösa storkrig på Balkan. BIX: 12/92 13603..| BIX: 120 XXXII,723 VI 13604..| -stor osämja greker och albaner BIX: 7/93 121 XXIII 13605..| -albanska befolkningen förtrycks av serberna. BIX: 10/93 723 X,121:H 13606..| -om serbiskt förtryck av Kosovo-albaner BIX: 11/93 121:M 13607..| -bojkottar serbiskt val.Trakasseras av serbiska myndigheter;inga 13608..| arbeten eller skola. BIX: 12/93 121:P 13609..| -kosovoalbaner misshandlas av serber då de återkommer efter vägrade 13610..| uppehållstillstånd i utland. BIX: 5/94 122 XIII 13611..| -vittnesbörd om oroligt Kosovo idag BIX: 7/94 122 XVIII 13612..| -från kroater flyende bosniens-serber flyttas vidare av serber till 13613..| K. (serbisk baktanke;de kör nog iväg albanerna). BIX: 8/95 723 XVIII 13614..| -ev.ny krigshärd i K.kan orsakas av oron i Bosnien.Framtid. BIX: 11/95 13615..| BIX: 123 XXI 13616..| -klyftan mellan serber och albaner större. BIX: 12/95 123 XXV 13617..| -spänningen albaner-serber. BIX: 5/96 751 II 13618..| -kosovo-albaner "semestrar".Sv.staten betalar 2. BIX: 500:-/man.7/96 124 XII 13619..| -arresteringsvåg i A. BIX: 1/97 751 IV 13620..| -kosovo-albaner skickas hem fr.Sverige enligt avtal. BIX: 6/97 723 XXIII,125 XIV 13621..| -kosovo-albaner demonstrerade för universitetsundervisning i albanska, 13622..| slogs brutalt ned. BIX: 10/97 723 XXIV 13623..| -intern.hjälporganisationer varnas för arbete i Kosovo,men svenska Röda 13624..| Korset arbetar ändå. BIX: 12/97 125 XXIX 13625..| -prov.i uppror,våldet ökar.Anti serbiska demonstrationer. BIX: 12/97 723 XXV 13626..| -mycket spänt Serbien-Albanien ang.Kosovo. BIX: 3/98 789 V 13627..| -serberna bråkar med albanerna i Kosovo,som saknar det internationella 13628..| engagementet. BIX: 3/98 458 VI,789 V,723 XXV 13629..| -striderna hårdnar mellan serber och albaner i Kosovo,som säger sig kämpa 13630..| för ett fritt Kosovo. Arbete och mål. Flera rapporter BIX: 3/98 723 XXV, 13631..| BIX: 789 V 13632..| -albaner mot serb.inrikesstyrkor."Världens samvete",USA,reagerade.Demon- 13633..| strationer även i Malmö. BIX: 3/98 789 VI 13634..| -inget enande i FN:s Säkerhetsråd om sanktioner mot Serbien.Det bråkades 13635..| även i ryska Duman om Kosovo? BIX: 3/98 753 VI 13636..| -10.000 demonstrerade i Pristina mot serbernas terror. BIX: 3/98 723 XXV 13637..| -oenighet om framtiden. Militanta albaner vill ha full självständighet 13638..| från Serbien. BIX: 4/98 789 VIII 13639..| -intern.påtryckningar för att få slut på spänningen/mördandet i Kosovo- 13640..| regionen. Men Serbien protesterar. BIX: 4/98 723 XXV 13641..| -dödsskjutningar i Pristina. BIX: 5/98 789 X 13642..| -massflykt till Albanien pga konflikten med Serbien. BIX: 6/98 789 X 13643..| -jugoslaviska tillgångar i Jugoslavien (Serbien) frysta i utlandet med 13644..| anl.av behandlingen av Kosovo. BIX: 6/98 723 XXV 13645..| -Ryssland godk. inte Natoingripande för att näpsa Serbien. BIX: 6/98 789 XI 13646..| -Nato hotar Serbien med flyg- och artilleriinsatser om Kosovo inte 13647..| lämnas ifred. BIX: 6/98 723 XXV,789 XI+XII,744 IV 13648..| -situationen värre Kosovo-Jugoslavien. BIX: 7/98 723 XXV 13649..| -FN befarar oro i hela Balkan. Makedonien liksom Kosovo har stor albansk 13650..| befolkning. FN vill nu ha större övervakning "av ngt slag". BIX: 7/98 13651..| BIX: 789 XIII,723 XXV 13652..| -troligtvis BIX: 180.000 civila på flykt undan serberna.Reportage och kommenta- 13653..| rer. BIX: 8/98 789 XIII,723 XXV-XXVI 13654..| -Serbien (Jugoslavien) slutar strida mot kosovoalbanska gerillan. (En 13655..| eftergift åt FN?). BIX: 723 XXVI,789 XVI 13656..| -upprepade rapporter om serbisk massaker på civila kosovoalbaner. Svag 13657..| FN-reagens som vanligt. Den ryska rollen. BIX: 10/98 789 XVI,723 XXVI 13658..| -Rysslands roll i Kosovo-krisen.*) Jugoslaviens/Serbiens partner Monte- 13659..| negro vill att Serbien samtalar i st.f.strider med kosovoalbanerna. 13660..| BIX: 10/98 789 XVI,723 XXVI 13661..| -olika aspekter inför ett Natoflyganfall mot Serbien. BIX: 10/98 723 XXVI 13662..| -Kosovo-bor gläds över Nato-hot mot Serbien. BIX: 10/98 789 XVII 13663..| -reportage från sargat Kosovo,där serber mördar och bränner. BIX: 10/98 723 XXVI 13664..| -avtal med Serbien om K.,men det "knakar".Hist.bakgrund. BIX: 10/98 723 XXVI 13665..| BIX: 789 XVIII 13666..| -vapenvila serbiska säkerhetsstyrkor - albanska gerillagrupper i Kosovo 13667..| bröts. Åter civilt mördande. Nato hotar bomba och Ryssland kritise- 13668..| rar Nato som vanligt. BIX: 12/98 723 XXVII,789 XXII 13669..| -Kosovo-albanerna "morskar upp sig". Vill ej ha hjälp utifrån. Siktar 13670..| på en egen stat i framtiden. BIX: 1/99 723 XXVII 13671..| -intimt samarbete Albanien - Kosovo-gerillan färsämrar förhål.till Jugo- 13672..| slavien. BIX: 1/99 63 II,723 XXVII 13673..| -massaker i K. av serbisk milis. Minst BIX: 50 pers.(till 90% civila) mördades 13674..| utanför huvudstaden Pristina. Omvärldden och Nato reagerar 13675..| kraftigt. Flera kommentarer. BIX: 1/99 790 II, 723 XXVII 13676..| -åter attacker mot byn.Serber förhindrade intern.inspektion. Utr.minist- 13677..| rar i Sverige och England kommenterar. BIX: 1/99 723 XXVII,790 II 13678..| -därför är K.så viktigt för Jugoslavien/serberna. BIX: 1/99 723 XXVII,790 II 13679..| -flera dagsrapporter från ett oroligt och sargat Kosovo. Gerillan och ser- 13680..| berna stärker sina ställningar. BIX: 1/99 723 XXVII 13681..| -fransa och engelska trupper till Kosovo för att försöka skilja serber och 13682..| kosovoalbansk gerilla åt. BIX: 1/99 723 XXVII 13683..| -Nato berett bomba parterna i Kosovo-konflikten om de ej enas. 1-2/99 13684..| BIX: 723 XXVII,790 II 13685..| -fredssamtal mellan parterna i Kosovokonflikten. BIX: 2/99 790 II,723 XXVII 13686..| -striderna fortsatte i gränstrakterna,bl.a. till Makedonien. Serberna 13687..| ska slåss till siste man om Nato ingriper i tvisten om Kosovo. 13688..| BIX: 3/99 723 XXVII 13689..| -kosovoalbansk gerilla godkände avtal om eldupphör med förbehåll. Men 13690..| striderna mot serberna bara ökar. BIX: 3/99 723 XXVII 13691..| -hjälparbet.o.observat.lämnar K. Risk för Nato-bomber. BIX: 3/99 723 XXVII 13692..| -från hot och förberedelser till krig. Natoattacker över Kosovo och hela 13693..| Jugoslavien.Många olika rapporter. BIX: 3/99 723 XXVII-III,790 IV,725 VI 13694..| -Natos krig mot Jugoslavien.Serbernas etniska rensning.Enorma flykting- 13695..| strömmar över gränserna till Kosovos fattiga grannländer,som får 13696..| internationell hjälp med livsmedel och medicin. 3+ BIX: 4/99 723 XXVIII, 13697..| BIX: 790 IV,725 VII 13698..| -amerikansk hjälp och am.stridsenheter till Albaniens gräns mot Kosovo. 13699..| BIX: 4/99 725 VII 13700..| -Kosovoflyktingar som kommit till Makedonien förs nu vidare till hemlig 13701..| ort mot deras vilja. Turkiet har blivit en "avskälpningsplats". 13702..| Men nu tar hela Europa emot flyktingarna. BIX: 4/99 723 XXVIII,950 I, 13703..| BIX: 790 IV, (725 VI) 13704..| -diverse rapporter 4+ BIX: 5/99 950 I 13705..| -serbisk massaker,våldtäkter,etnisk rensning,folkmord. Diverse rapporter 13706..| ur TV:s Aktuellt den BIX: 30 april 1999. F.Osse-repr.Bo Pellnäs inter- 13707..| vjuas om Jugoslaviens diktator Milosevic. BIX: 950 I 13708..| -svensken Carl Bildt utsedd att tillsammans med slovakiske utr.min. försöka 13709..| få slut på Kosovokriget. BIX: 5/99 790 V, 950 I 13710..| -fredsavtal i Kosovo, Ryska och Nato-trupper gick in i K. nu flydde 13711..| serberna. BIX: 6/99 950 I 13712..| -lång tid att bygga upp det krigssargade Kosovo, BIX: 7/99 950 I 13713..| -UCK-gerillan får inte bilda armé i K. BIX: 9/99 790 VI 13714..| -muslimska kosovoalbaner attackerar förut serbvänliga? katolska kosovo- 13715..| albaner. BIX: 11/99 950 II 13716..| -internationell upptäckt av många massgravar i K. BIX: 11/99 790 XI 13717..| -en vardagsbild fr. K. Det handlar om barn. BIX: 11/99 790 IX 13718..| -mediernas bevakning av Kosovokriget. BIX: 11/99 950 I+II 13719..| -am.pres.Clinton försökte ena serber och albaner i Kosovo. BIX: 11/99 790 X, 13720..| BIX: 950 II 13721..| -mord,kidnappning och övergrepp fortsätter. Ett slags facit. BIX: 12/99 950 II, 13722..| BIX: 790 X 13723..| -om etnisk rensning och åtskilliga massgravar i Kosovo. BIX: 12/99 790 XI 13724..| -Kfor-styrkor (FN) anfölls med stenar vid avväpning av serber i Mitrovica, 13725..| den delade staden. BIX: 30.000 Kosovoalbaner på marsch.2/00 950 II,791 IV 13726..| -svenskt skyttekompani vaktar den viktiga bron i Mitrovica mellan albaner 13727..| och serber. BIX: 3/00 950 II,458 XV 13728..| -Kfor-beslag av vapen,amunition och uniformer som tillhör kosovoalbaner. BIX: 3/00 13729..| BIX: 950 II 13730..| -nu uppdagas från Kosovokriget 1999 många övergrepp av serber mot kvinnor. 13731..| BIX: 3/00 950 II 13732..| -ett år efter BIX: 78 dagars Kosovokrig.Vad uppnådde Nato? Till Sverige flydda 13733..| kosovoalbaner (drygt 5000) vågar inte åka hem! BIX: 3/00 950 II 13734..| -kosovoalbanerna klarade vintern efter kriget utan svält. BIX: 3/00 950 II 13735..| -kriminalitet och maffia styrd av kosovoalbansk gerilla UPK idag 1 år efter "freden". 13736..| -internat.kritik för hur Nato skötte Kosovokriget 1999. BIX: 6/00 950 III,791 IX 13737..| -serber i Kosovo fick viss skydd mot kosovoalbaner genom FN-uppgörelse. BIX: 6/00 950 III 13738..| -Nato ljög om förlustsiffror för kosovoalbaner. BIX: 8/00 791 XII 13739..| -efter revolutionen i Serbien, vill fortfarande K. bli fritt. De misstror 13740..| den nye jugoslaviske presidenten Kostunica. BIX: 10/00 950 V 13741..| -FN siktar på ett självständigt Kosovo. Jugoslaviens nye pres. Kostunica 13742..| erkänner att serberna(jugoslaviska armén)begick folkmord förut i K. BIX: 10/00 950 V 13743..| -rysk militär tänkte lägga under sig delar av Kosovo under Natos räder 13744..| år 1999 för att sen överlämna dessa till Milosevic. *) BIX: 10/00 744 VIII 13745..| -FN-styrkor måste förstärkas efter upprepade kosovoalbanska angrepp. BIX: 2/01 750 V 13746..| -serbisk buss med civila bombattackerades trots svenskt Kfor-skydd.Kraval- 13747..| ler bland serber mot kosovoalbanskt våld. BIX: 2/01 950 V + VI 13748..| -allt oroligare vid gränsen mellan Serbien och Kosovo. BIX: 2/01 950 VI 13749..| -gränsen mellan Makedonien och Kosovo är också "laddad". Natostyrkan Kfor 13750..| har ett mycket besvärligt övervakningsarbete. BIX: 3/01 950 VI 13751..| -FN-chefens sändebud på Balkan,Carl Bildt,penetrerar gränsläget mellan 13752..| Makedonien och Kosovo. BIX: 3/01 792 IV 13753..| -Nato tillät serbiska lättstyrkor patrullera den oroliga buffertzonen mel- 13754..| lan Makedonien och Kosovo. Oroligheterna måste sluta! BIX: 3/01 792 V 13755..| -den kosovoalbanska gerillan(ITK)deklarerade sitt program och sina villkor. BIX: 3/01 950 VI 13756..| -flera gränsrapporter Makedonien - Kosovoalbansk gerilla. BIX: 3/01 792 V 13757..| -gerillan omringade Makedoniens andra stad Tesovo.Meningslösa strider. BIX: 3/01 950 VI,792 V. 13758..| -den kosovoalbanska gerillan får inget stöd utifrån för sin kamp. BIX: 3/01 950 VI 13759..| -110 kosovoalbaner som skulle utvisas från Sverige, gömde sig. BIX: 4/01 792 VII 13760..| -183 jugoslaviska militärer åtalas för misstanke om krigsförbrytelser i 13761..| Kosovo under 1998-99. BIX: 4/01 950 VI 13762..| -Kosovo bör delas i en serbisk och en albansk sektor,anser serb.bitr.premiärminister BIX: 5/01 950 VII 13763..| -första parlamentvalet efter kriget siktar bl.a.på självständighet,men det 13764..| vill varken Serbien eller FN.Endast BIX: 65% röstade.11/01 950 VII,792 5/02 950 VIII 13765..| -om Serbiens förre president Milosevics försök att kuva kosovoalbanerna 13766..| och lura bort Nato och USA under 1990-talet. BIX: 1/03 950 Spec. 13767..| -kosovoalbaner och serber vid samma mötesbord? Stora meningsskiljaktiheter. BIX: 10/03 950 IX 13768..| -strider åter mellan serber och albaner i Kosovo. BIX: 16 svenska Kfor(Nato)-soldater skadade. 13769..| 5 år har gått sen sista striderna. BIX: 3/04 795 V,950 IX 13770..| -England,Frankrike och Tyskland skickade soldater till svensk hjälp i Kosovo. BIX: 3/04 950 IX 13771..| -läget tillfälligt lugn i Kosovo. BIX: 3/04 795 V, 950 IX 13772..| -svenska beskyddande Kfor-bataljonen i Kosovo ska halveras. "Lägg ned hela projektet, 13773..| då gör vi ingen nytta alls" anser svenska militären. BIX: 5/04 950 IX 13774..| -parlamentsval i Kosovo. Svårrigheter på vägen mot självständighet (från Serbien och FN). 13775..| BIX: 10/04 950 IX 13776..| 13777..|"Kotia" - vad är det? BIX: 393 13778..| 13779..|KRAJINA, område i kläm... Se Kroatien el.Serbien 13780..| 13781..|"Kreutz-Jacobs-sjukdom" - den mänskliga varianten av "Galna Ko-sjukan". Se denna. 13782..| 13783..|Kravaller och demonstrationer efter 2000. BIX: 792 X+XI Spec.,792 IX, 13784..| 13785..|"Kronan" fartygsvrak från 1676.Historiska Utflykter. BIX: 343 N. 13786..| 13787..|Krig BIX: 10,11,26,28,29,29B,33,47,356,428R,429R,433R,100-serien, 13788..| -om första världskriget 1914. BIX: 940 13789..| -meddelandet om andra världskrigets utbrott 1939. BIX: 403,706 IX, m.m. 13790..| -USA förklarar Japan krig efter bombning av bas i Pearl Harbor 1941. 13791..| BIX: 10,26 m.m. även rullband. 13792..| -om andra världskriget - se under Världskrig. 13793..| -Koreakriget 1950-53 BIX: 28 II 13794..| -6-dagars-kriget i Mellanöstern 1967 BIX: 28 III 13795..| -elektronisk krigsföring BIX: 383 13796..| -revolutionär krigisk historia i Mellanösternkriget 1991 BIX: 383. 13797..| -inbördeskrigets Jugoslavien.Hör BIX: 723-serien + 780-serien,950+790-serier. 13798..| -36 stora och små krig pågick under 1990-talet. Kritik, kommentarer BIX: 11/99 458 XII 13799..| -"Mellanösternkriget" el."Kuwaitkriget" el. Desertstorm" mot Irak 1990-91: 13800..| BIX: 90 XI-XIII m.m. 13801..| -"Iraqi Freedom" mot Irak 2003: BIX: 730 II,730 II Spec.,70 XIV Spec.:2,794 V. 13802..| -behandling av krigsfångar och krigets lagar kartlägges. BIX: 459 II 13803..| -Irakkriget och Irakockupation 2003-2004. BIX: 730- , 70-serierna,m.m. 13804..| 13805..|Krigsförbrytare 13806..| -utsedda - bosniska serber. BIX: 2/94 122 IV 13807..| -bosn.serbiske ledaren och hans general söks. BIX: 1/96 723 XX,124 III 13808..| -dom vid Krigsförbrytartribunalen i Haag BIX: 5/97 125 XI,723 XXIII 13809..| -åter en k-förbrytare fr.Bosnien. BIX: 6/97 723 XXIII 13810..| -hemliga dokument försvunna BIX: 12/97 125 XXIX 13811..| -f.bosniske presidenten Karadzics hem omringat av FN-styrka. Han söks 13812..| för krigsförbryteri. BIX: 4/98 723 XXV 13813..| -Karadzic intervjuas av CBS " BIX: 60 minutes" om sin roll som ledare för ser- 13814..| biska styrkor som utförde massaker i början av 1990-talet på bosnien- 13815..| muslimer. Söks av Krigsförbrytartribunalen i Haag. BIX: 9/01 950 VII, 739 XXVIII 13816..| -Haag: bosnienserbisk lägervakt dömd till BIX: 40 års fängelse. 12/99 790 XI 13817..| -bosnien-serbiska krigsförbrytare inför Haagtribunalen. BIX: 1/00 950 II 13818..| -Tribunalen utdömde BIX: 45 årigt straff till bosnien-kroatisk general. Mas- 13819..| saker u.fl.år på bl.a.kvinnor och barn orsak. BIX: 3/00 950 II,791 IV 13820..| -bosnien-serbisk (jugoslavisk)ex.pres.inför krigsförbrytartribunalen i Haag nekar till alla 13821..| anklagelser. BIX: 1/01 950 V,8/01 458 XXII 13822..| -tribunalens hittills strängaste straff till bosnien/serbisk borgmästare 13823..| för brott mot mänskligheten 1992-95. BIX: 7/03 950 IV 13824..| 13825..|KRIM pol.val gör Ukraina och Ryssland till ovänner? BIX: 1/94 708 XV 13826..| -närmare en kris. Vill tillhöra Ryssland men får ej för Ukraina. BIX: 5/94 708 XVI,122 XII 13827..| -sv.korrespondent på besök i Sevastopol.Vem ska ha fartygen? BIX: 6/94 708 XVI 13828..| -om självständighetssträvanden igen. BIX: 6/94 122 XIV 13829..| -Krimtartarer occuperar hus i Jalta. BIX: 6/94 708 XVI 13830..| -pres.tar över parlamentet.Ryssland eller som nu Ukraina? BIX: 9/94 122 XXII 13831..| 13832..|Kristallnatten BIX: 91 I, 13833..| 13834..|Kristi Födelsekyrka i Betlehem och stridigheterna med israelerna. BIX: 4/02 13835..| BIX: 727 XVIII 13836..| 13837..|"Kristinas Jaktslott" i Göteborg. Historia. BIX: 368 XVIII 13838..| 13839..|"Kristina från Duvemåla". Se under Musicaler. 13840..| 13841..|KROATIEN självständig republik efter 1992. (f.d.delrep.i Jugoslavien). 13842..| -serber försöker radera ut kroatisk kultur. BIX: 1/92 120 II 13843..| -kroater i övergrepp på serber BIX: 2/92 723 III 13844..| -åter serbiskt bombande av Dubrovnik BIX: 5/92 120 XIV 13845..| -utropar ny liten stat i Bosnien. BIX: 7/92 120 XVI 13846..| -kroatiska styrkor beskjuter Sarajevo!!!? BIX: 7/92 723 IV 13847..| -Dem.Unionen segrare i pol.val med serb-protester. BIX: 8/92 120 XVIII 13848..| -om den delade staden Pakrac.FN:s möteszon. BIX: 10/82 723 V 13849..| -massgraven i Vocuvar,ett brott mot de mänskl.rättigheterna. BIX: 10/92 + 12/92 723 V 13850..| -lite "solsken" i bedrövelsen. BIX: 2/93 410 13851..| -kroatiska armén struntar i FN-beslut. BIX: 2/93 723 VI 13852..| -från kabaréscener i Zagreb BIX: 4/93 723 VIII 13853..| -kroater och muslimer strider i staden Mostar. BIX: 5/93 723 IX 13854..| -1/3 av kroatisk jord occuperad av serber. Totalförstörda byggnader i Osijek 13855..| och Pakrac bl.a. BIX: 6/93 723 IX 13856..| -kroater och serber på samma sida mot muslimer . BIX: 6/93 723 IX,121XXIII 13857..| -kroatiskt artilleri förstörde bro från 1566 över floden Neretva i Mostar. BIX: 11/93 423 13858..| (Bron återuppbyggdes och invigdes sommaren 2004. Kostnad motsv. BIX: 126 miljoner SEK). 13859..| -sanktioner mot Kroatien övervägs. BIX: 2/94 724 XI 13860..| -är den nya federationen med muslimerna i Bosnien verklighetstrogen? Vad 13861..| gör serberna? BIX: 3/94 723 XI,122 VI 13862..| -nya mynt och sedlar orsakar delvis förbittring. BIX: 5/94 723 XII 13863..| -staden Bihac nytt slagfält serber+muslimer.FN-flyg diskuteras. BIX: 11/94 723 XIV 13864..| -K.hjälper åter "bosniska regeringssidan". BIX: 12/94 723 XIV,122:31 13865..| -K.nu starkt för nya strider mot serber."FN ut ur K.". BIX: 2/95 723 XV 13866..| -kroatisk offensiv mot serbbefolkade Krajina. K.mobiliserar,FN:s 13867..| övervakningsmandat oroar. BIX: 3/95 723 XV 13868..| -(kroater försöker hålla fred med muslimer i Mostar mot serber i 13869..| Republika Srpska i staten Bosnien-Hercegovina enligt Dayton-avtalet från 1995). 13870..| -FN:s övervakningsavtal med K.går ut. Sv.korrespondent rapporterar fr.bägge Zagreb 13871..| och Belgrad. BIX: 4/95 723 XV 13872..| -FN:s fordon måste registreras UNKOR nu. BIX: 4/95 123 IX 13873..| -serber kommer ihåg kroaternas Ustasja-rörelse's framfart under 13874..| II Världskriget. Dödsskjutningar och "arbetsläger". BIX: 5/95 26 IV 13875..| -huvudstaden Zagreb missilattackerad från den serbkontrollerade 13876..| Krajina-provinsen. BIX: 5/95 723 XV,123 X 13877..| -kroater återvänder till sina hemtrakter. Kämpar nu åter tillsammans med muslimer 13878..| mot serber. BIX: 6/95 723 XVI 13879..| -mycket stora kroatiska framgångar i Krajina-området mot bosnienserberna. 13880..| Nära BIX: 200.000 serber på flykt. 8/95 723 XVII+XVIII 13881..| -serber,som i 4 år occuperat Krajina, flyr till serbiskt område, 13882..| men flyttas vidare till Kosovo.(serbisk baktanke) BIX: 8/95 723 XVIII 13883..| -kroatiska delen av Jugoslavien återgår till vardag. BIX: 8/95 723 XVIII 13884..| -kroat.grymheter mot serber fördöms av kat.kyrkan. BIX: 9/95 123 XVIII 13885..| -parlamentsval med en given segrare. BIX: 10/95 723 XIX,123 XXI 13886..| -K.anklagas åter för etnisk rensning på serber i Krajina. BIX: 8/96 723 XXII 13887..| -EU lyckades ena kroater och muslimer i Mostar. BIX: 8/96 723 XXII 13888..| -ny massgrav med av serber mördade kroater vid Vocovar. BIX: 8/96 723 XXII, 124 XIV 13889..| -K.erkänner Serbien-Montenegro (Jugoslavien)som stat. BIX: 8/96 723 XXII 13890..| -pres.Tudjman (HDZ)- diktatorn styr och många demonstrerar. BIX: 11/96 723 XXII 13891..| -om behandling av serber och om K:s intern.särbehandling BIX: 1/97 723 XXIII 13892..| -pres.Tudzman svagare men sitter kvar,trots valnederlag i Zagreb och 13893..| problem med serbdominerande Östslavonien. BIX: 4/97 723 XXIII 13894..| -USA:s utr.min.läxade upp K.med anl.av att återvändande serber trakase- 13895..| ras. BIX: 5/97 723 XXIII,125 XIII 13896..| -nationalismen blommar. Pres.Tudjman försöker efterlikna f.diktatorn 13897..| Tito. BIX: 6/97 723 XXIII,125 XIV 13898..| -inför valet och valresultat: Tudjman omvald. BIX: 6/97 723 XXIII,125 XIV 13899..| -bosn.-kroater trakasserar bosn.muslimer.Dessa flyttar igen. BIX: 8/97 125 XIX 13900..| -bosnien-kroater dömda vid Kriksförbrytartribunalen i Haag för etnisk 13901..| rensning och massaker på muslimer under 1993. BIX: 1/00 950 II,791 I 13902..| -ny 5 årsperiod för pres.Tudjman. Men omvärlden gillar ej diktatorsfa- 13903..| soner och brist på demokrati. BIX: 8/97 723 XXIV,125 XIX 13904..| -K.tog tillbaka östslavonska Vocovar fr serberna.FN lämnar. BIX: 1/98 723 XXV 13905..| -Vocuvar 9 år efter serbernas sönderbombande. BIX: 12/00 837 13906..| -kroatiska officerare kritiserar Haag-tribunalen för ineffektivitet. 13907..| Vittnar om egna "överträdelser". BIX: 1/98 723 XXV 13908..| -kroater och serber i Vucovar kan inte samsas alls. BIX: 1/99 790 I 13909..| -pres.Tudjman död.En diktator med eget synsätt på demokrati. BIX: 12/99 790 XI 13910..| -Kroatien 8 år efter kriget mot Serbien. BIX: 1/00 785 III 13911..| -demokratin segrade i parlamentsval. Regimskifte!? BIX: 1/00 791 I 13912..| -pres.val ovisst i första omgång.Tudjmans ande över folket slut. Två likvärdiga pres.- 13913..| kandidater i val.Kom.inför valet. BIX: 2/00 950 II 13914..| -den mye pres.heter Stipe Mesic. K.idag.Återblick.Vad händer nu? BIX: 2/00 13915..| BIX: 950 II,792 III. 13916..| -bosnien-kroatisk general dömdes till BIX: 45 års fängelse av Krigsförbrytar- 13917..| tribunalen i Haag. Han beordrade massaker under åren 1992-1995 på 13918..| bl.a. kvinnor och barn under Bosnienkriget. BIX: 3/00 950 II,791 IV 13919..| -ekonomisk kris i republiken.Nära ingföra undantagslagar. BIX: 4/00 950 II 13920..| -f.d.Tudjman-anhängare demonstrerar - ville inte att kroatisk massaker 13921..| från 1994-95 skulle utredas. BIX: 2/01 792 III 13922..| -bosnien-kroater dömda av Haagdomstolen för massaker på bosnien-muslimer. 13923..| BIX: 2/01 950 VI 13924..| -bosnien-kroater vill tillhöra Kroatien ej i federationen med bosnien-mus- 13925..| limerna. Bosnien i politisk kris. BIX: 2/01 950 VI 13926..| -Jugoslaviens f.pres.Milosevic åtalad i Haagdomstolen för folkmord mot 13927..| kroater och muslimer. BIX: 11/01 950 VII,792 XIX 13928..| -Kroatiens president villig vittna mot Milosevic - han deporterade 13929..| ju BIX: 170.000 kroater till Bosnien åren 1991-1995. 2/02 950 VIII 13930..| -förutsättningar inför ett pol.val i Kroatien med BIX: 363 listor. 11/03 950 IV 13931..| -det konservativa HDZ = valets vinnare. BIX: 11/03 950 IX 13932..| -den etniska rensningen fortsätter i Kroatien mellan kroater och där boende serber. BIX: 12/03 13933..| BIX: 950 IX 13934..| -EU-kritik mot att Kroatien ännu efter BIX: 10 år inte gjort upp med brotten mot de mänskliga 13935..| rättigheterna som då utfördes i senaste kriget i f.d.Jugoslavien. Återblick. BIX: 12/04 13936..| BIX: 950 IX 13937..| 13938..|Kronan, förlist regalskepp utanför Öland 1676. Se under Fartyg! 13939..| 13940..|Kronoarbetskarlar på Waxholms Fästning u.mitten 1800-talet. BIX: 800 XI 13941..| 13942..|Krook Margaretha skådespelerska BIX: 507, 13943..| 13944..|Krylbo tågsabotage BIX: 55, 13945..| 13946..|KUBA 13947..| -"Kubakrisen" 1962 (band BIX: 14 och 431R ihop) 709 I. 13948..| En kortfattad tillbakablick fr.TV BIX: 7/93 806 13949..| -"Grisbukten"misslyckad landstigning av exilkubaner 1961. BIX: 709 I 13950..| -am.ultimatum:Ryska robotramper bort annars... 1962. BIX: 14,431 R. 13951..| -ekonomisk kris.Rapport febr.och juli 1990. BIX: 99 IV och 99 XI. 13952..| -missnöje,pol.avhopp,mildare regim rapporteras BIX: 4/91 100 XI 13953..| -Sovjets Kubastöd.-debattämne på toppkonferens. BIX: 100 XIX,(708 V) 13954..| -K.var inte info.på trupptillbakadragande.Surar. BIX: 9/91.100 XXI 13955..| -krisen växer.Politisk isolering.Ransoneringar. BIX: 10/91 100 XXIII 13956..| -korruption,varubrist - så här är det Havanna. BIX: 10/91 100 XXIII 13957..| -"gammalkommunismen" kvar efter kongress. BIX: 10/91 100 XXIV 13958..| -ekon.kris,ransoneringar,brist på allt,svart marknad men gott 13959..| humör sen ryska intresset försvunnit. BIX: 5/92 120 XIV 13960..| -ändrar grundlagar,välkomnar kapitalister.Nu får Spanien mer och mer fotfäste 13961..| på ön. BIX: 7/92 120 XVII 13962..| -turistsatsningen inte helt problemfri. BIX: 2/93 709 I, (410) 13963..| -katastofal brist på allt livets nödtorft.Om att politiskt välja. BIX: 2/93 709 I, (121 IV) 13964..| -1993 års reportage om Kuba fortsätter. BIX: 2/93 709 II,121 VI 13965..| -folket lider av bristsjukdomar.Ät mer"löv". BIX: 4/93 709 II 13966..| -en milj.kronor till ögonskadade kubaner fr.Sverige. BIX: 5/93 121 XX 13967..| -sista ryska(sovjetiska) soldaterna lämnar ön. BIX: 7/93 709 II 13968..| -stora försök att få ekonomin på fötter. BIX: 7/93 709 II 13969..| -förlamningssjukdom löst av svensk läkare. BIX: 8/93 709 II 13970..| -Castros dotter kallar far för tyrann,får pol.asyl i USA BIX: 12/93 709 II 13971..| -första maj-firandet inställt. BIX: 5/94 122 XI 13972..| -åtskilliga vill fly från K.men kan inte.Flera ambassadockupati- 13973..| oner. Castro skyller på USA. BIX: 6/94 709 II,122 XV 13974..| -Castro "öppnar" gränsen mot USA.Skyller åter kubanernas flykt på 13975..| USA. Upplopp i Havanna. BIX: 8/94 709 II 13976..| -Castro kom.kylan med USA. Kuba idag. BIX: 8/94 709 II 13977..| -massflykten från Kuba till USA. BIX: 8/94 122 XX,724 XIII,709 II 13978..| -drygt 3000 nytt dygnsrekord på flykt till USA. BIX: 8/94 709 II 13979..| -Castro-tal och lång CNN-intervju med kub.FN-amb.om läget i Kuba. 13980..| Om massflykt och opposition. BIX: 8/94 709 III, (122 XX). 13981..| -"dialog" Kuba-USA. -"allt är USA:s fel"- BIX: 9/94 122 XXI 13982..| -skolan och verkligheten BIX: 9/94 709 III 13983..| -viss uppgörelse med USA. Flyktingströmmen slut?! BIX: 9/94 709 III 13984..| -en återblick på revolutionens BIX: 35 år + en dagsrapport.11/94 709 III 13985..| -varför flyr man från sitt hemland?(t.o.m. till Sverige) BIX: 12/94 436 13986..| -Fidel Castro-tal vid socialt toppmöte i Köpenhamn. BIX: 3/95 123 VII 13987..| -nästan allt eftersatt i K. Gamla byggnader rasar. BIX: 6/95 123 XIX 13988..| -kubaflyktingar återvänder från amer.lägervistelse. BIX: 9/95 123 XVII 13989..| -USA normaliserar förbindelserna med K. BIX: 10/95 750 13990..| -Fidel Castro i USA och tal i FN:s gen.församl. BIX: 10/95 123 XX 13991..| -vardag i Havanna. BIX: 12/95 446. (Kuba äv.709 I-III) 13992..| -kubansk jaktfl.sköt ned 2 civila am.flygplan över intern.vatten. 13993..| Räknar med USA-efterräkningar. BIX: 2/96 724 XVIII,124 V 13994..| -Kuba får FN-kritik pga nedskjutn. USA skärper sanktioner. BIX: 2/96 124 V,724 XVIII 13995..| -vardag i Kuba aug.1996. Stina Dabrowsky BIX: 709 IV 13996..| -am.TV-bol.CBS intervjuar Fidel Castro, BIX: 70 år och 37 år vid makten. 13997..| BIX: 8/96 709 IV 13998..| -ideologi. Öppnare dialog idag. BIX: 12/96 751 IV 13999..| -f.d. revolutionär,Che Guevara,"kartlägges"i Bolivia av kubaner. BIX: 6/97 14000..| BIX: 822 14001..| -turister till K.för prostitutionens skull.(Äv.barnprostit.) BIX: 6/97 753 I 14002..| -hotelbomber i Havanna. Che Guevaras (gerillarebell)benrester till K. 14003..| BIX: 7/97 125 XVII 14004..| -ideologisk "kamp" mellan privat och kollektivt jordbruk. BIX: 7/97 753 II 14005..| -amerikanism på K.antingen man vill eller ej. BIX: 7/97 753 II 14006..| -i VM i fridrott i Aten hördes Kubas nationalsång mest... BIX: 8/97 458 II 14007..| -71:e partikongressen: Stark diktator Castro med svag röst. BIX: 10/97 753 III 14008..| -kommunalval utan tillåtelse att kritisera Castro. BIX: 10/97 125 XXV 14009..| -exilkubaners pengar hjälper bildande av priv.småföretag. BIX: 12/97 753 V 14010..| -Kuba idag. Exilkubanernas kämpar för återerövring. BIX: 1/98 709 V 14011..| -för första gången sen revolutionen talade en kyrkans man i kubansk TV. BIX: 1/98 709 V 14012..| -reportage inför påvens ankomst till Havanna. BIX: 1/98 709 V 14013..| -påven på Kuba och exilkubanerna i Florida.Reportage. BIX: 1/98 789 III,709 V 14014..| -Fidel Castro i intervju m anl.av påvebesöket. BIX: 1/98 709 V 14015..| -Påven gav både Kuba och USA "känga" efter 5-dagars besöket på Kuba. BIX: 1/98 14016..| BIX: 789 III 14017..| -Castro idag liksom för BIX: 40 år sen: Kapitalismen kommer förr el.senare att 14018..| förgöras. BIX: 1/99 790 I 14019..| -så var det för BIX: 40 år sen och så här är det idag. korrespondent Lars Palmgren 14020..| rapporterar. 8 jan.1999. BIX: 458 X 14021..| -Fidel Castros och Che Guevaras döttrar i intervju.Kuba idag.Återblickar. BIX: 1/99 785 I 14022..| -om Kubas dissidenter. Kuba idag. BIX: 11/99 709 V 14023..| -amerik.-kubanska tvister helt kort. BIX: 12/99 709 V 14024..| -6-åring politisk "bricka" mellan Kuba och USA. BIX: 1/00 709 V,(725 VIII) 14025..| -6-åringen åter till Kuba med sin far. Svåra motsättningar mellan exil- 14026..| kubaner i USA och am.juridiska rättvisan. BIX: 4/00 791 VII 14027..| - stora skaror på Kuba protesterade mot att inte USA låtit Elian resa 14028..| tillbaka till Kuba tillsammans med sin far. BIX: 6/00 709 V 14029..| -kubanske pojken åter i Kuba med sin far. Uppmjukade förbindelser mellan 14030..| USA och Kuba. BIX: 6/00 725 VIII,709 V 14031..| -i USA gripna terrorister,som kan ha samband med BIX: 11 sept.2001-attackerna, 14032..| fängslas på amer.militärbasen Guantanamo på Kuba med Castros goda 14033..| minne. BIX: 1/02 725 XXII,793 I 14034..| -Fidel Castro( BIX: 76)omvaldes för ännu en 5-års-period. 3/03 709 V,794 IV 14035..| -nya hårdare "tongångar" i landet. BIX: 4/03 709 V 14036..| -50 år sen Fidel Castro försökte störta Batista-regimen (1953). Vad hände sen? 14037..| BIX: 7/03 785 XV 14038..| -historia och samhälle. Kulturellt samarbete Kuba-Sverige. BIX: 11/03 709 V 14039..| -förbjudet för vanliga medborgare i Kuba att koppla upp sig mot Internet. 14040..| BIX: 1/04 709 V 14041..| -frostiga förhållanden Kuba-Sverige pga Mexiko. BIX: 5/04 709 V 14042..| -regimkritiker på Kuba "släppta". BIX: 12/04 785 XVIII 14043..| 14044..|Kulle Jarl (f.1927).Kanske Sveriges största skådespelare. Ur hans 14045..| repertoar.Långt inslag från TV BIX: 4/93 706 XIII 14046..| -ett flertal porträtt av K. när han avled 3 okt.1997. BIX: 10/97 600 III 14047..| 14048..|Kultur. Nordisk kulturfestival öppnad i London. BIX: 11/92 120 XXVI 14049..| 14050..|Kungligheter 7, BIX: 14,22 II,27,45,52,53,26 II,68,76?,86,87,88?,94 I-III, 14051..| BIX: 99 VIII,104,105,106,109 I-III,112,115 I-II,333,337,347,348,361, 14052..| BIX: 362,372,374,343 V-Z,343 Spec.,m.m.m. 14053..| -om drottning Margareta (1353-1412),Valdemar Atterdags dotter.Hon med 14054..| Kalmarunionen 1397 m.m. BIX: 822,823,343 Spec., 14055..| -om Erik XIV:s kröningsfest år 1560. BIX: 826 14056..| -Frans Josef kungen av Ungern (1867). Tal 1915. BIX: 706 XI 14057..| -i fotspåren av Karl XII:s här genom Europa. BIX: 7/92 800 VII 14058..| -om den s.k. krigarkungen Karl XII med anl. av dödsdagen för 274 år sedan. 14059..| Högerextremistisk